Sản phẩm

Chính hãng

Tư vấn

Miễn phí 24h

Hậu mãi

Chu đáo

Vận chuyển

Ton quc
So sánh
array(17) { [0]=> object(stdClass)#36 (48) { ["id"]=> string(4) "3498" ["record_id"]=> string(4) "3498" ["name"]=> string(76) "Màn chiếu Lumene Movie Palace UHD 4K Curve Acoustic 400 C 16:9 (180 inch)" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(71) "man-chieu-lumene-movie-palace-uhd-4k-curve-acoustic-400-c-16:9-180-inch" ["category_id"]=> string(3) "267" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",267,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(12) "Máy chiếu" ["category_alias"]=> string(9) "m-y-chi-u" ["category_alias_wrapper"]=> string(16) ",m-y-chi-u,tivi," ["image"]=> string(55) "images/products/2022/12/12/original/1-21_1670834449.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2022-12-12 14:14:40" ["edited_time"]=> string(19) "2023-01-10 10:03:32" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "3164" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "89900000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "89900000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(203) "Kích thước màn chiếu: 180 inchKích thước (HxWxD): 256 x 440 x 17cm" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "83" ["manufactory_alias"]=> string(6) "lumene" ["manufactory_name"]=> string(6) "Lumene" ["colors"]=> string(3) ",7," ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(1090) "<p>-&nbsp;<span 106="" 16:9="" 240="" c="" data-sheets-userformat="{" data-sheets-value="{" electric="" hd="" lumene="" majestic="" n="" screen="" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt; font-family: arial;" u="">M&agrave;n chiếu&nbsp;</span>Lumene Movie Palace UHD 4K Curve Acoustic 400 C 16:9 (180 inch)&nbsp;thương hiệu Ph&aacute;p<br /> -&nbsp;<span style="text-align: justify;">Đường ch&eacute;o của m&agrave;n h&igrave;nh l&agrave; 200 inch</span><br /> - M&agrave;n&nbsp;<span style="text-align: justify;">l&agrave;m từ vải dệt Lumene Acoustique si&ecirc;u trắng</span><br /> - K<span style="text-align: justify;">hung nh&ocirc;m si&ecirc;u cứng với lớp ho&agrave;n thiện nhung</span><br /> - M&agrave;u sắc: White</p>" ["products"]=> NULL ["model"]=> string(63) "Lumene Movie Palace UHD 4K Curve Acoustic 400 C 16:9 (180 inch)" ["he_thong_xuat_hinh"]=> string(0) "" ["do_sang"]=> string(0) "" ["do_tuong_phan"]=> string(0) "" ["do_phan_giai"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_man_chieu"]=> string(8) "180 inch" ["kich_thuoc_vung_chieu"]=> string(0) "" ["ty_le_phong"]=> string(0) "" ["tuoi_tho_bong_den"]=> string(0) "" ["ket_noi_may_chieu"]=> string(0) "" ["mau_sac"]=> string(5) "White" ["trong_luong"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(16) "256 x 440 x 17cm" ["nuoc_san_xuat"]=> string(1) "3" } [1]=> object(stdClass)#33 (48) { ["id"]=> string(4) "3497" ["record_id"]=> string(4) "3497" ["name"]=> string(76) "Màn chiếu Lumene Movie Palace UHD 4K Curve Acoustic 350 C 16:9 (158 inch)" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(71) "man-chieu-lumene-movie-palace-uhd-4k-curve-acoustic-350-c-16:9-158-inch" ["category_id"]=> string(3) "267" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",267,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(12) "Máy chiếu" ["category_alias"]=> string(9) "m-y-chi-u" ["category_alias_wrapper"]=> string(16) ",m-y-chi-u,tivi," ["image"]=> string(55) "images/products/2022/12/12/original/1-21_1670834466.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2022-12-12 14:12:23" ["edited_time"]=> string(19) "2023-01-10 10:21:44" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "3163" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "79900000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "79900000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(296) "Kích thước màn chiếu: 158 inchTrọng lượng: 23kg/chiếcKích thước (HxWxD): 385 x 225 x 25cm" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "83" ["manufactory_alias"]=> string(6) "lumene" ["manufactory_name"]=> string(6) "Lumene" ["colors"]=> string(3) ",7," ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(1129) "<p>-&nbsp;<span 106="" 16:9="" 240="" c="" data-sheets-userformat="{" data-sheets-value="{" electric="" hd="" lumene="" majestic="" n="" screen="" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt; font-family: arial;" u="">M&agrave;n chiếu </span>Lumene Movie Palace UHD 4K Curve Acoustic 350 C 16:9 (158 inch)&nbsp;thương hiệu Ph&aacute;p<br /> - C<span style="text-align: justify;">ấu tr&uacute;c m&agrave;n h&igrave;nh cong đặt người xem v&agrave;o trung t&acirc;m của h&agrave;nh động</span><br /> -&nbsp;<span style="text-align: justify;">Phần khung nh&ocirc;m si&ecirc;u chắc chắn, rộng v&agrave; kh&aacute; mỏng</span><br /> -&nbsp; M&agrave;n l<span style="text-align: justify;">&agrave;m từ vật liệu Lumene UHD 4K</span><br /> - M&agrave;u sắc: White</p>" ["products"]=> NULL ["model"]=> string(63) "Lumene Movie Palace UHD 4K Curve Acoustic 350 C 16:9 (158 inch)" ["he_thong_xuat_hinh"]=> string(0) "" ["do_sang"]=> string(0) "" ["do_tuong_phan"]=> string(0) "" ["do_phan_giai"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_man_chieu"]=> string(8) "158 inch" ["kich_thuoc_vung_chieu"]=> string(0) "" ["ty_le_phong"]=> string(0) "" ["tuoi_tho_bong_den"]=> string(0) "" ["ket_noi_may_chieu"]=> string(0) "" ["mau_sac"]=> string(5) "White" ["trong_luong"]=> string(12) "23kg/chiếc" ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(16) "385 x 225 x 25cm" ["nuoc_san_xuat"]=> string(1) "3" } [2]=> object(stdClass)#32 (48) { ["id"]=> string(4) "3496" ["record_id"]=> string(4) "3496" ["name"]=> string(68) "Màn chiếu Lumene Embassy HD 270 C 16:9 Electric Screen (122 inch)" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(63) "man-chieu-lumene-embassy-hd-270-c-16:9-electric-screen-122-inch" ["category_id"]=> string(3) "267" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",267,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(12) "Máy chiếu" ["category_alias"]=> string(9) "m-y-chi-u" ["category_alias_wrapper"]=> string(16) ",m-y-chi-u,tivi," ["image"]=> string(55) "images/products/2022/12/12/original/3-13_1670834409.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2022-12-12 14:07:23" ["edited_time"]=> string(19) "2023-01-10 10:14:39" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "3162" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "23900000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "23900000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(298) "Kích thước màn chiếu: 122 inchTrọng lượng: 22.88kg/chiếcKích thước (HxWxD): 11 x 300 x 11cm" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "83" ["manufactory_alias"]=> string(6) "lumene" ["manufactory_name"]=> string(6) "Lumene" ["colors"]=> string(3) ",7," ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(725) "<p>-&nbsp;M&agrave;n chiếu Lumene Embassy HD 270 C 16:9 Electric Screen (122 inch) thương hiệu Ph&aacute;p<br /> - K<span style="text-align: justify;">hả năng k&iacute;ch hoạt bộ k&iacute;ch hoạt được đồng bộ h&oacute;a với m&aacute;y chiếu</span><br /> - L<span style="text-align: justify;">&yacute; tưởng để d&ugrave;ng cho m&aacute;y chiếu LCD/DLP</span><br /> - V<span style="text-align: justify;">ải m&agrave;n chiếu được l&agrave;m bằng PVC v&agrave; sợi thủy tinh</span><br /> - M&agrave;u sắc: White</p>" ["products"]=> NULL ["model"]=> string(55) "Lumene Embassy HD 270 C 16:9 Electric Screen (122 inch)" ["he_thong_xuat_hinh"]=> string(0) "" ["do_sang"]=> string(0) "" ["do_tuong_phan"]=> string(0) "" ["do_phan_giai"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_man_chieu"]=> string(8) "122 inch" ["kich_thuoc_vung_chieu"]=> string(0) "" ["ty_le_phong"]=> string(0) "" ["tuoi_tho_bong_den"]=> string(0) "" ["ket_noi_may_chieu"]=> string(0) "" ["mau_sac"]=> string(5) "White" ["trong_luong"]=> string(15) "22.88kg/chiếc" ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(15) "11 x 300 x 11cm" ["nuoc_san_xuat"]=> string(1) "3" } [3]=> object(stdClass)#31 (48) { ["id"]=> string(4) "3495" ["record_id"]=> string(4) "3495" ["name"]=> string(69) "Màn chiếu Lumene Majestic HD 300 C 16:9 Electric Screen (138 inch)" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(64) "man-chieu-lumene-majestic-hd-300-c-16:9-electric-screen-138-inch" ["category_id"]=> string(3) "267" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",267,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(12) "Máy chiếu" ["category_alias"]=> string(9) "m-y-chi-u" ["category_alias_wrapper"]=> string(16) ",m-y-chi-u,tivi," ["image"]=> string(79) "images/products/2022/12/12/original/man-chieu-lumene-majestic-hd_1670828284.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2022-12-12 13:58:04" ["edited_time"]=> string(19) "2023-01-10 09:53:52" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "3161" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "42900000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "42900000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(297) "Kích thước màn chiếu: 138 inchTrọng lượng: 29.8kg/chiếcKích thước (HxWxD): 14 x 354 x 14cm" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "83" ["manufactory_alias"]=> string(6) "lumene" ["manufactory_name"]=> string(6) "Lumene" ["colors"]=> string(3) ",7," ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(1037) "<p>-&nbsp;<span 106="" 16:9="" 240="" c="" data-sheets-userformat="{" data-sheets-value="{" electric="" hd="" lumene="" majestic="" n="" screen="" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt; font-family: arial;" u="">M&agrave;n chiếu Lumene Majestic HD </span>300 C 16:9 Electric Screen (138 inch)&nbsp;thương hiệu Ph&aacute;p<br /> - K<span style="text-align: justify;">hung nh&ocirc;m chắc khỏe v&agrave; kh&aacute; nhẹ độ bền cao</span><br /> - T<span style="text-align: justify;">rang bị chuẩn kết nối t&iacute;n hiệu RS232</span><br /> - T<span style="text-align: justify;">&iacute;ch hợp sẵn động cơ kh&ocirc;ng tiếng ồn mới nhất của Lumene</span><br /> - M&agrave;u sắc: White</p>" ["products"]=> NULL ["model"]=> string(56) "Lumene Majestic HD 300 C 16:9 Electric Screen (138 inch)" ["he_thong_xuat_hinh"]=> string(0) "" ["do_sang"]=> string(0) "" ["do_tuong_phan"]=> string(0) "" ["do_phan_giai"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_man_chieu"]=> string(8) "138 inch" ["kich_thuoc_vung_chieu"]=> string(11) "305 x 172cm" ["ty_le_phong"]=> string(0) "" ["tuoi_tho_bong_den"]=> string(0) "" ["ket_noi_may_chieu"]=> string(0) "" ["mau_sac"]=> string(5) "White" ["trong_luong"]=> string(14) "29.8kg/chiếc" ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(15) "14 x 354 x 14cm" ["nuoc_san_xuat"]=> string(1) "3" } [4]=> object(stdClass)#30 (48) { ["id"]=> string(4) "3494" ["record_id"]=> string(4) "3494" ["name"]=> string(69) "Màn chiếu Lumene Majestic HD 270 C 16:9 Electric Screen (122 inch)" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(64) "man-chieu-lumene-majestic-hd-270-c-16:9-electric-screen-122-inch" ["category_id"]=> string(3) "267" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",267,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(12) "Máy chiếu" ["category_alias"]=> string(9) "m-y-chi-u" ["category_alias_wrapper"]=> string(16) ",m-y-chi-u,tivi," ["image"]=> string(79) "images/products/2022/12/12/original/man-chieu-lumene-majestic-hd_1670828131.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2022-12-12 13:55:25" ["edited_time"]=> string(19) "2023-01-09 11:25:19" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "3160" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "39900000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "39900000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(5) "price" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(289) "Kích thước màn chiếu: 122 inchTrọng lượng: 21.5kgKích thước (HxWxD): 14 x 305 x 14cm" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "83" ["manufactory_alias"]=> string(6) "lumene" ["manufactory_name"]=> string(6) "Lumene" ["colors"]=> string(0) "" ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(1016) "<p>-&nbsp;<span 106="" 16:9="" 240="" c="" data-sheets-userformat="{" data-sheets-value="{" electric="" hd="" lumene="" majestic="" n="" screen="" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt; font-family: arial;" u="">M&agrave;n chiếu Lumene Majestic HD </span>270 C 16:9 Electric Screen (122 inch)&nbsp;thương hiệu Ph&aacute;p<br /> -&nbsp;Trang bị vỏ bọc m&agrave;u trắng bằng nh&ocirc;m gắn động cơ kh&ocirc;ng tiếng ồn<br /> - Vải m&agrave;n chiếu được l&agrave;m từ nhựa PVC v&agrave; sợi thủy tinh với độ d&agrave;y 0.64mm<br /> - M&agrave;n h&igrave;nh canvas được xử l&yacute; chống ố v&agrave;ng, chống b&aacute;m bụi, chống cong v&ecirc;nh<br /> - M&agrave;u sắc: White</p>" ["products"]=> NULL ["model"]=> string(56) "Lumene Majestic HD 270 C 16:9 Electric Screen (122 inch)" ["he_thong_xuat_hinh"]=> string(0) "" ["do_sang"]=> string(0) "" ["do_tuong_phan"]=> string(0) "" ["do_phan_giai"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_man_chieu"]=> string(8) "122 inch" ["kich_thuoc_vung_chieu"]=> string(9) "270 x 152" ["ty_le_phong"]=> string(0) "" ["tuoi_tho_bong_den"]=> string(0) "" ["ket_noi_may_chieu"]=> string(0) "" ["mau_sac"]=> string(5) "White" ["trong_luong"]=> string(6) "21.5kg" ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(15) "14 x 305 x 14cm" ["nuoc_san_xuat"]=> string(1) "3" } [5]=> object(stdClass)#28 (48) { ["id"]=> string(4) "3493" ["record_id"]=> string(4) "3493" ["name"]=> string(73) "Màn chiếu Lumene Coliseum UHD 4K 400 C 16:9 Electric Screen (180 inch)" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(68) "man-chieu-lumene-coliseum-uhd-4k-400-c-16:9-electric-screen-180-inch" ["category_id"]=> string(3) "267" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",267,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(12) "Máy chiếu" ["category_alias"]=> string(9) "m-y-chi-u" ["category_alias_wrapper"]=> string(16) ",m-y-chi-u,tivi," ["image"]=> string(80) "images/products/2022/12/12/original/man-chieu-lumene-coliseum-uhd_1670827811.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2022-12-12 13:50:05" ["edited_time"]=> string(19) "2023-01-09 11:42:41" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "3159" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(9) "139900000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(9) "139900000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(100) "Kích thước màn chiếu: 180 inch" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "83" ["manufactory_alias"]=> string(6) "lumene" ["manufactory_name"]=> string(6) "Lumene" ["colors"]=> string(3) ",7," ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(708) "<p>-&nbsp;M&agrave;n chiếu Lumene Coliseum UHD 4K 400 C 16:9 Electric Screen (180 inch) thương hiệu Ph&aacute;p<br /> - S<span style="text-align: justify;">ử dụng m&agrave;n chiếu canvas,&nbsp;chất lượng h&igrave;nh ảnh 4K UHD sắc n&eacute;t</span><br /> - T<span style="text-align: justify;">&iacute;ch hợp sẵn động cơ kh&ocirc;ng tiếng ồn mới</span><br /> - Trang bị&nbsp;<span style="text-align: justify;">bộ thu k&iacute;ch hoạt tr&ecirc;n m&agrave;n chiếu</span><br /> - M&agrave;u sắc: White</p>" ["products"]=> NULL ["model"]=> string(60) "Lumene Coliseum UHD 4K 400 C 16:9 Electric Screen (180 inch)" ["he_thong_xuat_hinh"]=> string(0) "" ["do_sang"]=> string(0) "" ["do_tuong_phan"]=> string(0) "" ["do_phan_giai"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_man_chieu"]=> string(8) "180 inch" ["kich_thuoc_vung_chieu"]=> string(0) "" ["ty_le_phong"]=> string(0) "" ["tuoi_tho_bong_den"]=> string(0) "" ["ket_noi_may_chieu"]=> string(0) "" ["mau_sac"]=> string(5) "White" ["trong_luong"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(0) "" ["nuoc_san_xuat"]=> string(1) "3" } [6]=> object(stdClass)#26 (48) { ["id"]=> string(4) "3492" ["record_id"]=> string(4) "3492" ["name"]=> string(73) "Màn chiếu Lumene Coliseum UHD 4K 270 C 16:9 Electric Screen (122 inch)" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(68) "man-chieu-lumene-coliseum-uhd-4k-240-c-16:9-electric-screen-106-inch" ["category_id"]=> string(3) "267" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",267,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(12) "Máy chiếu" ["category_alias"]=> string(9) "m-y-chi-u" ["category_alias_wrapper"]=> string(16) ",m-y-chi-u,tivi," ["image"]=> string(80) "images/products/2022/12/12/original/man-chieu-lumene-coliseum-uhd_1670820692.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2022-12-12 11:51:24" ["edited_time"]=> string(19) "2023-01-09 14:26:28" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "3158" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "79900000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "79900000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(199) "Trọng lượng: 22.9kg/chiếcKích thước (HxWxD): 140 x 283 x 140mm" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "83" ["manufactory_alias"]=> string(6) "lumene" ["manufactory_name"]=> string(6) "Lumene" ["colors"]=> string(3) ",7," ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(651) "<p>-&nbsp;M&agrave;n chiếu Lumene Coliseum UHD 4K 270 C 16:9 Electric Screen (122 inch) thương hiệu Ph&aacute;p<br /> - H<span style="text-align: justify;">ỗ trợ UHD 4K ho&agrave;n hảo, mang đến h&igrave;nh ảnh v&ocirc; c&ugrave;ng sắc n&eacute;t v&agrave; giống như thật</span><br /> - V<span style="text-align: justify;">ải m&agrave;n l&agrave;m từ vật liệu chất lượng cao, được xử l&iacute; chống ố v&agrave;ng, chống bụi</span><br /> - M&agrave;u sắc: White</p>" ["products"]=> NULL ["model"]=> string(60) "Lumene Coliseum UHD 4K 270 C 16:9 Electric Screen (122 inch)" ["he_thong_xuat_hinh"]=> string(0) "" ["do_sang"]=> string(0) "" ["do_tuong_phan"]=> string(0) "" ["do_phan_giai"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_man_chieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_vung_chieu"]=> string(0) "" ["ty_le_phong"]=> string(0) "" ["tuoi_tho_bong_den"]=> string(0) "" ["ket_noi_may_chieu"]=> string(0) "" ["mau_sac"]=> string(5) "White" ["trong_luong"]=> string(14) "22.9kg/chiếc" ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(17) "140 x 283 x 140mm" ["nuoc_san_xuat"]=> string(1) "3" } [7]=> object(stdClass)#25 (48) { ["id"]=> string(4) "3491" ["record_id"]=> string(4) "3491" ["name"]=> string(69) "Màn chiếu Lumene Majestic HD 240 C 16:9 Electric Screen (106 inch)" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(28) "man-chieu-lumene-majestic-hd" ["category_id"]=> string(3) "267" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",267,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(12) "Máy chiếu" ["category_alias"]=> string(9) "m-y-chi-u" ["category_alias_wrapper"]=> string(16) ",m-y-chi-u,tivi," ["image"]=> string(79) "images/products/2022/12/10/original/man-chieu-lumene-majestic-hd_1670649647.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2022-12-10 11:17:08" ["edited_time"]=> string(19) "2023-01-10 09:42:55" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "3157" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "29900000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "29900000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(299) "Kích thước màn chiếu: 106 inchTrọng lượng: 10.3kg/chiếcKích thước (HxWxD): 90 x 1960 x 100mm" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "83" ["manufactory_alias"]=> string(6) "lumene" ["manufactory_name"]=> string(6) "Lumene" ["colors"]=> string(3) ",7," ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(1135) "<p>-&nbsp;<span 106="" 16:9="" 240="" c="" data-sheets-userformat="{" data-sheets-value="{" electric="" hd="" lumene="" majestic="" n="" screen="" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10pt; font-family: arial;" u="">M&agrave;n chiếu Lumene Majestic HD 240 C 16:9 Electric Screen (106 inch)</span> thương hiệu Ph&aacute;p<br /> - K<span style="text-align: justify;">hung m&aacute;y được l&agrave;m từ nh&ocirc;m chắc bền</span><br /> - Vải m&agrave;n&nbsp;<span style="text-align: justify;">được xử l&iacute; chống ố v&agrave;ng, chống bụi v&agrave; chống cong v&ecirc;nh rất tốt</span><br /> - T<span style="text-align: justify;">&iacute;ch hợp sẵn động cơ kh&ocirc;ng tiếng ồn, vận h&agrave;nh mượt m&agrave;</span><br /> - M&agrave;u sắc: White</p>" ["products"]=> NULL ["model"]=> string(56) "Lumene Majestic HD 240 C 16:9 Electric Screen (106 inch)" ["he_thong_xuat_hinh"]=> string(0) "" ["do_sang"]=> string(0) "" ["do_tuong_phan"]=> string(0) "" ["do_phan_giai"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_man_chieu"]=> string(8) "106 inch" ["kich_thuoc_vung_chieu"]=> string(0) "" ["ty_le_phong"]=> string(0) "" ["tuoi_tho_bong_den"]=> string(0) "" ["ket_noi_may_chieu"]=> string(0) "" ["mau_sac"]=> string(5) "White" ["trong_luong"]=> string(14) "10.3kg/chiếc" ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(17) "90 x 1960 x 100mm" ["nuoc_san_xuat"]=> string(1) "3" } [8]=> object(stdClass)#23 (48) { ["id"]=> string(4) "3490" ["record_id"]=> string(4) "3490" ["name"]=> string(73) "Màn chiếu Lumene Coliseum UHD 4K 300 C 16:9 Electric Screen (138 inch)" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(32) "man-chieu-lumene-coliseum-uhd-4k" ["category_id"]=> string(3) "267" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",267,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(12) "Máy chiếu" ["category_alias"]=> string(9) "m-y-chi-u" ["category_alias_wrapper"]=> string(16) ",m-y-chi-u,tivi," ["image"]=> string(80) "images/products/2022/12/10/original/man-chieu-lumene-coliseum-uhd_1670649658.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2022-12-10 11:12:40" ["edited_time"]=> string(19) "2023-08-14 11:53:19" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "3156" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "99900000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "99900000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(5) "price" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(300) "Kích thước màn chiếu: 106 inchTrọng lượng: 22.9kg/chiếcKích thước (HxWxD): 140 x 2830 x 140mm" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "83" ["manufactory_alias"]=> string(6) "lumene" ["manufactory_name"]=> string(6) "Lumene" ["colors"]=> string(3) ",7," ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(759) "<p>-&nbsp;M&agrave;n chiếu Lumene Coliseum UHD 4K 300 C 16:9 Electric Screen (138 inch) thương hiệu Ph&aacute;p<br /> - S<span style="text-align: justify;">ử dụng vải canvas để chế tạo phần m&agrave;n chiếu</span><br /> - H<span style="text-align: justify;">o&agrave;n thiện được l&agrave;m bằng sơn m&agrave;i tr&aacute;nh b&aacute;m bụi</span><br /> - T<span style="text-align: justify;">rang bị sẵn điều khiển từ xa hồng ngoại v&agrave;&nbsp;c&ocirc;ng nghệ giao tiếp kiểu cổng nối tiếp [RS232]</span><br /> - M&agrave;u sắc: White</p>" ["products"]=> NULL ["model"]=> string(60) "Lumene Coliseum UHD 4K 300 C 16:9 Electric Screen (138 inch)" ["he_thong_xuat_hinh"]=> string(0) "" ["do_sang"]=> string(0) "" ["do_tuong_phan"]=> string(0) "" ["do_phan_giai"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_man_chieu"]=> string(8) "106 inch" ["kich_thuoc_vung_chieu"]=> string(0) "" ["ty_le_phong"]=> string(0) "" ["tuoi_tho_bong_den"]=> string(0) "" ["ket_noi_may_chieu"]=> string(0) "" ["mau_sac"]=> string(5) "White" ["trong_luong"]=> string(14) "22.9kg/chiếc" ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(18) "140 x 2830 x 140mm" ["nuoc_san_xuat"]=> string(1) "3" } [9]=> object(stdClass)#22 (48) { ["id"]=> string(4) "3481" ["record_id"]=> string(4) "3481" ["name"]=> string(36) "Màn chiếu Lumene Movie Palace UHD" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(33) "man-chieu-lumene-movie-palace-uhd" ["category_id"]=> string(3) "267" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",267,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(12) "Máy chiếu" ["category_alias"]=> string(9) "m-y-chi-u" ["category_alias_wrapper"]=> string(16) ",m-y-chi-u,tivi," ["image"]=> string(84) "images/products/2022/10/14/original/man-chieu-lumene-movie-palace-uhd_1665735675.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2022-10-14 11:45:32" ["edited_time"]=> string(19) "2022-12-10 10:56:53" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "3147" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(1) "0" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(1) "0" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(0) "" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "83" ["manufactory_alias"]=> string(6) "lumene" ["manufactory_name"]=> string(6) "Lumene" ["colors"]=> string(3) ",7," ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(1792) "<p>-&nbsp;M&agrave;n chiếu Lumene Movie Palace UHD thương hiệu Ph&aacute;p<br /> - Khung nh&ocirc;m nguy&ecirc;n khối&nbsp;rất lớn được căng bởi một lớp vải đ&agrave;n hồi chất lượng cao<br /> - Phủ nhung đen để chống l&oacute;a v&agrave; loại bỏ những phản chiếu g&acirc;y kh&oacute; chịu<br /> -&nbsp;Tấm bạt m&agrave;n chiếu n&agrave;y được l&agrave;m từ PVC<br /> - M&agrave;u sắc: White</p> <p>&nbsp;</p> <table border="0" style="border-collapse: collapse; width: 456px; height: 57px;"> <tbody> <tr style="height: 22px;"> <td style="width: 110.8px; height: 22px; text-align: center;"><strong>350C</strong></td> <td style="width: 110.8px; height: 22px; text-align: center;"><strong>400C</strong></td> <td style="width: 110.8px; height: 22px; text-align: center;">&nbsp;</td> <td style="width: 111.6px; height: 22px; text-align: center;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 22px;"> <td style="width: 110.8px; height: 22px; text-align: center;">&nbsp;</td> <td style="width: 110.8px; height: 22px; text-align: center;">&nbsp;</td> <td style="width: 110.8px; height: 22px; text-align: center;">&nbsp;</td> <td style="width: 111.6px; height: 22px; text-align: center;">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p>" ["products"]=> NULL ["model"]=> string(23) "Lumene Movie Palace UHD" ["he_thong_xuat_hinh"]=> string(0) "" ["do_sang"]=> string(0) "" ["do_tuong_phan"]=> string(0) "" ["do_phan_giai"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_man_chieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_vung_chieu"]=> string(0) "" ["ty_le_phong"]=> string(0) "" ["tuoi_tho_bong_den"]=> string(0) "" ["ket_noi_may_chieu"]=> string(0) "" ["mau_sac"]=> string(0) "" ["trong_luong"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(0) "" ["nuoc_san_xuat"]=> string(1) "3" } [10]=> object(stdClass)#21 (48) { ["id"]=> string(4) "3480" ["record_id"]=> string(4) "3480" ["name"]=> string(68) "Màn chiếu Lumene Embassy HD 240 C 16:9 Electric Screen (106 inch)" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(27) "man-chieu-lumene-embassy-hd" ["category_id"]=> string(3) "267" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",267,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(12) "Máy chiếu" ["category_alias"]=> string(9) "m-y-chi-u" ["category_alias_wrapper"]=> string(16) ",m-y-chi-u,tivi," ["image"]=> string(78) "images/products/2022/10/14/original/man-chieu-lumene-embassy-hd_1665735695.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2022-10-14 10:50:53" ["edited_time"]=> string(19) "2022-12-12 16:06:39" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "3146" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "19900000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "19900000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(200) "Kích thước màn chiếu: 106 inchKích thước (HxWxD): 8 x 270 x 8cm" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "83" ["manufactory_alias"]=> string(6) "lumene" ["manufactory_name"]=> string(6) "Lumene" ["colors"]=> string(3) ",7," ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(995) "<p>-&nbsp;M&agrave;n chiếu Lumene Embassy HD 240 C 16:9 Electric Screen (106 inch) thương hiệu Ph&aacute;p<br /> - C<span style="text-align: justify;">ho ph&eacute;p người d&ugrave;ng c&oacute; thể điều chỉnh mở rộng hoặc thu hẹp phần vải m&agrave;n chiếu</span><br /> - Sở hữu&nbsp;<span style="text-align: justify;">hệ thống v&iacute;t siết để treo</span><br /> - S<span style="text-align: justify;">ở hữu hệ thống động cơ t&iacute;ch hợp mạnh mẽ đồng thời y&ecirc;n tĩnh</span><br /> - Trang bị&nbsp;<span style="text-align: justify;">một bộ điều khiển từ xa v&ocirc; c&ugrave;ng tiện lợi để dễ d&agrave;ng vận h&agrave;nh</span><br /> - M&agrave;u sắc: White</p> <p>&nbsp;</p>" ["products"]=> NULL ["model"]=> string(55) "Lumene Embassy HD 240 C 16:9 Electric Screen (106 inch)" ["he_thong_xuat_hinh"]=> string(0) "" ["do_sang"]=> string(0) "" ["do_tuong_phan"]=> string(0) "" ["do_phan_giai"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_man_chieu"]=> string(8) "106 inch" ["kich_thuoc_vung_chieu"]=> string(39) "132 x 235 cm(240C); 149 x 266 cm (270C)" ["ty_le_phong"]=> string(0) "" ["tuoi_tho_bong_den"]=> string(0) "" ["ket_noi_may_chieu"]=> string(0) "" ["mau_sac"]=> string(5) "White" ["trong_luong"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(13) "8 x 270 x 8cm" ["nuoc_san_xuat"]=> string(1) "3" } [11]=> object(stdClass)#20 (48) { ["id"]=> string(4) "3100" ["record_id"]=> string(4) "3100" ["name"]=> string(33) "Màn chiếu Lumene Show Place HD" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(30) "man-chieu-lumene-show-place-hd" ["category_id"]=> string(3) "267" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",267,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(12) "Máy chiếu" ["category_alias"]=> string(9) "m-y-chi-u" ["category_alias_wrapper"]=> string(16) ",m-y-chi-u,tivi," ["image"]=> string(81) "images/products/2019/04/04/original/man-chieu-lumene-show-place-hd_1554372227.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2019-03-26 16:46:21" ["edited_time"]=> string(19) "2022-12-10 11:07:56" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "2782" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "58500000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "58500000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(278) "Trọng lượng: NET:13,5KG/chiếc Tổng: 17.5kg(240C); NET: 30KG/chiếc Tổng: 38kg/chiếc(270C)Kích thước (HxWxD): 313 x 201,5 x 17 cm(270C)" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "83" ["manufactory_alias"]=> string(6) "lumene" ["manufactory_name"]=> string(6) "Lumene" ["colors"]=> string(3) ",7," ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(1801) "<p>-&nbsp;M&agrave;n chiếu Lumene Show Place HD thương hiệu Ph&aacute;p<br /> - Sở hữu khung m&agrave;n h&igrave;nh được l&agrave;m từ vải cao cấp<br /> - C&oacute; bề mặt m&agrave;n chiếu được l&agrave;m từ nhựa PVC kết hợp với sợi thủy tinh<br /> - Sử dụng động cơ Lumene Silent độc quyền của h&atilde;n<br /> - M&agrave;u sắc: White</p> <table border="0" style="border-collapse: collapse; width: 456px; height: 57px;"> <tbody> <tr style="height: 22px;"> <td style="width: 110.8px; height: 22px; text-align: center;"><strong>240C</strong></td> <td style="width: 110.8px; height: 22px; text-align: center;"><strong>270C</strong></td> <td style="width: 110.8px; height: 22px; text-align: center;">&nbsp;</td> <td style="width: 111.6px; height: 22px; text-align: center;">&nbsp;</td> </tr> <tr style="height: 22px;"> <td style="width: 110.8px; height: 22px; text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">48.700.000 đ</span></td> <td style="width: 110.8px; height: 22px; text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">58.500.000 đ</span></td> <td style="width: 110.8px; height: 22px; text-align: center;">&nbsp;</td> <td style="width: 111.6px; height: 22px; text-align: center;">&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p>" ["products"]=> NULL ["model"]=> string(20) "Lumene Show Place HD" ["he_thong_xuat_hinh"]=> string(0) "" ["do_sang"]=> string(0) "" ["do_tuong_phan"]=> string(0) "" ["do_phan_giai"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_man_chieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_vung_chieu"]=> string(39) "132 x 235 cm(240C); 149 x 266 cm (270C)" ["ty_le_phong"]=> string(0) "" ["tuoi_tho_bong_den"]=> string(0) "" ["ket_noi_may_chieu"]=> string(0) "" ["mau_sac"]=> string(5) "White" ["trong_luong"]=> string(85) "NET:13,5KG/chiếc Tổng: 17.5kg(240C); NET: 30KG/chiếc Tổng: 38kg/chiếc(270C)" ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(25) "313 x 201,5 x 17 cm(270C)" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "20" } [12]=> object(stdClass)#19 (48) { ["id"]=> string(4) "3099" ["record_id"]=> string(4) "3099" ["name"]=> string(36) "Màn chiếu Lumene Majestic Premium" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(33) "man-chieu-lumene-majestic-premium" ["category_id"]=> string(3) "267" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",267,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(12) "Máy chiếu" ["category_alias"]=> string(9) "m-y-chi-u" ["category_alias_wrapper"]=> string(16) ",m-y-chi-u,tivi," ["image"]=> string(84) "images/products/2019/07/26/original/man-chieu-lumene-majestic-premium_1564132002.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2019-03-26 16:43:39" ["edited_time"]=> string(19) "2022-06-28 16:37:08" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "2781" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "35100000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "35100000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(0) "" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(1) "1" ["manufactory_alias"]=> string(7) "nordost" ["manufactory_name"]=> string(7) "Nordost" ["colors"]=> string(3) ",8," ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(552) "<p>-&nbsp;M&agrave;n chiếu Lumene Majestic Premium thương hiệu Ph&aacute;p<br /> - Được l&agrave;m từ vật liệu cao cấp c&oacute; th&agrave;nh phần nhựa PVC<br /> - C&oacute; thể tương th&iacute;ch với c&aacute;c m&aacute;y chiếu DLP hoặc LCD<br /> - Được trang bị hệ thống tự sửa lỗi, cung cấp một vĩ độ lớn<br /> - Sử dụng động cơ h&igrave;nh ống Somfy<br /> - M&agrave;u sắc: Black</p>" ["products"]=> NULL ["model"]=> string(23) "Lumene Majestic Premium" ["he_thong_xuat_hinh"]=> string(0) "" ["do_sang"]=> string(0) "" ["do_tuong_phan"]=> string(0) "" ["do_phan_giai"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_man_chieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_vung_chieu"]=> string(0) "" ["ty_le_phong"]=> string(0) "" ["tuoi_tho_bong_den"]=> string(0) "" ["ket_noi_may_chieu"]=> string(0) "" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" ["trong_luong"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(0) "" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "36" } [13]=> object(stdClass)#18 (48) { ["id"]=> string(4) "3098" ["record_id"]=> string(4) "3098" ["name"]=> string(36) "Màn chiếu Lumene Coliseum Premium" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(33) "man-chieu-lumene-coliseum-premium" ["category_id"]=> string(3) "267" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",267,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(12) "Máy chiếu" ["category_alias"]=> string(9) "m-y-chi-u" ["category_alias_wrapper"]=> string(16) ",m-y-chi-u,tivi," ["image"]=> string(84) "images/products/2019/07/26/original/man-chieu-lumene-coliseum-premium_1564132044.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2019-03-26 16:28:22" ["edited_time"]=> string(19) "2022-06-28 16:37:34" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "2780" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "65900000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "65900000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(0) "" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(1) "1" ["manufactory_alias"]=> string(7) "nordost" ["manufactory_name"]=> string(7) "Nordost" ["colors"]=> string(3) ",8," ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(612) "<p>-&nbsp;M&agrave;n chiếu Lumene Coliseum Premium thương hiệu Ph&aacute;p<br /> - Được l&agrave;m từ vải cao cấp, kết hợp với nhựa PVC<br /> - Vỏ m&aacute;y được l&agrave;m từ nh&ocirc;m cao cấp, được phun sơn m&agrave;i m&agrave;u đen bao phủ<br /> - Được trang bị động cơ h&igrave;nh ống Somfy<br /> - T&iacute;ch hợp ch&iacute;p điều khiển RS232 v&agrave; t&iacute;ch hợp điều khiển hồng ngoại<br /> - M&agrave;u sắc: Black</p>" ["products"]=> NULL ["model"]=> string(0) "" ["he_thong_xuat_hinh"]=> string(0) "" ["do_sang"]=> string(0) "" ["do_tuong_phan"]=> string(0) "" ["do_phan_giai"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_man_chieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_vung_chieu"]=> string(0) "" ["ty_le_phong"]=> string(0) "" ["tuoi_tho_bong_den"]=> string(0) "" ["ket_noi_may_chieu"]=> string(0) "" ["mau_sac"]=> string(0) "" ["trong_luong"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(0) "" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "36" } [14]=> object(stdClass)#17 (48) { ["id"]=> string(4) "2375" ["record_id"]=> string(4) "2375" ["name"]=> string(36) "Máy chiếu Goldmund Metis Life UST" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(33) "may-chieu-goldmund-metis-life-ust" ["category_id"]=> string(3) "267" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",267,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(12) "Máy chiếu" ["category_alias"]=> string(9) "m-y-chi-u" ["category_alias_wrapper"]=> string(16) ",m-y-chi-u,tivi," ["image"]=> string(87) "images/products/2017/08/17/original/goldmund-metis-life-ust-anh-dai-dien_1502978996.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2017-08-17 21:09:57" ["edited_time"]=> string(19) "2017-11-18 00:30:50" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "2188" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(1) "0" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(1) "0" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(600) "Hệ thống xuất hình: DLPTM, Laser phosphorĐộ sáng: 3,000 ALĐộ phân giải: Full HD, 1920 x 1080Kích thước màn chiếu: 100 inch-150 inchTrọng lượng: 11.3 kgKích thước (HxWxD): 130 x 390 x 330 mm" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "33" ["manufactory_alias"]=> string(8) "goldmund" ["manufactory_name"]=> string(8) "Goldmund" ["colors"]=> string(0) "" ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(309) "<p>- M&aacute;y chiếu Goldmund Metis Life UST sản xuất tại Thụy Sĩ<br /> - Trang bị một chip DMD với độ ph&acirc;n giải 1920x1080, Full HD<br /> - Metis LIFE kh&aacute; nhỏ v&agrave; tiện lợi<br /> - M&agrave;u sắc: Silver</p>" ["products"]=> NULL ["model"]=> string(23) "Goldmund Metis Life UST" ["he_thong_xuat_hinh"]=> string(21) "DLPTM, Laser phosphor" ["do_sang"]=> string(8) "3,000 AL" ["do_tuong_phan"]=> string(0) "" ["do_phan_giai"]=> string(20) "Full HD, 1920 x 1080" ["kich_thuoc_man_chieu"]=> string(17) "100 inch-150 inch" ["kich_thuoc_vung_chieu"]=> string(0) "" ["ty_le_phong"]=> string(0) "" ["tuoi_tho_bong_den"]=> string(0) "" ["ket_noi_may_chieu"]=> string(0) "" ["mau_sac"]=> string(5) "White" ["trong_luong"]=> string(7) "11.3 kg" ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(18) "130 x 390 x 330 mm" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "36" } [15]=> object(stdClass)#16 (48) { ["id"]=> string(4) "2252" ["record_id"]=> string(4) "2252" ["name"]=> string(23) "Máy chiếu BenQ W8000" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(20) "may-chieu-benq-w8000" ["category_id"]=> string(3) "267" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",267,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(12) "Máy chiếu" ["category_alias"]=> string(9) "m-y-chi-u" ["category_alias_wrapper"]=> string(16) ",m-y-chi-u,tivi," ["image"]=> string(84) "images/products/2017/10/05/original/may-chieu-benq-w8000-anh-dai-dien_1507137983.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2017-07-11 18:02:04" ["edited_time"]=> string(19) "2019-10-12 09:47:32" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "2066" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "70000000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "70000000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(5) "price" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(596) "Hệ thống xuất hình: DPLĐộ sáng: 2000 ALĐộ tương phản: 50000:1 với công nghệ Dynamic IrisĐộ phân giải: 1080p (1920 x 1080)Trọng lượng: 8.8 kgKích thước (HxWxD): 167 x 431 x 320.5 mm" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "56" ["manufactory_alias"]=> string(4) "benq" ["manufactory_name"]=> string(4) "BenQ" ["colors"]=> string(3) ",8," ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(583) "<p>-&nbsp;M&aacute;y chiếu&nbsp;BenQ W8000 thương hiệu H&agrave;n Quốc<br /> - Dải m&agrave;u hiển thị chuy&ecirc;n nghiệp Rec. 709 HDTV<br /> - Độ tương phản si&ecirc;u cao<br /> - Ống k&iacute;nh H/V v&agrave; t&ugrave;y chọn c&agrave;i đặt d&agrave;nh cho ph&ograve;ng lớn<br /> - C&ocirc;ng nghệ CinemaMaster n&acirc;ng cao chất lượng video<br /> - Đạt chứng nhận ISFccc&reg;<br /> - M&agrave;u sắc: Black</p>" ["products"]=> NULL ["model"]=> string(24) "BenQ W8000 Brilliant THX" ["he_thong_xuat_hinh"]=> string(3) "DPL" ["do_sang"]=> string(7) "2000 AL" ["do_tuong_phan"]=> string(39) "50000:1 với công nghệ Dynamic Iris" ["do_phan_giai"]=> string(19) "1080p (1920 x 1080)" ["kich_thuoc_man_chieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_vung_chieu"]=> string(0) "" ["ty_le_phong"]=> string(27) "Ống kính chuẩn - 1.25X" ["tuoi_tho_bong_den"]=> string(20) "2500/3500/6000 giờ" ["ket_noi_may_chieu"]=> string(116) "HDMI/MHL x2, VGA, Composite, Component, Audio, USB (Type A) x 1, USB (Type B) x 1, USB (Type mini B) x 1, RS232 x 1" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" ["trong_luong"]=> string(6) "8.8 kg" ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(20) "167 x 431 x 320.5 mm" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "36" } [16]=> object(stdClass)#12 (48) { ["id"]=> string(4) "2251" ["record_id"]=> string(4) "2251" ["name"]=> string(24) "Máy chiếu BenQ W11000" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(21) "may-chieu-benq-w11000" ["category_id"]=> string(3) "267" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",267,174," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(12) "Máy chiếu" ["category_alias"]=> string(9) "m-y-chi-u" ["category_alias_wrapper"]=> string(16) ",m-y-chi-u,tivi," ["image"]=> string(52) "images/products/2017/07/11/original/1_1499770779.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2017-07-11 17:59:39" ["edited_time"]=> string(19) "2019-10-12 09:47:05" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "2065" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(9) "159000000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(9) "159000000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(5) "price" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(622) "Hệ thống xuất hình: DLP Single DMD 4K UHD XPRĐộ sáng: 2200 ALĐộ tương phản: 50000:1 với công nghệ Dynamic IrisĐộ phân giải: 3840 x 2160 with XPRTrọng lượng: 14.8kgKích thước (HxWxD): 470.7 x 224.9 x564.7 mm" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "56" ["manufactory_alias"]=> string(4) "benq" ["manufactory_name"]=> string(4) "BenQ" ["colors"]=> string(3) ",8," ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(855) "<p>- M&aacute;y chiếu&nbsp;BenQ W11000 4K UHD THX thương hiệu H&agrave;n Quốc<br /> - Độ ph&acirc;n giải 4K UHD si&ecirc;u n&eacute;t với 8.3 triệu điểm ảnh<br /> -&nbsp;Chất lượng h&igrave;nh ảnh r&otilde; r&agrave;ng kh&ocirc;ng nh&ograve;e h&igrave;nh do chồng panel<br /> - Chứng nhận THX cho trải nghiệm điện ảnh ch&acirc;n thực<br /> - Hệ m&agrave;u phim Rec. 709 cho chất m&agrave;u điện ảnh tốt nhất<br /> - Độ tương phản si&ecirc;u cao<br /> - Chuyển dịch ống k&iacute;nh theo chiều dọc/ngang v&agrave; ống k&iacute;nh ph&oacute;ng xa linh hoạt h&oacute;a c&agrave;i đặt<br /> - M&agrave;u sắc: Black</p>" ["products"]=> NULL ["model"]=> string(22) "BenQ W11000 4K UHD THX" ["he_thong_xuat_hinh"]=> string(25) "DLP Single DMD 4K UHD XPR" ["do_sang"]=> string(7) "2200 AL" ["do_tuong_phan"]=> string(39) "50000:1 với công nghệ Dynamic Iris" ["do_phan_giai"]=> string(20) "3840 x 2160 with XPR" ["kich_thuoc_man_chieu"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_vung_chieu"]=> string(0) "" ["ty_le_phong"]=> string(4) "1.5X" ["tuoi_tho_bong_den"]=> string(20) "3000/4000/6000 giờ" ["ket_noi_may_chieu"]=> string(174) "PC (D-Sub) x 1 HDMI x 2 (HDMI1 2.0 / HDCP 2.2 support x 1) USB (Type mini B) x 1 (Service) LAN x 1 RS232 x 1 DC 12V Trigger x 2 IR Receiver x 2 (Front & Back) IR in x 1‎" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" ["trong_luong"]=> string(6) "14.8kg" ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(23) "470.7 x 224.9 x564.7 mm" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "36" } }
Màn chiếu Lumene Movie Palace UHD 4K Curve Acoustic 400 C 16:9 (180 inch)

Màn chiếu Lumene Movie Palace UHD 4K Curve Acoustic 400 C 16:9 (180 inch)

89.900.000 ₫

 

So sánh

Màn chiếu Lumene Movie Palace UHD 4K Curve Acoustic 400 C 16:9 (180 inch)

89.900.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

Màn chiếu Lumene Movie Palace UHD 4K Curve Acoustic 400 C 16:9 (180 inch) thương hiệu Pháp
Đường chéo của màn hình là 200 inch
- Màn làm từ vải dệt Lumene Acoustique siêu trắng
- Khung nhôm siêu cứng với lớp hoàn thiện nhung
- Màu sắc: White

Màn chiếu Lumene Movie Palace UHD 4K Curve Acoustic 350 C 16:9 (158 inch)

Màn chiếu Lumene Movie Palace UHD 4K Curve Acoustic 350 C 16:9 (158 inch)

79.900.000 ₫

 

So sánh

Màn chiếu Lumene Movie Palace UHD 4K Curve Acoustic 350 C 16:9 (158 inch)

79.900.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

Màn chiếu Lumene Movie Palace UHD 4K Curve Acoustic 350 C 16:9 (158 inch) thương hiệu Pháp
- Cấu trúc màn hình cong đặt người xem vào trung tâm của hành động
Phần khung nhôm siêu chắc chắn, rộng và khá mỏng
-  Màn làm từ vật liệu Lumene UHD 4K
- Màu sắc: White

Màn chiếu Lumene Embassy HD 270 C 16:9 Electric Screen (122 inch)

Màn chiếu Lumene Embassy HD 270 C 16:9 Electric Screen (122 inch)

23.900.000 ₫

 

So sánh

Màn chiếu Lumene Embassy HD 270 C 16:9 Electric Screen (122 inch)

23.900.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Màn chiếu Lumene Embassy HD 270 C 16:9 Electric Screen (122 inch) thương hiệu Pháp
- Khả năng kích hoạt bộ kích hoạt được đồng bộ hóa với máy chiếu
- Lý tưởng để dùng cho máy chiếu LCD/DLP
- Vải màn chiếu được làm bằng PVC và sợi thủy tinh
- Màu sắc: White

Màn chiếu Lumene Majestic HD 300 C 16:9 Electric Screen (138 inch)

Màn chiếu Lumene Majestic HD 300 C 16:9 Electric Screen (138 inch)

42.900.000 ₫

 

So sánh

Màn chiếu Lumene Majestic HD 300 C 16:9 Electric Screen (138 inch)

42.900.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

Màn chiếu Lumene Majestic HD 300 C 16:9 Electric Screen (138 inch) thương hiệu Pháp
- Khung nhôm chắc khỏe và khá nhẹ độ bền cao
- Trang bị chuẩn kết nối tín hiệu RS232
- Tích hợp sẵn động cơ không tiếng ồn mới nhất của Lumene
- Màu sắc: White

Màn chiếu Lumene Majestic HD 270 C 16:9 Electric Screen (122 inch)

Màn chiếu Lumene Majestic HD 270 C 16:9 Electric Screen (122 inch)

39.900.000 ₫

 

So sánh

Màn chiếu Lumene Majestic HD 270 C 16:9 Electric Screen (122 inch)

39.900.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

Màn chiếu Lumene Majestic HD 270 C 16:9 Electric Screen (122 inch) thương hiệu Pháp
- Trang bị vỏ bọc màu trắng bằng nhôm gắn động cơ không tiếng ồn
- Vải màn chiếu được làm từ nhựa PVC và sợi thủy tinh với độ dày 0.64mm
- Màn hình canvas được xử lý chống ố vàng, chống bám bụi, chống cong vênh
- Màu sắc: White

Màn chiếu Lumene Coliseum UHD 4K 400 C 16:9 Electric Screen (180 inch)

Màn chiếu Lumene Coliseum UHD 4K 400 C 16:9 Electric Screen (180 inch)

139.900.000 ₫

 

So sánh

Màn chiếu Lumene Coliseum UHD 4K 400 C 16:9 Electric Screen (180 inch)

139.900.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Màn chiếu Lumene Coliseum UHD 4K 400 C 16:9 Electric Screen (180 inch) thương hiệu Pháp
- Sử dụng màn chiếu canvas, chất lượng hình ảnh 4K UHD sắc nét
- Tích hợp sẵn động cơ không tiếng ồn mới
- Trang bị bộ thu kích hoạt trên màn chiếu
- Màu sắc: White

Màn chiếu Lumene Coliseum UHD 4K 270 C 16:9 Electric Screen (122 inch)

Màn chiếu Lumene Coliseum UHD 4K 270 C 16:9 Electric Screen (122 inch)

79.900.000 ₫

 

So sánh

Màn chiếu Lumene Coliseum UHD 4K 270 C 16:9 Electric Screen (122 inch)

79.900.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Màn chiếu Lumene Coliseum UHD 4K 270 C 16:9 Electric Screen (122 inch) thương hiệu Pháp
- Hỗ trợ UHD 4K hoàn hảo, mang đến hình ảnh vô cùng sắc nét và giống như thật
- Vải màn làm từ vật liệu chất lượng cao, được xử lí chống ố vàng, chống bụi
- Màu sắc: White

Màn chiếu Lumene Majestic HD 240 C 16:9 Electric Screen (106 inch)

Màn chiếu Lumene Majestic HD 240 C 16:9 Electric Screen (106 inch)

29.900.000 ₫

 

So sánh

Màn chiếu Lumene Majestic HD 240 C 16:9 Electric Screen (106 inch)

29.900.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

Màn chiếu Lumene Majestic HD 240 C 16:9 Electric Screen (106 inch) thương hiệu Pháp
- Khung máy được làm từ nhôm chắc bền
- Vải màn được xử lí chống ố vàng, chống bụi và chống cong vênh rất tốt
- Tích hợp sẵn động cơ không tiếng ồn, vận hành mượt mà
- Màu sắc: White

Màn chiếu Lumene Coliseum UHD 4K 300 C 16:9 Electric Screen (138 inch)

Màn chiếu Lumene Coliseum UHD 4K 300 C 16:9 Electric Screen (138 inch)

99.900.000 ₫

 

So sánh

Màn chiếu Lumene Coliseum UHD 4K 300 C 16:9 Electric Screen (138 inch)

99.900.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Màn chiếu Lumene Coliseum UHD 4K 300 C 16:9 Electric Screen (138 inch) thương hiệu Pháp
- Sử dụng vải canvas để chế tạo phần màn chiếu
- Hoàn thiện được làm bằng sơn mài tránh bám bụi
- Trang bị sẵn điều khiển từ xa hồng ngoại và công nghệ giao tiếp kiểu cổng nối tiếp [RS232]
- Màu sắc: White

Màn chiếu Lumene Movie Palace UHD

Màn chiếu Lumene Movie Palace UHD

Liên hệ

 

So sánh

Màn chiếu Lumene Movie Palace UHD

Liên hệ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Màn chiếu Lumene Movie Palace UHD thương hiệu Pháp
- Khung nhôm nguyên khối rất lớn được căng bởi một lớp vải đàn hồi chất lượng cao
- Phủ nhung đen để chống lóa và loại bỏ những phản chiếu gây khó chịu
- Tấm bạt màn chiếu này được làm từ PVC
- Màu sắc: White

 

350C 400C    
       

 

Màn chiếu Lumene Embassy HD 240 C 16:9 Electric Screen (106 inch)

Màn chiếu Lumene Embassy HD 240 C 16:9 Electric Screen (106 inch)

19.900.000 ₫

 

So sánh

Màn chiếu Lumene Embassy HD 240 C 16:9 Electric Screen (106 inch)

19.900.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Màn chiếu Lumene Embassy HD 240 C 16:9 Electric Screen (106 inch) thương hiệu Pháp
- Cho phép người dùng có thể điều chỉnh mở rộng hoặc thu hẹp phần vải màn chiếu
- Sở hữu hệ thống vít siết để treo
- Sở hữu hệ thống động cơ tích hợp mạnh mẽ đồng thời yên tĩnh
- Trang bị một bộ điều khiển từ xa vô cùng tiện lợi để dễ dàng vận hành
- Màu sắc: White

 

Màn chiếu Lumene Show Place HD

Màn chiếu Lumene Show Place HD

58.500.000 ₫

 

So sánh

Màn chiếu Lumene Show Place HD

58.500.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Màn chiếu Lumene Show Place HD thương hiệu Pháp
- Sở hữu khung màn hình được làm từ vải cao cấp
- Có bề mặt màn chiếu được làm từ nhựa PVC kết hợp với sợi thủy tinh
- Sử dụng động cơ Lumene Silent độc quyền của hãn
- Màu sắc: White

240C 270C    
48.700.000 đ 58.500.000 đ    

 

Màn chiếu Lumene Majestic Premium

Màn chiếu Lumene Majestic Premium

35.100.000 ₫

 

So sánh

Màn chiếu Lumene Majestic Premium

35.100.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Màn chiếu Lumene Majestic Premium thương hiệu Pháp
- Được làm từ vật liệu cao cấp có thành phần nhựa PVC
- Có thể tương thích với các máy chiếu DLP hoặc LCD
- Được trang bị hệ thống tự sửa lỗi, cung cấp một vĩ độ lớn
- Sử dụng động cơ hình ống Somfy
- Màu sắc: Black

Màn chiếu Lumene Coliseum Premium

Màn chiếu Lumene Coliseum Premium

65.900.000 ₫

 

So sánh

Màn chiếu Lumene Coliseum Premium

65.900.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Màn chiếu Lumene Coliseum Premium thương hiệu Pháp
- Được làm từ vải cao cấp, kết hợp với nhựa PVC
- Vỏ máy được làm từ nhôm cao cấp, được phun sơn mài màu đen bao phủ
- Được trang bị động cơ hình ống Somfy
- Tích hợp chíp điều khiển RS232 và tích hợp điều khiển hồng ngoại
- Màu sắc: Black

Máy chiếu Goldmund Metis Life UST

Máy chiếu Goldmund Metis Life UST

Liên hệ

 

So sánh

Máy chiếu Goldmund Metis Life UST

Liên hệ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Máy chiếu Goldmund Metis Life UST sản xuất tại Thụy Sĩ
- Trang bị một chip DMD với độ phân giải 1920x1080, Full HD
- Metis LIFE khá nhỏ và tiện lợi
- Màu sắc: Silver

Máy chiếu BenQ W8000

Máy chiếu BenQ W8000

70.000.000 ₫

 

So sánh

Máy chiếu BenQ W8000

70.000.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Máy chiếu BenQ W8000 thương hiệu Hàn Quốc
- Dải màu hiển thị chuyên nghiệp Rec. 709 HDTV
- Độ tương phản siêu cao
- Ống kính H/V và tùy chọn cài đặt dành cho phòng lớn
- Công nghệ CinemaMaster nâng cao chất lượng video
- Đạt chứng nhận ISFccc®
- Màu sắc: Black

Máy chiếu BenQ W11000

Máy chiếu BenQ W11000

159.000.000 ₫

 

So sánh

Máy chiếu BenQ W11000

159.000.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Máy chiếu BenQ W11000 4K UHD THX thương hiệu Hàn Quốc
- Độ phân giải 4K UHD siêu nét với 8.3 triệu điểm ảnh
- Chất lượng hình ảnh rõ ràng không nhòe hình do chồng panel
- Chứng nhận THX cho trải nghiệm điện ảnh chân thực
- Hệ màu phim Rec. 709 cho chất màu điện ảnh tốt nhất
- Độ tương phản siêu cao
- Chuyển dịch ống kính theo chiều dọc/ngang và ống kính phóng xa linh hoạt hóa cài đặt
- Màu sắc: Black

 
0.08394 sec| 4079.57 kb
DMCA.com Protection Status