Sản phẩm

Chính hãng

Tư vấn

Miễn phí 24h

Hậu mãi

Chu đáo

Vận chuyển

Ton quc
array(20) { [0]=> object(stdClass)#36 (68) { ["id"]=> string(4) "3530" ["name"]=> string(49) "Dây tín hiệu AudioQuest HDMI ThunderBird 48" ["code"]=> NULL ["alias"]=> string(47) "day-tín-hiẹu-audioquest-hdmi-thunderbird-48" ["category_id"]=> string(3) "193" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",193,172," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(16) "Dây tín hiệu" ["category_alias"]=> string(12) "day-tin-hieu" ["category_alias_wrapper"]=> string(23) ",day-tin-hieu,phu-kien," ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary"]=> string(840) "<p>- D&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI ThunderBird 48 thương hi&ecirc;̣u Mỹ<br /> - V<span style="text-align: justify;">ỏ bện ch&eacute;o từ nhiều sợi vật liệu m&agrave;u đen v&agrave; xanh dương<br /> -&nbsp;L&otilde;i d&acirc;y dẫn v&agrave; d&acirc;y Drains được l&agrave;m từ đồng mạ bạc 10%<br /> - Truyền băng th&ocirc;ng l&ecirc;n đến 48Gbps&nbsp;<br /> -&nbsp;Độ ph&acirc;n giải l&ecirc;n tới 10K v&agrave; độ ph&acirc;n giải/tốc độ l&agrave;m mới l&ecirc;n tới 8K/60 v&agrave; 4K/120<br /> - Trang bị c&ocirc;ng nghệ tản tiếng ồn NDS cấp độ 5</span><br /> &nbsp;</p>" ["summary_auto"]=> string(1122) "Thiết kế: Dây tín hiệuVật liệu: Đồng mạ bạcCông nghệ:

- Truyền băng thông lên đến 48Gbps 
- Độ phân giải lên tới 10K và độ phân giải/tốc độ làm mới lên tới 8K/60 và 4K/120
- Trang bị công nghệ tản tiếng ồn NDS cấp độ 5

Giắc cắm: HDMIĐộ dài: 0.6m ;1m ;1.5m ;2m ;3mNước sản xuất: MỹDòng: Digital Cables HDMI 4K-8K Series" ["description"]=> string(10604) "<p style="text-align: justify;">Nhắc đến AudioQuest, chắc hẳn c&aacute;c audiophile đ&atilde; kh&ocirc;ng c&ograve;n xa lạ với thương hiệu n&agrave;y, đặc biệt l&agrave; những kh&aacute;ch h&agrave;ng th&acirc;n thiết của Audio H&agrave; Nội. Bởi đ&acirc;y l&agrave; đơn vị ph&acirc;n phối ch&iacute;nh h&atilde;ng v&agrave; độc quyền c&aacute; sản phẩm của h&atilde;ng audio h&agrave;ng đầu nước Mỹ n&agrave;y. <a href="https://audiohanoihifi.com/day-ti%CC%81n-hie%CC%A3u-audioquest-hdmi-thunderbird-48-p3530.html">D&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI ThunderBird 48</a> hiện đang l&agrave; sản phẩm được b&aacute;n rất chạy, cung cấp kết nối video v&agrave; &acirc;m thanh kỹ thuật số chất lượng cao, để mang đến chất lượng nh&igrave;n v&agrave; nghe tốt nhất cho người d&ugrave;ng.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="a AudioQuest Thunderbird48 doi" src="/upload_images/images/a-AudioQuest-Thunderbird48-doi.jpg" style="width: 1062px;" /></p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Gi&aacute; d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI ThunderBird 48 ở đ&acirc;u l&agrave; tốt nhất?</strong></h2> <p style="text-align: justify;">Như đ&atilde; n&oacute;i ở tr&ecirc;n, Audio H&agrave; Nội l&agrave; đơn vị ph&acirc;n phối ch&iacute;nh h&atilde;ng v&agrave; độc quyền d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI ThunderBird 48 n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; c&aacute;c sản phẩm d&acirc;y c&aacute;p của AudioQuest n&oacute;i chung. Do đ&oacute;, đ&acirc;y sẽ l&agrave; điểm đến uy t&iacute;n h&agrave;ng đầu để audiophile sở hữu d&acirc;y c&aacute;p HDMI với mức gi&aacute; tốt nhất thị trường.</p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Giới thiệu về d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI ThunderBird 48 ch&iacute;nh h&atilde;ng</strong></h2> <p style="text-align: justify;">D&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI ThunderBird 48 l&agrave; một trong những sản phẩm thuộc d&ograve;ng d&acirc;y c&aacute;p HDMI 8K-10K. D&ograve;ng d&acirc;y t&iacute;n hiệu HDMI n&agrave;y cung cấp cho người d&ugrave;ng rất nhiều lựa chọn mức gi&aacute; kh&aacute;c nhau v&agrave; chất lượng tương ứng, để ph&ugrave; hợp với mọi đối tượng kh&aacute;ch h&agrave;ng. Model n&agrave;y chỉ xếp sau những model FireBrid 48, Dragon 48, Vodka eARC, ThunderBrid eARC v&agrave; Dragond eARC c&ugrave;ng d&ograve;ng.</p> <p style="text-align: justify;">Mẫu d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI ThunderBird 48 sở hữu một diện mạo đặc trưng của c&aacute;c sản phẩm mang t&ecirc;n ThunderBird. Đ&oacute; &agrave; một vỏ bện ch&eacute;o từ nhiều sợi vật liệu m&agrave;u đen v&agrave; xanh dương, kh&ocirc;ng chỉ tạo th&agrave;nh lớp vỏ bọc bền chắc, chống g&atilde;y gập chịu được nhiệt ẩm cao, m&agrave; c&ograve;n đảm bảo t&iacute;nh thẩm mỹ cho d&acirc;y.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="a AudioQuest Thunderbird48" src="/upload_images/images/a-AudioQuest-Thunderbird48.jpg" /></p> <p style="text-align: justify;">Thương hiệu AudioQuest cung cấp c&aacute;c lựa chọn độ d&agrave;i kh&aacute;c nhau cho d&acirc;y t&iacute;n hiệu HDMI n&agrave;y, bao gồm: 0.75m, 1.5m, 2.25m v&agrave; 3m. Điều n&agrave;y gi&uacute;p người d&ugrave;ng dễ d&agrave;ng c&oacute; được model AudioQuest HDMI ThunderBird 48 c&oacute; chiều d&agrave;i ph&ugrave; hợp với hệ thống &acirc;m thanh/video của m&igrave;nh, m&agrave; vẫn đảm bảo hiệu suất kết nối kh&ocirc;ng đổi.</p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Chi tiết kỹ thuật v&agrave; c&aacute;c t&iacute;nh năng ti&ecirc;n tiến của d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI ThunderBird 48 đến từ Mỹ</strong></h2> <p style="text-align: justify;">Thương hiệu AudioQuest đ&atilde; thử nghiệm kỹ c&agrave;ng tr&ecirc;n tất cả c&aacute;c th&agrave;nh phần v&agrave; kỹ thuật của m&igrave;nh khi thiết kế d&acirc;y c&aacute;p HDMI truyền băng th&ocirc;ng l&ecirc;n đến 48Gbps c&oacute; được độ ch&iacute;nh x&aacute;c cao nhất v&agrave; dung sai chặt chẽ hơn. V&agrave; với d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI ThunderBird 48 cũng vậy, n&oacute; được tạo ra bằng những thứ cực tốt, đảm bảo một d&acirc;y c&aacute;p truyền dẫn t&iacute;n hiệu HDMI hiệu suất cao.</p> <p style="text-align: justify;">D&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI ThunderBird 48 c&oacute; thể truyền tải video Ultra-HD 10K chuy&ecirc;n nghiệp. Băng th&ocirc;ng 48Gbps được thực hiện nhờ 4 cặp &acirc;m thanh/video c&acirc;n bằng c&oacute; tốc độ 12Gbps mỗi cặp.</p> <p style="text-align: justify;">Model n&agrave;y cung cấp băng th&ocirc;ng cần thiết cho video với độ ph&acirc;n giải l&ecirc;n tới 10K v&agrave; độ ph&acirc;n giải/tốc độ l&agrave;m mới l&ecirc;n tới 8K/60 v&agrave; 4K/120. Giống như tất cả c&aacute;p AudioQuest HDMI, d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI ThunderBird 48 đều tương th&iacute;ch ngược ho&agrave;n to&agrave;n với m&agrave;n h&igrave;nh 4K hiện c&oacute;.</p> <p style="text-align: justify;">B&ecirc;n trong lớp vỏ đẹp đẽ l&agrave; cấu tr&uacute;c d&acirc;y dẫn ho&agrave;n hảo, được trang bị vật liệu, kỹ thuật v&agrave; c&ocirc;ng nghệ ti&ecirc;n hiến h&agrave;ng đầu của AudioQuest. D&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI ThunderBird 48 c&oacute; l&otilde;i d&acirc;y dẫn v&agrave; d&acirc;y Drains được l&agrave;m từ đồng mạ bạc 10%. Lớp mạ bạc d&agrave;y tr&ecirc;n d&acirc;y dẫn đồng n&agrave;y vừa tiết kiệm được chi ph&iacute; m&agrave; vẫn tối đa ho&aacute; d&acirc;y c&aacute;p digital, cung cấp khả năng cải thiện tiếng ồn tần số v&ocirc; tuyến cực hiệu quả c&ugrave;ng với thiết kế điều khiển hướng.</p> <p style="text-align: justify;">Tr&ecirc;n mẫu d&acirc;y c&aacute;p HDMI 48Gbps n&agrave;y được trang bị c&ocirc;ng nghệ tản tiếng ồn NDS cấp độ 5. Thiết kế vỏ truyền thống l&agrave; kh&ocirc;ng đủ để bảo vệ t&iacute;n hiệu m&agrave; d&acirc;y c&aacute;p HDMI truyền dẫn trước những t&aacute;c động ng&agrave;y c&agrave;ng phổ biến của bức xạ Wi-Fi, di động v&agrave; vệ tinh. Ch&iacute;nh v&igrave; thế, tất cả c&aacute;c d&acirc;y dẫn b&ecirc;n trong d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI ThunderBird 48 đều được điều khiển theo hướng để giảm thiểu nhiễu RF bằng c&aacute;ch &ldquo;định hướng&rdquo; hoặc dẫn n&oacute; ra khỏi c&aacute;c mạch dễ bị tổn thương nhất.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="a AudioQuest Thunderbird48 chat" src="/upload_images/images/a-AudioQuest-Thunderbird48-chat.jpg" style="width: 1200px;" /></p> <p style="text-align: justify;">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, trong c&ocirc;ng nghệ NDS cấp độ 5, graphene tổn thất cao được th&ecirc;m v&agrave;o lớp carbon kẹp giữa c&aacute;c lớp kim loại xung quanh 4 cặp FRL + eARC v&agrave; lớp carbon tổn thất cao được đặt xung quanh tất cả c&aacute;c d&acirc;y dẫn. Kết quả l&agrave;, c&ocirc;ng nghệ n&agrave;y gi&uacute;p đảm bảo độ tinh khiết cao nhất cho t&iacute;n hiệu được kết nối.</p> <p style="text-align: justify;">V&igrave; &acirc;m thanh rất quan trọng n&ecirc;n c&aacute;c d&acirc;y dẫn eARC trong d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI ThunderBird 48 được l&agrave;m từ kim loại cao cấp l&agrave; đồng mạ bạc 10% v&agrave; được ứng dụng c&ocirc;ng nghệ NDS cấp độ 5 để giảm tiếng ồn như c&aacute;c cặp dữ liệu AV ch&iacute;nh.</p> <p style="text-align: justify;">Với một loạt những đầu tư ti&ecirc;n tiến v&agrave; kỹ c&agrave;ng từ nh&agrave; sản xuất, d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI ThunderBird 48 thực sự l&agrave; một d&acirc;y c&aacute;p digital chất lượng cao, cung cấp kết nối t&iacute;n hiệu &acirc;m thanh, h&igrave;nh ảnh chuẩn x&aacute;c, ch&acirc;n thực hơn bao giờ hết. Đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; l&yacute; do m&agrave; model n&agrave;y nhận được sự y&ecirc;u mến của đ&ocirc;ng đảo người d&ugrave;ng.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>C&aacute;c bạn c&oacute; thể tham khảo c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c tại đ&acirc;y</strong></p>" ["image"]=> string(85) "images/products/2023/11/03/original/audioquest-hdmi-thunderbird-earc-2_1698994168.jpg" ["video"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "37" ["manufactory_alias"]=> string(10) "audioquest" ["manufactory_name"]=> string(10) "AudioQuest" ["manufactory_image"]=> string(0) "" ["model"]=> string(30) "AudioQuest HDMI ThunderBird 48" ["model_alias"]=> NULL ["model_name"]=> NULL ["tablename"]=> string(24) "fs_products_thiet_bi_day" ["price"]=> string(8) "15360000" ["price_old"]=> string(8) "15360000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["quantity"]=> string(1) "1" ["currency"]=> string(3) "VND" ["created_time"]=> string(19) "2023-11-03 12:00:06" ["edited_time"]=> string(19) "2023-11-20 15:21:32" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "3196" ["hits"]=> string(1) "0" ["sale_count"]=> string(1) "0" ["keyword"]=> NULL ["tags"]=> string(0) "" ["favourite"]=> string(1) "0" ["types"]=> NULL ["seo_title"]=> string(103) "Bán dây tín hiệu AudioQuest HDMI ThunderBird 48 giá tốt, chất luợng cao, nhập khẩu Mỹ" ["seo_keyword"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(242) "Phân phối các dòng dây loa, dây tín hiệu cuộn nhập khẩu 100% chính hãng cao cấp tại AudioHanoi. Liên hệ Mr Thu: 098 554 7788 để được tư vấn và giá bán về dây tín hiệu AudioQuest HDMI ThunderBird 48" ["status"]=> NULL ["products_related"]=> string(0) "" ["news_related"]=> NULL ["comments_total"]=> string(1) "0" ["comments_unread"]=> string(1) "0" ["comments_last_time"]=> NULL ["comments_published"]=> string(1) "0" ["show_in_home"]=> NULL ["date_start"]=> NULL ["date_end"]=> NULL ["is_hotdeal"]=> NULL ["warranty"]=> string(2) "12" ["specs"]=> string(0) "" ["is_hot"]=> string(1) "0" ["specs_copy"]=> NULL ["rating_count"]=> string(1) "0" ["rating_sum"]=> string(1) "0" ["colors"]=> string(0) "" ["image_spec"]=> string(85) "images/products/2023/11/03/original/audioquest-hdmi-thunderbird-earc-2_1698994167.jpg" ["is_promotion"]=> NULL ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["lengths"]=> string(0) "" ["action_id"]=> string(2) "22" ["action_name"]=> string(9) "lannguyen" ["seo_canonical"]=> string(93) "https://audiohanoihifi.com/day-ti%CC%81n-hie%CC%A3u-audioquest-hdmi-thunderbird-48-p3530.html" } [1]=> object(stdClass)#33 (68) { ["id"]=> string(4) "3522" ["name"]=> string(42) "AudioQuest USB lọc nhiễu JitterBug FMJ" ["code"]=> NULL ["alias"]=> string(38) "audioquest-usb-loc-nhieu-jitterbug-fmj" ["category_id"]=> string(3) "265" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",265,172," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(18) "Phụ kiện khác" ["category_alias"]=> string(12) "ph-ki-n-kh-c" ["category_alias_wrapper"]=> string(23) ",ph-ki-n-kh-c,phu-kien," ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary"]=> string(275) "<p>- AudioQuest USB lọc nhiễu JitterBug FMJ thương hiệu Mỹ<br /> - Lớp vỏ kim loại cao cấp<br /> - Loại bỏ những ảnh hưởng ti&ecirc;u cực<br /> - Sở hữu cổng USB-A<br /> - Mầu sắc: Black</p>" ["summary_auto"]=> string(183) "Mầu sắc: BlackNước sản xuất: Mỹ/Trung Quốc" ["description"]=> string(8778) "<p>Đến từ Mỹ, AudioQuest l&agrave; một thương hiệu đi đầu trong việc tạo ra những thiết bị lọc nhiễu chất lượng. Từ những sản phẩm cỡ lớn cho hệ thống &acirc;m thanh chuy&ecirc;n nghiệp như d&ograve;ng Niagara Series, đến những sản phẩm USB mini như JitterBug. Nhằm mang lại cho kh&aacute;ch h&agrave;ng giải ph&aacute;p l&agrave;m sạch t&iacute;n hiệu &acirc;m thanh th&ocirc;ng qua bộ lọc tiếng ồn ở cổng USB hiệu quả hơn nữa, thế hệ mới nhất &ndash; <a href="https://audiohanoihifi.com/audioquest-usb-loc-nhieu-jitterbug-fmj-p3522.html">lọc nhiễu USB AudioQuest JitterBug FMJ</a> đ&atilde; được tạo ra.</p> <p><img alt="AudioQuest JiterbugFMJ can" src="/upload_images/images/AudioQuest-JiterbugFMJ-can.jpg" style="width: 1200px;" /></p> <h2><strong>Giới thiệu về lọc nhiễu USB AudioQuest JitterBug FMJ ch&iacute;nh h&atilde;ng</strong></h2> <p>Lọc nhiễu USB AudioQuest JtterBug FMJ ch&iacute;nh l&agrave; phi&ecirc;n bản n&acirc;ng cấp của model AudioQuest JitterBug - m&oacute;n phụ kiện lọc nhiễu độc đ&aacute;o của AudioQuest, đ&atilde; từng đem đến t&ecirc;n tuổi cho h&atilde;ng &acirc;m thanh Mỹ n&agrave;y trong lĩnh vực sản xuất lọc nhiễu USB.</p> <p>Sự kh&aacute;c biệt của hai phi&ecirc;n bản n&agrave;y ch&iacute;nh l&agrave; ở &ldquo;FMJ&rdquo;. Đ&acirc;y l&agrave; viết tắt của cụm từ Full Metal Jacket, thể hiện sự thay đổi của nh&agrave; sản xuất về lớp &ldquo;&aacute;o kho&aacute;c&rdquo; b&ecirc;n ngo&agrave;i của bộ lọc nhiễu. Vỏ nhựa cũ đ&atilde; được thay thế bằng vỏ kim loại cao cấp hơn, gi&uacute;p bảo vệ thiết bị hiệu quả khỏi c&aacute;c t&aacute;c động từ b&ecirc;n ngo&agrave;i. N&oacute; vẫn duy tr&igrave; m&agrave;u đen đặc trưng ở phần vỏ.</p> <p><img alt="AudioQuest JiterbugFMJ chi" src="/upload_images/images/AudioQuest-JiterbugFMJ-chi.jpg" style="width: 1200px;" /></p> <p>Theo AudioQuest, lọc nhiễu USB AudioQuest JitterBug FMJ c&oacute; thể sử dụng theo cấu h&igrave;nh nối tiếp hoặc song song, giảm đ&aacute;ng kể lượng nhiễu RF sinh ra từ m&aacute;y t&iacute;nh, xe hơi hay c&aacute;c thiết bị nghe nhạc c&oacute; cổng USB kh&aacute;c.</p> <h2><strong>Chi tiết kỹ thuật v&agrave; hiệu quả lọc nhiễu của AudioQuest JitterBug FMJ đến từ Mỹ</strong></h2> <p>Chuy&ecirc;n gia về c&aacute;p v&agrave; phụ kiện AudioQuest tuy&ecirc;n bố rằng mọi cổng USB đều chịu nhiều nhiễu kh&aacute;c nhau, c&oacute; thể g&acirc;y ảnh hưởng ti&ecirc;u cực đến qu&aacute; tr&igrave;nh xử l&yacute; t&iacute;n hiệu dữ liệu &acirc;m thanh của USB DAC chẳng hạn. Nhiệm vụ của lọc nhiễu USB AudioQuest JitterBug FMJ l&agrave; loại bỏ những ảnh hưởng ti&ecirc;u cực n&agrave;y, theo đ&oacute; h&atilde;ng x&aacute;c định tiếng ồn tần số cao l&agrave; yếu tố g&acirc;y hại nhất.</p> <p>Vấn đề kh&ocirc;ng phải l&agrave; bạn thực sự c&oacute; thể nghe thấy tiếng ồn tần số cao n&agrave;y trong qu&aacute; tr&igrave;nh xử l&yacute; t&iacute;n hiệu, m&agrave; l&agrave; n&oacute; ảnh hưởng ti&ecirc;u cực đến chi tiết v&agrave; độ trong của h&igrave;nh ảnh. Do đ&oacute;, nhiệm vụ của AudioQuest JitterBug FMJ l&agrave; cung cấp cho c&aacute;c th&agrave;nh phần xử l&yacute; t&iacute;n hiệu cơ sở tốt nhất c&oacute; thể để ch&uacute;ng c&oacute; thể thực hiện c&ocirc;ng việc của m&igrave;nh theo c&aacute;ch tốt nhất c&oacute; thể.</p> <p><img alt="AudioQuest JiterbugFMJ" src="/upload_images/images/AudioQuest-JiterbugFMJ.jpg" style="width: 1200px;" /></p> <p>AudioQuest JitterBug FMJ thế hệ mới kh&ocirc;ng chỉ tạo ra t&iacute;n hiệu sạch ở ch&iacute;nh cổng USB m&agrave; c&ograve;n bảo vệ chống nhiễu RF từ m&ocirc;i trường nhờ v&agrave;o nắp chặn cao su đi k&egrave;m với bản lề chắc chắn. Nhờ vậy, thiết bị n&agrave;y c&oacute; thể giảm tiếng ồn hiệu quả hơn nữa.</p> <p>AudioQuest rất tin tưởng v&agrave;o hiệu quả của lọc nhiễu USB AudioQuest JitterBug FMJ, v&igrave; thế họ khuyến nghị sử dụng giải ph&aacute;p n&agrave;y trong hầu hết mọi m&ocirc;i trường nơi dữ liệu &acirc;m thanh được truyền qua USB. Chằng hạn như kết hợp với USB DAC thực tế, như AudioQuest DragonFly Black v&agrave; AudioQuest DragonFly Red. Với mục đ&iacute;ch n&agrave;y, AudioQuest JitterBug FMJ được trang bị đầu nối USB-A ở cả hai b&ecirc;n.</p> <p>Ri&ecirc;ng với bộ giải m&atilde; USB DAC AudioQuest DragonFly Cobalt chiếm một vị tr&iacute; đặc biệt ở đ&acirc;y, v&igrave; n&oacute; đ&atilde; được t&iacute;ch hợp sẵn c&aacute;c mạch lọc tương tự như AudioQuest JitterBug FMJ. Nh&agrave; sản xuất tuy&ecirc;n bố rằng vẫn c&oacute; thể đạt được cải tiến ở đ&acirc;y trong một số trường hợp nhất định.</p> <p><img alt="AudioQuest JiterbugFMJ dep" src="/upload_images/images/AudioQuest-JiterbugFMJ-dep.jpg" style="width: 1200px;" /></p> <p>Trong bất kỳ trường hợp n&agrave;o, người ta cho rằng việc sử dụng lọc nhiễu USB &nbsp;AudioQuest JitterBug FMJ nối tiếp với DAC l&agrave; một lợi thế, v&igrave; sự cải thiện r&otilde; r&agrave;ng về chất lượng t&iacute;n hiệu. Theo nh&agrave; sản xuất, nhiễu từ nguồn điện của cổng USB cũng sẽ được loại bỏ đặc biệt hiệu quả nhờ lọc nhiễu n&agrave;y.</p> <p>Ngay cả khi bản th&acirc;n AudioQuest JitterBug FMJ sở hữu cổng USB-A, nhưng n&oacute; cũng sẽ hoạt động m&agrave; kh&ocirc;ng gặp sự cố tr&ecirc;n cổng USB-C. AudioQuest cung cấp c&aacute;c bộ điều hợp tương ứng dưới dạng AudioQuest DragonTail C Extender.</p> <p>Lọc nhiễu USB AudioQuest JitterBug FMJ mới được thiết kế để giảm đ&aacute;ng kể tiếng ồn v&agrave; biến dạng ảnh hưởng đến cả dữ liệu v&agrave; đường d&acirc;y điện của kết nối USB. Sự g&oacute;p mặt của n&oacute; trong bất kỳ ứng dụng n&agrave;o đều mang đến một h&igrave;nh ảnh r&otilde; r&agrave;ng hơn với độ động tốt hơn v&agrave; độ ph&acirc;n giải cao hơn.</p> <p><strong>C&aacute;c bạn c&oacute; thể tham khảo c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c tại đ&acirc;y&nbsp;</strong></p> <p align="right">&nbsp;</p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> <p class="embed-container"><iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/PSBihz95NuM"></iframe></p> <p><strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=PSBihz95NuM" rel="noopener noreferrer" target="_blank">C&aacute;ch nghe nhạc lossless cực hay m&agrave; đơn giản nhất</a></strong></p>" ["image"]=> string(89) "images/products/2023/06/29/original/audioquest-usb-loc-nhieu-jitterbug-fmj_1688009127.jpg" ["video"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "37" ["manufactory_alias"]=> string(10) "audioquest" ["manufactory_name"]=> string(10) "AudioQuest" ["manufactory_image"]=> string(0) "" ["model"]=> string(28) "AudioQuest USB JitterBug FMJ" ["model_alias"]=> NULL ["model_name"]=> NULL ["tablename"]=> string(21) "fs_products_gia_do_ke" ["price"]=> string(7) "1440000" ["price_old"]=> string(7) "1440000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["quantity"]=> string(1) "1" ["currency"]=> string(3) "VND" ["created_time"]=> string(19) "2023-06-29 10:25:27" ["edited_time"]=> string(19) "2023-07-01 10:33:31" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "3188" ["hits"]=> string(1) "0" ["sale_count"]=> string(1) "0" ["keyword"]=> NULL ["tags"]=> string(0) "" ["favourite"]=> string(1) "0" ["types"]=> NULL ["seo_title"]=> string(99) "Bán AudioQuest USB lọc nhiễu JitterBug FMJ giá tốt, chất lượng cao, nhập khẩu Mỹ" ["seo_keyword"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(195) "Phân phối phụ kiện âm thanh cao cấp tại AudioHanoi. Liên hệ Mr Thu: 098 554 7788 để được tư vấn thắc mắc và giá bán về AudioQuest USB lọc nhiễu JitterBug FMJ" ["status"]=> NULL ["products_related"]=> string(0) "" ["news_related"]=> NULL ["comments_total"]=> string(1) "0" ["comments_unread"]=> string(1) "0" ["comments_last_time"]=> NULL ["comments_published"]=> string(1) "0" ["show_in_home"]=> NULL ["date_start"]=> NULL ["date_end"]=> NULL ["is_hotdeal"]=> NULL ["warranty"]=> string(2) "12" ["specs"]=> string(0) "" ["is_hot"]=> string(1) "0" ["specs_copy"]=> NULL ["rating_count"]=> string(1) "0" ["rating_sum"]=> string(1) "0" ["colors"]=> string(3) ",8," ["image_spec"]=> string(89) "images/products/2023/06/29/original/audioquest-usb-loc-nhieu-jitterbug-fmj_1688009126.jpg" ["is_promotion"]=> NULL ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["lengths"]=> string(0) "" ["action_id"]=> string(2) "22" ["action_name"]=> string(9) "lannguyen" ["seo_canonical"]=> string(76) "https://audiohanoihifi.com/audioquest-usb-loc-nhieu-jitterbug-fmj-p3522.html" } [2]=> object(stdClass)#32 (68) { ["id"]=> string(4) "3521" ["name"]=> string(37) "Lọc nguồn AudioQuest PowerQuest 2" ["code"]=> NULL ["alias"]=> string(33) "loc-nguon-audioquest-powerquest-2" ["category_id"]=> string(3) "196" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",196,172," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(13) "Lọc nguồn" ["category_alias"]=> string(9) "loc-nguon" ["category_alias_wrapper"]=> string(20) ",loc-nguon,phu-kien," ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary"]=> string(433) "<p>- Lọc nguồn AudioQuest PowerQuest 2&nbsp;thương hiệu Mỹ<br /> <span style="text-align: justify;">- Cung cấp 6 ổ cắm ở đỉnh khung m&aacute;y<br /> - K&iacute;ch hoạt rơle mạch nguồn ch&iacute;nh&nbsp;<br /> - Kết nối với loa soundbar, bộ khuếch đại c&ocirc;ng suất</span><br /> - Mầu sắc: Black</p>" ["summary_auto"]=> string(282) "Kích thước: 392.9 x 80 x 152.9mmMầu sắc: BlackNước sản xuất: Mỹ/Trung Quốc" ["description"]=> string(9522) "<p style="text-align: justify;">Thương hiệu AudioQuest lu&ocirc;n đi đầu trong lĩnh vực sản xuất c&aacute;c thiết bị lọc nguồn chất lượng, c&oacute; phạm vi tiếp cận rộng, từ b&igrave;nh d&acirc;n đến cao cấp. Nằm trong d&ograve;ng sản phẩm PowerQuest Seris, <a href="https://audiohanoihifi.com/loc-nguon-audioquest-powerquest-2-p3521.html">lọc nguồn AudioQuest PowerQuest PQ2</a> l&agrave; một sự lựa chọn ho&agrave;n hảo cho mọi hệ thống &acirc;m thanh, gi&uacute;p loại bỏ tiếng ồn v&agrave; biến dạng, để cải thiện hiệu suất, n&acirc;ng cao trải nghiệm giải tr&iacute; &acirc;m thanh v&agrave; video dễ d&agrave;ng.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="AudioQuest PQ2 dep" src="/upload_images/images/AudioQuest-PQ2-dep.jpg" style="width: 1200px;" /></p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Giới thiệu về lọc nguồn AudioQuest PowerQuest PQ2 đến từ Mỹ</strong></h2> <p style="text-align: justify;">Lọc nguồn AudioQuest PowerQuest PQ2 được thiết kế bởi Garth Powell. &Ocirc;ng l&agrave; Gi&aacute;m đốc kỹ thuật cấp cao v&agrave; model n&agrave;y đ&atilde; được thiết kế với tất cả c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn cao m&agrave; AudioQuest d&agrave;nh cho tất cả c&aacute;c sản phẩm của họ. Nh&agrave; sản xuất trang bị sẵn cho lọc nguồn n&agrave;y d&acirc;y nguồn AudioQuest NRG, đ&atilde; được Stereophile đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; một trong những d&acirc;y nguồn tốt nhất trong ng&agrave;nh.</p> <p style="text-align: justify;">Theo th&ocirc;ng tin từ nh&agrave; sản xuất, bộ lọc nguồn n&agrave;y c&oacute; cấu h&igrave;nh mỏng c&agrave; ch&acirc;n đế chắc chắn để gắn tr&ecirc;n s&agrave;n nh&agrave;. V&igrave; thế, AudioQuest PowerQuest PQ2 l&yacute; tưởng để gắn ph&iacute;a sau kệ hifi v&agrave; kh&ocirc;ng chiếm nhiều kh&ocirc;ng gian lắp đặt. Model n&agrave;y c&oacute; k&iacute;ch thước 392.9 x 80 x 152.9mm.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="AudioQuest PQ2" src="/upload_images/images/AudioQuest-PQ2.jpg" style="width: 1200px;" /></p> <p style="text-align: justify;">To&agrave;n bộ phần vỏ của lọc nguồn n&agrave;y đều được l&agrave;m từ kim loại cao cấp, đảo vệ an to&agrave;n cho hệ thống linh kiện b&ecirc;n trong v&agrave; tạo t&agrave;nh cấu h&igrave;nh vững tr&atilde;i để cắm d&acirc;y nguồn hiệu quả. Lớp sơn m&agrave;u đen bao phủ bề mặt vỏ m&aacute;y, thể hiện cho c&aacute;ch ho&agrave;n thiện đặc trưng của thương hiệu AudioQuest.</p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Chi tiết kỹ thuật thiết kế của lọc nguồn AudioQuest PowerQuest PQ2 ch&iacute;nh h&atilde;ng</strong></h2> <p style="text-align: justify;">Lọc nguồn AudioQuest PowerQuest PQ2 được ứng dụng những c&ocirc;ng nghệ ti&ecirc;n tiến từ series Niagara h&agrave;ng đầu của AudioQuest, mang đến hệ thống ổ cắm nguồn điện chất lượng với mức gi&aacute; dễ tiếp cận hơn.</p> <p style="text-align: justify;">Modek n&agrave;y cung cấp 6 ổ cắm ở đỉnh khung m&aacute;y, cho ph&eacute;p người d&ugrave;ng cắp d&acirc;y nguồn thẳng từ tr&ecirc;n xuống, gi&uacute;p cho việc lắp đặt kh&ocirc;ng gặp rắc rối. Đối với những người th&iacute;ch lắp kệ, gi&aacute; đỡ ph&iacute;a dưới c&oacute; thể dễ d&agrave;ng th&aacute;o ra, nhờ đ&oacute; m&agrave; dễ d&agrave;ng truy cập v&agrave;o tất cả s&aacute;u ổ cắm điện. N&oacute; sẽ gửi năng lượng sạch đến hệ thống A/V của người d&ugrave;ng bao giờ đơn giản v&agrave; thuận tiện đến thế.</p> <p style="text-align: justify;">C&oacute; rất nhiều t&iacute;nh năng ti&ecirc;n tiến được ứng dụng tr&ecirc;n lọc nguồn AudioQuest PowerQuest PQ2. Đầu ti&ecirc;n phải kể đến khả năng tắt điện &aacute;p cực cao. Khi điện &aacute;p ở mức 140VAC, sễ k&iacute;ch hoạt rơle mạch nguồn ch&iacute;nh mở trong v&ograve;ng chưa đầy 0.25 gi&acirc;y, tự động đặt lại khi nguồn điện đến nằm trong phạm vi an to&agrave;n.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="AudioQuest PQ2 chi" src="/upload_images/images/AudioQuest-PQ2-chi.jpg" style="width: 1200px;" /></p> <p style="text-align: justify;">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, t&iacute;nh năng chống s&eacute;t lan truyền, đảm bảo kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; bị hư hại với c&aacute;c thử nghiệm đột biến đầu v&agrave;o 6000V/3000A lặp đi lặp lại, đ&acirc;y l&agrave; mức tối đa c&oacute; thể tồn tại trong bảng điện AC của t&ograve;a nh&agrave;. Với bộ lọc tuyến t&iacute;nh, ph&acirc;n t&aacute;n tiếng ồn ở chế độ vi sai: Giảm hơn 22dB từ 30kHz-1GHz. Bộ lọc được tuyến t&iacute;nh h&oacute;a cho trở kh&aacute;ng đường d&acirc;y động (tăng) với tần số từ 0.05 Ohms (nguồn) v&agrave; tải 10 đến 50 Ohm, (phụ thuộc v&agrave;o d&ograve;ng điện của hệ thống). Ngo&agrave;i bộ lọc tuyến t&iacute;nh, ổ cắm n&agrave;y c&ograve;n cung cấp th&ecirc;m c&ocirc;ng nghệ Khử tiếng ồn để tối đa h&oacute;a hiệu suất của TV.</p> <p style="text-align: justify;">Ổ cắm của lọc nguồn AudioQuest PowerQuest&nbsp; PQ2 đ&atilde; được thiết kế để đảm bảo hiệu suất tối ưu cho hệ thống giải tr&iacute; gia đ&igrave;nh. Để c&oacute; kết quả tốt nhất, audiophile cần lưu &yacute; c&aacute;c đề xuất kết nối sau, khi kết nối hệ thống của minhd với lọc nguồn điện ti&ecirc;n tiến n&agrave;y.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="AudioQuest PQ2 can" src="/upload_images/images/AudioQuest-PQ2-can.jpg" style="width: 1200px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Ổ cắm số 1, cung cấp bộ lọc tuyến t&iacute;nh được tối ưu h&oacute;a cho video 4K/8K: Tốt nhất khi được kết nối với m&agrave;n h&igrave;nh video, TV, m&aacute;y chiếu hoặc đầu đĩa phổ th&ocirc;ng. Ổ cắm 2,3 v&agrave; 4 c&oacute; bộ lọc tuyến t&iacute;nh, sẽ hoạt động tốt nhất khi kết nối với c&aacute;c nguồn &acirc;m thanh/video, m&aacute;y t&iacute;nh, modem hoặc bộ định tuyế. Ri&ecirc;ng 2 ổ cắm 5 v&agrave; 6 cung cấp d&ograve;ng điện cao, được d&ugrave;ng để kết nối với loa soundbar, bộ khuếch đại c&ocirc;ng suất, bộ thu audio/video hoặc loa si&ecirc;u trầm.</p> <p style="text-align: justify;">Lọc nguồn AudioQuest PowerQuest 2 l&agrave; bộ lọc d&ograve;ng chất lượng cao, đảm bảo cung cấp nguồn điện ổn định, kh&ocirc;ng nhiễu. Điều n&agrave;y g&oacute;p phần mang đến trải nghiệm nghe nh&igrave;n tốt hơn cũng như khả năng bảo vệ đ&aacute;ng tin cậy cho hệ thống của người d&ugrave;ng.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>C&aacute;c bạn c&oacute; thể tham khảo c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c tại đ&acirc;y&nbsp;</strong></p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> <p class="embed-container"><iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/E8owV3-btk8"></iframe></p> <p><strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=E8owV3-btk8" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Tổng hợp những bản nhạc test loa chất lượng cao v&agrave; hay nhất hiện nay</a></strong></p>" ["image"]=> string(84) "images/products/2023/06/29/original/loc-nguon-audioquest-powerquest-2_1688008958.jpg" ["video"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "37" ["manufactory_alias"]=> string(10) "audioquest" ["manufactory_name"]=> string(10) "AudioQuest" ["manufactory_image"]=> string(0) "" ["model"]=> string(23) "AudioQuest PowerQuest 2" ["model_alias"]=> NULL ["model_name"]=> NULL ["tablename"]=> string(21) "fs_products_gia_do_ke" ["price"]=> string(7) "4800000" ["price_old"]=> string(7) "4800000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(5) "price" ["quantity"]=> string(1) "1" ["currency"]=> string(3) "VND" ["created_time"]=> string(19) "2023-06-29 10:22:38" ["edited_time"]=> string(19) "2023-07-07 15:47:05" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "3187" ["hits"]=> string(1) "0" ["sale_count"]=> string(1) "0" ["keyword"]=> NULL ["tags"]=> string(0) "" ["favourite"]=> string(1) "0" ["types"]=> NULL ["seo_title"]=> string(94) "Bán Lọc nguồn AudioQuest PowerQuest 2 giá tốt, chất lượng cao, nhập khẩu Mỹ" ["seo_keyword"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(180) "Phân phối phụ kiện cao cấp tại AudioHanoi. Liên hệ Mr Thu: 098 554 7788 để được tư vấn thắc mắc và giá bán về Lọc nguồn AudioQuest PowerQuest 2" ["status"]=> NULL ["products_related"]=> string(0) "" ["news_related"]=> NULL ["comments_total"]=> string(1) "0" ["comments_unread"]=> string(1) "0" ["comments_last_time"]=> NULL ["comments_published"]=> string(1) "0" ["show_in_home"]=> NULL ["date_start"]=> NULL ["date_end"]=> NULL ["is_hotdeal"]=> NULL ["warranty"]=> string(2) "12" ["specs"]=> string(0) "" ["is_hot"]=> string(1) "0" ["specs_copy"]=> NULL ["rating_count"]=> string(1) "0" ["rating_sum"]=> string(1) "0" ["colors"]=> string(3) ",8," ["image_spec"]=> string(84) "images/products/2023/06/29/original/loc-nguon-audioquest-powerquest-2_1688008957.jpg" ["is_promotion"]=> NULL ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["lengths"]=> string(0) "" ["action_id"]=> string(2) "22" ["action_name"]=> string(9) "lannguyen" ["seo_canonical"]=> string(71) "https://audiohanoihifi.com/loc-nguon-audioquest-powerquest-2-p3521.html" } [3]=> object(stdClass)#31 (68) { ["id"]=> string(4) "3519" ["name"]=> string(44) "Dây tín hiệu AudioQuest HDMI Dragon 48" ["code"]=> NULL ["alias"]=> string(42) "day-tín-hiẹu-audioquest-hdmi-dragon-48" ["category_id"]=> string(3) "193" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",193,172," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(16) "Dây tín hiệu" ["category_alias"]=> string(12) "day-tin-hieu" ["category_alias_wrapper"]=> string(23) ",day-tin-hieu,phu-kien," ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary"]=> string(2332) "<table border="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td width="10%"><img alt="" src="/upload_images/images/Dragon(3).jpg" style="width: 50px;" /></td> <td width="90%">D&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Dragon 48</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https://www.audioquest.com/cache/img/c4f3b4fd11583aa9f0b4845a30511f93.jpg" style="width: 50px; height: 50px;" /></td> <td> <p style="text-align: justify;">Cung cấp băng th&ocirc;ng tối đa l&ecirc;n đến 48Gbps&nbsp;với&nbsp;4 cặp &acirc;m thanh / video c&acirc;n bằng l&ecirc;n tới&nbsp;12Gbps mỗi cặp</p> </td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https://www.audioquest.com/cache/img/de8ac785268d119e5c9ce47545120ec1.jpg" style="width: 50px; height: 50px;" /></td> <td style="text-align: justify;">Nằm trong d&ograve;ng HDMI 8K/10K của nh&agrave; sản xuất AudioQuest</td> </tr> <tr> <td><img alt="AudioQuest Dragon(2)" src="/upload_images/images/AudioQuest-Dragon(2).jpg" style="width: 50px;" /></td> <td style="text-align: justify;">Sợi dẫn rẵn được l&agrave;m từ bạc</td> </tr> <tr> <td><img alt="Dragon7(2)" src="/upload_images/images/Dragon7(2).jpg" style="width: 50px;" /></td> <td style="text-align: justify;">Ứng dụng c&ocirc;ng nghệ triệt ti&ecirc;u nhiễu ồn NDS cấp độ 7</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https://www.audioquest.com/cache/img/27e0b4c57f44401cdfa6ed2e29368d6f.jpg" style="height: 50px; width: 50px;" /></td> <td style="text-align: justify;">Trang bị t&iacute;nh năng eARC&nbsp;hỗ trợ những định dạng lossless: Dolby Atmos hay DTS: X</td> </tr> </tbody> </table>" ["summary_auto"]=> string(1018) "Thiết kế: Dây tín hiệuVật liệu: Dây dẫn dạng sợi rắn đơnCông nghệ:

Sợi dẫn rẵn được làm từ bạc
Ứng dụng công nghệ triệt tiêu nhiễu ồn NDS cấp độ 7
- Trang bị tính năng eARC hỗ trợ những định dạng lossless: Dolby Atmos hay DTS: X

Giắc cắm: HDMIĐộ dài: 0.6m ;1m ;1.5m ;2m ;3mNước sản xuất: MỹDòng: AudioQuest Digital Cables HDMI 4K-8K" ["description"]=> string(10895) "<p>&nbsp;</p> <p><img alt="Dragon48" src="/upload_images/images/Dragon48.PNG" style="width: 1496px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Bạn đang sở hữu một hệ thống xem phim tại gia, nhưng bạn cảm thấy cần phải n&acirc;ng cấp n&oacute; l&ecirc;n một ch&uacute;t? Vậy th&igrave; đừng bỏ qua <a href="https://audiohanoihifi.com/day-ti%CC%81n-hie%CC%A3u-audioquest-hdmi-dragon-48-p3519.html">d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Dragon 48</a>. L&agrave; model đắt gi&aacute; nhất trong loạt d&acirc;y t&iacute;n hiệu HDMI 48 của AudioQuest, mẫu d&acirc;y n&agrave;y l&agrave; sự hội tụ của những c&ocirc;ng nghệ &acirc;m thanh, h&igrave;nh ảnh mới nhất hiện nay, sẽ gi&uacute;p bạn đắm ch&igrave;m trong những thước phim v&ocirc; c&ugrave;ng ch&acirc;n thực v&agrave; sống động.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="HDMI Dragon48 le" src="/upload_images/images/HDMI-Dragon48-le.jpg" style="width: 750px;" /></p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Giới thiệu về d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Dragon 48&nbsp;ch&iacute;nh h&atilde;ng</strong></h2> <p style="text-align: justify;">D&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Dragon 48 l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n nằm trong d&ograve;ng HDMI 8K-10K của AudioQuest. D&ograve;ng sản phẩm n&agrave;y cung cấp cho người d&ugrave;ng lựa chọn đa dạng từ mức gi&aacute; b&igrave;nh d&acirc;n đến cao cấp, để bạn c&oacute; thể sở hữu những trải nghiệm phim ảnh chất lượng cao ở bất kỳ mức đầu tư n&agrave;o.</p> <p style="text-align: justify;">L&agrave; mẫu d&acirc;y t&iacute;n hiệu HDMI đầu bảng trong số những d&acirc;y HDMI 48 của AudioQuest, AudioQuest HDMI Dragon 48 l&agrave; nơi hội tụ của nhiều trang bị ti&ecirc;n tiến từ b&ecirc;n ngo&agrave;i đến b&ecirc;n trong v&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng nghệ ti&ecirc;n tiến. Model n&agrave;y được sản xuất theo ti&ecirc;u chuẩn ch&iacute;nh x&aacute;c v&agrave; chịu sự kiểm so&aacute;t chất lượng nghi&ecirc;m ngặt.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="HDMI Dragon48 can" src="/upload_images/images/HDMI-Dragon48-can.jpg" style="width: 1200px;" /></p> <p style="text-align: justify;">D&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Dragon 48 sở hữu đường k&iacute;nh kh&aacute; lớn, c&ugrave;ng lớp vỏ bện m&agrave;u đen chắc khỏe. Đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; thiết kế đặc trưng v&agrave; xuy&ecirc;n suốt của tất cả c&aacute;c sản phẩm d&acirc;y c&aacute;p mang t&ecirc;n Dragon của AudioQuest. Mẫu d&acirc;y c&aacute;p HDMI n&agrave;y cung cấp cho người d&ugrave;ng nhiều lựa chọn độ d&agrave;i kh&aacute;c nhau, đ&oacute; l&agrave; 0.75m, 1.5m, 2m, 3m v&agrave; 5m.</p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Trang bị kỹ thuật ti&ecirc;n tiến v&agrave; hiệu suất của d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Dragon 48 đến từ Mỹ</strong></h2> <p style="text-align: justify;">Mặc d&ugrave; 8K v&agrave; c&aacute;c t&iacute;nh năng video/chơi tr&ograve; chơi hấp dẫn kh&aacute;c l&agrave;m cho HDMI trở th&agrave;nh ti&ecirc;u đề h&agrave;ng đầu, nhưng d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Dragon 48 v&agrave; những model kh&aacute;c thuộc d&ograve;ng HDMI 8K-10K của AudioQuest vẫn l&agrave; những sản phẩm d&acirc;y t&iacute;n hiệu HDMI c&oacute; &acirc;m thanh tốt nhất, đ&aacute;nh bại nhiều đối thủ kh&aacute;c c&ugrave;ng tầm tr&ecirc;n thị trường.</p> <p style="text-align: justify;">D&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Dragon 48 c&oacute; thể chuyển tới video Ultra-HD chuy&ecirc;n nghiệp 10K. Băng th&ocirc;ng 48Gbps c&oacute; được nhờ 4 cặp &acirc;m thanh/video c&acirc;n bằng c&oacute; tốc độ 12Gbps mỗi cặp. Y&ecirc;u cầu về độ ch&iacute;nh x&aacute;c cao hơn v&agrave; dung sai sản xuất chặt chẽ hơn để tạo n&ecirc;n d&acirc;y c&aacute;p HDMI truyền băng th&ocirc;ng l&ecirc;n tới 48Gbps, c&oacute; nghĩa l&agrave; nhiều th&agrave;nh phần v&agrave; kỹ thuật đ&atilde; được thử nghiệm v&agrave; x&aacute;c thực của AudioQuest trở n&ecirc;n quan trọng hơn bao giờ hết.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="HDMI Dragon48" src="/upload_images/images/HDMI-Dragon48.jpg" style="width: 1154px;" /></p> <p style="text-align: justify;">L&agrave; d&acirc;y c&aacute;p HDMI 48Gbps, AudioQuest HDMI Dragon 48 c&oacute; băng th&ocirc;ng cần thiết cho video c&oacute; độ ph&acirc;n giải l&ecirc;n đến 10K v&agrave; độ ph&acirc;n giải/tốc độ l&agrave;m mới l&ecirc;n đến 8K/60 v&agrave; 4K/120. V&igrave; thế, model n&agrave;y ho&agrave;n to&agrave;n tương th&iacute;ch với m&agrave;n h&igrave;nh 4K hiện nay.</p> <p style="text-align: justify;">Trong cấu tr&uacute;c d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Dragon 48, phần d&acirc;y dẫn được l&agrave;m từ kim loại dẫn điện tốt nhất của AudioQuest, 100% từ Perfect-Surface Silver, cho cả d&acirc;y dẫn v&agrave; ống dẫn d&acirc;y tiếp địa của n&oacute;. Loại bạc PSS n&agrave;y với bề mặt nhẵn mịn ho&agrave;n hảo, kh&ocirc;ng c&oacute; ranh giới hạt tồn tại b&ecirc;n trong d&acirc;y dẫn, cung cấp t&iacute;n hiệu sạch, ổn định v&agrave; ch&acirc;n thực, kh&ocirc;ng c&oacute; bất kỳ m&eacute;o tiếng n&agrave;o xảy ra.</p> <p style="text-align: justify;">Thiết kế lớp vỏ truyền thống l&agrave; kh&ocirc;ng đủ để bảo vệ chống lại c&aacute;c t&aacute;c động ng&agrave;y c&agrave;ng phổ biến của bức xạ Wi-Fi, di động v&agrave; vệ tinh. Trong d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Dragon 48 &nbsp;tất cả 19 d&acirc;y dẫn đều được điều khiển theo hướng để giảm thiểu nhiễu RF l&agrave;m hỏng hiệu suất bằng c&aacute;ch ti&ecirc;u hao hoặc loại n&oacute; ra khỏi c&aacute;c mạch dễ bị tổn thương nhất.</p> <p style="text-align: justify;">Thiết kế c&ocirc;ng nghệ triệt ti&ecirc;u nhiễu ồn NDS cấp độ 7 được ứng dụng tr&ecirc;n d&acirc;y HDMI n&agrave;y bao gồm sự kết hợp của PSS drains + 72V DBS + Graphene + Global carbon + Điều khiển theo hướng, đảm bảo loại bỏ tối đa mọi nhiễu s&oacute;ng ảnh hưởng đến chất lượng &acirc;m thanh v&agrave; h&igrave;nh ảnh. Trong đ&oacute;, graphene c&oacute; mức tổn thất cao được th&ecirc;m v&agrave;o lớp carbon kẹp giữa c&aacute;c lớp kim loại xung quanh 4 cặp FRL + eARC, lớp carbon c&oacute; mức tổn thất cao được đặt xung quanh tất cả c&aacute;c d&acirc;y dẫn, kết hợp với thiết bị từ h&oacute;a điện m&ocirc;i DBS 72v đ&atilde; được cấp bằng s&aacute;ng chế của AudioQuest, hệ thống Bias v&agrave; thậm ch&iacute; cả d&acirc;y tiếp địa đều l&agrave;m từ Bạc c&oacute; bề mặt ho&agrave;n hảo 100%.</p> <p style="text-align: justify;">V&igrave; &acirc;m thanh quan trọng, n&ecirc;n d&acirc;y dẫn eARC b&ecirc;n trong d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Dragon 48 được l&agrave;m từ bạc PSS cao cấp, kết hợp với những c&ocirc;ng nghệ triệt nhiễu ti&ecirc;n tiến.</p> <p style="text-align: justify;">Với một loạt những c&ocirc;ng nghệ, vật liệu cao cấp v&agrave; sự am hiểu của c&aacute;c kỹ sư AudioQuest đ&atilde; tạo n&ecirc;n d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Dragon 48 thực sự chất lượng. Sự g&oacute;p măt của model n&agrave;y sẽ mang đến hiệu suất truyền dẫn t&iacute;n hiệu &acirc;m thanh r&otilde; r&agrave;ng, h&igrave;nh ảnh 10K sắc n&eacute;t tuyệt vời. V&agrave; những g&igrave; bạn nhận được cho sự đầu tư n&agrave;y sẽ l&agrave; những trải nghiệm điện ảnh, tr&ograve; chơi, &acirc;m nhạc thực sự hấp dẫn.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>C&aacute;c bạn c&oacute; thể tham khảo c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c tại đ&acirc;y&nbsp;</strong></p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> <p class="embed-container"><iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/AcxycqFpZO0"></iframe></p> <p><strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=AcxycqFpZO0" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Chất lượng truyền dẫn vượt trội của d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest FireBird</a></strong></p>" ["image"]=> string(76) "images/products/2023/06/07/original/audioquest-hdmi-dragon-48_1686135062.jpg" ["video"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "37" ["manufactory_alias"]=> string(10) "audioquest" ["manufactory_name"]=> string(10) "AudioQuest" ["manufactory_image"]=> string(0) "" ["model"]=> string(25) "AudioQuest HDMI Dragon 48" ["model_alias"]=> NULL ["model_name"]=> NULL ["tablename"]=> string(24) "fs_products_thiet_bi_day" ["price"]=> string(8) "50400000" ["price_old"]=> string(8) "50400000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(5) "price" ["quantity"]=> string(1) "1" ["currency"]=> string(3) "VND" ["created_time"]=> string(19) "2023-06-07 17:51:02" ["edited_time"]=> string(19) "2023-06-14 14:06:30" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "3185" ["hits"]=> string(1) "0" ["sale_count"]=> string(1) "0" ["keyword"]=> NULL ["tags"]=> string(0) "" ["favourite"]=> string(1) "0" ["types"]=> NULL ["seo_title"]=> string(100) "Bán dây tín hiệu AudioQuest HDMI Dragon 48 giá tốt, chất luợng cao, nhập khẩu Mỹ" ["seo_keyword"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(231) "Phân phối các dòng dây loa, dây tín hiệu nhập khẩu 100% chính hãng cao cấp tại AudioHanoi. Liên hệ Mr Thu: 098 554 7788 để được tư vấn và giá bán về dây tín hiệu AudioQuest HDMI Dragon 48" ["status"]=> NULL ["products_related"]=> string(0) "" ["news_related"]=> NULL ["comments_total"]=> string(1) "0" ["comments_unread"]=> string(1) "0" ["comments_last_time"]=> NULL ["comments_published"]=> string(1) "0" ["show_in_home"]=> NULL ["date_start"]=> NULL ["date_end"]=> NULL ["is_hotdeal"]=> NULL ["warranty"]=> string(2) "12" ["specs"]=> string(0) "" ["is_hot"]=> string(1) "0" ["specs_copy"]=> NULL ["rating_count"]=> string(1) "0" ["rating_sum"]=> string(1) "0" ["colors"]=> string(0) "" ["image_spec"]=> string(76) "images/products/2023/06/07/original/audioquest-hdmi-dragon-48_1686135061.jpg" ["is_promotion"]=> NULL ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["lengths"]=> string(0) "" ["action_id"]=> string(2) "22" ["action_name"]=> string(9) "lannguyen" ["seo_canonical"]=> string(88) "https://audiohanoihifi.com/day-ti%CC%81n-hie%CC%A3u-audioquest-hdmi-dragon-48-p3519.html" } [4]=> object(stdClass)#30 (68) { ["id"]=> string(4) "3518" ["name"]=> string(29) "Dây loa AudioQuest Rocket 11" ["code"]=> NULL ["alias"]=> string(30) "day-loa-audioquest-rocket-33-1" ["category_id"]=> string(3) "194" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",194,172," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(8) "Dây loa" ["category_alias"]=> string(7) "day-loa" ["category_alias_wrapper"]=> string(18) ",day-loa,phu-kien," ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary"]=> string(690) "<p>- D&acirc;y loa AudioQuest Rocket 11 sản xu&acirc;́t tại&nbsp;Mỹ<br /> - Ph&ugrave; hợp cho bất cứ hệ thống &acirc;m thanh n&agrave;o<br /> - D<span style="text-align: justify;">&acirc;y dẫn đồng t&acirc;m b&aacute;n rắn v&agrave; đồng hạt d&agrave;i (Long-Grain Copper) dạng bện v&agrave; dạng rắn<br /> - Sử dụng đồng OFHC (Độ dẫn điện cao kh&ocirc;ng chứa oxy)<br /> - D&acirc;y c&aacute;p Full-Range hoặc Single-BiWire l&yacute; tưởng</span><br /> - Đầu cắm bắp chuối mạ bạc</p>" ["summary_auto"]=> string(985) "Thiết kế: Dây loaVật liệu: ĐồngCông nghệ:

- Dây dẫn đồng tâm bán rắn và đồng hạt dài (Long-Grain Copper) dạng bện và dạng rắn
- Sử dụng đồng OFHC (Độ dẫn điện cao không chứa oxy)
- Dây cáp Full-Range hoặc Single-BiWire lý tưởng

Giắc cắm: Bắp chuối mạ bạcĐộ dài: 1.5m ;2m ;2.5m ;3mNước sản xuất: MỹDòng: Speaker Cables Rocket Series" ["description"]=> string(10617) "<p><img alt="Rocketseries" src="/upload_images/images/Rocketseries.PNG" style="width: 1380px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Đ&atilde; từng được vinh danh 5 năm liền từ năm 2018 - 2022 trong hạng mục &ldquo;d&acirc;y loa b&igrave;nh d&acirc;n đ&aacute;ng mua nhất&rdquo; do tạp ch&iacute; What Hi-Fi b&igrave;nh chọn, <a href="https://audiohanoihifi.com/day-loa-audioquest-rocket-33-1-p3518.html">d&acirc;y loa AudioQuest Rocket 11</a> trở th&agrave;nh lựa chọn ho&agrave;n hảo cho bất kỳ hệ thống hi-fi n&agrave;o. Bởi những trang bị ti&ecirc;n tiến vượt trội, dẫn đầu trong ph&acirc;n kh&uacute;c gi&aacute; của n&oacute; sẽ cung cấp kết nối ch&iacute;nh x&aacute;c, mang lại &acirc;m thanh c&acirc;n bằng v&agrave; mượt m&agrave; đ&aacute;ng kể.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="Rocket11 chi" src="/upload_images/images/Rocket11-chi.jpg" style="width: 1200px;" /></p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Giới thiệu về d&acirc;y loa </strong><strong>AudioQuest Rocket 11</strong><strong> ch&iacute;nh h&atilde;ng</strong></h2> <p style="text-align: justify;">L&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n nằm trong d&ograve;ng Rocket Series được sản xuất bởi thương hiệu AudioQuest đ&igrave;nh đ&aacute;m, đến từ Mỹ, d&acirc;y loa AudioQuest Rocket 11 l&agrave; em &uacute;t trong d&ograve;ng nhưng được trang bị đầy đủ những c&ocirc;ng nghệ ti&ecirc;n tiến l&agrave;m n&ecirc;n t&ecirc;n tuổi của AudioQuest.</p> <p style="text-align: justify;">D&ograve;ng Rocket Series l&agrave; một trong những d&acirc;y loa AudioQuest th&agrave;nh c&ocirc;ng nhất nhờ thiết kế v&agrave; cấu tạo tuyệt vời của n&oacute;. D&ograve;ng Rocket l&agrave; d&acirc;y loa l&yacute; tưởng d&agrave;nh cho hệ thống Hi-Fi v&agrave; AV tầm trung.</p> <p style="text-align: justify;">Mẫu d&acirc;y loa AudioQuest Rocket 11 sở hữu một thiết kế linh hoạt. Giống như AudioQuest FLX-SLiP 14/4 từng đoạt giải thưởng trước đ&acirc;y của AudioQuest , người d&ugrave;ng c&oacute; thể dễ d&agrave;ng uốn cong d&acirc;y c&aacute;p dẻo quanh c&aacute;c g&oacute;c hẹp để tiếp cận thiết bị của m&igrave;nh m&agrave; kh&ocirc;ng lo bị đứt hoặc hư hỏng.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="Rocket11" src="/upload_images/images/Rocket11.jpg" style="width: 1291px;" /></p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c d&acirc;y c&aacute;p cũng được d&aacute;n nh&atilde;n cẩn thận. Kh&ocirc;ng chỉ c&aacute;c d&acirc;y c&aacute;p b&ecirc;n tr&aacute;i v&agrave; b&ecirc;n phải được đ&aacute;nh dấu, AudioQuest c&ograve;n ghi ch&uacute; một c&aacute;ch hữu &iacute;ch đầu n&agrave;o đi v&agrave;o bộ khuếch đại v&agrave; đầu n&agrave;o cắm v&agrave;o loa. Ch&iacute;nh những chi tiết nhỏ n&agrave;y gi&uacute;p d&acirc;y loa AudioQuest Rocket 11 trở n&ecirc;n dễ sử dụng v&agrave; hấp dẫn hơn.</p> <p style="text-align: justify;">Phần vỏ của d&acirc;y loa AudioQuest Rocket 11 c&oacute; lớp ho&agrave;n thiện đẹp mắt với hai phi&ecirc;n bản m&agrave;u l&agrave; m&agrave;u trắng v&agrave; m&agrave;u đen.</p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Thiết kế kỹ thuật v&agrave; hiệu suất &acirc;m thanh m&agrave; d&acirc;y loa AudioQuest Rocket 11 mang lại</strong></h2> <p style="text-align: justify;">Sở hữu mức gi&aacute; b&igrave;nh d&acirc;n nhất trong d&ograve;ng Rocket Series, nhưng AudioQuest đ&atilde; rất quan t&acirc;m đến cấu h&igrave;nh v&agrave; chất lượng của d&acirc;y dẫn được sử dụng b&ecirc;n trong d&acirc;y loa AudioQuest Rocket 11. Model n&agrave;y sử dụng cả hai loại d&acirc;y dẫn đồng t&acirc;m b&aacute;n rắn (Semi-Solid Concentric) v&agrave; đồng hạt d&agrave;i (Long-Grain Copper) dạng bện v&agrave; dạng rắn, đ&acirc;y l&agrave; sản phẩm đầu ti&ecirc;n của AudioQuest.</p> <p style="text-align: justify;">Trong c&aacute;p nhiều sợi th&ocirc;ng thường, biến dạng g&acirc;y ra bởi tương t&aacute;c giữa c&aacute;c sợi điện v&agrave; từ được kết hợp khi mỗi sợi thay đổi vị tr&iacute; trong b&oacute;. Trong c&aacute;p AudioQuest Semi-Solid Concentric, c&aacute;c sợi trong b&oacute; duy tr&igrave; c&aacute;c mối quan hệ cố định của ch&uacute;ng, gi&uacute;p giảm đ&aacute;ng kể độ m&eacute;o. Đồng hạt d&agrave;i (LGC) cho ph&eacute;p &acirc;m thanh mượt m&agrave; v&agrave; r&otilde; r&agrave;ng hơn so với c&aacute;p sử dụng đồng OFHC (Độ dẫn điện cao kh&ocirc;ng chứa oxy) th&ocirc;ng thường. LGC c&oacute; &iacute;t oxit hơn trong vật liệu dẫn điện, &iacute;t tạp chất hơn, &iacute;t ranh giới hạt hơn v&agrave; hiệu suất r&otilde; r&agrave;ng l&agrave; tốt hơn.Sự kết hợp n&agrave;y thực sự đảm bảo d&acirc;y loa c&oacute; thể mang đến &acirc;m thanh c&acirc;n bằng, năng động hơn rất nhiều.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="Rocket11 loi" src="/upload_images/images/Rocket11-loi.jpg" style="width: 600px;" /></p> <p style="text-align: justify;">C&oacute; một thực tế l&agrave; một d&acirc;y loa điển h&igrave;nh với c&aacute;c d&acirc;y dẫn song song c&oacute; độ tự cảm kh&aacute; cao, năng lượng bị nh&ograve;e theo thời gian, dẫn đến &acirc;m thanh bị mờ v&agrave; kh&ocirc;ng tập trung. Trong thiết kế d&acirc;y loa AudioQuest Rocket 11, hai d&acirc;y dẫn ở mỗi nửa của c&aacute;p được xoắn xung quanh nhau, mang lại độ tự cảm thấp hơn, độ r&otilde; cao hơn v&agrave; khả năng mở rộng tần số &acirc;m trầm đến &acirc;m bổng vượt trội.</p> <p style="text-align: justify;">Model n&agrave;y l&agrave; d&acirc;y c&aacute;p Full-Range hoặc Single-BiWire l&yacute; tưởng, với t&ugrave;y chọn kết nối ph&ugrave; hợp với SureGrip 300 bao gồm hai lựa chọn l&agrave; ph&iacute;ch cắm banana hoặc ph&iacute;ch cắm c&agrave;ng cua. C&aacute;c đầu nối n&agrave;y được mạ bạc trực tiếp tr&ecirc;n đồng kh&ocirc;ng c&oacute; lớp niken ở giữa, đảm bảo truyền dẫn t&iacute;n hiệu ch&iacute;nh x&aacute;c.</p> <p style="text-align: justify;">Khi sử dụng l&agrave;m c&aacute;p to&agrave;n dải, d&acirc;y loa AudioQuest Rocket 11 với c&aacute;c d&acirc;y dẫn m&agrave;u đỏ (+) v&agrave; đen (-) được nh&oacute;m lại với nhau. C&ograve;n với kết nối Single-BiWire cho ph&eacute;p audiophie tối ưu h&oacute;a hiệu suất khi loa c&oacute; đầu v&agrave;o Bass v&agrave; Treble ri&ecirc;ng biệt. Người d&ugrave;ng c&oacute; thể tối ưu h&oacute;a hơn nữa hiệu suất hệ thống bằng c&aacute;ch kết nối Bi-Wiring.</p> <p style="text-align: justify;">Khi sử dụng d&acirc;y loa AudioQuest Rocket 11 trong hệ thống &acirc;m thanh, sẽ c&oacute; một cải tiến r&otilde; rệt so với d&acirc;y loa từ nhiều đối thủ như Atlas hay Chord Company. Khi bất kỳ bản nhạc n&agrave;o được vang l&ecirc;n th&igrave; &acirc;m thanh đều rất r&otilde; r&agrave;ng, được kiểm so&aacute;t tốt v&agrave; chi tiết đ&aacute;ng ngạc nhi&ecirc;n. Tiếng nhạc cụ hay giọng h&aacute;t đều được lột tả đầy tự tin, ch&iacute;nh x&aacute;c v&agrave; cảm x&uacute;c.</p> <p style="text-align: justify;">H&atilde;y đến ngay với Audio H&agrave; Nội để trở th&agrave;nh chủ nh&acirc;n của d&acirc;y loa AudioQuest Rocket 11 tuyệt vời n&agrave;y, với mức gi&aacute; tốt nhất thị trường.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>C&aacute;c bạn c&oacute; thể tham khảo c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c tại đ&acirc;y</strong></p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> <p class="embed-container"><iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/si47c0xNJjI"></iframe></p> <p><strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=si47c0xNJjI" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Series giắc kết nối AudioQuest Connector mang trọn vẹn tinh hoa c&ocirc;ng nghệ của h&atilde;ng phụ kiện nước Mỹ</a></strong></p>" ["image"]=> string(70) "images/products/2023/06/07/original/audioquest-roket-11_1686134252.jpg" ["video"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "37" ["manufactory_alias"]=> string(10) "audioquest" ["manufactory_name"]=> string(10) "AudioQuest" ["manufactory_image"]=> string(0) "" ["model"]=> string(20) "AudioQuest Rocket 11" ["model_alias"]=> NULL ["model_name"]=> NULL ["tablename"]=> string(24) "fs_products_thiet_bi_day" ["price"]=> string(7) "6220000" ["price_old"]=> string(7) "6220000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["quantity"]=> string(1) "1" ["currency"]=> string(3) "VND" ["created_time"]=> string(19) "2023-06-07 17:36:57" ["edited_time"]=> string(19) "2023-06-14 16:20:14" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "3184" ["hits"]=> string(1) "0" ["sale_count"]=> string(1) "0" ["keyword"]=> NULL ["tags"]=> string(0) "" ["favourite"]=> string(1) "0" ["types"]=> NULL ["seo_title"]=> string(86) "Bán dây loa AudioQuest Rocket 11 giá tốt, chất lượng cao, nhập khẩu Mỹ" ["seo_keyword"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(186) "Phân phối dây tín hiệu,dây loa cao cấp tại AudioHanoi. Liên hệ Mr Thu: 098 554 7788 để đựợc tư vấn thắc mắc và giá bán về dây loa AudioQuest Rocket 11" ["status"]=> NULL ["products_related"]=> string(0) "" ["news_related"]=> NULL ["comments_total"]=> string(1) "0" ["comments_unread"]=> string(1) "0" ["comments_last_time"]=> NULL ["comments_published"]=> string(1) "0" ["show_in_home"]=> NULL ["date_start"]=> NULL ["date_end"]=> NULL ["is_hotdeal"]=> NULL ["warranty"]=> string(2) "12" ["specs"]=> string(0) "" ["is_hot"]=> string(1) "0" ["specs_copy"]=> NULL ["rating_count"]=> string(1) "0" ["rating_sum"]=> string(1) "0" ["colors"]=> string(0) "" ["image_spec"]=> string(70) "images/products/2023/06/07/original/audioquest-roket-11_1686134217.jpg" ["is_promotion"]=> NULL ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["lengths"]=> string(0) "" ["action_id"]=> string(2) "22" ["action_name"]=> string(9) "lannguyen" ["seo_canonical"]=> string(68) "https://audiohanoihifi.com/day-loa-audioquest-rocket-33-1-p3518.html" } [5]=> object(stdClass)#28 (68) { ["id"]=> string(4) "3516" ["name"]=> string(37) "Lọc nguồn AudioQuest PowerQuest 3" ["code"]=> NULL ["alias"]=> string(31) "loc-nguon-audioquest-power-pq-3" ["category_id"]=> string(3) "196" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",196,172," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(13) "Lọc nguồn" ["category_alias"]=> string(9) "loc-nguon" ["category_alias_wrapper"]=> string(20) ",loc-nguon,phu-kien," ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary"]=> string(627) "<p>- Lọc nguồn AudioQuest PowerQuest 3 thương hiệu Mỹ<br /> -&nbsp;<span style="text-align: justify;">Tổng cộng 8 ổ cắm, trong đ&oacute; 2 ổ cắm số 4 v&agrave; số 8</span><br /> - T<span style="text-align: justify;">rang bị bộ lọc si&ecirc;u tuyến t&iacute;nh ở 4 ổ cắm số 2, 3, 6 v&agrave; 7</span><br /> - Ứ<span style="text-align: justify;">ng dụng c&ocirc;ng nghệ khử tiếng ồn bồ sung&nbsp;</span><br /> - Mầu sắc: Black</p>" ["summary_auto"]=> string(356) "Kích thước: 188 x 80mm x 392.9mmMầu sắc: BlackNước sản xuất: MỹDòng: PowerQuest Series" ["description"]=> string(8780) "<p><img alt="Locnguon" src="/upload_images/images/Locnguon.PNG" style="width: 1585px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Trong gần 40 năm, AudioQuest đ&atilde; l&agrave; nh&agrave; ph&aacute;t triển v&agrave; ph&acirc;n phối h&agrave;ng đầu c&aacute;c sản phẩm &acirc;m thanh/video hiệu suất cao v&agrave; c&aacute;c giải ph&aacute;p lắp đặt t&ugrave;y chỉnh. Mặc d&ugrave; được biết đến nhiều nhất với nhiều loại c&aacute;p analog v&agrave; kỹ thuật số, c&ocirc;ng ty c&ograve;n mở rộng danh mục đầu tư của m&igrave;nh để cung cấp nhiều loại sản phẩm kh&aacute;c từ USB DAC, lọc nguồn, tai nghe... Trong đ&oacute;, chiếc <a href="https://audiohanoihifi.com/loc-nguon-audioquest-power-pq-3-p3516.html">lọc nguồn AudioQuest Power PQ-3</a> l&agrave; sản phẩm cao cấp nhất trong d&ograve;ng PowerQuest Series mới của h&atilde;ng. N&oacute; được thiết kế tỉ mỉ để mang lại hiệu suất v&agrave; gi&aacute; trị vượt trội.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="a AudioQuest PQ3 dep" src="/upload_images/images/a-AudioQuest-PQ3-dep.jpg" style="width: 1600px;" /></p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Giới thiệu về chiếc lọc nguồn AudioQuest Power PQ-3 đến từ Mỹ</strong></h2> <p style="text-align: justify;">Trước đ&oacute;, c&oacute; lẽ với nhiều kh&aacute;ch h&agrave;ng quen thuộc của Audio H&agrave; Nội đ&atilde; kh&ocirc;ng c&ograve;n xa lạ với những bộ lọc nguồn AudioQuest Niagara. Để l&agrave;m mới, cung cấp những sản phẩm tốt hơn nữa, c&ugrave;ng mức gi&aacute; dễ tiếp cận hơn đến với đ&ocirc;ng đảo kh&aacute;ch h&agrave;ng, AudioQuest đ&atilde; tung ra thị trường d&ograve;ng sản phẩm PowerQuest&reg; Series, với chức năng ch&iacute;nh l&agrave; loại bỏ tiếng ồn v&agrave; biến dạng tốt hơn, để hệ thống &acirc;m thanh đạt hiệu suất tốt nhất.</p> <p style="text-align: justify;">L&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n lớn nhất v&agrave; đắt gi&aacute; nhất trong d&ograve;ng, AudioQuest Power PQ-3 l&agrave; nơi hội tụ của một loạt những trang bị ti&ecirc;n tiến, b&ecirc;n cạnh thiết kế cần thận. Lọc nguồn n&agrave;y c&oacute; kiểu d&aacute;ng mỏng v&agrave; thiết kế hiện đại, c&oacute; t&iacute;nh thẩm mỹ cao, g&oacute;i gọn trong k&iacute;ch thước chiều cao 188mm, chiều rộng 80mm, chiều s&acirc;u 392.9mm.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="AudioQuest PQ3 chat" src="/upload_images/images/AudioQuest-PQ3-chat.jpg" style="width: 1600px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Với cấu h&igrave;nh mỏng, ch&acirc;n đế chắc chắn, người d&ugrave;ng c&oacute; thể gắn n&oacute; tr&ecirc;n s&agrave;n nh&agrave;, n&ecirc;n rất l&yacute; tưởng để đặt ở ph&iacute;a sau tủ hoặc kệ audio. D&acirc;y nguồn cắm thẳng xuống ổ cắm AC ở lớp tr&ecirc;n c&ugrave;ng, gi&uacute;p việc lắp đặt kh&ocirc;ng gặp rắc rối. Đối với những người th&iacute;ch lắp gi&aacute; đỡ, gi&aacute; đỡ ph&iacute;a dưới c&oacute; thể dễ d&agrave;ng th&aacute;o ra, cho ph&eacute;p tiếp cận hai h&agrave;ng ổ cắm AC. Gửi năng lượng sạch đến hệ thống A/V của người d&ugrave;ng v&ocirc; c&ugrave;ng đơn giản v&agrave; thuận tiện.</p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Chi tiết kỹ thuật của bộ lọc nguồn AudioQuest Power PQ-3 ch&iacute;nh h&atilde;ng</strong></h2> <p style="text-align: justify;">So với những bộ ổn định điện &aacute;p th&ocirc;ng thường, th&igrave; lọc nguồn AudioQuest Power PQ-3 được tạo ra để triệt ti&ecirc;u nhiễu ồn, biến dạng tốt hơn. Với tổng cộng 8 ổ cắm, trong đ&oacute; 2 ổ cắm số 4 v&agrave; số 8 c&oacute; t&iacute;nh năng tự ngắt điện &aacute;p cực cao, khi ở nguồn điện 140VAC n&oacute; sẽ k&iacute;ch hoạt rơle mạch nguồn ch&iacute;nh mở trong v&ograve;ng chưa đầy 0,25 gi&acirc;y, tự động đặt lại khi nguồn điện đến nằm trong phạm vi an to&agrave;n.</p> <p style="text-align: justify;">Tr&ecirc;n lọc nguồn n&agrave;y được trang bị bộ lọc si&ecirc;u tuyến t&iacute;nh ở 4 ổ cắm số 2, 3, 6 v&agrave; 7. Bộ lọc n&agrave;y sẽ ph&acirc;n t&aacute;n tiếng ồn ở chế độ vi sai: Giảm hơn 22dB từ 30kHz-1GHz; Ti&ecirc;u t&aacute;n tiếng ồn ở chế độ chung: Giảm hơn 22dB từ 30kHz-100MHz. Cả hai bộ lọc được tuyến t&iacute;nh h&oacute;a cho trở kh&aacute;ng đường d&acirc;y động (tăng) với tần số từ 0,05 Ohms (nguồn) v&agrave; tải 10 đến 50Ohm (phụ thuộc v&agrave;o d&ograve;ng điện của hệ thống).</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="AudioQuest PQ3 chi" src="/upload_images/images/AudioQuest-PQ3-chi.jpg" style="width: 1600px;" /></p> <p style="text-align: justify;">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, AudioQuest Power PQ-3 c&ograve;n sở hữu t&iacute;nh năng chống s&eacute;t lan truyền Non-Sacrificial Surge. N&oacute; sẽ đảm bảo kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; bị hư hại với c&aacute;c thử nghiệm đột biến đầu v&agrave;o 6000V/3000A lặp đi lặp lại, đ&acirc;y l&agrave; mức tối đa c&oacute; thể tồn tại trong bảng điện AC của t&ograve;a nh&agrave;.</p> <p style="text-align: justify;">Ổ cắm số 1 v&agrave; 5 của lọc nguồn AudioQuest Power PQ-3 c&ograve;n được ứng dụng c&ocirc;ng nghệ khử tiếng ồn bồ sung để tối ưu h&oacute;a cho video 4K/8K khi được kết nối với m&agrave;n h&igrave;nh video, TV, m&aacute;y chiếu hoặc đầu ph&aacute;t đa năng.</p> <p style="text-align: justify;">Với t&iacute;nh năng loại bỏ những nhiễu ồn ảnh hưởng từ nguồn điện đến c&aacute;c thiết bị điện tử được kết nối, lọc nguồn AudioQuest Power PQ-3 sẽ n&acirc;ng cao trải nghiệm &acirc;m thanh v&agrave; video cho người d&ugrave;ng một c&aacute;ch hiệu quả. Được ph&acirc;n phối độc quyền tại Audio H&agrave; Nội, kh&aacute;ch h&agrave;ng sẽ được mua mẫu lọc nguồn AudioQuest n&agrave;y với mức gi&aacute; hấp dẫn nhất tr&ecirc;n thị trường.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>C&aacute;c bạn c&oacute; thể tham khảo c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c tại đ&acirc;y&nbsp;</strong></p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> <p class="embed-container"><iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/ugVGiRMHRok"></iframe></p> <p><strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=ugVGiRMHRok" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Top những thiết bị kết nối kh&ocirc;ng d&acirc;y đ&aacute;ng sở hữu nhất năm 2022 của thương hiệu Emotiva</a></strong></p>" ["image"]=> string(84) "images/products/2023/02/13/original/loc-nguon-audioquest-power-pq-3-1_1676263141.jpg" ["video"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "37" ["manufactory_alias"]=> string(10) "audioquest" ["manufactory_name"]=> string(10) "AudioQuest" ["manufactory_image"]=> string(0) "" ["model"]=> string(21) "AudioQuest Power PQ-3" ["model_alias"]=> NULL ["model_name"]=> NULL ["tablename"]=> string(21) "fs_products_gia_do_ke" ["price"]=> string(7) "7200000" ["price_old"]=> string(7) "7200000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(5) "price" ["quantity"]=> string(1) "1" ["currency"]=> string(3) "VND" ["created_time"]=> string(19) "2023-02-13 11:38:02" ["edited_time"]=> string(19) "2023-06-14 15:42:24" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "3182" ["hits"]=> string(1) "0" ["sale_count"]=> string(1) "0" ["keyword"]=> NULL ["tags"]=> string(0) "" ["favourite"]=> string(1) "0" ["types"]=> NULL ["seo_title"]=> string(92) "Bán lọc nguồn AudioQuest Power PQ-3 giá tốt, chất lượng cao, nhập khẩu Mỹ" ["seo_keyword"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(178) "Phân phối phụ kiện cao cấp tại AudioHanoi. Liên hệ Mr Thu: 098 554 7788 để được tư vấn thắc mắc và giá bán về lọc nguồn AudioQuest Power PQ-3" ["status"]=> NULL ["products_related"]=> string(0) "" ["news_related"]=> NULL ["comments_total"]=> string(1) "0" ["comments_unread"]=> string(1) "0" ["comments_last_time"]=> NULL ["comments_published"]=> string(1) "0" ["show_in_home"]=> NULL ["date_start"]=> NULL ["date_end"]=> NULL ["is_hotdeal"]=> NULL ["warranty"]=> string(2) "12" ["specs"]=> string(0) "" ["is_hot"]=> string(1) "0" ["specs_copy"]=> NULL ["rating_count"]=> string(1) "0" ["rating_sum"]=> string(1) "0" ["colors"]=> string(3) ",8," ["image_spec"]=> string(84) "images/products/2023/02/13/original/loc-nguon-audioquest-power-pq-3-1_1676263148.jpg" ["is_promotion"]=> NULL ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["lengths"]=> string(0) "" ["action_id"]=> string(2) "22" ["action_name"]=> string(9) "lannguyen" ["seo_canonical"]=> string(69) "https://audiohanoihifi.com/loc-nguon-audioquest-power-pq-3-p3516.html" } [6]=> object(stdClass)#26 (68) { ["id"]=> string(4) "3515" ["name"]=> string(41) "Dây tín hiệu AudioQuest Pegasus XLR" ["code"]=> NULL ["alias"]=> string(39) "day-tín-hiẹu-audioquest-pegasus-xlr" ["category_id"]=> string(3) "193" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",193,172," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(16) "Dây tín hiệu" ["category_alias"]=> string(12) "day-tin-hieu" ["category_alias_wrapper"]=> string(23) ",day-tin-hieu,phu-kien," ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary"]=> string(663) "<p>- D&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Pegasus XLR thương hi&ecirc;̣u Mỹ<br /> - Trang bị&nbsp;<span style="text-align: justify;">c&ocirc;ng nghệ ZERO-Tech</span><br /> - H<span style="text-align: justify;">ệ thống triệt ti&ecirc;u nhiễu ồn Dual-72v DBS tr&ecirc;n d&acirc;y c&aacute;p XLR</span><br /> - S<span style="text-align: justify;">ử dụng d&acirc;y dẫn được l&agrave;m bằng đồng Perfect Surface Copper+ (PSC+)&nbsp;</span><br /> - Đầu cắm XLR&nbsp;</p>" ["summary_auto"]=> string(806) "Thiết kế: Dây tín hiệuVật liệu: Đồng Perfect Surface Copper+ (PSC+)Công nghệ:

- Trang bị công nghệ ZERO-Tech
- Hệ thống triệt tiêu nhiễu ồn Dual-72v DBS trên dây cáp XLR

Giắc cắm: XLRĐộ dài: 0.6m; 1m ;1.5m ;2m ;3m; 4m; 5m; 6mNước sản xuất: Mỹ" ["description"]=> string(10791) "<p><img alt="Pegasus" src="/upload_images/images/Pegasus.PNG" style="width: 258px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Nhắc đến AudioQuest chắc hẳn những audiophile chuy&ecirc;n nghiệp đ&atilde; kh&ocirc;ng c&ograve;n xa lạ với thương hiệu phụ kiện h&agrave;ng đầu nước Mỹ n&agrave;y. Bởi h&atilde;ng cung cấp rất nhiều những loại d&acirc;y c&aacute;p chất lượng để thiết lập ho&agrave;n hảo hệ thống audio v&agrave; video. Mới đ&acirc;y, AudioQuest đ&atilde; bổ sung cho d&ograve;ng Mythical Series h&agrave;ng đầu của họ mẫu <a href="https://audiohanoihifi.com/day-ti%CC%81n-hie%CC%A3u-audioquest-pegasus-xlr-p3515.html">d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Pegasus XLR</a>, l&agrave; một lựa chọn tốt với mức gi&aacute; dễ tiếp cận cho mọi kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="day AudioQuest Pegasus XLR" src="/upload_images/images/day-AudioQuest-Pegasus-XLR.jpg" style="width: 852px;" /></p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Giới thiệu về d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Pegasus XLR ch&iacute;nh h&atilde;ng</strong></h2> <p style="text-align: justify;">D&ograve;ng Mythical Series l&agrave; d&ograve;ng d&acirc;y t&iacute;n hiệu analog đầu bảng của AudioQuest. C&oacute; thể n&oacute;i với mức gi&aacute; cao của những sản phẩm đầu d&ograve;ng như Dragon, FireBrid, ThunderBird sở hữu mức gi&aacute; m&agrave; kh&ocirc;ng phải audiophile n&agrave;o cũng c&oacute; điều kiện để sở hữu. V&igrave; thế, h&atilde;ng đ&atilde; tạo ra những sản phẩm c&oacute; mức gi&aacute; phải chăng hơn v&agrave; AudioQuest Pegasus XLR l&agrave; một trong số đ&oacute;.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="day AudioQuest Pegasus XLR bo" src="/upload_images/images/day-AudioQuest-Pegasus-XLR-bo.jpg" style="width: 1343px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Mẫu d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Pegasus XLR được thừa kế đầy đủ những kỹ thuật, c&ocirc;ng nghệ v&agrave; vật liệu ti&ecirc;n tiến của AudioQuest, để c&oacute; thể truyền dẫn t&iacute;n hiệu với &acirc;m thanh r&otilde; r&agrave;ng v&agrave; th&uacute; vị nhất. Thiết kế vỏ d&acirc;y chắc khỏe, bền bỉ v&agrave; chống g&atilde;y gập tốt, khiến n&oacute; trở th&agrave;nh lựa chọn l&yacute; tưởng cho mọi điều kiện ph&ograve;ng giải tr&iacute;.</p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Chi tiết kỹ thuật của d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Pegasus XLR đến từ Mỹ</strong></h2> <p style="text-align: justify;">AudioQuest Mythical Horses, Black Beauty v&agrave; Pegasus, mang những lợi thế đ&atilde; được chứng minh của c&ocirc;ng nghệ ZERO-Tech đến với nhiều đối tượng hơn. Hầu hết c&aacute;c ưu điểm &acirc;m thanh r&otilde; r&agrave;ng, th&uacute; vị của ZERO-Tech v&agrave; c&aacute;c cải tiến kh&aacute;c cho ph&eacute;p những điểm mạnh của c&aacute;c model h&agrave;ng đầu như ThunderBird, FireBird v&agrave; Dragon cũng hiển nhi&ecirc;n xuất hiện tr&ecirc;n d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Pegasus XLR.</p> <p style="text-align: justify;">ZERO-Tech l&agrave; c&ocirc;ng nghệ độc quyền của AudioQuest, duy tr&igrave; trở kh&aacute;ng đặc trưng của c&aacute;p ở mức 0, tr&aacute;nh được c&aacute;c hiệu ứng kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp trở kh&aacute;ng đặc t&iacute;nh giữa c&aacute;p v&agrave; c&aacute;c mạch tải v&agrave; nguồn k&egrave;m theo của n&oacute; l&agrave; ngăn kh&ocirc;ng cho c&aacute;p c&oacute; trở kh&aacute;ng đặc t&iacute;nh. C&ocirc;ng nghệ n&agrave;y đ&atilde; th&agrave;nh c&ocirc;ng bằng c&aacute;ch loại bỏ trường tĩnh điện giữa c&aacute;c d&acirc;y dẫn t&iacute;n hiệu cao v&agrave; thấp của d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Pegasus XLR, từ đ&oacute; loại bỏ được nhiễu tần số v&ocirc; tuyến (RF) tuyến t&iacute;nh v&agrave; chuyển tiếp kh&ocirc;ng n&eacute;n.</p> <p style="text-align: justify;">Để giữ cho cấu tr&uacute;c rất phức tạp trở n&ecirc;n linh hoạt, c&aacute;c d&acirc;y t&iacute;n hiệu cao cấp trong d&ograve;ng Mythical Series c&oacute; hai hoặc ba cấu tr&uacute;c ri&ecirc;ng biệt c&oacute; thể nh&igrave;n thấy b&ecirc;n ngo&agrave;i. Mặc d&ugrave; cũng phức tạp, nhưng d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Pegasus XLR đ&oacute;ng g&oacute;i tất cả những ưu điểm của ZERO-Tech trong c&aacute;c d&acirc;y c&aacute;p tr&ograve;n đơn (nhỏ hơn đối với phi&ecirc;n bản RCA 2 d&acirc;y dẫn, lớn hơn một ch&uacute;t đối với phi&ecirc;n bản XLR 3 d&acirc;y dẫn).</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="day AudioQuest Pegasus XLR dep" src="/upload_images/images/day-AudioQuest-Pegasus-XLR-dep.jpg" style="width: 1600px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Giống như Black Beauty, mẫu d&acirc;y t&iacute;n hiệu XLR n&agrave;y sử dụng d&acirc;y dẫn l&agrave;m bằng đồng PSC +. Đ&acirc;y l&agrave; loại đồng cao cấp nhất của h&atilde;ng, c&oacute; bề mặt rắn ho&agrave;n hảo được điều khiển theo hướng, đảm bảo t&iacute;n hiệu được truyền dẫn ổn định v&agrave; duy tr&igrave; độ tinh khiết nhất. Thiết kế sợi rắn gi&uacute;p ngăn chặn tương t&aacute;c giữa c&aacute;c sợi dẫn về điện v&agrave; từ, đồng thời đồng PSC+ c&ograve;n giảm thiểu biến dạng do ranh giới hạt g&acirc;y ra v&agrave; tối đa h&oacute;a khả năng tản nhiễu RF tuyến t&iacute;nh.</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c d&acirc;y dẫn n&agrave;y được bảo vệ b&ecirc;n rong ống c&aacute;ch điện l&agrave;m từ chất điện m&ocirc;i Polypropylene dạng ống kh&iacute;. Bởi v&igrave; kh&ocirc;ng kh&iacute; gần như kh&ocirc;ng hấp thụ năng lượng v&agrave; Polypropylene c&oacute; ưu điểm l&agrave; &iacute;t tổn thất, c&oacute; cấu h&igrave;nh biến dạng l&agrave;nh t&iacute;nh. Ống c&aacute;ch điện n&agrave;y với h&agrave;m lượng kh&ocirc;ng kh&iacute; cao sẽ &iacute;t g&acirc;y ra hiệu ứng mất n&eacute;t, đảm bảo sự đầy đủ v&agrave; ổn định của t&iacute;n hiệu &acirc;m thanh.</p> <p style="text-align: justify;">Nhằm duy tr&igrave; t&iacute;nh to&agrave;n vẹn của hệ thống ZERO-Tech, nh&agrave; sản xuất d&acirc;y c&aacute;p M&yacute; n&agrave;y c&ograve;n trang bị Dual-DBS (2x 72v trong một hộp) tr&ecirc;n d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Pegasus XLR. DBS l&agrave; thiết bị từ h&oacute;a điện m&ocirc;i, được thiết kế độc quyền của AudioQuest, c&ograve;n c&oacute; t&aacute;c dụng r&uacute;t ngắn thời gian dạy r&agrave; d&acirc;y cho d&acirc;y t&iacute;n hiệu n&agrave;y.</p> <p style="text-align: justify;">Phần vỏ ph&iacute;ch cắm của d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Pegasus XLR được mạ đồng v&agrave; đầu ph&iacute;ch cắm được mạ bạc trực tiếp tr&ecirc;n đồng đỏ. Ngo&agrave;i ra, để giảm th&ecirc;m độ m&eacute;o tiếng v&agrave; ti&ecirc;u tan tiếng ồn tần số v&ocirc; tuyến, AudioQuest Pegasus XLR tăng h&agrave;m lượng bạc trong d&acirc;y xả RF từ 0,5% l&ecirc;n 6%.</p> <p style="text-align: justify;">Với một loạt những trang bị ti&ecirc;n tiến kể tr&ecirc;n đ&atilde; gi&uacute;p giảm thiểu tiếng ồn RF tr&ecirc;n d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Pegasus XLR, mang đến &acirc;m thanh r&otilde; r&agrave;ng v&agrave; tự nhi&ecirc;n hơn rất nhiều. Lựa chọn model n&agrave;y l&agrave; c&aacute;ch để audiophile n&acirc;ng cấp hệ thống &acirc;m thanh của m&igrave;nh một c&aacute;ch đơn giản v&agrave; nhanh ch&oacute;ng.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>C&aacute;c bạn c&oacute; thể tham khảo c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c tại đ&acirc;y&nbsp;</strong></p> <p>&nbsp;</p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> <p class="embed-container"><iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/2D0ovaG7TU0"></iframe></p> <p><strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=2D0ovaG7TU0" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Đỉnh cao chất lượng với d&acirc;y dẫn t&iacute;n hiệu Audio Quest Dragon</a></strong></p>" ["image"]=> string(82) "images/products/2023/02/13/original/day-tin-hieu-audioquest-pegasus_1676262384.jpg" ["video"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "37" ["manufactory_alias"]=> string(10) "audioquest" ["manufactory_name"]=> string(10) "AudioQuest" ["manufactory_image"]=> string(0) "" ["model"]=> string(22) "AudioQuest Pegasus XLR" ["model_alias"]=> NULL ["model_name"]=> NULL ["tablename"]=> string(24) "fs_products_thiet_bi_day" ["price"]=> string(8) "42120000" ["price_old"]=> string(8) "42120000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["quantity"]=> string(1) "1" ["currency"]=> string(3) "VND" ["created_time"]=> string(19) "2023-02-13 11:20:38" ["edited_time"]=> string(19) "2023-06-14 15:27:11" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "3181" ["hits"]=> string(1) "0" ["sale_count"]=> string(1) "0" ["keyword"]=> NULL ["tags"]=> string(0) "" ["favourite"]=> string(1) "0" ["types"]=> NULL ["seo_title"]=> string(97) "Bán dây tín hiệu AudioQuest Pegasus XLR giá tốt, chất luợng cao, nhập khẩu Mỹ" ["seo_keyword"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(228) "Phân phối các dòng dây loa, dây tín hiệu nhập khẩu 100% chính hãng cao cấp tại AudioHanoi. Liên hệ Mr Thu: 098 554 7788 để được tư vấn và giá bán về dây tín hiệu AudioQuest Pegasus XLR" ["status"]=> NULL ["products_related"]=> string(0) "" ["news_related"]=> NULL ["comments_total"]=> string(1) "0" ["comments_unread"]=> string(1) "0" ["comments_last_time"]=> NULL ["comments_published"]=> string(1) "0" ["show_in_home"]=> NULL ["date_start"]=> NULL ["date_end"]=> NULL ["is_hotdeal"]=> NULL ["warranty"]=> string(2) "12" ["specs"]=> string(0) "" ["is_hot"]=> string(1) "0" ["specs_copy"]=> NULL ["rating_count"]=> string(1) "0" ["rating_sum"]=> string(1) "0" ["colors"]=> string(0) "" ["image_spec"]=> string(82) "images/products/2023/02/13/original/day-tin-hieu-audioquest-pegasus_1676262390.jpg" ["is_promotion"]=> NULL ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["lengths"]=> string(0) "" ["action_id"]=> string(2) "22" ["action_name"]=> string(9) "lannguyen" ["seo_canonical"]=> string(85) "https://audiohanoihifi.com/day-ti%CC%81n-hie%CC%A3u-audioquest-pegasus-xlr-p3515.html" } [7]=> object(stdClass)#25 (68) { ["id"]=> string(4) "3514" ["name"]=> string(46) "Dây tín hiệu AudioQuest Black Beauty XLR" ["code"]=> NULL ["alias"]=> string(44) "day-tín-hiẹu-audioquest-black-beauty-xlr" ["category_id"]=> string(3) "193" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",193,172," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(16) "Dây tín hiệu" ["category_alias"]=> string(12) "day-tin-hieu" ["category_alias_wrapper"]=> string(23) ",day-tin-hieu,phu-kien," ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary"]=> string(850) "<p>- D&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Black Beauty XLR thương hi&ecirc;̣u Mỹ<br /> - V<span style="text-align: justify;">ỏ bện ch&eacute;o m&agrave;u đen đặc trưng của AudioQuest</span><br /> - Trang bị&nbsp;<span style="text-align: justify;">c&ocirc;ng nghệ ZER-Tech độc quyền&nbsp;</span><br /> -&nbsp;<span style="text-align: justify;">2 thiết bị từ h&oacute;a điện m&ocirc;i DBS 72v được sử dụng tr&ecirc;n d&acirc;y c&aacute;p XLR</span><br /> - S<span style="text-align: justify;">ử dụng Foamed-Polyethylene để chế tạo ống c&aacute;ch điện</span><br /> - Đầu cắm XLR&nbsp;</p>" ["summary_auto"]=> string(766) "Thiết kế: Dây tín hiệuCông nghệ:

Trang 2 bị thiết bị từ hóa điện môi DBS 72V
- Sử dụng công nghệ triệt tiêu nhiễu ồn NDS 6 cấp độ
- Sự kết hợp của công nghệ ZERO-Tech

Giắc cắm: XLRĐộ dài: 1m; 1,5m; 2m; 2.5m; 3m; 4m; 5m; 6mNước sản xuất: Mỹ" ["description"]=> string(10029) "<p><img alt="Blackbeauty" src="/upload_images/images/Blackbeauty.PNG" style="width: 261px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Những người đam m&ecirc; &acirc;m thanh kỳ cựu biết rằng c&aacute;c hệ thống cao cấp sẽ hoạt động tốt hơn về mặt &acirc;m thanh khi sử dụng c&aacute;c kết nối cao cấp. <a href="https://audiohanoihifi.com/day-ti%CC%81n-hie%CC%A3u-audioquest-black-beauty-xlr-p3514.html">D&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Black Beauty XLR</a> của AudioQuest cung cấp khả năng truyền t&iacute;n hiệu an to&agrave;n, bảo mật, cực kỳ tin cậy để gi&uacute;p hệ thống của bạn đạt được hiệu suất tối ưu.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="Black Beauty XLR doi" src="/upload_images/images/Black-Beauty-XLR-doi.jpg" style="width: 648px;" /></p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Giới</strong><strong> thiệu về d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Black Beauty XLR ch&iacute;nh h&atilde;ng</strong></h2> <p style="text-align: justify;">D&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Black Beauty XLR l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n trong d&ograve;ng Mythical Series &ndash; d&ograve;ng d&acirc;y t&iacute;n hiệu cao cấp nhất của AudioQuest. Model n&agrave;y được thừa kế những ưu điểm vượt trội trong thiết kế của d&ograve;ng sản phẩm cao cấp n&agrave;y, nhưng c&oacute; mức gi&aacute; dễ tiếp cận hơn.</p> <p style="text-align: justify;">L&agrave; &ldquo;em &uacute;t&rdquo; trong d&ograve;ng Mythical, ngo&agrave;i phi&ecirc;n bản XLR của d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Black Beauty, bạn c&ograve;n c&oacute; thể lựa chọn th&ecirc;m phi&ecirc;n bản AudioQuest Black Beauty RCA. So với những &ldquo;đ&agrave;n anh&rdquo; của n&oacute; th&igrave; d&acirc;y c&aacute;p tr&ograve;n c&oacute; đường k&iacute;nh hỏ hơn, nhưng vẫn đảm bảo truyền dẫn t&iacute;n hiệu xuất sắc nhất trong ph&acirc;n kh&uacute;c của n&oacute;.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="AudioQuest Black Beauty XLR" src="/upload_images/images/AudioQuest-Black-Beauty-XLR.jpg" style="width: 1600px;" /></p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Chi tiết kỹ thuật của d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Black Beauty XLR đến từ Mỹ</strong></h2> <p style="text-align: justify;">C&oacute; thể n&oacute;i, AudioQuest &ndash; thương hiệu phụ kiện audio h&agrave;ng đầu nước Mỹ đ&atilde; mang những lợi thế đ&atilde; được chứng minh của c&ocirc;ng nghệ ZERO-Tech đến với nhiều đối tượng hơn, th&ocirc;ng qua d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Black Beauty XLR.</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;ch duy nhất để tr&aacute;nh c&aacute;c hiệu ứng kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp trở kh&aacute;ng đặc t&iacute;nh giữa c&aacute;p v&agrave; c&aacute;c mạch tải v&agrave; nguồn k&egrave;m theo của n&oacute; l&agrave; ngăn kh&ocirc;ng cho c&aacute;p c&oacute; trở kh&aacute;ng đặc t&iacute;nh. ZERO-Tech đ&atilde; th&agrave;nh c&ocirc;ng bằng c&aacute;ch loại bỏ trường tĩnh điện giữa c&aacute;c d&acirc;y dẫn t&iacute;n hiệu cao v&agrave; thấp của c&aacute;p, cho ph&eacute;p khử nhiễu tần số v&ocirc; tuyến (RF) tuyến t&iacute;nh (nhất qu&aacute;n từ qu&atilde;ng t&aacute;m đến qu&atilde;ng t&aacute;m) v&agrave; giảm tiếng ồn.</p> <p style="text-align: justify;">Giống với d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Black ThunderBird ở ph&acirc;n kh&uacute;c cao hơn, model AudioQuest Black Beauty XLR cũng sử dụng d&acirc;y dẫn l&agrave;m từ đồng Perfect-Surface-Copper+&quot; l&agrave;m vật liệu dẫn điện, giảm thiểu biến dạng do ranh giới hạt g&acirc;y ra v&agrave; tối đa h&oacute;a khả năng Tản nhiễu RF tuyến t&iacute;nh. Hơn nữa, d&acirc;y dẫn dạng sợi rắn đặc trưng của AudioQuest gi&uacute;p ngăn chặn tương t&aacute;c giữa c&aacute;c sợi điện v&agrave; từ.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="Black Beauty XLR dep" src="/upload_images/images/Black-Beauty-XLR-dep.jpg" style="width: 870px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Bất kỳ vật liệu rắn n&agrave;o tiếp gi&aacute;p với d&acirc;y dẫn thực sự l&agrave; một phần của mạch kh&ocirc;ng ho&agrave;n hảo. Vật liệu c&aacute;ch điện d&acirc;y v&agrave; bảng mạch đều hấp thụ năng lượng. Một số năng lượng n&agrave;y được lưu trữ v&agrave; sau đ&oacute; được giải ph&oacute;ng dưới dạng biến dạng. Bởi v&igrave; kh&ocirc;ng kh&iacute; hấp thụ gần như kh&ocirc;ng c&oacute; năng lượng v&agrave; Polyethylene &iacute;t bị thất tho&aacute;t v&agrave; c&oacute; cấu h&igrave;nh biến dạng l&agrave;nh t&iacute;nh, v&igrave; thế nh&agrave; sản xuất đ&atilde; sử dụng l&agrave;m ống c&aacute;ch điện Foamed-PE bảo vệ an to&agrave;n cho d&acirc;y dẫn b&ecirc;n trong, với h&agrave;m lượng kh&ocirc;ng kh&iacute; cao, &iacute;t g&acirc;y ra hiệu ứng mất n&eacute;t thường thấy ở c&aacute;c vật liệu kh&aacute;c.</p> <p style="text-align: justify;">Tiếng ồn tần số v&ocirc; tuyến từ di động, WiFi v&agrave; vệ tinh ở khắp mọi nơi, c&oacute; thể l&agrave;m ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng t&iacute;n hiệu m&agrave; d&acirc;y truyền dẫn. V&igrave; thế, c&ocirc;ng nghệ LEVEL 6 NOISE-DISSIPATION của AudioQuest đ&atilde; được ứng dụng tr&ecirc;n d&acirc;y t&iacute;n hiệu &nbsp;AudioQuest Black Beauty XLR. C&ocirc;ng nghệ n&agrave;y bao gồm mạng lưới điện trở carbon &amp; graphene, d&acirc;y dẫn điều khiển hướng v&agrave; d&acirc;y tiếp địa mạ bạc, giảm thiểu đ&aacute;ng kể tiếng ồn RF.</p> <p style="text-align: justify;">D&acirc;y RF Drain-Wires được mạ bạc 0.5%, được điều khiển theo hướng c&ograve;n đảm bảo loại bỏ tiếng ồn tần số v&ocirc; tuyến g&acirc;y ra một c&aacute;ch th&iacute;ch hợp v&agrave; hiệu quả để mang lại &acirc;m thanh r&otilde; r&agrave;ng hơn, tự nhi&ecirc;n hơn. Đầu nối đất mạ đồng tối đa h&oacute;a khả năng tản nhiễu bằng c&aacute;ch ngăn một th&ugrave;ng kim loại gh&eacute;p điện dung RF với c&aacute;c d&acirc;y dẫn.</p> <p style="text-align: justify;">Phần đầu jack XLR của d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Black Beauty XLR l&agrave; loại jack cắm tối nhất của AudioQuest. Ch&uacute;ng được mạ bạc cao cấp trực tiếp tr&ecirc;n đồng đỏ cực kỳ tinh khiết, để đảm bảo truyền t&iacute;n hiệu kh&ocirc;ng bị ảnh hưởng.</p> <p style="text-align: justify;">Với d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Black Beauty XLR mọi kết nối balanced của bạn sẽ trở n&ecirc;n dễ d&agrave;ng hơn bao giờ hết. V&agrave; đặc biệt, những đầu tư kỹ lưỡng từ vật liệu, kỹ thuật v&agrave; c&ocirc;ng nghệ độc quyền, mẫu d&acirc;y c&aacute;p n&agrave;y sẽ truyền dẫn t&iacute;n hiệu một c&aacute;ch ch&iacute;nh x&aacute;c, đầy đủ v&agrave; tinh khiết nhất, g&oacute;p phần kh&ocirc;ng nhỏ trong việc n&acirc;ng cao chất lượng &acirc;m thanh của to&agrave;n bộ hệ thống.</p> <p style="text-align: justify;"><b>C&aacute;c bạn c&oacute; thể tham khảo c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c tại đ&acirc;y&nbsp;</b></p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> <p class="embed-container"><iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/PSBihz95NuM"></iframe></p> <p><strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=PSBihz95NuM" rel="noopener noreferrer" target="_blank">C&aacute;ch nghe nhạc lossless cực hay m&agrave; đơn giản nhất</a></strong></p>" ["image"]=> string(83) "images/products/2023/02/13/original/day-tin-hieu-audioquest-black-be_1676261008.jpg" ["video"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "37" ["manufactory_alias"]=> string(10) "audioquest" ["manufactory_name"]=> string(10) "AudioQuest" ["manufactory_image"]=> string(0) "" ["model"]=> string(27) "AudioQuest Black Beauty XLR" ["model_alias"]=> NULL ["model_name"]=> NULL ["tablename"]=> string(24) "fs_products_thiet_bi_day" ["price"]=> string(8) "21000000" ["price_old"]=> string(8) "21000000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["quantity"]=> string(1) "1" ["currency"]=> string(3) "VND" ["created_time"]=> string(19) "2023-02-13 10:53:53" ["edited_time"]=> string(19) "2023-06-14 15:25:09" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "3180" ["hits"]=> string(1) "0" ["sale_count"]=> string(1) "0" ["keyword"]=> NULL ["tags"]=> string(0) "" ["favourite"]=> string(1) "0" ["types"]=> NULL ["seo_title"]=> string(102) "Bán dây tín hiệu AudioQuest Black Beauty XLR giá tốt, chất luợng cao, nhập khẩu Mỹ" ["seo_keyword"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(233) "Phân phối các dòng dây loa, dây tín hiệu nhập khẩu 100% chính hãng cao cấp tại AudioHanoi. Liên hệ Mr Thu: 098 554 7788 để được tư vấn và giá bán về dây tín hiệu AudioQuest Black Beauty XLR" ["status"]=> NULL ["products_related"]=> string(0) "" ["news_related"]=> NULL ["comments_total"]=> string(1) "0" ["comments_unread"]=> string(1) "0" ["comments_last_time"]=> NULL ["comments_published"]=> string(1) "0" ["show_in_home"]=> NULL ["date_start"]=> NULL ["date_end"]=> NULL ["is_hotdeal"]=> NULL ["warranty"]=> string(2) "12" ["specs"]=> string(0) "" ["is_hot"]=> string(1) "0" ["specs_copy"]=> NULL ["rating_count"]=> string(1) "0" ["rating_sum"]=> string(1) "0" ["colors"]=> string(0) "" ["image_spec"]=> string(83) "images/products/2023/02/13/original/day-tin-hieu-audioquest-black-be_1676261017.jpg" ["is_promotion"]=> NULL ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["lengths"]=> string(0) "" ["action_id"]=> string(2) "22" ["action_name"]=> string(9) "lannguyen" ["seo_canonical"]=> string(90) "https://audiohanoihifi.com/day-ti%CC%81n-hie%CC%A3u-audioquest-black-beauty-xlr-p3514.html" } [8]=> object(stdClass)#23 (68) { ["id"]=> string(4) "3513" ["name"]=> string(40) "Dây tín hiệu AudioQuest FireBird XLR" ["code"]=> NULL ["alias"]=> string(36) "day-tin-hieu-audioquest-firebird-xlr" ["category_id"]=> string(3) "193" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",193,172," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(16) "Dây tín hiệu" ["category_alias"]=> string(12) "day-tin-hieu" ["category_alias_wrapper"]=> string(23) ",day-tin-hieu,phu-kien," ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary"]=> string(1182) "<p>- D&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest FireBird XLR thương hi&ecirc;̣u Mỹ<br /> -&nbsp;<span style="text-align: justify;">Ứng dụng c&ocirc;ng nghệ ZERO-Tech (trở kh&aacute;ng đặc trưng bằng 0) để giảm nhiễu băng th&ocirc;ng v&agrave; ti&ecirc;u t&aacute;n tiếng ồn</span><br /> - S<span style="text-align: justify;">ử dụng d&acirc;y tho&aacute;t nhiệt RF bằng đồng mạ bạc rắn&nbsp;</span><br /> -&nbsp;<span style="text-align: justify;">Trang bị ống c&aacute;ch điện kh&ocirc;ng kh&iacute; FEP&nbsp;</span><br /> -&nbsp;<span style="text-align: justify;">Trang bị thiết bị từ h&oacute;a điện m&ocirc;i DBS 72V</span><br /> - S<span style="text-align: justify;">ử dụng c&ocirc;ng nghệ triệt ti&ecirc;u nhiễu ồn NDS 6 cấp độ<br /> - Sự kết hợp của c&ocirc;ng nghệ ZERO-Tech</span><br /> - Đầu cắm XLR&nbsp;</p>" ["summary_auto"]=> string(1026) "Thiết kế: Dây tín hiệuCông nghệ:

- Sử dụng dây thoát nhiệt RF bằng đồng mạ bạc rắn 
Trang bị ống cách điện không khí FEP 
Trang bị thiết bị từ hóa điện môi DBS 72V
- Sử dụng công nghệ triệt tiêu nhiễu ồn NDS 6 cấp độ
- Sự kết hợp của công nghệ ZERO-Tech

Giắc cắm: XLRĐộ dài: 1m; 1.5m ;2m ;2.5m ; 3m; 4m; 5m; 6mNước sản xuất: Mỹ" ["description"]=> string(11027) "<p style="text-align: justify;"> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> </p> <p class="embed-container" style="text-align: justify;"><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/AcxycqFpZO0"></iframe></p> <p><img alt="Firebird" src="/upload_images/images/Firebird.PNG" style="width: 466px;" /></p> <p>Nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất d&acirc;y c&aacute;p, thương hiệu AudioQuest đ&atilde; chinh phục được rất nhiều audiophile tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới với thiết kế độc đ&aacute;o, vật liệu chất lượng cao, c&ugrave;ng những trang bị kỹ thuật, c&ocirc;ng nghệ ti&ecirc;n tiến. Nằm trong d&ograve;ng Mythical Series đầu bảng, <a href="https://audiohanoihifi.com/day-tin-hieu-audioquest-firebird-xlr-p3513.html">d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest FireBird XLR</a> sẽ trở th&agrave;nh một phần ho&agrave;n hảo trong những hệ thống &acirc;m thanh Hi-end h&agrave;ng đầu thế giới.</p> <p><img alt="FireBird XLR" src="/upload_images/images/FireBird-XLR.jpg" style="width: 700px;" /></p> <h2><strong>Giới thiệu về d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest FireBird XLR ch&iacute;nh h&atilde;ng</strong></h2> <p>D&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest FireBird XLR l&agrave; phi&ecirc;n bản của d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest FireBird, xếp vị tr&iacute; thứ 2 về chất lượng trong d&ograve;ng Mythical Creature Interconnects. Mẫu d&acirc;y t&iacute;n hiệu balanced n&agrave;y sở hữu thiết kế tuyệt đẹp theo đ&uacute;ng nghĩa đen v&agrave; c&oacute; hiệu suất vượt trội, rất gần với AudioQuest Dragon XLR đầu bảng, nhưng với chi ph&iacute; thấp hơn kh&aacute; nhiều.</p> <p>Nh&agrave; sản xuất đ&atilde; sử dụng vật liệu, kỹ thuật v&agrave; c&ocirc;ng nghệ ti&ecirc;n tiến nhất của họ để ứng dụng tr&ecirc;n d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest FireBird XLR. Đ&oacute; l&agrave; c&ocirc;ng nghệ ZERO-Tech, ống c&aacute;ch nhiệt FEP Air-Tube v&agrave; khả năng tản tiếng ồn cấp 6, nhưng n&acirc;ng cao chất lượng bằng kim loại dẫn điện tốt nhất của ch&uacute;ng t&ocirc;i &mdash; Perfect Surface Silver (PSS) &mdash; v&agrave; RF-Draining Barrels mạ bạc tuyệt đẹp.</p> <p><img alt="FireBird XLR chi" src="/upload_images/images/FireBird-XLR-chi.jpg" style="width: 1600px;" /></p> <p>Được sản xuất tại Hoa Kỳ, d&acirc;y t&iacute;n hiệu cao cấp n&agrave;y sở hữu đầu ph&iacute;ch cắm XLR. Người d&ugrave;ng c&oacute; thể lựa chọn nhiều mức độ d&agrave;i kh&aacute;c nhau như: 1m; 1.5m ;2m ;2.5m ; 3m; 4m; 5m; 6m, để ph&ugrave; hợp với hệ thống &acirc;m thanh của m&igrave;nh.</p> <h2><strong>Những t&iacute;nh năng nổi bật của d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest FireBird XLR cao cấp</strong></h2> <p>Điểm đ&aacute;ng n&oacute;i đầu ti&ecirc;n trong thiết kế của d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest FireBird XLR ch&iacute;nh l&agrave; được ứng dụng c&ocirc;ng nghệ ZERO-Tech (Kh&ocirc;ng c&oacute; trở kh&aacute;ng đặc trưng) để tản nhiễu tuyến t&iacute;nh, băng th&ocirc;ng rộng. Đ&acirc;y l&agrave; c&ocirc;ng nghệ độc quyền của AudioQuest, giải quyết hiệu quả c&aacute;c hiệu ứng kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp trở kh&aacute;ng đặc t&iacute;nh giữa c&aacute;p v&agrave; c&aacute;c mạch tải v&agrave; nguồn k&egrave;m theo của n&oacute; l&agrave; ngăn kh&ocirc;ng cho c&aacute;p c&oacute; trở kh&aacute;ng đặc t&iacute;nh.</p> <p>ZERO-Tech đ&atilde; th&agrave;nh c&ocirc;ng nhờ loại bỏ trường tĩnh điện giữa d&acirc;y dẫn t&iacute;n hiệu cao v&agrave; thấp của c&aacute;p, cho ph&eacute;p khử nhiễu tần số v&ocirc; tuyến (RF) tuyến t&iacute;nh v&agrave; chuyển tiếp kh&ocirc;ng n&eacute;n. Để duy tr&igrave; sự c&aacute;ch ly ho&agrave;n to&agrave;n của ZERO-Tech giữa c&aacute;c d&acirc;y dẫn t&iacute;n hiệu, AudioQuest c&ograve;n trang bị bộ đ&ocirc;i thiết bị từ h&oacute;a điện m&ocirc;i &nbsp;DBS 72v tr&ecirc;n d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest FireBird XLR. Thiết bị DBS n&agrave;y c&oacute; xu hướng giảm thiểu nhiễu điện m&ocirc;i v&agrave; tuyến t&iacute;nh h&oacute;a bộ lọc, cải thiện đ&aacute;ng kể khả năng ti&ecirc;u t&aacute;n băng th&ocirc;ng rộng của nhiễu RF g&acirc;y ra. Đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; điểm kh&aacute;c biệt, tạo n&ecirc;n mức gi&aacute; cao hơn của phi&ecirc;n bản XLR so với RCA.</p> <p><img alt="FireBird XLR dep" src="/upload_images/images/FireBird-XLR-dep.jpg" style="width: 1000px;" /></p> <p>Phần d&acirc;y dẫn c&oacute; vai tr&ograve; quan trọng trong cấu tr&uacute;c d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest FireBird XLR. Ở đ&acirc;y, AudioQuest đ&atilde; sử dụng loại d&acirc;y dẫn kim loại dạng sợi rắn, gi&uacute;p hạn chế tối đa hiện tượng tương t&aacute;c giữa điện v&agrave; từ. Bạc PSS (Perfect-Surface Silver) &ndash; vật liệu dẫn điện cao cấp nhất của h&atilde;ng được d&ugrave;ng để l&agrave;m d&acirc;y dẫn, gi&uacute;p giảm thiểu biến dạng do ranh giới hạt g&acirc;y ra v&agrave; tối đa h&oacute;a khả năng tản nhiễu RF tuyến t&iacute;nh.</p> <p>D&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest FireBird XLR sở hữu lớp c&aacute;ch điện FEP Air-Tube. C&aacute;c d&acirc;y dẫn dương được hưởng lợi từ việc hầu như kh&ocirc;ng tiếp x&uacute;c giữa kim loại v&agrave; lớp c&aacute;ch điện ống kh&iacute; FEP của n&oacute;, điều đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; l&agrave; hằng số điện m&ocirc;i vượt trội v&agrave; nhiễu t&iacute;n hiệu tối thiểu. D&acirc;y dẫn &acirc;m hiệu quả từ việc l&agrave;m mất lớp c&aacute;ch nhiệt c&oacute; chủ &yacute; &mdash; kh&ocirc;ng c&oacute; kh&ocirc;ng kh&iacute; v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; FEP gi&uacute;p tối đa h&oacute;a chức năng kh&aacute;c của kết nối &acirc;m.</p> <p>Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;, tr&ecirc;n mẫu d&acirc;y t&iacute;n hiệu XLR cao cấp n&agrave;y c&ograve;n được t&iacute;ch hợp c&ocirc;ng nghệ Level 6 Noise-Dissipation. Bởi, tiếng ồn tần số v&ocirc; tuyến từ mạng di động, Wi-Fi v&agrave; vệ tinh ở khắp mọi nơi, c&ocirc;ng nghệ giảm nhiễu tuyến t&iacute;nh cấp 6 n&agrave;y của AudioQuest sẽ giải quyết hiệu quả vấn đề n&agrave;y. C&ocirc;ng nghệ n&agrave;y bao gồm c&ocirc;ng nghệ ZERO-Tech, mạng lưới điện trở carbon/graphene, d&acirc;y dẫn điều khiển hướng, 72v DBS v&agrave; d&acirc;y tho&aacute;t nhiễu mạ bạc, giảm thiểu đ&aacute;ng kể hiệu ứng che chắn tiếng ồn RF.</p> <p><img alt="FireBird XLR hop" src="/upload_images/images/FireBird-XLR-hop.jpg" style="width: 964px;" /></p> <p>Phần đầu jack cắm của d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest FireBird XLR l&agrave; loại tốt nhất của AudioQuest, được mạ bạc trực tiếp tr&ecirc;n đồng đỏ với độ tinh khiết cực cao. D&acirc;y tho&aacute;t nhiễu mạ bạc được nối đất tối đa h&oacute;a năng tản tiếng ồn bằng c&aacute;ch ngăn một th&ugrave;ng kim loại gh&eacute;p điện dung RF với c&aacute;c d&acirc;y dẫn.</p> <p>Lớp vỏ d&acirc;y m&agrave; đen/đỏ bền bỉ, chắc khỏe l&agrave; sự kết hợp ho&agrave;n hảo của vật liệu chất lượng v&agrave; kỹ thuật bện ch&eacute;o ti&ecirc;n tiến của c&aacute;c kỹ sư AudioQuest. Những đầu tư kỹ c&agrave;ng của nh&agrave; sản xuất đ&atilde; mang đến một d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest FireBird XLR thực sự chất lượng, sẽ gi&uacute;p audiophile đạt được kết nối t&iacute;n hiệu c&acirc;n bằng ho&agrave;n hảo nhất.</p> <p><strong>C&aacute;c bạn c&oacute; thể tham khảo c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c tại đ&acirc;y&nbsp;</strong></p> <p align="right">&nbsp;</p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> <p class="embed-container"><iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/K1Re3sk35NI"></iframe></p> <p><strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=K1Re3sk35NI" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Top 4 d&acirc;y t&iacute;n hiệu audio digital đ&aacute;ng mua nhất năm 2022</a></strong></p>" ["image"]=> string(83) "images/products/2023/02/13/original/day-tin-hieu-audioquest-firebrid_1676260164.jpg" ["video"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "37" ["manufactory_alias"]=> string(10) "audioquest" ["manufactory_name"]=> string(10) "AudioQuest" ["manufactory_image"]=> string(0) "" ["model"]=> string(23) "AudioQuest FireBird XLR" ["model_alias"]=> NULL ["model_name"]=> NULL ["tablename"]=> string(24) "fs_products_thiet_bi_day" ["price"]=> string(9) "180000000" ["price_old"]=> string(9) "180000000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["quantity"]=> string(1) "1" ["currency"]=> string(3) "VND" ["created_time"]=> string(19) "2023-02-13 10:44:15" ["edited_time"]=> string(19) "2023-07-06 15:49:05" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "3179" ["hits"]=> string(1) "0" ["sale_count"]=> string(1) "0" ["keyword"]=> NULL ["tags"]=> string(0) "" ["favourite"]=> string(1) "0" ["types"]=> NULL ["seo_title"]=> string(98) "Bán dây tín hiệu AudioQuest FireBird XLR giá tốt, chất luợng cao, nhập khẩu Mỹ" ["seo_keyword"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(229) "Phân phối các dòng dây loa, dây tín hiệu nhập khẩu 100% chính hãng cao cấp tại AudioHanoi. Liên hệ Mr Thu: 098 554 7788 để được tư vấn và giá bán về dây tín hiệu AudioQuest FireBird XLR" ["status"]=> NULL ["products_related"]=> string(0) "" ["news_related"]=> NULL ["comments_total"]=> string(1) "0" ["comments_unread"]=> string(1) "0" ["comments_last_time"]=> NULL ["comments_published"]=> string(1) "0" ["show_in_home"]=> NULL ["date_start"]=> NULL ["date_end"]=> NULL ["is_hotdeal"]=> NULL ["warranty"]=> string(2) "12" ["specs"]=> string(0) "" ["is_hot"]=> string(1) "0" ["specs_copy"]=> NULL ["rating_count"]=> string(1) "0" ["rating_sum"]=> string(1) "0" ["colors"]=> string(0) "" ["image_spec"]=> string(83) "images/products/2023/02/13/original/day-tin-hieu-audioquest-firebrid_1676260172.jpg" ["is_promotion"]=> NULL ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["lengths"]=> string(0) "" ["action_id"]=> string(2) "22" ["action_name"]=> string(9) "lannguyen" ["seo_canonical"]=> string(74) "https://audiohanoihifi.com/day-tin-hieu-audioquest-firebird-xlr-p3513.html" } [9]=> object(stdClass)#22 (68) { ["id"]=> string(4) "3512" ["name"]=> string(43) "Dây tín hiệu AudioQuest ThunderBird XLR" ["code"]=> NULL ["alias"]=> string(39) "day-tin-hieu-audioquest-thunderbird-xlr" ["category_id"]=> string(3) "193" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",193,172," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(16) "Dây tín hiệu" ["category_alias"]=> string(12) "day-tin-hieu" ["category_alias_wrapper"]=> string(23) ",day-tin-hieu,phu-kien," ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary"]=> string(576) "<p>- D&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest ThunderBird XLR thương hi&ecirc;̣u Mỹ<br /> -&nbsp;<span style="text-align: justify;">Trang bị thiết bị từ h&oacute;a điện m&ocirc;i DBS 72V</span><br /> - S<span style="text-align: justify;">ử dụng c&ocirc;ng nghệ triệt ti&ecirc;u nhiễu ồn NDS 6 cấp độ<br /> - Sự kết hợp của c&ocirc;ng nghệ ZERO-Tech</span><br /> - Đầu cắm XLR mạ v&agrave;ng&nbsp;</p>" ["summary_auto"]=> string(778) "Thiết kế: Dây tín hiệuCông nghệ:

Trang bị thiết bị từ hóa điện môi DBS 72V
- Sử dụng công nghệ triệt tiêu nhiễu ồn NDS 6 cấp độ
- Sự kết hợp của công nghệ ZERO-Tech

 

Giắc cắm: XLRĐộ dài: 1m ;1.5m ;2m ;2.5m ;3m; 4m; 5m; 6mNước sản xuất: Mỹ" ["description"]=> string(12874) "<p style="text-align: justify;"> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> </p> <p class="embed-container" style="text-align: justify;"><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/94ok7TTjFuI"></iframe></p> <p><img alt="Thunder" src="/upload_images/images/Thunder.PNG" style="width: 456px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Thương hiệu AudioQuest đ&atilde; v&ocirc; c&ugrave;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng khi tạo ra d&ograve;ng sản phẩm Mythical Creature Analog Interconnects. Tất cả những sản phẩm trong series n&agrave;y đều l&agrave; những d&acirc;y t&iacute;n hiệu kết nối &acirc;m thanh analog tốt nhất của h&atilde;ng audio đ&igrave;nh đ&aacute;m nước Mỹ n&agrave;y. V&agrave; <a href="https://audiohanoihifi.com/day-tin-hieu-audioquest-thunderbird-xlr-p3512.html">d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest ThunderBird XLR</a> được trang bị những vật liệu, kỹ thuật, c&ocirc;ng nghệ ti&ecirc;n tiến để đ&aacute;p ứng những ti&ecirc;u chuẩn về độ về độ trong suốt v&agrave; niềm vui &acirc;m nhạc, đưa audiophile đến gần hơn bao giờ hết với l&yacute; tưởng &acirc;m thanh về c&aacute;p ho&agrave;n to&agrave;n v&ocirc; h&igrave;nh.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="ThunderBird XLR" src="/upload_images/images/ThunderBird-XLR.jpg" style="width: 700px;" /></p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Giới thiệu về d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest ThunderBird XLR ch&iacute;nh h&atilde;ng</strong></h2> <p style="text-align: justify;">D&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest ThunderBird XLR nằm ở vị tr&iacute; trung gian của những d&acirc;y c&aacute;p c&oacute; mức gi&aacute; tầm trung v&agrave; những d&acirc;y c&oacute; mức gi&aacute; Hi-end trong d&ograve;ng Mythical Creature Analog Interconnects. N&oacute; mang một vẻ đẹp của sự đầu tư chỉnh chu từ thiết kế b&ecirc;n ngo&agrave;i đến hiệu suất kỹ thuật b&ecirc;n trong.</p> <p style="text-align: justify;">D&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest ThunderBird XLR được sản xuất tại ph&acirc;n xưởng của h&atilde;ng ho&agrave;n to&agrave;n ở Mỹ, với qu&aacute; tr&igrave;nh thiết kế, chế t&aacute;c v&agrave; thử nghiệm chuy&ecirc;n s&acirc;u, để đảm bảo sự ho&agrave;n hảo nhất. V&agrave; sau đ&oacute;, mỗi cặp d&acirc;y c&aacute;p n&agrave;y được đ&oacute;ng g&oacute;i kỹ c&agrave;ng b&ecirc;n trong hộp giấy cứng c&aacute;p, an to&agrave;n trước khi đến tay người d&ugrave;ng.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="ThunderBird XLR hop" src="/upload_images/images/ThunderBird-XLR-hop.jpg" style="width: 862px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Phần vỏ d&acirc;y cứng c&aacute;p, được bện ch&eacute;o từ những lớp vật liệu đặc biệt chống g&atilde;y gập, chống nhiệt hiệu quả. Audiophile c&oacute; thể ph&acirc;n biệt d&acirc;y t&iacute;n hiệu n&agrave;y với c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c c&ugrave;ng d&ograve;ng th&ocirc;ng qua m&agrave;u sắc vỏ d&acirc;y l&agrave; m&agrave;u đen kết hợp m&agrave;u xanh dương. V&agrave; hơn nữa, t&ecirc;n sản phẩm ThunderBird v&agrave; biểu tượng của lo&agrave;i chim sấm s&eacute;t n&agrave;y được in nổi bật ở phần jack cắm cua d&acirc;y t&iacute;n hiệu. Đ&acirc;y cũng l&agrave; yếu tố quan trọng tạo n&ecirc;n t&iacute;nh thẩm mỹ cho AudioQuest ThunderBird XLR.</p> <p style="text-align: justify;">Tương tự như phi&ecirc;n bản RCA, mẫu d&acirc;y t&iacute;n hiệu XLR n&agrave;y cũng cung cấp nhiều mức chiều d&agrave;i kh&aacute;c nhau để người d&ugrave;ng kết nối ph&ugrave; hợp với hệ thống &acirc;m thanh của m&igrave;nh. Đ&oacute; l&agrave; 1m, 1.5m, 2m, 2.5m, 3m, 4m, 5m v&agrave; 6m.</p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Chi tiết kỹ thuật v&agrave; t&iacute;nh năng của d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest ThunderBird XLR đến từ Mỹ</strong></h2> <p style="text-align: justify;">Tr&ecirc;n d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest ThunderBird XLR được trang bị một loạt những ưu thế kỹ thuật độc quyền của AudioQuest, để mang đến khả năng kết nối t&iacute;n hiệu ổn định, ch&iacute;nh x&aacute;c v&agrave; chất lượng nhất trong tầm gi&aacute; m&agrave; n&oacute; sở hữu.</p> <p style="text-align: justify;">Trong cấu tạo của d&acirc;y c&aacute;p n&agrave;y, phần d&acirc;y dẫn được l&agrave;m từ đồng PSC+ với thiết kế dạng sợi rắn gi&uacute;p ngăn chặn tương t&aacute;c điện v&agrave; từ giữa c&aacute;c sợi. PSC+ l&agrave; loại đồng cao cấp nhất của AudioQuest, với bề mặt nhẵn mịn ho&agrave;n hảo, giảm thiểu mọi biến dạng do ranh giới hạt g&acirc;y ra v&agrave; tối đa h&oacute;a khả năng tản nhiễu RF, duy tr&igrave; độ tinh khiết nhất của t&iacute;n hiệu.</p> <p style="text-align: justify;">Những sợi dẫn n&agrave;y được c&aacute;ch điện bằng FEP Air-Tupe. C&oacute; thể hiểu rằng, hầu như kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; ngo&agrave;i kh&ocirc;ng kh&iacute; xung quanh d&acirc;y dẫn rắn, m&agrave; kh&ocirc;ng kh&iacute; v&agrave; lớp c&aacute;ch điện FEP kh&ocirc;ng hấp thụ năng lượng, v&igrave; thế m&agrave; t&iacute;n hiệu kh&ocirc;ng bị biến dạng. C&aacute;c d&acirc;y dẫn dương được hưởng lợi từ thiết kế n&agrave;y, điều đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; l&agrave; hằng số điện m&ocirc;i vượt trội v&agrave; nhiễu t&iacute;n hiệu lu&ocirc;n ở mức tối thiểu. Trong khi đ&oacute;, d&acirc;y dẫn &acirc;m được hưởng lợi từ việc &ldquo;l&agrave;m mất lớp c&aacute;ch nhiệt&rdquo; c&oacute; chủ &yacute; &mdash; kh&ocirc;ng c&oacute; kh&ocirc;ng kh&iacute; v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; FEP gi&uacute;p tối đa h&oacute;a chức năng kh&aacute;c của kết nối &acirc;m.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="AudioQuest ThunderBird XLR sau" src="/upload_images/images/AudioQuest-ThunderBird-XLR-sau.jpg" style="width: 1200px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Một c&ocirc;ng nghệ độc quyền của AudioQuest đ&atilde; tạo n&ecirc;n một d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest ThunderBird XLR xuất sắc hơn nhiều đối thủ c&ugrave;ng tầm gi&aacute;, đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; c&ocirc;ng nghệ ZERO-Tech. C&ocirc;ng nghệ n&agrave;y duy tr&igrave; trở kh&aacute;ng của d&acirc;y c&aacute;p bằng 0, đảm bảo tuyến t&iacute;nh băng th&ocirc;ng rộng, giảm sự tham gia của điện m&ocirc;i v&agrave; cải thiện khả năng tản tiếng ồn để đạt được hiệu quả chưa từng c&oacute;.</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;ch điện cũng l&agrave; một chất điện m&ocirc;i c&oacute; thể hoạt động như một bộ lọc song song. Xu hướng giảm thiểu nhiễu điện m&ocirc;i v&agrave; tuyến t&iacute;nh h&oacute;a bộ lọc, gi&uacute;p cải thiện đ&aacute;ng kể khả năng ti&ecirc;u t&aacute;n băng th&ocirc;ng rộng của nhiễu RF g&acirc;y ra được thực hiện hiệu quả tr&ecirc;n d&acirc;y t&iacute;n hiệu XLR n&agrave;y. Điều n&agrave;y được hệ thống ph&acirc;n cực điện m&ocirc;i DBS 72v l&agrave;m rất tốt.</p> <p style="text-align: justify;">Ở mức gi&aacute; dễ tiếp cận hơn, nhưng d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest ThunderBird XLR cũng được trang bị hệ thống Level 6 Noise-Dissipation, l&agrave; sự kết hợp của ZERO-Tech, 72v DBS, mạng lưới Carbon/Graphene v&agrave; Direction-Controlled. Tiếng ồn tần số v&ocirc; tuyến từ di động, WiFi v&agrave; vệ tinh ở khắp mọi nơi, c&ocirc;ng nghệ giảm nhiễu tuyến t&iacute;nh cấp 6 n&agrave;y sẽ l&agrave; l&aacute; chắn an to&agrave;n ngăn chặn sự x&acirc;m nhập của ch&uacute;ng để kh&ocirc;ng l&agrave;m giảm chất lượng t&iacute;n hiệu &acirc;m thanh được truyền dẫn.</p> <p style="text-align: justify;">Sự đầu tư to&agrave;n diện của nh&agrave; sản xuất c&ograve;n thể hiện r&otilde; r&agrave;ng ở phần jack cắm XLR của d&acirc;y t&iacute;n hiệu n&agrave;y. Phần vỏ của jack được mạ đồng v&agrave; b&ecirc;n ngo&agrave;i được phủ lớp sơn trong suốt. Tại c&aacute;c điểm tiếp x&uacute;c được l&agrave;m bằng đồng đỏ cực kỳ tinh khiết v&agrave; được mạ bạc trực tiếp. Hơn nữa, c&ocirc;ng nghệ h&agrave;n nguội được ứng dụng, ngăn chặn sự biến dạng do h&agrave;n nhiệt g&acirc;y ra.</p> <p style="text-align: justify;">Nếu audiophile lu&ocirc;n muốn n&acirc;ng cấp hệ thống &acirc;m thanh cao cấp của m&igrave;nh bằng một d&acirc;y t&iacute;n hiệu c&acirc;n bằng chất lượng cao, nhưng AudioQuest FireBird XLR hay AudioQuest Dragon XLR lại nằm ngo&agrave;i khả năng về kinh tế, th&igrave; d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest ThunderBird XLR l&agrave; một lựa chọn kh&ocirc;ng n&ecirc;n bỏ qua. Model n&agrave;y sẽ n&acirc;ng cấp trải nghiệm &acirc;m thanh của người d&ugrave;ng l&ecirc;n đ&aacute;ng kể nhờ hiệu suất kết nối t&iacute;n hiệu tuyệt vời.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>C&aacute;c bạn c&oacute; thể tham khảo c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c tại đ&acirc;y&nbsp;</strong></p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> <p class="embed-container"><iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/si47c0xNJjI"></iframe></p> <p><strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=si47c0xNJjI" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Series giắc kết nối AudioQuest Connector mang trọn vẹn tinh hoa c&ocirc;ng nghệ của h&atilde;ng phụ kiện nước Mỹ</a></strong></p>" ["image"]=> string(83) "images/products/2023/02/13/original/day-tin-hieu-audioquest-thunderb_1676259594.jpg" ["video"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "37" ["manufactory_alias"]=> string(10) "audioquest" ["manufactory_name"]=> string(10) "AudioQuest" ["manufactory_image"]=> string(0) "" ["model"]=> string(26) "AudioQuest ThunderBird XLR" ["model_alias"]=> NULL ["model_name"]=> NULL ["tablename"]=> string(24) "fs_products_thiet_bi_day" ["price"]=> string(8) "93600000" ["price_old"]=> string(8) "93600000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["quantity"]=> string(1) "1" ["currency"]=> string(3) "VND" ["created_time"]=> string(19) "2023-02-13 10:34:07" ["edited_time"]=> string(19) "2023-07-06 15:51:30" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "3178" ["hits"]=> string(1) "0" ["sale_count"]=> string(1) "0" ["keyword"]=> NULL ["tags"]=> string(0) "" ["favourite"]=> string(1) "0" ["types"]=> NULL ["seo_title"]=> string(101) "Bán dây tín hiệu AudioQuest ThunderBird XLR giá tốt, chất luợng cao, nhập khẩu Mỹ" ["seo_keyword"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(232) "Phân phối các dòng dây loa, dây tín hiệu nhập khẩu 100% chính hãng cao cấp tại AudioHanoi. Liên hệ Mr Thu: 098 554 7788 để được tư vấn và giá bán về dây tín hiệu AudioQuest ThunderBird XLR" ["status"]=> NULL ["products_related"]=> string(0) "" ["news_related"]=> NULL ["comments_total"]=> string(1) "0" ["comments_unread"]=> string(1) "0" ["comments_last_time"]=> NULL ["comments_published"]=> string(1) "0" ["show_in_home"]=> NULL ["date_start"]=> NULL ["date_end"]=> NULL ["is_hotdeal"]=> NULL ["warranty"]=> string(2) "12" ["specs"]=> string(0) "" ["is_hot"]=> string(1) "0" ["specs_copy"]=> NULL ["rating_count"]=> string(1) "0" ["rating_sum"]=> string(1) "0" ["colors"]=> string(0) "" ["image_spec"]=> string(83) "images/products/2023/02/13/original/day-tin-hieu-audioquest-thunderb_1676259603.jpg" ["is_promotion"]=> NULL ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["lengths"]=> string(0) "" ["action_id"]=> string(2) "22" ["action_name"]=> string(9) "lannguyen" ["seo_canonical"]=> string(77) "https://audiohanoihifi.com/day-tin-hieu-audioquest-thunderbird-xlr-p3512.html" } [10]=> object(stdClass)#21 (68) { ["id"]=> string(4) "3511" ["name"]=> string(38) "Dây tín hiệu AudioQuest Dragon XLR" ["code"]=> NULL ["alias"]=> string(34) "day-tin-hieu-audioquest-dragon-xlr" ["category_id"]=> string(3) "193" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",193,172," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(16) "Dây tín hiệu" ["category_alias"]=> string(12) "day-tin-hieu" ["category_alias_wrapper"]=> string(23) ",day-tin-hieu,phu-kien," ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary"]=> string(602) "<p>- D&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Dragon XLR thương hi&ecirc;̣u Mỹ<br /> - Sử dụng&nbsp;<span style="text-align: justify;">ống c&aacute;ch điện kh&ocirc;ng kh&iacute; v&agrave; hệ thống Di Electro-Bias 72v (DBS)</span><br /> - S<span style="text-align: justify;">ử dụng c&ocirc;ng nghệ triệt ti&ecirc;u nhiễu ồn NDS 6 cấp độ<br /> - Sự kết hợp của c&ocirc;ng nghệ ZERO-Tech</span><br /> - Đầu cắm XLR&nbsp;</p>" ["summary_auto"]=> string(192) "Độ dài: 1m ;1.5m ;2m ;3m; 4m; 5m; 6mNước sản xuất: Mỹ" ["description"]=> string(12939) "<p style="text-align: justify;"> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> </p> <p class="embed-container" style="text-align: justify;"><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/2D0ovaG7TU0"></iframe></p> <p><img alt="Dragon" src="/upload_images/images/Dragon.PNG" style="width: 459px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Lịch sử hơn 42 năm thiết kế v&agrave; tinh chỉnh c&aacute;c kết nối analog của AudioQuest l&agrave; một chặng đường d&agrave;i vững v&agrave;ng leo l&ecirc;n một ngọn n&uacute;i m&agrave; kh&ocirc;ng bao giờ c&oacute; thể chạm tới đỉnh. Thế nhưng, với mỗi bước đi, thương hiệu n&agrave;y đ&atilde; đạt được &acirc;m thanh r&otilde; r&agrave;ng hơn, chi tiết hơn v&agrave; đẹp đẽ hơn tr&ecirc;n mỗi thiết kế của m&igrave;nh. L&agrave; sản phẩm đắt gi&aacute; nhất trong d&ograve;ng Mythical Creature Analog Interconnects, d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Dragon XLR l&agrave; nơi hội tụ của những trang bị tốt nhất, ti&ecirc;n tiến nhất, để thiết lập c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn mới về độ trong suốt của &acirc;m thanh, đưa người d&ugrave;ng đến gần hơn bao giờ hết với l&yacute; tưởng &acirc;m nhạc Hi-end ho&agrave;n hảo.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="Dragon-XLR(1)" src="/upload_images/images/Dragon-XLR(1).jpg" style="width: 800px;" /></p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Giới thiệu về d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Dragon XLR sản xuất 100% tại Mỹ</strong></h2> <p style="text-align: justify;">Hiện tại, d&ograve;ng sản phẩm Mythical Creature Analog Interconnects của AudioQuest cung cấp cho người d&ugrave;ng 5 lựa chọn sản phẩm, phủ rộng từ mức gi&aacute; tầm trung đến cao cấp, đ&oacute; l&agrave; AudioQuest Black Beauty RCA &amp; XLR, AudioQuest Pegasus RCA &amp; XLR, AudioQuest ThunderBird RCA &amp; XLR, AudioQuest FireBird RCA &amp; XLR v&agrave; giữ ng&ocirc;i đầu bảng l&agrave; AudioQuest Dragon RCA &amp; XLR.</p> <p style="text-align: justify;">Tất cả những sản phẩm n&agrave;y đều l&agrave; những thiết bị kết nối t&iacute;n hiệu &acirc;m thanh analog tốt nhất ở tầm gi&aacute; m&agrave; ch&uacute;ng sở hữu. V&agrave; tất nhi&ecirc;n, d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Dragon XLR sẽ l&agrave; đỉnh cao của c&ocirc;ng nghệ chế tạo d&acirc;y t&iacute;n hiệu analog XLR của AudioQuest, sẽ l&agrave; một phần ho&agrave;n hảo cho những hệ thống Ultra Hi-end.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="Dragon XLR dep(1)" src="/upload_images/images/Dragon-XLR-dep(1).jpg" style="width: 1000px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Một m&agrave;u đen tuyền bao phủ to&agrave;n bộ phần vỏ d&acirc;y bện ch&eacute;o v&agrave; đường k&iacute;nh d&acirc;y cũng lớn hơn đ&aacute;ng kể so với những sản phẩm kh&aacute;c c&ugrave;ng d&ograve;ng, c&agrave;ng t&ocirc;n l&ecirc;n vẻ cao cấp của d&acirc;y c&aacute;p n&agrave;y. Điểm nhấn về h&igrave;nh thức của d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Dragon XLR c&ograve;n nằm ở lớp mạ bạc b&oacute;ng lo&aacute;ng ở đầu jack cắm, c&ugrave;ng với t&ecirc;n sản phẩm v&agrave; h&igrave;nh ảnh biểu tượng Dragon nổi bật.</p> <p style="text-align: justify;">Tương tự như c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c c&ugrave;ng d&ograve;ng, d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Dragon XLR cung cấp cho người d&ugrave;ng nhiều lựa chọn m&agrave;u sắc kh&aacute;c nhau, đ&oacute; l&agrave; 1m; 1,5m; 2m; 2.5m; 3m; 4m; 5m; 6m.</p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Chi tiết thiết kế của d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Dragon XLR ch&iacute;nh h&atilde;ng</strong></h2> <p style="text-align: justify;">Tất cả c&aacute;c d&acirc;y c&aacute;p mang t&ecirc;n Dragon kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; thiết bị kết nối tốt nhất m&agrave; AudioQuest từng tạo ra, m&agrave; c&ograve;n c&oacute; thể l&agrave; sản phẩm tốt nhất m&agrave; thế giới từng thấy hoặc nghe thấy. V&agrave; d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Dragon XLR l&agrave; sự kết hợp tối ưu giữa c&aacute;c vật liệu đẳng cấp thế giới v&agrave; c&ocirc;ng nghệ khử tiếng ồn ti&ecirc;n tiến, gi&uacute;p n&oacute; tiến đến l&yacute; tưởng &acirc;m thanh ho&agrave;n hao của AudioQuest.</p> <p style="text-align: justify;">Nh&agrave; sản xuất đ&atilde; sử dụng cấu tr&uacute;c d&acirc;y dẫn dạng rắn với hiệu quả ngăn chặn được hiện tượng tương t&aacute;c điện v&agrave; từ giữa c&aacute;c sợi dẫn rắn. V&agrave; đặc biệt hơn, vật liệu dẫn điện được sử dụng l&agrave; bạc PSS cao cấp nhất của h&atilde;ng, với bề mặt nhẵn mịn ho&agrave;n hảo, kh&ocirc;ng c&oacute; ranh giới hạt tồn tại v&agrave; duy tr&igrave; được độ tinh khiết nhất của t&iacute;n hiệu &acirc;m thanh.</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c sợi dẫn được c&aacute;ch điện bằng FEP Air-Tube. C&aacute;c d&acirc;y dẫn dương của d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Dragon XLR được hưởng lợi từ việc hầu như kh&ocirc;ng tiếp x&uacute;c giữa kim loại v&agrave; lớp c&aacute;ch điện FEP của n&oacute;, điều đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; l&agrave; hằng số điện m&ocirc;i vượt trội v&agrave; nhiễu t&iacute;n hiệu tối thiểu. D&acirc;y dẫn &acirc;m th&igrave; sở hữu thiết kế &ldquo;l&agrave;m mất lớp c&aacute;ch nhiệt&rdquo; c&oacute; chủ &yacute;, sẽ kh&ocirc;ng c&oacute; kh&ocirc;ng kh&iacute; v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; FEP gi&uacute;p tối đa h&oacute;a chức năng kh&aacute;c của kết nối &acirc;m thanh.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="Dragon XLR chat(1)" src="/upload_images/images/Dragon-XLR-chat(1).jpg" style="width: 1600px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Tr&ecirc;n d&acirc;y t&iacute;n hiệu cao cấp n&agrave;y kh&ocirc;ng thể thiếu đi c&ocirc;ng nghệ ZERO-Tech độc quyền của AudioQuest. Phần lớn c&ocirc;ng lao cho việc truyền nhiều th&ocirc;ng tin hơn so với thế hệ c&aacute;p trước đ&acirc;y của AudioQuest v&agrave; thậm ch&iacute; quan trọng hơn, rất &iacute;t th&ocirc;ng tin sai lệch thuộc về c&ocirc;ng nghệ ZERO-Tech (Kh&ocirc;ng c&oacute; Đặc t&iacute;nh-Trở kh&aacute;ng), gi&uacute;p loại bỏ hầu như biến dạng kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp trở kh&aacute;ng giữa c&aacute;c th&agrave;nh phần với c&aacute;p, mang lại độ r&otilde; n&eacute;t chưa từng c&oacute;, nhất qu&aacute;n (tuyến t&iacute;nh) ở mọi mức v&agrave; tần số t&iacute;n hiệu.</p> <p style="text-align: justify;">Để duy tr&igrave; sự c&aacute;ch ly ho&agrave;n to&agrave;n của ZERO-Tech giữa c&aacute;c d&acirc;y dẫn t&iacute;n hiệu, tr&ecirc;n mẫu d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Dragon XLR c&ograve;n được t&iacute;ch hợp sẵn hai thiết bị từ h&oacute;a điện m&ocirc;i DBS 72V. Trang bị n&agrave;y gi&uacute;p giảm thiểu nhiễu điện m&ocirc;i v&agrave; tuyến t&iacute;nh h&oacute;a bộ lọc, cải thiệ đ&aacute;ng kể khả năng ti&ecirc;u t&aacute;n nhiễu RF.</p> <p style="text-align: justify;">Kh&ocirc;ng chỉ c&ograve;n l&agrave; Level 6, ở d&acirc;y t&iacute;n hiệu đầu bảng n&agrave;y được n&acirc;ng cấp l&ecirc;n c&ocirc;ng nghệ triệt ti&ecirc;u nhiễu ồn NDS cấp độ 7. Tiếng ồn tần số v&ocirc; tuyến từ di động, WiFi v&agrave; vệ tinh ở khắp mọi nơi, c&ocirc;ng nghệ đ&atilde; được cấp bằng s&aacute;ng chế n&agrave;y của AudioQuest bao gồm mạng lưới điện trở carbon &amp; graphene, d&acirc;y dẫn điều khiển hướng, DBS 72v v&agrave; d&acirc;y tho&aacute;t nhiệt Solid Perfect-Surface Silver (PSS) đ&atilde; gi&uacute;p AudioQuest Dragon XLR giải quyết những ảnh hưởng ti&ecirc;u cực n&agrave;y để kh&ocirc;ng l&agrave;m giảm chất lượng &acirc;m thanh m&agrave; d&acirc;y truyền dẫn.</p> <p style="text-align: justify;">Phần jack cắm của AudioQuest Dragon XLR được chế tạo v&ocirc; c&ugrave;ng kỹ lưỡng, để đảm bảo việc tiếp nhận v&agrave; truyền t&iacute;n hiệu lu&ocirc;n ch&iacute;nh x&aacute;c nhất. C&aacute;c kỹ sư của h&atilde;ng đ&atilde; tiến h&agrave;nh mạ bạc trực tiếp tr&ecirc;n đồng đỏ cực kỳ tinh khiết. Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c kết nối h&agrave;n nguội ngăn chặn sự biến dạng do h&agrave;n hoặc thậm ch&iacute; h&agrave;n điện trở g&acirc;y ra ở jack cắm.</p> <p style="text-align: justify;">Với tất cả những trang bị ti&ecirc;n tiến n&agrave;y, d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Dragon XLR c&oacute; thể mang lại nhiều sắc th&aacute;i hơn khiến &acirc;m nhạc trở n&ecirc;n hấp dẫn, chuyển động v&agrave; nh&acirc;n văn hơn. Biểu hiện &acirc;m sắc được nhận ra đầy đủ hơn với nhiều chi tiết ở mức độ thấp mới được tiết lộ hơn bao giờ hết, đồng thời thư gi&atilde;n v&agrave; k&iacute;ch th&iacute;ch hơn, người d&ugrave;ng sẽ dễ d&agrave;ng cảm nhận được sự hấp dẫn trong những trải nghiệm &acirc;m nhạc của m&igrave;nh.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>C&aacute;c bạn c&oacute; thể tham khảo c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c tại đ&acirc;y&nbsp;</strong></p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> <p class="embed-container"><iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/2D0ovaG7TU0"></iframe></p> <p><strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=2D0ovaG7TU0" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Đỉnh cao chất lượng với d&acirc;y dẫn t&iacute;n hiệu Audio Quest Dragon</a></strong></p>" ["image"]=> string(83) "images/products/2023/02/13/original/day-tin-hieu-audioquets-dragon_1_1676259005.jpg" ["video"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "37" ["manufactory_alias"]=> string(10) "audioquest" ["manufactory_name"]=> string(10) "AudioQuest" ["manufactory_image"]=> string(0) "" ["model"]=> string(21) "AudioQuest Dragon XLR" ["model_alias"]=> NULL ["model_name"]=> NULL ["tablename"]=> string(24) "fs_products_thiet_bi_day" ["price"]=> string(9) "285600000" ["price_old"]=> string(9) "285600000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["quantity"]=> string(1) "1" ["currency"]=> string(3) "VND" ["created_time"]=> string(19) "2023-02-13 10:22:25" ["edited_time"]=> string(19) "2023-07-06 15:56:39" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "3177" ["hits"]=> string(1) "0" ["sale_count"]=> string(1) "0" ["keyword"]=> NULL ["tags"]=> string(0) "" ["favourite"]=> string(1) "0" ["types"]=> NULL ["seo_title"]=> string(96) "Bán dây tín hiệu AudioQuest Dragon XLR giá tốt, chất luợng cao, nhập khẩu Mỹ" ["seo_keyword"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(227) "Phân phối các dòng dây loa, dây tín hiệu nhập khẩu 100% chính hãng cao cấp tại AudioHanoi. Liên hệ Mr Thu: 098 554 7788 để được tư vấn và giá bán về dây tín hiệu AudioQuest Dragon XLR" ["status"]=> NULL ["products_related"]=> string(0) "" ["news_related"]=> NULL ["comments_total"]=> string(1) "0" ["comments_unread"]=> string(1) "0" ["comments_last_time"]=> NULL ["comments_published"]=> string(1) "0" ["show_in_home"]=> NULL ["date_start"]=> NULL ["date_end"]=> NULL ["is_hotdeal"]=> NULL ["warranty"]=> string(2) "12" ["specs"]=> string(0) "" ["is_hot"]=> string(1) "0" ["specs_copy"]=> NULL ["rating_count"]=> string(1) "0" ["rating_sum"]=> string(1) "0" ["colors"]=> string(0) "" ["image_spec"]=> string(83) "images/products/2023/02/13/original/day-tin-hieu-audioquets-dragon_1_1676258996.jpg" ["is_promotion"]=> NULL ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["lengths"]=> string(0) "" ["action_id"]=> string(2) "22" ["action_name"]=> string(9) "lannguyen" ["seo_canonical"]=> string(72) "https://audiohanoihifi.com/day-tin-hieu-audioquest-dragon-xlr-p3511.html" } [11]=> object(stdClass)#20 (68) { ["id"]=> string(4) "3510" ["name"]=> string(41) "Dây tín hiệu AudioQuest Pegasus RCA" ["code"]=> NULL ["alias"]=> string(35) "day-tín-hiẹu-audioquest-pegasus" ["category_id"]=> string(3) "193" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",193,172," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(16) "Dây tín hiệu" ["category_alias"]=> string(12) "day-tin-hieu" ["category_alias_wrapper"]=> string(23) ",day-tin-hieu,phu-kien," ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary"]=> string(663) "<p>- D&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Pegasus RCA thương hi&ecirc;̣u Mỹ<br /> - Trang bị&nbsp;<span style="text-align: justify;">c&ocirc;ng nghệ ZERO-Tech</span><br /> - H<span style="text-align: justify;">ệ thống triệt ti&ecirc;u nhiễu ồn Dual-72v DBS tr&ecirc;n d&acirc;y c&aacute;p XLR</span><br /> - S<span style="text-align: justify;">ử dụng d&acirc;y dẫn được l&agrave;m bằng đồng Perfect Surface Copper+ (PSC+)&nbsp;</span><br /> - Đầu cắm RCA&nbsp;</p>" ["summary_auto"]=> string(758) "Thiết kế: Dây tín hiệuVật liệu: Đồng Perfect Surface Copper+ (PSC+)Công nghệ:

- Sử dụng công nghệ triệt tiêu nhiễu ồn NDS 6 cấp độ
- Sự kết hợp của công nghệ ZERO-Tech

Giắc cắm: RCAĐộ dài: 0.6m ; 1m; 1.5m ;2m ;3m; 4m; 5m; 6mNước sản xuất: Mỹ" ["description"]=> string(9960) "<p><img alt="Pegasus(1)" src="/upload_images/images/Pegasus(1).PNG" style="width: 258px;" /></p> <p style="text-align: justify;">L&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n mới trong d&ograve;ng Mythical Series của thương hiệu phụ kiện audio h&agrave;ng đầu nước Mỹ - AudioQuest, <a href="https://audiohanoihifi.com/day-ti%CC%81n-hie%CC%A3u-audioquest-pegasus-p3510.html">d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Pegasus</a> l&agrave; một model Interconnect RCA &amp; XLR chất lượng cao cấp. N&oacute; sở hữu mức gi&aacute; dễ tiếp cận nhiều đối tượng kh&aacute;ch h&agrave;ng hơn so với ThunderBird, FireBird v&agrave; Dragon c&ugrave;ng d&ograve;ng.</p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Giới thiệu về d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Pegasus ch&iacute;nh h&atilde;ng</strong></h2> <p style="text-align: justify;">AudioQuest nhắm đến việc cung cấp c&aacute;c phụ kiện audio/video v&agrave; d&acirc;y c&aacute;p tốt nhất đến với đ&ocirc;ng đảo kh&aacute;ch h&agrave;ng tr&ecirc;n to&agrave;n thể giới. Mỗi sản phẩm kh&ocirc;ng chỉ đảm bảo về chất lượng, hiệu suất m&agrave; mức gi&aacute; c&ograve;n cần ph&ugrave; hợp với nhiều đối tượng kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="pegasus dep" src="/upload_images/images/pegasus-dep.jpg" style="width: 1600px;" /></p> <p style="text-align: justify;">V&igrave; thế, h&atilde;ng đ&atilde; tung ra thị trường 2 sản phẩm mới mang t&ecirc;n AudioQuest Black Beauty v&agrave; AudioQuest Pegasus, bổ sung cho d&ograve;ng d&acirc;y t&iacute;n hiệu analog Mythical Series cao cấp nhất của họ. Mẫu d&acirc;y t&iacute;n hiệu trong b&agrave;i viết n&agrave;y mang những lợi thế đ&atilde; được chứng minh của c&ocirc;ng nghệ ZERO-Tech, đảm bảo người nghe sẽ c&oacute; được trải nghiệm &acirc;m thanh r&otilde; r&agrave;ng, th&uacute; vị giống với c&aacute;c d&acirc;y t&iacute;n hiệu cao cấp hơn c&ugrave;ng d&ograve;ng.</p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Những trang bị kỹ thuật ti&ecirc;n tiến v&agrave; khả năng truyền dẫn t&iacute;n hiệu vượt trội của d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Pegasus</strong></h2> <p style="text-align: justify;">Điểm đặc trưng nhất tạo n&ecirc;n gi&aacute; trị của d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Pegasus cũng như c&aacute;c sản phẩm c&ugrave;ng d&ograve;ng đ&oacute; l&agrave; c&ocirc;ng nghệ ZERO-Tech độc quyền của AudioQuest. C&oacute; nghĩa l&agrave;, d&acirc;y c&aacute;p n&agrave;y kh&ocirc;ng c&oacute; trở kh&aacute;ng đặc trưng. Bởi&nbsp; c&aacute;ch duy nhất để tr&aacute;nh c&aacute;c hiệu ứng kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp trở kh&aacute;ng đặc t&iacute;nh giữa c&aacute;p v&agrave; c&aacute;c mạch tải v&agrave; nguồn k&egrave;m theo của n&oacute; l&agrave; ngăn kh&ocirc;ng cho c&aacute;p c&oacute; trở kh&aacute;ng đặc t&iacute;nh. ZERO-Tech đ&atilde; th&agrave;nh c&ocirc;ng bằng c&aacute;ch loại bỏ trường tĩnh điện giữa c&aacute;c d&acirc;y dẫn t&iacute;n hiệu cao v&agrave; thấp của c&aacute;p, cho ph&eacute;p khử nhiễu tần số v&ocirc; tuyến (RF) tuyến t&iacute;nh v&agrave; chuyển tiếp kh&ocirc;ng n&eacute;n.</p> <p style="text-align: justify;">Hơn nữa, nhằm duy tr&igrave; sự c&aacute;ch ly v&agrave; t&iacute;nh to&agrave;n vẹn của c&ocirc;ng nghệ ZERO-Tech giữa c&aacute;c d&acirc;y dẫn trong cấu tr&uacute;c d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Pegasus, nh&agrave; sản xuất đ&atilde; trang bị th&ecirc;m hệ thống triệt ti&ecirc;u nhiễu ồn Dual-72v DBS tr&ecirc;n d&acirc;y c&aacute;p XLR.</p> <p style="text-align: justify;">Giống như d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Black Beauty, AudioQuest Pegasus sử dụng d&acirc;y dẫn được l&agrave;m bằng đồng Perfect Surface Copper+ (PSC+) c&oacute; bề mặt rắn v&agrave; nhẵn mịn ho&agrave;n hảo được điều khiển theo hướng. C&aacute;c sợi dẫn dạng rắn gi&uacute;p ngăn chặn tương t&aacute;c giữa c&aacute;c sợi dẫn về điện v&agrave; từ. Vật liệu dẫn điện n&agrave;y c&ograve;n giảm thiểu biến dạng do ranh giới hạt g&acirc;y ra v&agrave; tối đa h&oacute;a Khả năng tản nhiễu RF tuyến t&iacute;nh.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="pegasus" src="/upload_images/images/pegasus.jpg" style="width: 815px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Phần ống c&aacute;ch điện của d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Pegasus được l&agrave;m từ chất điện m&ocirc;i Polypropylene dạng ống kh&iacute;. Bởi v&igrave; kh&ocirc;ng kh&iacute; gần như kh&ocirc;ng hấp thụ năng lượng v&agrave; Polypropylene &iacute;t tổn thất, c&oacute; cấu h&igrave;nh biến dạng l&agrave;nh t&iacute;nh. Ống c&aacute;ch điện n&agrave;y với h&agrave;m lượng kh&ocirc;ng kh&iacute; cao, &iacute;t g&acirc;y ra hiệu ứng mất n&eacute;t phổ biến hơn nhiều so với c&aacute;c vật liệu kh&aacute;c.</p> <p style="text-align: justify;">Tiếng ồn tần số v&ocirc; tuyến từ di động, WiFi v&agrave; vệ tinh ở khắp mọi nơi, đe dọa đến chất lượng t&iacute;n hiệu truyền dẫn của d&acirc;y c&aacute;p. C&ocirc;ng nghệ Noise-Disspation của AudioQuest bao gồm ZERO-Tech, mạng lưới điện trở carbon &amp; graphene, d&acirc;y dẫn điều khiển hướng, DBS 72v v&agrave; d&acirc;y tiếp địa mạ bạc. Trang bị ti&ecirc;n tiến n&agrave;y gi&uacute;p giảm thiểu tiếng ồn RF tr&ecirc;n d&acirc;y t&iacute;n hiệu RCA &amp; XLR n&agrave;y, mang đến &acirc;m thanh r&otilde; r&agrave;ng v&agrave; tự nhi&ecirc;n hơn rất nhiều.</p> <p style="text-align: justify;">Phần vỏ ph&iacute;ch cắm của d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Pegasus được mạ đồng v&agrave; ri&ecirc;ng phần đầu cắp l&agrave;m từ đồng đỏ v&agrave; được mạ bạc cao cấp trực tiếp. Ngo&agrave;i ra, để giảm th&ecirc;m độ m&eacute;o tiếng v&agrave; ti&ecirc;u tan tiếng ồn tần số v&ocirc; tuyến, model n&agrave;y c&ograve;n được c&aacute;c kỹ sư AudioQuest tăng h&agrave;m lượng bạc trong d&acirc;y RF Drain-Wires từ 0,5% l&ecirc;n 6%.</p> <p style="text-align: justify;">C&oacute; thể thấy, một loạt những trang bị vật liệu, kỹ thuật v&agrave; c&ocirc;ng nghệ ti&ecirc;n tiến của thương hiệu Mỹ n&agrave;y đ&atilde; được ứng dụng triệt để tr&ecirc;n d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Pegasus. Ch&uacute;ng gi&uacute;p tối ưu h&oacute;a khả năng truyền tải &acirc;m thanh với độ r&otilde; r&agrave;ng, tinh khiết v&agrave; đầy đủ nhất. Mọi kết nối t&iacute;n hiệu analog sẽ trở n&ecirc;n đơn giản v&agrave; chất lượng hơn bao giờ hết.</p> <p style="text-align: justify;">D&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Pegasus được ph&acirc;n phối độc quyền tại Audio H&agrave; Nội. H&atilde;y đến ngay với showroom của ch&uacute;ng t&ocirc;i để mua sản phẩm với mức gi&aacute; tốt nhất tr&ecirc;n thị trường.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>C&aacute;c bạn c&oacute; thể tham khảo c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c tại đ&acirc;y&nbsp;</strong></p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> <p class="embed-container"><iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/2D0ovaG7TU0"></iframe></p> <p><strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=2D0ovaG7TU0" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Đỉnh cao chất lượng với d&acirc;y dẫn t&iacute;n hiệu Audio Quest Dragon</a></strong></p>" ["image"]=> string(82) "images/products/2023/02/02/original/day-tin-hieu-audioquest-pegasus_1675325635.jpg" ["video"]=> NULL ["manufactory"]=> string(1) "1" ["manufactory_alias"]=> string(7) "nordost" ["manufactory_name"]=> string(7) "Nordost" ["manufactory_image"]=> string(0) "" ["model"]=> string(22) "AudioQuest Pegasus RCA" ["model_alias"]=> NULL ["model_name"]=> NULL ["tablename"]=> string(24) "fs_products_thiet_bi_day" ["price"]=> string(8) "34440000" ["price_old"]=> string(8) "34440000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["quantity"]=> string(1) "1" ["currency"]=> string(3) "VND" ["created_time"]=> string(19) "2023-02-02 15:13:47" ["edited_time"]=> string(19) "2023-06-14 15:29:57" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "3176" ["hits"]=> string(1) "0" ["sale_count"]=> string(1) "0" ["keyword"]=> NULL ["tags"]=> string(0) "" ["favourite"]=> string(1) "0" ["types"]=> NULL ["seo_title"]=> string(97) "Bán dây tín hiệu AudioQuest Pegasus RCA giá tốt, chất luợng cao, nhập khẩu Mỹ" ["seo_keyword"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(228) "Phân phối các dòng dây loa, dây tín hiệu nhập khẩu 100% chính hãng cao cấp tại AudioHanoi. Liên hệ Mr Thu: 098 554 7788 để được tư vấn và giá bán về dây tín hiệu AudioQuest Pegasus RCA" ["status"]=> NULL ["products_related"]=> string(0) "" ["news_related"]=> NULL ["comments_total"]=> string(1) "0" ["comments_unread"]=> string(1) "0" ["comments_last_time"]=> NULL ["comments_published"]=> string(1) "0" ["show_in_home"]=> NULL ["date_start"]=> NULL ["date_end"]=> NULL ["is_hotdeal"]=> NULL ["warranty"]=> string(2) "12" ["specs"]=> string(0) "" ["is_hot"]=> string(1) "0" ["specs_copy"]=> NULL ["rating_count"]=> string(1) "0" ["rating_sum"]=> string(1) "0" ["colors"]=> string(0) "" ["image_spec"]=> string(82) "images/products/2023/02/02/original/day-tin-hieu-audioquest-pegasus_1675325627.jpg" ["is_promotion"]=> NULL ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["lengths"]=> string(0) "" ["action_id"]=> string(2) "22" ["action_name"]=> string(9) "lannguyen" ["seo_canonical"]=> string(81) "https://audiohanoihifi.com/day-ti%CC%81n-hie%CC%A3u-audioquest-pegasus-p3510.html" } [12]=> object(stdClass)#19 (68) { ["id"]=> string(4) "3503" ["name"]=> string(46) "Dây tín hiệu AudioQuest Black Beauty RCA" ["code"]=> NULL ["alias"]=> string(40) "day-tín-hiẹu-audioquest-black-beauty" ["category_id"]=> string(3) "193" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",193,172," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(16) "Dây tín hiệu" ["category_alias"]=> string(12) "day-tin-hieu" ["category_alias_wrapper"]=> string(23) ",day-tin-hieu,phu-kien," ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary"]=> string(618) "<p>- D&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Black Beauty RCA thương hi&ecirc;̣u Mỹ<br /> - V<span style="text-align: justify;">ỏ bện ch&eacute;o m&agrave;u đen đặc trưng của AudioQuest</span><br /> - Trang bị&nbsp;<span style="text-align: justify;">c&ocirc;ng nghệ ZER-Tech độc quyền&nbsp;</span><br /> - S<span style="text-align: justify;">ử dụng Foamed-Polyethylene để chế tạo ống c&aacute;ch điện</span><br /> - Đầu cắm RCA</p>" ["summary_auto"]=> string(761) "Thiết kế: Dây tín hiệuCông nghệ:

- Trang 2 bị thiết bị từ hóa điện môi DBS 72V
- Sử dụng công nghệ triệt tiêu nhiễu ồn NDS 6 cấp độ
- Sự kết hợp của công nghệ ZERO-Tech

Giắc cắm: RCAĐộ dài: 1m; 1,5m; 2m; 2.5m; 3m; 4m; 5m; 6mNước sản xuất: Mỹ" ["description"]=> string(9891) "<p><img alt="Blackbeauty(1)" src="/upload_images/images/Blackbeauty(1).PNG" style="width: 261px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Nh&agrave; sản xuất d&acirc;y c&aacute;p AudioQuest tự h&agrave;o giới thiệu mẫu <a href="https://audiohanoihifi.com/day-ti%CC%81n-hie%CC%A3u-audioquest-black-beauty-p3503.html">d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Black Beauty</a> với 2 lựa chọn XLR v&agrave; RCA. Model n&agrave;y hiện đang l&agrave; &ldquo;em &uacute;t&rdquo; trong d&ograve;ng Mythical Series với đầy đủ những t&iacute;nh năng ti&ecirc;n tiến v&agrave; trang bị kỹ thuật đẳng cấp, nhưng ở mức gi&aacute; dễ tiếp cận hơn cho nhiều đối tượng kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="day DSC04399" src="/upload_images/images/day-DSC04399.jpg" style="width: 1600px;" /></p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Giới thiệu về d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Black Beauty ch&iacute;nh h&atilde;ng</strong></h2> <p style="text-align: justify;">Với mục đ&iacute;ch cung cấp c&aacute;c loại d&acirc;y c&aacute;p tốt nhất, bền bỉ v&agrave; đ&aacute;ng tin cậy nhất cho c&aacute;c audiophile tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới, AudioQuest đ&atilde; kh&ocirc;ng ngừng tạo ra những sản phẩm ph&ugrave; hợp với nhu cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng, cho gi&aacute; trị cao nhất vượt qua cả kỳ vọng của người d&ugrave;ng. V&agrave; d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Black Beauty l&agrave; một sản phẩm mới hội tụ đầy đủ những ưu điểm n&agrave;y.</p> <p style="text-align: justify;">D&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Black Beauty c&oacute; thiết kế chắc khỏe với lớp vỏ bện ch&eacute;o m&agrave;u đen đặc trưng của AudioQuest. N&oacute; l&agrave;m từ c&aacute;c sợi vật liệu chất lượng, tạo n&ecirc;n vỏ bọc bền bỉ v&agrave; c&aacute;ch điện hiệu quả. Mỗi sợi d&acirc;y được bảo vệ an to&agrave;n phần đầu jack bằng một vỏ lưới cứng c&aacute;p v&agrave; được đặt trong một hộp kh&oacute;a chống x&oacute;c rất tốt.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="day DSC04400 (1)" src="/upload_images/images/day-DSC04400-(1).jpg" style="width: 1600px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Tương tự như c&aacute;c sản phẩm cao cấp hơn trong d&ograve;ng, d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Black Beauty được sản xuất ho&agrave;n to&agrave;n tại Mỹ. N&oacute; cũng được thiết kế th&agrave;nh c&aacute;c mức chiều d&agrave;i kh&aacute;c nhau, để người d&ugrave;ng c&oacute; được lựa chọn ph&ugrave; hợp với nhu cầu của m&igrave;nh.</p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Những trang bị kỹ thuật ti&ecirc;n tiến tr&ecirc;n d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Black Beauty đến từ Mỹ</strong></h2> <p style="text-align: justify;">L&agrave; một d&acirc;y t&iacute;n hiệu c&oacute; mức gi&aacute; mềm nhất trong d&ograve;ng Mythical Series, nhưng d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Black Beauty vẫn mang tr&ecirc;n m&igrave;nh đầy đủ những lợi thế về vật liệu, kỹ thuật v&agrave; c&ocirc;ng nghệ của c&aacute;c &ldquo;đ&agrave;n anh&rdquo; v&agrave; g&oacute;i gọn trong một k&iacute;ch thước d&acirc;y nhỏ hơn. Điều n&agrave;y gi&uacute;p n&oacute; thể hiện c&aacute;c ưu điểm về truyền tải &acirc;m thanh một c&aacute;ch r&otilde; r&agrave;ng v&agrave; th&uacute; vị.</p> <p style="text-align: justify;">D&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Black Beauty được thừa hưởng đầy đủ ưu thế của c&ocirc;ng nghệ ZER-Tech độc quyền của AudioQuest. Với c&ocirc;ng nghệ n&agrave;y, d&acirc;y kh&ocirc;ng c&oacute; trở kh&aacute;ng đặc trưng, gi&uacute;p loại bỏ th&agrave;nh c&ocirc;ng trường tĩnh điện giữa c&aacute;c d&acirc;y dẫn t&iacute;n hiệu cao v&agrave; thấp của c&aacute;p, cho ph&eacute;p khử nhiễu tần số v&ocirc; tuyến (RF) tuyến t&iacute;nh v&agrave; chuyển tiếp kh&ocirc;ng n&eacute;n. Để duy tr&igrave; sự c&aacute;ch ly ho&agrave;n to&agrave;n của ZERO-Tech giữa c&aacute;c d&acirc;y dẫn t&iacute;n hiệu, c&oacute; tới 2 thiết bị từ h&oacute;a điện m&ocirc;i DBS 72v được sử dụng tr&ecirc;n d&acirc;y c&aacute;p XLR.</p> <p style="text-align: justify;">Trong cấu tr&uacute;c của d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Black Beauty, phần d&acirc;y dẫn được l&agrave;m bằng đồng PSC+, với bề mặt nhẵn mịn ho&agrave;n hảo, rắn chắc. Đ&acirc;y l&agrave; đồng cao cấp nhất của AudioQuest, c&oacute; khả năng giảm thiểu biến dạng do ranh giới hạt g&acirc;y ra v&agrave; tối đa h&oacute;a khả năng tản nhiễu RF tuyến t&iacute;nh, cho &acirc;m thanh tinh khiết v&agrave; đầy đủ.</p> <p style="text-align: justify;">Chất c&aacute;ch điện cũng l&agrave; một chất điện m&ocirc;i hấp thụ năng lượng, l&agrave;m giảm chất lượng t&iacute;n hiệu. V&igrave; thế AudioQuest đ&atilde; sử dụng Foamed-Polyethylene để chế tạo ống c&aacute;ch điện cho d&acirc;y t&iacute;n hiệu n&agrave;y. Với ưu điểm &iacute;t thất tho&aacute;t v&agrave; c&oacute; cấu h&igrave;nh biến dạng l&agrave;nh t&iacute;nh, Foamed-PE, với h&agrave;m lượng kh&ocirc;ng kh&iacute; cao, &iacute;t g&acirc;y ra hiệu ứng mất n&eacute;t thường thấy ở c&aacute;c vật liệu kh&aacute;c, đảm bảo t&iacute;nh to&agrave;n vẹn của t&iacute;n hiệu &acirc;m thanh.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="day DSC04404" src="/upload_images/images/day-DSC04404.jpg" style="width: 1600px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Tiếng ồn tần số v&ocirc; tuyến từ di động, WiFi v&agrave; vệ tinh ở khắp mọi nơi. C&ocirc;ng nghệ Level 6 Linear Noise-Dissipation của AudioQuest bao gồm ZERO-Tech, mạng lưới điện trở carbon &amp; graphene, d&acirc;y dẫn điều khiển hướng v&agrave; d&acirc;y tho&aacute;t nhiễu RF mạ bạc 0.5%, giảm thiểu đ&aacute;ng kể hiệu ứng tiếng ồn RF. Trang bị n&agrave;y gi&uacute;p mang lại &acirc;m thanh r&otilde; r&agrave;ng v&agrave; tự nhi&ecirc;n hơn.</p> <p style="text-align: justify;">D&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Black Beauty cung cấp 2 loại đầu jack l&agrave; XLR v&agrave; RCA. Phần đầu jack cắm được l&agrave;m từ đồng đỏ cực kỳ tinh khiết v&agrave; được mạ bạc cao cấp trực tiếp, đảm bảo việc truyền t&iacute;n hiệu kh&ocirc;ng bị ảnh hưởng.</p> <p style="text-align: justify;">Tất cả những trang bị ti&ecirc;n tiến đ&atilde; tạo n&ecirc;n một d&acirc;y t&iacute;n hiệu analog thực sự tốt. AudioQuest Black Beauty sẽ l&agrave; cầu nối ho&agrave;n hảo để truyền tải t&iacute;n hiệu một c&aacute;ch r&otilde; r&agrave;ng, chi tiết v&agrave; đầy đủ. Đặc biệt l&agrave; độ sạch của &acirc;m thanh sẽ khiến người d&ugrave;ng phải ngạc nhi&ecirc;n.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>C&aacute;c bạn c&oacute; thể tham khảo c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c tại đ&acirc;y&nbsp;</strong></p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> <p class="embed-container"><iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/AcxycqFpZO0"></iframe></p> <p><strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=AcxycqFpZO0" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Chất lượng truyền dẫn vượt trội của d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest FireBird | Chia sẻ kiến thức 93</a></strong></p>" ["image"]=> string(87) "images/products/2023/01/10/original/day-tin-hieu-audioquest-black-beauty_1673321104.jpg" ["video"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "37" ["manufactory_alias"]=> string(10) "audioquest" ["manufactory_name"]=> string(10) "AudioQuest" ["manufactory_image"]=> string(0) "" ["model"]=> string(27) "AudioQuest Black Beauty RCA" ["model_alias"]=> NULL ["model_name"]=> NULL ["tablename"]=> string(24) "fs_products_thiet_bi_day" ["price"]=> string(8) "17160000" ["price_old"]=> string(8) "17160000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["quantity"]=> string(1) "1" ["currency"]=> string(3) "VND" ["created_time"]=> string(19) "2023-01-10 10:24:57" ["edited_time"]=> string(19) "2023-06-14 15:27:52" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "3169" ["hits"]=> string(1) "0" ["sale_count"]=> string(1) "0" ["keyword"]=> NULL ["tags"]=> string(0) "" ["favourite"]=> string(1) "0" ["types"]=> NULL ["seo_title"]=> string(102) "Bán dây tín hiệu AudioQuest Black Beauty RCA giá tốt, chất luợng cao, nhập khẩu Mỹ" ["seo_keyword"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(233) "Phân phối các dòng dây loa, dây tín hiệu nhập khẩu 100% chính hãng cao cấp tại AudioHanoi. Liên hệ Mr Thu: 098 554 7788 để được tư vấn và giá bán về dây tín hiệu AudioQuest Black Beauty RCA" ["status"]=> NULL ["products_related"]=> string(0) "" ["news_related"]=> NULL ["comments_total"]=> string(1) "0" ["comments_unread"]=> string(1) "0" ["comments_last_time"]=> NULL ["comments_published"]=> string(1) "0" ["show_in_home"]=> NULL ["date_start"]=> NULL ["date_end"]=> NULL ["is_hotdeal"]=> NULL ["warranty"]=> string(2) "12" ["specs"]=> string(0) "" ["is_hot"]=> string(1) "0" ["specs_copy"]=> NULL ["rating_count"]=> string(1) "0" ["rating_sum"]=> string(1) "0" ["colors"]=> string(0) "" ["image_spec"]=> string(87) "images/products/2023/01/10/original/day-tin-hieu-audioquest-black-beauty_1673321097.jpg" ["is_promotion"]=> NULL ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["lengths"]=> string(0) "" ["action_id"]=> string(2) "22" ["action_name"]=> string(9) "lannguyen" ["seo_canonical"]=> string(86) "https://audiohanoihifi.com/day-ti%CC%81n-hie%CC%A3u-audioquest-black-beauty-p3503.html" } [13]=> object(stdClass)#18 (68) { ["id"]=> string(4) "3502" ["name"]=> string(43) "Dây tín hiệu AudioQuest HDMI Pearl 48" ["code"]=> NULL ["alias"]=> string(41) "day-tín-hiẹu-audioquest-hdmi-pearl-48" ["category_id"]=> string(3) "193" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",193,172," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(16) "Dây tín hiệu" ["category_alias"]=> string(12) "day-tin-hieu" ["category_alias_wrapper"]=> string(23) ",day-tin-hieu,phu-kien," ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary"]=> string(2723) "<table border="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td width="10%"><img alt="Pearl 48(1)" src="/upload_images/images/Pearl-48(1).jpg" style="width: 50px; height: 50px;" />​</td> <td width="90%">D&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Pearl 48</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https://www.audioquest.com/cache/img/c4f3b4fd11583aa9f0b4845a30511f93.jpg" style="width: 50px; height: 50px;" /></td> <td> <p style="text-align: justify;">Cung cấp băng th&ocirc;ng tối đa l&ecirc;n đến 48Gbps&nbsp;với&nbsp;4 cặp &acirc;m thanh / video c&acirc;n bằng l&ecirc;n tới&nbsp;12Gbps mỗi cặp</p> </td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https://www.audioquest.com/cache/img/de8ac785268d119e5c9ce47545120ec1.jpg" style="width: 50px; height: 50px;" /></td> <td style="text-align: justify;">Nằm trong d&ograve;ng HDMI 8K/10K của nh&agrave; sản xuất AudioQuest</td> </tr> <tr> <td><img alt="pearl long" src="/upload_images/images/pearl-long.jpg" style="width: 50px; height: 50px;" /></td> <td style="text-align: justify;">D&acirc;y dẫn bằng đồng d&agrave;i hạt nguy&ecirc;n khối hoặc đồng mạ bạc</td> </tr> <tr> <td><img alt="pearl" src="/upload_images/images/pearl.jpg" style="width: 50px; height: 50px;" /></td> <td style="text-align: justify;">Ứng dụng <em class="Highlight" loopnumber="164928561" match="cô" style="padding: 1px; box-shadow: rgb(229, 229, 229) 1px 1px; border-radius: 3px; -webkit-print-color-adjust: exact; background-color: rgb(255, 255, 102); color: rgb(0, 0, 0); font-style: inherit;">c&ocirc;</em>ng nghệ triệt ti&ecirc;u nhiễu ồn NDS cấp độ 1</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https://www.audioquest.com/cache/img/27e0b4c57f44401cdfa6ed2e29368d6f.jpg" style="height: 50px; width: 50px;" /></td> <td style="text-align: justify;">Trang bị t&iacute;nh năng eARC&nbsp;hỗ trợ những định dạng lossless: Dolby Atmos hay DTS: X</td> </tr> </tbody> </table>" ["summary_auto"]=> string(1287) "Thiết kế: Dây tín hiệuVật liệu: Dây dẫn dạng sợi rắn đơnCông nghệ:

- Sử dụng dây dẫn dạng sợi rắn đơn
- Trang bị tính năng eARC nâng cấp hơn
- eARC còn hỗ trợ những định dạng lossless: Dolby Atmos hay DTS: X, độ phân giải lên đến 24-bit/192kHz
- Ứng dụng công nghệ triệt tiêu nhiễu ồn NDS cấp độ 1

Giắc cắm: HDMIĐộ dài: 0.6m ; 1m; 1.5m ;2m ;3m; 5mNước sản xuất: Mỹ/Trung QuốcDòng: Audioquest HDMI Active" ["description"]=> string(12600) "<p><img alt="HDMI48(1)" src="/upload_images/images/HDMI48(1).PNG" style="width: 617px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Thương hiệu AudioQuest nổi tiếng với nhiều d&ograve;ng sản phẩm d&acirc;y t&iacute;n hiệu HDMI chất lượng, phủ rộng ở nhiều tầm gi&aacute;. Mới đ&acirc;y, h&atilde;ng đ&atilde; tung ra thị trường mẫu <a href="https://audiohanoihifi.com/day-ti%CC%81n-hie%CC%A3u-audioquest-hdmi-pearl-48-p3502.html">d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Pearl 48</a>, kh&ocirc;ng chỉ<em class="Highlight" loopnumber="122415304" match="đảm bảo" style="padding: 1px; box-shadow: rgb(229, 229, 229) 1px 1px; border-radius: 3px; -webkit-print-color-adjust: exact; background-color: rgb(255, 255, 102); color: rgb(0, 0, 0); font-style: inherit;"> đảm bảo </em>mang lại h&igrave;nh ảnh chất lượng cao, m&agrave; c&ograve;n cung cấp &acirc;m thanh tốt nhất, cho trải nghiệm phim, game v&agrave; c&aacute;c chương tr&igrave;nh giải tr&iacute; hấp dẫn.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="AQ HDMI Pearl48" src="/upload_images/images/AQ-HDMI-Pearl48.jpg" style="width: 750px;" /></p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Giới thiệu về d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Pearl 48 ch&iacute;nh h&atilde;ng</strong></h2> <p style="text-align: justify;">L&agrave; &ldquo;em &uacute;t&rdquo; trong d&ograve;ng HDMI 8K-10K của AudioQuest đến từ<em class="Highlight" loopnumber="122415304" match="mỹ" style="padding: 1px; box-shadow: rgb(229, 229, 229) 1px 1px; border-radius: 3px; -webkit-print-color-adjust: exact; background-color: rgb(255, 255, 102); color: rgb(0, 0, 0); font-style: inherit;"> Mỹ </em>sản xuất, d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Pearl 48 hội tụ đầy đủ những ưu điểm cần c&oacute; của một d&acirc;y t&iacute;n hiệu HDMI chất lượng. Hơn nữa, n&oacute; c&ograve;n sở hữu mức gi&aacute; rất phải chăng.</p> <p style="text-align: justify;">Tương tự như những sản phẩm mang t&ecirc;n Pearl của AudioQuest, d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Pearl 48 c&oacute; tạo tr&igrave;nh trụ tr&ograve;n, nhỏ gọn. Lớp vỏ nhựa cứng c&aacute;p bảo vệ an to&agrave;n cho phần d&acirc;y dẫn b&ecirc;n trong v&agrave; giữ ổn định cấu tr&uacute;c d&acirc;y. N&oacute; c&oacute; m&agrave;u đen xen kẽ với những kẻ sọc m&agrave;u trắng x&aacute;m rất bắt mắt.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="AQ HDMI Pearl doi" src="/upload_images/images/AQ-HDMI-Pearl-doi.jpg" style="width: 1500px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Nhằm mang đến sự thuận tiện nhất cho người d&ugrave;ng, thương hiệu AudioQuest n&agrave;y đ&atilde; tạo ra d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Pearl 48 với nhiều mức độ d&agrave;i kh&aacute;c nhau. Từ đ&oacute;, audiophile c&oacute; thể dễ d&agrave;ng thiết lập c&aacute;c kết nối HDMI của m&igrave;nh trong mọi điều kiện ph&ograve;ng giải tr&iacute;.</p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Những trang bị ti&ecirc;n tiến tr&ecirc;n d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Pearl 48 đến từ Mỹ</strong></h2> <p style="text-align: justify;">AudioQuest đ&atilde; tiến h&agrave;nh thử nghiệm kỹ c&agrave;ng d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Pearl 48 <em class="Highlight" loopnumber="122415304" match="trước " style="padding: 1px; box-shadow: rgb(229, 229, 229) 1px 1px; border-radius: 3px; -webkit-print-color-adjust: exact; background-color: rgb(255, 255, 102); color: rgb(0, 0, 0); font-style: inherit;">trước </em>khi đưa đến tay kh&aacute;ch h&agrave;ng, để<em class="Highlight" loopnumber="122415304" match="đảm bảo" style="padding: 1px; box-shadow: rgb(229, 229, 229) 1px 1px; border-radius: 3px; -webkit-print-color-adjust: exact; background-color: rgb(255, 255, 102); color: rgb(0, 0, 0); font-style: inherit;"> đảm bảo </em>độ ch&iacute;nh x&aacute;c cao nhất v&agrave; đạt được chất lượng <em class="Highlight" loopnumber="122415304" match="tuyệt đối " style="padding: 1px; box-shadow: rgb(229, 229, 229) 1px 1px; border-radius: 3px; -webkit-print-color-adjust: exact; background-color: rgb(255, 255, 102); color: rgb(0, 0, 0); font-style: inherit;">tuyệt đối </em>của d&acirc;y t&iacute;n hiệu HDMI truyền băng th&ocirc;ng l&ecirc;n tới 48Gbps.</p> <p style="text-align: justify;">D&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Pearl 48 c&oacute; thể truyền tới video Ultra-HD chuy&ecirc;n nghiệp 10K. Băng th&ocirc;ng 48Gbps c&oacute; được nhờ 4 cặp &acirc;m thanh/video c&acirc;n bằng c&oacute; tốc độ 12Gbps mỗi cặp.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="AQ HDMI Pearl trong" src="/upload_images/images/AQ-HDMI-Pearl-trong.jpg" style="width: 702px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Model n&agrave;y c&oacute; băng th&ocirc;ng cần thiết cho video c&oacute; độ ph&acirc;n giải l&ecirc;n đến 10K v&agrave; độ ph&acirc;n giải/tốc độ l&agrave;m mới l&ecirc;n đến 8K/60 v&agrave; 4K/120. Tương tự như c&aacute;c model AudioQuest HDMI kh&aacute;c, n&oacute; ho&agrave;n to&agrave;n tương th&iacute;ch ngược với m&agrave;n h&igrave;nh 4K hiện c&oacute;.</p> <p style="text-align: justify;">B&ecirc;n trong d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Pearl 48 sở hữu tới 19 sợi dẫn rắn, l&otilde;i d&acirc;y dẫn l&agrave;m từ đồng LGC, loại đồng hạt d&agrave;i v&agrave; được mạ bạc tr&ecirc;n bề mặt, mang đến bề mặt nhẵn mịn ho&agrave;n hảo. Thiết kế n&agrave;y gi&uacute;p cải thiện khả năng tản nhiễu, truyền dẫn t&iacute;n hiệu sạch v&agrave; n&acirc;ng cao hiệu suất tổng thể.</p> <p style="text-align: justify;">Đ&aacute;ng<em class="Highlight" loopnumber="122415304" match="chú" style="padding: 1px; box-shadow: rgb(229, 229, 229) 1px 1px; border-radius: 3px; -webkit-print-color-adjust: exact; background-color: rgb(255, 255, 102); color: rgb(0, 0, 0); font-style: inherit;"> ch&uacute; </em>&yacute;, tr&ecirc;n mẫu d&acirc;y t&iacute;n hiệu HDMI made in<em class="Highlight" loopnumber="122415304" match="hoa kỳ" style="padding: 1px; box-shadow: rgb(229, 229, 229) 1px 1px; border-radius: 3px; -webkit-print-color-adjust: exact; background-color: rgb(255, 255, 102); color: rgb(0, 0, 0); font-style: inherit;"> Hoa Kỳ </em>n&agrave;y c&ograve;n được trang bị <em class="Highlight" loopnumber="122415304" match="cô" style="padding: 1px; box-shadow: rgb(229, 229, 229) 1px 1px; border-radius: 3px; -webkit-print-color-adjust: exact; background-color: rgb(255, 255, 102); color: rgb(0, 0, 0); font-style: inherit;">c&ocirc;</em>ng nghệ triệt ti&ecirc;u nhiễu ồn Noise Dissipation Level 1. Đ&acirc;y l&agrave; nền tảng của c&aacute;c <em class="Highlight" loopnumber="122415304" match="cô" style="padding: 1px; box-shadow: rgb(229, 229, 229) 1px 1px; border-radius: 3px; -webkit-print-color-adjust: exact; background-color: rgb(255, 255, 102); color: rgb(0, 0, 0); font-style: inherit;">c&ocirc;</em>ng nghệ chống ồn của AudioQuest. Th&ocirc;ng thường, thiết kế truyền thống kh&ocirc;ng đủ để bảo vệ chống lại c&aacute;c t&aacute;c động ng&agrave;y c&agrave;ng phổ biến của bức xạ Wi-Fi, di động v&agrave; vệ tinh. Trong d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Pearl 48, tất cả 19 d&acirc;y dẫn đều được điều khiển theo hướng để giảm thiểu nhiễu RF.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="AQ HDMI Pearl48 hop" src="/upload_images/images/AQ-HDMI-Pearl48-hop.jpg" style="width: 1393px;" /></p> <p style="text-align: justify;">V&igrave; &acirc;m thanh quan trọng n&ecirc;n d&acirc;y dẫn eARC, d&acirc;y tiếp địa trong d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Pearl 48 được l&agrave;m từ kim loại cao cấp l&agrave; đồng LGC mạ bạc, đảo truyền t&iacute;n hiệu với độ tinh khiết cao. Điều n&agrave;y gi&uacute;p<em class="Highlight" loopnumber="122415304" match="đảm bảo" style="padding: 1px; box-shadow: rgb(229, 229, 229) 1px 1px; border-radius: 3px; -webkit-print-color-adjust: exact; background-color: rgb(255, 255, 102); color: rgb(0, 0, 0); font-style: inherit;"> đảm bảo </em>d&acirc;y c&aacute;p đạt được hiệu suất truyền ph&aacute;t t&iacute;n hiệu tối đa.</p> <p style="text-align: justify;">D&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Pearl 48 được tạo ra để cung cấp &acirc;m thanh vượt trội v&agrave; trải nghiệm hấp dẫn hơn so với c&aacute;c d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest 18Gbps <em class="Highlight" loopnumber="122415304" match="trước " style="padding: 1px; box-shadow: rgb(229, 229, 229) 1px 1px; border-radius: 3px; -webkit-print-color-adjust: exact; background-color: rgb(255, 255, 102); color: rgb(0, 0, 0); font-style: inherit;">trước </em>d&acirc;y. Sự xuất hiện của model n&agrave;y sẽ gi&uacute;p n&acirc;ng cao đ&aacute;ng kể chất lượng &acirc;m thanh v&agrave; h&igrave;nh ảnh m&agrave; chi ph&iacute; đầu tư kh&ocirc;ng hề đắt đỏ. Hơn nữa, với chế độ bảo h&agrave;nh hấp dẫn, th&igrave; đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;p HDMI 48 Gbps kh&ocirc;ng n&ecirc;n bỏ lỡ</p> <p style="text-align: justify;"><strong>C&aacute;c bạn c&oacute; thể tham khảo c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c tại đ&acirc;y&nbsp;</strong></p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> <p class="embed-container"><iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/94ok7TTjFuI"></iframe></p> <p><strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=94ok7TTjFuI" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Sức mạnh truyền tải t&iacute;n hiệu tối ưu của d&acirc;y t&iacute;n hiệu Audio Quest ThunderBird | Chia sẻ kiến thức 92</a></strong></p>" ["image"]=> string(55) "images/products/2023/01/09/original/1-23_1673255905.jpg" ["video"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "37" ["manufactory_alias"]=> string(10) "audioquest" ["manufactory_name"]=> string(10) "AudioQuest" ["manufactory_image"]=> string(0) "" ["model"]=> string(24) "AudioQuest HDMI Pearl 48" ["model_alias"]=> NULL ["model_name"]=> NULL ["tablename"]=> string(24) "fs_products_thiet_bi_day" ["price"]=> string(6) "840000" ["price_old"]=> string(6) "840000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["quantity"]=> string(1) "1" ["currency"]=> string(3) "VND" ["created_time"]=> string(19) "2023-01-09 15:41:50" ["edited_time"]=> string(19) "2023-12-06 22:08:45" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "3168" ["hits"]=> string(1) "0" ["sale_count"]=> string(1) "0" ["keyword"]=> NULL ["tags"]=> string(0) "" ["favourite"]=> string(1) "0" ["types"]=> NULL ["seo_title"]=> string(99) "Bán dây tín hiệu AudioQuest HDMI Pearl 48 giá tốt, chất luợng cao, nhập khẩu Mỹ" ["seo_keyword"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(230) "Phân phối các dòng dây loa, dây tín hiệu nhập khẩu 100% chính hãng cao cấp tại AudioHanoi. Liên hệ Mr Thu: 098 554 7788 để được tư vấn và giá bán về dây tín hiệu AudioQuest HDMI Pearl 48" ["status"]=> NULL ["products_related"]=> string(0) "" ["news_related"]=> NULL ["comments_total"]=> string(1) "0" ["comments_unread"]=> string(1) "0" ["comments_last_time"]=> NULL ["comments_published"]=> string(1) "0" ["show_in_home"]=> NULL ["date_start"]=> NULL ["date_end"]=> NULL ["is_hotdeal"]=> NULL ["warranty"]=> string(2) "12" ["specs"]=> string(0) "" ["is_hot"]=> string(1) "0" ["specs_copy"]=> NULL ["rating_count"]=> string(1) "0" ["rating_sum"]=> string(1) "0" ["colors"]=> string(0) "" ["image_spec"]=> string(55) "images/products/2023/01/09/original/1-23_1673255896.jpg" ["is_promotion"]=> NULL ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["lengths"]=> string(0) "" ["action_id"]=> string(2) "22" ["action_name"]=> string(9) "lannguyen" ["seo_canonical"]=> string(87) "https://audiohanoihifi.com/day-ti%CC%81n-hie%CC%A3u-audioquest-hdmi-pearl-48-p3502.html" } [14]=> object(stdClass)#17 (68) { ["id"]=> string(4) "3499" ["name"]=> string(41) "Giá treo Lumene Ceilling Projector Mount" ["code"]=> NULL ["alias"]=> string(40) "gia-treo-lumene-ceilling-projector-mount" ["category_id"]=> string(3) "265" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",265,172," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(18) "Phụ kiện khác" ["category_alias"]=> string(12) "ph-ki-n-kh-c" ["category_alias_wrapper"]=> string(23) ",ph-ki-n-kh-c,phu-kien," ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary"]=> string(147) "<p>- Gi&aacute; treo Lumene Ceilling Projector Mount thương hiệu Ph&aacute;p<br /> - M&agrave;u sắc: White</p>" ["summary_auto"]=> string(361) "Kích thước: 215 x 145 x 319mmTrọng lượng: 1930g/chiếcMầu sắc: WhiteNước sản xuất: Pháp" ["description"]=> string(5672) "<p style="text-align: justify;">Khi thiết lập hệ thống xem phim tại gia, hay bất cứ mục đ&iacute;ch n&agrave;o sử dụng đến m&aacute;y chiếu, th&igrave; việc tiết kiệm diện t&iacute;ch v&agrave; đảm bảo an to&agrave;n cho thiết bị sẽ thực sự trở n&ecirc;n đơn giản khi sử dụng một gi&aacute; treo ph&ugrave; hợp. <a href="https://audiohanoihifi.com/gia-treo-lumene-ceilling-projector-mount-p3499.html">Gi&aacute; treo Lumene Ceiling Projector Mount</a> l&agrave; lựa chọn tốt kh&ocirc;ng chỉ d&agrave;nh cho những t&iacute;n đồ Lumene m&agrave; mọi kh&aacute;ch h&agrave;ng tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="man Lumene Ceilling Projector Mount" src="/upload_images/images/man-Lumene-Ceilling-Projector-Mount.jpg" style="width: 1200px;" /></p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Đặc điểm thiết kế của gi&aacute; treo Lumene Ceiling Projector Mount</strong></h2> <p style="text-align: justify;">Lumene Ceiling Projector Mount l&agrave; gi&aacute; treo trần m&aacute;y chiếu được sản xuất bởi thương hiệu Lumene, cho ph&eacute;p dễ d&agrave;ng bố tr&iacute; với sự t&ugrave;y &yacute; tối đa nhờ c&oacute; vỏ bọc c&aacute;p. N&oacute; c&oacute; thể được định hướng v&agrave; nghi&ecirc;ng dọc theo một số trục, v&agrave; t&iacute;nh dễ điều chỉnh của n&oacute; sau khi được lắp đặt l&agrave;m cho n&oacute; trở th&agrave;nh một gi&aacute; đỡ đầy đủ v&agrave; đảm nhận hiệu quả chức năng.</p> <p style="text-align: justify;">Trong cấu tạo của gi&aacute; treo Lumene Ceiling Projector Mount phần khớp nối v&agrave; k&iacute;nh thi&ecirc;n văn của n&oacute; ph&ugrave; hợp với tất cả c&aacute;c kiểu m&aacute;y chiếu. V&igrave; thế, người d&ugrave;ng c&oacute; thể ho&agrave;n to&agrave;n y&ecirc;n t&acirc;m khi sử dụng. Hơn nữa, n&oacute; rất dễ d&agrave;ng để c&agrave;i đặt l&ecirc;n trần nh&agrave;.</p> <p style="text-align: justify;">Chiều cao của gi&aacute; treo Lumene Ceiling Projector Mount cho ph&eacute;p người sử dụng c&oacute; thể điều chỉnh từ 265 đến 350 mm. Khoảng c&aacute;ch giữa c&aacute;c điểm cố định bao gồm theo đường ch&eacute;o từ 280 đến 360 mm v&agrave; tr&ecirc;n c&ugrave;ng một ph&iacute;a từ 198 đến 255 mm. Chiều rộng cơ sở của n&oacute; l&agrave; 130mm.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="man Lumene Ceilling Projector Mount dep" src="/upload_images/images/man-Lumene-Ceilling-Projector-Mount-dep.jpg" style="width: 1600px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Mỗi chiếc gi&aacute; treo m&aacute;y chiếu n&agrave;y c&oacute; tải trọng tối đa l&agrave; 25 kg. V&igrave; thế m&agrave; những m&aacute;y chiếu hạng nặng cũng kh&ocirc;ng l&agrave;m kh&oacute; được Lumene Ceiling Projector Mount. Người d&ugrave;ng c&oacute; thể thoải m&aacute;i điều chỉnh c&aacute;c g&oacute;c của gi&aacute; treo, đ&oacute; l&agrave; 3&deg; ở tất cả c&aacute;c b&ecirc;n v&agrave; 30&deg; ở ph&iacute;a trước hướng xuống dưới</p> <p style="text-align: justify;">Nh&agrave; sản xuất Lumene tạo ra gi&aacute; treo Lumene Ceiling Projector Mount c&oacute; thể tương th&iacute;ch với hầu hết c&aacute;c m&aacute;y chiếu, bao gồm cả Philips v&agrave; Toshiba. Nhờ được trang bị sẵn phụ kiện gồm ốc v&iacute;t, bản vẽ v&agrave; c&ocirc;ng cụ cần thiết để lắp r&aacute;p, việc set-up gi&aacute; treo l&ecirc;n tường sẽ dễ d&agrave;ng hơn rất nhiều.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>C&aacute;c bạn c&oacute; thể tham khảo c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c tại đ&acirc;y&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> <p class="embed-container"><iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/D_bwml_ArUc"></iframe></p> <p><strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=D_bwml_ArUc" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Top 3 bộ kết nối kh&ocirc;ng d&acirc;y đ&aacute;ng sở hữu nhất năm 2022 của thương hiệu Emotiva</a></strong></p>" ["image"]=> string(55) "images/products/2022/12/12/original/2-14_1670834397.jpg" ["video"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "83" ["manufactory_alias"]=> string(6) "lumene" ["manufactory_name"]=> string(6) "Lumene" ["manufactory_image"]=> string(0) "" ["model"]=> string(41) "Giá treo Lumene Ceilling Projector Mount" ["model_alias"]=> NULL ["model_name"]=> NULL ["tablename"]=> string(21) "fs_products_gia_do_ke" ["price"]=> string(7) "2900000" ["price_old"]=> string(7) "2900000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["quantity"]=> string(1) "1" ["currency"]=> string(3) "VND" ["created_time"]=> string(19) "2022-12-12 14:29:05" ["edited_time"]=> string(19) "2023-01-09 14:09:33" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "3165" ["hits"]=> string(1) "0" ["sale_count"]=> string(1) "0" ["keyword"]=> NULL ["tags"]=> string(0) "" ["favourite"]=> string(1) "0" ["types"]=> NULL ["seo_title"]=> string(99) "Bán Giá treo Lumene Ceilling Projector Mount giá tốt, chất lượng cao, nhập khẩu Pháp" ["seo_keyword"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(214) "Phân phối các dòng phụ kiện nhập khẩu 100% chính hãng cao cấp tại AudioHanoi. Liên hệ Mr Thu: 098 554 7788 để được tư vấn và giá bán về Giá treo Lumene Ceilling Projector Mount" ["status"]=> NULL ["products_related"]=> string(0) "" ["news_related"]=> NULL ["comments_total"]=> string(1) "0" ["comments_unread"]=> string(1) "0" ["comments_last_time"]=> NULL ["comments_published"]=> string(1) "0" ["show_in_home"]=> NULL ["date_start"]=> NULL ["date_end"]=> NULL ["is_hotdeal"]=> NULL ["warranty"]=> string(2) "12" ["specs"]=> string(0) "" ["is_hot"]=> string(1) "0" ["specs_copy"]=> NULL ["rating_count"]=> string(1) "0" ["rating_sum"]=> string(1) "0" ["colors"]=> string(3) ",7," ["image_spec"]=> string(55) "images/products/2022/12/12/original/2-14_1670834388.jpg" ["is_promotion"]=> NULL ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["lengths"]=> string(0) "" ["action_id"]=> string(2) "22" ["action_name"]=> string(9) "lannguyen" ["seo_canonical"]=> string(78) "https://audiohanoihifi.com/gia-treo-lumene-ceilling-projector-mount-p3499.html" } [15]=> object(stdClass)#16 (68) { ["id"]=> string(4) "3484" ["name"]=> string(23) "Bóng đèn Elrog ER211" ["code"]=> NULL ["alias"]=> string(20) "bong-den-elrog-er211" ["category_id"]=> string(3) "265" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",265,172," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(18) "Phụ kiện khác" ["category_alias"]=> string(12) "ph-ki-n-kh-c" ["category_alias_wrapper"]=> string(23) ",ph-ki-n-kh-c,phu-kien," ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary"]=> string(547) "<p>-&nbsp;B&oacute;ng đ&egrave;n Elrog ER211 sản xuất tại Đức<br /> - Độ bền cao, chất liệu tốt<br /> - H<span style="text-align: justify;">oạt động ở nhiệt độ khoảng 2000 Kelvin<br /> - Đ&aacute;p ứng được tiết tấu nhanh, gọn, dải trầm chặt chẽ, dải cao trong trẻo</span><br /> <span style="text-align: justify;">- M&agrave;u sắc: White</span></p> <p>&nbsp;</p>" ["summary_auto"]=> string(179) "Vật liệu: Thuỷ tinhNước sản xuất: Đức" ["description"]=> string(8118) "<p style="text-align: justify;">B&oacute;ng đ&egrave;n Elrog vẫn lu&ocirc;n l&agrave;m mưa l&agrave;m gi&oacute; tr&ecirc;n thị trường ampli b&oacute;ng đ&egrave;n điện tử. Bởi, thương hiệu Đức n&agrave;y đ&atilde; tạo ra những chiếc b&oacute;ng đ&egrave;n thực sự tốt. Trải qua nhiều năm nghi&ecirc;n cứu v&agrave; ph&aacute;t triển, b&oacute;ng đ&egrave;n Elrog đ&atilde; khẳng định được gi&aacute; trị của m&igrave;nh, với những ưu điểm về thiết kế v&agrave; kỹ thuật, mang đến chất &acirc;m tuyệt hay. V&agrave; <a href="https://audiohanoihifi.com/bong-den-elrog-er211-p3484.html">b&oacute;ng đ&egrave;n Elrog ER211</a> l&agrave; một lựa chọn tuyệt vời cho những ai y&ecirc;u phong c&aacute;ch vintage của c&aacute;c d&ograve;ng b&oacute;ng Telefunken, Siemens.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="bong ElrogER211" src="/upload_images/images/bong-ElrogER211.jpg" style="width: 1000px;" /></p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Những th&ocirc;ng tin ấn tượng về thương hiệu Elrog đến từ Đức</strong></h2> <p style="text-align: justify;">Deutsche Elektronenr&ouml;hren Manufaktur GmbH l&agrave; nh&agrave; sản xuất b&oacute;ng đ&egrave;n điện tử Elrog. C&ocirc;ng ty được th&agrave;nh lập bởi nh&agrave; thiết kế v&agrave; sản xuất ampli đ&egrave;n - Thomas Mayer v&agrave;o th&aacute;ng 8 năm 2016. Ban đầu ống h&atilde;ng b&oacute;ng đ&egrave;n điện tử n&agrave;y được sản xuất bởi ELROG Elektronenr&ouml;hren GmbH &amp; Co KG được th&agrave;nh lập năm 1986 tại L&uuml;neburg.</p> <p style="text-align: justify;">Nguồn gốc của c&ocirc;ng ty bắt nguồn từ qu&aacute; tr&igrave;nh sản xuất b&oacute;ng Telefunken nổi tiếng ở Ulm. V&agrave;o năm 2016, Elrog đ&atilde; buộc phải đăng k&yacute; quy tr&igrave;nh ph&aacute; sản do những rắc rối về t&agrave;i ch&iacute;nh. Tất cả t&agrave;i sản, m&aacute;y m&oacute;c sản xuất, thương hiệu v&agrave; b&iacute; quyết đ&atilde; được Deutsche Elektronenr&ouml;hren Manufaktur GmbH mua lại. B&oacute;ng Elrog tiếp tục được sản xuất tr&ecirc;n d&acirc;y chuyền ban đầu tại địa điểm cuối c&ugrave;ng của Elrog GmbH trước đ&acirc;y ở th&agrave;nh phố Hagenow ở Mecklenburg-Vorpommern. Trụ sở ch&iacute;nh của Deutsche Elektronenr&ouml;hren Manufaktur GmbH nằm ở th&agrave;nh phố Lindau tại Hồ Constance.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="bong Elrog ER211 hop" src="/upload_images/images/bong-Elrog-ER211-hop.jpg" style="width: 960px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Kể từ khi th&agrave;nh lập c&ocirc;ng ty mới, tất cả c&aacute;c thiết kế b&oacute;ng đ&egrave;n điện tử đều được n&acirc;ng cấp đ&aacute;ng kể để cải thiện chất lượng &acirc;m thanh, độ tin cậy v&agrave; độ bền. V&agrave; b&oacute;ng đ&egrave;n Elrog ER211 l&agrave; một trong những sản phẩm đầu ti&ecirc;n ở thời điểm đ&oacute;. Tương tự như c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c của Elrog, b&oacute;ng đ&egrave;n Elrog ER211 được sản xuất ho&agrave;n to&agrave;n thủ c&ocirc;ng tại Đức bởi những người c&oacute; tay nghề cao v&agrave; đam m&ecirc; với nghề.</p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>B&oacute;ng đ&egrave;n Elrog ER211 c&oacute; g&igrave; đ&aacute;ng khen ngợi?</strong></h2> <p style="text-align: justify;">B&oacute;ng đ&egrave;n Elrog ER211 thực sự rất nổi tiếng. Kể từ khi được ra mắt thị trường đến nay. N&oacute; cao khoảng 200mm v&agrave; đường k&iacute;nh 60mm. N&oacute; y&ecirc;u cầu điện &aacute;p tấm cao, để c&oacute; được nguồn điện đầy đủ, n&oacute; cần 1250V. N&oacute; cũng đ&ograve;i hỏi về điện năng của d&acirc;y t&oacute;c: 10V ở 3,25A. C&ocirc;ng suất tối đa của tấm tản nhiệt l&agrave; 75W.</p> <p style="text-align: justify;">Model n&agrave;y hoạt động ở nhiệt độ khoảng 2000 Kelvin, n&oacute;ng hơn khoảng 1000 độ so với d&acirc;y t&oacute;c phủ oxit. Điều n&agrave;y tạo ra &aacute;nh s&aacute;ng trắng s&aacute;ng, thay v&igrave; m&agrave;u cam xỉn được biết đến như c&aacute;c ống th&ocirc;ng thường. Đ&acirc;y cũng l&agrave; l&yacute; do tại sao c&aacute;c ống như vậy được gọi l&agrave; triodes ph&aacute;t s&aacute;ng.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="bong Elrog ER211 dep" src="/upload_images/images/bong-Elrog-ER211-dep.jpg" style="width: 1000px;" />​</p> <p style="text-align: justify;">B&oacute;ng Elrog ER211 made in Germany cho chất &acirc;m chi tiết, t&aacute;ch bạch, sạch sẽ, nền &acirc;m tĩnh, dải trầm được cải thiện r&otilde; rệt so với c&aacute;c đời b&oacute;ng 211 Mỹ cổ. Đặc biệt n&oacute; c&ograve;n đ&aacute;p ứng được tiết tấu nhanh, gọn, dải trầm chặt chẽ, dải cao trong trẻo, trung &acirc;m trung thực nhưng kh&ocirc;ng qu&aacute; mềm mại yếu đuối như c&aacute;c d&ograve;ng Western cổ. Đặc biệt, Khi chơi nhạc giao hưởng, nhạc ngoại hay những bản nhạc kh&ocirc;ng lời với nhiều tiếng nhạc cụ, th&igrave; b&oacute;ng Elrog ER211 thể hiện r&otilde; khả năng nổi bật của m&igrave;nh.</p> <p style="text-align: justify;">Với những ưu điểm về chất &acirc;m, độ bền bỉ m&agrave; n&oacute; mang lại, th&igrave; b&oacute;ng đ&egrave;n Elrog ER211 xứng đ&aacute;ng nhận được sự đầu tư của những người y&ecirc;u th&iacute;ch bộ khuếch đại b&oacute;ng đ&egrave;n ch&acirc;n kh&ocirc;ng.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>C&aacute;c bạn c&oacute; thể tham khảo c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c tại đ&acirc;y&nbsp;</strong></p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> <p class="embed-container"><iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/si47c0xNJjI"></iframe></p> <p><strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=si47c0xNJjI" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Series giắc kết nối AudioQuest Connector mang trọn vẹn tinh hoa c&ocirc;ng nghệ của h&atilde;ng phụ kiện nước Mỹ</a></strong></p>" ["image"]=> string(57) "images/products/2022/10/27/original/er-211_1666846459.jpg" ["video"]=> NULL ["manufactory"]=> string(3) "109" ["manufactory_alias"]=> string(5) "elrog" ["manufactory_name"]=> string(5) "Elrog" ["manufactory_image"]=> string(0) "" ["model"]=> string(11) "Elrog ER211" ["model_alias"]=> NULL ["model_name"]=> NULL ["tablename"]=> string(21) "fs_products_gia_do_ke" ["price"]=> string(8) "25450000" ["price_old"]=> string(8) "25450000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["quantity"]=> string(1) "1" ["currency"]=> string(3) "VND" ["created_time"]=> string(19) "2022-10-26 15:08:04" ["edited_time"]=> string(19) "2022-11-09 15:45:19" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "3150" ["hits"]=> string(1) "0" ["sale_count"]=> string(1) "0" ["keyword"]=> NULL ["tags"]=> string(0) "" ["favourite"]=> string(1) "0" ["types"]=> NULL ["seo_title"]=> string(82) "Bán bóng đèn Elrog ER211 giá tốt, chất lượng cao, nhập khẩu Đức" ["seo_keyword"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(201) "Phân phối các dòng loa nhập khẩu 100% chính hãng cao cấp tại AudioHanoi. Liên hệ Mr Thu: 098 554 7788 để đựợc tư vấn thắc mắc và giá bán về bóng đèn Elrog ER211" ["status"]=> NULL ["products_related"]=> string(0) "" ["news_related"]=> NULL ["comments_total"]=> string(1) "0" ["comments_unread"]=> string(1) "0" ["comments_last_time"]=> NULL ["comments_published"]=> string(1) "0" ["show_in_home"]=> NULL ["date_start"]=> NULL ["date_end"]=> NULL ["is_hotdeal"]=> NULL ["warranty"]=> string(2) "12" ["specs"]=> string(0) "" ["is_hot"]=> string(1) "0" ["specs_copy"]=> NULL ["rating_count"]=> string(1) "0" ["rating_sum"]=> string(1) "0" ["colors"]=> string(0) "" ["image_spec"]=> string(57) "images/products/2022/10/27/original/er-211_1666846467.jpg" ["is_promotion"]=> NULL ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["lengths"]=> string(0) "" ["action_id"]=> string(2) "22" ["action_name"]=> string(9) "lannguyen" ["seo_canonical"]=> string(58) "https://audiohanoihifi.com/bong-den-elrog-er211-p3484.html" } [16]=> object(stdClass)#12 (68) { ["id"]=> string(4) "3483" ["name"]=> string(23) "Bóng đèn Elrog ER845" ["code"]=> NULL ["alias"]=> string(20) "bong-den-elrog-er845" ["category_id"]=> string(3) "265" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",265,172," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(18) "Phụ kiện khác" ["category_alias"]=> string(12) "ph-ki-n-kh-c" ["category_alias_wrapper"]=> string(23) ",ph-ki-n-kh-c,phu-kien," ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary"]=> string(619) "<p>-&nbsp;B&oacute;ng đ&egrave;n Elrog ER845 sản xuất tại Đức<br /> - Đ<span style="text-align: justify;">iện &aacute;p d&acirc;y t&oacute;c l&agrave; 10V, d&acirc;y t&oacute;c hiện tại l&agrave; 3.25A</span><br /> - Đ<span style="text-align: justify;">iện cảm 3.1mS, điện trở tấm 1700Ohm<br /> - Tối đa điện &aacute;p tấm l&agrave; 1250V v&agrave; tối đa t&aacute;ch đĩa l&agrave; 100W</span><br /> - M&agrave;u sắc: White</p>" ["summary_auto"]=> string(179) "Vật liệu: Thuỷ tinhNước sản xuất: Đức" ["description"]=> string(5015) "<p style="text-align: justify;">Đối với một chiếc ampli đ&egrave;n điện tử, th&igrave; b&oacute;ng đ&egrave;n được v&iacute; như linh hồn, quyết định rất nhiều đến chất &acirc;m m&agrave; bộ khuếch đại tạo ra. Ch&iacute;nh v&igrave; thế, c&aacute;c audiophile sẵn s&agrave;ng n&acirc;ng cấp b&oacute;ng đ&egrave;n chất lượng hơn cho thiết bị của m&igrave;nh. V&agrave; b&oacute;ng đ&egrave;n Elrog ER845 l&agrave; một lựa chọn tuyệt vời m&agrave; được rất nhiều người chơi ampli đ&egrave;n tin tưởng.</p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Những th&ocirc;ng tin ấn tượng về b&oacute;ng đ&egrave;n Elrog ER845 ch&iacute;nh h&atilde;ng</strong></h2> <p style="text-align: justify;">Thương hiệu Elrog được th&agrave;nh lập v&agrave;o th&aacute;ng 8 năm 2016, đ&atilde; trải qua nhiều năm với kh&ocirc;ng &iacute;t thăng trầm, nhưng họ kh&ocirc;ng ngừng nghi&ecirc;n cứu, ph&aacute;t triển để khẳng định được vị tr&iacute; của m&igrave;nh tr&ecirc;n thị trường thế giới như hiện nay. Mỗi sản phẩm b&oacute;ng đ&egrave;n điện tử của h&atilde;ng mang những đột ph&aacute;t về vật liệu, c&ocirc;ng nghệ v&agrave; kỹ thuật tinh xảo, đảm bảo sự h&agrave;i l&ograve;ng tuyệt đối cho người d&ugrave;ng.</p> <p style="text-align: justify;">B&oacute;ng đ&egrave;n Elrog ER845 l&agrave; loại b&oacute;ng đ&egrave;n chất lượng cao được sản xuất thủ c&ocirc;ng tại Đức, bởi kỹ sư Thomas Mayer v&agrave; những người c&oacute; tay nghề cao v&agrave; đam m&ecirc;. Sự ra đời của b&oacute;ng đ&egrave;n Elrog ER845 l&agrave; mong muốn tạo ra một thứ g&igrave; đ&oacute; độc đ&aacute;o v&agrave; đột ph&aacute; hơn v&agrave; họ đ&atilde; th&agrave;nh c&ocirc;ng.</p> <p style="text-align: justify;">Model n&agrave;y l&agrave; loại b&oacute;ng Triode, cho &acirc;m thanh ch&iacute;nh x&aacute;c với dải cao lung linh, dải trung thực sự r&otilde; r&agrave;ng v&agrave; mềm mại, dải trầm th&igrave; s&acirc;u v&agrave; chặt chẽ. Mọi &acirc;m thanh sẽ được hiện l&ecirc;n tr&ecirc;n nền &acirc;m tĩnh lặng, t&aacute;ch bạch v&agrave; hiệu quả.</p> <p style="text-align: justify;">Những th&ocirc;ng số cơ bản của b&oacute;ng Elrog ER845: điện &aacute;p d&acirc;y t&oacute;c l&agrave; 10V, d&acirc;y t&oacute;c hiện tại l&agrave; 3.25A, hệ số khuếch đại l&agrave; 5.3, điện cảm 3.1mS, điện trở tấm 1700Ohm, tối đa điện &aacute;p tấm l&agrave; 1250V v&agrave; tối đa t&aacute;ch đĩa l&agrave; 100W.</p> <p style="text-align: justify;">B&oacute;ng đ&egrave;n Elrog ER845 c&oacute; thể gi&uacute;p người d&ugrave;ng y&ecirc;u th&iacute;ch nhạc giao hưởng, nhạc ngoại hay nhạc cụ sẽ được đắm ch&igrave;m trong những &acirc;m thanh chi tiết v&agrave; chất lượng. Loại b&oacute;ng đ&egrave;n điện tử made in Đức n&agrave;y thực sự rất đ&aacute;ng để đầu tư v&agrave; hứa hẹn đem đến những trải nghiệm &acirc;m nhạc từ ampli đ&egrave;n tuyệt vời cho audiophile.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>C&aacute;c bạn c&oacute; thể tham khảo c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c tại đ&acirc;y&nbsp;</strong></p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> <p class="embed-container"><iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/4Ui9FCUhysQ"></iframe></p> <p><strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=4Ui9FCUhysQ" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Top 5 giải ph&aacute;p chống rung ho&agrave;n hảo của thương hiệu Hifistay đ&aacute;ng sở hữu năm 2022</a></strong></p>" ["image"]=> string(54) "images/products/2022/10/27/original/845_1666846438.jpg" ["video"]=> NULL ["manufactory"]=> string(3) "109" ["manufactory_alias"]=> string(5) "elrog" ["manufactory_name"]=> string(5) "Elrog" ["manufactory_image"]=> string(0) "" ["model"]=> string(11) "Elrog ER845" ["model_alias"]=> NULL ["model_name"]=> NULL ["tablename"]=> string(21) "fs_products_gia_do_ke" ["price"]=> string(8) "26950000" ["price_old"]=> string(8) "26950000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["quantity"]=> string(1) "1" ["currency"]=> string(3) "VND" ["created_time"]=> string(19) "2022-10-26 14:59:47" ["edited_time"]=> string(19) "2022-11-09 16:29:51" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "3149" ["hits"]=> string(1) "0" ["sale_count"]=> string(1) "0" ["keyword"]=> NULL ["tags"]=> string(0) "" ["favourite"]=> string(1) "0" ["types"]=> NULL ["seo_title"]=> string(82) "Bán bóng đèn Elrog ER845 giá tốt, chất lượng cao, nhập khẩu Đức" ["seo_keyword"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(201) "Phân phối các dòng loa nhập khẩu 100% chính hãng cao cấp tại AudioHanoi. Liên hệ Mr Thu: 098 554 7788 để đựợc tư vấn thắc mắc và giá bán về bóng đèn Elrog ER845" ["status"]=> NULL ["products_related"]=> string(0) "" ["news_related"]=> NULL ["comments_total"]=> string(1) "0" ["comments_unread"]=> string(1) "0" ["comments_last_time"]=> NULL ["comments_published"]=> string(1) "0" ["show_in_home"]=> NULL ["date_start"]=> NULL ["date_end"]=> NULL ["is_hotdeal"]=> NULL ["warranty"]=> string(2) "12" ["specs"]=> string(0) "" ["is_hot"]=> string(1) "0" ["specs_copy"]=> NULL ["rating_count"]=> string(1) "0" ["rating_sum"]=> string(1) "0" ["colors"]=> string(0) "" ["image_spec"]=> string(54) "images/products/2022/10/27/original/845_1666846446.jpg" ["is_promotion"]=> NULL ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["lengths"]=> string(0) "" ["action_id"]=> string(2) "22" ["action_name"]=> string(9) "lannguyen" ["seo_canonical"]=> string(58) "https://audiohanoihifi.com/bong-den-elrog-er845-p3483.html" } [17]=> object(stdClass)#40 (68) { ["id"]=> string(4) "3482" ["name"]=> string(41) "Đầu jack AudioQuest Mistral AC Plug US" ["code"]=> NULL ["alias"]=> string(38) "dau-jack-audioquest-mistral-ac-plug-us" ["category_id"]=> string(3) "265" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",265,172," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(18) "Phụ kiện khác" ["category_alias"]=> string(12) "ph-ki-n-kh-c" ["category_alias_wrapper"]=> string(23) ",ph-ki-n-kh-c,phu-kien," ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary"]=> string(734) "<p>-&nbsp;Đầu jack AudioQuest Mistral AC Plug US&nbsp;sản xuất tại Mỹ<br /> - S<span style="text-align: justify;">ử dụng đầu nối được l&agrave;m từ kim loại l&agrave; đồng đỏ kết hợp với đồng Beryllium&nbsp;</span><br /> - Ứng dụng<span style="text-align: justify;">&nbsp;quy tr&igrave;nh Hanging-Silver Plating độc quyền của h&atilde;ng</span><br /> - P<span style="text-align: justify;">hần vỏ của đầu jack được l&agrave;m từ ABS phi kim loại m&agrave;u đen</span><br /> - M&agrave;u sắc: Black&nbsp;</p>" ["summary_auto"]=> string(296) "Vật liệu: đồng đỏ kết hợp với đồng BerylliumMầu sắc: BlackNước sản xuất: Mỹ" ["description"]=> string(5793) "<p><img alt="UC" src="/upload_images/images/UC.PNG" style="width: 423px;" /></p> <p style="text-align: justify;">B&ecirc;n cạnh việc sản xuất những d&acirc;y c&aacute;p chất lượng, thương hiệu AudioQuest c&ograve;n tung ra thị trường nhiều loại đầu jack kh&aacute;c nhau, ph&ugrave; hợp với từng d&acirc;y c&aacute;p, từ d&acirc;y nguồn, d&acirc;y t&iacute;n hiệu đến d&acirc;y loa. Trong bộ sưu tập đầu jack AudioQuest, mẫu <a href="https://audiohanoihifi.com/dau-jack-audioquest-mistral-ac-plug-us-p3482.html">đầu jack AudioQuest Mistral AC Plug US/NEMA</a> l&agrave; một lựa chọn chất lượng cho những audiophile đang c&oacute; nhu cầu ho&agrave;n thiện hoặc n&acirc;ng cấp chiếc d&acirc;y nguồn của m&igrave;nh, để c&oacute; được những kết nối nguồn điện ph&ugrave; hợp v&agrave; hiệu quả nhất.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="Mistra" src="/upload_images/images/Mistra.jpg" style="width: 500px;" /></p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Đặc điểm thiết kế của đầu jack AudioQuest Mistral AC Plug US/NEMA ch&iacute;nh h&atilde;ng</strong></h2> <p style="text-align: justify;">Theo th&ocirc;ng tin từ nh&agrave; sản xuất, đầu jack AudioQuest Mistral AC Plug US/NEMA l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n thuộc d&ograve;ng Wind Series, một phần của chuỗi sản phẩm AC Power Cables. N&oacute; được sản xuất từ những vật liệu chất lượng cao, c&ugrave;ng kỹ thuật ti&ecirc;n tiến v&agrave; khả năng tương th&iacute;ch cao với nhiều d&acirc;y nguồn tr&ecirc;n thị trường.</p> <p style="text-align: justify;">Đầu jack AudioQuest Mistral AC Plug US/NEMA sử dụng đầu nối được l&agrave;m từ kim loại, đ&oacute; l&agrave; đồng đỏ với độ tinh khiết cao kết hợp với đồng Beryllium cực kỳ bền. Những kim loại n&agrave;y được trải qua quy tr&igrave;nh Hanging-Silver Plating độc quyền của h&atilde;ng. C&aacute;c đầu nối male của ph&iacute;ch cắm tường được ng&acirc;m trong một th&ugrave;ng bạc nguy&ecirc;n chất, loại bỏ c&aacute;c lớp trung gian điển h&igrave;nh của hợp kim kim loại, từ đ&oacute; tạo n&ecirc;n một vật liệu vượt trội hơn hẳn.</p> <p style="text-align: justify;">Kh&ocirc;ng giống như những đầu jack AC th&ocirc;ng thường tr&ecirc;n thị trường, đầu jack AudioQuest Mistral AC Plug US/NEMA c&oacute; phần vỏ của đầu jack được l&agrave;m từ ABS phi kim loại m&agrave;u đen, n&oacute; sẽ ngăn chặn sự x&acirc;m nhập của tiếng ồn RF, đảm bảo sự tinh khiết cho t&iacute;n hiệu điện. Đồng thời n&oacute; cung cấp độ bền ấn tượng, chống chịu được mọi t&aacute;c động ti&ecirc;u cực từ nhiệt ẩm cao, chống va đập tốt. Tr&ecirc;n th&acirc;n của model n&agrave;y được in t&ecirc;n Mistral v&agrave; biểu tượng của thương hiệu AudioQuest rất r&otilde; n&eacute;t.</p> <p style="text-align: justify;">Đầu jack AudioQuest Mistral AC Plug US/NEMA được thiết kế để kết nối với những d&acirc;y nguồn AudioQuest Mistral, hoặc c&aacute;c d&acirc;y nguồn kh&aacute;c thuộc d&ograve;ng Wind Series như AudioQuest Monsoon, AudioQuest Blizzard v&agrave; AudioQuest Silver Cloud). Ngo&agrave;i ra n&oacute; c&ograve;n hoạt động rất tốt tr&ecirc;n bất kỳ d&acirc;y nguồn n&agrave;o c&oacute; đường k&iacute;nh ngo&agrave;i từ 14mm đến 20mm.</p> <p style="text-align: justify;">C&oacute; thể khẳng định, AudioQuest Mistral AC Plug US/NEMA l&agrave; một đầu jack c&oacute; chất lượng tốt, khả năng tương th&iacute;ch rộng v&agrave; hiệu suất truyền dẫn t&iacute;n hiệu vượt trội. N&oacute; xứng đ&aacute;ng được trở th&agrave;nh một phần quan trọng cho những c&aacute;p nguồn cao cấp.</p> <p style="text-align: justify;"><b>C&aacute;c bạn c&oacute; thể tham khảo c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c tại đ&acirc;y&nbsp;</b></p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> <p class="embed-container"><iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/Zm-fKzTUUsw"></iframe></p> <p><strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=Zm-fKzTUUsw" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Top 4 mẫu d&acirc;y loa AudioQuest dưới 20 triệu đồng đ&aacute;ng mua nhất tại Audio H&agrave; Nội</a></strong></p>" ["image"]=> string(87) "images/products/2022/10/20/original/u-jack-audioquest-mistral-ac-plug-us_1666240600.jpg" ["video"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "37" ["manufactory_alias"]=> string(10) "audioquest" ["manufactory_name"]=> string(10) "AudioQuest" ["manufactory_image"]=> string(0) "" ["model"]=> string(29) "AudioQuest Mistral AC Plug US" ["model_alias"]=> NULL ["model_name"]=> NULL ["tablename"]=> string(21) "fs_products_gia_do_ke" ["price"]=> string(1) "0" ["price_old"]=> string(1) "0" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["quantity"]=> string(1) "1" ["currency"]=> string(3) "VND" ["created_time"]=> string(19) "2022-10-19 17:33:05" ["edited_time"]=> string(19) "2023-06-14 15:56:13" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "3148" ["hits"]=> string(1) "0" ["sale_count"]=> string(1) "0" ["keyword"]=> NULL ["tags"]=> string(0) "" ["favourite"]=> string(1) "0" ["types"]=> NULL ["seo_title"]=> string(92) "Bán đầu AudioQuest Mistral AC Plug US giá tốt, chất luợng cao, nhập khẩu Mỹ" ["seo_keyword"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(215) "Phân phối các dòng phụ kiện nhập khẩu 100% chính hãng cao cấp tại AudioHanoi. Liên hệ Mr Thu: 098 554 7788 để được tư vấn và giá bán về đầu jack AudioQuest Mistral AC Plug US" ["status"]=> NULL ["products_related"]=> string(0) "" ["news_related"]=> NULL ["comments_total"]=> string(1) "0" ["comments_unread"]=> string(1) "0" ["comments_last_time"]=> NULL ["comments_published"]=> string(1) "0" ["show_in_home"]=> NULL ["date_start"]=> NULL ["date_end"]=> NULL ["is_hotdeal"]=> NULL ["warranty"]=> string(2) "12" ["specs"]=> string(0) "" ["is_hot"]=> string(1) "0" ["specs_copy"]=> NULL ["rating_count"]=> string(1) "0" ["rating_sum"]=> string(1) "0" ["colors"]=> string(3) ",8," ["image_spec"]=> string(87) "images/products/2022/10/20/original/u-jack-audioquest-mistral-ac-plug-us_1666240599.jpg" ["is_promotion"]=> NULL ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["lengths"]=> string(0) "" ["action_id"]=> string(2) "22" ["action_name"]=> string(9) "lannguyen" ["seo_canonical"]=> string(76) "https://audiohanoihifi.com/dau-jack-audioquest-mistral-ac-plug-us-p3482.html" } [18]=> object(stdClass)#41 (68) { ["id"]=> string(4) "3475" ["name"]=> string(40) "Ghế ngồi Lumene Hollywood Luxury III" ["code"]=> NULL ["alias"]=> string(36) "ghe-ngoi-lumene-hollywood-luxury-iii" ["category_id"]=> string(3) "265" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",265,172," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(18) "Phụ kiện khác" ["category_alias"]=> string(12) "ph-ki-n-kh-c" ["category_alias_wrapper"]=> string(23) ",ph-ki-n-kh-c,phu-kien," ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary"]=> string(942) "<p>-&nbsp;Ghế ngồi Lumene Hollywood Luxury III thương hiệu Ph&aacute;p<br /> - P<span style="text-align: justify;">hần bọc của mặt ngồi, tựa lưng v&agrave; tay vịn được l&agrave;m từ c&aacute;c khối xốp cắt</span><br /> - Điều<span style="text-align: justify;">&nbsp;khiển cảm ứng tr&ecirc;n bệ tỳ tay điều chỉnh độ nghi&ecirc;ng ch&iacute;nh x&aacute;c</span><br /> - B<span style="text-align: justify;">ật tắt độc lập đ&egrave;n LED với &aacute;nh s&aacute;ng xung quanh</span><br /> - T<span style="text-align: justify;">rang bị cổng USB 5V được cấp nguồn để sạc điện thoại th&ocirc;ng minh</span><br /> - M&agrave;u sắc:&nbsp;Red, black, brown</p>" ["summary_auto"]=> string(90) "Nước sản xuất: Pháp" ["description"]=> string(6905) "<p style="text-align: justify;">Lumene l&agrave; thương hiệu số 1 tại Ph&aacute;p về sảm xuất m&agrave;n chiếu phim v&agrave; ghế xem phim tại gia. V&agrave; <a href="https://audiohanoihifi.com/ghe-ngoi-lumene-hollywood-luxury-iii-p3475.html">ghế ngồi Lumene Hollywood Luxury III</a> l&agrave; một chiếc ghế rạp chiếu phim phong c&aacute;ch hiện đại v&agrave; cao cấp, sẽ mang đến cho người d&ugrave;ng những ph&uacute;t gi&acirc;y xem phim thư gi&atilde;n, thoải m&aacute;i v&agrave; dễ chịu ngay tại ch&iacute;nh ng&ocirc;i nh&agrave; của m&igrave;nh.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="lumene hollywood luxury iii rieng" src="/upload_images/images/lumene-hollywood-luxury-iii-rieng.jpg" style="width: 805px;" /></p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Thiết kế đ&aacute;ng khen ngợi của ghế ngồi Lumene Hollywood Luxury III</strong></h2> <p style="text-align: justify;">Ghế Lumene Hollywood Luxury III cực kỳ chắc chắn nhờ cấu tr&uacute;c được l&agrave;m từ th&eacute;p v&agrave; c&aacute;c chi tiết bằng gỗ v&agrave; v&aacute;n &eacute;p. Nhưng n&oacute; cũng rất thoải m&aacute;i nhờ thiết kế được nghi&ecirc;n cứu kỹ lưỡng để l&agrave;m cho c&aacute;c buổi xem phim tại nh&agrave; của bạn kh&ocirc;ng thể n&agrave;o qu&ecirc;n. Do đ&oacute;, phần bọc của mặt ngồi, tựa lưng v&agrave; tay vịn được l&agrave;m từ c&aacute;c khối xốp cắt. Điều n&agrave;y l&agrave;m cho n&oacute; c&oacute; thể duy tr&igrave; li&ecirc;n tục t&iacute;nh đồng nhất cấu tr&uacute;c của ch&uacute;ng.</p> <p style="text-align: justify;">Chiếc ghế n&agrave;y được l&agrave;m ho&agrave;n to&agrave;n bằng da tr&acirc;u thật, mang lại cảm gi&aacute;c mềm mại v&agrave; dễ d&agrave;ng vệ sinh. N&oacute; được thiết kế để mang lại sự thoải m&aacute;i tối đa cho người sử dụng. Tựa lưng v&agrave; chỗ để ch&acirc;n c&oacute; thể ngả ra sau nhờ cơ chế vận h&agrave;nh &ecirc;m &aacute;i v&agrave; đ&aacute;ng tin cậy.</p> <p style="text-align: justify;">Giao diện điều khiển cảm ứng tr&ecirc;n bệ tỳ tay của ghế Lumene Hollywood Luxury III gi&uacute;p bạn c&oacute; thể điều chỉnh độ nghi&ecirc;ng ch&iacute;nh x&aacute;c, m&agrave; c&ograve;n c&oacute; thể bật tắt độc lập đ&egrave;n LED với &aacute;nh s&aacute;ng xung quanh được t&iacute;ch hợp dưới mỗi ghế.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="lumene hollywood luxury iii cheo" src="/upload_images/images/lumene-hollywood-luxury-iii-cheo.jpg" style="width: 800px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Hệ thống đ&egrave;n LED n&agrave;y được điều chỉnh qua hệ thống điều khiển tr&ecirc;n mỗi ghế, &aacute;nh s&aacute;ng n&agrave;y gi&uacute;p duy tr&igrave; độ s&aacute;ng nhẹ trong ph&ograve;ng để hạn chế mỏi mắt, đặc biệt khi chiếu video HDR c&oacute; độ tương phản mạnh. N&oacute; cũng cho ph&eacute;p bạn t&igrave;m đường xung quanh ph&ograve;ng m&agrave; kh&ocirc;ng cần phải bật đ&egrave;n ch&iacute;nh.</p> <p style="text-align: justify;">Ghế ngồi Lumene Hollywood Luxury III được trang bị một cổng USB 5V được cấp nguồn để sạc điện thoại th&ocirc;ng minh hoặc m&aacute;y t&iacute;nh bảng. Đ&egrave;n LED của n&oacute; c&oacute; thể được k&iacute;ch hoạt hoặc ngừng hoạt động.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="lumene hollywood luxury iii" src="/upload_images/images/lumene-hollywood-luxury-iii.jpg" style="width: 805px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;, n&oacute; c&ograve;n sở hữu ngăn đựng cốc t&iacute;ch hợp l&agrave;m lạnh ở phần tay vịn. Cuối c&ugrave;ng, một ngăn chứa đồ lớn được trang bị ở phần sau của tay vịn, cho ph&eacute;p chứa tạp ch&iacute;, điều khiển từ xa v&agrave; c&aacute;c phụ kiện kh&aacute;c. Ghế Lumene Hollywood Luxury III cung cấp đa dạng m&agrave;u sắc cho người d&ugrave;ng lựa chọn, đ&oacute; l&agrave; m&agrave;u đen, m&agrave;u đỏ v&agrave; m&agrave;u n&acirc;u.</p> <p style="text-align: justify;">Mạnh mẽ v&agrave; thoải m&aacute;i, ghế ngồi Lumene Hollywood Luxury III mang đến cho bạn sự thoải m&aacute;i tối đa trong c&aacute;c buổi xem phim hay nghe nhạc tại nh&agrave;, cho d&ugrave; ở ph&ograve;ng kh&aacute;ch hay trong ph&ograve;ng chuy&ecirc;n dụng. Bạn c&oacute; thể thiết lập hệ thống với một hoặc nhiều mẫu ghế ngồi n&agrave;y để ph&ugrave; hợp với nhu cầu của m&igrave;nh.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>C&aacute;c bạn c&oacute; thể tham khảo c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c tại đ&acirc;y&nbsp;</strong></p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> <p class="embed-container"><iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/4Ui9FCUhysQ"></iframe></p> <p><strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=4Ui9FCUhysQ" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Top 5 giải ph&aacute;p chống rung ho&agrave;n hảo của thương hiệu Hifistay đ&aacute;ng sở hữu năm 2022</a></strong></p>" ["image"]=> string(54) "images/products/2022/07/26/original/ghe_1658808286.jpg" ["video"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "83" ["manufactory_alias"]=> string(6) "lumene" ["manufactory_name"]=> string(6) "Lumene" ["manufactory_image"]=> string(0) "" ["model"]=> string(0) "" ["model_alias"]=> NULL ["model_name"]=> NULL ["tablename"]=> string(21) "fs_products_gia_do_ke" ["price"]=> string(8) "85800000" ["price_old"]=> string(8) "85800000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["quantity"]=> string(1) "1" ["currency"]=> string(3) "VND" ["created_time"]=> string(19) "2022-07-26 11:00:59" ["edited_time"]=> string(19) "2022-10-21 17:36:30" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "3141" ["hits"]=> string(1) "0" ["sale_count"]=> string(1) "0" ["keyword"]=> NULL ["tags"]=> string(0) "" ["favourite"]=> string(1) "0" ["types"]=> NULL ["seo_title"]=> string(98) "Bán ghế ngồi Lumene Hollywood Luxury III giá tốt, chất lượng cao, nhập khẩu Pháp" ["seo_keyword"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(226) "Phân phối các dòng phụ kiện nhập khẩu 100% chính hãng cao cấp tại AudioHanoi. Liên hệ Mr Thu: 098 554 7788 để được tư vấn và giá bán về màn chiếu ghế ngồi Lumene Hollywood Luxury III" ["status"]=> NULL ["products_related"]=> string(0) "" ["news_related"]=> NULL ["comments_total"]=> string(1) "0" ["comments_unread"]=> string(1) "0" ["comments_last_time"]=> NULL ["comments_published"]=> string(1) "0" ["show_in_home"]=> NULL ["date_start"]=> NULL ["date_end"]=> NULL ["is_hotdeal"]=> NULL ["warranty"]=> string(2) "12" ["specs"]=> string(0) "" ["is_hot"]=> string(1) "0" ["specs_copy"]=> NULL ["rating_count"]=> string(1) "0" ["rating_sum"]=> string(1) "0" ["colors"]=> string(0) "" ["image_spec"]=> string(56) "images/products/2022/07/26/original/ghe-3_1658808286.jpg" ["is_promotion"]=> NULL ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["lengths"]=> string(0) "" ["action_id"]=> string(2) "22" ["action_name"]=> string(9) "lannguyen" ["seo_canonical"]=> string(74) "https://audiohanoihifi.com/ghe-ngoi-lumene-hollywood-luxury-iii-p3475.html" } [19]=> object(stdClass)#42 (68) { ["id"]=> string(4) "3469" ["name"]=> string(38) "Dây tín hiệu AudioQuest Dragon RCA" ["code"]=> NULL ["alias"]=> string(30) "day-tin-hieu-audioquest-dragon" ["category_id"]=> string(3) "193" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",193,172," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(16) "Dây tín hiệu" ["category_alias"]=> string(12) "day-tin-hieu" ["category_alias_wrapper"]=> string(23) ",day-tin-hieu,phu-kien," ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary"]=> string(602) "<p>- D&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Dragon RCA thương hi&ecirc;̣u Mỹ<br /> - Sử dụng&nbsp;<span style="text-align: justify;">ống c&aacute;ch điện kh&ocirc;ng kh&iacute; v&agrave; hệ thống Di Electro-Bias 72v (DBS)</span><br /> - S<span style="text-align: justify;">ử dụng c&ocirc;ng nghệ triệt ti&ecirc;u nhiễu ồn NDS 6 cấp độ<br /> - Sự kết hợp của c&ocirc;ng nghệ ZERO-Tech</span><br /> - Đầu cắm RCA&nbsp;</p>" ["summary_auto"]=> string(1013) "Thiết kế: Dây tín hiệuVật liệu: Bạc PSSCông nghệ:

- Sử dụng ống cách điện không khí và hệ thống Di Electro-Bias 72v (DBS)
- Trang bị công nghệ triệt tiêu nhiễu ồn NDS 6 cấp độ
- Sự kết hợp của công nghệ ZERO-Tech

 

Giắc cắm: RCAĐộ dài: 1m; 1,5m; 2m; 2.5m; 3m; 4m; 5m; 6mNước sản xuất: MỹDòng: Mythical Creature Interconnects" ["description"]=> string(13972) "<p style="text-align: justify;"> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> </p> <p class="embed-container" style="text-align: justify;"><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/2D0ovaG7TU0"></iframe></p> <p><img alt="Dragon(1)" src="/upload_images/images/Dragon(1).PNG" style="width: 459px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Nh&agrave; s&aacute;ng lập AudioQuest &ndash; Bill Low v&agrave; kỹ sư t&agrave;i ba Garth Powell đ&atilde; l&agrave;m thế giới phải nhạc nhi&ecirc;n với series sản phẩm Mythical Creature Interconnects lần đầu ti&ecirc;n được ra mắt. D&ograve;ng d&acirc;y t&iacute;n hiệu analog n&agrave;y đ&atilde; nhanh ch&oacute;ng tạo th&agrave;nh l&agrave;n s&oacute;ng mạnh mẽ, nhận được đ&ocirc;ng đảo sự quan t&acirc;m của cộng đồng audiophile tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới. V&agrave; <a href="https://audiohanoihifi.com/day-tin-hieu-audioquest-dragon-p3469.html">d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Dragon</a> l&agrave; sản phẩm c&oacute; mức gi&aacute; đắt nhất trong d&ograve;ng, kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; d&acirc;y c&aacute;p kết nối tốt nhất của AudioQuest m&agrave; c&oacute; thể n&oacute;i l&agrave; sản phẩm tốt nhất tr&ecirc;n thế giới.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="AudioQuest Dragon" src="/upload_images/images/AudioQuest-Dragon.jpg" style="width: 870px;" /></p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Giới thiệu về d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Dragon đẳng cấp Hi-end</strong></h2> <p style="text-align: justify;">Nh&agrave; sản xuất d&acirc;y c&aacute;p &acirc;m thanh h&agrave;ng đầu thế giới &ndash; AudioQuest đ&atilde; tiến xa bằng c&aacute;ch sử dụng c&aacute;c d&acirc;y dẫn kim loại Perfect-Surface, cấu tr&uacute;c d&acirc;y c&acirc;n bằng v&agrave; d&acirc;y dẫn định hướng, ống c&aacute;ch điện kh&ocirc;ng kh&iacute; tuyệt vời v&agrave; hệ thống Di Electro-Bias 72v (DBS) đ&atilde; được cấp bằng s&aacute;ng chế. Sự ra đời của d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Dragon v&agrave; c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n d&ograve;ng Mythical Creature Interconnects mới nhất của thương hiệu Mỹ ch&iacute;nh l&agrave; minh chứng cho sự th&agrave;nh c&ocirc;ng n&agrave;y.</p> <p style="text-align: justify;">L&agrave; sản phẩm cao cấp nhất trong d&ograve;ng, d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Dragon được trang bị những vật liệu, c&ocirc;ng nghệ tốt nhất của AudioQuest. Lớp vỏ bện ch&eacute;o m&agrave;u đen đặc trưng v&agrave; vỏ kết nối mạ bạc được thừa hưởng từ những d&acirc;y c&aacute;p AudioQuest Dragon cao cấp trước đ&acirc;y của h&atilde;ng, tạo n&ecirc;n n&eacute;t ri&ecirc;ng của những d&acirc;y c&aacute;p Hi-end mang t&ecirc;n Dragon.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="AudioQuest Dragon dep" src="/upload_images/images/AudioQuest-Dragon-dep.jpg" style="width: 870px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Với d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Dragon, c&aacute;c audiophile c&oacute; thể dễ d&agrave;ng sở hữu được d&acirc;y t&iacute;n hiệu analog chất lượng cao với 2 loại đầu nối l&agrave; XLR v&agrave; RAC. Nhờ đ&oacute;, họ sẽ sở hữu được d&acirc;y c&aacute;p ph&ugrave; hợp với nhu cầu kết nối của m&igrave;nh.</p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Những trang bị h&agrave;ng đầu tr&ecirc;n d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Dragon ch&iacute;nh h&atilde;ng</strong></h2> <p style="text-align: justify;">L&agrave; sản phẩm d&acirc;y t&iacute;n hiệu đầu bảng của AudioQuest, AudioQuest Dragon được trang bị những g&igrave; l&agrave; tốt nhất của h&atilde;ng, để đem đến hiệu suất kết nối t&iacute;n hiệu số 1 thế giới.</p> <p style="text-align: justify;">Nh&agrave; sản xuất đ&atilde; ứng dụng thiết kế d&acirc;t dẫn dạng sợi rắn đặc trưng của h&atilde;ng cho d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Dragon. Loại sợi dẫn dạng rắn n&agrave;y gi&uacute;p loại bỏ tương t&aacute;c giữa c&aacute;c sợi dẫn để hạn chế tối đ&atilde; nhiễu từ t&iacute;nh, đảm bảo điện dung v&agrave; độ tự cảm ở mức tốt nhất.</p> <p style="text-align: justify;">Vật liệu dẫn điện được sử dụng ở đ&acirc;y l&agrave; bạc PSS (Perfect-Surface Silver), l&agrave; kim loại cao cấp nhất của AudioQuest cho c&aacute;c thiết kế d&acirc;y c&aacute;p Hi-end. Ưu điểm của bạc PSS ch&iacute;nh l&agrave; sở hữu bề mặt nhẵn mịn ho&agrave;n hảo nhờ c&ocirc;ng nghệ Perfect-Surface, giảm thiểu sự biến dạng do c&aacute;c ranh giới hạt tồn tại b&ecirc;n trong d&acirc;y dẫn kim loại g&acirc;y ra, để t&iacute;n hiệu &acirc;m thanh được truyền dẫn với độ tinh khiết v&agrave; r&otilde; r&agrave;ng nhất. Đồng thời, c&aacute;c sợi dẫn n&agrave;y c&ograve;n tối đa h&oacute;a được khả năng tản nhiễu RF tuyến t&iacute;nh.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="AudioQuest Dragon hay" src="/upload_images/images/AudioQuest-Dragon-hay.jpg" style="width: 870px;" /></p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c sợi dẫn rắn của d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Dragon được c&aacute;ch điện bằng ống kh&ocirc;ng kh&iacute; FEP, được thiết kế đặc biệt cho d&ograve;ng sản phẩm n&agrave;y. Một lớp kh&ocirc;ng kh&iacute; được tạo ra giữa d&acirc;y dẫn kim loại v&agrave; lớp c&aacute;ch điện FEP, đảm bảo kh&ocirc;ng c&oacute; sự tiếp x&uacute;c giữa ch&uacute;ng, để kh&ocirc;ng g&acirc;y ra hiện tượng hấp thụ v&agrave; giải ph&oacute;ng năng lượng từ d&acirc;y dẫn của vật liệu c&aacute;ch điện, đảm bảo sự to&agrave;n vẹn của t&iacute;n hiệu &acirc;m thanh.</p> <p style="text-align: justify;">L&agrave; một d&acirc;y t&iacute;n hiệu cao cấp thực thụ, AudioQuest Dragon được trang bị thiết bị từ h&oacute;a điện m&ocirc;i DBS 72v đ&atilde; được cấp bằng s&aacute;ng chế của AudioQuest. Thiết bị n&agrave;y c&oacute; t&aacute;c dụng tạo ra m&ocirc;i trường tĩnh điện ổn định, b&atilde;o h&ograve;a v&agrave; ph&acirc;n cực tốt, đồng thời giảm thiểu nhiễu điện m&ocirc;i, tuyến t&iacute;nh h&oacute;a bộ lọc, cải thiện đ&aacute;ng kể t&igrave;nh trạng nhiễu RF g&acirc;y ra.</p> <p style="text-align: justify;">Nh&agrave; sản xuất sử dụng cho d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Dragon RCA 1 thiết bị DBS 72v, c&ograve;n ri&ecirc;ng d&acirc;y AudioQuest Dragon sử dụng đầu nối XLR th&igrave; được trang bị thiết kế Dual-DBS 72v gấp đ&ocirc;i hiệu quả. Ch&iacute;nh v&igrave; thế mức gi&aacute; của mỗi loại đầu nối c&oacute; sự kh&aacute;c biệt kh&aacute; lớn.</p> <p style="text-align: justify;">Đặc biệt, d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Dragon được ứng dụng c&ocirc;ng nghệ ZERO-Tech độc quyền của h&atilde;ng. C&oacute; nghĩa l&agrave;, d&acirc;y c&aacute;p n&agrave;y c&oacute; trở kh&aacute;ng đặc trưng bằng 0, để kh&ocirc;ng xảy ra t&igrave;nh trạng kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp về trở kh&aacute;ng giữa d&acirc;y c&aacute;p v&agrave; thiết bị kết nối. ZERO-Tech th&agrave;nh c&ocirc;ng bằng c&aacute;ch loại bỏ trường tĩnh điện giữa c&aacute;c d&acirc;y dẫn t&iacute;n hiệu cao v&agrave; thấp của c&aacute;p, cho ph&eacute;p ph&acirc;n t&aacute;n tiếng ồn tần số v&ocirc; tuyến (RF) tuyến t&iacute;nh v&agrave; c&aacute;c qu&aacute; tr&igrave;nh chuyển đổi t&iacute;n hiệu kh&ocirc;ng bị n&eacute;n.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="AudioQuest Dragon chat" src="/upload_images/images/AudioQuest-Dragon-chat.jpg" style="width: 870px;" /></p> <p style="text-align: justify;">D&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Dragon giống với model &ldquo;đ&agrave;n em&rdquo; AudioQuest FireBird ở vỏ đầu nối được l&agrave;m từ đồng đỏ mạ bạc để ti&ecirc;u t&aacute;n tiếng ồn RF v&agrave; phần đầu nối l&agrave;m bằng bạc nguy&ecirc;n chất v&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh lắp r&aacute;p giống nhau. Đặc điểm kh&aacute;c biệt cho gi&aacute; trị cao hơn của n&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; hệ thống triệt ti&ecirc;u nhiễu ồn NDS 7 cấp độ được nh&agrave; sản xuất trang bị.</p> <p style="text-align: justify;">Ở đ&acirc;y, AudioQuest đ&atilde; kết hợp hệ thống d&acirc;y tiếp địa l&agrave;m bằng bạc PSS, c&ocirc;ng nghệ ZERO-Tech, thiết bị từ h&oacute;a điện m&ocirc;i DBS 72v, mạng lưới điện trở carbon &amp; graphene v&agrave; d&acirc;y dẫn điều khiển hướng. Với t&igrave;nh trạng tiếng ồn tần số v&ocirc; tuyến từ thiết bị di động, Wifi v&agrave; vệ tinh ở khắp nơi, hệ thống triệt ti&ecirc;u nhiễu ồn cấp độ 7 sẽ tạo th&agrave;nh l&aacute; chắn vững chắc, ngăn chặn mọi sự x&acirc;m nhập của nhiễu ồn RF. Đ&acirc;y cũng ch&iacute;nh l&agrave; sự n&acirc;ng cấp h&agrave;ng đầu của thế hệ d&acirc;y t&iacute;n hiệu cao cấp mới so với c&aacute;c d&ograve;ng sản phẩm cũ của h&atilde;ng, mang đến những sản phẩm tốt hơn nữa đến tay kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p> <p style="text-align: justify;">Sự g&oacute;p mặt của d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Dragon bất kể l&agrave; đầu nối XLR hay RCA th&igrave; chắc chắn những m&agrave;n tr&igrave;nh diễn &acirc;m thanh sẽ được cải thiện cực nhiều. Trước v&agrave; sau khi sử dụng mẫu d&acirc;y t&iacute;n hiệu analog n&agrave;y sẽ tạo ra sự kh&aacute;c biệt lớn về &acirc;m thanh. Mọi chi tiết, c&aacute;c dải &acirc;m thanh được t&aacute;i hiện một c&aacute;ch tinh khiết, h&agrave;i h&ograve;a, kh&ocirc;ng gian rộng mở v&agrave; người nghe sẽ cảm nhận được d&ograve;ng chảy của &acirc;m nhạc một c&aacute;ch đầy th&iacute;ch th&uacute;.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>C&aacute;c bạn c&oacute; thể tham khảo c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c tại đ&acirc;y</strong></p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> <p class="embed-container"><iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/rbPFJDb8f6o"></iframe></p> <p><strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=rbPFJDb8f6o" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Khai th&aacute;c gi&aacute; trị &acirc;m thanh đ&iacute;ch thực c&ugrave;ng d&acirc;y nguồn A.R.T Monolith SE</a></strong></p>" ["image"]=> string(81) "images/products/2022/06/20/original/day-tin-hieu-audioquets-dragon_1655701069.jpg" ["video"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "37" ["manufactory_alias"]=> string(10) "audioquest" ["manufactory_name"]=> string(10) "AudioQuest" ["manufactory_image"]=> string(0) "" ["model"]=> string(21) "AudioQuest Dragon RCA" ["model_alias"]=> NULL ["model_name"]=> NULL ["tablename"]=> string(24) "fs_products_thiet_bi_day" ["price"]=> string(9) "228000000" ["price_old"]=> string(9) "228000000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["quantity"]=> string(1) "1" ["currency"]=> string(3) "VND" ["created_time"]=> string(19) "2022-06-20 11:57:50" ["edited_time"]=> string(19) "2023-07-06 15:46:40" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "3135" ["hits"]=> string(1) "0" ["sale_count"]=> string(1) "0" ["keyword"]=> NULL ["tags"]=> string(0) "" ["favourite"]=> string(1) "0" ["types"]=> NULL ["seo_title"]=> string(96) "Bán dây tín hiệu AudioQuest Dragon RCA giá tốt, chất luợng cao, nhập khẩu Mỹ" ["seo_keyword"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(227) "Phân phối các dòng dây loa, dây tín hiệu nhập khẩu 100% chính hãng cao cấp tại AudioHanoi. Liên hệ Mr Thu: 098 554 7788 để được tư vấn và giá bán về dây tín hiệu AudioQuest Dragon RCA" ["status"]=> NULL ["products_related"]=> string(0) "" ["news_related"]=> NULL ["comments_total"]=> string(1) "0" ["comments_unread"]=> string(1) "0" ["comments_last_time"]=> NULL ["comments_published"]=> string(1) "0" ["show_in_home"]=> NULL ["date_start"]=> NULL ["date_end"]=> NULL ["is_hotdeal"]=> NULL ["warranty"]=> string(2) "12" ["specs"]=> string(0) "" ["is_hot"]=> string(1) "0" ["specs_copy"]=> NULL ["rating_count"]=> string(1) "0" ["rating_sum"]=> string(1) "0" ["colors"]=> string(0) "" ["image_spec"]=> string(81) "images/products/2022/06/20/original/day-tin-hieu-audioquets-dragon_1655701068.jpg" ["is_promotion"]=> NULL ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["lengths"]=> string(0) "" ["action_id"]=> string(2) "22" ["action_name"]=> string(9) "lannguyen" ["seo_canonical"]=> string(68) "https://audiohanoihifi.com/day-tin-hieu-audioquest-dragon-p3469.html" } }
Dây tín hiệu AudioQuest HDMI ThunderBird 48

Dây tín hiệu AudioQuest HDMI ThunderBird 48

15.360.000 ₫

 

Dây tín hiệu AudioQuest HDMI ThunderBird 48

15.360.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Dây tín hiệu AudioQuest HDMI ThunderBird 48 thương hiệu Mỹ
- Vỏ bện chéo từ nhiều sợi vật liệu màu đen và xanh dương
- Lõi dây dẫn và dây Drains được làm từ đồng mạ bạc 10%
- Truyền băng thông lên đến 48Gbps 
- Độ phân giải lên tới 10K và độ phân giải/tốc độ làm mới lên tới 8K/60 và 4K/120
- Trang bị công nghệ tản tiếng ồn NDS cấp độ 5

 

AudioQuest USB lọc nhiễu JitterBug FMJ

AudioQuest USB lọc nhiễu JitterBug FMJ

1.440.000 ₫

 

AudioQuest USB lọc nhiễu JitterBug FMJ

1.440.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- AudioQuest USB lọc nhiễu JitterBug FMJ thương hiệu Mỹ
- Lớp vỏ kim loại cao cấp
- Loại bỏ những ảnh hưởng tiêu cực
- Sở hữu cổng USB-A
- Mầu sắc: Black

Lọc nguồn AudioQuest PowerQuest 2

Lọc nguồn AudioQuest PowerQuest 2

4.800.000 ₫

 

Lọc nguồn AudioQuest PowerQuest 2

4.800.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Lọc nguồn AudioQuest PowerQuest 2 thương hiệu Mỹ
- Cung cấp 6 ổ cắm ở đỉnh khung máy
- Kích hoạt rơle mạch nguồn chính 
- Kết nối với loa soundbar, bộ khuếch đại công suất

- Mầu sắc: Black

Dây tín hiệu AudioQuest HDMI Dragon 48

Dây tín hiệu AudioQuest HDMI Dragon 48

50.400.000 ₫

 

Dây tín hiệu AudioQuest HDMI Dragon 48

50.400.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

Dây tín hiệu AudioQuest HDMI Dragon 48

Cung cấp băng thông tối đa lên đến 48Gbps với 4 cặp âm thanh / video cân bằng lên tới 12Gbps mỗi cặp

Nằm trong dòng HDMI 8K/10K của nhà sản xuất AudioQuest
AudioQuest Dragon(2) Sợi dẫn rẵn được làm từ bạc
Dragon7(2) Ứng dụng công nghệ triệt tiêu nhiễu ồn NDS cấp độ 7
Trang bị tính năng eARC hỗ trợ những định dạng lossless: Dolby Atmos hay DTS: X
Dây loa AudioQuest Rocket 11

Dây loa AudioQuest Rocket 11

6.220.000 ₫

 

Dây loa AudioQuest Rocket 11

6.220.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Dây loa AudioQuest Rocket 11 sản xuất tại Mỹ
- Phù hợp cho bất cứ hệ thống âm thanh nào
- Dây dẫn đồng tâm bán rắn và đồng hạt dài (Long-Grain Copper) dạng bện và dạng rắn
- Sử dụng đồng OFHC (Độ dẫn điện cao không chứa oxy)
- Dây cáp Full-Range hoặc Single-BiWire lý tưởng

- Đầu cắm bắp chuối mạ bạc

Lọc nguồn AudioQuest PowerQuest 3

Lọc nguồn AudioQuest PowerQuest 3

7.200.000 ₫

 

Lọc nguồn AudioQuest PowerQuest 3

7.200.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Lọc nguồn AudioQuest PowerQuest 3 thương hiệu Mỹ
Tổng cộng 8 ổ cắm, trong đó 2 ổ cắm số 4 và số 8
- Trang bị bộ lọc siêu tuyến tính ở 4 ổ cắm số 2, 3, 6 và 7
- Ứng dụng công nghệ khử tiếng ồn bồ sung 
- Mầu sắc: Black

Dây tín hiệu AudioQuest Pegasus XLR

Dây tín hiệu AudioQuest Pegasus XLR

42.120.000 ₫

 

Dây tín hiệu AudioQuest Pegasus XLR

42.120.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Dây tín hiệu AudioQuest Pegasus XLR thương hiệu Mỹ
- Trang bị công nghệ ZERO-Tech
- Hệ thống triệt tiêu nhiễu ồn Dual-72v DBS trên dây cáp XLR
- Sử dụng dây dẫn được làm bằng đồng Perfect Surface Copper+ (PSC+) 
- Đầu cắm XLR 

Dây tín hiệu AudioQuest Black Beauty XLR

Dây tín hiệu AudioQuest Black Beauty XLR

21.000.000 ₫

 

Dây tín hiệu AudioQuest Black Beauty XLR

21.000.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Dây tín hiệu AudioQuest Black Beauty XLR thương hiệu Mỹ
- Vỏ bện chéo màu đen đặc trưng của AudioQuest
- Trang bị công nghệ ZER-Tech độc quyền 
2 thiết bị từ hóa điện môi DBS 72v được sử dụng trên dây cáp XLR
- Sử dụng Foamed-Polyethylene để chế tạo ống cách điện
- Đầu cắm XLR 

Dây tín hiệu AudioQuest FireBird XLR

Dây tín hiệu AudioQuest FireBird XLR

180.000.000 ₫

 

Dây tín hiệu AudioQuest FireBird XLR

180.000.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Dây tín hiệu AudioQuest FireBird XLR thương hiệu Mỹ
Ứng dụng công nghệ ZERO-Tech (trở kháng đặc trưng bằng 0) để giảm nhiễu băng thông và tiêu tán tiếng ồn
- Sử dụng dây thoát nhiệt RF bằng đồng mạ bạc rắn 
Trang bị ống cách điện không khí FEP 
Trang bị thiết bị từ hóa điện môi DBS 72V
- Sử dụng công nghệ triệt tiêu nhiễu ồn NDS 6 cấp độ
- Sự kết hợp của công nghệ ZERO-Tech

- Đầu cắm XLR 

Dây tín hiệu AudioQuest ThunderBird XLR

Dây tín hiệu AudioQuest ThunderBird XLR

93.600.000 ₫

 

Dây tín hiệu AudioQuest ThunderBird XLR

93.600.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Dây tín hiệu AudioQuest ThunderBird XLR thương hiệu Mỹ
Trang bị thiết bị từ hóa điện môi DBS 72V
- Sử dụng công nghệ triệt tiêu nhiễu ồn NDS 6 cấp độ
- Sự kết hợp của công nghệ ZERO-Tech

- Đầu cắm XLR mạ vàng 

Dây tín hiệu AudioQuest Dragon XLR

Dây tín hiệu AudioQuest Dragon XLR

285.600.000 ₫

 

Dây tín hiệu AudioQuest Dragon XLR

285.600.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Dây tín hiệu AudioQuest Dragon XLR thương hiệu Mỹ
- Sử dụng ống cách điện không khí và hệ thống Di Electro-Bias 72v (DBS)
- Sử dụng công nghệ triệt tiêu nhiễu ồn NDS 6 cấp độ
- Sự kết hợp của công nghệ ZERO-Tech

- Đầu cắm XLR 

Dây tín hiệu AudioQuest Pegasus RCA

Dây tín hiệu AudioQuest Pegasus RCA

34.440.000 ₫

 

Dây tín hiệu AudioQuest Pegasus RCA

34.440.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Dây tín hiệu AudioQuest Pegasus RCA thương hiệu Mỹ
- Trang bị công nghệ ZERO-Tech
- Hệ thống triệt tiêu nhiễu ồn Dual-72v DBS trên dây cáp XLR
- Sử dụng dây dẫn được làm bằng đồng Perfect Surface Copper+ (PSC+) 
- Đầu cắm RCA 

Dây tín hiệu AudioQuest Black Beauty RCA

Dây tín hiệu AudioQuest Black Beauty RCA

17.160.000 ₫

 

Dây tín hiệu AudioQuest Black Beauty RCA

17.160.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Dây tín hiệu AudioQuest Black Beauty RCA thương hiệu Mỹ
- Vỏ bện chéo màu đen đặc trưng của AudioQuest
- Trang bị công nghệ ZER-Tech độc quyền 
- Sử dụng Foamed-Polyethylene để chế tạo ống cách điện
- Đầu cắm RCA

Dây tín hiệu AudioQuest HDMI Pearl 48

Dây tín hiệu AudioQuest HDMI Pearl 48

840.000 ₫

 

Dây tín hiệu AudioQuest HDMI Pearl 48

840.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

Pearl 48(1) Dây tín hiệu AudioQuest HDMI Pearl 48

Cung cấp băng thông tối đa lên đến 48Gbps với 4 cặp âm thanh / video cân bằng lên tới 12Gbps mỗi cặp

Nằm trong dòng HDMI 8K/10K của nhà sản xuất AudioQuest
pearl long Dây dẫn bằng đồng dài hạt nguyên khối hoặc đồng mạ bạc
pearl Ứng dụng ng nghệ triệt tiêu nhiễu ồn NDS cấp độ 1
Trang bị tính năng eARC hỗ trợ những định dạng lossless: Dolby Atmos hay DTS: X
Giá treo Lumene Ceilling Projector Mount

Giá treo Lumene Ceilling Projector Mount

2.900.000 ₫

 

Giá treo Lumene Ceilling Projector Mount

2.900.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Giá treo Lumene Ceilling Projector Mount thương hiệu Pháp
- Màu sắc: White

Bóng đèn Elrog ER211

Bóng đèn Elrog ER211

25.450.000 ₫

 

Bóng đèn Elrog ER211

25.450.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Bóng đèn Elrog ER211 sản xuất tại Đức
- Độ bền cao, chất liệu tốt
- Hoạt động ở nhiệt độ khoảng 2000 Kelvin
- Đáp ứng được tiết tấu nhanh, gọn, dải trầm chặt chẽ, dải cao trong trẻo

- Màu sắc: White

 

Bóng đèn Elrog ER845

Bóng đèn Elrog ER845

26.950.000 ₫

 

Bóng đèn Elrog ER845

26.950.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Bóng đèn Elrog ER845 sản xuất tại Đức
- Điện áp dây tóc là 10V, dây tóc hiện tại là 3.25A
- Điện cảm 3.1mS, điện trở tấm 1700Ohm
- Tối đa điện áp tấm là 1250V và tối đa tách đĩa là 100W

- Màu sắc: White

Đầu jack AudioQuest Mistral AC Plug US

Đầu jack AudioQuest Mistral AC Plug US

Liên hệ

 

Đầu jack AudioQuest Mistral AC Plug US

Liên hệ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Đầu jack AudioQuest Mistral AC Plug US sản xuất tại Mỹ
- Sử dụng đầu nối được làm từ kim loại là đồng đỏ kết hợp với đồng Beryllium 
- Ứng dụng quy trình Hanging-Silver Plating độc quyền của hãng
- Phần vỏ của đầu jack được làm từ ABS phi kim loại màu đen
- Màu sắc: Black 

Ghế ngồi Lumene Hollywood Luxury III

Ghế ngồi Lumene Hollywood Luxury III

85.800.000 ₫

 

Ghế ngồi Lumene Hollywood Luxury III

85.800.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Ghế ngồi Lumene Hollywood Luxury III thương hiệu Pháp
- Phần bọc của mặt ngồi, tựa lưng và tay vịn được làm từ các khối xốp cắt
- Điều khiển cảm ứng trên bệ tỳ tay điều chỉnh độ nghiêng chính xác
- Bật tắt độc lập đèn LED với ánh sáng xung quanh
- Trang bị cổng USB 5V được cấp nguồn để sạc điện thoại thông minh
- Màu sắc: Red, black, brown

Dây tín hiệu AudioQuest Dragon RCA

Dây tín hiệu AudioQuest Dragon RCA

228.000.000 ₫

 

Dây tín hiệu AudioQuest Dragon RCA

228.000.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Dây tín hiệu AudioQuest Dragon RCA thương hiệu Mỹ
- Sử dụng ống cách điện không khí và hệ thống Di Electro-Bias 72v (DBS)
- Sử dụng công nghệ triệt tiêu nhiễu ồn NDS 6 cấp độ
- Sự kết hợp của công nghệ ZERO-Tech

- Đầu cắm RCA 

 
0.14841 sec| 4753.406 kb
DMCA.com Protection Status