Sản phẩm

Chính hãng

Tư vấn

Miễn phí 24h

Hậu mãi

Chu đáo

Vận chuyển

Ton quc
array(20) { [0]=> object(stdClass)#36 (68) { ["id"]=> string(4) "3510" ["name"]=> string(37) "Dây tín hiệu AudioQuest Pegasus" ["code"]=> NULL ["alias"]=> string(35) "day-tín-hiẹu-audioquest-pegasus" ["category_id"]=> string(3) "193" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",193,172," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(16) "Dây tín hiệu" ["category_alias"]=> string(12) "day-tin-hieu" ["category_alias_wrapper"]=> string(23) ",day-tin-hieu,phu-kien," ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary"]=> string(677) "<p>- D&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Pegasus thương hi&ecirc;̣u Mỹ<br /> - Trang bị&nbsp;<span style="text-align: justify;">c&ocirc;ng nghệ ZERO-Tech</span><br /> - H<span style="text-align: justify;">ệ thống triệt ti&ecirc;u nhiễu ồn Dual-72v DBS tr&ecirc;n d&acirc;y c&aacute;p XLR</span><br /> - S<span style="text-align: justify;">ử dụng d&acirc;y dẫn được l&agrave;m bằng đồng Perfect Surface Copper+ (PSC+)&nbsp;</span><br /> - Đầu cắm RCA v&agrave; XLR&nbsp;</p>" ["summary_auto"]=> string(760) "Thiết kế: Dây tín hiệuCông nghệ:

- Trang bị thiết bị từ hóa điện môi DBS 72V
- Sử dụng công nghệ triệt tiêu nhiễu ồn NDS 6 cấp độ
- Sự kết hợp của công nghệ ZERO-Tech

Giắc cắm: RCA và XLRĐộ dài: 0.6m ; 1m; 1.5m ;2m ;3m; 5mNước sản xuất: Mỹ" ["description"]=> string(9812) "<p style="text-align: justify;">L&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n mới trong d&ograve;ng Mythical Series của thương hiệu phụ kiện audio h&agrave;ng đầu nước Mỹ - AudioQuest, <a href="https://audiohanoihifi.com/day-ti%CC%81n-hie%CC%A3u-audioquest-pegasus-p3510.html">d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Pegasus</a> l&agrave; một model Interconnect RCA &amp; XLR chất lượng cao cấp. N&oacute; sở hữu mức gi&aacute; dễ tiếp cận nhiều đối tượng kh&aacute;ch h&agrave;ng hơn so với ThunderBird, FireBird v&agrave; Dragon c&ugrave;ng d&ograve;ng.</p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Giới thiệu về d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Pegasus ch&iacute;nh h&atilde;ng</strong></h2> <p style="text-align: justify;">AudioQuest nhắm đến việc cung cấp c&aacute;c phụ kiện audio/video v&agrave; d&acirc;y c&aacute;p tốt nhất đến với đ&ocirc;ng đảo kh&aacute;ch h&agrave;ng tr&ecirc;n to&agrave;n thể giới. Mỗi sản phẩm kh&ocirc;ng chỉ đảm bảo về chất lượng, hiệu suất m&agrave; mức gi&aacute; c&ograve;n cần ph&ugrave; hợp với nhiều đối tượng kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="pegasus dep" src="/upload_images/images/pegasus-dep.jpg" style="width: 1600px;" /></p> <p style="text-align: justify;">V&igrave; thế, h&atilde;ng đ&atilde; tung ra thị trường 2 sản phẩm mới mang t&ecirc;n AudioQuest Black Beauty v&agrave; AudioQuest Pegasus, bổ sung cho d&ograve;ng d&acirc;y t&iacute;n hiệu analog Mythical Series cao cấp nhất của họ. Mẫu d&acirc;y t&iacute;n hiệu trong b&agrave;i viết n&agrave;y mang những lợi thế đ&atilde; được chứng minh của c&ocirc;ng nghệ ZERO-Tech, đảm bảo người nghe sẽ c&oacute; được trải nghiệm &acirc;m thanh r&otilde; r&agrave;ng, th&uacute; vị giống với c&aacute;c d&acirc;y t&iacute;n hiệu cao cấp hơn c&ugrave;ng d&ograve;ng.</p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Những trang bị kỹ thuật ti&ecirc;n tiến v&agrave; khả năng truyền dẫn t&iacute;n hiệu vượt trội của d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Pegasus</strong></h2> <p style="text-align: justify;">Điểm đặc trưng nhất tạo n&ecirc;n gi&aacute; trị của d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Pegasus cũng như c&aacute;c sản phẩm c&ugrave;ng d&ograve;ng đ&oacute; l&agrave; c&ocirc;ng nghệ ZERO-Tech độc quyền của AudioQuest. C&oacute; nghĩa l&agrave;, d&acirc;y c&aacute;p n&agrave;y kh&ocirc;ng c&oacute; trở kh&aacute;ng đặc trưng. Bởi&nbsp; c&aacute;ch duy nhất để tr&aacute;nh c&aacute;c hiệu ứng kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp trở kh&aacute;ng đặc t&iacute;nh giữa c&aacute;p v&agrave; c&aacute;c mạch tải v&agrave; nguồn k&egrave;m theo của n&oacute; l&agrave; ngăn kh&ocirc;ng cho c&aacute;p c&oacute; trở kh&aacute;ng đặc t&iacute;nh. ZERO-Tech đ&atilde; th&agrave;nh c&ocirc;ng bằng c&aacute;ch loại bỏ trường tĩnh điện giữa c&aacute;c d&acirc;y dẫn t&iacute;n hiệu cao v&agrave; thấp của c&aacute;p, cho ph&eacute;p khử nhiễu tần số v&ocirc; tuyến (RF) tuyến t&iacute;nh v&agrave; chuyển tiếp kh&ocirc;ng n&eacute;n.</p> <p style="text-align: justify;">Hơn nữa, nhằm duy tr&igrave; sự c&aacute;ch ly v&agrave; t&iacute;nh to&agrave;n vẹn của c&ocirc;ng nghệ ZERO-Tech giữa c&aacute;c d&acirc;y dẫn trong cấu tr&uacute;c d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Pegasus, nh&agrave; sản xuất đ&atilde; trang bị th&ecirc;m hệ thống triệt ti&ecirc;u nhiễu ồn Dual-72v DBS tr&ecirc;n d&acirc;y c&aacute;p XLR.</p> <p style="text-align: justify;">Giống như d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Black Beauty, AudioQuest Pegasus sử dụng d&acirc;y dẫn được l&agrave;m bằng đồng Perfect Surface Copper+ (PSC+) c&oacute; bề mặt rắn v&agrave; nhẵn mịn ho&agrave;n hảo được điều khiển theo hướng. C&aacute;c sợi dẫn dạng rắn gi&uacute;p ngăn chặn tương t&aacute;c giữa c&aacute;c sợi dẫn về điện v&agrave; từ. Vật liệu dẫn điện n&agrave;y c&ograve;n giảm thiểu biến dạng do ranh giới hạt g&acirc;y ra v&agrave; tối đa h&oacute;a Khả năng tản nhiễu RF tuyến t&iacute;nh.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="pegasus" src="/upload_images/images/pegasus.jpg" style="width: 815px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Phần ống c&aacute;ch điện của d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Pegasus được l&agrave;m từ chất điện m&ocirc;i Polypropylene dạng ống kh&iacute;. Bởi v&igrave; kh&ocirc;ng kh&iacute; gần như kh&ocirc;ng hấp thụ năng lượng v&agrave; Polypropylene &iacute;t tổn thất, c&oacute; cấu h&igrave;nh biến dạng l&agrave;nh t&iacute;nh. Ống c&aacute;ch điện n&agrave;y với h&agrave;m lượng kh&ocirc;ng kh&iacute; cao, &iacute;t g&acirc;y ra hiệu ứng mất n&eacute;t phổ biến hơn nhiều so với c&aacute;c vật liệu kh&aacute;c.</p> <p style="text-align: justify;">Tiếng ồn tần số v&ocirc; tuyến từ di động, WiFi v&agrave; vệ tinh ở khắp mọi nơi, đe dọa đến chất lượng t&iacute;n hiệu truyền dẫn của d&acirc;y c&aacute;p. C&ocirc;ng nghệ Noise-Disspation của AudioQuest bao gồm ZERO-Tech, mạng lưới điện trở carbon &amp; graphene, d&acirc;y dẫn điều khiển hướng, DBS 72v v&agrave; d&acirc;y tiếp địa mạ bạc. Trang bị ti&ecirc;n tiến n&agrave;y gi&uacute;p giảm thiểu tiếng ồn RF tr&ecirc;n d&acirc;y t&iacute;n hiệu RCA &amp; XLR n&agrave;y, mang đến &acirc;m thanh r&otilde; r&agrave;ng v&agrave; tự nhi&ecirc;n hơn rất nhiều.</p> <p style="text-align: justify;">Phần vỏ ph&iacute;ch cắm của d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Pegasus được mạ đồng v&agrave; ri&ecirc;ng phần đầu cắp l&agrave;m từ đồng đỏ v&agrave; được mạ bạc cao cấp trực tiếp. Ngo&agrave;i ra, để giảm th&ecirc;m độ m&eacute;o tiếng v&agrave; ti&ecirc;u tan tiếng ồn tần số v&ocirc; tuyến, model n&agrave;y c&ograve;n được c&aacute;c kỹ sư AudioQuest tăng h&agrave;m lượng bạc trong d&acirc;y RF Drain-Wires từ 0,5% l&ecirc;n 6%.</p> <p style="text-align: justify;">C&oacute; thể thấy, một loạt những trang bị vật liệu, kỹ thuật v&agrave; c&ocirc;ng nghệ ti&ecirc;n tiến của thương hiệu Mỹ n&agrave;y đ&atilde; được ứng dụng triệt để tr&ecirc;n d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Pegasus. Ch&uacute;ng gi&uacute;p tối ưu h&oacute;a khả năng truyền tải &acirc;m thanh với độ r&otilde; r&agrave;ng, tinh khiết v&agrave; đầy đủ nhất. Mọi kết nối t&iacute;n hiệu analog sẽ trở n&ecirc;n đơn giản v&agrave; chất lượng hơn bao giờ hết.</p> <p style="text-align: justify;">D&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Pegasus được ph&acirc;n phối độc quyền tại Audio H&agrave; Nội. H&atilde;y đến ngay với showroom của ch&uacute;ng t&ocirc;i để mua sản phẩm với mức gi&aacute; tốt nhất tr&ecirc;n thị trường.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>C&aacute;c bạn c&oacute; thể tham khảo c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c tại đ&acirc;y&nbsp;</strong></p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> <p class="embed-container"><iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/2D0ovaG7TU0"></iframe></p> <p><strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=2D0ovaG7TU0" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Đỉnh cao chất lượng với d&acirc;y dẫn t&iacute;n hiệu Audio Quest Dragon</a></strong></p>" ["image"]=> string(82) "images/products/2023/02/02/original/day-tin-hieu-audioquest-pegasus_1675325635.jpg" ["video"]=> NULL ["manufactory"]=> string(1) "1" ["manufactory_alias"]=> string(7) "nordost" ["manufactory_name"]=> string(7) "Nordost" ["manufactory_image"]=> string(0) "" ["model"]=> string(18) "AudioQuest Pegasus" ["model_alias"]=> NULL ["model_name"]=> NULL ["tablename"]=> string(24) "fs_products_thiet_bi_day" ["price"]=> string(8) "34440000" ["price_old"]=> string(8) "34440000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["quantity"]=> string(1) "1" ["currency"]=> string(3) "VND" ["created_time"]=> string(19) "2023-02-02 15:13:47" ["edited_time"]=> string(19) "2023-02-04 12:24:10" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "3176" ["hits"]=> string(1) "0" ["sale_count"]=> string(1) "0" ["keyword"]=> NULL ["tags"]=> string(0) "" ["favourite"]=> string(1) "0" ["types"]=> NULL ["seo_title"]=> string(93) "Bán dây tín hiệu AudioQuest Pegasus giá tốt, chất luợng cao, nhập khẩu Mỹ" ["seo_keyword"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(224) "Phân phối các dòng dây loa, dây tín hiệu nhập khẩu 100% chính hãng cao cấp tại AudioHanoi. Liên hệ Mr Thu: 098 554 7788 để được tư vấn và giá bán về dây tín hiệu AudioQuest Pegasus" ["status"]=> NULL ["products_related"]=> string(0) "" ["news_related"]=> NULL ["comments_total"]=> string(1) "0" ["comments_unread"]=> string(1) "0" ["comments_last_time"]=> NULL ["comments_published"]=> string(1) "0" ["show_in_home"]=> NULL ["date_start"]=> NULL ["date_end"]=> NULL ["is_hotdeal"]=> NULL ["warranty"]=> string(2) "12" ["specs"]=> string(0) "" ["is_hot"]=> string(1) "0" ["specs_copy"]=> NULL ["rating_count"]=> string(1) "0" ["rating_sum"]=> string(1) "0" ["colors"]=> string(0) "" ["image_spec"]=> string(82) "images/products/2023/02/02/original/day-tin-hieu-audioquest-pegasus_1675325627.jpg" ["is_promotion"]=> NULL ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["lengths"]=> string(0) "" ["action_id"]=> string(2) "22" ["action_name"]=> string(9) "lannguyen" ["seo_canonical"]=> string(81) "https://audiohanoihifi.com/day-ti%CC%81n-hie%CC%A3u-audioquest-pegasus-p3510.html" } [1]=> object(stdClass)#33 (68) { ["id"]=> string(4) "3503" ["name"]=> string(42) "Dây tín hiệu AudioQuest Black Beauty" ["code"]=> NULL ["alias"]=> string(40) "day-tín-hiẹu-audioquest-black-beauty" ["category_id"]=> string(3) "193" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",193,172," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(16) "Dây tín hiệu" ["category_alias"]=> string(12) "day-tin-hieu" ["category_alias_wrapper"]=> string(23) ",day-tin-hieu,phu-kien," ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary"]=> string(864) "<p>- D&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Black Beauty&nbsp;thương hi&ecirc;̣u Mỹ<br /> - V<span style="text-align: justify;">ỏ bện ch&eacute;o m&agrave;u đen đặc trưng của AudioQuest</span><br /> - Trang bị&nbsp;<span style="text-align: justify;">c&ocirc;ng nghệ ZER-Tech độc quyền&nbsp;</span><br /> - <span style="text-align: justify;">2 thiết bị từ h&oacute;a điện m&ocirc;i DBS 72v được sử dụng tr&ecirc;n d&acirc;y c&aacute;p XLR</span><br /> - S<span style="text-align: justify;">ử dụng Foamed-Polyethylene để chế tạo ống c&aacute;ch điện</span><br /> - Đầu cắm RCA v&agrave; XLR&nbsp;</p>" ["summary_auto"]=> string(743) "Thiết kế: Dây tín hiệuCông nghệ:

- Trang 2 bị thiết bị từ hóa điện môi DBS 72V
- Sử dụng công nghệ triệt tiêu nhiễu ồn NDS 6 cấp độ
- Sự kết hợp của công nghệ ZERO-Tech

Giắc cắm: RCA và XLRĐộ dài: 1,5m; 2mNước sản xuất: Mỹ" ["description"]=> string(9735) "<p style="text-align: justify;">Nh&agrave; sản xuất d&acirc;y c&aacute;p AudioQuest tự h&agrave;o giới thiệu mẫu <a href="https://audiohanoihifi.com/day-ti%CC%81n-hie%CC%A3u-audioquest-black-beauty-p3503.html">d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Black Beauty</a> với 2 lựa chọn XLR v&agrave; RCA. Model n&agrave;y hiện đang l&agrave; &ldquo;em &uacute;t&rdquo; trong d&ograve;ng Mythical Series với đầy đủ những t&iacute;nh năng ti&ecirc;n tiến v&agrave; trang bị kỹ thuật đẳng cấp, nhưng ở mức gi&aacute; dễ tiếp cận hơn cho nhiều đối tượng kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="day DSC04399" src="/upload_images/images/day-DSC04399.jpg" style="width: 1600px;" /></p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Giới thiệu về d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Black Beauty ch&iacute;nh h&atilde;ng</strong></h2> <p style="text-align: justify;">Với mục đ&iacute;ch cung cấp c&aacute;c loại d&acirc;y c&aacute;p tốt nhất, bền bỉ v&agrave; đ&aacute;ng tin cậy nhất cho c&aacute;c audiophile tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới, AudioQuest đ&atilde; kh&ocirc;ng ngừng tạo ra những sản phẩm ph&ugrave; hợp với nhu cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng, cho gi&aacute; trị cao nhất vượt qua cả kỳ vọng của người d&ugrave;ng. V&agrave; d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Black Beauty l&agrave; một sản phẩm mới hội tụ đầy đủ những ưu điểm n&agrave;y.</p> <p style="text-align: justify;">D&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Black Beauty c&oacute; thiết kế chắc khỏe với lớp vỏ bện ch&eacute;o m&agrave;u đen đặc trưng của AudioQuest. N&oacute; l&agrave;m từ c&aacute;c sợi vật liệu chất lượng, tạo n&ecirc;n vỏ bọc bền bỉ v&agrave; c&aacute;ch điện hiệu quả. Mỗi sợi d&acirc;y được bảo vệ an to&agrave;n phần đầu jack bằng một vỏ lưới cứng c&aacute;p v&agrave; được đặt trong một hộp kh&oacute;a chống x&oacute;c rất tốt.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="day DSC04400 (1)" src="/upload_images/images/day-DSC04400-(1).jpg" style="width: 1600px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Tương tự như c&aacute;c sản phẩm cao cấp hơn trong d&ograve;ng, d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Black Beauty được sản xuất ho&agrave;n to&agrave;n tại Mỹ. N&oacute; cũng được thiết kế th&agrave;nh c&aacute;c mức chiều d&agrave;i kh&aacute;c nhau, để người d&ugrave;ng c&oacute; được lựa chọn ph&ugrave; hợp với nhu cầu của m&igrave;nh.</p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Những trang bị kỹ thuật ti&ecirc;n tiến tr&ecirc;n d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Black Beauty đến từ Mỹ</strong></h2> <p style="text-align: justify;">L&agrave; một d&acirc;y t&iacute;n hiệu c&oacute; mức gi&aacute; mềm nhất trong d&ograve;ng Mythical Series, nhưng d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Black Beauty vẫn mang tr&ecirc;n m&igrave;nh đầy đủ những lợi thế về vật liệu, kỹ thuật v&agrave; c&ocirc;ng nghệ của c&aacute;c &ldquo;đ&agrave;n anh&rdquo; v&agrave; g&oacute;i gọn trong một k&iacute;ch thước d&acirc;y nhỏ hơn. Điều n&agrave;y gi&uacute;p n&oacute; thể hiện c&aacute;c ưu điểm về truyền tải &acirc;m thanh một c&aacute;ch r&otilde; r&agrave;ng v&agrave; th&uacute; vị.</p> <p style="text-align: justify;">D&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Black Beauty được thừa hưởng đầy đủ ưu thế của c&ocirc;ng nghệ ZER-Tech độc quyền của AudioQuest. Với c&ocirc;ng nghệ n&agrave;y, d&acirc;y kh&ocirc;ng c&oacute; trở kh&aacute;ng đặc trưng, gi&uacute;p loại bỏ th&agrave;nh c&ocirc;ng trường tĩnh điện giữa c&aacute;c d&acirc;y dẫn t&iacute;n hiệu cao v&agrave; thấp của c&aacute;p, cho ph&eacute;p khử nhiễu tần số v&ocirc; tuyến (RF) tuyến t&iacute;nh v&agrave; chuyển tiếp kh&ocirc;ng n&eacute;n. Để duy tr&igrave; sự c&aacute;ch ly ho&agrave;n to&agrave;n của ZERO-Tech giữa c&aacute;c d&acirc;y dẫn t&iacute;n hiệu, c&oacute; tới 2 thiết bị từ h&oacute;a điện m&ocirc;i DBS 72v được sử dụng tr&ecirc;n d&acirc;y c&aacute;p XLR.</p> <p style="text-align: justify;">Trong cấu tr&uacute;c của d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Black Beauty, phần d&acirc;y dẫn được l&agrave;m bằng đồng PSC+, với bề mặt nhẵn mịn ho&agrave;n hảo, rắn chắc. Đ&acirc;y l&agrave; đồng cao cấp nhất của AudioQuest, c&oacute; khả năng giảm thiểu biến dạng do ranh giới hạt g&acirc;y ra v&agrave; tối đa h&oacute;a khả năng tản nhiễu RF tuyến t&iacute;nh, cho &acirc;m thanh tinh khiết v&agrave; đầy đủ.</p> <p style="text-align: justify;">Chất c&aacute;ch điện cũng l&agrave; một chất điện m&ocirc;i hấp thụ năng lượng, l&agrave;m giảm chất lượng t&iacute;n hiệu. V&igrave; thế AudioQuest đ&atilde; sử dụng Foamed-Polyethylene để chế tạo ống c&aacute;ch điện cho d&acirc;y t&iacute;n hiệu n&agrave;y. Với ưu điểm &iacute;t thất tho&aacute;t v&agrave; c&oacute; cấu h&igrave;nh biến dạng l&agrave;nh t&iacute;nh, Foamed-PE, với h&agrave;m lượng kh&ocirc;ng kh&iacute; cao, &iacute;t g&acirc;y ra hiệu ứng mất n&eacute;t thường thấy ở c&aacute;c vật liệu kh&aacute;c, đảm bảo t&iacute;nh to&agrave;n vẹn của t&iacute;n hiệu &acirc;m thanh.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="day DSC04404" src="/upload_images/images/day-DSC04404.jpg" style="width: 1600px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Tiếng ồn tần số v&ocirc; tuyến từ di động, WiFi v&agrave; vệ tinh ở khắp mọi nơi. C&ocirc;ng nghệ Level 6 Linear Noise-Dissipation của AudioQuest bao gồm ZERO-Tech, mạng lưới điện trở carbon &amp; graphene, d&acirc;y dẫn điều khiển hướng v&agrave; d&acirc;y tho&aacute;t nhiễu RF mạ bạc 0.5%, giảm thiểu đ&aacute;ng kể hiệu ứng tiếng ồn RF. Trang bị n&agrave;y gi&uacute;p mang lại &acirc;m thanh r&otilde; r&agrave;ng v&agrave; tự nhi&ecirc;n hơn.</p> <p style="text-align: justify;">D&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Black Beauty cung cấp 2 loại đầu jack l&agrave; XLR v&agrave; RCA. Phần đầu jack cắm được l&agrave;m từ đồng đỏ cực kỳ tinh khiết v&agrave; được mạ bạc cao cấp trực tiếp, đảm bảo việc truyền t&iacute;n hiệu kh&ocirc;ng bị ảnh hưởng.</p> <p style="text-align: justify;">Tất cả những trang bị ti&ecirc;n tiến đ&atilde; tạo n&ecirc;n một d&acirc;y t&iacute;n hiệu analog thực sự tốt. AudioQuest Black Beauty sẽ l&agrave; cầu nối ho&agrave;n hảo để truyền tải t&iacute;n hiệu một c&aacute;ch r&otilde; r&agrave;ng, chi tiết v&agrave; đầy đủ. Đặc biệt l&agrave; độ sạch của &acirc;m thanh sẽ khiến người d&ugrave;ng phải ngạc nhi&ecirc;n.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>C&aacute;c bạn c&oacute; thể tham khảo c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c tại đ&acirc;y&nbsp;</strong></p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> <p class="embed-container"><iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/AcxycqFpZO0"></iframe></p> <p><strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=AcxycqFpZO0" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Chất lượng truyền dẫn vượt trội của d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest FireBird | Chia sẻ kiến thức 93</a></strong></p>" ["image"]=> string(87) "images/products/2023/01/10/original/day-tin-hieu-audioquest-black-beauty_1673321104.jpg" ["video"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "37" ["manufactory_alias"]=> string(10) "audioquest" ["manufactory_name"]=> string(10) "AudioQuest" ["manufactory_image"]=> string(0) "" ["model"]=> string(23) "AudioQuest Black Beauty" ["model_alias"]=> NULL ["model_name"]=> NULL ["tablename"]=> string(24) "fs_products_thiet_bi_day" ["price"]=> string(8) "17160000" ["price_old"]=> string(8) "17160000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["quantity"]=> string(1) "1" ["currency"]=> string(3) "VND" ["created_time"]=> string(19) "2023-01-10 10:24:57" ["edited_time"]=> string(19) "2023-01-30 10:36:00" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "3169" ["hits"]=> string(1) "0" ["sale_count"]=> string(1) "0" ["keyword"]=> NULL ["tags"]=> string(0) "" ["favourite"]=> string(1) "0" ["types"]=> NULL ["seo_title"]=> string(98) "Bán dây tín hiệu AudioQuest Black Beauty giá tốt, chất luợng cao, nhập khẩu Mỹ" ["seo_keyword"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(229) "Phân phối các dòng dây loa, dây tín hiệu nhập khẩu 100% chính hãng cao cấp tại AudioHanoi. Liên hệ Mr Thu: 098 554 7788 để được tư vấn và giá bán về dây tín hiệu AudioQuest Black Beauty" ["status"]=> NULL ["products_related"]=> string(0) "" ["news_related"]=> NULL ["comments_total"]=> string(1) "0" ["comments_unread"]=> string(1) "0" ["comments_last_time"]=> NULL ["comments_published"]=> string(1) "0" ["show_in_home"]=> NULL ["date_start"]=> NULL ["date_end"]=> NULL ["is_hotdeal"]=> NULL ["warranty"]=> string(2) "12" ["specs"]=> string(0) "" ["is_hot"]=> string(1) "0" ["specs_copy"]=> NULL ["rating_count"]=> string(1) "0" ["rating_sum"]=> string(1) "0" ["colors"]=> string(0) "" ["image_spec"]=> string(87) "images/products/2023/01/10/original/day-tin-hieu-audioquest-black-beauty_1673321097.jpg" ["is_promotion"]=> NULL ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["lengths"]=> string(0) "" ["action_id"]=> string(2) "22" ["action_name"]=> string(9) "lannguyen" ["seo_canonical"]=> string(86) "https://audiohanoihifi.com/day-ti%CC%81n-hie%CC%A3u-audioquest-black-beauty-p3503.html" } [2]=> object(stdClass)#32 (68) { ["id"]=> string(4) "3502" ["name"]=> string(43) "Dây tín hiệu AudioQuest HDMI Pearl 48" ["code"]=> NULL ["alias"]=> string(41) "day-tín-hiẹu-audioquest-hdmi-pearl-48" ["category_id"]=> string(3) "193" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",193,172," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(16) "Dây tín hiệu" ["category_alias"]=> string(12) "day-tin-hieu" ["category_alias_wrapper"]=> string(23) ",day-tin-hieu,phu-kien," ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary"]=> string(2412) "<table border="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td width="10%"><img alt="Pearl 48(1)" src="/upload_images/images/Pearl-48(1).jpg" style="width: 50px; height: 50px;" />​</td> <td width="90%">D&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Pearl 48</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https://www.audioquest.com/cache/img/c4f3b4fd11583aa9f0b4845a30511f93.jpg" style="width: 50px; height: 50px;" /></td> <td> <p style="text-align: justify;">Cung cấp băng th&ocirc;ng tối đa l&ecirc;n đến 48Gbps&nbsp;với&nbsp;4 cặp &acirc;m thanh / video c&acirc;n bằng l&ecirc;n tới&nbsp;12Gbps mỗi cặp</p> </td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https://www.audioquest.com/cache/img/de8ac785268d119e5c9ce47545120ec1.jpg" style="width: 50px; height: 50px;" /></td> <td style="text-align: justify;">Nằm trong d&ograve;ng HDMI 8K/10K của nh&agrave; sản xuất AudioQuest</td> </tr> <tr> <td><img alt="pearl long" src="/upload_images/images/pearl-long.jpg" style="width: 50px; height: 50px;" /></td> <td style="text-align: justify;">D&acirc;y dẫn bằng đồng d&agrave;i hạt nguy&ecirc;n khối hoặc đồng mạ bạc</td> </tr> <tr> <td><img alt="pearl" src="/upload_images/images/pearl.jpg" style="width: 50px; height: 50px;" /></td> <td style="text-align: justify;">Ứng dụng c&ocirc;ng nghệ triệt ti&ecirc;u nhiễu ồn NDS cấp độ 1</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https://www.audioquest.com/cache/img/27e0b4c57f44401cdfa6ed2e29368d6f.jpg" style="height: 50px; width: 50px;" /></td> <td style="text-align: justify;">Trang bị t&iacute;nh năng eARC&nbsp;hỗ trợ những định dạng lossless: Dolby Atmos hay DTS: X</td> </tr> </tbody> </table>" ["summary_auto"]=> string(1283) "Thiết kế: Dây tín hiệuVật liệu: Dây dẫn dạng sợi rắn đơnCông nghệ:

- Sử dụng dây dẫn dạng sợi rắn đơn
- Trang bị tính năng eARC nâng cấp hơn
- eARC còn hỗ trợ những định dạng lossless: Dolby Atmos hay DTS: X, độ phân giải lên đến 24-bit/192kHz
- Ứng dụng công nghệ triệt tiêu nhiễu ồn NDS cấp độ 1

Giắc cắm: HDMIĐộ dài: 0.75m ;1.5m ;2m ;3m; 5mNước sản xuất: Mỹ/Trung QuốcDòng: Audioquest HDMI Active" ["description"]=> string(8975) "<p style="text-align: justify;">Thương hiệu AudioQuest nổi tiếng với nhiều d&ograve;ng sản phẩm d&acirc;y t&iacute;n hiệu HDMI chất lượng, phủ rộng ở nhiều tầm gi&aacute;. Mới đ&acirc;y, h&atilde;ng đ&atilde; tung ra thị trường mẫu <a href="https://audiohanoihifi.com/day-ti%CC%81n-hie%CC%A3u-audioquest-hdmi-pearl-48-p3502.html">d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Pearl 48</a>, kh&ocirc;ng chỉ đảm bảo mang lại h&igrave;nh ảnh chất lượng cao, m&agrave; c&ograve;n cung cấp &acirc;m thanh tốt nhất, cho trải nghiệm phim, game v&agrave; c&aacute;c chương tr&igrave;nh giải tr&iacute; hấp dẫn.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="AQ HDMI Pearl48" src="/upload_images/images/AQ-HDMI-Pearl48.jpg" style="width: 750px;" /></p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Giới thiệu về d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Pearl 48 ch&iacute;nh h&atilde;ng</strong></h2> <p style="text-align: justify;">L&agrave; &ldquo;em &uacute;t&rdquo; trong d&ograve;ng HDMI 8K-10K của AudioQuest đến từ Mỹ sản xuất, d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Pearl 48 hội tụ đầy đủ những ưu điểm cần c&oacute; của một d&acirc;y t&iacute;n hiệu HDMI chất lượng. Hơn nữa, n&oacute; c&ograve;n sở hữu mức gi&aacute; rất phải chăng.</p> <p style="text-align: justify;">Tương tự như những sản phẩm mang t&ecirc;n Pearl của AudioQuest, d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Pearl 48 c&oacute; tạo tr&igrave;nh trụ tr&ograve;n, nhỏ gọn. Lớp vỏ nhựa cứng c&aacute;p bảo vệ an to&agrave;n cho phần d&acirc;y dẫn b&ecirc;n trong v&agrave; giữ ổn định cấu tr&uacute;c d&acirc;y. N&oacute; c&oacute; m&agrave;u đen xen kẽ với những kẻ sọc m&agrave;u trắng x&aacute;m rất bắt mắt.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="AQ HDMI Pearl doi" src="/upload_images/images/AQ-HDMI-Pearl-doi.jpg" style="width: 1500px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Nhằm mang đến sự thuận tiện nhất cho người d&ugrave;ng, thương hiệu AudioQuest n&agrave;y đ&atilde; tạo ra d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Pearl 48 với nhiều mức độ d&agrave;i kh&aacute;c nhau. Từ đ&oacute;, audiophile c&oacute; thể dễ d&agrave;ng thiết lập c&aacute;c kết nối HDMI của m&igrave;nh trong mọi điều kiện ph&ograve;ng giải tr&iacute;.</p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Những trang bị ti&ecirc;n tiến tr&ecirc;n d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Pearl 48 đến từ Mỹ</strong></h2> <p style="text-align: justify;">AudioQuest đ&atilde; tiến h&agrave;nh thử nghiệm kỹ c&agrave;ng d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Pearl 48 trước khi đưa đến tay kh&aacute;ch h&agrave;ng, để đảm bảo độ ch&iacute;nh x&aacute;c cao nhất v&agrave; đạt được chất lượng tuyệt đối của d&acirc;y t&iacute;n hiệu HDMI truyền băng th&ocirc;ng l&ecirc;n tới 48Gbps.</p> <p style="text-align: justify;">D&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Pearl 48 c&oacute; thể truyền tới video Ultra-HD chuy&ecirc;n nghiệp 10K. Băng th&ocirc;ng 48Gbps c&oacute; được nhờ 4 cặp &acirc;m thanh/video c&acirc;n bằng c&oacute; tốc độ 12Gbps mỗi cặp.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="AQ HDMI Pearl trong" src="/upload_images/images/AQ-HDMI-Pearl-trong.jpg" style="width: 702px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Model n&agrave;y c&oacute; băng th&ocirc;ng cần thiết cho video c&oacute; độ ph&acirc;n giải l&ecirc;n đến 10K v&agrave; độ ph&acirc;n giải/tốc độ l&agrave;m mới l&ecirc;n đến 8K/60 v&agrave; 4K/120. Tương tự như c&aacute;c model AudioQuest HDMI kh&aacute;c, n&oacute; ho&agrave;n to&agrave;n tương th&iacute;ch ngược với m&agrave;n h&igrave;nh 4K hiện c&oacute;.</p> <p style="text-align: justify;">B&ecirc;n trong d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Pearl 48 sở hữu tới 19 sợi dẫn rắn, l&otilde;i d&acirc;y dẫn l&agrave;m từ đồng LGC, loại đồng hạt d&agrave;i v&agrave; được mạ bạc tr&ecirc;n bề mặt, mang đến bề mặt nhẵn mịn ho&agrave;n hảo. Thiết kế n&agrave;y gi&uacute;p cải thiện khả năng tản nhiễu, truyền dẫn t&iacute;n hiệu sạch v&agrave; n&acirc;ng cao hiệu suất tổng thể.</p> <p style="text-align: justify;">Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;, tr&ecirc;n mẫu d&acirc;y t&iacute;n hiệu HDMI made in Hoa Kỳ n&agrave;y c&ograve;n được trang bị c&ocirc;ng nghệ triệt ti&ecirc;u nhiễu ồn Noise Dissipation Level 1. Đ&acirc;y l&agrave; nền tảng của c&aacute;c c&ocirc;ng nghệ chống ồn của AudioQuest. Th&ocirc;ng thường, thiết kế truyền thống kh&ocirc;ng đủ để bảo vệ chống lại c&aacute;c t&aacute;c động ng&agrave;y c&agrave;ng phổ biến của bức xạ Wi-Fi, di động v&agrave; vệ tinh. Trong d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Pearl 48, tất cả 19 d&acirc;y dẫn đều được điều khiển theo hướng để giảm thiểu nhiễu RF.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="AQ HDMI Pearl48 hop" src="/upload_images/images/AQ-HDMI-Pearl48-hop.jpg" style="width: 1393px;" /></p> <p style="text-align: justify;">V&igrave; &acirc;m thanh quan trọng n&ecirc;n d&acirc;y dẫn eARC, d&acirc;y tiếp địa trong d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Pearl 48 được l&agrave;m từ kim loại cao cấp l&agrave; đồng LGC mạ bạc, đảo truyền t&iacute;n hiệu với độ tinh khiết cao. Điều n&agrave;y gi&uacute;p đảm bảo d&acirc;y c&aacute;p đạt được hiệu suất truyền ph&aacute;t t&iacute;n hiệu tối đa.</p> <p style="text-align: justify;">D&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Pearl 48 được tạo ra để cung cấp &acirc;m thanh vượt trội v&agrave; trải nghiệm hấp dẫn hơn so với c&aacute;c d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest 18Gbps trước d&acirc;y. Sự xuất hiện của model n&agrave;y sẽ gi&uacute;p n&acirc;ng cao đ&aacute;ng kể chất lượng &acirc;m thanh v&agrave; h&igrave;nh ảnh m&agrave; chi ph&iacute; đầu tư kh&ocirc;ng hề đắt đỏ. Hơn nữa, với chế độ bảo h&agrave;nh hấp dẫn, th&igrave; đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;p HDMI 48 Gbps kh&ocirc;ng n&ecirc;n bỏ lỡ</p> <p style="text-align: justify;"><strong>C&aacute;c bạn c&oacute; thể tham khảo c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c tại đ&acirc;y&nbsp;</strong></p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> <p class="embed-container"><iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/94ok7TTjFuI"></iframe></p> <p><strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=94ok7TTjFuI" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Sức mạnh truyền tải t&iacute;n hiệu tối ưu của d&acirc;y t&iacute;n hiệu Audio Quest ThunderBird | Chia sẻ kiến thức 92</a></strong></p>" ["image"]=> string(55) "images/products/2023/01/09/original/1-23_1673255905.jpg" ["video"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "37" ["manufactory_alias"]=> string(10) "audioquest" ["manufactory_name"]=> string(10) "AudioQuest" ["manufactory_image"]=> string(0) "" ["model"]=> string(24) "AudioQuest HDMI Pearl 48" ["model_alias"]=> NULL ["model_name"]=> NULL ["tablename"]=> string(24) "fs_products_thiet_bi_day" ["price"]=> string(6) "840000" ["price_old"]=> string(6) "840000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["quantity"]=> string(1) "1" ["currency"]=> string(3) "VND" ["created_time"]=> string(19) "2023-01-09 15:41:50" ["edited_time"]=> string(19) "2023-01-14 09:17:46" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "3168" ["hits"]=> string(1) "0" ["sale_count"]=> string(1) "0" ["keyword"]=> NULL ["tags"]=> string(0) "" ["favourite"]=> string(1) "0" ["types"]=> NULL ["seo_title"]=> string(99) "Bán dây tín hiệu AudioQuest HDMI Pearl 48 giá tốt, chất luợng cao, nhập khẩu Mỹ" ["seo_keyword"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(230) "Phân phối các dòng dây loa, dây tín hiệu nhập khẩu 100% chính hãng cao cấp tại AudioHanoi. Liên hệ Mr Thu: 098 554 7788 để được tư vấn và giá bán về dây tín hiệu AudioQuest HDMI Pearl 48" ["status"]=> NULL ["products_related"]=> string(0) "" ["news_related"]=> NULL ["comments_total"]=> string(1) "0" ["comments_unread"]=> string(1) "0" ["comments_last_time"]=> NULL ["comments_published"]=> string(1) "0" ["show_in_home"]=> NULL ["date_start"]=> NULL ["date_end"]=> NULL ["is_hotdeal"]=> NULL ["warranty"]=> string(2) "12" ["specs"]=> string(0) "" ["is_hot"]=> string(1) "0" ["specs_copy"]=> NULL ["rating_count"]=> string(1) "0" ["rating_sum"]=> string(1) "0" ["colors"]=> string(0) "" ["image_spec"]=> string(55) "images/products/2023/01/09/original/1-23_1673255896.jpg" ["is_promotion"]=> NULL ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["lengths"]=> string(0) "" ["action_id"]=> string(2) "22" ["action_name"]=> string(9) "lannguyen" ["seo_canonical"]=> string(87) "https://audiohanoihifi.com/day-ti%CC%81n-hie%CC%A3u-audioquest-hdmi-pearl-48-p3502.html" } [3]=> object(stdClass)#31 (68) { ["id"]=> string(4) "3499" ["name"]=> string(41) "Giá treo Lumene Ceilling Projector Mount" ["code"]=> NULL ["alias"]=> string(40) "gia-treo-lumene-ceilling-projector-mount" ["category_id"]=> string(3) "265" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",265,172," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(18) "Phụ kiện khác" ["category_alias"]=> string(12) "ph-ki-n-kh-c" ["category_alias_wrapper"]=> string(23) ",ph-ki-n-kh-c,phu-kien," ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary"]=> string(147) "<p>- Gi&aacute; treo Lumene Ceilling Projector Mount thương hiệu Ph&aacute;p<br /> - M&agrave;u sắc: White</p>" ["summary_auto"]=> string(361) "Kích thước: 215 x 145 x 319mmTrọng lượng: 1930g/chiếcMầu sắc: WhiteNước sản xuất: Pháp" ["description"]=> string(5672) "<p style="text-align: justify;">Khi thiết lập hệ thống xem phim tại gia, hay bất cứ mục đ&iacute;ch n&agrave;o sử dụng đến m&aacute;y chiếu, th&igrave; việc tiết kiệm diện t&iacute;ch v&agrave; đảm bảo an to&agrave;n cho thiết bị sẽ thực sự trở n&ecirc;n đơn giản khi sử dụng một gi&aacute; treo ph&ugrave; hợp. <a href="https://audiohanoihifi.com/gia-treo-lumene-ceilling-projector-mount-p3499.html">Gi&aacute; treo Lumene Ceiling Projector Mount</a> l&agrave; lựa chọn tốt kh&ocirc;ng chỉ d&agrave;nh cho những t&iacute;n đồ Lumene m&agrave; mọi kh&aacute;ch h&agrave;ng tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="man Lumene Ceilling Projector Mount" src="/upload_images/images/man-Lumene-Ceilling-Projector-Mount.jpg" style="width: 1200px;" /></p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Đặc điểm thiết kế của gi&aacute; treo Lumene Ceiling Projector Mount</strong></h2> <p style="text-align: justify;">Lumene Ceiling Projector Mount l&agrave; gi&aacute; treo trần m&aacute;y chiếu được sản xuất bởi thương hiệu Lumene, cho ph&eacute;p dễ d&agrave;ng bố tr&iacute; với sự t&ugrave;y &yacute; tối đa nhờ c&oacute; vỏ bọc c&aacute;p. N&oacute; c&oacute; thể được định hướng v&agrave; nghi&ecirc;ng dọc theo một số trục, v&agrave; t&iacute;nh dễ điều chỉnh của n&oacute; sau khi được lắp đặt l&agrave;m cho n&oacute; trở th&agrave;nh một gi&aacute; đỡ đầy đủ v&agrave; đảm nhận hiệu quả chức năng.</p> <p style="text-align: justify;">Trong cấu tạo của gi&aacute; treo Lumene Ceiling Projector Mount phần khớp nối v&agrave; k&iacute;nh thi&ecirc;n văn của n&oacute; ph&ugrave; hợp với tất cả c&aacute;c kiểu m&aacute;y chiếu. V&igrave; thế, người d&ugrave;ng c&oacute; thể ho&agrave;n to&agrave;n y&ecirc;n t&acirc;m khi sử dụng. Hơn nữa, n&oacute; rất dễ d&agrave;ng để c&agrave;i đặt l&ecirc;n trần nh&agrave;.</p> <p style="text-align: justify;">Chiều cao của gi&aacute; treo Lumene Ceiling Projector Mount cho ph&eacute;p người sử dụng c&oacute; thể điều chỉnh từ 265 đến 350 mm. Khoảng c&aacute;ch giữa c&aacute;c điểm cố định bao gồm theo đường ch&eacute;o từ 280 đến 360 mm v&agrave; tr&ecirc;n c&ugrave;ng một ph&iacute;a từ 198 đến 255 mm. Chiều rộng cơ sở của n&oacute; l&agrave; 130mm.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="man Lumene Ceilling Projector Mount dep" src="/upload_images/images/man-Lumene-Ceilling-Projector-Mount-dep.jpg" style="width: 1600px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Mỗi chiếc gi&aacute; treo m&aacute;y chiếu n&agrave;y c&oacute; tải trọng tối đa l&agrave; 25 kg. V&igrave; thế m&agrave; những m&aacute;y chiếu hạng nặng cũng kh&ocirc;ng l&agrave;m kh&oacute; được Lumene Ceiling Projector Mount. Người d&ugrave;ng c&oacute; thể thoải m&aacute;i điều chỉnh c&aacute;c g&oacute;c của gi&aacute; treo, đ&oacute; l&agrave; 3&deg; ở tất cả c&aacute;c b&ecirc;n v&agrave; 30&deg; ở ph&iacute;a trước hướng xuống dưới</p> <p style="text-align: justify;">Nh&agrave; sản xuất Lumene tạo ra gi&aacute; treo Lumene Ceiling Projector Mount c&oacute; thể tương th&iacute;ch với hầu hết c&aacute;c m&aacute;y chiếu, bao gồm cả Philips v&agrave; Toshiba. Nhờ được trang bị sẵn phụ kiện gồm ốc v&iacute;t, bản vẽ v&agrave; c&ocirc;ng cụ cần thiết để lắp r&aacute;p, việc set-up gi&aacute; treo l&ecirc;n tường sẽ dễ d&agrave;ng hơn rất nhiều.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>C&aacute;c bạn c&oacute; thể tham khảo c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c tại đ&acirc;y&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> <p class="embed-container"><iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/D_bwml_ArUc"></iframe></p> <p><strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=D_bwml_ArUc" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Top 3 bộ kết nối kh&ocirc;ng d&acirc;y đ&aacute;ng sở hữu nhất năm 2022 của thương hiệu Emotiva</a></strong></p>" ["image"]=> string(55) "images/products/2022/12/12/original/2-14_1670834397.jpg" ["video"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "83" ["manufactory_alias"]=> string(6) "lumene" ["manufactory_name"]=> string(6) "Lumene" ["manufactory_image"]=> string(0) "" ["model"]=> string(41) "Giá treo Lumene Ceilling Projector Mount" ["model_alias"]=> NULL ["model_name"]=> NULL ["tablename"]=> string(21) "fs_products_gia_do_ke" ["price"]=> string(7) "2900000" ["price_old"]=> string(7) "2900000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["quantity"]=> string(1) "1" ["currency"]=> string(3) "VND" ["created_time"]=> string(19) "2022-12-12 14:29:05" ["edited_time"]=> string(19) "2023-01-09 14:09:33" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "3165" ["hits"]=> string(1) "0" ["sale_count"]=> string(1) "0" ["keyword"]=> NULL ["tags"]=> string(0) "" ["favourite"]=> string(1) "0" ["types"]=> NULL ["seo_title"]=> string(99) "Bán Giá treo Lumene Ceilling Projector Mount giá tốt, chất lượng cao, nhập khẩu Pháp" ["seo_keyword"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(214) "Phân phối các dòng phụ kiện nhập khẩu 100% chính hãng cao cấp tại AudioHanoi. Liên hệ Mr Thu: 098 554 7788 để được tư vấn và giá bán về Giá treo Lumene Ceilling Projector Mount" ["status"]=> NULL ["products_related"]=> string(0) "" ["news_related"]=> NULL ["comments_total"]=> string(1) "0" ["comments_unread"]=> string(1) "0" ["comments_last_time"]=> NULL ["comments_published"]=> string(1) "0" ["show_in_home"]=> NULL ["date_start"]=> NULL ["date_end"]=> NULL ["is_hotdeal"]=> NULL ["warranty"]=> string(2) "12" ["specs"]=> string(0) "" ["is_hot"]=> string(1) "0" ["specs_copy"]=> NULL ["rating_count"]=> string(1) "0" ["rating_sum"]=> string(1) "0" ["colors"]=> string(3) ",7," ["image_spec"]=> string(55) "images/products/2022/12/12/original/2-14_1670834388.jpg" ["is_promotion"]=> NULL ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["lengths"]=> string(0) "" ["action_id"]=> string(2) "22" ["action_name"]=> string(9) "lannguyen" ["seo_canonical"]=> string(78) "https://audiohanoihifi.com/gia-treo-lumene-ceilling-projector-mount-p3499.html" } [4]=> object(stdClass)#30 (68) { ["id"]=> string(4) "3484" ["name"]=> string(23) "Bóng đèn Elrog ER211" ["code"]=> NULL ["alias"]=> string(20) "bong-den-elrog-er211" ["category_id"]=> string(3) "265" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",265,172," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(18) "Phụ kiện khác" ["category_alias"]=> string(12) "ph-ki-n-kh-c" ["category_alias_wrapper"]=> string(23) ",ph-ki-n-kh-c,phu-kien," ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary"]=> string(547) "<p>-&nbsp;B&oacute;ng đ&egrave;n Elrog ER211 sản xuất tại Đức<br /> - Độ bền cao, chất liệu tốt<br /> - H<span style="text-align: justify;">oạt động ở nhiệt độ khoảng 2000 Kelvin<br /> - Đ&aacute;p ứng được tiết tấu nhanh, gọn, dải trầm chặt chẽ, dải cao trong trẻo</span><br /> <span style="text-align: justify;">- M&agrave;u sắc: White</span></p> <p>&nbsp;</p>" ["summary_auto"]=> string(179) "Vật liệu: Thuỷ tinhNước sản xuất: Đức" ["description"]=> string(8118) "<p style="text-align: justify;">B&oacute;ng đ&egrave;n Elrog vẫn lu&ocirc;n l&agrave;m mưa l&agrave;m gi&oacute; tr&ecirc;n thị trường ampli b&oacute;ng đ&egrave;n điện tử. Bởi, thương hiệu Đức n&agrave;y đ&atilde; tạo ra những chiếc b&oacute;ng đ&egrave;n thực sự tốt. Trải qua nhiều năm nghi&ecirc;n cứu v&agrave; ph&aacute;t triển, b&oacute;ng đ&egrave;n Elrog đ&atilde; khẳng định được gi&aacute; trị của m&igrave;nh, với những ưu điểm về thiết kế v&agrave; kỹ thuật, mang đến chất &acirc;m tuyệt hay. V&agrave; <a href="https://audiohanoihifi.com/bong-den-elrog-er211-p3484.html">b&oacute;ng đ&egrave;n Elrog ER211</a> l&agrave; một lựa chọn tuyệt vời cho những ai y&ecirc;u phong c&aacute;ch vintage của c&aacute;c d&ograve;ng b&oacute;ng Telefunken, Siemens.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="bong ElrogER211" src="/upload_images/images/bong-ElrogER211.jpg" style="width: 1000px;" /></p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Những th&ocirc;ng tin ấn tượng về thương hiệu Elrog đến từ Đức</strong></h2> <p style="text-align: justify;">Deutsche Elektronenr&ouml;hren Manufaktur GmbH l&agrave; nh&agrave; sản xuất b&oacute;ng đ&egrave;n điện tử Elrog. C&ocirc;ng ty được th&agrave;nh lập bởi nh&agrave; thiết kế v&agrave; sản xuất ampli đ&egrave;n - Thomas Mayer v&agrave;o th&aacute;ng 8 năm 2016. Ban đầu ống h&atilde;ng b&oacute;ng đ&egrave;n điện tử n&agrave;y được sản xuất bởi ELROG Elektronenr&ouml;hren GmbH &amp; Co KG được th&agrave;nh lập năm 1986 tại L&uuml;neburg.</p> <p style="text-align: justify;">Nguồn gốc của c&ocirc;ng ty bắt nguồn từ qu&aacute; tr&igrave;nh sản xuất b&oacute;ng Telefunken nổi tiếng ở Ulm. V&agrave;o năm 2016, Elrog đ&atilde; buộc phải đăng k&yacute; quy tr&igrave;nh ph&aacute; sản do những rắc rối về t&agrave;i ch&iacute;nh. Tất cả t&agrave;i sản, m&aacute;y m&oacute;c sản xuất, thương hiệu v&agrave; b&iacute; quyết đ&atilde; được Deutsche Elektronenr&ouml;hren Manufaktur GmbH mua lại. B&oacute;ng Elrog tiếp tục được sản xuất tr&ecirc;n d&acirc;y chuyền ban đầu tại địa điểm cuối c&ugrave;ng của Elrog GmbH trước đ&acirc;y ở th&agrave;nh phố Hagenow ở Mecklenburg-Vorpommern. Trụ sở ch&iacute;nh của Deutsche Elektronenr&ouml;hren Manufaktur GmbH nằm ở th&agrave;nh phố Lindau tại Hồ Constance.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="bong Elrog ER211 hop" src="/upload_images/images/bong-Elrog-ER211-hop.jpg" style="width: 960px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Kể từ khi th&agrave;nh lập c&ocirc;ng ty mới, tất cả c&aacute;c thiết kế b&oacute;ng đ&egrave;n điện tử đều được n&acirc;ng cấp đ&aacute;ng kể để cải thiện chất lượng &acirc;m thanh, độ tin cậy v&agrave; độ bền. V&agrave; b&oacute;ng đ&egrave;n Elrog ER211 l&agrave; một trong những sản phẩm đầu ti&ecirc;n ở thời điểm đ&oacute;. Tương tự như c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c của Elrog, b&oacute;ng đ&egrave;n Elrog ER211 được sản xuất ho&agrave;n to&agrave;n thủ c&ocirc;ng tại Đức bởi những người c&oacute; tay nghề cao v&agrave; đam m&ecirc; với nghề.</p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>B&oacute;ng đ&egrave;n Elrog ER211 c&oacute; g&igrave; đ&aacute;ng khen ngợi?</strong></h2> <p style="text-align: justify;">B&oacute;ng đ&egrave;n Elrog ER211 thực sự rất nổi tiếng. Kể từ khi được ra mắt thị trường đến nay. N&oacute; cao khoảng 200mm v&agrave; đường k&iacute;nh 60mm. N&oacute; y&ecirc;u cầu điện &aacute;p tấm cao, để c&oacute; được nguồn điện đầy đủ, n&oacute; cần 1250V. N&oacute; cũng đ&ograve;i hỏi về điện năng của d&acirc;y t&oacute;c: 10V ở 3,25A. C&ocirc;ng suất tối đa của tấm tản nhiệt l&agrave; 75W.</p> <p style="text-align: justify;">Model n&agrave;y hoạt động ở nhiệt độ khoảng 2000 Kelvin, n&oacute;ng hơn khoảng 1000 độ so với d&acirc;y t&oacute;c phủ oxit. Điều n&agrave;y tạo ra &aacute;nh s&aacute;ng trắng s&aacute;ng, thay v&igrave; m&agrave;u cam xỉn được biết đến như c&aacute;c ống th&ocirc;ng thường. Đ&acirc;y cũng l&agrave; l&yacute; do tại sao c&aacute;c ống như vậy được gọi l&agrave; triodes ph&aacute;t s&aacute;ng.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="bong Elrog ER211 dep" src="/upload_images/images/bong-Elrog-ER211-dep.jpg" style="width: 1000px;" />​</p> <p style="text-align: justify;">B&oacute;ng Elrog ER211 made in Germany cho chất &acirc;m chi tiết, t&aacute;ch bạch, sạch sẽ, nền &acirc;m tĩnh, dải trầm được cải thiện r&otilde; rệt so với c&aacute;c đời b&oacute;ng 211 Mỹ cổ. Đặc biệt n&oacute; c&ograve;n đ&aacute;p ứng được tiết tấu nhanh, gọn, dải trầm chặt chẽ, dải cao trong trẻo, trung &acirc;m trung thực nhưng kh&ocirc;ng qu&aacute; mềm mại yếu đuối như c&aacute;c d&ograve;ng Western cổ. Đặc biệt, Khi chơi nhạc giao hưởng, nhạc ngoại hay những bản nhạc kh&ocirc;ng lời với nhiều tiếng nhạc cụ, th&igrave; b&oacute;ng Elrog ER211 thể hiện r&otilde; khả năng nổi bật của m&igrave;nh.</p> <p style="text-align: justify;">Với những ưu điểm về chất &acirc;m, độ bền bỉ m&agrave; n&oacute; mang lại, th&igrave; b&oacute;ng đ&egrave;n Elrog ER211 xứng đ&aacute;ng nhận được sự đầu tư của những người y&ecirc;u th&iacute;ch bộ khuếch đại b&oacute;ng đ&egrave;n ch&acirc;n kh&ocirc;ng.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>C&aacute;c bạn c&oacute; thể tham khảo c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c tại đ&acirc;y&nbsp;</strong></p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> <p class="embed-container"><iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/si47c0xNJjI"></iframe></p> <p><strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=si47c0xNJjI" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Series giắc kết nối AudioQuest Connector mang trọn vẹn tinh hoa c&ocirc;ng nghệ của h&atilde;ng phụ kiện nước Mỹ</a></strong></p>" ["image"]=> string(57) "images/products/2022/10/27/original/er-211_1666846459.jpg" ["video"]=> NULL ["manufactory"]=> string(3) "109" ["manufactory_alias"]=> string(5) "elrog" ["manufactory_name"]=> string(5) "Elrog" ["manufactory_image"]=> string(0) "" ["model"]=> string(11) "Elrog ER211" ["model_alias"]=> NULL ["model_name"]=> NULL ["tablename"]=> string(21) "fs_products_gia_do_ke" ["price"]=> string(8) "25450000" ["price_old"]=> string(8) "25450000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["quantity"]=> string(1) "1" ["currency"]=> string(3) "VND" ["created_time"]=> string(19) "2022-10-26 15:08:04" ["edited_time"]=> string(19) "2022-11-09 15:45:19" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "3150" ["hits"]=> string(1) "0" ["sale_count"]=> string(1) "0" ["keyword"]=> NULL ["tags"]=> string(0) "" ["favourite"]=> string(1) "0" ["types"]=> NULL ["seo_title"]=> string(82) "Bán bóng đèn Elrog ER211 giá tốt, chất lượng cao, nhập khẩu Đức" ["seo_keyword"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(201) "Phân phối các dòng loa nhập khẩu 100% chính hãng cao cấp tại AudioHanoi. Liên hệ Mr Thu: 098 554 7788 để đựợc tư vấn thắc mắc và giá bán về bóng đèn Elrog ER211" ["status"]=> NULL ["products_related"]=> string(0) "" ["news_related"]=> NULL ["comments_total"]=> string(1) "0" ["comments_unread"]=> string(1) "0" ["comments_last_time"]=> NULL ["comments_published"]=> string(1) "0" ["show_in_home"]=> NULL ["date_start"]=> NULL ["date_end"]=> NULL ["is_hotdeal"]=> NULL ["warranty"]=> string(2) "12" ["specs"]=> string(0) "" ["is_hot"]=> string(1) "0" ["specs_copy"]=> NULL ["rating_count"]=> string(1) "0" ["rating_sum"]=> string(1) "0" ["colors"]=> string(0) "" ["image_spec"]=> string(57) "images/products/2022/10/27/original/er-211_1666846467.jpg" ["is_promotion"]=> NULL ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["lengths"]=> string(0) "" ["action_id"]=> string(2) "22" ["action_name"]=> string(9) "lannguyen" ["seo_canonical"]=> string(58) "https://audiohanoihifi.com/bong-den-elrog-er211-p3484.html" } [5]=> object(stdClass)#28 (68) { ["id"]=> string(4) "3483" ["name"]=> string(23) "Bóng đèn Elrog ER845" ["code"]=> NULL ["alias"]=> string(20) "bong-den-elrog-er845" ["category_id"]=> string(3) "265" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",265,172," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(18) "Phụ kiện khác" ["category_alias"]=> string(12) "ph-ki-n-kh-c" ["category_alias_wrapper"]=> string(23) ",ph-ki-n-kh-c,phu-kien," ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary"]=> string(619) "<p>-&nbsp;B&oacute;ng đ&egrave;n Elrog ER845 sản xuất tại Đức<br /> - Đ<span style="text-align: justify;">iện &aacute;p d&acirc;y t&oacute;c l&agrave; 10V, d&acirc;y t&oacute;c hiện tại l&agrave; 3.25A</span><br /> - Đ<span style="text-align: justify;">iện cảm 3.1mS, điện trở tấm 1700Ohm<br /> - Tối đa điện &aacute;p tấm l&agrave; 1250V v&agrave; tối đa t&aacute;ch đĩa l&agrave; 100W</span><br /> - M&agrave;u sắc: White</p>" ["summary_auto"]=> string(179) "Vật liệu: Thuỷ tinhNước sản xuất: Đức" ["description"]=> string(5015) "<p style="text-align: justify;">Đối với một chiếc ampli đ&egrave;n điện tử, th&igrave; b&oacute;ng đ&egrave;n được v&iacute; như linh hồn, quyết định rất nhiều đến chất &acirc;m m&agrave; bộ khuếch đại tạo ra. Ch&iacute;nh v&igrave; thế, c&aacute;c audiophile sẵn s&agrave;ng n&acirc;ng cấp b&oacute;ng đ&egrave;n chất lượng hơn cho thiết bị của m&igrave;nh. V&agrave; b&oacute;ng đ&egrave;n Elrog ER845 l&agrave; một lựa chọn tuyệt vời m&agrave; được rất nhiều người chơi ampli đ&egrave;n tin tưởng.</p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Những th&ocirc;ng tin ấn tượng về b&oacute;ng đ&egrave;n Elrog ER845 ch&iacute;nh h&atilde;ng</strong></h2> <p style="text-align: justify;">Thương hiệu Elrog được th&agrave;nh lập v&agrave;o th&aacute;ng 8 năm 2016, đ&atilde; trải qua nhiều năm với kh&ocirc;ng &iacute;t thăng trầm, nhưng họ kh&ocirc;ng ngừng nghi&ecirc;n cứu, ph&aacute;t triển để khẳng định được vị tr&iacute; của m&igrave;nh tr&ecirc;n thị trường thế giới như hiện nay. Mỗi sản phẩm b&oacute;ng đ&egrave;n điện tử của h&atilde;ng mang những đột ph&aacute;t về vật liệu, c&ocirc;ng nghệ v&agrave; kỹ thuật tinh xảo, đảm bảo sự h&agrave;i l&ograve;ng tuyệt đối cho người d&ugrave;ng.</p> <p style="text-align: justify;">B&oacute;ng đ&egrave;n Elrog ER845 l&agrave; loại b&oacute;ng đ&egrave;n chất lượng cao được sản xuất thủ c&ocirc;ng tại Đức, bởi kỹ sư Thomas Mayer v&agrave; những người c&oacute; tay nghề cao v&agrave; đam m&ecirc;. Sự ra đời của b&oacute;ng đ&egrave;n Elrog ER845 l&agrave; mong muốn tạo ra một thứ g&igrave; đ&oacute; độc đ&aacute;o v&agrave; đột ph&aacute; hơn v&agrave; họ đ&atilde; th&agrave;nh c&ocirc;ng.</p> <p style="text-align: justify;">Model n&agrave;y l&agrave; loại b&oacute;ng Triode, cho &acirc;m thanh ch&iacute;nh x&aacute;c với dải cao lung linh, dải trung thực sự r&otilde; r&agrave;ng v&agrave; mềm mại, dải trầm th&igrave; s&acirc;u v&agrave; chặt chẽ. Mọi &acirc;m thanh sẽ được hiện l&ecirc;n tr&ecirc;n nền &acirc;m tĩnh lặng, t&aacute;ch bạch v&agrave; hiệu quả.</p> <p style="text-align: justify;">Những th&ocirc;ng số cơ bản của b&oacute;ng Elrog ER845: điện &aacute;p d&acirc;y t&oacute;c l&agrave; 10V, d&acirc;y t&oacute;c hiện tại l&agrave; 3.25A, hệ số khuếch đại l&agrave; 5.3, điện cảm 3.1mS, điện trở tấm 1700Ohm, tối đa điện &aacute;p tấm l&agrave; 1250V v&agrave; tối đa t&aacute;ch đĩa l&agrave; 100W.</p> <p style="text-align: justify;">B&oacute;ng đ&egrave;n Elrog ER845 c&oacute; thể gi&uacute;p người d&ugrave;ng y&ecirc;u th&iacute;ch nhạc giao hưởng, nhạc ngoại hay nhạc cụ sẽ được đắm ch&igrave;m trong những &acirc;m thanh chi tiết v&agrave; chất lượng. Loại b&oacute;ng đ&egrave;n điện tử made in Đức n&agrave;y thực sự rất đ&aacute;ng để đầu tư v&agrave; hứa hẹn đem đến những trải nghiệm &acirc;m nhạc từ ampli đ&egrave;n tuyệt vời cho audiophile.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>C&aacute;c bạn c&oacute; thể tham khảo c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c tại đ&acirc;y&nbsp;</strong></p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> <p class="embed-container"><iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/4Ui9FCUhysQ"></iframe></p> <p><strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=4Ui9FCUhysQ" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Top 5 giải ph&aacute;p chống rung ho&agrave;n hảo của thương hiệu Hifistay đ&aacute;ng sở hữu năm 2022</a></strong></p>" ["image"]=> string(54) "images/products/2022/10/27/original/845_1666846438.jpg" ["video"]=> NULL ["manufactory"]=> string(3) "109" ["manufactory_alias"]=> string(5) "elrog" ["manufactory_name"]=> string(5) "Elrog" ["manufactory_image"]=> string(0) "" ["model"]=> string(11) "Elrog ER845" ["model_alias"]=> NULL ["model_name"]=> NULL ["tablename"]=> string(21) "fs_products_gia_do_ke" ["price"]=> string(8) "26950000" ["price_old"]=> string(8) "26950000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["quantity"]=> string(1) "1" ["currency"]=> string(3) "VND" ["created_time"]=> string(19) "2022-10-26 14:59:47" ["edited_time"]=> string(19) "2022-11-09 16:29:51" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "3149" ["hits"]=> string(1) "0" ["sale_count"]=> string(1) "0" ["keyword"]=> NULL ["tags"]=> string(0) "" ["favourite"]=> string(1) "0" ["types"]=> NULL ["seo_title"]=> string(82) "Bán bóng đèn Elrog ER845 giá tốt, chất lượng cao, nhập khẩu Đức" ["seo_keyword"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(201) "Phân phối các dòng loa nhập khẩu 100% chính hãng cao cấp tại AudioHanoi. Liên hệ Mr Thu: 098 554 7788 để đựợc tư vấn thắc mắc và giá bán về bóng đèn Elrog ER845" ["status"]=> NULL ["products_related"]=> string(0) "" ["news_related"]=> NULL ["comments_total"]=> string(1) "0" ["comments_unread"]=> string(1) "0" ["comments_last_time"]=> NULL ["comments_published"]=> string(1) "0" ["show_in_home"]=> NULL ["date_start"]=> NULL ["date_end"]=> NULL ["is_hotdeal"]=> NULL ["warranty"]=> string(2) "12" ["specs"]=> string(0) "" ["is_hot"]=> string(1) "0" ["specs_copy"]=> NULL ["rating_count"]=> string(1) "0" ["rating_sum"]=> string(1) "0" ["colors"]=> string(0) "" ["image_spec"]=> string(54) "images/products/2022/10/27/original/845_1666846446.jpg" ["is_promotion"]=> NULL ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["lengths"]=> string(0) "" ["action_id"]=> string(2) "22" ["action_name"]=> string(9) "lannguyen" ["seo_canonical"]=> string(58) "https://audiohanoihifi.com/bong-den-elrog-er845-p3483.html" } [6]=> object(stdClass)#26 (68) { ["id"]=> string(4) "3482" ["name"]=> string(41) "Đầu jack AudioQuest Mistral AC Plug US" ["code"]=> NULL ["alias"]=> string(38) "dau-jack-audioquest-mistral-ac-plug-us" ["category_id"]=> string(3) "265" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",265,172," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(18) "Phụ kiện khác" ["category_alias"]=> string(12) "ph-ki-n-kh-c" ["category_alias_wrapper"]=> string(23) ",ph-ki-n-kh-c,phu-kien," ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary"]=> string(734) "<p>-&nbsp;Đầu jack AudioQuest Mistral AC Plug US&nbsp;sản xuất tại Mỹ<br /> - S<span style="text-align: justify;">ử dụng đầu nối được l&agrave;m từ kim loại l&agrave; đồng đỏ kết hợp với đồng Beryllium&nbsp;</span><br /> - Ứng dụng<span style="text-align: justify;">&nbsp;quy tr&igrave;nh Hanging-Silver Plating độc quyền của h&atilde;ng</span><br /> - P<span style="text-align: justify;">hần vỏ của đầu jack được l&agrave;m từ ABS phi kim loại m&agrave;u đen</span><br /> - M&agrave;u sắc: Black&nbsp;</p>" ["summary_auto"]=> string(296) "Vật liệu: đồng đỏ kết hợp với đồng BerylliumMầu sắc: BlackNước sản xuất: Mỹ" ["description"]=> string(5661) "<p style="text-align: justify;">B&ecirc;n cạnh việc sản xuất những d&acirc;y c&aacute;p chất lượng, thương hiệu AudioQuest c&ograve;n tung ra thị trường nhiều loại đầu jack kh&aacute;c nhau, ph&ugrave; hợp với từng d&acirc;y c&aacute;p, từ d&acirc;y nguồn, d&acirc;y t&iacute;n hiệu đến d&acirc;y loa. Trong bộ sưu tập đầu jack AudioQuest, mẫu <a href="https://audiohanoihifi.com/dau-jack-audioquest-mistral-ac-plug-us-p3482.html">đầu jack AudioQuest Mistral AC Plug US/NEMA</a> l&agrave; một lựa chọn chất lượng cho những audiophile đang c&oacute; nhu cầu ho&agrave;n thiện hoặc n&acirc;ng cấp chiếc d&acirc;y nguồn của m&igrave;nh, để c&oacute; được những kết nối nguồn điện ph&ugrave; hợp v&agrave; hiệu quả nhất.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="Mistra" src="/upload_images/images/Mistra.jpg" style="width: 500px;" /></p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Đặc điểm thiết kế của đầu jack AudioQuest Mistral AC Plug US/NEMA ch&iacute;nh h&atilde;ng</strong></h2> <p style="text-align: justify;">Theo th&ocirc;ng tin từ nh&agrave; sản xuất, đầu jack AudioQuest Mistral AC Plug US/NEMA l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n thuộc d&ograve;ng Wind Series, một phần của chuỗi sản phẩm AC Power Cables. N&oacute; được sản xuất từ những vật liệu chất lượng cao, c&ugrave;ng kỹ thuật ti&ecirc;n tiến v&agrave; khả năng tương th&iacute;ch cao với nhiều d&acirc;y nguồn tr&ecirc;n thị trường.</p> <p style="text-align: justify;">Đầu jack AudioQuest Mistral AC Plug US/NEMA sử dụng đầu nối được l&agrave;m từ kim loại, đ&oacute; l&agrave; đồng đỏ với độ tinh khiết cao kết hợp với đồng Beryllium cực kỳ bền. Những kim loại n&agrave;y được trải qua quy tr&igrave;nh Hanging-Silver Plating độc quyền của h&atilde;ng. C&aacute;c đầu nối male của ph&iacute;ch cắm tường được ng&acirc;m trong một th&ugrave;ng bạc nguy&ecirc;n chất, loại bỏ c&aacute;c lớp trung gian điển h&igrave;nh của hợp kim kim loại, từ đ&oacute; tạo n&ecirc;n một vật liệu vượt trội hơn hẳn.</p> <p style="text-align: justify;">Kh&ocirc;ng giống như những đầu jack AC th&ocirc;ng thường tr&ecirc;n thị trường, đầu jack AudioQuest Mistral AC Plug US/NEMA c&oacute; phần vỏ của đầu jack được l&agrave;m từ ABS phi kim loại m&agrave;u đen, n&oacute; sẽ ngăn chặn sự x&acirc;m nhập của tiếng ồn RF, đảm bảo sự tinh khiết cho t&iacute;n hiệu điện. Đồng thời n&oacute; cung cấp độ bền ấn tượng, chống chịu được mọi t&aacute;c động ti&ecirc;u cực từ nhiệt ẩm cao, chống va đập tốt. Tr&ecirc;n th&acirc;n của model n&agrave;y được in t&ecirc;n Mistral v&agrave; biểu tượng của thương hiệu AudioQuest rất r&otilde; n&eacute;t.</p> <p style="text-align: justify;">Đầu jack AudioQuest Mistral AC Plug US/NEMA được thiết kế để kết nối với những d&acirc;y nguồn AudioQuest Mistral, hoặc c&aacute;c d&acirc;y nguồn kh&aacute;c thuộc d&ograve;ng Wind Series như AudioQuest Monsoon, AudioQuest Blizzard v&agrave; AudioQuest Silver Cloud). Ngo&agrave;i ra n&oacute; c&ograve;n hoạt động rất tốt tr&ecirc;n bất kỳ d&acirc;y nguồn n&agrave;o c&oacute; đường k&iacute;nh ngo&agrave;i từ 14mm đến 20mm.</p> <p style="text-align: justify;">C&oacute; thể khẳng định, AudioQuest Mistral AC Plug US/NEMA l&agrave; một đầu jack c&oacute; chất lượng tốt, khả năng tương th&iacute;ch rộng v&agrave; hiệu suất truyền dẫn t&iacute;n hiệu vượt trội. N&oacute; xứng đ&aacute;ng được trở th&agrave;nh một phần quan trọng cho những c&aacute;p nguồn cao cấp.</p> <p style="text-align: justify;"><b>C&aacute;c bạn c&oacute; thể tham khảo c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c tại đ&acirc;y&nbsp;</b></p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> <p class="embed-container"><iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/Zm-fKzTUUsw"></iframe></p> <p><strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=Zm-fKzTUUsw" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Top 4 mẫu d&acirc;y loa AudioQuest dưới 20 triệu đồng đ&aacute;ng mua nhất tại Audio H&agrave; Nội</a></strong></p>" ["image"]=> string(87) "images/products/2022/10/20/original/u-jack-audioquest-mistral-ac-plug-us_1666240600.jpg" ["video"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "37" ["manufactory_alias"]=> string(10) "audioquest" ["manufactory_name"]=> string(10) "AudioQuest" ["manufactory_image"]=> string(0) "" ["model"]=> string(29) "AudioQuest Mistral AC Plug US" ["model_alias"]=> NULL ["model_name"]=> NULL ["tablename"]=> string(21) "fs_products_gia_do_ke" ["price"]=> string(7) "3120000" ["price_old"]=> string(7) "3120000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["quantity"]=> string(1) "1" ["currency"]=> string(3) "VND" ["created_time"]=> string(19) "2022-10-19 17:33:05" ["edited_time"]=> string(19) "2022-10-20 11:36:40" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "3148" ["hits"]=> string(1) "0" ["sale_count"]=> string(1) "0" ["keyword"]=> NULL ["tags"]=> string(0) "" ["favourite"]=> string(1) "0" ["types"]=> NULL ["seo_title"]=> string(92) "Bán đầu AudioQuest Mistral AC Plug US giá tốt, chất luợng cao, nhập khẩu Mỹ" ["seo_keyword"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(215) "Phân phối các dòng phụ kiện nhập khẩu 100% chính hãng cao cấp tại AudioHanoi. Liên hệ Mr Thu: 098 554 7788 để được tư vấn và giá bán về đầu jack AudioQuest Mistral AC Plug US" ["status"]=> NULL ["products_related"]=> string(0) "" ["news_related"]=> NULL ["comments_total"]=> string(1) "0" ["comments_unread"]=> string(1) "0" ["comments_last_time"]=> NULL ["comments_published"]=> string(1) "0" ["show_in_home"]=> NULL ["date_start"]=> NULL ["date_end"]=> NULL ["is_hotdeal"]=> NULL ["warranty"]=> string(2) "12" ["specs"]=> string(0) "" ["is_hot"]=> string(1) "0" ["specs_copy"]=> NULL ["rating_count"]=> string(1) "0" ["rating_sum"]=> string(1) "0" ["colors"]=> string(3) ",8," ["image_spec"]=> string(87) "images/products/2022/10/20/original/u-jack-audioquest-mistral-ac-plug-us_1666240599.jpg" ["is_promotion"]=> NULL ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["lengths"]=> string(0) "" ["action_id"]=> string(2) "22" ["action_name"]=> string(9) "lannguyen" ["seo_canonical"]=> string(76) "https://audiohanoihifi.com/dau-jack-audioquest-mistral-ac-plug-us-p3482.html" } [7]=> object(stdClass)#25 (68) { ["id"]=> string(4) "3475" ["name"]=> string(40) "Ghế ngồi Lumene Hollywood Luxury III" ["code"]=> NULL ["alias"]=> string(36) "ghe-ngoi-lumene-hollywood-luxury-iii" ["category_id"]=> string(3) "265" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",265,172," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(18) "Phụ kiện khác" ["category_alias"]=> string(12) "ph-ki-n-kh-c" ["category_alias_wrapper"]=> string(23) ",ph-ki-n-kh-c,phu-kien," ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary"]=> string(942) "<p>-&nbsp;Ghế ngồi Lumene Hollywood Luxury III thương hiệu Ph&aacute;p<br /> - P<span style="text-align: justify;">hần bọc của mặt ngồi, tựa lưng v&agrave; tay vịn được l&agrave;m từ c&aacute;c khối xốp cắt</span><br /> - Điều<span style="text-align: justify;">&nbsp;khiển cảm ứng tr&ecirc;n bệ tỳ tay điều chỉnh độ nghi&ecirc;ng ch&iacute;nh x&aacute;c</span><br /> - B<span style="text-align: justify;">ật tắt độc lập đ&egrave;n LED với &aacute;nh s&aacute;ng xung quanh</span><br /> - T<span style="text-align: justify;">rang bị cổng USB 5V được cấp nguồn để sạc điện thoại th&ocirc;ng minh</span><br /> - M&agrave;u sắc:&nbsp;Red, black, brown</p>" ["summary_auto"]=> string(90) "Nước sản xuất: Pháp" ["description"]=> string(6905) "<p style="text-align: justify;">Lumene l&agrave; thương hiệu số 1 tại Ph&aacute;p về sảm xuất m&agrave;n chiếu phim v&agrave; ghế xem phim tại gia. V&agrave; <a href="https://audiohanoihifi.com/ghe-ngoi-lumene-hollywood-luxury-iii-p3475.html">ghế ngồi Lumene Hollywood Luxury III</a> l&agrave; một chiếc ghế rạp chiếu phim phong c&aacute;ch hiện đại v&agrave; cao cấp, sẽ mang đến cho người d&ugrave;ng những ph&uacute;t gi&acirc;y xem phim thư gi&atilde;n, thoải m&aacute;i v&agrave; dễ chịu ngay tại ch&iacute;nh ng&ocirc;i nh&agrave; của m&igrave;nh.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="lumene hollywood luxury iii rieng" src="/upload_images/images/lumene-hollywood-luxury-iii-rieng.jpg" style="width: 805px;" /></p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Thiết kế đ&aacute;ng khen ngợi của ghế ngồi Lumene Hollywood Luxury III</strong></h2> <p style="text-align: justify;">Ghế Lumene Hollywood Luxury III cực kỳ chắc chắn nhờ cấu tr&uacute;c được l&agrave;m từ th&eacute;p v&agrave; c&aacute;c chi tiết bằng gỗ v&agrave; v&aacute;n &eacute;p. Nhưng n&oacute; cũng rất thoải m&aacute;i nhờ thiết kế được nghi&ecirc;n cứu kỹ lưỡng để l&agrave;m cho c&aacute;c buổi xem phim tại nh&agrave; của bạn kh&ocirc;ng thể n&agrave;o qu&ecirc;n. Do đ&oacute;, phần bọc của mặt ngồi, tựa lưng v&agrave; tay vịn được l&agrave;m từ c&aacute;c khối xốp cắt. Điều n&agrave;y l&agrave;m cho n&oacute; c&oacute; thể duy tr&igrave; li&ecirc;n tục t&iacute;nh đồng nhất cấu tr&uacute;c của ch&uacute;ng.</p> <p style="text-align: justify;">Chiếc ghế n&agrave;y được l&agrave;m ho&agrave;n to&agrave;n bằng da tr&acirc;u thật, mang lại cảm gi&aacute;c mềm mại v&agrave; dễ d&agrave;ng vệ sinh. N&oacute; được thiết kế để mang lại sự thoải m&aacute;i tối đa cho người sử dụng. Tựa lưng v&agrave; chỗ để ch&acirc;n c&oacute; thể ngả ra sau nhờ cơ chế vận h&agrave;nh &ecirc;m &aacute;i v&agrave; đ&aacute;ng tin cậy.</p> <p style="text-align: justify;">Giao diện điều khiển cảm ứng tr&ecirc;n bệ tỳ tay của ghế Lumene Hollywood Luxury III gi&uacute;p bạn c&oacute; thể điều chỉnh độ nghi&ecirc;ng ch&iacute;nh x&aacute;c, m&agrave; c&ograve;n c&oacute; thể bật tắt độc lập đ&egrave;n LED với &aacute;nh s&aacute;ng xung quanh được t&iacute;ch hợp dưới mỗi ghế.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="lumene hollywood luxury iii cheo" src="/upload_images/images/lumene-hollywood-luxury-iii-cheo.jpg" style="width: 800px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Hệ thống đ&egrave;n LED n&agrave;y được điều chỉnh qua hệ thống điều khiển tr&ecirc;n mỗi ghế, &aacute;nh s&aacute;ng n&agrave;y gi&uacute;p duy tr&igrave; độ s&aacute;ng nhẹ trong ph&ograve;ng để hạn chế mỏi mắt, đặc biệt khi chiếu video HDR c&oacute; độ tương phản mạnh. N&oacute; cũng cho ph&eacute;p bạn t&igrave;m đường xung quanh ph&ograve;ng m&agrave; kh&ocirc;ng cần phải bật đ&egrave;n ch&iacute;nh.</p> <p style="text-align: justify;">Ghế ngồi Lumene Hollywood Luxury III được trang bị một cổng USB 5V được cấp nguồn để sạc điện thoại th&ocirc;ng minh hoặc m&aacute;y t&iacute;nh bảng. Đ&egrave;n LED của n&oacute; c&oacute; thể được k&iacute;ch hoạt hoặc ngừng hoạt động.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="lumene hollywood luxury iii" src="/upload_images/images/lumene-hollywood-luxury-iii.jpg" style="width: 805px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;, n&oacute; c&ograve;n sở hữu ngăn đựng cốc t&iacute;ch hợp l&agrave;m lạnh ở phần tay vịn. Cuối c&ugrave;ng, một ngăn chứa đồ lớn được trang bị ở phần sau của tay vịn, cho ph&eacute;p chứa tạp ch&iacute;, điều khiển từ xa v&agrave; c&aacute;c phụ kiện kh&aacute;c. Ghế Lumene Hollywood Luxury III cung cấp đa dạng m&agrave;u sắc cho người d&ugrave;ng lựa chọn, đ&oacute; l&agrave; m&agrave;u đen, m&agrave;u đỏ v&agrave; m&agrave;u n&acirc;u.</p> <p style="text-align: justify;">Mạnh mẽ v&agrave; thoải m&aacute;i, ghế ngồi Lumene Hollywood Luxury III mang đến cho bạn sự thoải m&aacute;i tối đa trong c&aacute;c buổi xem phim hay nghe nhạc tại nh&agrave;, cho d&ugrave; ở ph&ograve;ng kh&aacute;ch hay trong ph&ograve;ng chuy&ecirc;n dụng. Bạn c&oacute; thể thiết lập hệ thống với một hoặc nhiều mẫu ghế ngồi n&agrave;y để ph&ugrave; hợp với nhu cầu của m&igrave;nh.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>C&aacute;c bạn c&oacute; thể tham khảo c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c tại đ&acirc;y&nbsp;</strong></p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> <p class="embed-container"><iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/4Ui9FCUhysQ"></iframe></p> <p><strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=4Ui9FCUhysQ" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Top 5 giải ph&aacute;p chống rung ho&agrave;n hảo của thương hiệu Hifistay đ&aacute;ng sở hữu năm 2022</a></strong></p>" ["image"]=> string(54) "images/products/2022/07/26/original/ghe_1658808286.jpg" ["video"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "83" ["manufactory_alias"]=> string(6) "lumene" ["manufactory_name"]=> string(6) "Lumene" ["manufactory_image"]=> string(0) "" ["model"]=> string(0) "" ["model_alias"]=> NULL ["model_name"]=> NULL ["tablename"]=> string(21) "fs_products_gia_do_ke" ["price"]=> string(8) "85800000" ["price_old"]=> string(8) "85800000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["quantity"]=> string(1) "1" ["currency"]=> string(3) "VND" ["created_time"]=> string(19) "2022-07-26 11:00:59" ["edited_time"]=> string(19) "2022-10-21 17:36:30" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "3141" ["hits"]=> string(1) "0" ["sale_count"]=> string(1) "0" ["keyword"]=> NULL ["tags"]=> string(0) "" ["favourite"]=> string(1) "0" ["types"]=> NULL ["seo_title"]=> string(98) "Bán ghế ngồi Lumene Hollywood Luxury III giá tốt, chất lượng cao, nhập khẩu Pháp" ["seo_keyword"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(226) "Phân phối các dòng phụ kiện nhập khẩu 100% chính hãng cao cấp tại AudioHanoi. Liên hệ Mr Thu: 098 554 7788 để được tư vấn và giá bán về màn chiếu ghế ngồi Lumene Hollywood Luxury III" ["status"]=> NULL ["products_related"]=> string(0) "" ["news_related"]=> NULL ["comments_total"]=> string(1) "0" ["comments_unread"]=> string(1) "0" ["comments_last_time"]=> NULL ["comments_published"]=> string(1) "0" ["show_in_home"]=> NULL ["date_start"]=> NULL ["date_end"]=> NULL ["is_hotdeal"]=> NULL ["warranty"]=> string(2) "12" ["specs"]=> string(0) "" ["is_hot"]=> string(1) "0" ["specs_copy"]=> NULL ["rating_count"]=> string(1) "0" ["rating_sum"]=> string(1) "0" ["colors"]=> string(0) "" ["image_spec"]=> string(56) "images/products/2022/07/26/original/ghe-3_1658808286.jpg" ["is_promotion"]=> NULL ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["lengths"]=> string(0) "" ["action_id"]=> string(2) "22" ["action_name"]=> string(9) "lannguyen" ["seo_canonical"]=> string(74) "https://audiohanoihifi.com/ghe-ngoi-lumene-hollywood-luxury-iii-p3475.html" } [8]=> object(stdClass)#23 (68) { ["id"]=> string(4) "3469" ["name"]=> string(34) "Dây tín hiệu AudioQuest Dragon" ["code"]=> NULL ["alias"]=> string(30) "day-tin-hieu-audioquest-dragon" ["category_id"]=> string(3) "193" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",193,172," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(16) "Dây tín hiệu" ["category_alias"]=> string(12) "day-tin-hieu" ["category_alias_wrapper"]=> string(23) ",day-tin-hieu,phu-kien," ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary"]=> string(625) "<p>- D&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Dragon&nbsp;thương hi&ecirc;̣u Mỹ<br /> - Sử dụng&nbsp;<span style="text-align: justify;">ống c&aacute;ch điện kh&ocirc;ng kh&iacute; v&agrave; hệ thống Di Electro-Bias 72v (DBS)</span><br /> - S<span style="text-align: justify;">ử dụng c&ocirc;ng nghệ triệt ti&ecirc;u nhiễu ồn NDS 6 cấp độ<br /> - Sự kết hợp của c&ocirc;ng nghệ ZERO-Tech</span><br /> - Đầu cắm RCA v&agrave; XLR&nbsp;</p>" ["summary_auto"]=> string(1031) "Thiết kế: Dây tín hiệuVật liệu: Bạc PSSCông nghệ:

- Sử dụng ống cách điện không khí và hệ thống Di Electro-Bias 72v (DBS)
- Trang bị công nghệ triệt tiêu nhiễu ồn NDS 6 cấp độ
- Sự kết hợp của công nghệ ZERO-Tech

- Đầu cắm RCA và XLR 

Giắc cắm: RCA và XLRĐộ dài: 1.5m; 2m; 3mNước sản xuất: MỹDòng: Mythical Creature Interconnects" ["description"]=> string(13216) "<p style="text-align: justify;">Nh&agrave; s&aacute;ng lập AudioQuest &ndash; Bill Low v&agrave; kỹ sư t&agrave;i ba Garth Powell đ&atilde; l&agrave;m thế giới phải nhạc nhi&ecirc;n với series sản phẩm Mythical Creature Interconnects lần đầu ti&ecirc;n được ra mắt. D&ograve;ng d&acirc;y t&iacute;n hiệu analog n&agrave;y đ&atilde; nhanh ch&oacute;ng tạo th&agrave;nh l&agrave;n s&oacute;ng mạnh mẽ, nhận được đ&ocirc;ng đảo sự quan t&acirc;m của cộng đồng audiophile tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới. V&agrave; <a href="https://audiohanoihifi.com/day-tin-hieu-audioquest-dragon-p3469.html">d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Dragon</a> l&agrave; sản phẩm c&oacute; mức gi&aacute; đắt nhất trong d&ograve;ng, kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; d&acirc;y c&aacute;p kết nối tốt nhất của AudioQuest m&agrave; c&oacute; thể n&oacute;i l&agrave; sản phẩm tốt nhất tr&ecirc;n thế giới.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="AudioQuest Dragon" src="/upload_images/images/AudioQuest-Dragon.jpg" style="width: 870px;" /></p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Giới thiệu về d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Dragon đẳng cấp Hi-end</strong></h2> <p style="text-align: justify;">Nh&agrave; sản xuất d&acirc;y c&aacute;p &acirc;m thanh h&agrave;ng đầu thế giới &ndash; AudioQuest đ&atilde; tiến xa bằng c&aacute;ch sử dụng c&aacute;c d&acirc;y dẫn kim loại Perfect-Surface, cấu tr&uacute;c d&acirc;y c&acirc;n bằng v&agrave; d&acirc;y dẫn định hướng, ống c&aacute;ch điện kh&ocirc;ng kh&iacute; tuyệt vời v&agrave; hệ thống Di Electro-Bias 72v (DBS) đ&atilde; được cấp bằng s&aacute;ng chế. Sự ra đời của d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Dragon v&agrave; c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n d&ograve;ng Mythical Creature Interconnects mới nhất của thương hiệu Mỹ ch&iacute;nh l&agrave; minh chứng cho sự th&agrave;nh c&ocirc;ng n&agrave;y.</p> <p style="text-align: justify;">L&agrave; sản phẩm cao cấp nhất trong d&ograve;ng, d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Dragon được trang bị những vật liệu, c&ocirc;ng nghệ tốt nhất của AudioQuest. Lớp vỏ bện ch&eacute;o m&agrave;u đen đặc trưng v&agrave; vỏ kết nối mạ bạc được thừa hưởng từ những d&acirc;y c&aacute;p AudioQuest Dragon cao cấp trước đ&acirc;y của h&atilde;ng, tạo n&ecirc;n n&eacute;t ri&ecirc;ng của những d&acirc;y c&aacute;p Hi-end mang t&ecirc;n Dragon.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="AudioQuest Dragon dep" src="/upload_images/images/AudioQuest-Dragon-dep.jpg" style="width: 870px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Với d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Dragon, c&aacute;c audiophile c&oacute; thể dễ d&agrave;ng sở hữu được d&acirc;y t&iacute;n hiệu analog chất lượng cao với 2 loại đầu nối l&agrave; XLR v&agrave; RAC. Nhờ đ&oacute;, họ sẽ sở hữu được d&acirc;y c&aacute;p ph&ugrave; hợp với nhu cầu kết nối của m&igrave;nh.</p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Những trang bị h&agrave;ng đầu tr&ecirc;n d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Dragon ch&iacute;nh h&atilde;ng</strong></h2> <p style="text-align: justify;">L&agrave; sản phẩm d&acirc;y t&iacute;n hiệu đầu bảng của AudioQuest, AudioQuest Dragon được trang bị những g&igrave; l&agrave; tốt nhất của h&atilde;ng, để đem đến hiệu suất kết nối t&iacute;n hiệu số 1 thế giới.</p> <p style="text-align: justify;">Nh&agrave; sản xuất đ&atilde; ứng dụng thiết kế d&acirc;t dẫn dạng sợi rắn đặc trưng của h&atilde;ng cho d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Dragon. Loại sợi dẫn dạng rắn n&agrave;y gi&uacute;p loại bỏ tương t&aacute;c giữa c&aacute;c sợi dẫn để hạn chế tối đ&atilde; nhiễu từ t&iacute;nh, đảm bảo điện dung v&agrave; độ tự cảm ở mức tốt nhất.</p> <p style="text-align: justify;">Vật liệu dẫn điện được sử dụng ở đ&acirc;y l&agrave; bạc PSS (Perfect-Surface Silver), l&agrave; kim loại cao cấp nhất của AudioQuest cho c&aacute;c thiết kế d&acirc;y c&aacute;p Hi-end. Ưu điểm của bạc PSS ch&iacute;nh l&agrave; sở hữu bề mặt nhẵn mịn ho&agrave;n hảo nhờ c&ocirc;ng nghệ Perfect-Surface, giảm thiểu sự biến dạng do c&aacute;c ranh giới hạt tồn tại b&ecirc;n trong d&acirc;y dẫn kim loại g&acirc;y ra, để t&iacute;n hiệu &acirc;m thanh được truyền dẫn với độ tinh khiết v&agrave; r&otilde; r&agrave;ng nhất. Đồng thời, c&aacute;c sợi dẫn n&agrave;y c&ograve;n tối đa h&oacute;a được khả năng tản nhiễu RF tuyến t&iacute;nh.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="AudioQuest Dragon hay" src="/upload_images/images/AudioQuest-Dragon-hay.jpg" style="width: 870px;" /></p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c sợi dẫn rắn của d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Dragon được c&aacute;ch điện bằng ống kh&ocirc;ng kh&iacute; FEP, được thiết kế đặc biệt cho d&ograve;ng sản phẩm n&agrave;y. Một lớp kh&ocirc;ng kh&iacute; được tạo ra giữa d&acirc;y dẫn kim loại v&agrave; lớp c&aacute;ch điện FEP, đảm bảo kh&ocirc;ng c&oacute; sự tiếp x&uacute;c giữa ch&uacute;ng, để kh&ocirc;ng g&acirc;y ra hiện tượng hấp thụ v&agrave; giải ph&oacute;ng năng lượng từ d&acirc;y dẫn của vật liệu c&aacute;ch điện, đảm bảo sự to&agrave;n vẹn của t&iacute;n hiệu &acirc;m thanh.</p> <p style="text-align: justify;">L&agrave; một d&acirc;y t&iacute;n hiệu cao cấp thực thụ, AudioQuest Dragon được trang bị thiết bị từ h&oacute;a điện m&ocirc;i DBS 72v đ&atilde; được cấp bằng s&aacute;ng chế của AudioQuest. Thiết bị n&agrave;y c&oacute; t&aacute;c dụng tạo ra m&ocirc;i trường tĩnh điện ổn định, b&atilde;o h&ograve;a v&agrave; ph&acirc;n cực tốt, đồng thời giảm thiểu nhiễu điện m&ocirc;i, tuyến t&iacute;nh h&oacute;a bộ lọc, cải thiện đ&aacute;ng kể t&igrave;nh trạng nhiễu RF g&acirc;y ra.</p> <p style="text-align: justify;">Nh&agrave; sản xuất sử dụng cho d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Dragon RCA 1 thiết bị DBS 72v, c&ograve;n ri&ecirc;ng d&acirc;y AudioQuest Dragon sử dụng đầu nối XLR th&igrave; được trang bị thiết kế Dual-DBS 72v gấp đ&ocirc;i hiệu quả. Ch&iacute;nh v&igrave; thế mức gi&aacute; của mỗi loại đầu nối c&oacute; sự kh&aacute;c biệt kh&aacute; lớn.</p> <p style="text-align: justify;">Đặc biệt, d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Dragon được ứng dụng c&ocirc;ng nghệ ZERO-Tech độc quyền của h&atilde;ng. C&oacute; nghĩa l&agrave;, d&acirc;y c&aacute;p n&agrave;y c&oacute; trở kh&aacute;ng đặc trưng bằng 0, để kh&ocirc;ng xảy ra t&igrave;nh trạng kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp về trở kh&aacute;ng giữa d&acirc;y c&aacute;p v&agrave; thiết bị kết nối. ZERO-Tech th&agrave;nh c&ocirc;ng bằng c&aacute;ch loại bỏ trường tĩnh điện giữa c&aacute;c d&acirc;y dẫn t&iacute;n hiệu cao v&agrave; thấp của c&aacute;p, cho ph&eacute;p ph&acirc;n t&aacute;n tiếng ồn tần số v&ocirc; tuyến (RF) tuyến t&iacute;nh v&agrave; c&aacute;c qu&aacute; tr&igrave;nh chuyển đổi t&iacute;n hiệu kh&ocirc;ng bị n&eacute;n.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="AudioQuest Dragon chat" src="/upload_images/images/AudioQuest-Dragon-chat.jpg" style="width: 870px;" /></p> <p style="text-align: justify;">D&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Dragon giống với model &ldquo;đ&agrave;n em&rdquo; AudioQuest FireBird ở vỏ đầu nối được l&agrave;m từ đồng đỏ mạ bạc để ti&ecirc;u t&aacute;n tiếng ồn RF v&agrave; phần đầu nối l&agrave;m bằng bạc nguy&ecirc;n chất v&agrave; qu&aacute; tr&igrave;nh lắp r&aacute;p giống nhau. Đặc điểm kh&aacute;c biệt cho gi&aacute; trị cao hơn của n&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; hệ thống triệt ti&ecirc;u nhiễu ồn NDS 7 cấp độ được nh&agrave; sản xuất trang bị.</p> <p style="text-align: justify;">Ở đ&acirc;y, AudioQuest đ&atilde; kết hợp hệ thống d&acirc;y tiếp địa l&agrave;m bằng bạc PSS, c&ocirc;ng nghệ ZERO-Tech, thiết bị từ h&oacute;a điện m&ocirc;i DBS 72v, mạng lưới điện trở carbon &amp; graphene v&agrave; d&acirc;y dẫn điều khiển hướng. Với t&igrave;nh trạng tiếng ồn tần số v&ocirc; tuyến từ thiết bị di động, Wifi v&agrave; vệ tinh ở khắp nơi, hệ thống triệt ti&ecirc;u nhiễu ồn cấp độ 7 sẽ tạo th&agrave;nh l&aacute; chắn vững chắc, ngăn chặn mọi sự x&acirc;m nhập của nhiễu ồn RF. Đ&acirc;y cũng ch&iacute;nh l&agrave; sự n&acirc;ng cấp h&agrave;ng đầu của thế hệ d&acirc;y t&iacute;n hiệu cao cấp mới so với c&aacute;c d&ograve;ng sản phẩm cũ của h&atilde;ng, mang đến những sản phẩm tốt hơn nữa đến tay kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p> <p style="text-align: justify;">Sự g&oacute;p mặt của d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest Dragon bất kể l&agrave; đầu nối XLR hay RCA th&igrave; chắc chắn những m&agrave;n tr&igrave;nh diễn &acirc;m thanh sẽ được cải thiện cực nhiều. Trước v&agrave; sau khi sử dụng mẫu d&acirc;y t&iacute;n hiệu analog n&agrave;y sẽ tạo ra sự kh&aacute;c biệt lớn về &acirc;m thanh. Mọi chi tiết, c&aacute;c dải &acirc;m thanh được t&aacute;i hiện một c&aacute;ch tinh khiết, h&agrave;i h&ograve;a, kh&ocirc;ng gian rộng mở v&agrave; người nghe sẽ cảm nhận được d&ograve;ng chảy của &acirc;m nhạc một c&aacute;ch đầy th&iacute;ch th&uacute;.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>C&aacute;c bạn c&oacute; thể tham khảo c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c tại đ&acirc;y</strong></p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> <p class="embed-container"><iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/rbPFJDb8f6o"></iframe></p> <p><strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=rbPFJDb8f6o" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Khai th&aacute;c gi&aacute; trị &acirc;m thanh đ&iacute;ch thực c&ugrave;ng d&acirc;y nguồn A.R.T Monolith SE</a></strong></p>" ["image"]=> string(81) "images/products/2022/06/20/original/day-tin-hieu-audioquets-dragon_1655701069.jpg" ["video"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "37" ["manufactory_alias"]=> string(10) "audioquest" ["manufactory_name"]=> string(10) "AudioQuest" ["manufactory_image"]=> string(0) "" ["model"]=> string(17) "AudioQuest Dragon" ["model_alias"]=> NULL ["model_name"]=> NULL ["tablename"]=> string(24) "fs_products_thiet_bi_day" ["price"]=> string(9) "174000000" ["price_old"]=> string(9) "174000000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["quantity"]=> string(1) "1" ["currency"]=> string(3) "VND" ["created_time"]=> string(19) "2022-06-20 11:57:50" ["edited_time"]=> string(19) "2023-01-30 10:02:01" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "3135" ["hits"]=> string(1) "0" ["sale_count"]=> string(1) "0" ["keyword"]=> NULL ["tags"]=> string(0) "" ["favourite"]=> string(1) "0" ["types"]=> NULL ["seo_title"]=> string(92) "Bán dây tín hiệu AudioQuest Dragon giá tốt, chất luợng cao, nhập khẩu Mỹ" ["seo_keyword"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(223) "Phân phối các dòng dây loa, dây tín hiệu nhập khẩu 100% chính hãng cao cấp tại AudioHanoi. Liên hệ Mr Thu: 098 554 7788 để được tư vấn và giá bán về dây tín hiệu AudioQuest Dragon" ["status"]=> NULL ["products_related"]=> string(0) "" ["news_related"]=> NULL ["comments_total"]=> string(1) "0" ["comments_unread"]=> string(1) "0" ["comments_last_time"]=> NULL ["comments_published"]=> string(1) "0" ["show_in_home"]=> NULL ["date_start"]=> NULL ["date_end"]=> NULL ["is_hotdeal"]=> NULL ["warranty"]=> string(2) "12" ["specs"]=> string(0) "" ["is_hot"]=> string(1) "0" ["specs_copy"]=> NULL ["rating_count"]=> string(1) "0" ["rating_sum"]=> string(1) "0" ["colors"]=> string(0) "" ["image_spec"]=> string(81) "images/products/2022/06/20/original/day-tin-hieu-audioquets-dragon_1655701068.jpg" ["is_promotion"]=> NULL ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["lengths"]=> string(0) "" ["action_id"]=> string(2) "22" ["action_name"]=> string(9) "lannguyen" ["seo_canonical"]=> string(68) "https://audiohanoihifi.com/day-tin-hieu-audioquest-dragon-p3469.html" } [9]=> object(stdClass)#22 (68) { ["id"]=> string(4) "3468" ["name"]=> string(36) "Dây tín hiệu AudioQuest FireBird" ["code"]=> NULL ["alias"]=> string(32) "day-tin-hieu-audioquest-firebird" ["category_id"]=> string(3) "193" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",193,172," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(16) "Dây tín hiệu" ["category_alias"]=> string(12) "day-tin-hieu" ["category_alias_wrapper"]=> string(23) ",day-tin-hieu,phu-kien," ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary"]=> string(1196) "<p>- D&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest FireBird&nbsp;thương hi&ecirc;̣u Mỹ<br /> -&nbsp;<span style="text-align: justify;">Ứng dụng c&ocirc;ng nghệ ZERO-Tech (trở kh&aacute;ng đặc trưng bằng 0) để giảm nhiễu băng th&ocirc;ng v&agrave; ti&ecirc;u t&aacute;n tiếng ồn</span><br /> - S<span style="text-align: justify;">ử dụng d&acirc;y tho&aacute;t nhiệt RF bằng đồng mạ bạc rắn&nbsp;</span><br /> - <span style="text-align: justify;">Trang bị ống c&aacute;ch điện kh&ocirc;ng kh&iacute; FEP&nbsp;</span><br /> -&nbsp;<span style="text-align: justify;">Trang bị thiết bị từ h&oacute;a điện m&ocirc;i DBS 72V</span><br /> - S<span style="text-align: justify;">ử dụng c&ocirc;ng nghệ triệt ti&ecirc;u nhiễu ồn NDS 6 cấp độ<br /> - Sự kết hợp của c&ocirc;ng nghệ ZERO-Tech</span><br /> - Đầu cắm RCA v&agrave; XLR&nbsp;</p>" ["summary_auto"]=> string(1447) "Thiết kế: Dây tín hiệuVật liệu: Kim loại bạc PSSCông nghệ:

Ứng dụng công nghệ ZERO-Tech (trở kháng đặc trưng bằng 0) để giảm nhiễu băng thông và tiêu tán tiếng ồn
- Sử dụng dây thoát nhiệt RF bằng đồng mạ bạc rắn 
Trang bị ống cách điện không khí FEP 
Trang bị thiết bị từ hóa điện môi DBS 72V
- Sử dụng công nghệ triệt tiêu nhiễu ồn NDS 6 cấp độ
- Sự kết hợp của công nghệ ZERO-Tech

Giắc cắm: Đầu cắm RCA và XLRĐộ dài: 1.5m; 2m; 3mNước sản xuất: MỹDòng: Mythical Creature Interconnects" ["description"]=> string(12483) "<p style="text-align: justify;">Thương hiệu chuy&ecirc;n sản xuất d&acirc;y c&aacute;p h&agrave;ng đầu thế giới &ndash; AudioQuest đ&atilde; v&agrave; đang trở th&agrave;nh lựa chọn của đ&ocirc;ng đảo người chơi audio to&agrave;n cầu. Nhằm mang đến cho những kh&aacute;ch h&agrave;ng của m&igrave;nh sản phẩm tốt nhất, phục vụ nhu cầu của họ, h&atilde;ng đ&atilde; tung ra thị trường mẫu <a href="https://audiohanoihifi.com/day-tin-hieu-audioquest-firebird-p3468.html">d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest FireBird</a> cao cấp. Với sự đầu tư kỹ lưỡng về mọi mặt, model n&agrave;y xứng đ&aacute;ng được xuất hiện trong những hệ thống audio Hi-end.</p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Giới thiệu về d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest FireBird ch&iacute;nh h&atilde;ng</strong></h2> <p style="text-align: justify;">D&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest FireBird l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n d&ograve;ng Mythical Creature Interconnects của AudioQuest. N&oacute; nằm ở vị tr&iacute; giữa trong d&ograve;ng, với đ&agrave;n anh l&agrave; AudioQuest Dragon v&agrave; đ&agrave;n em l&agrave; AudioQuest ThunderBird. C&oacute; thể n&oacute;i, d&acirc;y t&iacute;n hiệu n&agrave;y l&agrave; một c&aacute;p audio c&oacute; chất lượng gần tương đương với hiệu suất chưa từng c&oacute; trước đ&acirc;y của chiếc d&acirc;y t&iacute;n hiệu đầu d&ograve;ng AudioQuest Dragon, nhưng mức gi&aacute; thấp hơn để người d&ugrave;ng dễ d&agrave;ng tiếp cận.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="AudioQuest Firebird" src="/upload_images/images/AudioQuest-Firebird.jpg" style="width: 870px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Sự cao cấp của d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest FireBird được thể hiện ngay ở vẻ ngo&agrave;i của n&oacute;. Từ vỏ d&acirc;y dạng bện ch&eacute;o cực chắc chắn l&agrave;m từ vật liệu c&oacute; khả năng chịu nhiệt ẩm, chống va đập cao, đến m&agrave;u sắc d&acirc;y pha giữa m&agrave;u đen v&agrave; m&agrave;u đỏ, phần đầu cắm của d&acirc;y cũng được l&agrave;m từ kim loại cao cấp. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; l&agrave; những phụ kiện m&agrave; chỉ c&oacute; d&acirc;y c&aacute;p Hi-end của AudioQuest mới c&oacute;.</p> <p style="text-align: justify;">D&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest FireBird cung cấp cho người d&ugrave;ng 2 lựa chọn đầu jack, đ&oacute; l&agrave; đầu jack XLR v&agrave; RCA. Nhờ vậy, mọi kết nối t&iacute;n hiệu sẽ trở n&ecirc;n dễ d&agrave;ng v&agrave; ho&agrave;n hảo hơn rất nhiều.</p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Chi tiết kỹ thuật v&agrave; những trang bị ti&ecirc;n tiến tr&ecirc;n d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest FireBird ch&iacute;nh h&atilde;ng</strong></h2> <p style="text-align: justify;">Tr&ecirc;n d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest FireBird, nh&agrave; sản xuất đ&atilde; ứng dụng c&ocirc;ng nghệ ZERO-Tech (trở kh&aacute;ng đặc trưng bằng 0) để giảm nhiễu băng th&ocirc;ng v&agrave; ti&ecirc;u t&aacute;n tiếng ồn hiệu quả. Bằng c&aacute;ch loại bỏ trường tĩnh điện giữa c&aacute;c d&acirc;y t&iacute;n hiệu thấp v&agrave; t&iacute;n hiệu cao, c&ocirc;ng nghệ n&agrave;y sẽ đảm bảo sự ph&ugrave; hợp của trở kh&aacute;ng giữa d&acirc;y c&aacute;p v&agrave; nguồn kết nối với n&oacute;, cũng như mạch tải.</p> <p style="text-align: justify;">D&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest FireBird sở hữu phần l&otilde;i d&acirc;y dẫn dạng sợi rắn v&agrave; l&agrave;m từ kim loại bạc PSS (Perfect-Surface Silver). C&aacute;c d&acirc;y dẫn rắn c&oacute; t&aacute;c dụng ngăn cản sự nhiễu điện v&agrave; nhiễu từ trường của c&aacute;c sợi dẫn. Độ tinh khiết của bạc PSS giảm thiểu biến dạng g&acirc;y ra bởi c&aacute;c ranh giới hạt tồn tại b&ecirc;n trong mỗi d&acirc;y dẫn kim loại, loại bỏ gần như ho&agrave;n to&agrave;n độ ch&oacute;i v&agrave; cải thiện đ&aacute;ng kể độ trong suốt của &acirc;m thanh, được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; tốt hơn nhiều so với đồng OFHC, OCC, 8N v&agrave; c&aacute;c loại d&acirc;y dẫn kh&aacute;c.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="AudioQuest Firebird dep" src="/upload_images/images/AudioQuest-Firebird-dep.jpg" style="width: 870px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;, thương hiệu Mỹ n&agrave;y c&ograve;n sử dụng d&acirc;y tho&aacute;t nhiệt RF bằng đồng mạ bạc rắn cho d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest FireBird. Thiết kế n&agrave;y g&oacute;p phần cải thiện đ&aacute;ng kể nhiễu, để đảm bảo độ tinh khiết của t&iacute;n hiệu &acirc;m thanh m&agrave; d&acirc;y chuyển tải.</p> <p style="text-align: justify;">Nh&agrave; sản xuất AudioQuest đ&atilde; rất th&agrave;nh c&ocirc;ng trong việc sử dụng ống c&aacute;ch điện kh&ocirc;ng kh&iacute; FEP tr&ecirc;n d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest FireBird. C&aacute;c d&acirc;y dẫn dương được hưởng lợi từ việc hầu như kh&ocirc;ng c&oacute; sự tiếp x&uacute;c giữa kim loại v&agrave; lớp c&aacute;ch điện FEP, c&ograve;n c&aacute;c d&acirc;y &acirc;m th&igrave; được t&aacute;c động t&iacute;ch cực từ hằng số điện m&ocirc;i tuyệt vời v&agrave; nhiễu t&iacute;n hiệu tối thiểu. Nhờ đ&oacute;, t&iacute;n hiệu &acirc;m thanh sẽ được truyền dẫn một c&aacute;ch đầy đủ, ổn đỉnh v&agrave; kh&ocirc;ng xảy ra thất tho&aacute;t năng lượng.</p> <p style="text-align: justify;">Điểm mới trong thiết kế của d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest FireBird cao cấp đ&oacute; l&agrave; n&oacute; sở hữu 1 thiết bị từ h&oacute;a điện m&ocirc;i DBS 72v tr&ecirc;n d&acirc;y RCA, c&ograve;n d&acirc;y XLR được trang bị DBS 72v dạng k&eacute;p để gấp đ&ocirc;i hiệu quả. Tất cả c&aacute;ch điện cũng l&agrave; một chất điện m&ocirc;i, c&aacute;c đặc t&iacute;nh của n&oacute; l&agrave;m ảnh hưởng đến t&iacute;nh to&agrave;n vẹn của t&iacute;n hiệu. Khi sự c&ocirc; lập l&agrave; kh&ocirc;ng thi&ecirc;n vị, nhiễu điện m&ocirc;i (hấp thụ v&agrave; giải ph&oacute;ng năng lượng kh&ocirc;ng tuyến t&iacute;nh trở lại d&ograve;ng t&iacute;n hiệu) g&acirc;y ra c&aacute;c độ trễ thời gian kh&aacute;c nhau (dịch pha) đối với c&aacute;c tần số v&agrave; mức năng lượng kh&aacute;c nhau, đ&acirc;y l&agrave; một vấn đề ảnh hưởng ti&ecirc;u cực đối với đa &acirc;m thanh qu&atilde;ng t&aacute;m.</p> <p style="text-align: justify;">DBS được cấp bằng s&aacute;ng chế của AudioQuest tạo ra một trường tĩnh điện mạnh v&agrave; ổn định gi&uacute;p b&atilde;o h&ograve;a v&agrave; ph&acirc;n cực c&aacute;c ph&acirc;n tử của vật liệu c&aacute;ch nhiệt rất tốt. Điều n&agrave;y giảm thiểu độ trễ thời gian phi tuyến t&iacute;nh v&agrave; &acirc;m thanh trong suốt, tinh khiết hơn. Đồng thời thiết bị n&agrave;y c&ograve;n c&oacute; t&aacute;c dụng r&uacute;t ngắn thời gian chạy r&agrave; d&acirc;y.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="AudioQuest Firebird hay" src="/upload_images/images/AudioQuest-Firebird-hay.jpg" style="width: 870px;" />​</p> <p style="text-align: justify;">Sự n&acirc;ng cấp đ&aacute;ng kể của d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest FireBird mới n&agrave;y được thể hiện r&otilde; r&agrave;ng ở c&ocirc;ng nghệ triệt ti&ecirc;u nhiễu ồn NDS 6 cấp độ. Đ&oacute; l&agrave; c&ocirc;ng nghệ ZERO-Tech, kết hợp với thiết bị DBS 72v, c&aacute;c lưới điện trở carbon/graphene, d&acirc;y dẫn định hướng v&agrave; d&acirc;y tiếp địa mạ bạc. Nhờ sự kết hợp tuyệt vời n&agrave;y gi&uacute;p l&agrave;m giảm tiếng ồn v&agrave; nhiều RF gần như tuyệt đối, trả lại sự tinh khiết ban đầu cho &acirc;m thanh được truyền từ thiết bị nguồn đến ampli.</p> <p style="text-align: justify;">Phần đầu jack XLR v&agrave; RCA của d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest FireBird đều được c&oacute; phần đầu nối được l&agrave;m từ bạc chất lượng cao v&agrave; phần th&acirc;n ph&iacute;ch cắm l&agrave;m từ đồng đỏ. Ch&uacute;ng đảm bảo kết nối t&iacute;n hiệu ch&iacute;nh x&aacute;c, ổn định v&agrave; chặt chẽ.</p> <p style="text-align: justify;">Một thiết kế ho&agrave;n chỉnh từ ngo&agrave;i v&agrave;o trong v&agrave; những c&ocirc;ng nghệ ti&ecirc;n tiến được &aacute;p dụng, d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest FireBird thực sự l&agrave; một d&acirc;y c&aacute;p Hi-end đ&aacute;ng đầu tư. Khi hệ thống &acirc;m thanh của audiophile to&agrave;n l&agrave; những thiết bị đắt tiền v&agrave; chất lượng, th&igrave; model n&agrave;y sẽ l&agrave; một phần ho&agrave;n hảo để gắn kết v&agrave; ho&agrave;n thiện c&aacute;c m&agrave;n tr&igrave;nh diễn &acirc;m thanh.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>C&aacute;c bạn c&oacute; thể tham khảo c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c tại đ&acirc;y</strong></p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> <p class="embed-container"><iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/Y0Js5M1ov00"></iframe></p> <p><strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=Y0Js5M1ov00" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Thực hiện đường truyền &acirc;m thanh l&yacute; tưởng c&ugrave;ng d&acirc;y loa A.R.T Super SE</a></strong></p>" ["image"]=> string(83) "images/products/2022/06/20/original/day-tin-hieu-audioquest-firebrid_1655698880.jpg" ["video"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "37" ["manufactory_alias"]=> string(10) "audioquest" ["manufactory_name"]=> string(10) "AudioQuest" ["manufactory_image"]=> string(0) "" ["model"]=> string(19) "AudioQuest FireBird" ["model_alias"]=> NULL ["model_name"]=> NULL ["tablename"]=> string(24) "fs_products_thiet_bi_day" ["price"]=> string(9) "105600000" ["price_old"]=> string(9) "105600000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["quantity"]=> string(1) "1" ["currency"]=> string(3) "VND" ["created_time"]=> string(19) "2022-06-20 11:21:20" ["edited_time"]=> string(19) "2023-01-30 09:56:46" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "3134" ["hits"]=> string(1) "0" ["sale_count"]=> string(1) "0" ["keyword"]=> NULL ["tags"]=> string(0) "" ["favourite"]=> string(1) "0" ["types"]=> NULL ["seo_title"]=> string(94) "Bán dây tín hiệu AudioQuest FireBird giá tốt, chất luợng cao, nhập khẩu Mỹ" ["seo_keyword"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(225) "Phân phối các dòng dây loa, dây tín hiệu nhập khẩu 100% chính hãng cao cấp tại AudioHanoi. Liên hệ Mr Thu: 098 554 7788 để được tư vấn và giá bán về dây tín hiệu AudioQuest FireBird" ["status"]=> NULL ["products_related"]=> string(0) "" ["news_related"]=> NULL ["comments_total"]=> string(1) "0" ["comments_unread"]=> string(1) "0" ["comments_last_time"]=> NULL ["comments_published"]=> string(1) "0" ["show_in_home"]=> NULL ["date_start"]=> NULL ["date_end"]=> NULL ["is_hotdeal"]=> NULL ["warranty"]=> string(2) "12" ["specs"]=> string(0) "" ["is_hot"]=> string(1) "0" ["specs_copy"]=> NULL ["rating_count"]=> string(1) "0" ["rating_sum"]=> string(1) "0" ["colors"]=> string(0) "" ["image_spec"]=> string(83) "images/products/2022/06/20/original/day-tin-hieu-audioquest-firebrid_1655698879.jpg" ["is_promotion"]=> NULL ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["lengths"]=> string(0) "" ["action_id"]=> string(2) "22" ["action_name"]=> string(9) "lannguyen" ["seo_canonical"]=> string(70) "https://audiohanoihifi.com/day-tin-hieu-audioquest-firebird-p3468.html" } [10]=> object(stdClass)#21 (68) { ["id"]=> string(4) "3467" ["name"]=> string(39) "Dây tín hiệu AudioQuest ThunderBird" ["code"]=> NULL ["alias"]=> string(35) "day-tin-hieu-audioquest-thunderbird" ["category_id"]=> string(3) "193" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",193,172," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(16) "Dây tín hiệu" ["category_alias"]=> string(12) "day-tin-hieu" ["category_alias_wrapper"]=> string(23) ",day-tin-hieu,phu-kien," ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary"]=> string(599) "<p>- D&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest ThunderBird&nbsp;thương hi&ecirc;̣u Mỹ<br /> -&nbsp;<span style="text-align: justify;">Trang bị thiết bị từ h&oacute;a điện m&ocirc;i DBS 72V</span><br /> - S<span style="text-align: justify;">ử dụng c&ocirc;ng nghệ triệt ti&ecirc;u nhiễu ồn NDS 6 cấp độ<br /> - Sự kết hợp của c&ocirc;ng nghệ ZERO-Tech</span><br /> - Đầu cắm RCA v&agrave; XLR mạ v&agrave;ng&nbsp;</p>" ["summary_auto"]=> string(940) "Thiết kế: Dây tín hiệuVật liệu: Đồng PCS+Công nghệ:

- Trang bị thiết bị từ hóa điện môi DBS 72V
- Sử dụng công nghệ triệt tiêu nhiễu ồn NDS 6 cấp độ
- Sự kết hợp của công nghệ ZERO-Tech

Giắc cắm: RCA và XLR mạ vàngĐộ dài: 1,5m; 2mNước sản xuất: MỹDòng: Mythical Creature Interconnects" ["description"]=> string(10874) "<p style="text-align: justify;">Một hệ thống &acirc;m thanh ho&agrave;n hảo l&agrave; khi c&oacute; sự xuất hiện của cả những d&acirc;y c&aacute;p chất lượng, tương xứng với những thiết bị audio. V&agrave; d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest ThunderBird l&agrave; một đề cử s&aacute;ng gi&aacute; cho những audiophile đang muốn n&acirc;ng cấp bộ d&agrave;n của m&igrave;nh bằng một d&acirc;y t&iacute;n hiệu cao cấp.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="DSC07968" src="/upload_images/images/DSC07968.jpg" style="width: 1600px;" /></p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Giới thiệu về d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest ThunderBird ch&iacute;nh h&atilde;ng</strong></h2> <p style="text-align: justify;"><a href="https://audiohanoihifi.com/day-tin-hieu-audioquest-thunderbird-p3467.html">D&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest ThunderBird</a> l&agrave; &ldquo;em &uacute;t&rdquo; trong d&ograve;ng d&acirc;y t&iacute;n hiệu cao cấp mới nhất của AudioQuest &ndash; Mythical Creature Interconnects. Hai sản phẩm c&ugrave;ng d&ograve;ng l&agrave; AudioQuest FireBird v&agrave; AudioQuest Dragon v&agrave; nếu kh&ocirc;ng c&oacute; 2 model n&agrave;y th&igrave; c&oacute; thể n&oacute; sẽ l&agrave; d&acirc;y t&iacute;n hiệu tốt nhất m&agrave; thế giới đang t&igrave;m kiếm.</p> <p style="text-align: justify;">Theo th&ocirc;ng tin từ nh&agrave; sản xuất, d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest ThunderBird v&agrave; c&aacute;c sản phẩm c&ugrave;ng d&ograve;ng, đều c&oacute; sẵn với 2 loại đầu jack l&agrave; XLR v&agrave; RCA. Điều n&agrave;y gi&uacute;p người d&ugrave;ng dễ d&agrave;ng lựa chọn được sản phẩm ph&ugrave; hợp với nhu cầu của m&igrave;nh. V&agrave; mức gi&aacute; th&agrave;nh của 2 loại d&acirc;y n&agrave;y cũng c&oacute; sự ch&ecirc;nh lệch, d&acirc;y t&iacute;n hiệu sử dụng đầu jack XLR sẽ c&oacute; mức gi&aacute; cao hơn.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="DSC07972" src="/upload_images/images/DSC07972.jpg" style="width: 1600px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Cả đầu jack XLR v&agrave; RCA đều c&oacute; phần th&acirc;n được l&agrave;m từ đồng đỏ mạ v&agrave;ng để giảm nhiễu RF v&agrave; phần đầu kết nối được l&agrave;m từ bạc. L&agrave; một d&acirc;y c&aacute;p cao cấp, trang bị n&agrave;y đảm bảo kết nối tốt nhất v&agrave; hạn chế tối đa hiện tượng oxy h&oacute;a của kim loại.</p> <p style="text-align: justify;">Đặc điểm để ph&acirc;n biệt d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest ThunderBird với c&aacute;c anh em của n&oacute; được thể hiện r&otilde; r&agrave;ng ở m&agrave;u sắc vỏ d&acirc;y. N&oacute; sở hữu lớp vỏ bện ch&eacute;o m&agrave;u đen chắc khỏe, phần th&acirc;n jack cắm th&igrave; c&oacute; m&agrave;u v&agrave;ng đồng v&agrave; được in biểu tượng v&agrave; t&ecirc;n sản phẩm tr&ecirc;n đ&oacute;.</p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Chi tiết kỹ thuật v&agrave; những c&ocirc;ng nghệ ti&ecirc;n tiến tr&ecirc;n d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest ThunderBird</strong></h2> <p style="text-align: justify;">D&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest ThunderBird được nh&agrave; sản xuất duy tr&igrave; thiết kế d&acirc;y dẫn dạng sợi rắn đặc trưng của AudioQuest. Ưu điểm của thiết kế n&agrave;y l&agrave; ngăn chặn sự tương t&aacute;c giữa c&aacute;c sợi dẫn, đảm bảo điện dung v&agrave; độ tự cảm.</p> <p style="text-align: justify;">Với mức gi&aacute; rẻ hơn so với d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest FireBird v&agrave; AudioQuest Dragon, model n&agrave;y sở hữu phần l&otilde;i d&acirc;y dẫn được l&agrave;m từ đồng PSC+ (Perfect-Surface Copper+). Đ&acirc;y l&agrave; loại đồng cao cấp nhất của AudioQuest, được ứng dụng c&ocirc;ng nghệ độc quyền của h&atilde;ng để mang đến bề mặt d&acirc;y dẫn nhẵn mịn ho&agrave;n hảo. C&aacute;c sợi dẫn đồng PSC+ sẽ giảm thiểu sự biến dạng do ranh giới hạt g&acirc;y ra v&agrave; tối đa h&oacute;a khả năng ph&acirc;n t&aacute;n tiếng ồn tuyến t&iacute;nh RF.</p> <p style="text-align: justify;">Tương tự như c&aacute;c sản phẩm c&ugrave;ng d&ograve;ng, d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest ThunderBird cũng được ứng dụng c&ocirc;ng nghệ nghệ ZERO-Tech (trở kh&aacute;ng đặc trưng bằng 0) độc quyền của h&atilde;ng. Với trở kh&aacute;ng bằng), th&igrave; d&acirc;y t&iacute;n hiệu n&agrave;y c&oacute; thể ph&ugrave; hợp với trở kh&aacute;ng của c&aacute;c thiết bị một c&aacute;ch dễ d&agrave;ng. Quan trọng hơn, c&ocirc;ng nghệ n&agrave;y sẽ giảm nhiễu băng th&ocirc;ng v&agrave; ti&ecirc;u t&aacute;n tiếng ồn hiệu quả.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="DSC07993" src="/upload_images/images/DSC07993.jpg" style="width: 1600px;" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">D&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest ThunderBird sử dụng ống c&aacute;ch điện kh&ocirc;ng kh&iacute; FEP. Thiết kế n&agrave;y gi&uacute;p đảm bảo ngăn c&aacute;ch hiệu quả giữa c&aacute;c d&acirc;y dẫn kim loại v&agrave; vật liệu c&aacute;ch điện nhờ lớp kh&ocirc;ng kh&iacute; ở giữa. Từ đ&oacute;, t&iacute;n hiệu &acirc;m thanh sẽ kh&ocirc;ng bị thất tho&aacute;t, bởi th&ocirc;ng thường vật liệu c&aacute;ch điện hấp thụ năng lượng từ d&acirc;y dẫn khi c&oacute; d&ograve;ng điện đi qua v&agrave; sau đ&oacute; trả lại cho d&acirc;y dẫn, khiến cho n&oacute; mất đi t&iacute;nh to&agrave;n vẹn.</p> <p style="text-align: justify;">Sự cao cấp của d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest ThunderBird được thể hiện r&otilde; ở trang bị thiết bị từ h&oacute;a điện m&ocirc;i DBS 72V độc quyền của AudioQuest. N&oacute; sẽ tạo ra m&ocirc;i trường tĩnh điện ổn định v&agrave; b&atilde;o h&ograve;a, ph&acirc;n cực tốt cho lớp c&aacute;ch điện. Ở d&acirc;y RCA sở hữu 1 thiết bị DBS, c&ograve;n ở d&acirc;y XLR th&igrave; l&agrave; thiết kế dual-DBS 72V. Trang bị n&agrave;y c&oacute; t&aacute;c dụng đảm bảo t&iacute;nh to&agrave;n vẹn của t&iacute;n hiệu, để kh&ocirc;ng g&acirc;y ra nhiễu điện mỗi, giảm trễ thời gian phi tuyến v&agrave; đảm bảo &acirc;m thanh qu&atilde;ng t&aacute;m được truyền tải đầy đủ nhất.</p> <p style="text-align: justify;">AudioQuest đ&atilde; sử dụng c&ocirc;ng nghệ triệt ti&ecirc;u nhiễu ồn NDS 6 cấp độ mới nhất của h&atilde;ng tr&ecirc;n d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest ThunderBird. Đ&oacute; l&agrave; sự kết hợp của c&ocirc;ng nghệ ZERO-Tech, thiết bị DBS 72V, c&aacute;c lưới điện trở carbon/graphene, d&acirc;y dẫn định hướng v&agrave; d&acirc;y tiếp địa mạ bạc. Trang bị ti&ecirc;n tiến n&agrave;y gi&uacute;p l&agrave;m giảm tiếng ồn v&agrave; nhiều RF một c&aacute;ch hiệu quả, đảm bảo sự tinh khiết v&agrave; trong suốt cho t&iacute;n hiệu &acirc;m thanh.</p> <p style="text-align: justify;">C&oacute; thể thấy rằng, khi tung ra d&ograve;ng sản phẩm mới Mythical Creature Interconnect, AudioQuest đ&atilde; d&agrave;nh rất nhiều thời gian để thử nghiệm những c&ocirc;ng nghệ được ứng dụng tr&ecirc;n c&aacute;c d&acirc;y t&iacute;n hiệu, đảm bảo đạt được hiệu quả cao nhất. Ch&iacute;nh v&igrave; thế, d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest ThunderBird dễ d&agrave;ng trở th&agrave;nh một mẫu d&acirc;y c&aacute;p tốt nhất ở ph&acirc;n kh&uacute;c, mang đến kết nối được xem l&agrave; ho&agrave;n hảo.</p> <p style="text-align: justify;"><b>C&aacute;c bạn c&oacute; thể tham khảo c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c tại đ&acirc;y</b></p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> <p class="embed-container"><iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/s77DvgHwDYU"></iframe></p> <p><strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=s77DvgHwDYU" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Sức mạnh truyền tải &acirc;m thanh ưu việt của d&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T Monolith SE RCA </a></strong></p>" ["image"]=> string(86) "images/products/2022/06/20/original/day-tin-hieu-audioquest-thunderbrid_1655696435.jpg" ["video"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "37" ["manufactory_alias"]=> string(10) "audioquest" ["manufactory_name"]=> string(10) "AudioQuest" ["manufactory_image"]=> string(0) "" ["model"]=> string(22) "AudioQuest ThunderBird" ["model_alias"]=> NULL ["model_name"]=> NULL ["tablename"]=> string(24) "fs_products_thiet_bi_day" ["price"]=> string(8) "55200000" ["price_old"]=> string(8) "55200000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["quantity"]=> string(1) "1" ["currency"]=> string(3) "VND" ["created_time"]=> string(19) "2022-06-20 10:40:36" ["edited_time"]=> string(19) "2023-01-30 09:50:21" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "3133" ["hits"]=> string(1) "0" ["sale_count"]=> string(1) "0" ["keyword"]=> NULL ["tags"]=> string(0) "" ["favourite"]=> string(1) "0" ["types"]=> NULL ["seo_title"]=> string(97) "Bán dây tín hiệu AudioQuest ThunderBird giá tốt, chất luợng cao, nhập khẩu Mỹ" ["seo_keyword"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(228) "Phân phối các dòng dây loa, dây tín hiệu nhập khẩu 100% chính hãng cao cấp tại AudioHanoi. Liên hệ Mr Thu: 098 554 7788 để được tư vấn và giá bán về dây tín hiệu AudioQuest ThunderBird" ["status"]=> NULL ["products_related"]=> string(0) "" ["news_related"]=> NULL ["comments_total"]=> string(1) "0" ["comments_unread"]=> string(1) "0" ["comments_last_time"]=> NULL ["comments_published"]=> string(1) "0" ["show_in_home"]=> NULL ["date_start"]=> NULL ["date_end"]=> NULL ["is_hotdeal"]=> NULL ["warranty"]=> string(2) "12" ["specs"]=> string(0) "" ["is_hot"]=> string(1) "0" ["specs_copy"]=> NULL ["rating_count"]=> string(1) "0" ["rating_sum"]=> string(1) "0" ["colors"]=> string(0) "" ["image_spec"]=> string(86) "images/products/2022/06/20/original/day-tin-hieu-audioquest-thunderbrid_1655696434.jpg" ["is_promotion"]=> NULL ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["lengths"]=> string(0) "" ["action_id"]=> string(2) "22" ["action_name"]=> string(9) "lannguyen" ["seo_canonical"]=> string(73) "https://audiohanoihifi.com/day-tin-hieu-audioquest-thunderbird-p3467.html" } [11]=> object(stdClass)#20 (68) { ["id"]=> string(4) "3466" ["name"]=> string(60) "Chân chống rung Audio Physic VCF II Magnetic plus Speaker" ["code"]=> NULL ["alias"]=> string(57) "chan-chong-rung-audio-physic-vcf-ii-magnetic-plus-speaker" ["category_id"]=> string(3) "265" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",265,172," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(18) "Phụ kiện khác" ["category_alias"]=> string(12) "ph-ki-n-kh-c" ["category_alias_wrapper"]=> string(23) ",ph-ki-n-kh-c,phu-kien," ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary"]=> string(264) "<p>- Ch&acirc;n chống rung Audio Physic VCF II Magnetic plus Speaker sản xuất tại Đức<br /> -&nbsp;Sản phẩm: 8 chiếc/set<br /> - Tải trọng tối đa: 20kg/chiếc<br /> - M&agrave;u sắc: Black</p>" ["summary_auto"]=> string(451) "Kích thước: 50 x 36mmTrọng lượng: 20kg/chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: ĐứcDòng: Audio Physic VCF Accessories" ["description"]=> string(6376) "<p style="text-align: justify;">Đến từ Đức, Audio Physic l&agrave; một h&atilde;ng sản xuất loa nổi tiếng. Mỗi thiết kế của h&atilde;ng đ&aacute;p ứng được những ti&ecirc;u ch&iacute; về h&igrave;nh thức v&agrave; chất lượng &acirc;m thanh. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, thương hiệu n&agrave;y c&ograve;n tung ra thị trường những mẫu ch&acirc;n đế độc đ&aacute;o v&agrave; c&oacute; t&iacute;nh năng chống rung rất tốt cho loa v&agrave; c&aacute;c thiết bị &acirc;m thanh kh&aacute;c. V&agrave; <a href="https://audiohanoihifi.com/chan-chong-rung-audio-physic-vcf-ii-magnetic-plus-speaker-p3466.html">ch&acirc;n chống rung Audio Physic VCF II Magnetic Plus</a> l&agrave; một model đ&aacute;ng khen ngợi v&agrave; sự xuất hiện của n&oacute; sẽ g&oacute;p phần gi&uacute;p cải thiện chất lượng &acirc;m thanh m&agrave; loa t&aacute;i tạo.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="chan audiophysic1" src="/upload_images/images/chan-audiophysic1.jpg" style="width: 1600px;" /></p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Đặc điểm thiết kế của ch&acirc;n chống rung Audio Physic VCF II Magnetic Plus ch&iacute;nh h&atilde;ng</strong></h2> <p style="text-align: justify;">Ch&acirc;n chống rung Audio Physic VCF II Magnetic Plus được sản xuất để sử dụng cho những loa d&ograve;ng CLASSIC của Audio Physic. N&oacute; trở th&agrave;nh giải ph&aacute;p kiểm so&aacute;t rung động rất tốt. Mỗi ch&acirc;n đế n&agrave;y c&oacute; thiết kế chắc khỏe v&agrave; sang trọng với đường k&iacute;nh 50mm, chiều cao 36mm. N&oacute; c&oacute; sẵn trong c&aacute;c phi&ecirc;n bản M5, M6, M8, M10 v&agrave; 3/8 inch.</p> <p style="text-align: justify;">Tất cả c&aacute;c ch&acirc;n chống rung Audio Physic VCF II Magnetic Plus trong bộ sản phẩm đều c&oacute; một tấm kim loại ở tr&ecirc;n c&ugrave;ng đ&oacute;ng vai tr&ograve; như một tấm đỡ với phần l&otilde;m ở giữa - d&agrave;nh cho tất cả c&aacute;c th&agrave;nh phần được gắn tr&ecirc;n c&aacute;c gai kim loại. Nếu c&aacute;c thiết bị kh&ocirc;ng c&oacute; ch&acirc;n gai,người d&ugrave;ng c&oacute; thể phủ c&aacute;c tấm kim loại của ch&acirc;n đế cao 18 mm bằng nỉ đen, tự d&iacute;nh. Điều n&agrave;y bảo vệ phần dưới của c&aacute;c linh kiện - v&igrave; mẫu ch&acirc;n đế n&agrave;y kh&ocirc;ng được đặt dưới ch&acirc;n thiết bị, m&agrave; phải tiếp x&uacute;c trực tiếp với phần dưới của thiết bị. Nhờ đ&oacute; m&agrave; tạo ra một hiệu ứng hiệu quả hơn.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="chan audiophysic3" src="/upload_images/images/chan-audiophysic3.jpg" style="width: 1600px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Với tải trọng tối đa l&ecirc;n đến 20kg cho mỗi chiếc ch&acirc;n chống rung Audio Physic VCF II Magnetic Plus, th&igrave; với 4 model n&agrave;y c&oacute; thể tải được những loa v&agrave; thiết bị &acirc;m thanh c&oacute; trọng lượng l&ecirc;n đến 80kg, đảm bảo hoạt động rất hiệu quả.</p> <p style="text-align: justify;">Tr&ecirc;n thiết kế của ch&acirc;n chống rung Audio Physic VCF II Magnetic Plus được ứng dụng c&ocirc;ng nghệ VCF mới nhất của Audio Physic. VCF l&agrave; viết tắt của cụm từ Vibration Control Feet. V&agrave; ở phi&ecirc;n bản n&agrave;y, ch&acirc;n đế được chia l&agrave;m 2 phần tr&ecirc;n v&agrave; dưới, được trang bị nam ch&acirc;m cực mạch b&ecirc;n trong, kết hợp với loại vải SSC (String Suspension Concept) đặc biệt, c&oacute; t&aacute;c dụng hấp thụ c&aacute;c rung động.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="chan audiophysic2" src="/upload_images/images/chan-audiophysic2.jpg" style="width: 1600px;" /></p> <p style="text-align: justify;">So với ch&acirc;n chống rung Audio Physic VCF V Magnetic Plus, model Audio Physic VCF II Magnetic Plus được thiết kế cho những thiết bị &acirc;m thanh c&oacute; trọng lượng nhẹ hơn. N&oacute; sẽ loại bỏ những rung động cuối c&ugrave;ng, để trả lại sự ổn định nhất cho thiết bị v&agrave; n&acirc;ng cao chất lượng &acirc;m thanh của m&agrave;n tr&igrave;nh diễn.</p> <p style="text-align: justify;"><b>C&aacute;c bạn c&oacute; thể tham khảo c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c tại đ&acirc;y&nbsp;</b></p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> <p class="embed-container"><iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/GZyUV7jj5og"></iframe></p> <p><strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=GZyUV7jj5og" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Sức mạnh truyền tải &acirc;m thanh si&ecirc;u mạnh mẽ từ d&acirc;y loa A.R.T Monolith SE</a></strong></p>" ["image"]=> string(74) "images/products/2022/06/01/original/vcf-ii-manetic-plus-ava_1654054669.jpg" ["video"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "38" ["manufactory_alias"]=> string(12) "audio-physic" ["manufactory_name"]=> string(12) "Audio Physic" ["manufactory_image"]=> string(0) "" ["model"]=> string(41) "Audio Physic VCF II Magnetic plus Speaker" ["model_alias"]=> NULL ["model_name"]=> NULL ["tablename"]=> string(21) "fs_products_gia_do_ke" ["price"]=> string(8) "23100000" ["price_old"]=> string(8) "23100000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["quantity"]=> string(1) "1" ["currency"]=> string(3) "VND" ["created_time"]=> string(19) "2022-06-01 10:17:03" ["edited_time"]=> string(19) "2022-06-07 17:08:41" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "3132" ["hits"]=> string(1) "0" ["sale_count"]=> string(1) "0" ["keyword"]=> NULL ["tags"]=> string(0) "" ["favourite"]=> string(1) "0" ["types"]=> NULL ["seo_title"]=> string(118) "Bán chân chống rung Audio Physic VCF II Magnetic plus Speaker giá tốt, chất luợng cao, nhập khẩu Đức" ["seo_keyword"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(214) "Phân phối các dòng loa nhập khẩu 100% chính hãng cao cấp tại AudioHanoi. Liên hệ Mr Thu: 098 554 7788 để được tư vấn và giá chân chống rung Audio Physic VCF II Magnetic plus Speaker" ["status"]=> NULL ["products_related"]=> string(0) "" ["news_related"]=> NULL ["comments_total"]=> string(1) "0" ["comments_unread"]=> string(1) "0" ["comments_last_time"]=> NULL ["comments_published"]=> string(1) "0" ["show_in_home"]=> NULL ["date_start"]=> NULL ["date_end"]=> NULL ["is_hotdeal"]=> NULL ["warranty"]=> string(2) "12" ["specs"]=> string(0) "" ["is_hot"]=> string(1) "0" ["specs_copy"]=> NULL ["rating_count"]=> string(1) "0" ["rating_sum"]=> string(1) "0" ["colors"]=> string(3) ",8," ["image_spec"]=> string(73) "images/products/2022/06/01/original/vcf-ii-manetic-plus-kt_1654054668.jpg" ["is_promotion"]=> NULL ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["lengths"]=> string(0) "" ["action_id"]=> string(2) "22" ["action_name"]=> string(9) "lannguyen" ["seo_canonical"]=> string(95) "https://audiohanoihifi.com/chan-chong-rung-audio-physic-vcf-ii-magnetic-plus-speaker-p3466.html" } [12]=> object(stdClass)#19 (68) { ["id"]=> string(4) "3465" ["name"]=> string(46) "Dây tín hiệu AudioQuest HDMI Cinnamon 48" ["code"]=> NULL ["alias"]=> string(40) "day-tin-hieu-audioquest-hdmi-cinnamon-48" ["category_id"]=> string(3) "193" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",193,172," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(16) "Dây tín hiệu" ["category_alias"]=> string(12) "day-tin-hieu" ["category_alias_wrapper"]=> string(23) ",day-tin-hieu,phu-kien," ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary"]=> string(2484) "<table border="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td width="10%"><img alt="" src="https://www.audioquest.com/cache/img/f49d1ce8f0b5aff079c69a4e069e6733.jpg" style="width: 50px; height: 50px;" /></td> <td width="90%">D&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Cinnamon 48</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https://www.audioquest.com/cache/img/c4f3b4fd11583aa9f0b4845a30511f93.jpg" style="width: 50px; height: 50px;" /></td> <td> <p style="text-align: justify;">Cung cấp băng th&ocirc;ng tối đa l&ecirc;n đến 48Gbps&nbsp;với&nbsp;4 cặp &acirc;m thanh / video c&acirc;n bằng l&ecirc;n tới&nbsp;12Gbps mỗi cặp</p> </td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https://www.audioquest.com/cache/img/de8ac785268d119e5c9ce47545120ec1.jpg" style="width: 50px; height: 50px;" /></td> <td style="text-align: justify;">Nằm trong d&ograve;ng HDMI 8K/10K của nh&agrave; sản xuất AudioQuest</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https://www.audioquest.com/cache/img/5cdb02005e067f37e5e05c18a4fa2914.jpg" style="width: 50px; height: 50px;" /></td> <td style="text-align: justify;">C&oacute; 19 sợi dẫn dẵn được l&agrave;m từ đồng mạ bạc 1.25%</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https://www.audioquest.com/cache/img/654392e3a9021023caf72ca500d39cca.jpg" style="width: 50px; height: 50px;" /></td> <td style="text-align: justify;">Ứng dụng c&ocirc;ng nghệ triệt ti&ecirc;u nhiễu ồn NDS cấp độ 2</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https://www.audioquest.com/cache/img/27e0b4c57f44401cdfa6ed2e29368d6f.jpg" style="height: 50px; width: 50px;" /></td> <td style="text-align: justify;">Trang bị t&iacute;nh năng eARC&nbsp;hỗ trợ những định dạng lossless: Dolby Atmos hay DTS: X</td> </tr> </tbody> </table>" ["summary_auto"]=> string(1283) "Thiết kế: Dây tín hiệuVật liệu: Dây dẫn dạng sợi rắn đơnCông nghệ:

- Sử dụng dây dẫn dạng sợi rắn đơn
- Trang bị tính năng eARC nâng cấp hơn
- eARC còn hỗ trợ những định dạng lossless: Dolby Atmos hay DTS: X, độ phân giải lên đến 24-bit/192kHz
- Ứng dụng công nghệ triệt tiêu nhiễu ồn NDS cấp độ 2

Giắc cắm: HDMIĐộ dài: 0.75m ;1.5m ;2m ;3m; 5mNước sản xuất: Mỹ/Trung QuốcDòng: Audioquest HDMI Active" ["description"]=> string(12193) "<p style="text-align: justify;">​Ng&agrave;y nay, sự ph&aacute;t triển của c&ocirc;ng nghệ HDMI như vũ b&atilde;o, đem đến những trải nghiệm audio/video tr&ecirc;n cả tuyệt vời. AudioQuest l&agrave; một thương hiệu rất biết cập nhật xu hướng v&agrave; kh&ocirc;ng ngừng n&acirc;ng cấp những sản phẩm d&acirc;y c&aacute;p HDMI của họ. Nếu như ở phi&ecirc;n bản d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Cinnamon được t&iacute;ch hợp c&ocirc;ng nghệ HDMI 2.0 th&igrave; ở&nbsp;<a href="https://audiohanoihifi.com/day-tin-hieu-audioquest-hdmi-cinnamon-48-p3465.html">d</a><span style="text-align: justify;"><a href="https://audiohanoihifi.com/day-tin-hieu-audioquest-hdmi-cinnamon-48-p3465.html">&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Cinnamon 48</a>&nbsp;</span>đ&atilde; c&oacute; sự n&acirc;ng cấp vượt trội, với c&ocirc;ng nghệ HDMI 2.1, cung cấp băng th&ocirc;ng tối đa l&ecirc;n đến 48Gbps. Một thiết kế ho&agrave;n hảo đến từ tương lai đ&atilde; tạo n&ecirc;n d&acirc;y c&aacute;p HDMI Acitve đ&aacute;ng sở hữu nhất hiện nay.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="AudioQuest HDMI Cinnamon 48" src="/upload_images/images/AudioQuest-HDMI-Cinnamon-48.jpg" style="width: 500px;" /></p> <h2 style="text-align: justify;">Những th&ocirc;ng tin&nbsp;cơ bản về&nbsp;d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI&nbsp;Cinnamon 48 ch&iacute;nh h&atilde;ng</h2> <p style="text-align: justify;">D&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Cinnamon 48 l&agrave; một trong 8 d&acirc;y HDMI 48 nằm trong d&ograve;ng HDMI 8K/10K của nh&agrave; sản xuất AudioQuest, được ra mắt v&agrave;o hồi cuối năm 2020 v&agrave; nhanh ch&oacute;ng được giới audiophile thừa nhận gi&aacute; trị chất lượng vượt trội m&agrave; n&oacute; mang lại.</p> <p style="text-align: justify;">D&ograve;ng HDMI 8K/10K c&oacute; tổng cộng 11 sản phẩm, trong đ&oacute; c&oacute; 8 d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI 48 l&agrave; AudioQuest HDMI Pearl 48, AudioQuest HDMI Foret 48, AudioQuest HDMI Cinnamon 48, AudioQuest HDMI Carbon 48, AudioQuest HDMI Vodka 48, AudioQuest HDMI ThunderBird 48, AudioQuest HDMI FireBird 48, AudioQuest HDMI Dragon 48. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; l&agrave; 3 d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Vodka eARC, AudioQuest HDMI Thunder eARC v&agrave; AudioQuest HDMI Dragon eARC.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="AudioQuest HDMI Cinnamon 48 doi" src="/upload_images/images/AudioQuest-HDMI-Cinnamon-48-doi.jpg" style="width: 500px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Tương tự như c&aacute;c d&acirc;y t&iacute;n hiệu mang t&ecirc;n Cinamon kh&aacute;c của AudioQuest, d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Cinnamon 48 c&oacute; vẻ ngo&agrave;i nổi bật với m&agrave;u đỏ v&agrave; đen kết hợp. Model n&agrave;y được thiết kế với 2 dạng vỏ d&acirc;y đặc trưng của AudioQuest, đ&oacute; l&agrave; phi&ecirc;n bản bện ch&eacute;o giống như x&aacute;c rắn cho những d&acirc;y c&oacute; độ d&agrave;i từ 0.75m &ndash; 2.25m v&agrave; phi&ecirc;n bản vỏ nhựa PVC dạng ống cứng cho d&acirc;y c&oacute; độ d&agrave;i từ 3m đến 5m.</p> <p style="text-align: justify;">Điều n&agrave;y cho thấy, d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Cinnamon 48 c&oacute; chiều d&agrave;i d&acirc;y tối đa l&agrave; 5m v&agrave; tối thiểu l&agrave; 0.75m. Phần đầu jack cắm chuẩn HDMI 2.1, được mạ v&agrave;ng tỉ mỉ, tăng chất lượng kết nối t&iacute;n hiệu v&agrave; hạn chế oxy h&oacute;a hiệu quả.</p> <h2 style="text-align: justify;">Chi tiết kỹ thuật v&agrave; những trang thiết bị ti&ecirc;n tiến tr&ecirc;n&nbsp;d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI&nbsp;Cinnamon 48</h2> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 16px;">1.25% Siliver</span></strong>: D&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Cinnamon 48 sử dụng d&acirc;y dẫn dạng sợi rắn đơn. Đ&acirc;y l&agrave; thiết kế đặc trưng của AudioQuest, giải quyết được t&igrave;nh trạng tương t&aacute;c sợi, nguy&ecirc;n nh&acirc;n ch&iacute;nh g&acirc;y n&ecirc;n biến dạng. B&ecirc;n trong d&acirc;y t&iacute;n hiệu HDMI 48 n&agrave;y c&oacute; tới 19 sợi dẫn dẵn được l&agrave;m từ đồng mạ bạc 1.25%, để cải thiện khả năng tản nhiễu. Đặt kim loại cao cấp b&ecirc;n ngo&agrave;i ruột d&acirc;y dẫn mang lại lợi &iacute;ch lớn nhất về hiệu suất tổng thể, hơn nữa đ&oacute; c&ograve;n l&agrave; một c&aacute;ch tiết kiệm chi ph&iacute; tuyệt vời để tối đa h&oacute;a d&acirc;y c&aacute;p digital.</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c sợi dẫn của d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Cinnamon 48 được bố tr&iacute; rất khoa học. Th&ocirc;ng qua h&igrave;nh ảnh mặt cắt của d&acirc;y, người d&ugrave;ng sẽ thấy c&oacute; 8 d&acirc;y t&iacute;n hiệu AV, 2 d&acirc;y eARC, 5 d&acirc;y tiếp địa, 1 d&acirc;y nguồn 5V đặt ở ch&iacute;nh giữa, c&aacute;c d&acirc;y lẻ c&ograve;n lại l&agrave; d&acirc;y DDC, SCL v&agrave; SDA. Trong số những d&acirc;y n&agrave;y th&igrave; chỉ c&oacute; duy nhất d&acirc;y tiếp địa vẫn l&agrave;m bằng đồng mạ thiếc.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="AudioQuest HDMI Cinnamon 48 sau sau" src="/upload_images/images/AudioQuest-HDMI-Cinnamon-48-sau-sau.jpg" style="width: 870px;" /></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 16px;">48 Gbps</span></strong>: Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;, d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Cinnamon 48 c&oacute; băng th&ocirc;ng l&ecirc;n đến 48Gbps như ch&iacute;nh c&aacute;i t&ecirc;n của n&oacute;, cho ph&eacute;p truyền tải video 10K Ultra-HD chuy&ecirc;n nghiệp v&agrave; độ ph&acirc;n giải/tốc độ l&agrave;m mới l&ecirc;n đến 8K/60 v&agrave; 4K/120. Băng th&ocirc;ng 48Gbps được tạo ra nhờ v&agrave;o 4 cặp d&acirc;y AV c&acirc;n bằng c&oacute; tốc độ 12Gbps mỗi cặp. Nh&agrave; sản xuất đ&atilde; tiến h&agrave;ng thiết kế v&agrave; chế tạo ch&uacute;ng với độ ch&iacute;nh x&aacute;c v&agrave; dung sai chặt chẽ.</p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 16px;">eARC</span></strong>: B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, d&acirc;y t&iacute;n hiệu HDMI Active n&agrave;y c&ograve;n được trang bị nhiều c&ocirc;ng nghệ cao cấp để đem đến trải nghiệm phim ảnh v&agrave; &acirc;m thanh tuyệt vời hơn cho người d&ugrave;ng. Đầu ti&ecirc;n phải kể đến t&iacute;nh năng eARC tr&ecirc;n d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Cinnamon 48. T&iacute;nh năng n&agrave;y được n&acirc;ng cấp đ&aacute;ng kể so với ARC trước đ&acirc;y, cho ph&eacute;p người d&ugrave;ng c&oacute; thể gửi t&iacute;n hiệu audio từ ch&iacute;nh TV sang receiver, bộ xử l&yacute; hoặc loa soundbar m&agrave; kh&ocirc;ng cần d&ugrave;ng d&acirc;y t&iacute;n hiệu optical Toslink. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, eARC c&ograve;n hỗ trợ những định dạng lossless như Dolby Atmos hay DTS: X, độ ph&acirc;n giải l&ecirc;n đến 24-bit/192kHz.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="AudioQuest HDMI Cinnamon 48 hop" src="/upload_images/images/AudioQuest-HDMI-Cinnamon-48-hop.jpg" style="width: 650px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Tr&ecirc;n d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Cinnamon 48 c&ograve;n được ứng dụng c&ocirc;ng nghệ triệt ti&ecirc;u nhiễu ồn NDS cấp độ 2 của AudioQuest. Những thiết kế vỏ d&acirc;y v&agrave; lớp c&aacute;ch điện th&ocirc;ng thường kh&ocirc;ng thể ngăn chặn được c&aacute;c nhiễu s&oacute;ng của Wifi, di động v&agrave; từ những thiết bị điện tử kh&aacute;c. Ch&iacute;nh v&igrave; thế, c&ocirc;ng nghệ NDS ca-&aacute;p độ 2 n&agrave;y sử dụng một lớp kim loại bọc xung quanh 4 cặp d&acirc;y t&iacute;n hiệu AV v&agrave; d&acirc;y eARC để tăng cường hơn nữa khả năng ti&ecirc;u t&aacute;n tiếng ồn.</p> <p style="text-align: justify;">Đồng thời, c&aacute;c kỹ sư AudioQuest c&ograve;n sử dụng phương ph&aacute;p kiểm so&aacute;t hướng t&iacute;nh của 19 sợi dẫn, để đảm bảo nhiễu ồn RF kh&ocirc;ng x&acirc;m nhập v&agrave;o b&ecirc;n trong v&agrave; kh&ocirc;ng l&agrave;m giảm hiệu suất truyền dẫn t&iacute;n hiệu của d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Cinnamon 48.</p> <p style="text-align: justify;">Tất cả những trang bị kỹ thuật ti&ecirc;n tiến n&agrave;y, c&ugrave;ng qu&aacute; tr&igrave;nh sản xuất theo ti&ecirc;u chuẩn cao nhất, d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Cinnamon 48 thực sự l&agrave; một c&aacute;p HDMI Active tuyệt vời. N&oacute; sẽ truyền dẫn những &acirc;m thanh, h&igrave;nh ảnh với độ r&otilde; r&agrave;ng, ch&acirc;n thực v&agrave; sắc n&eacute;t hơn bao giờ hết, để mọi trải nghiệm phim ảnh, ca nhạc của người d&ugrave;ng lu&ocirc;n tuyệt vời, xứng đ&aacute;ng với những g&igrave; họ đầu tư.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>C&aacute;c bạn c&oacute; thể tham khảo c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c tại đ&acirc;y</strong></p> <p class="embed-container" style="position: relative; padding-bottom: 432.562px; height: 0px; overflow: hidden; max-width: 100%; text-align: justify;"><iframe allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/clNikkvr0V8" width="560"></iframe></p>" ["image"]=> string(78) "images/products/2022/05/27/original/audioquest-hdmi-cinnamon-48_1653621610.jpg" ["video"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "37" ["manufactory_alias"]=> string(10) "audioquest" ["manufactory_name"]=> string(10) "AudioQuest" ["manufactory_image"]=> string(0) "" ["model"]=> string(27) "AudioQuest HDMI Cinnamon 48" ["model_alias"]=> NULL ["model_name"]=> NULL ["tablename"]=> string(24) "fs_products_thiet_bi_day" ["price"]=> string(7) "1680000" ["price_old"]=> string(7) "2400000" ["discount"]=> string(2) "30" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["quantity"]=> string(1) "1" ["currency"]=> string(3) "VND" ["created_time"]=> string(19) "2022-05-27 10:20:11" ["edited_time"]=> string(19) "2022-10-11 16:29:00" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "3131" ["hits"]=> string(1) "0" ["sale_count"]=> string(1) "0" ["keyword"]=> NULL ["tags"]=> string(0) "" ["favourite"]=> string(1) "0" ["types"]=> NULL ["seo_title"]=> string(102) "Bán dây tín hiệu AudioQuest HDMI Cinnamon 48 giá tốt, chất luợng cao, nhập khẩu Mỹ" ["seo_keyword"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(233) "Phân phối các dòng dây loa, dây tín hiệu nhập khẩu 100% chính hãng cao cấp tại AudioHanoi. Liên hệ Mr Thu: 098 554 7788 để được tư vấn và giá bán về dây tín hiệu AudioQuest HDMI Cinnamon 48" ["status"]=> NULL ["products_related"]=> string(0) "" ["news_related"]=> NULL ["comments_total"]=> string(1) "0" ["comments_unread"]=> string(1) "0" ["comments_last_time"]=> NULL ["comments_published"]=> string(1) "0" ["show_in_home"]=> NULL ["date_start"]=> NULL ["date_end"]=> NULL ["is_hotdeal"]=> NULL ["warranty"]=> string(2) "12" ["specs"]=> string(0) "" ["is_hot"]=> string(1) "0" ["specs_copy"]=> NULL ["rating_count"]=> string(1) "0" ["rating_sum"]=> string(1) "0" ["colors"]=> string(0) "" ["image_spec"]=> string(78) "images/products/2022/05/27/original/audioquest-hdmi-cinnamon-48_1653621609.jpg" ["is_promotion"]=> NULL ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["lengths"]=> string(0) "" ["action_id"]=> string(2) "22" ["action_name"]=> string(9) "lannguyen" ["seo_canonical"]=> string(78) "https://audiohanoihifi.com/day-tin-hieu-audioquest-hdmi-cinnamon-48-p3465.html" } [13]=> object(stdClass)#18 (68) { ["id"]=> string(4) "3464" ["name"]=> string(43) "Dây tín hiệu AudioQuest HDMI Pearl 18" ["code"]=> NULL ["alias"]=> string(37) "day-tin-hieu-audioquest-hdmi-pearl-18" ["category_id"]=> string(3) "193" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",193,172," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(16) "Dây tín hiệu" ["category_alias"]=> string(12) "day-tin-hieu" ["category_alias_wrapper"]=> string(23) ",day-tin-hieu,phu-kien," ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary"]=> string(2171) "<table border="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td width="10%"><img alt="" src="https://www.audioquest.com/cache/img/091b035446a42e22b3ab8a2db46c7774.jpg" style="height: 50px; width: 50px;" /></td> <td style="text-align: justify;" width="90%">D&acirc;y tín hi&ecirc;̣u AudioQuest HDMI Pearl 18 thương hi&ecirc;̣u Mỹ</td> </tr> <tr> <td width="10%"><img alt="" src="https://www.audioquest.com/cache/img/3dec9c15935e5acb2bf0c36c06fab841.jpg" style="height: 50px; width: 50px;" /></td> <td style="text-align: justify;" width="90%">L&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n trong d&ograve;ng HDMI 4K-8K do AudioQuest sản xuất</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https://www.audioquest.com/cache/img/781690407e9d8b49f311af4c564cc68e.jpg" style="height: 50px; width: 50px;" /></td> <td style="text-align: justify;">Cho ph&eacute;p hiệu suất truyền tải t&iacute;n hiệu đạt tới 18Gbps / 4K UltraHD&nbsp;</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https://www.audioquest.com/cache/img/c28e4981bb1299e2595e6eb227d74219.jpg" style="width: 50px; height: 50px;" /></td> <td style="text-align: justify;">Sở hữu eARC chất lượng cao, hỗ trợ &acirc;m thanh đa k&ecirc;nh Dolby TrueHD v&agrave; Dolby Atmos, DTS-HD Master Audio v&agrave; DTS: X</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https://www.audioquest.com/cache/img/6f8f065cc228e3dd630efcef00713e97.jpg" style="width: 50px; height: 50px;" /></td> <td><span style="text-align: justify;">Hỗ trợ High Dynamic Range (HDR) and Dynamic HDR</span></td> </tr> </tbody> </table>" ["summary_auto"]=> string(1173) "Thiết kế: Dây tín hiệuVật liệu: Đồng LGCCông nghệ:

- Lõi làm từ đồng LGC với tổng cộng 19 sợi dẫn
- Sở hữu eARC chất lượng cao, hỗ trợ âm thanh đa kênh độ phân giải cao, như Dolby TrueHD và Dolby Atmos, DTS-HD Master Audio và DTS: X
- Hỗ trợ High Dynamic Range (HDR) and Dynamic HDR

Giắc cắm: HDMI 2.0Độ dài: 7.5m; 10m; 12.5m; 15mNước sản xuất: Mỹ/Trung QuốcDòng: Audioquest HDMI Active" ["description"]=> string(12827) "<p style="text-align: justify;">Nhắc đến AudioQuest chắc hẳn c&aacute;c audiophile đ&atilde; kh&ocirc;ng c&ograve;n mấy xa lạ với thương hiệu phụ kiện audio đ&igrave;nh đ&aacute;m của Mỹ n&agrave;y. Với hơn 40 năm ph&aacute;t triển trong lĩnh vực sản xuất d&acirc;y c&aacute;p v&agrave; những phụ kiện cho hệ thống &acirc;m thanh, AudioQuest lu&ocirc;n đ&aacute;p ứng được nhu cầu của kh&aacute;ch h&agrave;ng v&agrave; mang đến cho họ sự h&agrave;i l&ograve;ng, tin tưởng d&ugrave; sản phẩm ở bất kỳ tầm gi&aacute; n&agrave;o.&nbsp;<a href="https://audiohanoihifi.com/day-tin-hieu-audioquest-hdmi-pearl-18-p3464.html"><span style="text-align: justify;">D&acirc;y tín hi&ecirc;̣u AudioQuest HDMI Pearl 18</span></a>&nbsp;l&agrave; một thiết kế mới, dựa tr&ecirc;n những th&agrave;nh tựu cũ của nh&agrave; sản xuất, c&ugrave;ng sự đầu tư v&agrave;o việc tối đa h&oacute;a hiệu suất của d&acirc;y c&aacute;p HDMI, cung cấp khả năng đưa hiệu xuất kết nối &acirc;m thanh, h&igrave;nh ảnh l&ecirc;n một tầm cao mới.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="AudioQuest HDMI Pearl 18" src="/upload_images/images/AudioQuest-HDMI-Pearl-18.jpg" style="width: 550px;" /></p> <h2 style="text-align: justify;">Giới thiệu về d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Pearl 18 ch&iacute;nh h&atilde;ng</h2> <p style="text-align: justify;">D&acirc;y tín hi&ecirc;̣u AudioQuest HDMI Pearl 18 l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n trong d&ograve;ng HDMI 4K-8K do AudioQuest sản xuất. Model n&agrave;y được ph&aacute;t triển để trở th&agrave;nh d&acirc;y t&iacute;n hiệu HDMI Active, cho ph&eacute;p hiệu xuất truyền tải t&iacute;n hiệu đạt tới 18Gbps / 4K UltraHD đầy đủ tr&ecirc;n những d&acirc;y c&oacute; chiều d&agrave;i lớn l&ecirc;n đến 15 m&eacute;t.</p> <p style="text-align: justify;">Tương tự như bất kỳ mẫu d&acirc;y c&aacute;p sở hữu c&aacute;i t&ecirc;n AudioQuest Pearl, d&acirc;y tín hi&ecirc;̣u AudioQuest HDMI Pearl 18 c&oacute; thiết kế d&acirc;y dạng trụ tr&ograve;n d&agrave;i, với phần vỏ d&acirc;y tạo h&igrave;nh ống cứng từ vật liệu CMG (CL3/FT4) PVC rất bền bỉ, chống g&atilde;y gập v&agrave; chịu nhiệt ẩm rất tốt. N&oacute; c&oacute; m&agrave;u đen xen kẽ những đường sọc kẻ x&aacute;m, tạo th&agrave;nh lớp l&aacute; chắn an to&agrave;n, bảo vệ cho c&aacute;c th&agrave;nh phần d&acirc;y dẫn b&ecirc;n trong.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="AudioQuest HDMI Pearl dep" src="/upload_images/images/AudioQuest-HDMI-Pearl-dep.jpg" style="width: 600px;" /></p> <p style="text-align: justify;">D&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Pearl 18 cung cấp cho người d&ugrave;ng lựa chọn độ d&agrave;i tối đa l&ecirc;n đến 15m. V&agrave; độ d&agrave;i tối thiểu của d&acirc;y l&agrave; 7.5m. Như vậy, mẫu d&acirc;y t&iacute;n hiệu HDMI n&agrave;y l&agrave; lựa chọn đ&aacute;ng tin cậy cho những kết nối y&ecirc;u cầu d&acirc;y c&oacute; chiều d&agrave;i lớn m&agrave; kh&ocirc;ng lo suy hao t&iacute;n hiệu.</p> <h2 style="text-align: justify;">Thiết kế kỹ thuật ti&ecirc;n tiến của d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Pearl 18 nhập khẩu từ Mỹ</h2> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 16px;">4K/8K</span>:&nbsp;</strong>D&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Pearl 18 l&agrave; chuẩn HDMI 2.0, được thiết kế với khả năng truyền tải tốc độ cao với băng th&ocirc;ng tối đa 18Gbps, hỗ trợ định dạng video l&ecirc;n đến 8K/30fps. Điều n&agrave;y c&oacute; nghĩa l&agrave; mẫu d&acirc;y HDMI n&agrave;y c&oacute; thể cung cấp h&igrave;nh ảnh với độ ph&acirc;n giải 7680 x 4320 (hơn 33 triệu pixel) với tốc độ l&ecirc;n đến 30 khung h&igrave;nh / gi&acirc;y (fps).</p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 16px;">eARC</span>:</strong>&nbsp;Hơn nữa, d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Pearl 18 c&ograve;n sở hữu eARC chất lượng cao. eARC l&agrave; c&ocirc;ng nghệ cao cấp hơn ARC được sử dụng trước đ&oacute;, mục đ&iacute;ch l&agrave; mang đến những trải nghiệm audio tốt nhất cho c&aacute;c hệ thống sử dụng TV l&agrave;m nguồn ph&aacute;t &acirc;m thanh. Với eARC cho ph&eacute;p hỗ trợ &acirc;m thanh đa k&ecirc;nh c&oacute; độ ph&acirc;n giải cao, như Dolby TrueHD v&agrave; Dolby Atmos, DTS-HD Master Audio v&agrave; DTS: X. Nhờ vậy, người d&ugrave;ng c&oacute; thể dễ d&agrave;ng thưởng thức được c&aacute;c định dạng &acirc;m thanh lossless, sự n&acirc;ng cấp r&otilde; rệt so với ARC.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="AudioQuest HDMI Pearl hay" src="/upload_images/images/AudioQuest-HDMI-Pearl-hay.jpg" style="width: 600px;" /></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 16px;">HDR</span>:</strong>&nbsp;B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, d&acirc;y c&aacute;p HDMI Active n&agrave;y c&ograve;n hỗ trợ High Dynamic Range (HDR) and Dynamic HDR. HDR gi&uacute;p mở rộng độ tương phản của h&igrave;nh ảnh, c&oacute; độ s&aacute;ng cao hơn v&agrave; c&oacute; bảng m&agrave;u rộng hơn. T&iacute;nh năng n&agrave;y l&agrave;m cho mọi trải nghiệm giải tr&iacute; phim ảnh, ca nhạc hay c&aacute;c chương tr&igrave;nh truyền h&igrave;nh c&oacute; m&agrave;u sắc, h&igrave;nh ảnh trở n&ecirc;n giống với thực tế nhất c&oacute; thể.</p> <p style="text-align: justify;">D&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Pearl 18 sử dụng d&acirc;y dẫn được l&agrave;m từ đồng LGC với tổng cộng 19 sợi dẫn. Đ&acirc;y l&agrave; loại đồng hạt d&agrave;i rắn, cho ph&eacute;p truyền dẫn &acirc;m thanh mượt m&agrave;, r&otilde; r&agrave;ng hơn so với c&aacute;c d&acirc;y c&aacute;p sử dụng đồng OFHC th&ocirc;ng thường. Bởi đồng LGC cung cấp bề mặt d&acirc;y dẫn mịn m&agrave;ng tinh khiết, c&oacute; &iacute;t oxit, &iacute;t tạp chất, &iacute;t ranh giới hạn tồn tại n&ecirc;n hiệu suất cũng trở n&ecirc;n tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, nh&agrave; sản xuất duy tr&igrave; thiết kế d&acirc;y dẫn dạng sợi rắn để ngăn cản sự tương t&aacute;c giữa c&aacute;c sợi dẫn, một trong những nguy&ecirc;n nh&acirc;n ch&iacute;nh g&acirc;y biến dạng.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="AudioQuest HDMI Pearl doi a" src="/upload_images/images/AudioQuest-HDMI-Pearl-doi-a.jpg" style="width: 700px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Tất cả c&aacute;c d&acirc;y c&aacute;p audio đều c&oacute; hướng. Ch&iacute;nh v&igrave; thế, AudioQuest đ&atilde; tiến h&agrave;nh x&aacute;c định hướng t&iacute;n hiệu của d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Pearl 18 bằng phương ph&aacute;p kiểm so&aacute;t hướng t&iacute;nh của to&agrave;n bộ 19 sợi d&acirc;y dẫn được sử dụng. Điều n&agrave;y đảm bảo nhiễu ồn kh&ocirc;ng x&acirc;m nhập v&agrave;o b&ecirc;n trong. C&aacute;c mũi t&ecirc;n được đ&aacute;nh dấu r&otilde; r&agrave;ng tr&ecirc;n c&aacute;c đầu jack của d&acirc;y, để người d&ugrave;ng kết nối chuẩn x&aacute;c, đạt được chất lượng &acirc;m thanh vượt trội.</p> <p style="text-align: justify;">C&oacute; một thực tế l&agrave; bất kỳ vật liệu rắn n&agrave;o tiếp gi&aacute;p với d&acirc;y dẫn đều thực sự l&agrave; một phần của mạch kh&ocirc;ng ho&agrave;n hảo. Vật liệu c&aacute;ch điện d&acirc;y v&agrave; bảng mạch đều hấp thụ năng lượng. Một số năng lượng n&agrave;y được lưu trữ v&agrave; sau đ&oacute; được giải ph&oacute;ng dưới dạng biến dạng. Bởi v&igrave; kh&ocirc;ng kh&iacute; kh&ocirc;ng hấp thụ năng lượng v&agrave; Polyethylene l&agrave; vật liệu c&aacute;ch điện hấp thụ năng lượng cực thấp v&agrave; c&oacute; cấu h&igrave;nh biến dạng l&agrave;nh t&iacute;nh. Ch&iacute;nh v&igrave; thế, AudioQuest đ&atilde; thiết kế lớp c&aacute;ch điện cho d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Pearl 18 l&agrave; Foamed-PE, với h&agrave;m lượng kh&ocirc;ng kh&iacute; cao, duy tr&igrave; được sự to&agrave;n vẹn v&agrave; đầy đủ của t&iacute;n hiệu được d&acirc;y dẫn đồng LGC truyền dẫn.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="AudioQuest HDMI Pearl hop" src="/upload_images/images/AudioQuest-HDMI-Pearl-hop.jpg" style="width: 722px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Phần đầu jack cắm của d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Pearl 18 l&agrave; jack HDMI chuẩn 2.0, được mạ v&agrave;ng tỉ mỉ v&agrave; được ứng dụng c&ocirc;ng nghệ h&agrave;n nguội độc quyền của AudioQuest. Thiết kế n&agrave;y cung cấp c&aacute;c kết nối chặt chẽ, ổn định v&agrave; hạn chế tối đa việc thất tho&aacute;t t&iacute;n hiệu.</p> <p style="text-align: justify;">Một loạt những trang bị ti&ecirc;n tiến, từ vật liệu, đến kỹ thuật v&agrave; những c&ocirc;ng nghệ hiện đại, được c&aacute;c kỹ sư AudioQuest nghi&ecirc;n cứu v&agrave; thử nghiệm kỹ lưỡng đ&atilde; được ứng dụng tr&ecirc;n d&acirc;y t&iacute;n hiệu tín hi&ecirc;̣u AudioQuest HDMI Pearl 18. Tất cả những điều n&agrave;y đảm bảo một d&acirc;y HDMI Active cung cấp kết nối &ldquo;đường d&agrave;i&rdquo; với chất lượng h&igrave;nh ảnh, &acirc;m thanh chất lượng cao đ&aacute;ng khen ngợi.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>C&aacute;c bạn c&oacute; thể tham khảo c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c tại đ&acirc;y&nbsp;</strong></p> <p class="embed-container" style="position: relative; padding-bottom: 432.562px; height: 0px; overflow: hidden; max-width: 100%; text-align: justify;"><iframe allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/clNikkvr0V8" width="560"></iframe></p>" ["image"]=> string(75) "images/products/2022/05/27/original/audioquest-hdmi-pearl-18_1653621331.jpg" ["video"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "37" ["manufactory_alias"]=> string(10) "audioquest" ["manufactory_name"]=> string(10) "AudioQuest" ["manufactory_image"]=> string(0) "" ["model"]=> string(24) "AudioQuest HDMI Pearl 18" ["model_alias"]=> NULL ["model_name"]=> NULL ["tablename"]=> string(24) "fs_products_thiet_bi_day" ["price"]=> string(7) "3360000" ["price_old"]=> string(7) "4800000" ["discount"]=> string(2) "30" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["quantity"]=> string(1) "1" ["currency"]=> string(3) "VND" ["created_time"]=> string(19) "2022-05-27 10:15:07" ["edited_time"]=> string(19) "2022-10-11 16:28:23" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "3130" ["hits"]=> string(1) "0" ["sale_count"]=> string(1) "0" ["keyword"]=> NULL ["tags"]=> string(0) "" ["favourite"]=> string(1) "0" ["types"]=> NULL ["seo_title"]=> string(99) "Bán dây tín hiệu AudioQuest HDMI Pearl 18 giá tốt, chất luợng cao, nhập khẩu Mỹ" ["seo_keyword"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(230) "Phân phối các dòng dây loa, dây tín hiệu nhập khẩu 100% chính hãng cao cấp tại AudioHanoi. Liên hệ Mr Thu: 098 554 7788 để được tư vấn và giá bán về dây tín hiệu AudioQuest HDMI Pearl 18" ["status"]=> NULL ["products_related"]=> string(0) "" ["news_related"]=> NULL ["comments_total"]=> string(1) "0" ["comments_unread"]=> string(1) "0" ["comments_last_time"]=> NULL ["comments_published"]=> string(1) "0" ["show_in_home"]=> NULL ["date_start"]=> NULL ["date_end"]=> NULL ["is_hotdeal"]=> NULL ["warranty"]=> string(2) "12" ["specs"]=> string(0) "" ["is_hot"]=> string(1) "0" ["specs_copy"]=> NULL ["rating_count"]=> string(1) "0" ["rating_sum"]=> string(1) "0" ["colors"]=> string(0) "" ["image_spec"]=> string(75) "images/products/2022/05/27/original/audioquest-hdmi-pearl-18_1653621307.jpg" ["is_promotion"]=> NULL ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["lengths"]=> string(0) "" ["action_id"]=> string(2) "22" ["action_name"]=> string(9) "lannguyen" ["seo_canonical"]=> string(75) "https://audiohanoihifi.com/day-tin-hieu-audioquest-hdmi-pearl-18-p3464.html" } [14]=> object(stdClass)#17 (68) { ["id"]=> string(4) "3463" ["name"]=> string(44) "Dây tín hiệu AudioQuest HDMI Forest 18" ["code"]=> NULL ["alias"]=> string(38) "day-tin-hieu-audioquest-hdmi-forest-18" ["category_id"]=> string(3) "193" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",193,172," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(16) "Dây tín hiệu" ["category_alias"]=> string(12) "day-tin-hieu" ["category_alias_wrapper"]=> string(23) ",day-tin-hieu,phu-kien," ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary"]=> string(2109) "<table border="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td width="10%"><img alt="" src="https://www.audioquest.com/cache/img/2e9b8d3b64854042fe7060401eeecbf4.jpg" style="height: 50px; width: 50px;" /></td> <td style="text-align: justify;" width="90%">D&acirc;y tín hi&ecirc;̣u AudioQuest HDMI Forest 18 thương hi&ecirc;̣u Mỹ</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https://www.audioquest.com/cache/img/3dec9c15935e5acb2bf0c36c06fab841.jpg" style="width: 50px; height: 50px;" /></td> <td style="text-align: justify;">Hỗ trợ video, h&igrave;nh ảnh 4K Ultra HD v&agrave; l&ecirc;n tới 8K</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https://www.audioquest.com/cache/img/781690407e9d8b49f311af4c564cc68e.jpg" style="width: 50px; height: 50px;" /></td> <td style="text-align: justify;">Tốc độ cao l&ecirc;n đến 18Gbps, cung cấp băng th&ocirc;ng video đến 8K/30fps</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https://www.audioquest.com/cache/img/c28e4981bb1299e2595e6eb227d74219.jpg" style="width: 50px; height: 50px;" /></td> <td style="text-align: justify;">Hỗ trợ t&iacute;nh năng eARC&nbsp;hỗ trợ &acirc;m thanh đa k&ecirc;nh c&oacute; độ ph&acirc;n giải cao</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https://www.audioquest.com/cache/img/6f8f065cc228e3dd630efcef00713e97.jpg" style="width: 50px; height: 50px;" />​</td> <td style="text-align: justify;">Trang bị c&ocirc;ng nghệ h&igrave;nh ảnh cao cấp như High Dynamic Range (HDR) and Dynamic HDR</td> </tr> </tbody> </table>" ["summary_auto"]=> string(1347) "Thiết kế: Dây tín hiệuVật liệu: Dây dẫn rắn mạ bạc 0.5%Công nghệ:

- Lõi dây sử dụng 19 sợi dây dẫn rắn đồng LGC mạ bạc 0.5%
- Hỗ trợ tính năng eARC hỗ trợ âm thanh đa kênh có độ phân giải cao
- Trang bị công nghệ hình ảnh cao cấp như High Dynamic Range (HDR) and Dynamic HDR

Giắc cắm: HDMIĐộ dài: 7.5m; 10m; 12.5mNước sản xuất: Mỹ/Trung QuốcDòng: Audioquest HDMI Active" ["description"]=> string(12909) "<p style="text-align: justify;">Được th&agrave;nh lập từ năm 1980, AudioQuest l&agrave; thương hiệu phụ kiện audio đ&igrave;nh đ&aacute;m đến từ Mỹ. H&atilde;ng đ&atilde; cung cấp cho kh&aacute;ch h&agrave;ng của m&igrave;nh bộ sưu tập d&acirc;y c&aacute;p v&agrave; phụ kiện &acirc;m thanh khổng lồ, đa dạng sản phẩm v&agrave; phủ rộng ở nhiều ph&acirc;n kh&uacute;c gi&aacute;.&nbsp;<a href="https://audiohanoihifi.com/day-tin-hieu-audioquest-hdmi-forest-18-p3463.html"><span style="text-align: justify;">D&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Forest 18</span></a>&nbsp;l&agrave; một sản phẩm nổi bật trong d&ograve;ng d&acirc;y t&iacute;n hiệu HDMI 4K/8K thế hệ mới của h&atilde;ng. Với h&agrave;ng loạt những cải tiến đ&aacute;ng kể v&agrave; sự kế thừa ho&agrave;n hảo của những th&agrave;nh tựu kỹ thuật cũ, model n&agrave;y trở th&agrave;nh d&acirc;y t&iacute;n hiệu HDMI chuẩn 2.0 đ&aacute;ng đầu tư nhất hiện nay.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="AudioQuest HDMI Forest 18" src="/upload_images/images/AudioQuest-HDMI-Forest-18.jpg" style="width: 606px;" /></p> <h2 style="text-align: justify;">Những đặc điểm cơ bản&nbsp;về d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Forest 18 ch&iacute;nh h&atilde;ng</h2> <p style="text-align: justify;">C&oacute; thể n&oacute;i, AudioQuest l&agrave; một trong những thương hiệu đi đầu trong việc cung cấp những giải ph&aacute;p kết nối HDMI mới nhất hiện nay, đ&oacute; l&agrave; c&aacute;c chuẩn HDMI 2.0 v&agrave; HDMI 2.1. Điều n&agrave;y gi&uacute;p cho c&aacute;c audiophile dễ d&agrave;ng tiếp cận được những trải nghiệm phim ảnh hay c&aacute;c chương tr&igrave;nh truyền h&igrave;nh với chất lượng &acirc;m thanh, h&igrave;nh ảnh chất lượng cao v&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng hấp dẫn.</p> <p style="text-align: justify;">D&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Forest 18 l&agrave; một trong những d&acirc;y t&iacute;n hiệu HDMI chuẩn 2.0 của AudioQuest, thuộc series HDMI 4K/8K. Model n&agrave;y được ph&aacute;t triển l&agrave; mẫu d&acirc;y t&iacute;n hiệu HDMI Active, được thiết kế để cung cấp kết nối với hiệu suất &acirc;m thanh, h&igrave;nh ảnh ở một tầm cao mới so với model AudioQuest HDMI Forest loại thường.</p> <p style="text-align: justify;">Nh&agrave; sản xuất vẫn duy tr&igrave; thiết kế h&igrave;nh thức cũ của d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Forest loại thường tr&ecirc;n d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Forest 18. Đ&oacute; l&agrave; phần vỏ d&acirc;y dạng ống cứng được l&agrave;m từ nhựa PVC trơn, với m&agrave;u xanh l&aacute; c&acirc;y xen kẽ m&agrave;u đen đặc trưng. Ngo&agrave;i ra, lớp vỏ d&acirc;y n&agrave;y được &aacute;p dụng ti&ecirc;u chuẩn CMG, đ&aacute;p ứng cả 2 ti&ecirc;u chuẩn CL3 v&agrave; FT4, đảm bảo chịu được c&aacute;c xung điện l&ecirc;n đến 300 volt. Do đ&oacute;, n&oacute; rất chắc khỏe n&agrave;y sẽ bảo vệ an to&agrave;n cấu tr&uacute;c d&acirc;y dẫn b&ecirc;n trong, chống va đập, chống g&atilde;y gập, chịu nhiệt độ cao v&agrave; ẩm rất tốt, n&ecirc;n c&oacute; thể sử dụng được ở nhiều điều kiện kh&aacute;c nhau, kể cả đi trong tường hoặc trần nh&agrave;.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="AudioQuest HDMI Forest 18 doi" src="/upload_images/images/AudioQuest-HDMI-Forest-18-doi.jpg" style="width: 550px;" /></p> <p style="text-align: justify;">D&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Forest 18 được tung ra thị trường với c&aacute;c mức độ d&agrave;i d&acirc;y l&agrave; 7.5m, 10m v&agrave;12.5m. So với phi&ecirc;n bản thường (tối đa 8m), th&igrave; d&acirc;y t&iacute;n hiệu HDMI Active n&agrave;y cung cấp độ d&agrave;i lớn hơn gấp đ&ocirc;i. Ưu điểm của thiết kế n&agrave;y ch&iacute;nh l&agrave; đảm bảo c&aacute;c kết nối t&iacute;n hiệu với đường truyền dẫn lớn m&agrave; vẫn kh&ocirc;ng hề bị suy hao t&iacute;n hiệu, điều m&agrave; bất cứ audiophile n&agrave;o cũng mong muốn c&oacute; được.</p> <p style="text-align: justify;">Phần đầu jack HDMI 2.0 của d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Forest 18 được in đầy đủ t&ecirc;n d&acirc;y, c&ugrave;ng những th&ocirc;ng tin đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; kh&aacute;c. Phần vỏ jack c&oacute; m&agrave;u đen v&agrave; m&agrave;u xanh l&aacute; c&acirc;y nổi bật. Điểm tiếp x&uacute;c được mạ v&agrave;ng tỉ mỉ để tăng khả năng tiếp nhận v&agrave; truyền tải t&iacute;n hiệu ch&iacute;nh x&aacute;c, cung cấp kết nối chặt chẽ v&agrave; hạn chế oxy h&oacute;a hiệu quả.</p> <h2 style="text-align: justify;">Chi tiết&nbsp;kỹ thuật tr&ecirc;n&nbsp;d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Forest 18 chất lượng cao</h2> <p style="text-align: justify;">C&oacute; thể n&oacute;i, d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Forest 18 l&agrave; hiện th&acirc;n của tất cả c&aacute;c triết l&iacute; cốt l&otilde;i của AudioQuest về thiết kế d&acirc;y c&aacute;p. Nh&agrave; sản xuất đ&atilde; sử dụng 19 sợi d&acirc;y dẫn rắn đồng LGC mạ bạc 0.5% để chế tạo phần l&otilde;i d&acirc;y dẫn cho d&acirc;y t&iacute;n hiệu HDMI Active n&agrave;y, cung cấp bề mặt d&acirc;y dẫn mịn m&agrave;ng, đảm bảo hiệu suất truyền tải t&iacute;n hiệu số tốc độ cao, ch&iacute;nh x&aacute;c v&agrave; rất mượt m&agrave;. Đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;ch để tiết kiệm chi ph&iacute; sản xuất, hạ mức gi&aacute; th&agrave;nh d&acirc;y m&agrave; vẫn đảm bảo khả năng chuyển dẫn t&iacute;n hiệu với hiệu suất tuyệt vời. Thiết kế d&acirc;y dẫn dạng sợi rắn g&oacute;p phần hạn chế tối đa biến dạng do tương t&aacute;c sợi dẫn g&acirc;y ra.</p> <p style="text-align: justify;">Nh&agrave; sản xuất đ&atilde; sử dụng Hard-Cell Foam (HCF) l&agrave;m chất c&aacute;ch điện cho c&aacute;c d&acirc;y dẫn của d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Forest 18. Lớp c&aacute;ch điện HCF n&agrave;y đảm bảo sự nguy&ecirc;n vẹn của t&iacute;n hiệu được truyền dẫn, kh&ocirc;ng bị thất tho&aacute;t năng lượng. Độ cứng của loại vật liệu n&agrave;y c&ograve;n cho ph&eacute;p c&aacute;c d&acirc;y dẫn của d&acirc;y c&aacute;p duy tr&igrave; mối quan hệ h&igrave;nh học ổn định theo chiều d&agrave;i của d&acirc;y c&aacute;p, tạo ra đặc t&iacute;nh trở kh&aacute;ng ổn định v&agrave; giảm thiểu biến dạng triệt để.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="AudioQuest HDMI Forest 18 loi" src="/upload_images/images/AudioQuest-HDMI-Forest-18-loi.jpg" style="width: 650px;" /></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 16px;">18Gbps</span></strong>: Một đặc điểm tạo n&ecirc;n chất lượng tuyệt vời cho d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Forest 18 ch&iacute;nh l&agrave; sở hữu băng th&ocirc;ng dữ liệu tốc độ cao l&ecirc;n đến 18Gbps, cung cấp băng th&ocirc;ng cần thiết cho video l&ecirc;n đến 8K/30fps. Như vậy, d&acirc;y t&iacute;n hiệu HDMI Active n&agrave;y c&oacute; thể cung cấp h&igrave;nh ảnh với độ ph&acirc;n giải 7680 x 4320 (hơn 33 triệu pixel) v&agrave; tốc độ l&ecirc;n đến 30 khung h&igrave;nh / gi&acirc;y (fps).</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><strong>eARC v&agrave; HDR</strong></span>: B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, model n&agrave;y c&ograve;n hỗ trợ t&iacute;nh năng eARC, đảm mang đến những trải nghiệm tốt nhất v&agrave; cho ph&eacute;p hỗ trợ &acirc;m thanh đa k&ecirc;nh c&oacute; độ ph&acirc;n giải cao, bao gồm Dolby TrueHD v&agrave; Dolby Atmos, DTS-HD Master Audio v&agrave; DTS: X. Hơn nữa, tr&ecirc;n d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Forest 18 c&ograve;n được trang bị c&ocirc;ng nghệ h&igrave;nh ảnh cao cấp như High Dynamic Range (HDR) and Dynamic HDR, c&oacute; t&aacute;c dụng tăng độ tương phản của h&igrave;nh ảnh, mang lại độ s&aacute;ng cao hơn v&agrave; c&oacute; bảng m&agrave;u rộng hơn. Kết quả l&agrave;, người d&ugrave;ng sẽ thưởng thức những bộ phim, chương tr&igrave;nh giải tr&iacute; với h&igrave;nh ảnh, m&agrave;u sắc giống như thật.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="AudioQuest HDMI Forest 18 hop" src="/upload_images/images/AudioQuest-HDMI-Forest-18-hop.jpg" style="width: 650px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Tương tự như mọi d&acirc;y c&aacute;p AudioQuest kh&aacute;c, d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Forest 18 cũng c&oacute; t&iacute;nh định hướng của hướng t&iacute;n hiệu, để qu&aacute; tr&igrave;nh kết nối được diễn ra ch&iacute;nh x&aacute;c v&agrave; hiệu quả nhất. Tr&ecirc;n c&aacute;c đầu jack của d&acirc;y được đ&aacute;nh dấu mũi t&ecirc;n, định hướng người d&ugrave;ng kết nối d&acirc;y đ&uacute;ng hướng để ph&aacute;t huy tối đa hiệu suất truyền dẫn t&iacute;n hiệu.</p> <p style="text-align: justify;">Lựa chọn d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Forest 18 người d&ugrave;ng c&oacute; thể ho&agrave;n to&agrave;n y&ecirc;n t&acirc;m về chất lượng. Qu&aacute; tr&igrave;nh sản xuất nghi&ecirc;m ngặt, theo ti&ecirc;u chuẩn quốc tế c&ugrave;ng những tiến bộ khoa học kỹ thuật đ&aacute;ng kể, model n&agrave;y sẽ l&agrave;m những audiophile kh&oacute; t&iacute;nh nhất cũng phải h&agrave;i l&ograve;ng.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>C&aacute;c bạn c&oacute; thể tham khảo c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c của AudioQuest&nbsp;tại đ&acirc;y&nbsp;</strong></p> <p class="embed-container" style="position: relative; padding-bottom: 432.562px; height: 0px; overflow: hidden; max-width: 100%; text-align: justify;"><iframe allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/clNikkvr0V8" width="560"></iframe></p>" ["image"]=> string(76) "images/products/2022/05/27/original/audioquest-hdmi-forest-18_1653620998.jpg" ["video"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "37" ["manufactory_alias"]=> string(10) "audioquest" ["manufactory_name"]=> string(10) "AudioQuest" ["manufactory_image"]=> string(0) "" ["model"]=> string(25) "AudioQuest HDMI Forest 18" ["model_alias"]=> NULL ["model_name"]=> NULL ["tablename"]=> string(24) "fs_products_thiet_bi_day" ["price"]=> string(7) "7200000" ["price_old"]=> string(7) "7200000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["quantity"]=> string(1) "1" ["currency"]=> string(3) "VND" ["created_time"]=> string(19) "2022-05-27 10:06:16" ["edited_time"]=> string(19) "2022-05-27 10:12:54" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "3129" ["hits"]=> string(1) "0" ["sale_count"]=> string(1) "0" ["keyword"]=> NULL ["tags"]=> string(0) "" ["favourite"]=> string(1) "0" ["types"]=> NULL ["seo_title"]=> string(100) "Bán dây tín hiệu AudioQuest HDMI Forest 18 giá tốt, chất luợng cao, nhập khẩu Mỹ" ["seo_keyword"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(231) "Phân phối các dòng dây loa, dây tín hiệu nhập khẩu 100% chính hãng cao cấp tại AudioHanoi. Liên hệ Mr Thu: 098 554 7788 để được tư vấn và giá bán về dây tín hiệu AudioQuest HDMI Forest 18" ["status"]=> NULL ["products_related"]=> string(0) "" ["news_related"]=> NULL ["comments_total"]=> string(1) "0" ["comments_unread"]=> string(1) "0" ["comments_last_time"]=> NULL ["comments_published"]=> string(1) "0" ["show_in_home"]=> NULL ["date_start"]=> NULL ["date_end"]=> NULL ["is_hotdeal"]=> NULL ["warranty"]=> string(2) "12" ["specs"]=> string(0) "" ["is_hot"]=> string(1) "0" ["specs_copy"]=> NULL ["rating_count"]=> string(1) "0" ["rating_sum"]=> string(1) "0" ["colors"]=> string(0) "" ["image_spec"]=> string(76) "images/products/2022/05/27/original/audioquest-hdmi-forest-18_1653620997.jpg" ["is_promotion"]=> NULL ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["lengths"]=> string(0) "" ["action_id"]=> string(2) "22" ["action_name"]=> string(9) "lannguyen" ["seo_canonical"]=> string(76) "https://audiohanoihifi.com/day-tin-hieu-audioquest-hdmi-forest-18-p3463.html" } [15]=> object(stdClass)#16 (68) { ["id"]=> string(4) "3456" ["name"]=> string(47) "Dây tín hiệu AudioQuest HDMI Cherry Cola 18" ["code"]=> NULL ["alias"]=> string(43) "day-tin-hieu-audioquest-hdmi-cherry-cola-18" ["category_id"]=> string(3) "193" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",193,172," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(16) "Dây tín hiệu" ["category_alias"]=> string(12) "day-tin-hieu" ["category_alias_wrapper"]=> string(23) ",day-tin-hieu,phu-kien," ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary"]=> string(2095) "<table border="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td width="10%"><img alt="" src="https://www.audioquest.com/cache/img/163567b8268e7c3c600c553a857b7875.jpg" style="height: 50px; width: 50px;" /></td> <td style="text-align: justify;" width="90%">D&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Cherry Cola 18 thương hi&ecirc;̣u Mỹ</td> </tr> <tr> <td width="10%"><img alt="" src="https://www.audioquest.com/cache/img/3dec9c15935e5acb2bf0c36c06fab841.jpg" style="height: 50px; width: 50px;" /></td> <td style="text-align: justify;" width="90%">Hỗ trợ video, h&igrave;nh ảnh 4K Ultra HD, thậm ch&iacute; l&ecirc;n tới 8K / 30 (8-bit, 4: 2: 0)</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https://www.audioquest.com/cache/img/781690407e9d8b49f311af4c564cc68e.jpg" style="height: 50px; width: 50px;" /></td> <td style="text-align: justify;">Ứng dụng c&ocirc;ng nghệ HDMI chuẩn 2.0 với băng th&ocirc;ng tối đa 18Gbps</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https://www.audioquest.com/cache/img/5ab04ad0bfd5093e50d94822423dffc3.jpg" style="height: 50px; width: 50px;" /></td> <td style="text-align: justify;">Ứng dụng c&ocirc;ng nghệ ph&acirc;n t&aacute;n tiếng ồn NDS cấp độ 4+ của AudioQuest</td> </tr> <tr> <td><img alt="" src="https://www.audioquest.com/cache/img/6f8f065cc228e3dd630efcef00713e97.jpg" style="width: 50px; height: 50px;" /></td> <td style="text-align: justify;">Hỗ trợ High Dynamic Range (HDR) and Dynamic HDR</td> </tr> </tbody> </table>" ["summary_auto"]=> string(1328) "Thiết kế: Dây tín hiệuVật liệu: Sợi thủy tinhCông nghệ:

- Sử dụng 4 dây dẫn quang được làm bằng sợi thủy tinh để truyền tải các file dữ liệu
- Hỗ trợ video, hình ảnh 4K Ultra HD, thậm chí lên tới 8K / 30 (8-bit, 4: 2: 0)
- Ứng dụng công nghệ phân tán tiếng ồn NDS cấp độ 4+ của AudioQuest

Giắc cắm: HDMIĐộ dài: 7.5M, 10M, 12.5M, 15M, 20M, 25M,30MNước sản xuất: Mỹ/Trung QuốcDòng: Audioquest HDMI Active" ["description"]=> string(10769) "<p style="text-align: justify;">​Thương hiệu AudioQuest đến từ Mỹ l&agrave; một trong những h&atilde;ng sản xuất d&acirc;y c&aacute;p HDMI Active ti&ecirc;n phong trong việc n&acirc;ng cấp, cập nhật c&aacute;c chuẩn HDMI mới nhất, sử dụng những vật liệu dẫn điện tốt v&agrave; ứng dụng nhiều t&iacute;nh năng ti&ecirc;n tiến, mang đến hiệu suất truyền dẫn t&iacute;n hiệu với tốc độ vượt trội. Đặc biệt l&agrave; cung cấp những lựa chọn độ d&agrave;i d&acirc;y l&ecirc;n đến hơn 30 m&eacute;t m&agrave; kh&ocirc;ng hề bị suy hao t&iacute;n hiệu.&nbsp;<a href="https://audiohanoihifi.com/day-tin-hieu-audioquest-hdmi-cherry-cola-18-p3456.html"><span style="text-align: justify;">D&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Cherry Cola 18</span></a>&nbsp;l&agrave; một trong số những đại diện nổi bật đ&oacute;.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="AudioQuest HDMI cherry cola 18" src="/upload_images/images/AudioQuest-HDMI-cherry-cola-18.jpg" style="width: 550px;" /></p> <h2 style="text-align: justify;">Giới thiệu về d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI&nbsp;Cherry Cola 18 đến từ Mỹ</h2> <p style="text-align: justify;">D&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Cherry Cola 18 được ứng dụng c&ocirc;ng nghệ HDMI chuẩn 2.0 với băng th&ocirc;ng tối đa 18Gbps, đủ để đ&aacute;p ứng những y&ecirc;u cầu băng th&ocirc;ng tin t&iacute;n hiệu cực kỳ lớn. V&agrave; model n&agrave;y l&agrave; sản phẩm đắt gi&aacute; nhất trong số những d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI 18Gbps nằm trong d&ograve;ng HDMI 4K/8K. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; l&agrave; c&aacute;c model AudioQuest HDMI Bluebrry 18, AudioQuest HDMI Pearl 18, AudioQuest HDMI Forest 18 v&agrave; AudioQuest HDMI Root Beer 18.</p> <p style="text-align: justify;">Mẫu d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Cherry Cola 18 trở n&ecirc;n đặc biệt v&agrave; được đ&aacute;nh gi&aacute; cao ch&iacute;nh l&agrave; nhờ v&agrave;o khả năng truyền dẫn t&iacute;n hiệu tốc độ cao, duy tr&igrave; được sự đầy đủ v&agrave; kh&ocirc;ng bị thất tho&aacute;t t&iacute;n hiệu d&ugrave; sử dụng kết nối &ldquo;đường d&agrave;i&rdquo; l&ecirc;n đến 30 m&eacute;t. Model n&agrave;y, cung cấp cho người d&ugrave;ng nhiều lựa chọn độ d&agrave;i từ 5 m&eacute;t đến 30 m&eacute;t.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="AudioQuest HDMI cherry cola 18 hop" src="/upload_images/images/AudioQuest-HDMI-cherry-cola-18-hop.jpg" style="width: 597px;" /></p> <p style="text-align: justify;">D&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Cherry Cola 18 rất nổi bật với t&ocirc;ng m&agrave;u đỏ chủ đạo, xen kẽ với m&agrave;u đen. Nh&agrave; sản xuất đ&atilde; sử dụng nhựa PVC để l&agrave;m phần vỏ d&acirc;y t&iacute;n hiệu HDMI n&agrave;y v&agrave; được chế tạo theo ti&ecirc;u chuẩn CMG (CL3/FT4), cung cấp vỏ d&acirc;y cực kỳ bền bỉ, chống chịu được mọi điều kiện, kể cả ở nhiệt độ cao. V&igrave; thế, người d&ugrave;ng c&oacute; thể ho&agrave;n to&agrave;n y&ecirc;n t&acirc;m sử dụng d&acirc;y HDMI Active n&agrave;y để thực hiệt c&aacute;c thiết lập đi d&acirc;y trong tường, hoặc trong trần nh&agrave; m&agrave; kh&ocirc;ng lo d&ugrave;ng l&acirc;u d&acirc;y sẽ bị hỏng.</p> <p style="text-align: justify;">Phần đầu jack của d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Cherry Cola 18 l&agrave; chuẩn 2.0, được mạ bạc tỉ mỉ, cung cấp kết nối chặt chẽ, ch&iacute;nh x&aacute;c v&agrave; hạn chế thất tho&aacute;t năng lượng hiệu quả. Tr&ecirc;n vỏ jack được in t&ecirc;n sản phẩm rất r&otilde; r&agrave;ng.</p> <h2 style="text-align: justify;">Thiết kế kỹ thuật v&agrave; những t&iacute;nh năng ti&ecirc;n tiến của d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI&nbsp;Cherry Cola 18 ch&iacute;nh h&atilde;ng</h2> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 16px;">18GBps</span></strong>: D&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Cherry Cola 18 được ph&aacute;t triển l&agrave; một c&aacute;p Cherry Cola Hybrid Active (HAOC), sẻ dụng m&ocirc;-đun chuyển đổi t&iacute;n hiệu điện tử th&ocirc;ng thường sang t&iacute;n hiệu quang, thiết kế mới được ph&aacute;t triển của AudioQuest. Kh&ocirc;ng sử dụng d&acirc;y dẫn kim loại dạng sợi rắn như c&aacute;c model AudioQuest HDMI Pearl 18, hay AudioQuest HDMI Forest 18, mẫu d&acirc;y t&iacute;n hiệu HDMI Active n&agrave;y sử dụng 4 d&acirc;y dẫn quang được l&agrave;m bằng sợi thủy tinh để truyền tải c&aacute;c file dữ liệu &nbsp;với băng th&ocirc;ng l&ecirc;n đ&ecirc;n 18Gbps một c&aacute;ch đ&aacute;ng tin cậy.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="AudioQuest HDMI cherry cola 18 dau" src="/upload_images/images/AudioQuest-HDMI-cherry-cola-18-dau.jpg" style="width: 550px;" /></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: 16px;">4K/8K</span></strong>: Hơn thế nữa, d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Cherry Cola 18 c&ograve;n hỗ trợ video, h&igrave;nh ảnh 4K Ultra HD, thậm ch&iacute; l&ecirc;n tới 8K / 30 (8-bit, 4: 2: 0). Đ&acirc;y l&agrave; độ ph&acirc;n giải 7680 x 4320 (hơn 33 triệu pixel) với tốc độ l&ecirc;n đến 30 khung h&igrave;nh / gi&acirc;y. Điều n&agrave;y gi&uacute;p c&aacute;c chi tiết h&igrave;nh ảnh trở n&ecirc;n v&ocirc; c&ugrave;ng sắc n&eacute;t. C&ugrave;ng với chuẩn HDR, d&acirc;y c&aacute;p HDMI tốc độ cao n&agrave;y c&ograve;n l&agrave;m tăng độ tương phản, để h&igrave;nh ảnh v&agrave; m&agrave;u sắc đẹp hơn giữa v&ugrave;ng s&aacute;ng v&agrave; tối, mang đến những trải nghiệm phim ảnh sống động như thật.</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 16px;"><strong>NDS 4+</strong></span>: Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;, d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Cherry Cola 18 được ứng dụng c&ocirc;ng nghệ ph&acirc;n t&aacute;n tiếng ồn NDS cấp độ 4+ của AudioQuest. C&ocirc;ng nghệ n&agrave;y được hiểu l&agrave; một lớp l&aacute; chắn ngăn nhiễu RF x&acirc;m nhập v&agrave;o b&ecirc;n trong d&acirc;y dẫn, được h&igrave;nh th&agrave;nh từ lớp carbon. Đồng thời d&acirc;y tiếp địa được mạ bạc được kiểm so&aacute;t theo hướng để giảm thiểu tiếng ồn RF để kh&ocirc;ng l&agrave;m giảm hiệu suất truyền tải t&iacute;n hiệu của d&acirc;y c&aacute;p. Ngo&agrave;i ra, nếu người d&ugrave;ng c&oacute; nhu cầu v&agrave; đặt h&agrave;ng với nh&agrave; sản xuất, th&igrave; họ c&oacute; thể n&acirc;ng cấp c&ocirc;ng nghệ NDS cấp độ 5+ để giảm thiểu tiếng ồn tốt hơn nữa cho d&acirc;y t&iacute;n hiệu HDMI Active n&agrave;y.</p> <p style="text-align: justify;">Tr&ecirc;n phần đầu jack của d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Cherry Cola 18 được in mũi t&ecirc;n định hướng hướng đi của t&iacute;n hiệu &acirc;m thanh. Nhờ đ&oacute;, người d&ugrave;ng c&oacute; thể kết nối ch&iacute;nh x&aacute;c v&agrave; đạt được chất lượng tốt nhất.</p> <p style="text-align: justify;">D&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI Cherry Cola 18 được sản xuất theo ti&ecirc;u chuẩn ch&iacute;nh x&aacute;c v&agrave; trải qua qu&aacute; tr&igrave;nh kiểm định chất lượng nghi&ecirc;m ngặt. Lựa chọn mẫu d&acirc;y t&iacute;n hiệu n&agrave;y l&agrave; c&aacute;ch để c&aacute;c audiophile dễ d&agrave;ng c&oacute; được những trải nghiệm phim ảnh, &acirc;m nhạc với chất lượng &acirc;m thanh, h&igrave;nh ảnh vượt trội. Điều quan trọng l&agrave; những kết nối giữa hệ thống &acirc;m thanh với m&aacute;y chiếu hoặc TV cho ph&eacute;p sử dụng d&acirc;y c&aacute;p c&oacute; độ d&agrave;i l&ecirc;n đến 30 m&eacute;t v&agrave; vượt qua cả sự mong đợi của người d&ugrave;ng về chất lượng.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>C&aacute;c bạn c&oacute; thể tham khảo c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c tại đ&acirc;y&nbsp;</strong></p> <p class="embed-container" style="position: relative; padding-bottom: 432.562px; height: 0px; overflow: hidden; max-width: 100%; text-align: justify;"><iframe allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/clNikkvr0V8" width="560"></iframe></p>" ["image"]=> string(81) "images/products/2022/05/18/original/audioquest-hdmi-cherry-cola-18_1652850105.jpg" ["video"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "37" ["manufactory_alias"]=> string(10) "audioquest" ["manufactory_name"]=> string(10) "AudioQuest" ["manufactory_image"]=> string(0) "" ["model"]=> string(30) "AudioQuest HDMI Cherry Cola 18" ["model_alias"]=> NULL ["model_name"]=> NULL ["tablename"]=> string(24) "fs_products_thiet_bi_day" ["price"]=> string(8) "19200000" ["price_old"]=> string(8) "19200000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["quantity"]=> string(1) "1" ["currency"]=> string(3) "VND" ["created_time"]=> string(19) "2022-05-18 11:58:32" ["edited_time"]=> string(19) "2022-05-18 14:05:36" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "3125" ["hits"]=> string(1) "0" ["sale_count"]=> string(1) "0" ["keyword"]=> NULL ["tags"]=> string(0) "" ["favourite"]=> string(1) "0" ["types"]=> NULL ["seo_title"]=> string(103) "Bán dây tín hiệu AudioQuest HDMI Cherry Cola 18 giá tốt, chất luợng cao, nhập khẩu Mỹ" ["seo_keyword"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(234) "Phân phối các dòng dây loa, dây tín hiệu nhập khẩu 100% chính hãng cao cấp tại AudioHanoi. Liên hệ Mr Thu: 098 554 7788 để được tư vấn và giá bán về dây tín hiệu AudioQuest HDMI Cherry Cola 18" ["status"]=> NULL ["products_related"]=> string(0) "" ["news_related"]=> NULL ["comments_total"]=> string(1) "0" ["comments_unread"]=> string(1) "0" ["comments_last_time"]=> NULL ["comments_published"]=> string(1) "0" ["show_in_home"]=> NULL ["date_start"]=> NULL ["date_end"]=> NULL ["is_hotdeal"]=> NULL ["warranty"]=> string(2) "12" ["specs"]=> string(0) "" ["is_hot"]=> string(1) "0" ["specs_copy"]=> NULL ["rating_count"]=> string(1) "0" ["rating_sum"]=> string(1) "0" ["colors"]=> string(0) "" ["image_spec"]=> string(81) "images/products/2022/05/18/original/audioquest-hdmi-cherry-cola-18_1652850089.jpg" ["is_promotion"]=> NULL ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["lengths"]=> string(0) "" ["action_id"]=> string(2) "22" ["action_name"]=> string(9) "lannguyen" ["seo_canonical"]=> string(81) "https://audiohanoihifi.com/day-tin-hieu-audioquest-hdmi-cherry-cola-18-p3456.html" } [16]=> object(stdClass)#12 (68) { ["id"]=> string(4) "3452" ["name"]=> string(31) "Bộ kết nối Emotiva VSUB-1" ["code"]=> NULL ["alias"]=> string(25) "bo-ket-noi-emotiva-vsub-1" ["category_id"]=> string(3) "265" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",265,172," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(18) "Phụ kiện khác" ["category_alias"]=> string(12) "ph-ki-n-kh-c" ["category_alias_wrapper"]=> string(23) ",ph-ki-n-kh-c,phu-kien," ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary"]=> string(792) "<p>- Bộ kết nối Emotiva VSUB-1 thương hiệu&nbsp;Mỹ<br /> - H<span style="text-align: justify;">ỗ trợ kết nối kh&ocirc;ng d&acirc;y dễ d&agrave;ng cho hệ thống loa si&ecirc;u trầm</span><br /> - C<span style="text-align: justify;">&oacute; phạm vi kết nối kh&ocirc;ng d&acirc;y l&ecirc;n đến 50 feet v&agrave; được gh&eacute;p nối duy nhất với một bộ ph&aacute;t cụ thể</span><br /> -&nbsp;<span style="text-align: justify;">C&ocirc;ng nghệ kh&ocirc;ng d&acirc;y độc quyền Emotiva VSUB-1 Virtual Copper &trade;</span><br /> - M&agrave;u sắc: Black</p>" ["summary_auto"]=> string(373) "Kích thước: 31.8 x 101.6 x 101.6mmMầu sắc: BlackNước sản xuất: Mỹ/Trung QuốcDòng: Emotiva Accessories" ["description"]=> string(7484) "<p style="text-align: justify;">Emotiva l&agrave; một c&ocirc;ng ty chuy&ecirc;n sản xuất thiết bị audio h&agrave;ng đầu của Mỹ. Kh&ocirc;ng chỉ cung cấp cho người d&ugrave;ng những mẫu loa, ampli, đầu CD chất lượng, m&agrave; h&atilde;ng c&ograve;n mang đến cho kh&aacute;ch h&agrave;ng những thiết bị kết nối kh&ocirc;ng d&acirc;y độc đ&aacute;o. V&agrave; <a href="https://audiohanoihifi.com/bo-ket-noi-emotiva-vsub-1-p3452.html">bộ kết nối Emotiva VSUB-1</a> Virtual Copper &trade; l&agrave; một sản phẩm mới của Emotiva, hỗ trợ kết nối kh&ocirc;ng d&acirc;y dễ d&agrave;ng cho hệ thống loa si&ecirc;u trầm, đơn giản h&oacute;a việc thiết lập hệ thống &acirc;m thanh m&agrave; kh&ocirc;ng cần kết nối d&acirc;y rườm r&agrave;.</p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Giới thiệu về bộ kết nối Emotiva VSUB-1 ch&iacute;nh h&atilde;ng</strong></h2> <p style="text-align: justify;">Emotiva VSUB-1 Virtual Copper &trade; l&agrave; một thiết bị kết nối hệ thống loa si&ecirc;u trầm kh&ocirc;ng d&acirc;y với &acirc;m thanh kỹ thuật số 24bit đẳng cấp. L&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n nằm trong d&ograve;ng Emotiva Accessories, n&oacute; được trang bị những t&iacute;nh năng ti&ecirc;n tiến, đảm bảo một sản phẩm tốt nhất đến tay người d&ugrave;ng.</p> <p style="text-align: justify;">Bộ kết nối Emotiva VSUB-1 Virtual Copper &trade; n&agrave;y c&oacute; thiết kế nhỏ gọn v&agrave; đơn giản. Th&acirc;n m&aacute;y h&igrave;nh hộp, được bo tr&ograve;n nhẹ ở c&aacute;c g&oacute;c, tạo cảm gi&aacute;c mềm mại cho thiết bị. Lớp sơn m&agrave;u đen đặc trưng của thương hiệu Emotiva bao phủ bề mặt thiết bị. T&ecirc;n thương hiệu v&agrave; t&ecirc;n sản phẩm được in m&agrave;u trắng nổi bật tr&ecirc;n nền sơn đen, đem lại vẻ ngo&agrave;i c&oacute; t&iacute;nh thẩm mĩ cao.</p> <p style="text-align: justify;">Mỗi bộ kết nối n&agrave;y c&oacute; k&iacute;ch thước chiều cao 31.8mm, chiều rộng 101.6mm v&agrave; chiều s&acirc;u 101.6mm. Với v&oacute;c d&aacute;ng n&agrave;y Emotiva VSUB-1 Virtual Copper &trade; sẽ kh&ocirc;ng chiếm nhiều diện t&iacute;ch lắp đặt trọng hệ thống &acirc;m thanh v&agrave; rất linh hoạt.</p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Thiết kế kỹ thuật v&agrave; những t&iacute;nh năng ti&ecirc;n tiến của bộ kết nối Emotiva VSUB-1 Virtual Copper &trade;</strong></h2> <p style="text-align: justify;">Bộ kết nối &acirc;m thanh loa si&ecirc;u trầm kh&ocirc;ng d&acirc;y kỹ thuật số Emotiva VSUB-1 Virtual Copper &trade; ️ gi&uacute;p đơn giản h&oacute;a việc đấu d&acirc;y cho hệ thống home theater của audiophile, bằng c&aacute;ch cho ph&eacute;p họ kết nối tối bốn loa si&ecirc;u trầm với bộ xử l&yacute; hoặc AVR m&agrave; kh&ocirc;ng cần d&acirc;y c&aacute;p kết nối loa si&ecirc;u trầm lộn xộn.</p> <p style="text-align: justify;">Để sử dụng bộ kết nối Emotiva VSUB-1 Virtual Copper &trade;, chỉ cần kết nối m&ocirc;-đun bộ ph&aacute;t Emotiva VSUB-1T với đầu ra phụ tr&ecirc;n bộ xử l&yacute; hoặc AVR của người d&ugrave;ng v&agrave; kết nối m&ocirc;-đun bộ thu Emotiva VSUB-1R với mỗi loa si&ecirc;u trầm m&agrave; họ muốn kết nối với n&oacute;. Mỗi bộ ph&aacute;t Emotiva VSUB-1T c&oacute; thể hỗ trợ tối đa bốn loa si&ecirc;u trầm c&ugrave;ng l&uacute;c, mang lại c&ugrave;ng một t&iacute;n hiệu &acirc;m thanh chất lượng cao cho mỗi bộ th&ocirc;ng qua c&ocirc;ng nghệ kết nối &acirc;m thanh kỹ thuật số kh&ocirc;ng d&acirc;y độc quyền của Emotiva.</p> <p style="text-align: justify;">Bộ kết nối Emotiva VSUB-1 Virtual Copper &trade; c&oacute; phạm vi kết nối kh&ocirc;ng d&acirc;y l&ecirc;n đến 50 feet v&agrave; v&igrave; mỗi bộ thu được gh&eacute;p nối duy nhất với một bộ ph&aacute;t cụ thể, audiophile c&oacute; thể sử dụng hai bộ ph&aacute;t nếu họ c&oacute; bộ thu &acirc;m thanh stereo. Sau khi người d&ugrave;ng gh&eacute;p nối từng bộ thu với bộ ph&aacute;t của n&oacute;, kh&ocirc;ng cần cấu h&igrave;nh n&agrave;o kh&aacute;c v&agrave; loa si&ecirc;u trầm sẽ hoạt động như thể n&oacute; được kết nối đơn giản với bộ xử l&yacute; hoặc AVR bằng d&acirc;y loa.</p> <p style="text-align: justify;">Bộ kết nối Emotiva VSUB-1 Virtual Copper &trade; được b&aacute;n theo bộ, bao gồm một bộ ph&aacute;t Emotiva VSUB-1T v&agrave; một bộ thu Emotiva VSUB-1R, v&agrave; c&aacute;c bộ thu bổ sung c&oacute; thể được mua ri&ecirc;ng nếu người chơi muốn kết nối nhiều loa si&ecirc;u trầm hơn.</p> <p style="text-align: justify;">Thiết bị n&agrave;y được tối ưu h&oacute;a để sử dụng ri&ecirc;ng cho loa si&ecirc;u trầm. C&ocirc;ng nghệ kh&ocirc;ng d&acirc;y độc quyền của h&atilde;ng được ứng dụng tr&ecirc;n bộ kết nối Emotiva VSUB-1 Virtual Copper &trade; sẽ cung cấp kết nối &acirc;m thanh ổn định v&agrave; đ&aacute;ng tin cậy.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>C&aacute;c bạn c&oacute; thể tham khảo c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c tại đ&acirc;y</strong></p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> <p class="embed-container"><iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/bmokXL1HBU0"></iframe></p> <p><strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=bmokXL1HBU0" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Chất lượng b&oacute;c t&aacute;ch t&iacute;n hiệu &acirc;m thanh vượt trội từ bộ giải m&atilde; DAC Musical Fidelity M6sR DAC</a></strong></p>" ["image"]=> string(59) "images/products/2022/04/04/original/vsub-ava_1649062007.jpg" ["video"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "76" ["manufactory_alias"]=> string(7) "emotiva" ["manufactory_name"]=> string(7) "Emotiva" ["manufactory_image"]=> string(0) "" ["model"]=> string(14) "Emotiva VSUB-1" ["model_alias"]=> NULL ["model_name"]=> NULL ["tablename"]=> string(21) "fs_products_gia_do_ke" ["price"]=> string(7) "4600000" ["price_old"]=> string(7) "4600000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["quantity"]=> string(1) "1" ["currency"]=> string(3) "VND" ["created_time"]=> string(19) "2022-04-04 15:04:19" ["edited_time"]=> string(19) "2022-05-26 16:09:17" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "3121" ["hits"]=> string(1) "0" ["sale_count"]=> string(1) "0" ["keyword"]=> NULL ["tags"]=> string(0) "" ["favourite"]=> string(1) "0" ["types"]=> NULL ["seo_title"]=> string(88) "Bán bộ kết nối Emotiva VSUB-1 giá tốt, chất lượng cao, nhập khẩu Mỹ" ["seo_keyword"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(204) "Phân phối các dòng phụ kiện nhập khẩu 100% chính hãng cao cấp tại AudioHanoi. Liên hệ Mr Thu: 098 554 7788 để được tư vấn và giá bán về bộ kết nối Emotiva VSUB-1" ["status"]=> NULL ["products_related"]=> string(0) "" ["news_related"]=> NULL ["comments_total"]=> string(1) "0" ["comments_unread"]=> string(1) "0" ["comments_last_time"]=> NULL ["comments_published"]=> string(1) "0" ["show_in_home"]=> NULL ["date_start"]=> NULL ["date_end"]=> NULL ["is_hotdeal"]=> NULL ["warranty"]=> string(2) "12" ["specs"]=> string(0) "" ["is_hot"]=> string(1) "0" ["specs_copy"]=> NULL ["rating_count"]=> string(1) "0" ["rating_sum"]=> string(1) "0" ["colors"]=> string(3) ",8," ["image_spec"]=> string(58) "images/products/2022/04/04/original/vsub-kt_1649062006.jpg" ["is_promotion"]=> NULL ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["lengths"]=> string(0) "" ["action_id"]=> string(2) "22" ["action_name"]=> string(9) "lannguyen" ["seo_canonical"]=> string(63) "https://audiohanoihifi.com/bo-ket-noi-emotiva-vsub-1-p3452.html" } [17]=> object(stdClass)#40 (68) { ["id"]=> string(4) "3451" ["name"]=> string(42) "Thiết bị phát bluetooth Emotiva BTR-1" ["code"]=> NULL ["alias"]=> string(37) "thiet-bi-phat-bluetooth-emotiva-btr-1" ["category_id"]=> string(3) "265" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",265,172," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(18) "Phụ kiện khác" ["category_alias"]=> string(12) "ph-ki-n-kh-c" ["category_alias_wrapper"]=> string(23) ",ph-ki-n-kh-c,phu-kien," ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary"]=> string(821) "<p>- Thiết bị ph&aacute;t bluetooth Emotiva BRT-1 thương hiệu&nbsp;Mỹ<br /> - L<span style="text-align: justify;">&agrave;m từ kim loại với độ bền cao</span><br /> - Trang bị&nbsp;<span style="text-align: justify;">cổng USB để kết nối nguồn điện từ bộ chuyện đổi AC-mini-USB</span><br /> - H<span style="text-align: justify;">ỗ trợ c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn Bluetooth 4.0 v&agrave; AptX 3.0 mới nhất</span><br /> -&nbsp;<span style="text-align: justify;">T&iacute;ch hợp ăng ten c&oacute; thể kết nối &acirc;m thanh Bluetooth xa<br /> - M&agrave;u sắc: Black</span></p>" ["summary_auto"]=> string(373) "Kích thước: 31.8 x 101.6 x 101.6mmMầu sắc: BlackNước sản xuất: Mỹ/Trung QuốcDòng: Emotiva Accessories" ["description"]=> string(8465) "<p style="text-align: justify;">Emotiva kh&ocirc;ng phải l&agrave; h&atilde;ng &acirc;m thanh đầu ti&ecirc;n tr&ecirc;n thế giới sản xuất tới việc thiết kế c&aacute;c thiết bị thu-ph&aacute;t Bluetooth, nhưng h&atilde;ng audio Mỹ n&agrave;y c&oacute; đủ kinh nghiệm phong ph&uacute; để tạo n&ecirc;n những sản phẩm tốt nhất đến tay kh&aacute;ch h&agrave;ng. <a href="https://audiohanoihifi.com/thiet-bi-phat-bluetooth-emotiva-btr-1-p3451.html">Bộ thu Bluetooth Emotiva BTR-1</a> l&agrave; một minh chứng s&aacute;ng gi&aacute; cho nhận định n&agrave;y. N&oacute; sẽ cung cấp khả năng kết nối kh&ocirc;ng d&acirc;y ch&iacute;nh x&aacute;c, ổn định, r&uacute;t ngắn thời gian set-up hệ thống &acirc;m thanh cho người d&ugrave;ng.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="bo BTR1" src="/upload_images/images/bo-BTR1.jpg" style="width: 1500px;" /></p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Giới thiệu về bộ thu Bluetooth Emotiva BTR-1 ch&iacute;nh h&atilde;ng</strong></h2> <p style="text-align: justify;">Emotiva nổi tiếng về sản xuất loa, nhưng họ c&ograve;n ki&ecirc;m th&ecirc;m việc tạo ra những thiết bị hỗ trợ kết nối Bluetooth chất lượng cao v&agrave; Emotiva BTR-1 l&agrave; một bộ thu Bluetooth hiệu suất cao, c&oacute; thể sử dụng để bổ sung t&iacute;nh năng Bluetooth cho bất kỳ hệ thống &acirc;m thanh n&agrave;o c&oacute; đầu v&agrave;o analog hoặc digital.</p> <p style="text-align: justify;">Ấn tượng đầu ti&ecirc;n về model n&agrave;y ch&iacute;nh l&agrave; một v&oacute;c d&aacute;ng gọn g&agrave;ng v&agrave; đơn giản. N&oacute; tr&ocirc;ng giống như một chiếc hộp nhỏ, với chiều cao 31.8mm, chiều rộng v&agrave; chiều s&acirc;u l&agrave; 101.6mm. Với k&iacute;ch thước n&agrave;y, n&oacute; kh&ocirc;ng chiếm nhiều diện t&iacute;ch trong hệ thống &acirc;m thanh, audiophile c&oacute; thể đặt n&oacute; v&agrave;o bất kỳ vị tr&iacute; n&agrave;o m&agrave; họ muốn v&agrave; thuận tiện cho kết nối.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="bo BTR1 1" src="/upload_images/images/bo-BTR1-1.jpg" style="width: 1500px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Phần vỏ của bộ thu Bluetooth Emotiva BTR-1 được l&agrave;m từ kim loại với độ bền cao. T&ecirc;n thương hiệu, t&ecirc;n sản phẩm v&agrave; k&yacute; hiệu Bluetooth, aptX được in m&agrave;u trắng nổi bật tr&ecirc;n lớp sơn đen bao phủ phần th&acirc;n thiết bị. Ngo&agrave;i ra, nh&agrave; sản xuất c&ograve;n trang bị một đ&egrave;n LED b&aacute;o m&agrave;u trạng th&aacute;i hoạt động của bộ thu.</p> <p style="text-align: justify;">Ở mặt sau của bộ thu Bluetooth n&agrave;y được trang bị 2 cổng analog Line Out RCA cho k&ecirc;nh tr&aacute;i v&agrave; k&ecirc;nh phải, 2 cổng Digital Out l&agrave; Coaxial v&agrave; Optical. Ngo&agrave;i ra c&ograve;n c&oacute; cổng USB để kết nối nguồn điện từ bộ chuyện đổi AC-mini-USB v&agrave; 1 n&uacute;t nguồn.</p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>T&iacute;nh năng v&agrave; hiệu quả kết nối của bộ thu Bluetooth Emotiva BTR-1 đến từ Mỹ</strong></h2> <p style="text-align: justify;">Đ&atilde; c&oacute; rất nhiều đ&aacute;nh gi&aacute; 5 sao từ ph&iacute;a người d&ugrave;ng tr&ecirc;n website ch&iacute;nh của Emotiva. Điều n&agrave;y chứng tỏ bộ thu Bluetooth Emotiva BTR-1 l&agrave; một sản phẩm c&ocirc;ng nghệ thực sự tốt. N&oacute; gi&uacute;p cho audiophile c&oacute; thể sử dụng được những thiết bị analog cũ của họ v&agrave; nghe nhạc được từ những ứng dụng nhạc trực tuyến hot nhất hiện nay như Amazon, Spotify hoặc YouTube một c&aacute;ch dễ d&agrave;ng.</p> <p style="text-align: justify;">Bộ thu Bluetooth Emotiva BTR-1 hỗ trợ c&aacute;c ti&ecirc;u chuẩn Bluetooth 4.0 v&agrave; AptX 3.0 mới nhất, cho chất lượng &acirc;m thanh tuyệt vời, phạm vi xuất sắc v&agrave; t&iacute;n hiệu r&otilde; r&agrave;ng, đồng thời cung cấp cả đầu ra &acirc;m thanh kỹ thuật số v&agrave; analog.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="bo BTR1 2" src="/upload_images/images/bo-BTR1-2.jpg" style="width: 1500px;" /></p> <p style="text-align: justify;">V&igrave; model n&agrave;y l&agrave; một th&agrave;nh phần &acirc;m thanh độc lập, n&oacute; c&oacute; thể được sử dụng để hỗ trợ Bluetooth cho bất kỳ hệ thống n&agrave;o c&oacute; đầu v&agrave;o audio khả dụng. Sử dụng đầu ra coxial hoặc đầu ra optical để kết nối trực tiếp với một trong c&aacute;c đầu v&agrave;o &acirc;m thanh kỹ thuật số tr&ecirc;n DAC hoặc preamp/processor, hoặc sử dụng đầu ra stereo analog chất lượng cao để kết nối với bất kỳ đầu v&agrave;o &acirc;m thanh analog line-level n&agrave;o. D&ugrave; bằng c&aacute;ch n&agrave;o, bộ thu Bluetooth Emotiva BTR-1 sẽ cung cấp cho người d&ugrave;ng kết nối Bluetooth tốt nhất về chất lượng &acirc;m thanh v&agrave; sự tiện lợi.</p> <p style="text-align: justify;">B&ecirc;n trong bộ thu Bluetooth made in Mỹ n&agrave;y được t&iacute;ch hợp ăng ten, đảm bảo người chơi c&oacute; thể kết nối &acirc;m thanh Bluetooth tầm xa, ổn định v&agrave; độ tin cậy cao. Ngo&agrave;i ra, Op-amps TI2134 hiệu suất cao được sử dụng ở c&aacute;c vị tr&iacute; quan trọng.</p> <p style="text-align: justify;">C&oacute; thể n&oacute;i, bộ thu Bluetooth Emotiva BTR-1 Virtual Copper &trade; l&agrave; một thiết bị dễ d&agrave;ng c&agrave;i đặt, chất lượng tuyệt vời v&agrave; mức gi&aacute; phải chăng. L&agrave; một chiếc hộp nhỏ nhưng n&oacute; c&oacute; thể l&agrave;m cho hệ thống &acirc;m nhạc của người d&ugrave;ng tốt hơn nhiều v&agrave; mang lại &acirc;m thanh chất lượng tốt.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>C&aacute;c bạn c&oacute; thể tham khảo c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c tại đ&acirc;y&nbsp;</strong></p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> <p class="embed-container"><iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/D_bwml_ArUc"></iframe></p> <p><strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=D_bwml_ArUc" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Top 3 bộ kết nối kh&ocirc;ng d&acirc;y đ&aacute;ng sở hữu nhất năm 2022 của thương hiệu Emotiva</a></strong></p>" ["image"]=> string(61) "images/products/2022/04/04/original/btr-1-ava1_1649062174.jpg" ["video"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "76" ["manufactory_alias"]=> string(7) "emotiva" ["manufactory_name"]=> string(7) "Emotiva" ["manufactory_image"]=> string(0) "" ["model"]=> string(13) "Emotiva BTR-1" ["model_alias"]=> NULL ["model_name"]=> NULL ["tablename"]=> string(21) "fs_products_gia_do_ke" ["price"]=> string(7) "2500000" ["price_old"]=> string(7) "2500000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["quantity"]=> string(1) "1" ["currency"]=> string(3) "VND" ["created_time"]=> string(19) "2022-04-04 14:58:00" ["edited_time"]=> string(19) "2022-10-21 10:58:04" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "3120" ["hits"]=> string(1) "0" ["sale_count"]=> string(1) "0" ["keyword"]=> NULL ["tags"]=> string(0) "" ["favourite"]=> string(1) "0" ["types"]=> NULL ["seo_title"]=> string(99) "Bán thiết bị phát bluetooth Emotiva BRT-1 giá tốt, chất lượng cao, nhập khẩu Mỹ" ["seo_keyword"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(215) "Phân phối các dòng phụ kiện nhập khẩu 100% chính hãng cao cấp tại AudioHanoi. Liên hệ Mr Thu: 098 554 7788 để được tư vấn và giá bán về thiết bị phát bluetooth Emotiva BRT-1" ["status"]=> NULL ["products_related"]=> string(0) "" ["news_related"]=> NULL ["comments_total"]=> string(1) "0" ["comments_unread"]=> string(1) "0" ["comments_last_time"]=> NULL ["comments_published"]=> string(1) "0" ["show_in_home"]=> NULL ["date_start"]=> NULL ["date_end"]=> NULL ["is_hotdeal"]=> NULL ["warranty"]=> string(2) "12" ["specs"]=> string(0) "" ["is_hot"]=> string(1) "0" ["specs_copy"]=> NULL ["rating_count"]=> string(1) "0" ["rating_sum"]=> string(1) "0" ["colors"]=> string(3) ",8," ["image_spec"]=> string(59) "images/products/2022/04/04/original/btr-1-kt_1649062173.jpg" ["is_promotion"]=> NULL ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["lengths"]=> string(0) "" ["action_id"]=> string(2) "22" ["action_name"]=> string(9) "lannguyen" ["seo_canonical"]=> string(75) "https://audiohanoihifi.com/thiet-bi-phat-bluetooth-emotiva-btr-1-p3451.html" } [18]=> object(stdClass)#41 (68) { ["id"]=> string(4) "3449" ["name"]=> string(59) "Chân chống rung Audio Physic VCF V Magnetic plus Speaker" ["code"]=> NULL ["alias"]=> string(48) "chan-de-audio-physic-vcf-v-magnetic-plus-speaker" ["category_id"]=> string(3) "265" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",265,172," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(18) "Phụ kiện khác" ["category_alias"]=> string(12) "ph-ki-n-kh-c" ["category_alias_wrapper"]=> string(23) ",ph-ki-n-kh-c,phu-kien," ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary"]=> string(264) "<p>- Ch&acirc;n chống rung Audio Physic VCF V Magnetic plus Speaker sản xuất tại Đức<br /> -&nbsp;Sản phẩm: 8 chiếc/set<br /> - Tải trọng tối đa: 140kg/chiếc<br /> - M&agrave;u sắc: Black</p>" ["summary_auto"]=> string(389) "Kích thước: Chiều cao: 26mm, đường kính: 65mmMầu sắc: BlackNước sản xuất: ĐứcDòng: Audio Physic VCF Accessories" ["description"]=> string(5941) "<p style="text-align: justify;">Thương hiệu Audio Physic lu&ocirc;n kh&ocirc;ng ngừng t&igrave;m kiếm c&aacute;ch để cải thiện hơn nữa chất lượng tr&igrave;nh diễn của c&aacute;c d&ograve;ng loa của họ. V&agrave; từ đ&oacute; đưa đến sự ra đời của phụ kiện &ldquo;Vibration Control Feet&rdquo;, viết tắt l&agrave; VCF. <a href="https://audiohanoihifi.com/chan-de-audio-physic-vcf-v-magnetic-plus-speaker-p3449.html">Ch&acirc;n chống rung Audio Physic VCF V Magnetic plus Speaker</a> trở th&agrave;nh giải ph&aacute;p hỗ trợ kiểm so&aacute;t rung chấn tuyệt vời v&agrave; cao cấp cho loa.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="chan audiophysic" src="/upload_images/images/chan-audiophysic.jpg" style="width: 1600px;" /></p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Thiết kế của ch&acirc;n chống rung Audio Physic VCF V Magnetic plus Speaker</strong></h2> <p style="text-align: justify;">Được sản xuất ho&agrave;n to&agrave;n tại Đức, ch&acirc;n chống rung Audio Physic VCF V Magnetic plus Speaker l&agrave; một lựa chọn tuyệt vời ở ph&acirc;n kh&uacute;c cao cấp. N&oacute; được b&aacute;n ra thị trường theo bộ, với số lượng 8 chiếc/bộ.</p> <p style="text-align: justify;">Mỗi chiếc ch&acirc;n chống rung Audio Physic VCF V Magnetic plus Speaker c&oacute; đường k&iacute;nh 65mm v&agrave; chiều cao 26mm. Tải trọng tối đa cho mỗi chiếc ch&acirc;n đế n&agrave;y l&agrave; 35kg, cung cấp khả năng c&aacute;ch ly loa ra khỏi rung động rất hiệu quả. Như vậy, khi sử dụng 4 ch&acirc;n chống rung n&agrave;y c&oacute; thể tải được những chiếc loa c&oacute; trọng lượng l&ecirc;n đến 140kg.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="chan audiophysic dep" src="/upload_images/images/chan-audiophysic-dep.jpg" style="width: 1600px;" /></p> <p style="text-align: justify;">B&ecirc;n trong ch&acirc;n chống rung n&agrave;y được nh&agrave; sản xuất th&ecirc;m 2 nam ch&acirc;m đối lập mạnh v&agrave;o thế hệ c&ocirc;ng nghệ VCF mới nhất của Audio Physic. Điều n&agrave;y l&agrave;m tăng trọng lượng tối đa c&oacute; thể chấp nhận được tr&ecirc;n mỗi ch&acirc;n đế v&agrave; đẩy tải trọng l&ecirc;n s&agrave;n theo đ&uacute;ng nghĩa đen. V&agrave; v&igrave; gần như kh&ocirc;ng c&oacute; sự truyền động cơ học n&agrave;o đối với s&agrave;n, n&ecirc;n c&oacute; thể kh&ocirc;ng truyền rung động theo cả hai hướng.</p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Hiệu quả của việc sử dụng ch&acirc;n chống rung Audio Physic VCF V Magnetic plus Speaker</strong></h2> <p style="text-align: justify;">Ch&acirc;n chống rung Audio Physic VCF V Magnetic plus Speaker khi được sử dụng cho loa, sẽ g&oacute;p phần mang lại &acirc;m thanh chất lượng hơn, kh&ocirc;ng bị m&eacute;o &acirc;m. Đặc biệt l&agrave; &acirc;m trầm r&otilde; r&agrave;ng hơn, cải thiện khả năng t&aacute;ch dải phổ khỏi th&ugrave;ng loa, cũng như c&aacute;c chi tiết kết cấu ch&iacute;nh x&aacute;c hơn cho &acirc;m thanh.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="chan audiophysic hay" src="/upload_images/images/chan-audiophysic-hay.jpg" style="width: 1600px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Với ưu điểm đ&aacute;ng kể n&agrave;y, ch&acirc;n chống rung Audio Physic VCF V Magnetic plus Speaker đ&atilde; trở th&agrave;nh sự lựa chọn của nhiều audiophile v&agrave; l&agrave; ti&ecirc;u chuẩn h&agrave;ng đầu cho ph&acirc;n kh&uacute;c ch&acirc;n đế chống rung cao cấp của h&atilde;ng. H&atilde;y đến với Audio H&agrave; Nội để sở hữu những bộ ch&acirc;n đế made in Đức ch&iacute;nh h&atilde;ng 100%, c&ugrave;ng mức gi&aacute; tốt nhất tr&ecirc;n thị trường hiện nay.</p> <p style="text-align: justify;"><b>C&aacute;c bạn c&oacute; thể tham khảo c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c tại đ&acirc;y</b></p> <p style="text-align: justify;"> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> </p> <p class="embed-container" style="text-align: justify;"><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/6BbTrdsRlhE"></iframe></p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style>" ["image"]=> string(62) "images/products/2022/03/30/original/chan-de-ava_1648614404.jpg" ["video"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "38" ["manufactory_alias"]=> string(12) "audio-physic" ["manufactory_name"]=> string(12) "Audio Physic" ["manufactory_image"]=> string(0) "" ["model"]=> string(40) "Audio Physic VCF V Magnetic plus Speaker" ["model_alias"]=> NULL ["model_name"]=> NULL ["tablename"]=> string(21) "fs_products_gia_do_ke" ["price"]=> string(8) "45000000" ["price_old"]=> string(8) "45000000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["quantity"]=> string(1) "1" ["currency"]=> string(3) "VND" ["created_time"]=> string(19) "2022-03-30 09:32:05" ["edited_time"]=> string(19) "2022-06-07 17:08:17" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "3118" ["hits"]=> string(1) "0" ["sale_count"]=> string(1) "0" ["keyword"]=> NULL ["tags"]=> string(0) "" ["favourite"]=> string(1) "0" ["types"]=> NULL ["seo_title"]=> string(117) "Bán chân chống rung Audio Physic VCF V Magnetic plus Speaker giá tốt, chất luợng cao, nhập khẩu Đức" ["seo_keyword"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(213) "Phân phối các dòng loa nhập khẩu 100% chính hãng cao cấp tại AudioHanoi. Liên hệ Mr Thu: 098 554 7788 để được tư vấn và giá chân chống rung Audio Physic VCF V Magnetic plus Speaker" ["status"]=> NULL ["products_related"]=> string(0) "" ["news_related"]=> NULL ["comments_total"]=> string(1) "0" ["comments_unread"]=> string(1) "0" ["comments_last_time"]=> NULL ["comments_published"]=> string(1) "0" ["show_in_home"]=> NULL ["date_start"]=> NULL ["date_end"]=> NULL ["is_hotdeal"]=> NULL ["warranty"]=> string(2) "12" ["specs"]=> string(0) "" ["is_hot"]=> string(1) "0" ["specs_copy"]=> NULL ["rating_count"]=> string(1) "0" ["rating_sum"]=> string(1) "0" ["colors"]=> string(3) ",8," ["image_spec"]=> string(62) "images/products/2022/03/30/original/chan-de-ava_1648614403.jpg" ["is_promotion"]=> NULL ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["lengths"]=> string(0) "" ["action_id"]=> string(2) "22" ["action_name"]=> string(9) "lannguyen" ["seo_canonical"]=> string(86) "https://audiohanoihifi.com/chan-de-audio-physic-vcf-v-magnetic-plus-speaker-p3449.html" } [19]=> object(stdClass)#42 (68) { ["id"]=> string(4) "3444" ["name"]=> string(29) "Kê dây Hifistay Sound piers" ["code"]=> NULL ["alias"]=> string(27) "ke-day-hifistay-sound-piers" ["category_id"]=> string(3) "265" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",265,172," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(18) "Phụ kiện khác" ["category_alias"]=> string(12) "ph-ki-n-kh-c" ["category_alias_wrapper"]=> string(23) ",ph-ki-n-kh-c,phu-kien," ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary"]=> string(575) "<p>- K&ecirc; d&acirc;y Hifistay Sound piers sản xuất tại H&agrave;n Quốc<br /> - Tạo h&igrave;nh đẹp mắt, độc lạ trong suốt<br /> - Chất liệu&nbsp;<span style="text-align: justify;">kim loại v&agrave; acrylic trong suốt</span><br /> - Trang bị h<span style="text-align: justify;">ệ thống m&ocirc;-đun c&oacute; thể điều chỉnh chiều rộng của d&acirc;y</span><br /> - M&agrave;u sắc: Black, Acryl</p>" ["summary_auto"]=> string(388) "Kích thước: 126 mm de hauteur / 106 x 122 mmTrọng lượng: 420g/chiếcMầu sắc: Black, AcrylNước sản xuất: Hàn quốc" ["description"]=> string(6206) "<p style="text-align: justify;">Hifistay l&agrave; một trong những thương hiệu h&agrave;ng đầu về phụ kiện cho thệ thống &acirc;m thanh, với bề d&agrave;y kinh nghiệm đ&aacute;ng nể. Mỗi sản phẩm của c&ocirc;ng ty H&agrave;n Quốc n&agrave;y l&agrave; giải ph&aacute;p chống rung, hoạt động như một trợ l&iacute; để kh&ocirc;ng l&agrave;m ảnh hướng đến &acirc;m thanh được t&aacute;i tạo. <a href="https://audiohanoihifi.com/ke-day-hifistay-sound-piers-p3444.html">K&ecirc; d&acirc;y Hifistay Sound piers</a> l&agrave; một model mới của h&atilde;ng, được thiết kế để n&acirc;ng đỡ những d&acirc;y loa lớn v&agrave; nặng, g&oacute;p phần ho&agrave;n thiện chất lượng &acirc;m thanh của hệ thống.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="Hifistay Sound piers" src="/upload_images/images/Hifistay-Sound-piers.jpg" style="width: 750px;" /></p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Thiết kế đ&aacute;ng khen ngợi của k&ecirc; d&acirc;y Hifistay Sound piers ch&iacute;nh h&atilde;ng</strong></h2> <p style="text-align: justify;">H&atilde;ng Hifistay cung cấp cho kh&aacute;ch h&agrave;ng của m&igrave;nh 2 lựa chọn k&ecirc; d&acirc;y, đ&oacute; l&agrave; k&ecirc; d&acirc;y Hifistay Sound piers v&agrave; k&ecirc; d&acirc;y Hifistay Sound wings. Mỗi thiết kế đều hướng đến một mục ti&ecirc;u l&agrave; chống cộng hưởng v&agrave; chống rung động hiệu quả.</p> <p style="text-align: justify;">So với mẫu k&ecirc; d&acirc;y Hifistay Sound wings của Hifistay, k&ecirc; d&acirc;y Hifistay Sound piers c&oacute; thiết kế lớn hơn, c&aacute;ch tạo h&igrave;nh đẹp mắt v&agrave; kh&aacute;c biệt ho&agrave;n to&agrave;n. K&iacute;ch thước của n&oacute; chiều cao 126mm, chiều rộng 122mm v&agrave; chiều s&acirc;u 106mm. Mỗi chiếc k&ecirc; d&acirc;y n&agrave;y nặng 420g.</p> <p style="text-align: justify;">Vật liệu sử dụng để thiết kế k&ecirc; d&acirc;y Hifistay Sound piers l&agrave; kim loại v&agrave; acrylic trong suốt, g&oacute;p phần tạo n&ecirc;n thẩm mỹ cao cho thiết bị. Model n&agrave;y hoạt động rất bền bỉ, chắc chắn v&agrave; đủ sức để n&acirc;ng đỡ những d&acirc;y loa lớn v&agrave; nặng.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="Hifistay Sound piers chi" src="/upload_images/images/Hifistay-Sound-piers-chi.jpg" style="width: 750px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Nh&agrave; sản xuất đ&atilde; sử dụng con lăn cho k&ecirc; d&acirc;y Hifistay Sound piers. Sự hiện diện của n&oacute; kh&ocirc;ng chỉ ngăn ngừa v&otilde;ng qu&aacute; mức v&agrave; loại bỏ khả năng chạm s&agrave;n ở một số khu vực nhất định của d&acirc;y c&aacute;p. Hơn nữa, thiết kế n&agrave;y c&ograve;n đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o qu&aacute; tr&igrave;nh chống rung, chia t&aacute;ch d&acirc;y c&aacute;p th&agrave;nh nhiều đoạn dọc theo chiều d&agrave;i d&acirc;y.</p> <p style="text-align: justify;">Sự kết hợp của cấu tr&uacute;c dao động k&eacute;p v&agrave; giảm chấn bằng dải silicone tr&ecirc;n k&ecirc; d&acirc;y Hifistay Sound piers, gi&uacute;p tối đa h&oacute;a hiệu suất của d&acirc;y c&aacute;p, cải thiện chất lượng của ch&uacute;ng. Hệ thống m&ocirc;-đun c&oacute; thể điều chỉnh chiều rộng của d&acirc;y, cho ph&eacute;p người d&ugrave;ng dễ d&agrave;ng sắp xếp c&aacute;c d&acirc;y c&aacute;p một c&aacute;ch thoải m&aacute;i.</p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Mua k&ecirc; d&acirc;y Hifistay Sound piers ở đ&acirc;u?</strong></h2> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c sản phẩm của Hifistay được ph&acirc;n phối độc quyền tại Audio H&agrave; Nội v&agrave; chiếc k&ecirc; d&acirc;y Hifistay Sound piers mới n&agrave;y d&atilde; ch&iacute;nh thức c&oacute; mặt tại Việt Nam. Đ&acirc;y sẽ l&agrave; địa chỉ tin cậy h&agrave;ng đầu để audiophile sở hữu chiếc k&ecirc; d&acirc;y ch&iacute;nh h&atilde;ng, với mức gi&aacute; si&ecirc;u tốt.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>C&aacute;c bạn c&oacute; thể tham khảo c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c tại đ&acirc;y</strong></p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> <p class="embed-container"><iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/eeK6DRbv5JY"></iframe></p> <p><strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=eeK6DRbv5JY" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Những bất ngờ đặc biệt ở loa Wilson Benesch A.C.T One Evolution</a></strong></p>" ["image"]=> string(79) "images/products/2022/05/27/original/hifistay-sound-piers-big-ava_1653642905.jpg" ["video"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "94" ["manufactory_alias"]=> string(9) "hifi-stay" ["manufactory_name"]=> string(8) "Hifistay" ["manufactory_image"]=> string(0) "" ["model"]=> string(20) "Hifistay Sound piers" ["model_alias"]=> NULL ["model_name"]=> NULL ["tablename"]=> string(21) "fs_products_gia_do_ke" ["price"]=> string(7) "2100000" ["price_old"]=> string(7) "2100000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["quantity"]=> string(1) "1" ["currency"]=> string(3) "VND" ["created_time"]=> string(19) "2022-03-08 10:00:07" ["edited_time"]=> string(19) "2022-05-27 16:15:06" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "3113" ["hits"]=> string(1) "0" ["sale_count"]=> string(1) "0" ["keyword"]=> NULL ["tags"]=> string(0) "" ["favourite"]=> string(1) "0" ["types"]=> NULL ["seo_title"]=> string(93) "Bán kê dây Hifistay Sound piers giá tốt, chất lượng cao, nhập khẩu Hàn Quốc" ["seo_keyword"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(202) "Phân phối các dòng phụ kiện nhập khẩu 100% chính hãng cao cấp tại AudioHanoi. Liên hệ Mr Thu: 098 554 7788 để được tư vấn và giá bán về kê dây Hifistay Sound piers" ["status"]=> NULL ["products_related"]=> string(0) "" ["news_related"]=> NULL ["comments_total"]=> string(1) "0" ["comments_unread"]=> string(1) "0" ["comments_last_time"]=> NULL ["comments_published"]=> string(1) "0" ["show_in_home"]=> NULL ["date_start"]=> NULL ["date_end"]=> NULL ["is_hotdeal"]=> NULL ["warranty"]=> string(2) "12" ["specs"]=> string(0) "" ["is_hot"]=> string(1) "0" ["specs_copy"]=> NULL ["rating_count"]=> string(1) "0" ["rating_sum"]=> string(1) "0" ["colors"]=> string(5) ",8,9," ["image_spec"]=> string(74) "images/products/2022/03/08/original/hifistay-sound-piers-kt_1646711290.jpg" ["is_promotion"]=> NULL ["accessories"]=> string(199) "<p style="text-align: justify;">Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["lengths"]=> string(0) "" ["action_id"]=> string(2) "22" ["action_name"]=> string(9) "lannguyen" ["seo_canonical"]=> string(65) "https://audiohanoihifi.com/ke-day-hifistay-sound-piers-p3444.html" } }
Dây tín hiệu AudioQuest Pegasus

Dây tín hiệu AudioQuest Pegasus

34.440.000 ₫

 

Dây tín hiệu AudioQuest Pegasus

34.440.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Dây tín hiệu AudioQuest Pegasus thương hiệu Mỹ
- Trang bị công nghệ ZERO-Tech
- Hệ thống triệt tiêu nhiễu ồn Dual-72v DBS trên dây cáp XLR
- Sử dụng dây dẫn được làm bằng đồng Perfect Surface Copper+ (PSC+) 
- Đầu cắm RCA và XLR 

Dây tín hiệu AudioQuest Black Beauty

Dây tín hiệu AudioQuest Black Beauty

17.160.000 ₫

 

Dây tín hiệu AudioQuest Black Beauty

17.160.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Dây tín hiệu AudioQuest Black Beauty thương hiệu Mỹ
- Vỏ bện chéo màu đen đặc trưng của AudioQuest
- Trang bị công nghệ ZER-Tech độc quyền 
- 2 thiết bị từ hóa điện môi DBS 72v được sử dụng trên dây cáp XLR
- Sử dụng Foamed-Polyethylene để chế tạo ống cách điện
- Đầu cắm RCA và XLR 

Dây tín hiệu AudioQuest HDMI Pearl 48

Dây tín hiệu AudioQuest HDMI Pearl 48

840.000 ₫

 

Dây tín hiệu AudioQuest HDMI Pearl 48

840.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

Pearl 48(1) Dây tín hiệu AudioQuest HDMI Pearl 48

Cung cấp băng thông tối đa lên đến 48Gbps với 4 cặp âm thanh / video cân bằng lên tới 12Gbps mỗi cặp

Nằm trong dòng HDMI 8K/10K của nhà sản xuất AudioQuest
pearl long Dây dẫn bằng đồng dài hạt nguyên khối hoặc đồng mạ bạc
pearl Ứng dụng công nghệ triệt tiêu nhiễu ồn NDS cấp độ 1
Trang bị tính năng eARC hỗ trợ những định dạng lossless: Dolby Atmos hay DTS: X
Giá treo Lumene Ceilling Projector Mount

Giá treo Lumene Ceilling Projector Mount

2.900.000 ₫

 

Giá treo Lumene Ceilling Projector Mount

2.900.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Giá treo Lumene Ceilling Projector Mount thương hiệu Pháp
- Màu sắc: White

Bóng đèn Elrog ER211

Bóng đèn Elrog ER211

25.450.000 ₫

 

Bóng đèn Elrog ER211

25.450.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Bóng đèn Elrog ER211 sản xuất tại Đức
- Độ bền cao, chất liệu tốt
- Hoạt động ở nhiệt độ khoảng 2000 Kelvin
- Đáp ứng được tiết tấu nhanh, gọn, dải trầm chặt chẽ, dải cao trong trẻo

- Màu sắc: White

 

Bóng đèn Elrog ER845

Bóng đèn Elrog ER845

26.950.000 ₫

 

Bóng đèn Elrog ER845

26.950.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Bóng đèn Elrog ER845 sản xuất tại Đức
- Điện áp dây tóc là 10V, dây tóc hiện tại là 3.25A
- Điện cảm 3.1mS, điện trở tấm 1700Ohm
- Tối đa điện áp tấm là 1250V và tối đa tách đĩa là 100W

- Màu sắc: White

Đầu jack AudioQuest Mistral AC Plug US

Đầu jack AudioQuest Mistral AC Plug US

3.120.000 ₫

 

Đầu jack AudioQuest Mistral AC Plug US

3.120.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Đầu jack AudioQuest Mistral AC Plug US sản xuất tại Mỹ
- Sử dụng đầu nối được làm từ kim loại là đồng đỏ kết hợp với đồng Beryllium 
- Ứng dụng quy trình Hanging-Silver Plating độc quyền của hãng
- Phần vỏ của đầu jack được làm từ ABS phi kim loại màu đen
- Màu sắc: Black 

Ghế ngồi Lumene Hollywood Luxury III

Ghế ngồi Lumene Hollywood Luxury III

85.800.000 ₫

 

Ghế ngồi Lumene Hollywood Luxury III

85.800.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Ghế ngồi Lumene Hollywood Luxury III thương hiệu Pháp
- Phần bọc của mặt ngồi, tựa lưng và tay vịn được làm từ các khối xốp cắt
- Điều khiển cảm ứng trên bệ tỳ tay điều chỉnh độ nghiêng chính xác
- Bật tắt độc lập đèn LED với ánh sáng xung quanh
- Trang bị cổng USB 5V được cấp nguồn để sạc điện thoại thông minh
- Màu sắc: Red, black, brown

Dây tín hiệu AudioQuest Dragon

Dây tín hiệu AudioQuest Dragon

174.000.000 ₫

 

Dây tín hiệu AudioQuest Dragon

174.000.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Dây tín hiệu AudioQuest Dragon thương hiệu Mỹ
- Sử dụng ống cách điện không khí và hệ thống Di Electro-Bias 72v (DBS)
- Sử dụng công nghệ triệt tiêu nhiễu ồn NDS 6 cấp độ
- Sự kết hợp của công nghệ ZERO-Tech

- Đầu cắm RCA và XLR 

Dây tín hiệu AudioQuest FireBird

Dây tín hiệu AudioQuest FireBird

105.600.000 ₫

 

Dây tín hiệu AudioQuest FireBird

105.600.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Dây tín hiệu AudioQuest FireBird thương hiệu Mỹ
Ứng dụng công nghệ ZERO-Tech (trở kháng đặc trưng bằng 0) để giảm nhiễu băng thông và tiêu tán tiếng ồn
- Sử dụng dây thoát nhiệt RF bằng đồng mạ bạc rắn 
- Trang bị ống cách điện không khí FEP 
Trang bị thiết bị từ hóa điện môi DBS 72V
- Sử dụng công nghệ triệt tiêu nhiễu ồn NDS 6 cấp độ
- Sự kết hợp của công nghệ ZERO-Tech

- Đầu cắm RCA và XLR 

Dây tín hiệu AudioQuest ThunderBird

Dây tín hiệu AudioQuest ThunderBird

55.200.000 ₫

 

Dây tín hiệu AudioQuest ThunderBird

55.200.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Dây tín hiệu AudioQuest ThunderBird thương hiệu Mỹ
Trang bị thiết bị từ hóa điện môi DBS 72V
- Sử dụng công nghệ triệt tiêu nhiễu ồn NDS 6 cấp độ
- Sự kết hợp của công nghệ ZERO-Tech

- Đầu cắm RCA và XLR mạ vàng 

Chân chống rung Audio Physic VCF II Magnetic plus Speaker

Chân chống rung Audio Physic VCF II Magnetic plus Speaker

23.100.000 ₫

 

Chân chống rung Audio Physic VCF II Magnetic plus Speaker

23.100.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Chân chống rung Audio Physic VCF II Magnetic plus Speaker sản xuất tại Đức
- Sản phẩm: 8 chiếc/set
- Tải trọng tối đa: 20kg/chiếc
- Màu sắc: Black

Dây tín hiệu AudioQuest HDMI Cinnamon 48

Dây tín hiệu AudioQuest HDMI Cinnamon 48

1.680.000 ₫

2.400.000 ₫

Dây tín hiệu AudioQuest HDMI Cinnamon 48

1.680.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

Dây tín hiệu AudioQuest HDMI Cinnamon 48

Cung cấp băng thông tối đa lên đến 48Gbps với 4 cặp âm thanh / video cân bằng lên tới 12Gbps mỗi cặp

Nằm trong dòng HDMI 8K/10K của nhà sản xuất AudioQuest
Có 19 sợi dẫn dẵn được làm từ đồng mạ bạc 1.25%
Ứng dụng công nghệ triệt tiêu nhiễu ồn NDS cấp độ 2
Trang bị tính năng eARC hỗ trợ những định dạng lossless: Dolby Atmos hay DTS: X
-30%
Dây tín hiệu AudioQuest HDMI Pearl 18

Dây tín hiệu AudioQuest HDMI Pearl 18

3.360.000 ₫

4.800.000 ₫

Dây tín hiệu AudioQuest HDMI Pearl 18

3.360.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

Dây tín hiệu AudioQuest HDMI Pearl 18 thương hiệu Mỹ
Là thành viên trong dòng HDMI 4K-8K do AudioQuest sản xuất
Cho phép hiệu suất truyền tải tín hiệu đạt tới 18Gbps / 4K UltraHD 
Sở hữu eARC chất lượng cao, hỗ trợ âm thanh đa kênh Dolby TrueHD và Dolby Atmos, DTS-HD Master Audio và DTS: X
Hỗ trợ High Dynamic Range (HDR) and Dynamic HDR
-30%
Dây tín hiệu AudioQuest HDMI Forest 18

Dây tín hiệu AudioQuest HDMI Forest 18

7.200.000 ₫

 

Dây tín hiệu AudioQuest HDMI Forest 18

7.200.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

Dây tín hiệu AudioQuest HDMI Forest 18 thương hiệu Mỹ
Hỗ trợ video, hình ảnh 4K Ultra HD và lên tới 8K
Tốc độ cao lên đến 18Gbps, cung cấp băng thông video đến 8K/30fps
Hỗ trợ tính năng eARC hỗ trợ âm thanh đa kênh có độ phân giải cao
Trang bị công nghệ hình ảnh cao cấp như High Dynamic Range (HDR) and Dynamic HDR
Dây tín hiệu AudioQuest HDMI Cherry Cola 18

Dây tín hiệu AudioQuest HDMI Cherry Cola 18

19.200.000 ₫

 

Dây tín hiệu AudioQuest HDMI Cherry Cola 18

19.200.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

Dây tín hiệu AudioQuest HDMI Cherry Cola 18 thương hiệu Mỹ
Hỗ trợ video, hình ảnh 4K Ultra HD, thậm chí lên tới 8K / 30 (8-bit, 4: 2: 0)
Ứng dụng công nghệ HDMI chuẩn 2.0 với băng thông tối đa 18Gbps
Ứng dụng công nghệ phân tán tiếng ồn NDS cấp độ 4+ của AudioQuest
Hỗ trợ High Dynamic Range (HDR) and Dynamic HDR
Bộ kết nối Emotiva VSUB-1

Bộ kết nối Emotiva VSUB-1

4.600.000 ₫

 

Bộ kết nối Emotiva VSUB-1

4.600.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Bộ kết nối Emotiva VSUB-1 thương hiệu Mỹ
- Hỗ trợ kết nối không dây dễ dàng cho hệ thống loa siêu trầm
- Có phạm vi kết nối không dây lên đến 50 feet và được ghép nối duy nhất với một bộ phát cụ thể
Công nghệ không dây độc quyền Emotiva VSUB-1 Virtual Copper ™
- Màu sắc: Black

Thiết bị phát bluetooth Emotiva BTR-1

Thiết bị phát bluetooth Emotiva BTR-1

2.500.000 ₫

 

Thiết bị phát bluetooth Emotiva BTR-1

2.500.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Thiết bị phát bluetooth Emotiva BRT-1 thương hiệu Mỹ
- Làm từ kim loại với độ bền cao
- Trang bị cổng USB để kết nối nguồn điện từ bộ chuyện đổi AC-mini-USB
- Hỗ trợ các tiêu chuẩn Bluetooth 4.0 và AptX 3.0 mới nhất
Tích hợp ăng ten có thể kết nối âm thanh Bluetooth xa
- Màu sắc: Black

Chân chống rung Audio Physic VCF V Magnetic plus Speaker

Chân chống rung Audio Physic VCF V Magnetic plus Speaker

45.000.000 ₫

 

Chân chống rung Audio Physic VCF V Magnetic plus Speaker

45.000.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Chân chống rung Audio Physic VCF V Magnetic plus Speaker sản xuất tại Đức
- Sản phẩm: 8 chiếc/set
- Tải trọng tối đa: 140kg/chiếc
- Màu sắc: Black

Kê dây Hifistay Sound piers

Kê dây Hifistay Sound piers

2.100.000 ₫

 

Kê dây Hifistay Sound piers

2.100.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Kê dây Hifistay Sound piers sản xuất tại Hàn Quốc
- Tạo hình đẹp mắt, độc lạ trong suốt
- Chất liệu kim loại và acrylic trong suốt
- Trang bị hệ thống mô-đun có thể điều chỉnh chiều rộng của dây
- Màu sắc: Black, Acryl

 
0.17106 sec| 4739.25 kb
DMCA.com Protection Status