Sản phẩm

Chính hãng

Tư vấn

Miễn phí 24h

Hậu mãi

Chu đáo

Vận chuyển

Ton quc
array(20) { [0]=> object(stdClass)#36 (68) { ["id"]=> string(4) "3382" ["name"]=> string(45) "Máy rửa đĩa than Degritter Automatic RCM" ["code"]=> NULL ["alias"]=> string(40) "may-rua-dia-than-degritter-automatic-rcm" ["category_id"]=> string(3) "270" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",270,172," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(33) "Phụ kiện đầu đĩa than" ["category_alias"]=> string(21) "phu-kien-dau-dia-than" ["category_alias_wrapper"]=> string(32) ",phu-kien-dau-dia-than,phu-kien," ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary"]=> string(685) "<p>- M&aacute;y rửa đĩa than Degritter&nbsp;Automatic RCM sản xuất tại Estonia<br /> -&nbsp;<span style="text-align: justify;">Thiết kế bể vệ sinh c&oacute; đến bốn bộ ph&aacute;t si&ecirc;u &acirc;m<br /> - Bảng điều khiển kết nối trục tiếp với c&aacute;c cảm ứng<br /> - Mạch khuếch đại si&ecirc;u &acirc;m sở hữu mức c&ocirc;ng suất đến 340 watt<br /> - T&iacute;nh năng Frequency Sweep c&oacute; khả năng loại bỏ tối ưu bụi bẩn</span><br /> - M&agrave;u sắc: White, Black</p>" ["summary_auto"]=> string(276) "Kích thước: 370 x 280 x 210mmMầu sắc: White, BlackNước sản xuất: Estonia" ["description"]=> string(12564) "<p style="text-align: justify;">Đối với những t&iacute;n đồ audiophile y&ecirc;u th&iacute;ch những trải nghiệm audio cổ điển th&igrave; đầu đĩa than v&agrave; đĩa vinyl được xem l&agrave; bộ đ&ocirc;i kh&ocirc;ng thể thiếu trong ph&ograve;ng tr&igrave;nh diễn &acirc;m thanh. Tuy nhi&ecirc;n, việc đảm cho những thiết bị n&agrave;y lu&ocirc;n được sạch sẽ v&agrave; c&oacute; tuổi thọ l&acirc;u bền hơn th&igrave; kh&ocirc;ng phải ai cũng l&agrave;m đ&uacute;ng c&aacute;ch. V&agrave; để việc vệ sinh đĩa than trở n&ecirc;n đơn giản hơn th&igrave; <a href="https://audiohanoihifi.com/may-rua-dia-than-degritter-automatic-rcm-p3382.html">m&aacute;y rửa đĩa than Degritter Automatic RCM</a> đến từ thương hiệu Degritter ch&iacute;nh l&agrave; một giải ph&aacute;p hiệu quả nhất. Sản phẩm n&agrave;y với hệ thống vệ sinh bằng si&ecirc;u &acirc;m l&ecirc;n đến 120kHz gi&uacute;p loại bỏ ho&agrave;n to&agrave;n bụi bẩn b&aacute;m d&iacute;nh tr&ecirc;n bề mặt v&agrave; r&atilde;nh đĩa, mang đến cho người d&ugrave;ng trải nghiệm &acirc;m tần ho&agrave;n hảo nhất.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="Degritter Automatic RCM" src="/upload_images/images/Degritter-Automatic-RCM.jpg" style="width: 700px;" /></p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Thiết kế h&igrave;nh thức linh hoạt của m&aacute;y rửa đĩa than Degritter Automatic RCM</strong></h2> <p style="text-align: justify;">Th&uacute; chơi đĩa than thường được giới chơi audio chuy&ecirc;n nghiệp đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; kh&aacute; cầu kỳ v&agrave; lắm c&ocirc;ng phu. Vậy n&ecirc;n, nếu như đĩa than kh&ocirc;ng được loại bỏ hết bụi bẩn v&agrave; tạp chất sẽ tạo l&ecirc;n những tiếng lạo xạo khi kim đọc đĩa đi qua c&aacute;c r&atilde;nh đĩa l&agrave;m ảnh hưởng đến tổng thể chất lượng tr&igrave;nh diễn của một hệ thống &acirc;m thanh. M&aacute;y rửa đĩa than Degritter Automatic RCM ra đời với bể vệ sinh c&oacute; đến bốn bộ ph&aacute;t si&ecirc;u &acirc;m, được sắp xếp mỗi cạnh b&ecirc;n hai bộ gi&uacute;p phủ trọn to&agrave;n bộ bề mặt đĩa. Sản phẩm n&agrave;y đảm bảo cho đĩa than lu&ocirc;n ở trạng th&aacute;i tốt nhất.</p> <p style="text-align: justify;">Về mặt h&igrave;nh thức th&igrave; m&aacute;y rửa đĩa than Degritter Automatic RCM ghi điểm tuyệt đối với ngoại h&igrave;nh nhỏ gọn. Cụ thể k&iacute;ch thước ba chiều của sản phẩm n&agrave;y chỉ ở mức 370 &times; 280 &times; 210 mm, th&iacute;ch hợp trong mọi kh&ocirc;ng gian &acirc;m thanh của người d&ugrave;ng. Model n&agrave;y cũng được thiết kế theo hai phi&ecirc;n bản m&agrave;u cơ bản v&agrave; dễ phối gh&eacute;p nhất l&agrave; đen v&agrave; trắng. Tuy kh&ocirc;ng c&oacute; sự đa dạng về chọn lựa m&agrave;u sắc nhưng đ&acirc;y đều l&agrave; những phi&ecirc;n bản m&agrave;u dễ d&agrave;ng kết hợp với nhiều kiểu phong c&aacute;ch b&agrave;i tr&iacute; ph&ograve;ng nghe kh&aacute;c nhau.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="Degritter Automatic RCM cheo" src="/upload_images/images/Degritter-Automatic-RCM-cheo.jpg" style="width: 700px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Những tiện &iacute;ch điều khiển ở m&aacute;y rửa đĩa than Degritter Automatic RCM cũng được người d&ugrave;ng đ&aacute;nh gi&aacute; cao khi m&agrave; sản phẩm n&agrave;y được thiết kế với bảng điều khiển kết nối trục tiếp với c&aacute;c cảm ứng c&ugrave;ng bộ khởi động v&agrave; m&agrave;n h&igrave;nh LCD. Th&ocirc;ng qua bảng điều khiển n&agrave;y, người d&ugrave;ng c&oacute; thể dễ d&agrave;ng kiểm so&aacute;t được c&aacute;c chế độ hoạt động m&agrave; m&igrave;nh mong muốn. Người chơi cũng c&oacute; thể n&acirc;ng cấp phần mềm của model m&aacute;y rửa đĩa n&agrave;y bởi sản phẩm kh&ocirc;ng c&oacute; thẻ nhớ ở khe cắm.</p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Hiệu quả l&agrave;m sạch tối ưu của m&aacute;y rửa đĩa than Degritter Automatic RCM</strong></h2> <p style="text-align: justify;">Nếu đĩa than sạch th&igrave; đồng nghĩa với việc đầu kim sẽ thu được hết t&iacute;n hiệu tr&ecirc;n bề mặt đĩa. M&aacute;y rửa đĩa than Degritter Automatic RCM hoạt động theo cơ chế vệ sinh đĩa than bằng si&ecirc;u &acirc;m ở tần số 120kHz hứa hẹn sẽ loại bỏ ho&agrave;n to&agrave;n bụi bẩn v&agrave; tạp chất ở cấp ph&acirc;n tử tr&ecirc;n bề mặt đĩa. Tuyệt vời nhất l&agrave; việc sản phẩm n&agrave;y được thiết kế với một m&aacute;y vệ sinh c&oacute; mạch khuếch đại si&ecirc;u &acirc;m sở hữu mức c&ocirc;ng suất ấn tượng l&ecirc;n đến 340 watt. Đ&acirc;y l&agrave; một kỹ thuật thiết kế chuy&ecirc;n dụng cho những sản phẩm vệ sinh đĩa than, cộng th&ecirc;m t&iacute;nh năng Frequency Sweep c&oacute; khả năng loại bỏ tối ưu bụi bẩn bằng c&aacute;c sử dụng năng lượng phủ k&iacute;n bề mặt v&agrave; ph&acirc;n phối lực tốt hơn tr&ecirc;n bề mặt đĩa than. Kết quả thu được ch&iacute;nh l&agrave; đĩa vinyl được l&agrave;m sạch ho&agrave;n hảo m&agrave; kh&ocirc;ng g&acirc;y trầy xước ảnh hưởng đến chất lượng &acirc;m thanh.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="Degritter Automatic RCM sau" src="/upload_images/images/Degritter-Automatic-RCM-sau.jpg" style="width: 700px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Tuy nhi&ecirc;n đ&oacute; chưa phải l&agrave; tất cả để đạt được hiệu quả l&agrave;m sạch tối đa, vậy n&ecirc;n, m&aacute;y rửa đĩa than Degritter Automatic RCM đ&atilde; được thiết kế th&ecirc;m giải ph&aacute;p lọc &ldquo;chủ động&rdquo;. Bộ lọc n&agrave;y được thiết kế với h&igrave;nh trụ, c&oacute; thiết kế b&ecirc;n trong l&agrave; miếng m&uacute;t xốp dạng mở (open cell foam), trong khi b&ecirc;n ngo&agrave;i l&agrave; lưới th&eacute;p. Người d&ugrave;ng c&oacute; thể nh&igrave;n thấy trực tiếp bộ lọc n&agrave;y v&igrave; n&oacute; được đặt ở ngay cạnh b&ecirc;n của Automatic RCM. Th&ocirc;ng qua giải ph&aacute;p bộ lọc n&agrave;y m&agrave; c&aacute;c mảnh vụn v&agrave; bụi bẩn được loại bỏ khỏi nước trong qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m sạch bằng si&ecirc;u &acirc;m. Điều n&agrave;y đồng nghĩa với việc kh&ocirc;ng c&ograve;n tồn tại bụi bẩn tr&ecirc;n bề mặt nước sau qu&aacute; tr&igrave;nh lấy đi bụi bẩn v&agrave; tạp chất khỏi đĩa than. Đ&acirc;y l&agrave; một chi tiết thiết kế vượt trội so với những m&aacute;y rửa đĩa than th&ocirc;ng thường tr&ecirc;n thị trường &acirc;m thanh hiện nay. Đi v&agrave;o t&igrave;m hiểu cụ thể hơn, th&igrave; giải ph&aacute;p lọc n&agrave;y hoạt động theo cơ chế cho nước chạy tuần ho&agrave;n qua bộ lọc từ đỉnh bồn rửa nhằm loại bỏ to&agrave;n bộ bụi bẩn v&agrave; hạt nổi rồi mới đưa nước trở lại bồn rửa để l&agrave;m sạch đĩa than. Trong khi c&aacute;c hạt nặng lắng được giữ lại ở đ&aacute;y bồn rửa, sau đ&oacute; mới được bơm ra bể nước b&ecirc;n ngo&agrave;i c&oacute; trầm t&iacute;ch chuy&ecirc;n dụng để giữ lại hạt nặng theo cơ chế hoạt động của bộ lọc.</p> <p style="text-align: justify;">M&aacute;y rửa đĩa than Degritter Automatic RCM ph&ugrave; hợp nhất với những đĩa than c&oacute; đường k&iacute;nh 300mm hoặc nhỏ hơn nhờ một loạt c&aacute;c adapter để gắn v&agrave;o đĩa nhỏ hơn gi&uacute;p đĩa than được cố định trong bồn rửa. Được b&aacute;n k&egrave;m với mỗi m&aacute;y rửa đĩa than n&agrave;y l&agrave; một lọ dung dịch tẩy rửa c&ocirc; đặc được l&agrave;m từ chất hoạt động bề mặt anion gi&uacute;p hiệu quả l&agrave;m sạch bụi bẩn v&agrave; tạp chất tốt hơn. Ở model n&agrave;y c&oacute; chế độ l&agrave;m kh&ocirc; bằng quạt thổi với hai mức lựa chọn l&agrave; nhanh với c&ocirc;ng suất mạnh v&agrave; y&ecirc;n tĩnh với mức c&ocirc;ng suất yếu. Nếu ở chế độ nhanh đĩa than được hong kh&ocirc; chỉ sau 2 ph&uacute;t th&igrave; qu&aacute; tr&igrave;nh n&agrave;y ở chế độ y&ecirc;n tĩnh sẽ l&acirc;u hơn một ch&uacute;t.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="Degritter Automatic RCM dep" src="/upload_images/images/Degritter-Automatic-RCM-dep.jpg" style="width: 870px;" /></p> <p style="text-align: justify;">M&aacute;y rửa đĩa than Degritter Automatic RCM chứng minh khả năng l&agrave;m sạch tuyệt vời của n&oacute; th&ocirc;ng qua một loạt những chi tiết thiết kế tối ưu. Ch&iacute;nh v&igrave; thế, model n&agrave;y cũng sở hữu nhiều t&iacute;nh năng l&agrave;m sạch bụi bẩn v&agrave; tạp chất cao hơn hẳn những model tương tự trong c&ugrave;ng ph&acirc;n kh&uacute;c gi&aacute; b&aacute;n. Vậy n&ecirc;n, c&oacute; thể n&oacute;i đ&acirc;y l&agrave; một sản phẩm thiết thực d&agrave;nh cho mọi t&iacute;n đồ c&oacute; th&uacute; chơi đĩa vinyl cổ điển.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>C&aacute;c bạn c&oacute; thể tham khảo c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c tại đ&acirc;y</strong></p> <p>&nbsp;</p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> <p class="embed-container"><iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/_3PBiIWOznU"></iframe></p> <p><strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=_3PBiIWOznU" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Hướng dẫn sử dụng m&aacute;y rửa đĩa than Opera Consonance</a></strong></p>" ["image"]=> string(74) "images/products/2021/06/09/original/degritter-rcm-trang-ava_1623211766.jpg" ["video"]=> NULL ["manufactory"]=> string(3) "102" ["manufactory_alias"]=> string(9) "degritter" ["manufactory_name"]=> string(9) "Degritter" ["manufactory_image"]=> string(0) "" ["model"]=> string(23) "Degritter Automatic RCM" ["model_alias"]=> NULL ["model_name"]=> NULL ["tablename"]=> string(21) "fs_products_gia_do_ke" ["price"]=> string(1) "0" ["price_old"]=> string(1) "0" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["quantity"]=> string(1) "1" ["currency"]=> string(3) "VND" ["created_time"]=> string(19) "2021-06-09 11:09:27" ["edited_time"]=> string(19) "2021-06-10 09:37:03" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "3054" ["hits"]=> string(1) "0" ["sale_count"]=> string(1) "0" ["keyword"]=> NULL ["tags"]=> string(0) "" ["favourite"]=> string(1) "0" ["types"]=> NULL ["seo_title"]=> string(104) "Bán máy rửa đĩa than Degritter Automatic RCM giá tốt, chất luợng cao, nhập khẩu Estonia" ["seo_keyword"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(217) "Phân phối các dòng máy rửa đĩa than nhập khẩu 100% chính hãng cao cấp tại AudioHanoi. Liên hệ Mr Thu: 098 554 7788 để được tư vấn và giá máy rửa đĩa than Degritter Automatic RCM" ["status"]=> NULL ["products_related"]=> string(0) "" ["news_related"]=> NULL ["comments_total"]=> string(1) "0" ["comments_unread"]=> string(1) "0" ["comments_last_time"]=> NULL ["comments_published"]=> string(1) "0" ["show_in_home"]=> NULL ["date_start"]=> NULL ["date_end"]=> NULL ["is_hotdeal"]=> NULL ["warranty"]=> string(9) "12 tháng" ["specs"]=> string(0) "" ["is_hot"]=> string(1) "0" ["specs_copy"]=> NULL ["rating_count"]=> string(1) "0" ["rating_sum"]=> string(1) "0" ["colors"]=> string(5) ",7,8," ["image_spec"]=> string(67) "images/products/2021/06/09/original/degritter-rcm-kt_1623211765.jpg" ["is_promotion"]=> NULL ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["lengths"]=> string(0) "" ["action_id"]=> string(2) "22" ["action_name"]=> string(9) "lannguyen" ["seo_canonical"]=> string(78) "https://audiohanoihifi.com/may-rua-dia-than-degritter-automatic-rcm-p3382.html" } [1]=> object(stdClass)#33 (68) { ["id"]=> string(4) "3360" ["name"]=> string(45) "Ổ cắm A.R.T Double Wall Outlet With Clamp" ["code"]=> NULL ["alias"]=> string(39) "o-cam-art-double-wall-outlet-with-clamp" ["category_id"]=> string(3) "190" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",190,172," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(11) "Ổ cắm" ["category_alias"]=> string(5) "o-cam" ["category_alias_wrapper"]=> string(16) ",o-cam,phu-kien," ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary"]=> string(651) "<p>- Ổ cắm&nbsp;A.R.T Double Wall Outlet With Clamp sản xuất tại &Yacute;<br /> - Đ<span style="text-align: justify;">ược thiết kế dạng ổ cắm đ&ocirc;i gắn tường với tạo h&igrave;nh kh&aacute; cao cấp<br /> - D&ugrave;ng chất liệu nh&ocirc;m cao cấp với thiết kế rất chắc chắn v&agrave; thiết kế tĩnh điện<br /> - Mạ v&agrave;ng ở điểm tiếp x&uacute;c của ổ cắm&nbsp;tăng chất lượng kết nối t&iacute;n hiệu</span><br /> - M&agrave;u sắc: Blue</p>" ["summary_auto"]=> string(344) "Vật liệu: NhômMầu sắc: BlueNước sản xuất: ÝDòng: A.R.T. Wall Outlet Plates" ["description"]=> string(6656) "<p style="text-align: justify;">Audio Reference Technology (A.R.T) l&agrave; một thương hiệu phụ kiện audio đ&igrave;nh đ&aacute;m của &Yacute;. H&atilde;ng audio n&agrave;y đ&atilde; tung ra thị trường rất nhiều những d&ograve;ng sản phẩm kh&aacute;c nhau, từ d&acirc;y c&aacute;p đến những phụ kiện cho đầu đĩa than, đầu CD, đầu jack cắm, ổ cắm, ch&acirc;n đế&hellip; Mỗi sản phẩm của A.R.T đều được sản xuất bằng tất cả t&acirc;m huyết của Luigi Basagni &ndash; người s&aacute;ng lập h&atilde;ng, đảm bảo cung cấp cho người d&ugrave;ng những trải nghiệm tốt nhất, xứng đ&aacute;ng nhất với sự đầu tư của họ. <a href="https://audiohanoihifi.com/o-cam-art-double-wall-outlet-with-clamp-p3360.html">Ổ cắm A.R.T Double Wall Outlel With Clamp</a> l&agrave; một thiết kế mới của A.R.T, mang đến một giải ph&aacute;p l&yacute; tưởng cho những audiophile muốn thiếp lập những hệ thống ổ cắm điện tr&ecirc;n tường, đảm bảo sự an to&agrave;n v&agrave; hiệu năng kết nối ho&agrave;n hảo.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="ART Double Wall Outlel With Clamp tot" src="/upload_images/images/ART-Double-Wall-Outlel-With-Clamp-tot.png" style="width: 870px;" /></p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Những đặc điểm đ&aacute;ng khen ngợi trong thiết kế của ổ cắm A.R.T Double Wall Outlel With Clamp ch&iacute;nh h&atilde;ng</strong></h2> <p style="text-align: justify;">Tr&ecirc;n thị trường hiện nay c&oacute; rất nhiều h&atilde;ng sản xuất ổ cắm, nổi bật như AudioQuest v&agrave; A.R.T. Mỗi thương hiệu n&agrave;y lại c&oacute; những triết l&iacute; sản xuất ri&ecirc;ng, để đ&aacute;p ứng thị hiếu của kh&aacute;ch h&agrave;ng. Mẫu ổ cắm A.R.T Double Wall Outlel With Clamp được thiết kế dạng ổ cắm đ&ocirc;i gắn tường với tạo h&igrave;nh kh&aacute; cao cấp v&agrave; bắt mắt.</p> <p style="text-align: justify;">Nh&agrave; sản xuất đ&atilde; d&ugrave;ng chất liệu nh&ocirc;m cao cấp với thiết kế rất chắc chắn v&agrave; thiết kế tĩnh điện gi&uacute;p người d&ugrave;ng an to&agrave;n khi sử dụng. C&oacute; 2 đơn vị ổ cắm được thiết kế tr&ecirc;n mỗi chiếc ổ cắm A.R.T Double Wall Outlel With Clamp. A.R.T đ&atilde; trang bị cho mỗi chiếc ổ cắm n&agrave;y 6 ốc v&iacute;t, để việc set-up n&oacute; l&ecirc;n tường dễ d&agrave;ng v&agrave; chặt chẽ hơn.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="ART Double Wall Outlel With Clamp" src="/upload_images/images/ART-Double-Wall-Outlel-With-Clamp.png" style="width: 870px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Ổ cắm A.R.T Double Wall Outlel With Clamp được thiết kế theo nguy&ecirc;n l&iacute; ri&ecirc;ng của A.R.T để đảm bảo giữ chặt c&aacute;c c&aacute;p nguồn khi được kết nối với ổ cắm. Điều n&agrave;y vừa đảm bảo nguồn điện được kết nối ổn định, m&agrave; quan trọng hơn l&agrave; tr&aacute;nh r&ograve; rỉ điện năng kh&ocirc;ng mong muốn.</p> <p style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i ra, chiếc ổ cắm made in Italia n&agrave;y c&ograve;n c&oacute; t&aacute;c rụng giảm thiểu rung động rất hiệu quả. Việc mạ v&agrave;ng ở điểm tiếp x&uacute;c của ổ cắm A.R.T Double Wall Outlel With Clamp, c&agrave;ng l&agrave;m tăng chất lượng kết nối t&iacute;n hiệu, hạn chế oxy h&oacute;a hiệu quả.</p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Vỉ sao n&ecirc;n lựa chọn ổ cắm A.R.T Double Wall Outlel With Clamp?</strong></h2> <p style="text-align: justify;">C&oacute; thể thấy rằng, ổ cắm A.R.T Double Wall Outlel With Clamp được thiết kế rất chỉnh chu từ h&igrave;nh thức, vật liệu v&agrave; hiệu năng của n&oacute; mang lại. Đồng thời độ an to&agrave;n cho c&aacute;c kết nối điện cũng rất đ&aacute;ng khen ngợi.</p> <p style="text-align: justify;">Khi người d&ugrave;ng đ&atilde; sử dụng một d&acirc;y nguồn của A.R.T th&igrave; việc đầu tư một ổ cắm A.R.T Double Wall Outlel With Clamp l&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng cần thiết. Bởi n&oacute; sẽ tăng hiệu suất kết nối nguồn điện cho c&aacute;c thiết bị audio trong hệ thống. To&agrave;n bộ qu&aacute; tr&igrave;nh sản xuất chiếc ổ cắm gắn tường n&agrave;y được thực hiện rất tỉ mỉ v&agrave; ph&uacute;c tạp, đảm bảo một sự bền bỏ khi sử dụng cho người d&ugrave;ng v&agrave; đen đến sự an to&agrave;n đ&aacute;ng tin cậy.</p> <p style="text-align: justify;"><b>C&aacute;c bạn c&oacute; thể tham khảo c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c tại đ&acirc;y</b></p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> <p class="embed-container"><iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/o8hu-VtZZ5I"></iframe></p> <p><strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=o8hu-VtZZ5I" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Review D&acirc;y loa AQ Robin Hood biwire combo Silver</a></strong></p>" ["image"]=> string(90) "images/products/2021/04/22/original/art-double-wall-outlet-with-clamp-o-cam_1619076505.jpg" ["video"]=> NULL ["manufactory"]=> string(3) "100" ["manufactory_alias"]=> string(26) "audio-reference-technology" ["manufactory_name"]=> string(26) "Audio Reference Technology" ["manufactory_image"]=> string(0) "" ["model"]=> string(35) "A.R.T Double Wall Outlet With Clamp" ["model_alias"]=> NULL ["model_name"]=> NULL ["tablename"]=> string(21) "fs_products_gia_do_ke" ["price"]=> string(7) "7920000" ["price_old"]=> string(7) "7920000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["quantity"]=> string(1) "1" ["currency"]=> string(3) "VND" ["created_time"]=> string(19) "2021-04-17 11:39:09" ["edited_time"]=> string(19) "2021-04-22 14:48:22" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "3033" ["hits"]=> string(1) "0" ["sale_count"]=> string(1) "0" ["keyword"]=> NULL ["tags"]=> string(0) "" ["favourite"]=> string(1) "0" ["types"]=> NULL ["seo_title"]=> string(100) "Bán ổ cắm A.R.T Double Wall Outlet With Clamp giá tốt, chất lượng cao, nhập khẩu Ý" ["seo_keyword"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(188) "Phân phối phụ kiện cao cấp tại AudioHanoi. Liên hệ Mr Thu: 098 554 7788 để được tư vấn thắc mắc và giá bán về ổ cắm A.R.T Double Wall Outlet With Clamp" ["status"]=> NULL ["products_related"]=> string(0) "" ["news_related"]=> NULL ["comments_total"]=> string(1) "0" ["comments_unread"]=> string(1) "0" ["comments_last_time"]=> NULL ["comments_published"]=> string(1) "0" ["show_in_home"]=> NULL ["date_start"]=> NULL ["date_end"]=> NULL ["is_hotdeal"]=> NULL ["warranty"]=> string(9) "12 tháng" ["specs"]=> string(0) "" ["is_hot"]=> string(1) "0" ["specs_copy"]=> NULL ["rating_count"]=> string(1) "0" ["rating_sum"]=> string(1) "0" ["colors"]=> string(4) ",28," ["image_spec"]=> string(90) "images/products/2021/04/22/original/art-double-wall-outlet-with-clamp-o-cam_1619076511.jpg" ["is_promotion"]=> NULL ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["lengths"]=> string(0) "" ["action_id"]=> string(2) "22" ["action_name"]=> string(9) "lannguyen" ["seo_canonical"]=> string(77) "https://audiohanoihifi.com/o-cam-art-double-wall-outlet-with-clamp-p3360.html" } [2]=> object(stdClass)#32 (68) { ["id"]=> string(4) "3359" ["name"]=> string(33) "Dây tín hiệu cuộn A.R.T 1.0" ["code"]=> NULL ["alias"]=> string(24) "day-tin-hieu-cuon-art-10" ["category_id"]=> string(3) "193" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",193,172," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(16) "Dây tín hiệu" ["category_alias"]=> string(12) "day-tin-hieu" ["category_alias_wrapper"]=> string(23) ",day-tin-hieu,phu-kien," ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary"]=> string(627) "<p>-&nbsp;D&acirc;y t&iacute;n hiệu cuộn A.R.T 1.0 sản xuất tại &Yacute;<br /> - S<span style="text-align: justify;">ử dụng l&agrave;m d&acirc;y c&aacute;p kết nối Micro, Interconnect, Headphone v&agrave; cả nhạc cụ<br /> - Sở hữu l&otilde;i d&acirc;y dẫn dạng b&oacute; với nhiều sợi nhỏ, được l&agrave;m tự hỗn hợp đồng&nbsp;<br /> - Trang bị rất nhiều lớp bọc c&aacute;ch điện v&agrave; lớp chống nhiễu</span><br /> &nbsp;</p>" ["summary_auto"]=> string(660) "Thiết kế: Dây tín hiệu cuộnCông nghệ:

- (60 / 0,08 / cầu giá PE1,7 / trắng-xanh + sợi bông + giấy bông + 16/8 / 0,10BC / 12 dải dệt) * 1C 6,3mm
- Hàn chuyên dụng và dây trộn đồng

Độ dài: 1 cuộn 100 mNước sản xuất: ÝDòng: A.R.T Cable Rolls" ["description"]=> string(7999) "<p style="text-align: justify;">Thương hiệu Audio Reference Technology (A.R.T) l&agrave; một t&ecirc;n tuổi nổi tiếng trong lĩnh sản xuất d&acirc;y c&aacute;p audio. Kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; những d&acirc;y c&aacute;p với độ d&agrave;i ti&ecirc;u chuẩn, m&agrave; h&atilde;ng phụ kiện &Yacute; n&agrave;y c&ograve;n cung cấp cho người d&ugrave;ng những mẫu d&acirc;y c&aacute;p cuộn chất lượng, đa dạng mẫu m&atilde; v&agrave; mục đ&iacute;ch sử dụng. <a href="https://audiohanoihifi.com/day-tin-hieu-cuon-art-10-p3359.html">D&acirc;y t&iacute;n hiệu cuộn A.R.T 1.0</a> l&agrave; một trong số những sản phẩm đ&oacute;. N&oacute; được hưởng lợi rất nhiều từ những nghi&ecirc;n cứu, t&iacute;ch lũy của gần 4 thập kỷ ph&aacute;t triển, đem đến một d&acirc;y t&iacute;n hiệu cuộn chất lượng cao, đa chức năng c&ugrave;ng mức gi&aacute; phải chăng.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="day ART 10" src="/upload_images/images/day-ART-10.png" style="width: 870px;" /></p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Những đặc điểm thiết kế nổi bật của d&acirc;y t&iacute;n hiệu cuộn A.R.T 1.0 ch&iacute;nh h&atilde;ng</strong></h2> <p style="text-align: justify;">D&acirc;y t&iacute;n hiệu cuộn A.R.T 1.0 nằm trong d&ograve;ng sản phẩm A.R.T. Cable Rolls được sản xuất ho&agrave;n to&agrave;n tại &Yacute; v&agrave; thực hiện thủ c&ocirc;ng bởi những người thợ giỏi đến từ thương hiệu A.R.T.</p> <p style="text-align: justify;">Tại sao n&ecirc;n chọn d&acirc;y t&iacute;n hiệu cuộn A.R.T 1.0? Điều đơn giản đầu ti&ecirc;n ch&iacute;nh l&agrave; d&acirc;y t&iacute;n hiệu kh&ocirc;ng chỉ đơn thuần l&agrave; một phụ kiện, m&agrave; l&agrave; một th&agrave;nh phần cơ bản của hệ thống &acirc;m thanh. Một hệ thống đ&ograve;i hỏi những kết nối t&iacute;n hiệu với chiều d&agrave;i lớn, m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; d&acirc;y t&iacute;n hiệu với chiều d&agrave;i ti&ecirc;u chuẩn n&agrave;o c&oacute; thể đ&aacute;p ứng, th&igrave; việc lựa chọn d&acirc;y t&iacute;n hiệu cuộn l&agrave; rất cần thiết. Sự đầu tư kỹ lưỡng của nh&agrave; sản xuất A.R.T tr&ecirc;n d&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T 1.0, gi&uacute;p n&oacute; trở th&agrave;nh sự lựa chọn l&iacute; tưởng để duy tr&igrave; độ tinh khiết v&agrave; đầy đủ của &acirc;m thanh trong những kết nối d&agrave;i.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="day ART 10 trang" src="/upload_images/images/day-ART-10-trang.png" style="width: 870px;" /></p> <p style="text-align: justify;">D&acirc;y t&iacute;n hiệu cuộn A.R.T 1.0 th&iacute;ch hợp để sử dụng l&agrave;m d&acirc;y c&aacute;p kết nối Micro, Interconnect, Headphone v&agrave; cả nhạc cụ.</p> <p style="text-align: justify;">Cấu tạo b&ecirc;n trong của d&acirc;y t&iacute;n hiệu cuộn A.R.T 1.0 kh&aacute; phức tạp. N&oacute; sở hữu l&otilde;i d&acirc;y dẫn dạng b&oacute; với nhiều sợi nhỏ, được l&agrave;m tự hỗn hợp đồng v&agrave; sử dụng chất h&agrave;n chuy&ecirc;n dụng của A.R.T. Nh&agrave; sản xuất trang bị rất nhiều lớp bọc c&aacute;ch điện v&agrave; lớp chống nhiễu, đảm bảo hạn chế tối đa hiện tượng thất tho&aacute;t năng lượng v&agrave; sự x&acirc;m nhập của nhiễu ồn, nguy&ecirc;n nh&acirc;n l&agrave;m giảm chất lượng &acirc;m thanh m&agrave; d&acirc;y t&iacute;n hiệu truyền tải.</p> <p style="text-align: justify;">Mỗi cuộn d&acirc;y t&iacute;n hiệu cuộn A.R.T 1.0 c&oacute; chiều d&agrave;i l&ecirc;n đến 100 m&eacute;t. V&igrave; thế người d&ugrave;ng c&oacute; thể dễ d&agrave;ng sở hữu được chiều d&agrave;i d&acirc;y t&iacute;n hiệu ph&ugrave; hợp với nhu cầu kết nối của m&igrave;nh. L&agrave; d&acirc;y t&iacute;n hiệu cuộn, n&ecirc;n n&oacute; chưa được trang bị sẵn đầu jack cắm, người d&ugrave;ng c&oacute; thể tham khảo c&aacute;c mẫu đầu jack A.R.T RCA hoặc A.R.T XLR do ch&iacute;nh A.R.T sản xuất, để ho&agrave;n chỉnh d&acirc;y t&iacute;n hiệu, đạt được hiệu quả kết nối cao nhất.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="day ART 10 che" src="/upload_images/images/day-ART-10-che.png" style="width: 870px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Điều lo lắng của những audiophile khi sử dụng những d&acirc;y t&iacute;n hiệu chiều d&agrave;i lớn đ&oacute; l&agrave; d&acirc;y c&aacute;p c&agrave;ng d&agrave;i th&igrave; sự suy hao t&iacute;n hiệu c&agrave;ng nhiều. Nhưng với d&acirc;y t&iacute;n hiệu cuộn A.R.T 1.0 th&igrave; điều đ&oacute; sẽ kh&ocirc;ng bao giờ xảy ra. N&oacute; sẽ truyền tải đầy đủ, r&otilde; r&agrave;ng v&agrave; tự nhi&ecirc;n nhất to&agrave;n bộ những t&iacute;n hiệu &acirc;m thanh từ thiết bị nguồn ph&aacute;t đến thiết bị tiếp nhận.</p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Mua d&acirc;y t&iacute;n hiệu cuộn A.R.T 1.0 ở đ&acirc;u?</strong></h2> <p style="text-align: justify;">Hiện nay, c&aacute;c sản phẩm của thương hiệu A.R.T đ&atilde; ch&iacute;nh thức c&oacute; mặt tại Audio H&agrave; Nội. Đ&acirc;y l&agrave; địa chỉ ph&acirc;n phối độc quyền sản phẩm của A.R.T, đảm bảo ch&iacute;nh h&atilde;ng 100% v&agrave; người d&ugrave;ng c&oacute; thể mua d&acirc;y t&iacute;n hiệu cuộn A.R.T 1.0 với mức gi&aacute; tốt nhất tr&ecirc;n thị trường.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>C&aacute;c bạn c&oacute; thể tham khảo c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c tại đ&acirc;y</strong></p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> <p class="embed-container"><iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/U6W8u1qPAaM"></iframe></p> <p><strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=U6W8u1qPAaM" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Review D&acirc;y AQ FireBird Zero</a></strong></p>" ["image"]=> string(70) "images/products/2021/04/22/original/art-10-day-loa-cuon_1619076405.jpg" ["video"]=> NULL ["manufactory"]=> string(3) "100" ["manufactory_alias"]=> string(26) "audio-reference-technology" ["manufactory_name"]=> string(26) "Audio Reference Technology" ["manufactory_image"]=> string(0) "" ["model"]=> string(9) "A.R.T 1.0" ["model_alias"]=> NULL ["model_name"]=> NULL ["tablename"]=> string(24) "fs_products_thiet_bi_day" ["price"]=> string(6) "612000" ["price_old"]=> string(6) "612000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["quantity"]=> string(1) "1" ["currency"]=> string(3) "VND" ["created_time"]=> string(19) "2021-04-17 11:30:09" ["edited_time"]=> string(19) "2021-04-22 14:51:10" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "3032" ["hits"]=> string(1) "0" ["sale_count"]=> string(1) "0" ["keyword"]=> NULL ["tags"]=> string(0) "" ["favourite"]=> string(1) "0" ["types"]=> NULL ["seo_title"]=> string(87) "Bán dây tín hiệu cuộn A.R.T 1.0 giá tốt, chất luợng cao, nhập khẩu Ý" ["seo_keyword"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(190) "Phân phối dây tín hiệu,dây loa cao cấp tại AudioHanoi. Liên hệ Mr Thu: 098 554 7788 để đựợc tư vấn thắc mắc và giá bán về dây tín hiệu cuộn A.R.T 1.0" ["status"]=> NULL ["products_related"]=> string(0) "" ["news_related"]=> NULL ["comments_total"]=> string(1) "0" ["comments_unread"]=> string(1) "0" ["comments_last_time"]=> NULL ["comments_published"]=> string(1) "0" ["show_in_home"]=> NULL ["date_start"]=> NULL ["date_end"]=> NULL ["is_hotdeal"]=> NULL ["warranty"]=> string(9) "12 tháng" ["specs"]=> string(0) "" ["is_hot"]=> string(1) "0" ["specs_copy"]=> NULL ["rating_count"]=> string(1) "0" ["rating_sum"]=> string(1) "0" ["colors"]=> string(0) "" ["image_spec"]=> string(70) "images/products/2021/04/22/original/art-10-day-loa-cuon_1619076397.jpg" ["is_promotion"]=> NULL ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["lengths"]=> string(0) "" ["action_id"]=> string(2) "22" ["action_name"]=> string(9) "lannguyen" ["seo_canonical"]=> string(62) "https://audiohanoihifi.com/day-tin-hieu-cuon-art-10-p3359.html" } [3]=> object(stdClass)#31 (68) { ["id"]=> string(4) "3358" ["name"]=> string(39) "Dây tín hiệu A.R.T Analysts EVO XLR" ["code"]=> NULL ["alias"]=> string(33) "day-tin-hieu-art-analysts-evo-xlr" ["category_id"]=> string(3) "193" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",193,172," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(16) "Dây tín hiệu" ["category_alias"]=> string(12) "day-tin-hieu" ["category_alias_wrapper"]=> string(23) ",day-tin-hieu,phu-kien," ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary"]=> string(1230) "<p>-&nbsp;D&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T Analysts EVO XLR sản xuất tại &Yacute;<br /> -&nbsp;<span style="text-align: justify;">Lớp vỏ d&acirc;y c&ugrave;ng c&aacute;c tấm chắn đặc biệt gi&uacute;p bảo vệ an to&agrave;n cho phần l&otilde;i d&acirc;y<br /> -&nbsp;C&ocirc;ng nghệ A.R.T &quot;Q-Damper&quot; độc quyền của A.R.T<br /> - Sử dụng cấu tr&uacute;c d&acirc;y dẫn gồm nhiều sợi đồng nguy&ecirc;n chất HCC v&agrave; kết hợp với tỉ lệ bạc nguy&ecirc;n chất v&agrave; v&agrave;ng nguy&ecirc;n chất<br /> - Lớp bọc chống nhiễu sở hữu&nbsp;2 lớp lưới đồng nguy&ecirc;n chất 0,05mm c&aacute;ch nhau&nbsp;10 lớp Polyetylen dệt<br /> - Điện m&ocirc;i được dệt từ Polyester Filament, c&ugrave;ng lớp phủ Polyme Polymer mật độ Si&ecirc;u cao<br /> - Ph&iacute;ch cắm&nbsp;XLR l&agrave;m từ đồng Green v&agrave; c&oacute; lớp mạ chống điện từ</span><br /> &nbsp;</p>" ["summary_auto"]=> string(839) "Thiết kế: Dây tín hiệuVật liệu: Đồng xanh, đầu nối mạ vàng hồngCông nghệ:

- Thiết kế đặc biệt che chắn để giảm rung động
- Công nghệ Q-Damper có bộ lọc làm sạch đặc biệt giúp giảm EMI và tăng S / N

Giắc cắm: XLRĐộ dài: 1,8 mNước sản xuất: ÝDòng: A.R.T Analysts EVO" ["description"]=> string(11641) "<p style="text-align: justify;">Trước đ&oacute;, thương hiệu Audio Reference Technology (A.R.T) đ&atilde; ho&agrave;n thiện hệ thống d&acirc;y c&aacute;p Analysts SE dựa tr&ecirc;n những th&agrave;nh quả đạt được trong suốt h&agrave;ng chục năm nghi&ecirc;n cứu v&agrave; ph&aacute;t triển lĩnh vực sản xuất d&acirc;y c&aacute;p audio. A.R.T rất ch&uacute; trọng đến việc lựa chọn c&aacute;c loại vật liệu th&ocirc; để ứng d&uacute;ng tr&ecirc;n những d&acirc;y c&aacute;p của họ, đảm bảo chất lượng &acirc;m thanh. th&agrave;nh rất nhiều nguy&ecirc;n liệu th&ocirc; v&agrave; ảnh hưởng của ch&uacute;ng đối với &acirc;m thanh. V&agrave; d&ograve;ng d&acirc;y c&aacute;p Analysts EVO l&agrave; phi&ecirc;n bản mới, gần như gấp đ&ocirc;i khả năng bảo vệ v&agrave; sử dụng vật liệu dẫn điện cao cấp hơn rất nhiều, gi&uacute;p cải thiện v&agrave; khắc họa c&aacute;c đặc điểm thực sự của hệ thống &acirc;m thanh của người d&ugrave;ng. <a href="https://audiohanoihifi.com/day-tin-hieu-art-analysts-evo-xlr-p3358.html">D&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T Analysts EVO XLR</a> l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n trong d&ograve;ng d&acirc;y t&iacute;n hiệu Analysts EVO, sẽ cung cấp c&aacute;c kết nối ổn định v&agrave; truyền dẫn &acirc;m thanh với độ trung thực v&agrave; tinh khiết đ&aacute;ng ngưỡng mộ.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="ART Analysts EVO XLR" src="/upload_images/images/ART-Analysts-EVO-XLR.png" style="width: 870px;" /></p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Giới thiệu về d&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T Analysts EVO XLR ch&iacute;nh h&atilde;ng</strong></h2> <p style="text-align: justify;">D&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T Analysts EVO XLR l&agrave; một trong 4 mẫu d&acirc;y c&aacute;p thuộc d&ograve;ng sản phẩm Analysts EVO thế hệ mới, b&ecirc;n cạnh đ&oacute; l&agrave; d&acirc;y loa A.R.T Analysts EVO, d&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T Analysts EVO RCA v&agrave; d&acirc;y nguồn A.R.T Analysts EVO. Ch&uacute;ng sở hữu chung một thiết kế h&igrave;nh thức v&agrave; những trang bị vật liệu, kỹ thuật, c&ocirc;ng nghệ ti&ecirc;n tiến, nhưng đảm nhận c&aacute;c chức năng ri&ecirc;ng biệt, với phần đầu jack cắm chuy&ecirc;n dụng cho từng loại d&acirc;y.</p> <p style="text-align: justify;">D&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T Analysts EVO XLR c&oacute; vẻ ngo&agrave;i rất đẹp mắt. Mặc d&ugrave; kh&ocirc;ng c&oacute; sự thay đổi về thiết kế vỏ d&acirc;y so với c&aacute;c sản phẩm d&ograve;ng Analysts SE hay Super SE, nhưng mẫu d&acirc;y t&iacute;n hiệu n&agrave;y cũng c&aacute;c model kh&aacute;c c&ugrave;ng d&ograve;ng Analysts EVO lại c&oacute; n&eacute;t nổi bật. Đ&oacute; l&agrave; sự kết hợp ăn &yacute; giữa m&agrave;u xanh dương v&agrave; m&agrave;u v&agrave;ng, khiến n&oacute; dễ d&agrave;ng thu h&uacute;t người d&ugrave;ng về mặt thẩm mỹ. Lớp vỏ d&acirc;y c&ugrave;ng c&aacute;c tấm chắn đặc biệt gi&uacute;p bảo vệ an to&agrave;n cho phần l&otilde;i d&acirc;y dẫn b&ecirc;n trong, đồng thời c&ograve;n c&oacute; t&aacute;c dụng giảm rung động rất t&iacute;ch cực.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="ART Analysts EVO XLR can" src="/upload_images/images/ART-Analysts-EVO-XLR-can.png" style="width: 870px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Theo c&ocirc;ng bố từ nh&agrave; sản xuất, d&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T Analysts EVO XLR l&agrave; mẫu d&acirc;y c&aacute;p Hi-end, sở hữu mức gi&aacute; kh&aacute; cao cho mỗi cặp d&acirc;y v&agrave; được b&aacute;n ra thị trường với chiều d&agrave;i ti&ecirc;u chuẩn l&agrave; 1.8 m&eacute;t.</p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Thiết kế kỹ thuật v&agrave; những trang bị ti&ecirc;n tiến tr&ecirc;n d&acirc;y </strong></h2> <p style="text-align: justify;">D&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T Analysts EVO XLR l&agrave; nơi hội tụ của h&agrave;ng loạt những ưu điểm về vật liệu dẫn điện, vật liệu c&aacute;ch điện, cấu tr&uacute;c d&acirc;y, c&ugrave;ng những c&ocirc;ng nghệ độc quyền của A.R.T. Đồng thời, to&agrave;n bộ qu&aacute; tr&igrave;nh sản xuất d&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T Analysts EVO XLR được sản xuất thủ c&ocirc;ng, trải qua sự lựa chọn v&agrave; thử nghiểm kỹ lưỡng tại nh&agrave; m&aacute;y của h&atilde;ng ở Firenze, &Yacute;, xứng đ&aacute;ng với mức gi&aacute; cao cấp m&agrave; n&oacute; sở hữu.</p> <p style="text-align: justify;">C&ocirc;ng nghệ A.R.T &quot;Q-Damper&quot; độc quyền của A.R.T được ứng dụng tr&ecirc;n d&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T Analysts EVO XLR. N&oacute; được hiểu l&agrave; v&ograve;ng từ h&oacute;a l&agrave;m bằng hợp kim nh&ocirc;m cắt bằng m&aacute;y CNC v&agrave; được định vị tr&ecirc;n to&agrave;n bộ chiều d&agrave;i của d&acirc;y t&iacute;n hiệu. C&ocirc;ng nghệ n&agrave;y gi&uacute;p l&agrave;m sạch ho&agrave;n to&agrave;n nhiễu EMI, cải thiện tỉ lệ t&iacute;n hiệu/nhiễu ồn, đảm bảo t&iacute;n hiệu tinh khiết được truyền dẫn từ nguồn ph&aacute;t đến đơn vị tiếp nhận.</p> <p style="text-align: justify;">Sự cao cấp của d&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T Analysts EVO XLR thể hiện r&otilde; nhất ở thiết kế d&acirc;y dẫn điện của n&oacute;. Ở d&acirc;y, c&aacute;c kỹ sư A.R.T đ&atilde; sử dụng cấu tr&uacute;c d&acirc;y dẫn gồm nhiều sợi đồng nguy&ecirc;n chất HCC v&agrave; kết hợp với tỉ lệ bạc nguy&ecirc;n chất v&agrave; v&agrave;ng nguy&ecirc;n chất cao hơn so với c&aacute;c d&acirc;y c&aacute;p A.R.T Analysts SE. Đồng thời, ch&uacute;ng c&ograve;n được phủ ri&ecirc;ng một lớp hổ ph&aacute;ch rất mỏng để loại bỏ hiện tượng oxy h&oacute;a của d&acirc;y dẫn kim loại. Trang bị ti&ecirc;n tiến n&agrave;y gi&uacute;p A.R.T Analysts EVO XLR trở th&agrave;nh d&acirc;y t&iacute;n hiệu XLR l&yacute; tưởng cho những kết nối t&iacute;n hiệu với tốc độ nhanh ch&oacute;ng, ổn định v&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng sạch.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="ART Analysts EVO XLR dau" src="/upload_images/images/ART-Analysts-EVO-XLR-dau.png" style="width: 870px;" /></p> <p style="text-align: justify;">B&ecirc;n trong d&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T Analysts EVO XLR c&oacute; lớp bọc chống nhiễu. N&oacute; được l&agrave;m bằng 2 lớp lưới đồng nguy&ecirc;n chất 0,05mm đ&atilde; qua xử l&yacute; đặc biệt, ngăn c&aacute;ch nhau bằng 10 lớp Polyetylen dệt. C&aacute;ch tạo h&igrave;nh của lớp bọc chống nhiễu n&agrave;y hạn chế hiệu ứng từ trường rất tốt.</p> <p style="text-align: justify;">Đồng thời lớp điện m&ocirc;i được sử dụng tr&ecirc;n d&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T Analysts EVO XLR được dệt từ Polyester Filament, c&ugrave;ng lớp phủ Polyme Polymer Mật độ Si&ecirc;u cao. C&ocirc;ng đoạn thực hiện c&aacute;c lớp bọc chống nhiễu v&agrave; lớp điện m&ocirc;i n&agrave;y đều được l&agrave;m thủ c&ocirc;ng tỉ mỉ v&agrave; c&aacute;c vật liệu được sắp xếp theo một tr&igrave;nh tự cụ thể, để tối đa h&oacute;a khả năng chống nhiễu x&acirc;m nhập, hạn chế thất tho&aacute;t năng lượng.</p> <p style="text-align: justify;">Phần ph&iacute;ch cắm của d&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T Analysts EVO XLR l&agrave; ph&iacute;ch cắm XLR l&agrave;m từ đồng Green v&agrave; c&oacute; lớp mạ chống điện từ, được t&iacute;ch hợp bộ lọc l&agrave;m sạch đặc biệt v&agrave; th&ecirc;m lớp bảo vệ triguard tr&ecirc;n c&aacute;c điểm kết nối. Woven Triguard l&agrave; một tấm chắn dệt đặc biệt, c&oacute; nhiệm vụ chống lại nhiễu trường điện từ v&agrave; chất ổn định Stray Capacitance h&igrave;nh th&agrave;nh tr&ecirc;n ch&iacute;nh vật liệu c&aacute;ch nhiệt.</p> <p style="text-align: justify;">Tổng hợp tất cả những trang bị ti&ecirc;n tiến kể tr&ecirc;n, đủ thấy d&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T Analysts EVO XLR đ&iacute;ch thị l&agrave; một sản phẩm cao cấp v&agrave; n&oacute; sẽ l&agrave; một phần quan trọng cho những hệ thống &acirc;m thanh cao cấp. Sự đầu tư cho mẫu d&acirc;y t&iacute;n hiệu XLR n&agrave;y, sẽ mang đến những kết nối ngo&agrave;i sức tưởng tượng cho người d&ugrave;ng.</p> <p style="text-align: justify;"><b>C&aacute;c bạn c&oacute; thể tham khảo c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c tại đ&acirc;y</b></p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> <p class="embed-container"><iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/U6W8u1qPAaM"></iframe></p> <p><strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=U6W8u1qPAaM" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Review D&acirc;y AQ FireBird Zero</a></strong></p>" ["image"]=> string(84) "images/products/2021/04/22/original/art-analysts-evo-xlr-day-tin-hieu_1619076303.jpg" ["video"]=> NULL ["manufactory"]=> string(3) "100" ["manufactory_alias"]=> string(26) "audio-reference-technology" ["manufactory_name"]=> string(26) "Audio Reference Technology" ["manufactory_image"]=> string(0) "" ["model"]=> string(22) "A.R.T Analysts EVO XLR" ["model_alias"]=> NULL ["model_name"]=> NULL ["tablename"]=> string(24) "fs_products_thiet_bi_day" ["price"]=> string(9) "446400000" ["price_old"]=> string(9) "446400000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["quantity"]=> string(1) "1" ["currency"]=> string(3) "VND" ["created_time"]=> string(19) "2021-04-17 11:25:13" ["edited_time"]=> string(19) "2021-04-22 14:56:09" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "3031" ["hits"]=> string(1) "0" ["sale_count"]=> string(1) "0" ["keyword"]=> NULL ["tags"]=> string(0) "" ["favourite"]=> string(1) "0" ["types"]=> NULL ["seo_title"]=> string(93) "Bán dây tín hiệu A.R.T Analysts EVO XLR giá tốt, chất luợng cao, nhập khẩu Ý" ["seo_keyword"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(196) "Phân phối dây tín hiệu,dây loa cao cấp tại AudioHanoi. Liên hệ Mr Thu: 098 554 7788 để đựợc tư vấn thắc mắc và giá bán về dây tín hiệu A.R.T Analysts EVO XLR" ["status"]=> NULL ["products_related"]=> string(0) "" ["news_related"]=> NULL ["comments_total"]=> string(1) "0" ["comments_unread"]=> string(1) "0" ["comments_last_time"]=> NULL ["comments_published"]=> string(1) "0" ["show_in_home"]=> NULL ["date_start"]=> NULL ["date_end"]=> NULL ["is_hotdeal"]=> NULL ["warranty"]=> string(9) "12 tháng" ["specs"]=> string(0) "" ["is_hot"]=> string(1) "0" ["specs_copy"]=> NULL ["rating_count"]=> string(1) "0" ["rating_sum"]=> string(1) "0" ["colors"]=> string(0) "" ["image_spec"]=> string(84) "images/products/2021/04/22/original/art-analysts-evo-xlr-day-tin-hieu_1619076297.jpg" ["is_promotion"]=> NULL ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["lengths"]=> string(0) "" ["action_id"]=> string(2) "22" ["action_name"]=> string(9) "lannguyen" ["seo_canonical"]=> string(71) "https://audiohanoihifi.com/day-tin-hieu-art-analysts-evo-xlr-p3358.html" } [4]=> object(stdClass)#30 (68) { ["id"]=> string(4) "3357" ["name"]=> string(35) "Dây tín hiệu A.R.T Super SE XLR" ["code"]=> NULL ["alias"]=> string(29) "day-tin-hieu-art-super-se-xlr" ["category_id"]=> string(3) "193" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",193,172," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(16) "Dây tín hiệu" ["category_alias"]=> string(12) "day-tin-hieu" ["category_alias_wrapper"]=> string(23) ",day-tin-hieu,phu-kien," ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary"]=> string(1000) "<p>-&nbsp;D&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T Super SE XLR sản xuất tại &Yacute;<br /> - V<span style="text-align: justify;">ật liệu dẫn điện sử dụng bạc nguy&ecirc;n chất, kết hợp với đồng nguy&ecirc;n chất HCC,&nbsp;bề mặt sợi dẫn&nbsp;phủ lớp hổ ph&aacute;ch&nbsp;mỏng<br /> - D&acirc;y dẫn c&oacute;&nbsp;cấu tr&uacute;c dạng nhiều sợi v&agrave; tiết diện d&acirc;y lớn<br /> - Ứng dụng c&ocirc;ng nghệ ART &quot;Q-Damper&quot;<br /> - Vật liệu c&aacute;ch điện&nbsp;dệt Polyester Filament v&agrave; phủ lớp Polyme Polymer mật độ si&ecirc;u cao<br /> - Sở hữu thiết kế Woven Triguard&nbsp;chống lại nhiễu trường điện từ<br /> - Đầu jack XLR l&agrave;m bằng đồng Green</span><br /> &nbsp;</p>" ["summary_auto"]=> string(842) "Thiết kế: Dây tín hiệuVật liệu: Đồng xanh, đầu nối mạ vàng hồngCông nghệ:

- Thiết kế đặc biệt che chắn để giảm rung độn
- Công nghệ Q-Damper có bộ lọc làm sạch đặc biệt giúp giảm EMI và tăng S / N

Giắc cắm: XLRĐộ dài: 1,5 m ; 1,8 mNước sản xuất: ÝDòng: A.R.T Super SE" ["description"]=> string(12354) "<p style="text-align: justify;">Đến từ &Yacute;, thương hiệu Audio Reference Technology (A.R.T) đ&atilde; c&oacute; gần 40 năm h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển, chuy&ecirc;n sản xuất d&acirc;y loa, d&acirc;y t&iacute;n hiệu, d&acirc;y nguồn v&agrave; nhiều loại phụ kiện audio kh&aacute;c. <a href="https://audiohanoihifi.com/day-tin-hieu-art-super-se-xlr-p3357.html">D&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T Super SE XLR</a> l&agrave; một phần quan trọng tạo n&ecirc;n th&agrave;nh c&ocirc;ng cho A.R.T. Model n&agrave;y l&agrave; mẫu d&acirc;y t&iacute;n hiệu sử dụng đầu jack XLR, được thiết kế theo ti&ecirc;u chuẩn ch&acirc;u &Acirc;u, c&ugrave;ng rất nhiều những trang bị h&agrave;ng đầu của h&atilde;ng A.R.T, chắc chắn sẽ l&agrave; lựa chọn hấp dẫn cho những ai muốn n&acirc;ng cấp hệ thống &acirc;m thanh của m&igrave;nh bằng những d&acirc;y c&aacute;p cao cấp.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="ART Super SE XLR" src="/upload_images/images/ART-Super-SE-XLR.png" style="width: 870px;" /></p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Tổng quan về d&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T Super SE XLR ch&iacute;nh h&atilde;ng</strong></h2> <p style="text-align: justify;">Theo th&ocirc;ng tin từ nh&agrave; sản xuất A.R.T cung cấp, d&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T Super SE XLR nằm trong d&ograve;ng Super SE cao cấp của h&atilde;ng. N&oacute; mang thiết kế d&acirc;y tương tự như c&aacute;c d&acirc;y loa, d&acirc;y t&iacute;n hiệu, d&acirc;y nguồn kh&aacute;c c&ugrave;ng d&ograve;ng, nhưng với chức năng kh&aacute;c v&agrave; cung cấp kết nối XLR chất lượng cao.</p> <p style="text-align: justify;">Nh&agrave; sản xuất đ&atilde; duy tr&igrave; chung một thiết kế h&igrave;nh thức tr&ecirc;n cả 6 mẫu d&acirc;y d&ograve;ng Super SE v&agrave; d&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T Super SE XLR nổi bật với lớp vỏ m&agrave;u xanh dương đậm, xen kẽ với m&agrave;u xanh da trời rất tinh tế. Điều n&agrave;y cho thấy, A.R.T rất ch&uacute; trọng đến h&igrave;nh thức sản phẩm. Lớp vỏ n&agrave;y giống như &ldquo;&aacute;o gi&aacute;p&rdquo; bền bỉ, chắc khỏe bảo vệ an to&agrave;n cho cấu tr&uacute;c d&acirc;y b&ecirc;n trong.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="ART Super SE XLR can" src="/upload_images/images/ART-Super-SE-XLR-can.png" style="width: 870px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Mỗi cặp d&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T Super SE XLR được b&aacute;n ra thị trường với mức gi&aacute; của một d&acirc;y c&aacute;p cao cấp v&agrave; c&oacute; 2 độ d&agrave;i ti&ecirc;u chuẩn l&agrave; 1.5 m&eacute;t v&agrave; 1.8 m&eacute;t cho người d&ugrave;ng lựa chọn.</p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Thiết kế kỹ thuật v&agrave; những trang bị ti&ecirc;n tiến tr&ecirc;n d&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T Super SE XLR</strong></h2> <p style="text-align: justify;">Như ch&uacute;ng ta đ&atilde; biết, tất cả c&aacute;c hệ thống audio truyền thống, d&ugrave; cao cấp hay b&igrave;nh d&acirc;n, nếu kh&ocirc;ng c&oacute; sự kết nối với nhau bằng d&acirc;y t&iacute;n hiệu, d&acirc;y loa, d&acirc;y nguồn th&igrave; chắc chắn ch&uacute;ng sẽ trở n&ecirc;n v&ocirc; hiệu. V&igrave; lẽ đ&oacute;, d&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T Super SE XLR được thiết kế để trở th&agrave;nh cầu nối ho&agrave;n hảo cho mọi kết nối chuy&ecirc;n dụng.</p> <p style="text-align: justify;">Được sản xuất ho&agrave;n to&agrave;n thủ c&ocirc;ng tại &Yacute; v&agrave; tốn k&eacute;m rất nhiều thời gian, c&ocirc;ng sức, mỗi d&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T Super SE XLR đều đảm bảo chất lượng của một phụ kiện hi-end, cung cấp những kết nối v&agrave; đưa đến những t&iacute;n hiệu &acirc;m thanh trung thực.</p> <p style="text-align: justify;">Sự cao cấp của d&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T Super SE RCA được thể hiện ở vật liệu dẫn điện của d&acirc;y. Nh&agrave; sản xuất đ&atilde; sử dụng bạc nguy&ecirc;n chất, kết hợp với đồng nguy&ecirc;n chất HCC để chế tạo c&aacute;c sợi dẫn cho mẫu d&acirc;y t&iacute;n hiệu n&agrave;y. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, bề mặt sợi dẫn c&ograve;n được phủ lớp hổ ph&aacute;ch rất mỏng để loại bỏ hiện tượng oxi h&oacute;a thường thấy ở d&acirc;y dẫn kim loại. Phần d&acirc;y dẫn n&agrave;y với cấu tr&uacute;c dạng nhiều sợi v&agrave; tiết diện d&acirc;y lớn, gi&uacute;p tăng cường sức mạnh của việc truyền tải t&iacute;n hiệu &acirc;m thanh rất hiệu quả cho A.R.T Super SE XLR.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="ART Super SE XLR dau" src="/upload_images/images/ART-Super-SE-XLR-dau.png" style="width: 870px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Điểm đặc trưng tr&ecirc;n tất cả c&aacute;c d&acirc;y c&aacute;p A.R.T đ&oacute; l&agrave; được ứng dụng c&ocirc;ng nghệ ART &quot;Q-Damper&quot; v&agrave; d&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T Super SE XLR cũng kh&ocirc;ng ngoại lệ. N&oacute; l&agrave; v&ograve;ng từ h&oacute;a l&agrave;m bằng hợp kim aluminium, được cắt bằng m&aacute;y cắt CNC ((một loại hợp kim nh&ocirc;m được sử dụng trong một số c&ocirc;ng nghệ h&agrave;ng kh&ocirc;ng vũ trụ). C&ocirc;ng nghệ n&agrave;y được định vị to&agrave;n bộ tr&ecirc;n chiều d&agrave;i d&acirc;y c&aacute;p, cung cấp khả năng giảm rung v&agrave; nhiễu EMI, do đ&oacute; cải thiện tỉ lệ t&iacute;n hiệu / nhiễu tiếng ồn. Điều n&agrave;y mang lại &acirc;m thanh trung t&iacute;nh hơn v&agrave; tăng độ động v&agrave; &acirc;m trường cho hệ thống audio của người d&ugrave;ng.</p> <p style="text-align: justify;">D&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T Super SE XLR rất được tr&uacute; trọng đến vật liệu c&aacute;ch điện. A.R.T hiểu rằng, vật liệu c&aacute;ch điện kh&ocirc;ng được l&agrave;m nhiễu t&iacute;n hiệu, đồng thời n&oacute; phải cho ph&eacute;p d&acirc;y dẫn giữ được đặc t&iacute;nh vốn c&oacute; của n&oacute; ngay cả khi chạy rất d&agrave;i. Do đ&oacute;, họ đ&atilde; tiến h&agrave;nh dệt Polyester Filament v&agrave; phủ lớp Polyme Polymer mật độ si&ecirc;u cao để tạo th&agrave;nh lớp c&aacute;ch điện đặc biệt, hạn chế thất tho&aacute;t năng lượng, cải thiện đặc t&iacute;nh của vật liệu dẫn điện bằng c&aacute;ch cho ph&eacute;p chuyển động c&oacute; trật tự của c&aacute;c electron m&agrave; kh&ocirc;ng bị ảnh hưởng bởi c&aacute;c t&aacute;c động b&ecirc;n ngo&agrave;i.</p> <p style="text-align: justify;">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, thương hiệu &Yacute; n&agrave;y c&ograve;n trang bị cho d&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T Super SE XLR lớp bọc chống nhiễu ti&ecirc;n tiến. N&oacute; được l&agrave;m từ hỗn hợp giữa 2 lớp vật liệu v&agrave; lưới đồng nguy&ecirc;n chất 0,05mm, trải qua qui tr&igrave;nh xử l&yacute; nhiệt bằng phương ph&aacute;p đặc biệt, đồng thời được ngăn c&aacute;ch bởi 6 lớp Polyethylene dệt.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="ART Super SE XLR bo" src="/upload_images/images/ART-Super-SE-XLR-bo.png" style="width: 870px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Chưa hết, model n&agrave;y c&ograve;n sở hữu thiết kế Woven Triguard, l&agrave; một tấm chắn dệt đặc biệt, c&oacute; nhiệm vụ bảo vệ chống lại nhiễu trường điện từ. Ngo&agrave;i ra, chất ổn định Stray Capacitance h&igrave;nh th&agrave;nh tr&ecirc;n ch&iacute;nh vật liệu c&aacute;ch điện, hỗ trợ ho&agrave;n thiện chất lượng d&acirc;y t&iacute;n hiệu n&agrave;y.</p> <p style="text-align: justify;">Th&agrave;nh phần quan trọng cuối c&ugrave;ng tạo n&ecirc;n sự kh&aacute;c biệt của d&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T Super SE XLR đ&oacute; l&agrave; sử dụng đầu jack XLR l&agrave;m bằng đồng Green. Loại đầu jack n&agrave;y c&oacute; lớp mạ chống điện từ, bộ lọc l&agrave;m sạch đặc biệt v&agrave; bảo vệ triguard bổ sung tr&ecirc;n c&aacute;c điểm kết nối, c&ugrave;ng nhau cung cấp nhiều năng lượng hơn cho &acirc;m nhạc v&agrave; cho ph&eacute;p người d&ugrave;ng thu được kết quả tối đa từ hệ thống của họ.</p> <p style="text-align: justify;">Bằng c&aacute;ch sử dụng những vật liệu tốt nhất, &aacute;p dụng ch&iacute;nh x&aacute;c những kỹ thuật chế t&aacute;c v&agrave; c&ocirc;ng nghệ ti&ecirc;n tiến t&iacute;ch lũy được trong một thời gian d&agrave;i, d&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T Super SE XLR hội tụ đầy đủ những ưu điểm tuyệt vời của d&acirc;y c&aacute;p A.R.T. Model n&agrave;y sẽ cung cấp c&aacute;c kết nối với hiệu suất vượt xa mong đợi của người d&ugrave;ng v&agrave; g&oacute;p phần đ&aacute;ng kể v&agrave;o việc cải thiệt chất lượng &acirc;m thanh của cả hệ thống.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>C&aacute;c bạn c&oacute; thể tham khảo c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c tại đ&acirc;y</strong></p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> <p class="embed-container"><iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/HZzyXmgejj8"></iframe></p> <p><strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=HZzyXmgejj8&amp;t" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Review D&acirc;y AQ Dragon Cobalt</a></strong></p>" ["image"]=> string(75) "images/products/2021/04/22/original/art-super-se-digital-xlr_1619076208.jpg" ["video"]=> NULL ["manufactory"]=> string(3) "100" ["manufactory_alias"]=> string(26) "audio-reference-technology" ["manufactory_name"]=> string(26) "Audio Reference Technology" ["manufactory_image"]=> string(0) "" ["model"]=> string(18) "A.R.T Super SE XLR" ["model_alias"]=> NULL ["model_name"]=> NULL ["tablename"]=> string(24) "fs_products_thiet_bi_day" ["price"]=> string(9) "208800000" ["price_old"]=> string(9) "208800000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["quantity"]=> string(1) "1" ["currency"]=> string(3) "VND" ["created_time"]=> string(19) "2021-04-17 11:21:02" ["edited_time"]=> string(19) "2021-04-22 14:57:11" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "3030" ["hits"]=> string(1) "0" ["sale_count"]=> string(1) "0" ["keyword"]=> NULL ["tags"]=> string(0) "" ["favourite"]=> string(1) "0" ["types"]=> NULL ["seo_title"]=> string(89) "Bán dây tín hiệu A.R.T Super SE XLR giá tốt, chất luợng cao, nhập khẩu Ý" ["seo_keyword"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(192) "Phân phối dây tín hiệu,dây loa cao cấp tại AudioHanoi. Liên hệ Mr Thu: 098 554 7788 để đựợc tư vấn thắc mắc và giá bán về dây tín hiệu A.R.T Super SE XLR" ["status"]=> NULL ["products_related"]=> string(0) "" ["news_related"]=> NULL ["comments_total"]=> string(1) "0" ["comments_unread"]=> string(1) "0" ["comments_last_time"]=> NULL ["comments_published"]=> string(1) "0" ["show_in_home"]=> NULL ["date_start"]=> NULL ["date_end"]=> NULL ["is_hotdeal"]=> NULL ["warranty"]=> string(9) "12 tháng" ["specs"]=> string(0) "" ["is_hot"]=> string(1) "0" ["specs_copy"]=> NULL ["rating_count"]=> string(1) "0" ["rating_sum"]=> string(1) "0" ["colors"]=> string(0) "" ["image_spec"]=> string(75) "images/products/2021/04/22/original/art-super-se-digital-xlr_1619076165.jpg" ["is_promotion"]=> NULL ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["lengths"]=> string(0) "" ["action_id"]=> string(2) "22" ["action_name"]=> string(9) "lannguyen" ["seo_canonical"]=> string(67) "https://audiohanoihifi.com/day-tin-hieu-art-super-se-xlr-p3357.html" } [5]=> object(stdClass)#28 (68) { ["id"]=> string(4) "3356" ["name"]=> string(35) "Dây tín hiệu A.R.T Super SE RCA" ["code"]=> NULL ["alias"]=> string(29) "day-tin-hieu-art-super-se-rca" ["category_id"]=> string(3) "193" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",193,172," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(16) "Dây tín hiệu" ["category_alias"]=> string(12) "day-tin-hieu" ["category_alias_wrapper"]=> string(23) ",day-tin-hieu,phu-kien," ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary"]=> string(1281) "<p>-&nbsp;D&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T Super SE RCA sản xuất tại &Yacute;<br /> - L<span style="text-align: justify;">ớp vỏ m&agrave;u xanh dương kết hợp m&agrave;u xanh da trời<br /> - Đầu jack RCA được l&agrave;m từ đồng Green v&agrave; được mạ Rose Gold<br /> - L&otilde;i d&acirc;y dẫn&nbsp;sở hữu cấu tr&uacute;c dạng nhiều sợi,&nbsp;<br /> - Sử dụng vật liệu dẫn điện gồm nhiều sợi bạc nguy&ecirc;n chất v&agrave; đồng nguy&ecirc;n chất HCC, được phủ ri&ecirc;ng lớp hổ ph&aacute;ch<br /> - C&ocirc;ng nghệ ART &quot;Q-Damper&quot;&nbsp;gi&uacute;p giảm&nbsp;x&acirc;m nhập của nhiễu EMI<br /> -&nbsp;Lớp bọc chống nhiễu l&agrave;&nbsp;2 lớp vật liệu h&agrave;n đặc biệt của ART v&agrave; lưới đồng nguy&ecirc;n chất 0,05mm<br /> - Lớp c&aacute;ch điện th&igrave; được dệt từ Polyester Filament v&agrave; c&oacute; lớp phủ Polyme Polymer mật độ si&ecirc;u cao</span><br /> &nbsp;</p>" ["summary_auto"]=> string(848) "Thiết kế: Dây tín hiệuVật liệu: Đồng xanh với đầu nối mạ vàng hồngCông nghệ:

- Thiết kế đặc biệt che chắn để giảm rung động
- Công nghệ Q-Damper có bộ lọc làm sạch đặc biệt giúp giảm EMI và tăng S / N

Giắc cắm: RCAĐộ dài: 1,5 m ; 1,8 mNước sản xuất: ÝDòng: A.R.T Super SE" ["description"]=> string(12233) "<p style="text-align: justify;">Một audiophile chuy&ecirc;n nghiệp chắc chắn sẽ kh&ocirc;ng chỉ đầu tư cho c&aacute;c thiết bị audio ch&iacute;nh khi thiết lập một hệ thống nghe nhạc, xem phim hay karaoke, m&agrave; họ c&ograve;n rất ch&uacute; trọng v&agrave;o hệ thống d&acirc;y c&aacute;p kết nối, ổ cắm v&agrave; những phụ kiện đi k&egrave;m. Bởi, ch&uacute;ng đ&oacute;ng g&oacute;p rất lớn v&agrave;o chất lượng tr&igrave;nh diễn của bộ d&agrave;n. Những thương hiệu như AudioQuest, A.R.T, Analysis, Nordost,&hellip; l&agrave; những c&ocirc;ng ty sản xuất d&acirc;y c&aacute;p v&agrave; phụ kiện &acirc;m thanh rất nổi tiếng thế giới, đa dạng sản phẩm từ tầm gi&aacute; trung đến cao cấp, mang đến nhiều lựa chọn chất lượng cho người d&ugrave;ng. Trong số v&ocirc; v&agrave;n những lựa chọn đ&oacute;, <a href="https://audiohanoihifi.com/day-tin-hieu-art-super-se-rca-p3356.html">d&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T Super SE RCA </a>l&agrave; sản phẩm cao cấp được sản xuất ho&agrave;n to&agrave;n tại &Yacute; bởi h&atilde;ng A.R.T. Model n&agrave;y l&agrave; một sự tham khảo hấp dẫn cho những ai đang c&oacute; nhu cầu sử dụng những kết nối t&iacute;n hiệu ổn định, tinh khiết v&agrave; truyền tải đầy đủ &acirc;m thanh.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="ART Super SE RCA" src="/upload_images/images/ART-Super-SE-RCA.png" style="width: 870px;" /></p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Giới thiệu về d&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T Super SE RCA ch&iacute;nh h&atilde;ng</strong></h2> <p style="text-align: justify;">Thương hiệu A.R.T (Audio Reference Technology) được th&agrave;nh lập v&agrave;o năm 1983 tại Firenze, &Yacute; bởi Luigi Basagni. H&atilde;ng phụ kiện n&agrave;y đ&atilde; tung ra thị trường rất nhiều d&ograve;ng sản phẩm d&acirc;y c&aacute;p kh&aacute;c nhau, từ d&acirc;y t&iacute;n hiệu, d&acirc;y loa, d&acirc;y nguồn c&oacute; chiều d&agrave;i cố định, c&aacute;c d&ograve;ng d&acirc;y c&aacute;p dạng cuộn với độ d&agrave;i tối đa l&ecirc;n đến 100 m&eacute;t v&agrave; rất nhiều c&aacute;c loại phụ kiện kh&aacute;c.</p> <p style="text-align: justify;">Mỗi sản phẩm của A.R.T đều mang đậm triết l&iacute; sản xuất ri&ecirc;ng của họ, nhằm đạt được gi&aacute; trị đ&iacute;ch thực của &acirc;m thanh thuần t&uacute;y. Mẫu d&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T Super SE RCA được ph&aacute;t triển dựa tr&ecirc;n kinh nghiệm sau nhiều năm nghi&ecirc;n cứu chăm chỉ, tạo ra một d&acirc;y c&aacute;p to&agrave;n vẹn từ h&igrave;nh thức đến chất lượng kết nối, truyền dẫn t&iacute;n hiệu.</p> <p style="text-align: justify;">D&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T Super SE RCA l&agrave; một trong những sản phẩm thuộc d&ograve;ng d&acirc;y c&aacute;p Super SE cao cấp. D&ograve;ng sản phẩm n&agrave;y bao gồm cả d&acirc;y loa, d&acirc;y nguồn v&agrave; d&acirc;y t&iacute;n hiệu, c&oacute; chung thiết kế để đồng điệu về mặt hiệu suất khi ch&uacute;ng c&ugrave;ng được sử dụng trọng một hệ thống &acirc;m thanh, r&uacute;t ngắn khoảng c&aacute;ch giữa người d&ugrave;ng v&agrave; c&aacute;c trải nghiệm audio chất lượng.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="ART Super SE RCA can" src="/upload_images/images/ART-Super-SE-RCA-can.png" style="width: 870px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Tương tự như c&aacute;c sản phẩm c&ugrave;ng d&ograve;ng, d&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T Super SE RCA c&oacute; vẻ ngo&agrave;i rất trang nh&atilde; với lớp vỏ m&agrave;u xanh dương kết hợp m&agrave;u xanh da trời. Mọi chi tiết &ldquo;ngoại thất&rdquo; của n&oacute; rất được đầu tư, đảm bảo một vỏ bọc bền chắc, chống va đập, g&atilde;y gập v&agrave; chịu nhiệt ẩm rất tốt.</p> <p style="text-align: justify;">Nh&agrave; sản xuất tung ra thị trường 2 lựa chọn độ d&agrave;i ti&ecirc;u chuẩn cho d&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T Super SE RCA đ&oacute; l&agrave; 1.5m v&agrave; 1.8m.</p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Chi tiết kỹ thuật của d&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T Super SE RCA đến từ &Yacute;</strong></h2> <p style="text-align: justify;">D&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T Super SE RCA kh&ocirc;ng l&agrave;m thay đổi chất lượng &acirc;m thanh, nhưng n&oacute; được thiết kế để cải thiện những kết nối trực tiếp tại c&aacute;c nguồn ch&iacute;nh, nơi m&agrave; xuất hiện rất nhiều loại nhiễu c&oacute; thể dễ d&agrave;ng l&agrave;m giảm chất lượng &acirc;m thanh.</p> <p style="text-align: justify;">Với trang bị đầu jack RCA được l&agrave;m từ đồng Green v&agrave; được mạ Rose Gold ở phần đầu nối để chống điện từ, b&ecirc;n cạnh đ&oacute; c&ograve;n c&oacute; bộ lọc l&agrave;m sạch nhiễu đặc biệt v&agrave; lớp bảo vệ Triguard tr&ecirc;n c&aacute;c điểm kết nối đ&atilde; đem đến cho d&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T Super SE RCA khả năng tiếp nhận v&agrave; truyền tải đầy đủ c&aacute;c t&iacute;n hiệu &acirc;m, kết nối đạt kết quả tốt v&agrave; chống nhiễu từ đ&aacute;ng kể.</p> <p style="text-align: justify;">Phần l&otilde;i d&acirc;y dẫn của d&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T Super SE RCA sở hữu cấu tr&uacute;c dạng nhiều sợi v&agrave; đường k&iacute;nh của ch&uacute;ng kh&aacute; lớn, gi&uacute;p tăng cường sức mạnh của việc truyền tải t&iacute;n hiệu &acirc;m thanh. Ở đ&acirc;y, nh&agrave; sản xuất đ&atilde; sử dụng vật liệu dẫn điện gồm nhiều sợi bạc nguy&ecirc;n chất v&agrave; đồng nguy&ecirc;n chất HCC, được phủ ri&ecirc;ng lớn hổ ph&aacute;ch rất mỏng, để giảm tối đa hiện tượng oxy h&oacute;a của d&acirc;y dẫn kim loại. Với trang bị n&agrave;y, tất cả những người chơi &acirc;m thanh chuy&ecirc;n nghiệp sẽ được hưởng lợi từ những t&iacute;n hiệu &acirc;m thanh tinh khiết v&agrave; trung thực m&agrave; n&oacute; cung cấp.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="ART Super SE RCA dau" src="/upload_images/images/ART-Super-SE-RCA-dau.png" style="width: 870px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Tr&ecirc;n d&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T Super SE RCA c&ograve;n c&oacute; tấm chắn kim loại của ph&iacute;ch cắm v&agrave; cấu tr&uacute;c bộ lọc, c&oacute; t&aacute;c dụng giảm rung động rất tốt.</p> <p style="text-align: justify;">Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;, c&ocirc;ng nghệ ART &quot;Q-Damper&quot; đặc trưng của A.R.T đ&atilde; gi&uacute;p giảm thiểu đ&aacute;ng kể việc x&acirc;m nhập của nhiễu EMI tr&ecirc;n d&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T Super SE RCA. C&ocirc;ng nghệ n&agrave;y l&agrave; v&ograve;ng từ h&oacute;a l&agrave;m bằng hợp kim aluminium, được cắt bằng m&aacute;y cắt CNC v&agrave; ứng dụng to&agrave;n bộ tr&ecirc;n chiều d&agrave;i d&acirc;y c&aacute;p.</p> <p style="text-align: justify;">D&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T Super SE RCA c&oacute; rất nhiều lớp bao phủ đ&oacute; l&agrave; c&aacute;c lớp bọc chống nhiễu v&agrave; lớp c&aacute;ch điện. Lớp bọc chống nhiễu th&igrave; được l&agrave;m bằng hỗn hợp giữa 2 lớp vật liệu h&agrave;n đặc biệt của ART v&agrave; lưới đồng nguy&ecirc;n chất 0,05mm, trải qua qui tr&igrave;nh xử l&yacute; nhiệt bằng phương ph&aacute;p đặc biệt, đồng thời được ngăn c&aacute;ch bởi 6 lớp Polyethylene dệt. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, lớp c&aacute;ch điện th&igrave; được dệt từ Polyester Filament v&agrave; c&oacute; lớp phủ Polyme Polymer mật độ si&ecirc;u cao.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="ART Super SE RCA bo" src="/upload_images/images/ART-Super-SE-RCA-bo.png" style="width: 870px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i ra, d&acirc;y t&iacute;n hiệu RCA n&agrave;y c&ograve;n sở hữu thiết kế Woven Triguard. Thực chất n&oacute; l&agrave; một tấm chắn dệt đặc biệt, c&oacute; nhiệm vụ bảo vệ chống lại nhiễu trường điện từ v&agrave; c&ograve;n c&oacute; sự xuất hiện của chất ổn định Điện dung Stray h&igrave;nh th&agrave;nh tr&ecirc;n ch&iacute;nh vật liệu c&aacute;ch điện, nhằm đạt được khả năng c&aacute;ch điện tối ưu nhất.</p> <p style="text-align: justify;">C&oacute; thể thấy rằng, tất cả nỗ lực được ứng dụng tr&ecirc;n d&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T Super SE RCA nhằm v&agrave;o việc: tạo n&ecirc;n d&acirc;y c&aacute;p c&oacute; thể cung cấp t&iacute;n hiệu theo c&aacute;ch ch&iacute;nh x&aacute;c nhất, cho ph&eacute;p người d&ugrave;ng c&oacute; được trải nghiệm &acirc;m thanh trung thực v&agrave; đ&aacute;ng tin cậy nhất c&oacute; thể.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>C&aacute;c bạn c&oacute; thể tham khảo c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c tại đ&acirc;y</strong></p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> <p class="embed-container"><iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/xFJ_VSfkKiM"></iframe></p> <p><strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=xFJ_VSfkKiM" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Review D&acirc;y AQ ThunderBird Zero</a></strong></p>" ["image"]=> string(80) "images/products/2021/04/22/original/art-super-se-interconnect-rca_1619077023.jpg" ["video"]=> NULL ["manufactory"]=> string(3) "100" ["manufactory_alias"]=> string(26) "audio-reference-technology" ["manufactory_name"]=> string(26) "Audio Reference Technology" ["manufactory_image"]=> string(0) "" ["model"]=> string(18) "A.R.T Super SE RCA" ["model_alias"]=> NULL ["model_name"]=> NULL ["tablename"]=> string(24) "fs_products_thiet_bi_day" ["price"]=> string(9) "201600000" ["price_old"]=> string(9) "201600000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["quantity"]=> string(1) "1" ["currency"]=> string(3) "VND" ["created_time"]=> string(19) "2021-04-17 11:17:02" ["edited_time"]=> string(19) "2021-04-22 14:45:49" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "3029" ["hits"]=> string(1) "0" ["sale_count"]=> string(1) "0" ["keyword"]=> NULL ["tags"]=> string(0) "" ["favourite"]=> string(1) "0" ["types"]=> NULL ["seo_title"]=> string(91) "Bán dây tín hiệu A.R.T Super SE RCA giá tốt, chất luợng cao, nhập khẩu Mỹ" ["seo_keyword"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(192) "Phân phối dây tín hiệu,dây loa cao cấp tại AudioHanoi. Liên hệ Mr Thu: 098 554 7788 để đựợc tư vấn thắc mắc và giá bán về dây tín hiệu A.R.T Super SE RCA" ["status"]=> NULL ["products_related"]=> string(0) "" ["news_related"]=> NULL ["comments_total"]=> string(1) "0" ["comments_unread"]=> string(1) "0" ["comments_last_time"]=> NULL ["comments_published"]=> string(1) "0" ["show_in_home"]=> NULL ["date_start"]=> NULL ["date_end"]=> NULL ["is_hotdeal"]=> NULL ["warranty"]=> string(9) "12 tháng" ["specs"]=> string(0) "" ["is_hot"]=> string(1) "0" ["specs_copy"]=> NULL ["rating_count"]=> string(1) "0" ["rating_sum"]=> string(1) "0" ["colors"]=> string(0) "" ["image_spec"]=> string(80) "images/products/2021/04/22/original/art-super-se-interconnect-rca_1619076927.jpg" ["is_promotion"]=> NULL ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["lengths"]=> string(0) "" ["action_id"]=> string(2) "22" ["action_name"]=> string(9) "lannguyen" ["seo_canonical"]=> string(67) "https://audiohanoihifi.com/day-tin-hieu-art-super-se-rca-p3356.html" } [6]=> object(stdClass)#26 (68) { ["id"]=> string(4) "3355" ["name"]=> string(27) "Dây nguồn A.R.T Super SE" ["code"]=> NULL ["alias"]=> string(22) "day-nguon-art-super-se" ["category_id"]=> string(3) "195" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",195,172," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(12) "Dây nguồn" ["category_alias"]=> string(9) "day-nguon" ["category_alias_wrapper"]=> string(20) ",day-nguon,phu-kien," ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary"]=> string(1189) "<p>-&nbsp;D&acirc;y nguồn A.R.T Super SE sản xuất tại &Yacute;<br /> -&nbsp;<span style="text-align: justify;">Lớp vỏ bện kết hợp giữa 2 m&agrave;u xanh đậm/nhạt<br /> - Thiết kế phần l&otilde;i&nbsp;nhiều sợi bạc nguy&ecirc;n chất v&agrave; đồng nguy&ecirc;n chất HCC v&agrave;&nbsp;phủ&nbsp;lớp hổ ph&aacute;ch mỏng<br /> - Trang bị 2 lớp bọc chống nhiễu l&agrave;m bằng hỗn hợp giữa vật liệu h&agrave;n đặc biệt v&agrave; lưới đồng nguy&ecirc;n chất 0.05mm<br /> - Xử l&iacute; nhiệt v&agrave; ngăn c&aacute;ch bởi 6 lớp Polyethylene dệt đặc biệt<br /> - Bổ sung c&ocirc;ng nghệ A.R.T Q-Damper đặc trưng<br /> - Chất c&aacute;ch điện&nbsp;l&agrave; Polyester Filament, phủ Polymer mật độ si&ecirc;u cao<br /> - Đầu jack IEC l&agrave;m từ đồng xanh v&agrave; được mạ chống điện từ</span><br /> &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>" ["summary_auto"]=> string(965) "Thiết kế: Dây nguồnVật liệu: Đồng xanhCông nghệ:

- Thiết kế đặc biệt che chắn để giảm rung động
- Công nghệ Q-Damper có bộ lọc làm sạch đặc biệt giúp giảm EMI và tăng S / N
- Kiểu Shotgun (4 dây cáp riêng biệt)
- Chống cháy
- Hỗ trợ lên đến 15 amps / 125 volt

Giắc cắm: IEC ; 3 cựcĐộ dài: 1,5 m ; 1,8 mNước sản xuất: ÝDòng: A.R.T Super SE" ["description"]=> string(10937) "<p style="text-align: justify;">Nếu trước đ&acirc;y audiophile c&oacute; thể dễ d&agrave;ng mua được một d&acirc;y nguồn chất lượng từ thương hiệu AudioQuest đến từ Mỹ, được ph&acirc;n phối độc quyền tại Audio H&agrave; Nội. Th&igrave; hiện nay, Audio Reference Technology (A.R.T) tiếp tục l&agrave; một thương hiệu sản xuất d&acirc;y c&aacute;p đ&aacute;ng tin cậy d&agrave;nh cho người d&ugrave;ng. <a href="https://audiohanoihifi.com/day-nguon-art-super-se-p3355.html">D&acirc;y nguồn A.R.T Super SE</a> l&agrave; một mẫu d&acirc;y nguồn cao cấp do thương hiệu phụ kiện &Yacute; n&agrave;y sản xuất. N&oacute; được ứng dụng nhiều ưu điểm kỹ thuật v&agrave; c&ocirc;ng nghệ tham chiếu, đảm bảo đem đến kết nối nguồn điện tinh khiết v&agrave; ổn định cho mọi thiết bị &acirc;m thanh.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="ART Super SE" src="/upload_images/images/ART-Super-SE.png" style="width: 870px;" /></p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Giới thiệu về d&acirc;y nguồn AudioQuest A.R.T Super SE ch&iacute;nh h&atilde;ng</strong></h2> <p style="text-align: justify;">D&acirc;y nguồn A.R.T Super SE l&agrave; một d&acirc;y c&aacute;p cao cấp v&agrave; nằm trong d&ograve;ng sản phẩm c&ugrave;ng t&ecirc;n Super SE do A.R.T thiết kế v&agrave; sản xuất thủ c&ocirc;ng ho&agrave;n to&agrave;n tại &Yacute;. Mẫu d&acirc;y nguồn n&agrave;y sở hữu đầy đủ những đặc điểm thiết kế giống như những model kh&aacute;c c&ugrave;ng d&ograve;ng, mặc d&ugrave; n&oacute; l&agrave; d&acirc;y nguồn duy nhất trong d&ograve;ng, b&ecirc;n cạnh đ&oacute; l&agrave; d&acirc;y t&iacute;n hiệu v&agrave; d&acirc;y loa.</p> <p style="text-align: justify;">Thương hiệu A.R.T hướng đến việc sản xuất d&acirc;y c&aacute;p &acirc;m thanh c&oacute; thể cải thiện được c&aacute;c hệ thống Hi-Fi trực tiếp, loại bỏ mọi nhiễu ồn để kh&ocirc;ng l&agrave;m giảm chất lượng &acirc;m thanh được t&aacute;i tạo. V&agrave; d&acirc;y nguồn A.R.T Super SE trở th&agrave;nh lựa chọn hấp dẫn để kết nối nguồn điện cho những thiết bị &acirc;m thanh cao cấp.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="ART Super SE can" src="/upload_images/images/ART-Super-SE-can.png" style="width: 870px;" /></p> <p style="text-align: justify;">D&acirc;y nguồn A.R.T Super SE sở hữu một h&igrave;nh thức rất nổi bật, đẹp mắt v&agrave; bền bỉ. Lớp vỏ bện kết hợp giữa 2 m&agrave;u xanh đậm/nhạt rất bắt mắt v&agrave; n&oacute; c&oacute; thể bảo vệ an to&agrave;n cho c&aacute;c th&agrave;nh phần b&ecirc;n trong của d&acirc;y, nhờ khả năng chịu lực, chống va đập, g&atilde;y gập v&agrave; chịu nhiệt ẩm rất tốt. A.R.T rất ch&uacute; trọng đến h&igrave;nh thức của sản phẩm, để ch&uacute;ng kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; được khả năng kết nối t&iacute;n hiệu chất lượng, m&agrave; c&ograve;n phải tạo được ấn tượng với người d&ugrave;ng ngay từ c&aacute;i nh&igrave;n đầu ti&ecirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">Với d&acirc;y nguồn A.R.T Super SE, người d&ugrave;ng c&oacute; 2 lựa chọn chiều d&agrave;i ti&ecirc;u chuẩn l&agrave; 1.5m v&agrave; 1.8m.</p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Thiết kế kỹ thuật v&agrave; những trang bị c&ocirc;ng nghệ ti&ecirc;n tiến tr&ecirc;n d&acirc;y nguồn</strong> <strong>A.R.T Super SE</strong></h2> <p style="text-align: justify;">D&acirc;y nguồn A.R.T Super SE được thiết kế phần l&otilde;i d&acirc;y dẫn h&igrave;nh học gồn nhiều sợi bạc nguy&ecirc;n chất v&agrave; đồng nguy&ecirc;n chất HCC (Homogenized Crystal Copper) v&agrave; được phủ ri&ecirc;ng một lớp hổ ph&aacute;ch rất mỏng để chống oxy h&oacute;a. Sự kết hợp ăn &yacute; giữa 2 loại vật liệu dẫn điện cao cấp đ&atilde; mang đến cho mẫu d&acirc;y nguồn n&agrave;y khả năng truyền dẫn t&iacute;n hiệu điện nhanh ch&oacute;ng, ổn định v&agrave; độ tinh khiết cao.</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c d&acirc;y dẫn của d&acirc;y nguồn A.R.T Super SE được trang bị 2 lớp bọc chống nhiễu. Ch&uacute;ng được l&agrave;m bằng hỗn hợp giữa vật liệu h&agrave;n đặc biệt của A.R.T v&agrave; lưới đồng nguy&ecirc;n chất 0.05mm, được xử l&iacute; nhiệt v&agrave; ngăn c&aacute;ch bởi 6 lớp Polyethylene dệt đặc biệt. Thiết kế n&agrave;y hạn chế tối đa sự x&acirc;m nhập của c&aacute;c loại nhiễu, để kh&ocirc;ng l&agrave;m giảm chất lượng &acirc;m thanh.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="ART Super SE dau" src="/upload_images/images/ART-Super-SE-dau.png" style="width: 870px;" /></p> <p style="text-align: justify;">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&ocirc;ng nghệ A.R.T Q-Damper đặc trưng của h&atilde;ng phụ kiện &Yacute; n&agrave;y được ứng dụng một c&aacute;ch xuất sắc tr&ecirc;n d&acirc;y loa A.R.T Super SE. C&ocirc;ng nghệ n&agrave;y thực chất l&agrave; v&ograve;ng từ h&oacute;a được l&agrave;m bằng hợp kim nh&ocirc;m CNC, được định vị xuy&ecirc;n suốt chiều d&agrave;i của d&acirc;y nguồn.</p> <p style="text-align: justify;">Chất c&aacute;ch điện được sử dụng tr&ecirc;n d&acirc;y nguồn A.R.T Super SE đ&oacute; l&agrave; Polyester Filament, được dệt theo ti&ecirc;u chuẩn ri&ecirc;ng của h&atilde;ng v&agrave; kết hợp c&ugrave;ng lớp phủ Polymer mật độ si&ecirc;u cao. Loại chất c&aacute;ch điện n&agrave;y kh&ocirc;ng g&acirc;y nhiễu t&iacute;n hiệu, đồng thời n&oacute; giữ được đặc t&iacute;nh vốn c&oacute; của d&acirc;y dẫn d&ugrave; d&acirc;y c&oacute; chiều d&agrave;i lớn v&agrave; n&oacute; g&oacute;p phần duy tr&igrave; độ tinh khiết của t&iacute;n hiệu điện.</p> <p style="text-align: justify;">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, d&acirc;y nguồn A.R.T Super SE c&oacute; c&oacute; thiết kế Woven Triguard, ch&iacute;nh l&agrave; một tấm chắn diệt, bảo vệ v&agrave; chống lại nhiễu từ trường. Đồng thời c&ograve;n c&oacute; sự kết hợp của chất ổn định điện dung Stray Capacitance tr&ecirc;n c&aacute;c vật liệu c&aacute;ch điện.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="ART Super SE bo" src="/upload_images/images/ART-Super-SE-bo.png" style="width: 870px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Phần đầu jack của d&acirc;y nguồn A.R.T Super SE l&agrave; đầu jack IEC l&agrave;m từ đồng xanh v&agrave; được mạ chống điện từ, c&ugrave;ng bộ lọc l&agrave;m sạch đặc biệt v&agrave; một lớp bảo vệ Triguard bổ sung tr&ecirc;n c&aacute;c điểm kết nối. Tất cả những trang bị n&agrave;y tr&ecirc;n đầu jack d&acirc;y nguồn đều c&oacute; t&aacute;c dụng cung cấp nhiều năng lượng hơn cho &acirc;m nhạc v&agrave; cho ph&eacute;p một ổ cắm c&oacute; được kết quả tối đa từ hệ thống.</p> <p style="text-align: justify;">D&acirc;y nguồn A.R.T Super SE cho ph&eacute;p kết nối nguồn điện l&ecirc;n đến 15 amps / 125 volt. N&oacute; c&ograve;n c&oacute; thiết kế tấm chắn A.R.T đặc biệt để kiểm so&aacute;t rung chấn hiệu quả.</p> <p style="text-align: justify;">Sự đầu tư mạnh tay của h&atilde;ng A.R.T trong việc chế tạo d&acirc;y nguồn A.R.T Super SE, bằng c&aacute;ch sử dụng những vật liệu tốt nhất, t&ocirc;n trọng l&yacute; thuyết vật l&yacute; cơ bản v&agrave; bằng c&aacute;ch nghi&ecirc;n cứu s&acirc;u v&agrave;o lĩnh vực vật liệu dẫn điện v&agrave; vật liệu c&aacute;ch điện. Mẫu d&acirc;y nguồn n&agrave;y sẽ l&agrave; cầu nối ho&agrave;n hảo để cung cấp năng lượng điện mạnh mẽ v&agrave; tinh khiết nhất đến c&aacute;c thiết bị &acirc;m thanh.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>C&aacute;c bạn c&oacute; thể tham khảo c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c tại đ&acirc;y</strong></p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> <p class="embed-container"><iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/EWfwDBJ1SbE"></iframe></p> <p><strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=EWfwDBJ1SbE" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Review D&acirc;y AQ ThunderBird Bass</a></strong></p>" ["image"]=> string(69) "images/products/2021/04/22/original/art-super-se-power_1619076435.jpg" ["video"]=> NULL ["manufactory"]=> string(3) "100" ["manufactory_alias"]=> string(26) "audio-reference-technology" ["manufactory_name"]=> string(26) "Audio Reference Technology" ["manufactory_image"]=> string(0) "" ["model"]=> string(14) "A.R.T Super SE" ["model_alias"]=> NULL ["model_name"]=> NULL ["tablename"]=> string(24) "fs_products_thiet_bi_day" ["price"]=> string(9) "106200000" ["price_old"]=> string(9) "106200000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["quantity"]=> string(1) "1" ["currency"]=> string(3) "VND" ["created_time"]=> string(19) "2021-04-17 10:36:16" ["edited_time"]=> string(19) "2021-04-22 14:49:06" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "3028" ["hits"]=> string(1) "0" ["sale_count"]=> string(1) "0" ["keyword"]=> NULL ["tags"]=> string(0) "" ["favourite"]=> string(1) "0" ["types"]=> NULL ["seo_title"]=> string(83) "Bán dây nguồn A.R.T Super SE giá tốt, chất luợng cao, nhập khẩu Mỹ" ["seo_keyword"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(184) "Phân phối dây tín hiệu,dây loa cao cấp tại AudioHanoi. Liên hệ Mr Thu: 098 554 7788 để đựợc tư vấn thắc mắc và giá bán về dây nguồn A.R.T Super SE" ["status"]=> NULL ["products_related"]=> string(0) "" ["news_related"]=> NULL ["comments_total"]=> string(1) "0" ["comments_unread"]=> string(1) "0" ["comments_last_time"]=> NULL ["comments_published"]=> string(1) "0" ["show_in_home"]=> NULL ["date_start"]=> NULL ["date_end"]=> NULL ["is_hotdeal"]=> NULL ["warranty"]=> string(9) "12 tháng" ["specs"]=> string(0) "" ["is_hot"]=> string(1) "0" ["specs_copy"]=> NULL ["rating_count"]=> string(1) "0" ["rating_sum"]=> string(1) "0" ["colors"]=> string(0) "" ["image_spec"]=> string(69) "images/products/2021/04/22/original/art-super-se-power_1619076443.jpg" ["is_promotion"]=> NULL ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["lengths"]=> string(0) "" ["action_id"]=> string(2) "22" ["action_name"]=> string(9) "lannguyen" ["seo_canonical"]=> string(60) "https://audiohanoihifi.com/day-nguon-art-super-se-p3355.html" } [7]=> object(stdClass)#25 (68) { ["id"]=> string(4) "3354" ["name"]=> string(23) "Dây loa A.R.T Super SE" ["code"]=> NULL ["alias"]=> string(20) "day-loa-art-super-se" ["category_id"]=> string(3) "194" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",194,172," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(8) "Dây loa" ["category_alias"]=> string(7) "day-loa" ["category_alias_wrapper"]=> string(18) ",day-loa,phu-kien," ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary"]=> string(923) "<p>- D&acirc;y loa A.R.T Super SE sản xuất tại &Yacute;<br /> - L<span style="text-align: justify;">ớp vỏ bện m&agrave;u xanh dương kết hợp m&agrave;u xanh nước biển<br /> - Sử dụng đầu jack c&agrave;ng cua, được l&agrave;m từ đồng Green với đầu nối mạ m&agrave;ng hồng<br /> -&nbsp;D&acirc;y&nbsp;dẫn dạng sợi b&oacute;&nbsp;l&agrave;m từ bạc nguy&ecirc;n chất kết hợp với đồng HCC,&nbsp;phủ một lớp hổ ph&aacute;ch rất mỏng để chống oxy h&oacute;a<br /> - Ứng dụng c&ocirc;ng nghệ A.R.T Q-Damper độc quyền của h&atilde;ng<br /> -&nbsp;Sở hữu một tấm chắn Woven Triguard được dệt&nbsp;để chống lại nhiễu từ</span><br /> &nbsp;</p>" ["summary_auto"]=> string(914) "Thiết kế: Dây loaVật liệu: Đồng xanh với đầu nối mạ vàng hồngCông nghệ:

- Thiết kế đặc biệt che chắn để giảm rung độn
- Công nghệ Q-Damper có bộ lọc làm sạch đặc biệt giúp giảm EMI và tăng S / N
- Kiểu Shotgun (4 dây cáp riêng biệt)

Giắc cắm: Càng cuaĐộ dài: 3 m ; 5 mNước sản xuất: ÝDòng: A.R.T Super SE" ["description"]=> string(11230) "<p style="text-align: justify;">Thương hiệu &Yacute; &ndash; Audio Reference Technology (A.R.T) l&agrave; một h&atilde;ng phụ kiện audio đ&atilde; c&oacute; gần 4 thập kỷ h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển. Trong đ&oacute;, lĩnh vực sản xuất d&acirc;y c&aacute;p audio l&agrave; chủ đạo của A.R.T. Mỗi d&acirc;y nguồn, d&acirc;y loa, d&acirc;y t&iacute;n hiệu được h&atilde;ng tạo ra để cải thiện hệ thống HiFi rất hiệu quả, loại bỏ những nhiễu ồn c&oacute; thể l&agrave;m giảm chất lượng của &acirc;m thanh được t&aacute;i tạo. <a href="https://audiohanoihifi.com/day-loa-art-super-se-p3354.html">D&acirc;y loa A.R.T Super SE</a> l&agrave; một sản phẩm nổi bật của A.R.T, được ứng dụng rất nhiều những ưu thế trong chế tạo d&acirc;y loa của h&atilde;ng. N&oacute; đảm bảo mang đến cho những người chơi audio chuy&ecirc;n nghiệp một trải nghiệm mới, xứng đ&aacute;ng l&agrave; d&acirc;y loa hi-end.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="/upload_images/images/day-ART-Super-SE.png" style="width: 870px;" /></p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Những đặc điểm nổi bật của d&acirc;y loa A.R.T Super SE ch&iacute;nh h&atilde;ng</strong></h2> <p style="text-align: justify;">D&acirc;y loa A.R.T Super SE l&agrave; một trong những mẫu d&acirc;y c&aacute;p thuộc d&ograve;ng d&acirc;y c&ugrave;ng t&ecirc;n A.R.T Super SE, b&ecirc;n cạnh đ&oacute; l&agrave; c&aacute;c mẫu d&acirc;y t&iacute;n hiệu v&agrave; d&acirc;y nguồn. Mẫu d&acirc;y loa n&agrave;y được thiết kế với mục đ&iacute;ch t&aacute;i tạo &acirc;m thanh trung thực. Để l&agrave;m được điều n&agrave;y, A.R.T đ&atilde; ứng dụng rất nhiều những c&ocirc;ng nghệ, đầu tư hệ thống chống nhiễu, để loại bỏ mọi yếu tố b&ecirc;n ngo&agrave;i cản trở việc truyền t&iacute;n hiệu v&agrave; duy tr&igrave; độ tinh khiết của &acirc;m thanh.</p> <p style="text-align: justify;">Tương tự như c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c c&ugrave;ng d&ograve;ng, d&acirc;y loa A.R.T Super SE sở hữu diện mạo rất nổi bật, với lớp vỏ bện m&agrave;u xanh dương kết hợp m&agrave;u xanh nước biển. Tiết diện của d&acirc;y kh&aacute; lớn v&agrave; n&oacute; được b&aacute;n ra thị trường với 2 mức chiều d&agrave;i ti&ecirc;u chuẩn l&agrave; 3m v&agrave; 5m.</p> <p style="text-align: justify;">Tr&ecirc;n d&acirc;y loa A.R.T Super SE sử dụng đầu jack c&agrave;ng cua, được l&agrave;m từ đồng Green với đầu nối mạ m&agrave;ng hồng để tăng khả năng kết nối t&iacute;n hiệu ổn định. Đầu jack n&agrave;y mạ chống điện từ, kết hợp với bộ lọc l&agrave;m sạch đặc biệt v&agrave; một lớp bảo vệ Triguard bổ sung tr&ecirc;n c&aacute;c điểm kết nối, tất cả đều cung cấp nhiều năng lượng hơn cho &acirc;m nhạc v&agrave; cho ph&eacute;p một ổ cắm c&oacute; được kết quả tối đa từ hệ thống.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="day ART Super SE can" src="/upload_images/images/day-ART-Super-SE-can.png" style="width: 870px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Mẫu d&acirc;y loa A.R.T Super SE c&oacute; cấu tr&uacute;c tương tự như Synapsis SE v&agrave; c&aacute;c sợi v&agrave; đường k&iacute;nh của l&otilde;i d&acirc;y dẫn được tăng cường gi&uacute;p tăng cường sức mạnh của việc truyền tải th&ocirc;ng điệp. Nh&agrave; sản xuất đ&atilde; sử dụng d&acirc;y dẫn dạng sợi b&oacute; được l&agrave;m từ bạc nguy&ecirc;n chất kết hợp với đồng HCC, b&ecirc;n cạnh đ&oacute; c&ograve;n được phủ ri&ecirc;ng một lớp hổ ph&aacute;ch rất mỏng để chống oxy h&oacute;a. Chất dẫn điện được sử dụng đều l&agrave; những kim loại cao cấp, khả năng dẫn điện hiệu suất cao, mang lại &acirc;m thanh r&otilde; r&agrave;ng hơn so với c&aacute;c vật liệu đồng th&ocirc;ng thường kh&aacute;c, gi&uacute;p mẫu d&acirc;y loa n&agrave;y cung cấp tốc độ truyền dẫn t&iacute;n hiệu từ ampli đến loa một c&aacute;ch nhanh ch&oacute;ng, ổn định v&agrave; tinh khiết.</p> <p style="text-align: justify;">Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; l&agrave; tr&ecirc;n d&acirc;y loa A.R.T Super SE được ứng dụng c&ocirc;ng nghệ A.R.T Q-Damper độc quyền của h&atilde;ng. N&oacute; được hiểu l&agrave; v&ograve;ng từ h&oacute;a l&agrave;m bằng hợp kim nh&ocirc;m v&agrave; được cắt CNC với độ ch&iacute;nh x&aacute;c cao, được. Đ&acirc;y l&agrave; một loại hợp kim nh&ocirc;m được sử dụng trong một số ứng dụng c&ocirc;ng nghệ ng&agrave;nh h&agrave;ng kh&ocirc;ng vũ trụ. một loại hợp kim nh&ocirc;m được sử dụng trong một số c&ocirc;ng nghệ h&agrave;ng kh&ocirc;ng vũ trụ. C&ocirc;ng nghệ n&agrave;y cung cấp khả năng giảm rung v&agrave; loại bỏ nhiễu EMI, từ đ&oacute; cải tiện được nhiễu v&agrave; tiếng ồn, mang lại &acirc;m thanh trung t&iacute;nh hơn v&agrave; tăng độ động v&agrave; &acirc;m trường cho hệ thống &acirc;m thanh.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="day ART Super SE chi" src="/upload_images/images/day-ART-Super-SE-chi.png" style="width: 870px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Nh&agrave; sản xuất A.R.T đ&atilde; trang bị cho d&acirc;y loa A.R.T Super SE lớp bọc chống nhiễu, được l&agrave;m bằng hỗn hợp 2 lớp giữa vật liệu h&agrave;n đặc biệt của A.R.T v&agrave; lưới đồng nguy&ecirc;n chất 0,05mm, được xử l&yacute; nhiệt theo triết l&iacute; ri&ecirc;ng v&agrave; được ngăn c&aacute;ch bởi 6 lớp Polyethylene dệt đặc biệt. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, lớp điện m&ocirc;i của d&acirc;y loa n&agrave;y được dệt từ Polyester Filament, c&ugrave;ng lớp phủ Polyme Polymer mật độ si&ecirc;u cao.</p> <p style="text-align: justify;">Kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; vậy, d&acirc;y nguồn A.R.T Super SE c&ograve;n sở hữu một tấm chắn Woven Triguard được dệt kh&aacute; đặc biệt, để chống lại nhiễu từ trường v&agrave; ổn địn điện dung Stray h&igrave;nh th&agrave;nh tr&ecirc;n ch&iacute;nh vật liệu c&aacute;ch nhiệt.</p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>C&oacute; n&ecirc;n đầu tư d&acirc;y loa A.R.T Super SE?</strong></h2> <p style="text-align: justify;">D&acirc;y loa A.R.T Super SE l&agrave; nơi hội tụ của nhiều ưu điểm về kỹ thuật thiết kế d&acirc;y loa hi-end. To&agrave;n bộ qu&aacute; tr&igrave;nh sản xuất được thực hiện thủ c&ocirc;ng tại nh&agrave; m&aacute;y của h&atilde;ng ở Firenze, &Yacute; v&agrave; do những kỹ sư giỏi thực hiện. Đ&acirc;y l&agrave; yếu tố quyết định kh&aacute; nhiều đến độ đắt gi&aacute; của mẫu d&acirc;y loa n&agrave;y.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="day ART Super SE bo" src="/upload_images/images/day-ART-Super-SE-bo.png" style="width: 870px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Sự đầu tư kỹ c&agrave;ng từ vật liệu dẫn điện, đến vật liệu c&aacute;ch điện v&agrave; những ch&ocirc;ng nghệ để loại bỏ mọi loại nhiễu g&acirc;y giảm chất lượng &acirc;m thanh m&agrave; d&acirc;y loa A.R.T Super SE truyền dẫn. Mọi rung động từ b&ecirc;n ngo&agrave;i sẽ được ngăn lại, kh&ocirc;ng ảnh hưởng đến hiệu suất chuyển tải t&iacute;n hiệu của d&acirc;y loa. Sự g&oacute;p mặt của d&acirc;y loa A.R.T Super SE sẽ gi&uacute;p ho&agrave;n thiện chất lượng &acirc;m thanh của hệ thống, mọi chi tiết &acirc;m thanh được thể hiện đầu đủ. R&otilde; r&agrave;ng, tinh tế v&agrave; rất tự nhi&ecirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">H&atilde;ng A.R.T đ&atilde; b&aacute;n ra thị trường mẫu d&acirc;y loa n&agrave;y theo bộ với 4 d&acirc;y loa A.R.T Super SE v&agrave; sở hữu mức gi&aacute; cao. Nhưng sự đầu tư n&agrave;y chắc chắn sẽ n&acirc;ng cấp đ&aacute;ng kể hiệu suất của hệ thống &acirc;m thanh, mang lại những trải nghiệm hấp dẫn v&agrave; đẳng cấp hơn.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>C&aacute;c bạn c&oacute; thể tham khảo c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c tại đ&acirc;y</strong></p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> <p class="embed-container"><iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/HZzyXmgejj8"></iframe></p> <p><strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=HZzyXmgejj8&amp;t" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Review D&acirc;y AQ Dragon Cobalt</a></strong></p>" ["image"]=> string(71) "images/products/2021/04/22/original/art-super-se-speaker_1619076703.jpg" ["video"]=> NULL ["manufactory"]=> string(3) "100" ["manufactory_alias"]=> string(26) "audio-reference-technology" ["manufactory_name"]=> string(26) "Audio Reference Technology" ["manufactory_image"]=> string(0) "" ["model"]=> string(14) "A.R.T Super SE" ["model_alias"]=> NULL ["model_name"]=> NULL ["tablename"]=> string(24) "fs_products_thiet_bi_day" ["price"]=> string(9) "698400000" ["price_old"]=> string(9) "698400000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["quantity"]=> string(1) "1" ["currency"]=> string(3) "VND" ["created_time"]=> string(19) "2021-04-17 10:25:49" ["edited_time"]=> string(19) "2021-04-22 14:46:51" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "3027" ["hits"]=> string(1) "0" ["sale_count"]=> string(1) "0" ["keyword"]=> NULL ["tags"]=> string(0) "" ["favourite"]=> string(1) "0" ["types"]=> NULL ["seo_title"]=> string(77) "Bán dây loa A.R.T Super SE giá tốt, chất luợng cao, nhập khẩu Ý" ["seo_keyword"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(180) "Phân phối dây tín hiệu,dây loa cao cấp tại AudioHanoi. Liên hệ Mr Thu: 098 554 7788 để đựợc tư vấn thắc mắc và giá bán về dây loa A.R.T Super SE" ["status"]=> NULL ["products_related"]=> string(0) "" ["news_related"]=> NULL ["comments_total"]=> string(1) "0" ["comments_unread"]=> string(1) "0" ["comments_last_time"]=> NULL ["comments_published"]=> string(1) "0" ["show_in_home"]=> NULL ["date_start"]=> NULL ["date_end"]=> NULL ["is_hotdeal"]=> NULL ["warranty"]=> string(9) "12 tháng" ["specs"]=> string(0) "" ["is_hot"]=> string(1) "0" ["specs_copy"]=> NULL ["rating_count"]=> string(1) "0" ["rating_sum"]=> string(1) "0" ["colors"]=> string(0) "" ["image_spec"]=> string(71) "images/products/2021/04/22/original/art-super-se-speaker_1619076711.jpg" ["is_promotion"]=> NULL ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["lengths"]=> string(0) "" ["action_id"]=> string(2) "22" ["action_name"]=> string(9) "lannguyen" ["seo_canonical"]=> string(58) "https://audiohanoihifi.com/day-loa-art-super-se-p3354.html" } [8]=> object(stdClass)#23 (68) { ["id"]=> string(4) "3353" ["name"]=> string(38) "Dây tín hiệu A.R.T Monolith SE XLR" ["code"]=> NULL ["alias"]=> string(32) "day-tin-hieu-art-monolith-se-xlr" ["category_id"]=> string(3) "193" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",193,172," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(16) "Dây tín hiệu" ["category_alias"]=> string(12) "day-tin-hieu" ["category_alias_wrapper"]=> string(23) ",day-tin-hieu,phu-kien," ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary"]=> string(1024) "<p>- D&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T Monolith SE XLR&nbsp; sản xuất tại &Yacute;<br /> - C<span style="text-align: justify;">ung cấp c&aacute;c kết nối c&acirc;n bằng v&agrave; sở hữu đầu jack kết nối XLR<br /> - Thiết kế d&acirc;y dẫn dạng sợi b&oacute;, được cố định h&igrave;nh học<br /> -&nbsp;Vật liệu dẫn điệnl&agrave; đồng nguy&ecirc;n chất HCC v&agrave; được phủ một lớp hổ ph&aacute;ch<br /> - Sử dụng lớp c&aacute;ch điện được dệt từ sợi Polyethylen mật độ si&ecirc;u cao v&agrave; sợi Polyester<br /> -&nbsp;Trang bị lớp bọc chống nhiễu được l&agrave;m từ 2 lớp lưới đồng nguy&ecirc;n chất 0,05mm<br /> - Bổ sung c&ocirc;ng nghệ A.R.T Q-Damper độc quyền của A.R.T</span><br /> <br /> &nbsp;</p>" ["summary_auto"]=> string(841) "Thiết kế: Dây tín hiệuVật liệu: Đồng xanh, đầu nối mạ vàng hồngCông nghệ:

- Thiết kế đặc biệt che chắn để giảm rung động
- Công nghệ Q-Damper có bộ lọc làm sạch đặc biệt giúp giảm EMI và tăng S / N

Giắc cắm: XLRĐộ dài: 1,5 m ; 1,8 mNước sản xuất: ÝDòng: A.R.T Monolith SE" ["description"]=> string(11143) "<p style="text-align: justify;">Ngay từ khi được th&agrave;nh lập từ năm 1983, thương hiệu Audio Reference Technology (A.R.T) đ&atilde; x&aacute;c định cụ thể mục đ&iacute;ch sản xuất c&aacute;c d&ograve;ng d&acirc;y c&aacute;p của họ. Đ&oacute; l&agrave; tạo ra những d&acirc;y cao chất lượng cao để theo đuổi được &ldquo;&acirc;m thanh thực&rdquo; v&agrave; người s&aacute;ng lập ra h&atilde;ng A.R.T- Luigi Basagni đ&atilde; nhận ra rằng, những yếu tố ti&ecirc;u cực b&ecirc;n ngo&agrave;i cản trở rất nhiều đến việc truyền t&iacute;n hiệu &acirc;m thanh. V&agrave; <a href="https://audiohanoihifi.com/day-tin-hieu-art-monolith-se-xlr-p3353.html">d&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T Monolith SE XLR</a> được thương hiệu &Yacute; n&agrave;y sản xuất c&oacute; thể duy tr&igrave; được độ tinh khiết của &acirc;m thanh, nhờ v&agrave;o h&agrave;ng loạt những trang bị ti&ecirc;n tiến từ chất dẫn điện, vật liệu c&aacute;ch điện v&agrave; cả những c&ocirc;ng nghệ chống nhiễu được ứng dụng.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="ART Monolith SE XLR" src="/upload_images/images/ART-Monolith-SE-XLR.png" style="width: 870px;" /></p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Giới thiệu về d&acirc;y t&iacute;n hiệu </strong><strong>A.R.T Monolith SE XLR</strong><strong> ch&iacute;nh h&atilde;ng</strong></h2> <p style="text-align: justify;">D&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T Monolith SE XLR l&agrave; một phần trong series d&acirc;y c&aacute;p Monolith SE nổi tiếng của A.R.T. Thực chất, n&oacute; sở hữu cấu tạo d&acirc;y v&agrave; những trang bị vượt trội tương tự như những d&acirc;y loa, d&acirc;y nguồn, d&acirc;y t&iacute;n hiệu kh&aacute;c c&ugrave;ng d&ograve;ng. Điểm kh&aacute;c biệt ch&iacute;nh ở d&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; chức năng của n&oacute; l&agrave; d&acirc;y t&iacute;n hiệu XLR, cung cấp c&aacute;c kết nối c&acirc;n bằng v&agrave; sở hữu đầu jack kết nối XLR.</p> <p style="text-align: justify;">Tr&ecirc;n d&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T Monolith SE XLR nh&agrave; sản xuất A.R.T đ&atilde; duy tr&igrave; thiết kế h&igrave;nh thức rất bắt mắt v&agrave; sang trọng. Lớp vỏ cứng c&aacute;p được bện chặt chẽ với tone m&agrave;u chủ đạo l&agrave; xanh dương v&agrave; m&agrave;u bạc. Thiết kế n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ đảm bảo t&iacute;nh thẩm mỹ cao cho d&acirc;y t&iacute;n hiệu XLR m&agrave; c&ograve;n c&oacute; t&aacute;c dụng bảo vệ an to&agrave;n cho c&aacute;c th&agrave;nh phần b&ecirc;n trong, chống g&atilde;y gập, chịu nhiệt ẩm rất tốt.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="ART Monolith SE XLR can" src="/upload_images/images/ART-Monolith-SE-XLR-can.png" style="width: 870px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Giống như d&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T Monolith SE RCA c&ugrave;ng d&ograve;ng, model n&agrave;y cũng được b&aacute;n theo cặp v&agrave; cung cấp cho người d&ugrave;ng 2 chiều d&agrave;i ti&ecirc;u chuẩn để lựa chọn l&agrave; 1.5m v&agrave; 1.8m. Nh&igrave;n tổng thể h&igrave;nh thức th&igrave; mẫu d&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T Monolith SE XLR được thiết kế rất chỉnh chu v&agrave; tinh xảo.</p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Thiết kế kỹ thuật v&agrave; ứng dụng c&ocirc;ng nghệ ti&ecirc;n tiến tr&ecirc;n d&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T Monolith SE XLR</strong></h2> <p style="text-align: justify;">Được sản xuất thủ c&ocirc;ng 100% tại ph&acirc;n xưởng của h&atilde;ng ở Firenze, &Yacute;, d&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T Monolith SE XLR được thừa kế đầy đủ những trang bị kỹ thuật từ d&ograve;ng sản phẩm A.R.T Monolith SE XLR. Điều n&agrave;y gi&uacute;p n&oacute; trở th&agrave;nh một phần quan trọng trong mọi hệ thống &acirc;m thanh.</p> <p style="text-align: justify;">Nh&agrave; sản xuất đ&atilde; sử dụng thiết kế d&acirc;y dẫn dạng sợi b&oacute;, được cố định h&igrave;nh học để kh&ocirc;ng g&acirc;y biến dạng d&acirc;y do sự tương t&aacute;c sợi trong b&oacute; d&acirc;y. Vật liệu dẫn điện được sử dụng l&agrave; đồng nguy&ecirc;n chất HCC (Homogenized Crystal Copper) đặc trưng của A.R.T v&agrave; được phủ một lớp hổ ph&aacute;ch chuy&ecirc;n dụng của h&atilde;ng, với mục đ&iacute;ch tăng khả năng chống oxy h&oacute;a. Loại đồng HCC n&agrave;y c&oacute; ưu điểm l&agrave; mang lại &acirc;m thanh r&otilde; r&agrave;ng, tinh khiết hơn so với c&aacute;c vật liệu đồng th&ocirc;ng thường.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="ART Monolith SE XLR dau" src="/upload_images/images/ART-Monolith-SE-XLR-dau.png" style="width: 870px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Thương hiệu &Yacute; n&agrave;y rất ch&uacute; trọng đến vật liệu c&aacute;ch điện, bởi họ hiểu rằng, vật liệu c&aacute;ch điện kh&ocirc;ng được l&agrave;m nhiễu t&iacute;n hiệu, đồng thời n&oacute; phải cho ph&eacute;p d&acirc;y dẫn giữ được đặc t&iacute;nh vốn c&oacute; của n&oacute; ngay cả khi chiều d&agrave;i d&acirc;y lớn. Ch&iacute;nh v&igrave; thế, A.R.T đ&atilde; sử dụng lớp c&aacute;ch điện được dệt từ sợi Polyethylen mật độ si&ecirc;u cao v&agrave; sợi Polyester, cho ph&eacute;p duy tr&igrave; những đặc t&iacute;nh vốn c&oacute; của d&acirc;y dẫn v&agrave; hạn chế tối đa những t&aacute;c động xấu từ b&ecirc;n ngo&agrave;i.</p> <p style="text-align: justify;">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, d&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T Monolith SE XLR c&ograve;n được trang bị lớp bọc chống nhiễu được l&agrave;m từ 2 lớp lưới đồng nguy&ecirc;n chất 0,05mm được xử l&yacute; nhiệt đặc biệt, v&agrave; ngăn c&aacute;ch bởi 2 lớp Polyetylen dệt đặc biệt. Hơn nữa, sự g&oacute;p mặt của c&ocirc;ng nghệ A.R.T Q-Damper độc quyền của A.R.T, gi&uacute;p gấp đ&ocirc;i hiệu quả việc giảm thiểu nhiễu ồn x&acirc;m nhập v&agrave;o d&acirc;y c&aacute;p.</p> <p style="text-align: justify;">C&ocirc;ng nghệ A.R.T Q-Damper ch&iacute;nh l&agrave; v&ograve;ng từ h&oacute;a, được l&agrave;m bằng hợp kim nh&ocirc;m cắt bằng m&aacute;y CNC (hợp kim nh&ocirc;m n&agrave;y được sử dụng trong một số c&ocirc;ng nghệ của ng&agrave;nh h&agrave;ng kh&ocirc;ng vũ trụ). C&ocirc;ng nghệ n&agrave;y được định vị đặc biệt trong suốt chiều d&agrave;i của d&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T Monolith SE XLR, gi&uacute;p giảm thiểu nhiễu EMI một c&aacute;ch tối đa v&agrave; cải thiện S/N.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="ART Monolith SE XLR bo" src="/upload_images/images/ART-Monolith-SE-XLR-bo.png" style="width: 870px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Th&agrave;nh phần cuối c&ugrave;ng ho&agrave;n thiện thiết kế của d&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T Monolith SE XLR ch&iacute;nh l&agrave; hệ thống đầu jack XLR. Ch&uacute;ng đều được l&agrave;m từ đồng Green với đầu nối được mạ v&agrave;ng hồng chống điện từ, kết hợp với bộ lọc l&agrave;m sạch đặc biệt v&agrave; th&ecirc;m lớp bảo vệ triguard tr&ecirc;n c&aacute;c điểm kết nối. Thiết kế n&agrave;y cung cấp kết nối chuẩn x&aacute;c, cung cấp t&iacute;n hiệu &acirc;m thanh đầy đủ, ổn định v&agrave; đạt được hiệu quả tối đa từ hệ thống &acirc;m thanh của họ.</p> <p style="text-align: justify;">Thương hiệu A.R.T đ&atilde; thực sự khẳng định được gi&aacute; trị của mỗi d&acirc;y c&aacute;p audio m&agrave; họ tạo ra. Sự tổng h&ograve;a của nhiều yếu tố được t&iacute;ch lũy trong suốt gần 40 năm đ&atilde; đem lại th&agrave;nh c&ocirc;ng đ&oacute;. Mẫu d&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T Monolith SE XLR trở th&agrave;nh sự lựa chọn ho&agrave;n hảo cho mọi kết nối thiết bị &acirc;m thanh m&agrave; audiophile đang t&igrave;m kiếm.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>C&aacute;c bạn c&oacute; thể tham khảo c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c tại đ&acirc;y</strong></p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> <p class="embed-container"><iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/k6RCMfwCe4g"></iframe></p> <p><strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=k6RCMfwCe4g&amp;t" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Review D&acirc;y AQ HDMI Cherry cola</a></strong></p>" ["image"]=> string(78) "images/products/2021/04/22/original/art-monolith-se-digital-xlr_1619076481.jpg" ["video"]=> NULL ["manufactory"]=> string(3) "100" ["manufactory_alias"]=> string(26) "audio-reference-technology" ["manufactory_name"]=> string(26) "Audio Reference Technology" ["manufactory_image"]=> string(0) "" ["model"]=> string(21) "A.R.T Monolith SE XLR" ["model_alias"]=> NULL ["model_name"]=> NULL ["tablename"]=> string(24) "fs_products_thiet_bi_day" ["price"]=> string(8) "68400000" ["price_old"]=> string(8) "68400000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["quantity"]=> string(1) "1" ["currency"]=> string(3) "VND" ["created_time"]=> string(19) "2021-04-17 10:19:22" ["edited_time"]=> string(19) "2021-04-22 14:47:41" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "3026" ["hits"]=> string(1) "0" ["sale_count"]=> string(1) "0" ["keyword"]=> NULL ["tags"]=> string(0) "" ["favourite"]=> string(1) "0" ["types"]=> NULL ["seo_title"]=> string(92) "Bán dây tín hiệu A.R.T Monolith SE XLR giá tốt, chất luợng cao, nhập khẩu Ý" ["seo_keyword"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(195) "Phân phối dây tín hiệu,dây loa cao cấp tại AudioHanoi. Liên hệ Mr Thu: 098 554 7788 để đựợc tư vấn thắc mắc và giá bán về dây tín hiệu A.R.T Monolith SE XLR" ["status"]=> NULL ["products_related"]=> string(0) "" ["news_related"]=> NULL ["comments_total"]=> string(1) "0" ["comments_unread"]=> string(1) "0" ["comments_last_time"]=> NULL ["comments_published"]=> string(1) "0" ["show_in_home"]=> NULL ["date_start"]=> NULL ["date_end"]=> NULL ["is_hotdeal"]=> NULL ["warranty"]=> string(9) "12 tháng" ["specs"]=> string(0) "" ["is_hot"]=> string(1) "0" ["specs_copy"]=> NULL ["rating_count"]=> string(1) "0" ["rating_sum"]=> string(1) "0" ["colors"]=> string(0) "" ["image_spec"]=> string(78) "images/products/2021/04/22/original/art-monolith-se-digital-xlr_1619076487.jpg" ["is_promotion"]=> NULL ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["lengths"]=> string(0) "" ["action_id"]=> string(2) "22" ["action_name"]=> string(9) "lannguyen" ["seo_canonical"]=> string(70) "https://audiohanoihifi.com/day-tin-hieu-art-monolith-se-xlr-p3353.html" } [9]=> object(stdClass)#22 (68) { ["id"]=> string(4) "3352" ["name"]=> string(38) "Dây tín hiệu A.R.T Monolith SE RCA" ["code"]=> NULL ["alias"]=> string(32) "day-tin-hieu-art-monolith-se-rca" ["category_id"]=> string(3) "193" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",193,172," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(16) "Dây tín hiệu" ["category_alias"]=> string(12) "day-tin-hieu" ["category_alias_wrapper"]=> string(23) ",day-tin-hieu,phu-kien," ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary"]=> string(1055) "<p>- D&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T Monolith SE RCA sản xuất tại &Yacute;<br /> - S<span style="text-align: justify;">ở hữu d&acirc;y dẫn với nhiều sợi dẫn nhỏ trong một b&oacute;<br /> - D&acirc;y dẫn sử dụng vật liệu l&agrave; đồng nguy&ecirc;n chất HCC&nbsp;v&agrave;&nbsp;phủ một lớp hổ ph&aacute;ch<br /> - Trang bị lớp bọc chống nhiễu, được l&agrave;m từ 2 lớp lưới đồng nguy&ecirc;n chất 0,05mm<br /> - Lớp điện m&ocirc;i&nbsp;được dệt từ sợi Polyethylen mật độ si&ecirc;u cao v&agrave; sợi Polyester<br /> - Ứng dụng c&ocirc;ng nghệ A.R.T Q-Damper&nbsp;giảm thiểu nhiễu EMI&nbsp;v&agrave; cải thiện S/N<br /> - Đầu jack RCA&nbsp;được l&agrave;m từ đồng Green với đầu nối được mạ v&agrave;ng hồng</span><br /> &nbsp;</p>" ["summary_auto"]=> string(809) "Thiết kế: Dây tín hiệuVật liệu: Đồng xanhCông nghệ:

- Thiết kế đặc biệt che chắn để giảm rung động
- Công nghệ Q-Damper có bộ lọc làm sạch đặc biệt giúp giảm EMI và tăng S / N

Giắc cắm: RCAĐộ dài: 1,5 m ; 1,8 mNước sản xuất: ÝDòng: A.R.T Monolith SE" ["description"]=> string(11009) "<p style="text-align: justify;">D&acirc;y c&aacute;p kh&ocirc;ng chỉ đơn giản l&agrave; một phụ kiện, m&agrave; l&agrave; một th&agrave;nh phần cơ bản của hệ thống Hi-Fi.Ch&iacute;nh v&igrave; điều đ&oacute;, thương hiệu Audio Reference Technology (A.R.T) đến từ &Yacute; đ&atilde; nghi&ecirc;n cứu v&agrave; tạo ra những mẫu d&acirc;y loa, d&acirc;y t&iacute;n hiệu, d&acirc;y nguồn chất lượng, đ&aacute;p ứng nhu cầu của đ&ocirc;ng đảo người d&ugrave;ng. <a href="https://audiohanoihifi.com/day-tin-hieu-art-monolith-se-rca-p3352.html">D&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T Monolith SE RCA</a> l&agrave; một phần trong số đ&oacute;. Được thiết kế từ những vật liệu cao cấp v&agrave; c&oacute; sự đầu tư mạnh về vật liệu dẫn điện, c&ugrave;ng c&aacute;c c&ocirc;ng nghệ chống nhiễu ti&ecirc;n tiến, d&acirc;y t&iacute;n hiệu RCA n&agrave;y hứa hẹn sẽ mang đến sự h&agrave;i l&ograve;ng tuyệt đối cho người d&ugrave;ng.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="ART Monolith SE RCA" src="/upload_images/images/ART-Monolith-SE-RCA.png" style="width: 870px;" /></p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Tổng quan về d&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T Monolith SE RCA ch&iacute;nh h&atilde;ng</strong></h2> <p style="text-align: justify;">D&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T Monolith SE RCA nằm trong d&ograve;ng sản phẩm Monolith SE của thương hiệu A.R.T sản xuất. D&ograve;ng d&acirc;y c&aacute;p cao cấp n&agrave;y bao gồm d&acirc;y loa, d&acirc;y nguồn v&agrave; d&acirc;y t&iacute;n hiệu, cho ph&eacute;p người d&ugrave;ng lựa chọn đủ bộ để thiết lập một hệ thống d&acirc;y c&aacute;p kết nối c&aacute;c thiết bị &acirc;m thanh c&oacute; sự liền mạch về chất lượng.</p> <p style="text-align: justify;">Diện mạo của d&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T Monolith SE RCA c&oacute; thiết kế tương tự với c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c c&ugrave;ng d&ograve;ng, rất nổi bật v&agrave; cao cấp. Đ&oacute; l&agrave; lớp vỏ bện rất bền chặt, kết hợp 2 m&agrave;u sắc l&agrave; m&agrave;u xanh dương v&agrave; m&agrave;u bạc, c&ugrave;ng những chi tiết trang tr&iacute; ch&uacute;ng. Điểm kh&aacute;c biệt ở đ&acirc;y l&agrave; chức năng của n&oacute; l&agrave; d&acirc;y t&iacute;n hiệu RCA n&ecirc;n phần đầu jack được sử dụng l&agrave; jack RCA.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="ART Monolith SE RCA dau(1)" src="/upload_images/images/ART-Monolith-SE-RCA-dau(1).png" style="width: 870px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Mẫu d&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T Monolith SE RCA được b&aacute;n ra thị trường theo cặp v&agrave; c&oacute; 2 lựa chọn chiều d&agrave;i ti&ecirc;u chuẩn l&agrave; 1.5m v&agrave; 1.8m. Người d&ugrave;ng c&oacute; thể lựa chọn d&acirc;y c&oacute; độ d&agrave;i ph&ugrave; hợp với nhu cầu kết nối của m&igrave;nh.</p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Những trang bị ti&ecirc;n tiến tr&ecirc;n d&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T Monolith SE RCA made in Italia</strong></h2> <p style="text-align: justify;">D&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T Monolith SE RCA được sản xuất theo ti&ecirc;u ch&iacute; l&agrave; mang đến kết nối t&iacute;n hiệu ch&iacute;nh x&aacute;c, truyền tải &acirc;m thanh trung thực, đầy đủ v&agrave; độ tinh khiết cao. V&agrave; c&oacute; thể l&agrave;m được điều đ&oacute; th&igrave; cần th&ecirc;m v&agrave;o d&acirc;y những trang bị ti&ecirc;n tiến để loại bỏ mọi yếu tố t&aacute;c động ti&ecirc;u cực đến việc truyền t&iacute;n hiệu &acirc;m thanh.</p> <p style="text-align: justify;">Điểm đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; đầu ti&ecirc;n ch&iacute;nh l&agrave; d&acirc;y dẫn. D&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T Monolith SE RCA sở hữu d&acirc;y dẫn với nhiều sợi dẫn nhỏ trong một b&oacute;, được cố định để kh&ocirc;ng c&oacute; sự tương t&aacute;c lẫn nhau g&acirc;y biến dạng d&acirc;y. Nh&agrave; sản xuất đ&atilde; sử dụng vật liệu l&agrave; đồng nguy&ecirc;n chất HCC (Homogenized Crystal Copper) để chế tạo d&acirc;y dẫn v&agrave; được phủ một lớp hổ ph&aacute;ch chuy&ecirc;n dụng của h&atilde;ng để tăng khả năng chống oxy h&oacute;a. Kết quả l&agrave;, vật liệu dẫn điện n&agrave;y mang lại &acirc;m thanh r&otilde; r&agrave;ng, tinh khiết hơn so với c&aacute;c vật liệu đồng th&ocirc;ng thường.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="ART Monolith SE RCA can" src="/upload_images/images/ART-Monolith-SE-RCA-can.png" style="width: 870px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Tr&ecirc;n d&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T Monolith SE RCA được trang bị lớp bọc chống nhiễu, được l&agrave;m từ 2 lớp lưới đồng nguy&ecirc;n chất 0,05mm được xử l&yacute; nhiệt đặc biệt, v&agrave; ngăn c&aacute;ch bởi 2 lớp Polyetylen dệt đặc biệt. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, lớp điện m&ocirc;i của d&acirc;y t&iacute;n hiệu n&agrave;y được dệt từ sợi Polyethylen mật độ si&ecirc;u cao v&agrave; sợi Polyester. Sự kết hợp của 2 th&agrave;nh phần n&agrave;y tạo n&ecirc;n cho d&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T Monolith SE RCA lớp &ldquo;&aacute;o gi&aacute;p&rdquo; d&agrave;y, ngăn chặn mọi sự x&acirc;m nhập của nhiễu ồn, kh&ocirc;ng l&agrave;m giảm chất lượng của &acirc;m thanh.</p> <p style="text-align: justify;">Lớp điện m&ocirc;i m&ocirc;i n&agrave;y c&ograve;n c&oacute; t&aacute;c dụng cải thiện đặc t&iacute;nh của vật dẫn điện, bằng c&aacute;ch cho ph&eacute;p chuyển động c&oacute; trật tự của c&aacute;c electron m&agrave; kh&ocirc;ng bị ảnh hưởng bởi c&aacute;c t&aacute;c động b&ecirc;n ngo&agrave;i. Tất cả c&aacute;c th&agrave;nh phần n&agrave;y đều được sản xuất thủ c&ocirc;ng, được đầu tư rất nhiều về thời gian v&agrave; chuy&ecirc;n m&ocirc;n, sắp xếp vật liệu theo một tr&igrave;nh tự cụ thể v&agrave; khoa học.</p> <p style="text-align: justify;">Hơn nữa, tr&ecirc;n d&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T Monolith SE RCA c&ograve;n được ứng dụng c&ocirc;ng nghệ A.R.T Q-Damper độc quyền của A.R.T. C&ocirc;ng nghệ n&agrave;y được hiểu l&agrave; một v&ograve;ng từ h&oacute;a, được l&agrave;m bằng hợp kim nh&ocirc;m CNC, đ&acirc;y l&agrave; hợp kim nh&ocirc;m được sử dụng trong một số c&ocirc;ng nghệ của ng&agrave;nh h&agrave;ng kh&ocirc;ng vũ trụ. C&ocirc;ng nghệ n&agrave;y được định vị đặc biệt trong suốt chiều d&agrave;i của c&aacute;p, gi&uacute;p giảm thiểu nhiễu EMI một c&aacute;ch tối đa v&agrave; cải thiện S/N.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="ART Monolith SE RCA bo" src="/upload_images/images/ART-Monolith-SE-RCA-bo.png" style="width: 870px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Tấm chắn A.R.T được thiết kế đặc biệt để giảm rung động rất tốt cho d&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T Monolith SE RCA. Phần đầu jack của d&acirc;y t&iacute;n hiệu n&agrave;y l&agrave; đầu jack RCA, được l&agrave;m từ đồng Green với đầu nối được mạ v&agrave;ng hồng chống điện từ, kết hợp với bộ lọc l&agrave;m sạch đặc biệt v&agrave; th&ecirc;m lớp bảo vệ triguard tr&ecirc;n c&aacute;c điểm kết nối.</p> <p style="text-align: justify;">C&oacute; thể thấy, một loạt những ưu điểm kỹ thuật vượt trội được ứng dụng tr&ecirc;n d&acirc;y t&iacute;n hiệu A.R.T Monolith SE RCA, biến n&oacute; trở th&agrave;nh c&aacute;p RCA đ&aacute;ng để sở hữu. Sự đầu tư n&agrave;y chắc chắn sẽ mang lại nhiều lợi &iacute;ch v&agrave; cải thiện đ&aacute;ng kể c&aacute;c trải nghiệm &acirc;m nhạc của người d&ugrave;ng.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>C&aacute;c bạn c&oacute; thể tham khảo c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c tại đ&acirc;y</strong></p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> <p class="embed-container"><iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/clNikkvr0V8"></iframe></p> <p><strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=clNikkvr0V8" rel="noopener noreferrer" target="_blank">So s&aacute;nh d&ograve;ng d&acirc;y t&iacute;n hiệu AudioQuest HDMI v&agrave; AudioQuest HDMI active</a></strong></p>" ["image"]=> string(83) "images/products/2021/04/22/original/art-monolith-se-interconnect-rca_1619077068.jpg" ["video"]=> NULL ["manufactory"]=> string(3) "100" ["manufactory_alias"]=> string(26) "audio-reference-technology" ["manufactory_name"]=> string(26) "Audio Reference Technology" ["manufactory_image"]=> string(0) "" ["model"]=> string(21) "A.R.T Monolith SE RCA" ["model_alias"]=> NULL ["model_name"]=> NULL ["tablename"]=> string(24) "fs_products_thiet_bi_day" ["price"]=> string(8) "63324000" ["price_old"]=> string(8) "63324000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["quantity"]=> string(1) "1" ["currency"]=> string(3) "VND" ["created_time"]=> string(19) "2021-04-17 10:10:06" ["edited_time"]=> string(19) "2021-04-22 14:45:07" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "3025" ["hits"]=> string(1) "0" ["sale_count"]=> string(1) "0" ["keyword"]=> NULL ["tags"]=> string(0) "" ["favourite"]=> string(1) "0" ["types"]=> NULL ["seo_title"]=> string(92) "Bán dây tín hiệu A.R.T Monolith SE RCA giá tốt, chất luợng cao, nhập khẩu Ý" ["seo_keyword"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(195) "Phân phối dây tín hiệu,dây loa cao cấp tại AudioHanoi. Liên hệ Mr Thu: 098 554 7788 để đựợc tư vấn thắc mắc và giá bán về dây tín hiệu A.R.T Monolith SE RCA" ["status"]=> NULL ["products_related"]=> string(0) "" ["news_related"]=> NULL ["comments_total"]=> string(1) "0" ["comments_unread"]=> string(1) "0" ["comments_last_time"]=> NULL ["comments_published"]=> string(1) "0" ["show_in_home"]=> NULL ["date_start"]=> NULL ["date_end"]=> NULL ["is_hotdeal"]=> NULL ["warranty"]=> string(9) "12 tháng" ["specs"]=> string(0) "" ["is_hot"]=> string(1) "0" ["specs_copy"]=> NULL ["rating_count"]=> string(1) "0" ["rating_sum"]=> string(1) "0" ["colors"]=> string(0) "" ["image_spec"]=> string(83) "images/products/2021/04/22/original/art-monolith-se-interconnect-rca_1619077081.jpg" ["is_promotion"]=> NULL ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["lengths"]=> string(0) "" ["action_id"]=> string(2) "22" ["action_name"]=> string(9) "lannguyen" ["seo_canonical"]=> string(70) "https://audiohanoihifi.com/day-tin-hieu-art-monolith-se-rca-p3352.html" } [10]=> object(stdClass)#21 (68) { ["id"]=> string(4) "3351" ["name"]=> string(30) "Dây nguồn A.R.T Monolith SE" ["code"]=> NULL ["alias"]=> string(25) "day-nguon-art-monolith-se" ["category_id"]=> string(3) "195" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",195,172," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(12) "Dây nguồn" ["category_alias"]=> string(9) "day-nguon" ["category_alias_wrapper"]=> string(20) ",day-nguon,phu-kien," ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary"]=> string(1246) "<p>- D&acirc;y nguồn A.R.T Monolith SE sản xuất tại &Yacute;<br /> - Vỏ&nbsp;<span style="text-align: justify;">sử dụng c&aacute;c lớp vật liệu m&agrave;u xanh dương v&agrave; trắng kết hợp với nhau giống như da rắn<br /> - Sử dụng d&acirc;y dẫn được l&agrave;m từ đồng nguy&ecirc;n chất HCC, được phủ ri&ecirc;ng bởi một lớp hổ ph&aacute;ch<br /> - Ứng dụng c&ocirc;ng nghệ A.R.T Q-Damper độc quyền của h&atilde;ng<br /> - C&oacute; 8 lớp điện m&ocirc;i v&agrave; lớp bọc chống nhiễu tr&ecirc;n mỗi d&acirc;y&nbsp;<br /> - S</span><span style="text-align: justify;">ử dụng 2 lớp lưới đồng nguy&ecirc;n chất 0,05mm được xử l&yacute; nhiệt</span><br /> <span style="text-align: justify;">- C</span><span style="text-align: justify;">hất c&aacute;ch điện được dệt từ sợi Polyethylen mật độ si&ecirc;u cao v&agrave; sợi Polyester</span></p> <p>&nbsp;</p>" ["summary_auto"]=> string(861) "Thiết kế: Dây nguồnVật liệu: Đồng xanhCông nghệ:

- Thiết kế đặc biệt che chắn để giảm rung động
- A.R.T. Công nghệ Q-Damper có bộ lọc làm sạch đặc biệt giúp giảm EMI và tăng S / N
- Chống cháy

Giắc cắm: IEC ; 3 cựcĐộ dài: 1,5 m ; 1,8 mNước sản xuất: ÝDòng: A.R.T Monolith SE" ["description"]=> string(10130) "<p style="text-align: justify;">Những t&ecirc;n tuổi như AudioQuest (Mỹ), A.R.T (&Yacute;), Nordost (Mỹ),&hellip; đều l&agrave; những thương hiệu đ&igrave;nh đ&aacute;m trong lĩnh vực sản xuất d&acirc;y c&aacute;p. V&agrave; mới đ&acirc;y, Audio H&agrave; Nội đ&atilde; trở th&agrave;nh nh&agrave; ph&acirc;n phối độc quyền c&aacute;c sản phẩm của thương hiệu A.R.T của &Yacute;. T&ecirc;n đầy đủ của thương hiệu A.R.T l&agrave; Audio Reference Technology, đ&atilde; c&oacute; gần 40 năm ph&aacute;t triền với h&agrave;ng loạt những thiết bị phụ kiện audio chất lượng, g&oacute;p phần v&agrave;o việc t&aacute;i tạo &acirc;m thanh trung thực của hệ thống. <a href="https://audiohanoihifi.com/day-nguon-art-monolith-se-p3351.html">D&acirc;y nguồn A.R.T Monolith SE</a> l&agrave; một model nổi bật của A.R.T, nằm trong d&ograve;ng sản phẩm A.R.T Monolith SE, mang đến một kết nối chặt chẽ, cung cấp nguồn điện cho c&aacute;c thiết bị &acirc;m thanh một c&aacute;ch đầy đủ v&agrave; tinh khiết.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="ART Monolith SE" src="/upload_images/images/ART-Monolith-SE.png" style="width: 870px;" /></p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Diện mạo của d&acirc;y nguồn</strong> <strong>A.R.T Monolith SE ch&iacute;nh h&atilde;ng</strong></h2> <p style="text-align: justify;">D&acirc;y nguồn A.R.T Monolith SE l&agrave; 1 trong 6 sản phẩm của d&ograve;ng A.R.T Monolith SE, bao gồm c&aacute;c lựa chọn l&agrave; d&acirc;y nguồn, d&acirc;y loa v&agrave; d&acirc;y t&iacute;n hiệu. Nh&agrave; sản xuất đ&atilde; duy tr&igrave; chung một thiết kế h&igrave;nh thức, vật liệu chế tạo v&agrave; c&ocirc;ng nghệ ứng dụng tr&ecirc;n c&aacute;c d&acirc;y c&aacute;p n&agrave;y v&agrave; điểm kh&aacute;c biệt ch&iacute;nh l&agrave; chức năng của n&oacute;.</p> <p style="text-align: justify;">Mẫu d&acirc;y nguồn A.R.T Monolith SE sở hữu phần vỏ d&acirc;y được thiết kế rất tỉ mỉ v&agrave; đặc biệt. Nh&agrave; sản xuất đ&atilde; sử dụng c&aacute;c lớp vật liệu m&agrave;u xanh dương v&agrave; trắng kết hợp với nhau giống như da rắn. Vỏ d&acirc;y n&agrave;y vừa đảm bảo được t&iacute;nh thẩm mỹ nổi bật của d&acirc;y nguồn, vừa bền bỉ, chịu được nhiệt độ cao v&agrave; chống g&atilde;y gập rất tốt. Đồng thời, d&acirc;y nguồn A.R.T Monolith SE c&ograve;n thiết kế đặc biệt để giảm rung động hiệu quả.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="ART Monolith SE can" src="/upload_images/images/ART-Monolith-SE-can.png" style="width: 870px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Phần đầu jack của d&acirc;y nguồn A.R.T Monolith SE l&agrave; loại jack 3 chấu cao cấp, được l&agrave;m từ đồng Green với độ bền cực cao. Hai đầu jack cắm n&agrave;y được mạ lớp chống điện từ, bộ lọc l&agrave;m sạch đặc biệt v&agrave; th&ecirc;m lớp bảo vệ triguard tr&ecirc;n c&aacute;c điểm kết nối. Nhờ đ&oacute;, ch&uacute;ng hạn chế oxy h&oacute;a rất tốt v&agrave; tăng khả năng kết nối ch&iacute;nh x&aacute;c, ổn định.</p> <p style="text-align: justify;">D&acirc;y nguồn A.R.T Monolith SE được b&aacute;n ra thị trường với 2 mức độ d&agrave;i l&agrave; 1.5m v&agrave; 1.8m. Cả 2 loại d&acirc;y n&agrave;y đều c&oacute; chất lượng v&agrave; hiệu suất kết nối t&iacute;n hiệu tương đương. Tr&ecirc;n th&acirc;n của mẫu d&acirc;y nguồn n&agrave;y được k&yacute; hiệu r&otilde; r&agrave;ng t&ecirc;n d&acirc;y Monolith SE, gi&uacute;p cho người d&ugrave;ng dễ d&agrave;ng nhận biết được sản phẩm.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="ART Monolith SE dau" src="/upload_images/images/ART-Monolith-SE-dau.png" style="width: 870px;" /></p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Thiết kế kỹ thuật v&agrave; c&ocirc;ng nghệ ti&ecirc;n tiến được ứng dụng tr&ecirc;n d&acirc;y nguồn A.R.T Monolith SE</strong></h2> <p style="text-align: justify;">Tương tự như những d&acirc;y A.R.T Monolith SE kh&aacute;c c&ugrave;ng d&ograve;ng, d&acirc;y nguồn A.R.T Monolith SE sử dụng d&acirc;y dẫn được l&agrave;m từ đồng nguy&ecirc;n chất HCC với thiết kế dạng b&oacute; gồm nhiều sợi dẫn, được phủ ri&ecirc;ng bởi một lớp hổ ph&aacute;ch rất mỏng để ngăn chặn qu&aacute; tr&igrave;nh oxy h&oacute;a. Với đặc điểm n&agrave;y, d&acirc;y nguồn A.R.T Monolith SE c&oacute; thể truyền dẫn t&iacute;n hiệu điện với tốc độ nhanh ch&oacute;ng, ổn định v&agrave; tinh khiết.<br /> <br /> D&acirc;y nguồn A.R.T Monolith SE được ứng dụng c&ocirc;ng nghệ A.R.T Q-Damper độc quyền của thương hiệu phụ kiện &Yacute; n&agrave;y. Đ&oacute; l&agrave; v&ograve;ng từ h&oacute;a (Magnetization Ring) l&agrave;m bằng hợp kim nh&ocirc;m gia c&ocirc;ng bằng m&aacute;y cắt CNC với độ ch&iacute;nh x&aacute;c tuyệt đối, được định vị trong suốt chiều d&agrave;i của c&aacute;p.&nbsp;N&oacute; đ&oacute;ng vai tr&ograve; l&agrave; bộ lọc để l&agrave;m sạch c&aacute;c loại nhiễu, kiểm so&aacute;t được tiếng ồn, từ đ&oacute; gi&uacute;p d&acirc;y nguồn n&agrave;y c&oacute; thể truyền dẫn nguồn điện năng tinh khiết đến c&aacute;c thiết bị tiếp nhận.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="ART Monolith SE chi" src="/upload_images/images/ART-Monolith-SE-chi.png" style="width: 870px;" /></p> <p style="text-align: justify;">C&oacute; tổng cộng 8 lớp điện m&ocirc;i v&agrave; lớp bọc chống nhiễu tr&ecirc;n mỗi d&acirc;y nguồn A.R.T Monolith SE. Nh&agrave; sản xuất đ&atilde; sử dụng 2 lớp lưới đồng nguy&ecirc;n chất 0,05mm được xử l&yacute; nhiệt đặc biệt v&agrave; được ngăn c&aacute;ch bởi 2 lớp Polyetylen dệt đặc biệt để l&agrave;m lớp bọc chống nhiễu.&nbsp;Ri&ecirc;ng chất c&aacute;ch điện được dệt từ sợi Polyethylen mật độ si&ecirc;u cao v&agrave; sợi Polyester. Qu&aacute; tr&igrave;nh chế t&aacute;c c&aacute;c lớp c&aacute;ch điện v&agrave; l&aacute; chắn n&agrave;y đều được thực hiện thủ c&ocirc;ng kh&aacute; tốn thời gian. C&aacute;c kỹ sư A.R.T đ&atilde; sắp xếp c&aacute;c lớp vật liệu theo một tr&igrave;nh tự cụ thể để đạt được chất lượng tốt nhất.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="ART Monolith SE ca" src="/upload_images/images/ART-Monolith-SE-ca.png" style="width: 870px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Bằng c&aacute;ch sử dụng những vật liệu tốt nhất, t&ocirc;n trọng l&yacute; thuyết vật l&yacute; cơ bản v&agrave; bằng c&aacute;ch nghi&ecirc;n cứu s&acirc;u v&agrave;o lĩnh vực vật liệu dẫn điện v&agrave; vật liệu c&aacute;ch điện, A.R.T đ&atilde; tạo n&ecirc;n d&acirc;y nguồn A.R.T Monolith SE chất lượng v&agrave; r&uacute;t ngắn khoảng c&aacute;ch giữa l&yacute; thuyết v&agrave; thực tế. Mẫu d&acirc;y nguồn n&agrave;y sẽ trở th&agrave;nh lựa chọn chất lượng cho những kết nối nguồn điện với thiết bị &acirc;m thanh cao cấp.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>C&aacute;c bạn c&oacute; thể tham khảo c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c tại đ&acirc;y</strong></p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> <p class="embed-container"><iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/NCgY-YPzAXE"></iframe></p> <p><strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=NCgY-YPzAXE" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Review d&acirc;y nguồn AudioQuest Z2 v&agrave; AudioQuest Z3</a></strong></p>" ["image"]=> string(72) "images/products/2021/04/22/original/art-monolith-se-power_1619075994.jpg" ["video"]=> NULL ["manufactory"]=> string(3) "100" ["manufactory_alias"]=> string(26) "audio-reference-technology" ["manufactory_name"]=> string(26) "Audio Reference Technology" ["manufactory_image"]=> string(0) "" ["model"]=> string(17) "A.R.T Monolith SE" ["model_alias"]=> NULL ["model_name"]=> NULL ["tablename"]=> string(24) "fs_products_thiet_bi_day" ["price"]=> string(8) "45000000" ["price_old"]=> string(8) "45000000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["quantity"]=> string(1) "1" ["currency"]=> string(3) "VND" ["created_time"]=> string(19) "2021-04-17 10:01:17" ["edited_time"]=> string(19) "2021-04-22 14:57:57" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "3024" ["hits"]=> string(1) "0" ["sale_count"]=> string(1) "0" ["keyword"]=> NULL ["tags"]=> string(0) "" ["favourite"]=> string(1) "0" ["types"]=> NULL ["seo_title"]=> string(87) "Bán dây nguồn A.R.T Monolith SE giá tốt, chất lượng cao, nhập khẩu Mỹ" ["seo_keyword"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(201) "Phân phối dây tín hiệu,dây loa, dây nguồn cao cấp tại AudioHanoi. Liên hệ Mr Thu: 098 554 7788 để đựợc tư vấn thắc mắc và giá bán về dây nguồn A.R.T Monolith SE" ["status"]=> NULL ["products_related"]=> string(0) "" ["news_related"]=> NULL ["comments_total"]=> string(1) "0" ["comments_unread"]=> string(1) "0" ["comments_last_time"]=> NULL ["comments_published"]=> string(1) "0" ["show_in_home"]=> NULL ["date_start"]=> NULL ["date_end"]=> NULL ["is_hotdeal"]=> NULL ["warranty"]=> string(9) "12 tháng" ["specs"]=> string(0) "" ["is_hot"]=> string(1) "0" ["specs_copy"]=> NULL ["rating_count"]=> string(1) "0" ["rating_sum"]=> string(1) "0" ["colors"]=> string(0) "" ["image_spec"]=> string(72) "images/products/2021/04/22/original/art-monolith-se-power_1619075993.jpg" ["is_promotion"]=> NULL ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["lengths"]=> string(0) "" ["action_id"]=> string(2) "22" ["action_name"]=> string(9) "lannguyen" ["seo_canonical"]=> string(63) "https://audiohanoihifi.com/day-nguon-art-monolith-se-p3351.html" } [11]=> object(stdClass)#20 (68) { ["id"]=> string(4) "3350" ["name"]=> string(26) "Dây loa A.R.T Monolith SE" ["code"]=> NULL ["alias"]=> string(23) "day-loa-art-monolith-se" ["category_id"]=> string(3) "194" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",194,172," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(8) "Dây loa" ["category_alias"]=> string(7) "day-loa" ["category_alias_wrapper"]=> string(18) ",day-loa,phu-kien," ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary"]=> string(886) "<p>- D&acirc;y loa A.R.T Monolith SE sản xu&acirc;́t tại &Yacute;<br /> - T<span style="text-align: justify;">rang bị đầu jack c&agrave;ng cua, l&agrave;m từ đồng Green v&agrave; được mạ v&agrave;ng kỹ lưỡng<br /> - Lớp vỏ bện m&agrave;u xanh dương, kết hợp m&agrave;u trắng rất nổi<br /> -&nbsp;H&igrave;nh dạng l&otilde;i bao gồm nhiều sợi đồng HHC nguy&ecirc;n chất, phủ một lớp hổ ph&aacute;ch rất mỏng<br /> - Sở hữu lớp điện m&ocirc;i được dệt từ sợi Polyethylen mật độ si&ecirc;u cao v&agrave; sợi Polyester<br /> - Ứng dụng c&ocirc;ng nghệ A.R.T &quot;Q-Damper&quot; độc quyền của A.R.T</span><br /> &nbsp;</p>" ["summary_auto"]=> string(878) "Thiết kế: Dây loaVật liệu: Đồng xanhCông nghệ:

- Công nghệ Q-Damper có bộ lọc làm sạch đặc biệt giúp giảm EMI và tăng S / N
- Thiết kế đặc biệt che chắn để giảm rung động
- Đồng xanh với đầu nối mạ vàng hồng

Giắc cắm: Càng cuaĐộ dài: 3 m ; 5 mNước sản xuất: ÝDòng: A.R.T Monolith SE" ["description"]=> string(9549) "<p style="text-align: justify;">A.R.T ch&iacute;nh l&agrave; t&ecirc;n viết tắt của thương hiệu phụ kiện audio đ&igrave;nh đ&aacute;m đến từ nước &Yacute;, đ&oacute; l&agrave; Audio Reference Technology, được th&agrave;nh lập bởi Luigi Basagni v&agrave;o năm 1983 tại Firenze (&Yacute;). Những sản phẩm m&agrave; h&atilde;ng tạo ra với mục đ&iacute;ch l&agrave; theo đuổi &acirc;m thanh trung thực. A.R.T hiểu rằng, c&oacute; v&ocirc; số những yếu tố b&ecirc;n ngo&agrave;i cản trở việc truyền t&iacute;n hiệu &acirc;m thanh, ch&iacute;nh v&igrave; thế để duy tr&igrave; độ tinh khiết của &acirc;m thanh, cần phải loại bỏ những t&aacute;c động n&agrave;y, đặc biệt l&agrave; những ảnh hưởng ti&ecirc;u cực đến t&iacute;n hiệu m&agrave; d&acirc;y c&aacute;p truyền dẫn. V&agrave; <a href="https://audiohanoihifi.com/day-loa-art-monolith-se-p3350.html">d&acirc;y loa A.R.T Monolith SE</a> l&agrave; một sản phẩm ti&ecirc;u biểu cho những đầu tư của thương hiệu n&agrave;y, đảm bảo một cầu nối ho&agrave;n hảo để truyền dẫn t&iacute;n hiệu sạch từ ampli đến loa.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="day ART Monolith SE bo" src="/upload_images/images/day-ART-Monolith-SE-bo.png" style="width: 870px;" /></p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Tại sao n&ecirc;n chọn d&acirc;y loa </strong><strong>A.R.T Monolith S</strong><strong>E ch&iacute;nh h&atilde;ng?</strong></h2> <p style="text-align: justify;">D&acirc;y loa A.R.T Monolith SE l&agrave; một th&agrave;nh vi&ecirc;n trong series sản phẩm A.R.T Monolith SE. N&oacute; sở hữu những đặc điểm thiết kế chung về cấu tạo d&acirc;y, vật liệu dẫn điện v&agrave; diện mạo, so với c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c c&ugrave;ng d&ograve;ng. Tuy nhi&ecirc;n, với chức năng l&agrave; d&acirc;y loa n&ecirc;n n&oacute; được trang bị đầu jack c&agrave;ng cua, l&agrave;m từ đồng Green v&agrave; được mạ v&agrave;ng kỹ lưỡng để tăng khả năng kết nối t&iacute;n hiệu v&agrave; hạn chế oxy h&oacute;a hiệu quả. Đồng thời phần jack cắm n&agrave;y c&ograve;n th&ecirc;m lớp bảo vệ triguard tr&ecirc;n c&aacute;c điểm kết nối.</p> <p style="text-align: justify;">Mẫu d&acirc;y loa A.R.T Monolith SE xuất hiện với một diện mạo rất bắt mắt. Đ&oacute; l&agrave; lớp vỏ bện m&agrave;u xanh dương, kết hợp m&agrave;u trắng rất nổi bật v&agrave; tinh tế. Phần vỏ d&acirc;y n&agrave;y được thiết kế kh&aacute; đặc biệt để giảm thiểu những rung động kh&ocirc;ng đ&aacute;ng c&oacute;. N&oacute; được b&aacute;n ra thị trường theo cặp v&agrave; c&oacute; 2 lựa chọn chiều d&agrave;i l&agrave; 3m v&agrave; 5m.</p> <p style="text-align: justify;">Nh&agrave; sản xuất đ&atilde; thiết kế d&acirc;y dẫn cho d&acirc;y loa A.R.T Monolith SE h&igrave;nh dạng l&otilde;i bao gồm nhiều sợi đồng HHC nguy&ecirc;n chất, được phủ ri&ecirc;ng một lớp hổ ph&aacute;ch rất mỏng để ngăn chặn oxy h&oacute;a. Trang bị n&agrave;y đảm bảo mẫu d&acirc;y loa đến từ &Yacute; n&agrave;y c&oacute; thể truyền dẫn t&iacute;n hiệu từ ampli đến loa với tốc độ nhanh, ổn định v&agrave; độ tinh khiết cao.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="day ART Monolith SE" src="/upload_images/images/day-ART-Monolith-SE.png" style="width: 870px;" /></p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c d&acirc;y dẫn n&agrave;y được bọc chống nhiễu bởi 2 lớp lưới đồng nguy&ecirc;n chất 0,05mm, được xử l&yacute; nhiệt đặc biệt v&agrave; được ngăn c&aacute;ch bởi 2 lớp Polyetylen dệt đặc biệt. N&oacute; kh&ocirc;ng tạo th&agrave;nh cuộn d&acirc;y hoặc v&ograve;ng, để hạn chế việc g&acirc;y ra hiệu ứng từ trường. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, d&acirc;y loa A.R.T Monolith SE c&ograve;n sở hữu lớp điện m&ocirc;i được dệt từ sợi Polyethylen mật độ si&ecirc;u cao v&agrave; sợi Polyester, c&agrave;ng l&agrave;m tăng khả năng chống nhiễu v&agrave; hạn chế thất tho&aacute;t năng lượng hiệu quả cho mẫu d&acirc;y loa n&agrave;y.</p> <p style="text-align: justify;">C&ocirc;ng nghệ A.R.T &quot;Q-Damper&quot; độc quyền của A.R.T được ứng dụng tr&ecirc;n d&acirc;y loa A.R.T Monolith SE. Nh&agrave; sản xuất đ&atilde; sử dụng v&ograve;ng từ h&oacute;a l&agrave;m bằng hợp kim nh&ocirc;m cắt bằng m&aacute;y CNC, được định vị trong suốt chiều d&agrave;i của d&acirc;y loa. C&ocirc;ng nghệ n&agrave;y được hiểu nhe bộ lọc l&agrave;m sạch đặc biệt, để gi&uacute;p giảm nhiễu EMI v&agrave; cải thiện tỉ lệ t&iacute;n hiệu/nhiễu ồn.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="day ART Monolith SE can" src="/upload_images/images/day-ART-Monolith-SE-can.png" style="width: 870px;" /></p> <p style="text-align: justify;">L&agrave; một d&acirc;y loa cao cấp, A.R.T Monolith SE được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; một thiết kế ho&agrave;n hảo từ vỏ bọc b&ecirc;n ngo&agrave;i đến cấu tr&uacute;c d&acirc;y b&ecirc;n trong, c&ugrave;ng những trang bị ti&ecirc;n tiến. C&oacute; thể n&oacute; kh&ocirc;ng trực tiếp tạo ra &acirc;m thanh, nhưng sẽ l&agrave; &ldquo;người vận chuyển&rdquo; những &acirc;m thanh từ ampli đến loa với tốc độ nhanh, hạn chế mọi nhiễu xạ x&acirc;m nhập, hỗ trợ ho&agrave;n thiện chất lượng tr&igrave;nh diễn của cả hệ thống v&agrave; g&oacute;p phần tăng th&ecirc;m sự hấp dẫn trong mỗi trải nghiệm nghe của người d&ugrave;ng.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="day ART Monolith SE chi" src="/upload_images/images/day-ART-Monolith-SE-chi.png" style="width: 870px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Tất cả c&aacute;c vật liệu của d&acirc;y loa A.R.T Monolith SE đều được lựa chọn cẩn thận v&agrave; phải vượt qua một số b&agrave;i kiểm tra ti&ecirc;u chuẩn nghi&ecirc;m ngặt. Sử dụng mẫu d&acirc;y loa n&agrave;y v&agrave; người d&ugrave;ng sẽ thấy hiệu suất tuyệt vời trong hệ thống Hi-Fi của m&igrave;nh trong thời gian rất ngắn. Để n&oacute; chạy l&acirc;u hơn tr&ecirc;n hệ thống &acirc;m thanh sẽ n&acirc;ng cao hiệu suất v&agrave; trải nghiệm một c&aacute;ch đ&aacute;ng kể.</p> <p style="text-align: justify;">Hiện nay, d&acirc;y loa A.R.T Monolith SE đang được ph&acirc;n phối độc quyền tại Audio H&agrave; Nội. Đ&acirc;y l&agrave; địa chỉ uy t&iacute;n số 1 v&agrave; l&agrave; nơi để c&aacute;c audiophile c&oacute; thể mua được d&acirc;y loa của thương hiệu &Yacute; &ndash; A.R.T n&agrave;y với mức gi&aacute; tốt nhất tr&ecirc;n thị trường.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>C&aacute;c bạn c&oacute; thể tham khảo c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c tại đ&acirc;y</strong></p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> <p class="embed-container"><iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/Kr3bdv085j8"></iframe></p> <p><strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=Kr3bdv085j8" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Review D&acirc;y loa AQ William Tell Zero</a></strong></p>" ["image"]=> string(74) "images/products/2021/04/22/original/art-monolith-se-speaker_1619076619.jpg" ["video"]=> NULL ["manufactory"]=> string(3) "100" ["manufactory_alias"]=> string(26) "audio-reference-technology" ["manufactory_name"]=> string(26) "Audio Reference Technology" ["manufactory_image"]=> string(0) "" ["model"]=> string(17) "A.R.T Monolith SE" ["model_alias"]=> NULL ["model_name"]=> NULL ["tablename"]=> string(24) "fs_products_thiet_bi_day" ["price"]=> string(9) "126000000" ["price_old"]=> string(9) "126000000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["quantity"]=> string(1) "1" ["currency"]=> string(3) "VND" ["created_time"]=> string(19) "2021-04-17 09:45:37" ["edited_time"]=> string(19) "2021-04-22 14:43:54" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "3023" ["hits"]=> string(1) "0" ["sale_count"]=> string(1) "0" ["keyword"]=> NULL ["tags"]=> string(0) "" ["favourite"]=> string(1) "0" ["types"]=> NULL ["seo_title"]=> string(81) "Bán dây loa A.R.T Monolith SE giá tốt, chất lượng cao, nhập khẩu Ý" ["seo_keyword"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(183) "Phân phối dây tín hiệu,dây loa cao cấp tại AudioHanoi. Liên hệ Mr Thu: 098 554 7788 để đựợc tư vấn thắc mắc và giá bán về dây loa A.R.T Monolith SE" ["status"]=> NULL ["products_related"]=> string(0) "" ["news_related"]=> NULL ["comments_total"]=> string(1) "0" ["comments_unread"]=> string(1) "0" ["comments_last_time"]=> NULL ["comments_published"]=> string(1) "0" ["show_in_home"]=> NULL ["date_start"]=> NULL ["date_end"]=> NULL ["is_hotdeal"]=> NULL ["warranty"]=> string(9) "12 tháng" ["specs"]=> string(0) "" ["is_hot"]=> string(1) "0" ["specs_copy"]=> NULL ["rating_count"]=> string(1) "0" ["rating_sum"]=> string(1) "0" ["colors"]=> string(0) "" ["image_spec"]=> string(74) "images/products/2021/04/22/original/art-monolith-se-speaker_1619076630.jpg" ["is_promotion"]=> NULL ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["lengths"]=> string(0) "" ["action_id"]=> string(2) "22" ["action_name"]=> string(9) "lannguyen" ["seo_canonical"]=> string(61) "https://audiohanoihifi.com/day-loa-art-monolith-se-p3350.html" } [12]=> object(stdClass)#19 (68) { ["id"]=> string(4) "3315" ["name"]=> string(44) "Máy rửa đĩa than Opera Consonance RCM-C" ["code"]=> NULL ["alias"]=> string(39) "may-rua-dia-than-opera-consonance-rcm-c" ["category_id"]=> string(3) "270" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",270,172," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(33) "Phụ kiện đầu đĩa than" ["category_alias"]=> string(21) "phu-kien-dau-dia-than" ["category_alias_wrapper"]=> string(32) ",phu-kien-dau-dia-than,phu-kien," ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary"]=> string(480) "<p>- M&aacute;y rửa đĩa than Opera Consonance RCM-C sản xuất tại Trung Quốc<br /> - Thiết kế đơn giản, dễ sử dụng<br /> - Cung cấp chế độ h&uacute;t kh&ocirc; mặt đĩa<br /> - Vận h&agrave;nh &ecirc;m &aacute;i, độ ồn thấp<br /> - M&agrave;u sắc: Black</p> <script src="chrome-extension://lmnganadkecefnhncokdlaohlkneihio/enable.js"></script>" ["summary_auto"]=> string(267) "Kích thước: 330 x 400 x 320mmMầu sắc: BlackNước sản xuất: China" ["description"]=> string(10709) "<p style="text-align: justify;">Th&uacute; chơi đĩa than từ l&acirc;u đ&atilde; ăn s&acirc;u v&agrave;o tiềm thức của những người đam m&ecirc; chất &acirc;m analog mộc mạc, tự nhi&ecirc;n. N&oacute; d&agrave;nh cho những người c&oacute; điều kiện cả về thời gian, kinh tế v&agrave; sự am hiều về đầu đĩa than. Trong qu&aacute; tr&igrave;nh chơi, những chiếc đĩa than kh&ocirc;ng thể tr&aacute;nh khỏi việc bị bụi bẩn b&aacute;m d&iacute;nh tr&ecirc;n bề mặt v&agrave; r&atilde;nh đĩa. Điều n&agrave;y ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng &acirc;m thanh, bởi khi kim đọc đĩa th&igrave; dễ g&acirc;y n&ecirc;n những tiếng lạo xạo. Vậy ngo&agrave;i việc bảo vệ đĩa than trong những chiếc t&uacute;i đĩa k&iacute;n đ&aacute;o, an to&agrave;n th&igrave; c&ograve;n c&aacute;ch n&agrave;o kh&aacute;c để khắc phục t&igrave;nh trạng n&agrave;y? Rất đơn giản, <a href="https://audiohanoihifi.com/may-rua-dia-than-opera-consonance-rcm-c-p3315.html">m&aacute;y rửa đĩa than Opera Consonance RCM-C</a> l&agrave; vị cứu tinh tuyệt vời để người d&ugrave;ng loại bỏ ho&agrave;n to&agrave;n những tạp chất tr&ecirc;n bề mặt đĩa, trả lại một chiếc đĩa than chất lượng v&agrave; sạch tuyệt đối.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="RCM C a" src="/upload_images/images/RCM-C-a.jpg" style="width: 900px;" /></p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Giới thiệu về m&aacute;y rửa đĩa than Opera Consonance RCM-C</strong></h2> <p style="text-align: justify;">M&aacute;y rửa đĩa than Opera Consonance RCM-C l&agrave; một thiết bị cao cấp của thương hiệu Opera Audio. Mục ti&ecirc;u của thương hiệu audio Trung Quốc n&agrave;y l&agrave; t&aacute;i tạo &acirc;m nhạc theo c&aacute;ch tự nhi&ecirc;n v&agrave; th&uacute; vị nhất đến tai người, đ&oacute; kh&ocirc;ng phải l&agrave; nhiệm vụ c&ocirc;ng nghệ hay sở th&iacute;ch v&igrave; lợi &iacute;ch ri&ecirc;ng m&agrave; l&agrave; sự đ&aacute;nh gi&aacute; cao về &acirc;m thanh v&agrave; &acirc;m nhạc cho tất cả những ai s&agrave;nh v&agrave; theo đuổi những điều tốt đẹp hơn. Tại Opera Audio, c&aacute;c kỹ sư của h&atilde;ng lu&ocirc;n đuổi mục ti&ecirc;u của m&igrave;nh bằng c&aacute;ch l&agrave;m việc v&agrave; cải tiến những &yacute; tưởng v&agrave; kh&aacute;i niệm tốt nhất từ ​​c&aacute;c v&ugrave;ng đất kh&aacute;c nhau v&agrave; th&ocirc;ng qua c&aacute;c thế hệ th&ocirc;ng th&aacute;i về &acirc;m nhạc kh&aacute;c nhau. Họ đ&atilde; kết hợp điều đ&oacute; với gi&aacute; trị, dịch vụ v&agrave; c&aacute;c thiết kế độc đ&aacute;o v&agrave; nguy&ecirc;n bản kể từ ng&agrave;y đầu ti&ecirc;n Opera Audio được th&agrave;nh lập v&agrave;o năm 1994.</p> <p style="text-align: justify;">Với những người chưa biết nhiều đến thương hiệu Opera Audio hoặc lần đầu ti&ecirc;n nh&igrave;n thấy m&aacute;y rửa đĩa than Opera Consonance RCM-C th&igrave; sẽ dễ bị lầm tưởng đ&oacute; l&agrave; một chiếc đầu đĩa than, bởi kiểu d&aacute;ng v&agrave; thiết kế rất giống. Nhưng bản th&acirc;n n&oacute; chỉ c&oacute; chức năng l&agrave; rửa đĩa than, với thiết kế độc đ&aacute;o v&agrave; kh&aacute;c biệt.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="RCM C truoc a" src="/upload_images/images/RCM-C-truoc-a.jpg" style="width: 900px;" /></p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Đặc điểm thiết kế nổi bật v&agrave; chức năng của m&aacute;y rửa đĩa than Opera Consonance RCM-C ch&iacute;nh h&atilde;ng</strong></h2> <p style="text-align: justify;">Nh&agrave; sản xuất đ&atilde; thiết kế phần th&acirc;n m&aacute;y ch&iacute;nh l&agrave; một h&igrave;nh hộp được l&agrave;m bằng hợp kim nh&ocirc;m với lớp sơn m&agrave;u đen, c&oacute; trọng lượng rất nặng, mang lại sự chắc khỏe, vững v&agrave;ng khi lau đĩa. Tr&ecirc;n đỉnh của m&aacute;y rửa đĩa than Opera Consonance RCM-C c&oacute; cấu tạo gồm một chổi, m&acirc;m xoay m&agrave;u trắng bắt mắt v&agrave; một thiết kế giống như tonearm đ&oacute;ng vai tr&ograve; h&uacute;t dung dịch ở bề mặt v&agrave; c&aacute;c r&atilde;nh đĩa. B&ecirc;n trong khung m&aacute;y của m&aacute;y rửa đĩa n&agrave;y c&ograve;n được trang bị sẵn c&aacute;c vật dụng chứa nước sạch v&agrave; nước thải sau qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m sạch đĩa, c&ugrave;ng một loạt c&aacute;c n&uacute;t chức năng kh&aacute;c nhau.</p> <p style="text-align: justify;">Trong thiết kế của m&aacute;y rửa đĩa than Opera Consonance RCM-C, chiếc chổi kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; t&aacute;c dụng qu&eacute;t sạch c&aacute;c bụi bẩn b&aacute;m tr&ecirc;n r&atilde;nh đĩa, m&agrave; c&ograve;n l&agrave; nơi để bơm dung dịch l&ecirc;n bề mặt đĩa. Th&agrave;nh phần thiết kế giống như tonearm đ&oacute;ng vai tr&ograve; h&uacute;t tất cả những rung dịch được rửa tr&ecirc;n mặt đĩa, trong c&aacute;c r&atilde;nh đĩa ở mức cực s&acirc;u. Tấm xoay m&agrave;u trắng sẽ hỗ trợ tối đa việc l&agrave;m sạch bụi bẩn tr&ecirc;n bề mặt đĩa than, đạt hiệu quả cao nhất.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="RCM C trong a" src="/upload_images/images/RCM-C-trong-a.jpg" style="width: 900px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Điểm đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; tr&ecirc;n thiết kế của m&aacute;y rửa đĩa than Opera Consonance RCM-C đ&oacute; l&agrave; khả năng vận h&agrave;nh &ecirc;m &aacute;i, với độ ồn cực thấp. V&igrave; thế, khi rửa đĩa thiết bị n&agrave;y sẽ kh&ocirc;ng g&acirc;y sự kh&oacute; chịu cho người d&ugrave;ng.</p> <p style="text-align: justify;">Dễ thao t&aacute;c v&agrave; tiện dụng c&ograve;n l&agrave; những t&iacute;nh năng để m&aacute;y rửa đĩa than Opera Consonance RCM-C nhanh ch&oacute;ng chiếm được cảm t&igrave;nh của người d&ugrave;ng. Tất cả những thứ cần thiết để c&oacute; thể rửa đĩa bằng m&aacute;y đều đ&atilde; được trang bị đầy đủ tr&ecirc;n chiếc m&aacute;y rửa đĩa cao cấp n&agrave;y.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="RCM C sau a" src="/upload_images/images/RCM-C-sau-a.jpg" style="width: 900px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Chiếc m&aacute;y rửa đĩa than Opera Consonance RCM-C sẽ l&agrave;m sạch từ trong ra ngo&agrave;i, luồn s&acirc;u v&agrave;o r&atilde;nh đĩa, qua sợi b&ocirc;ng chuyển động chậm tr&ecirc;n đầu lau sẽ qu&eacute;t kỹ bụi bẩn trong r&atilde;nh v&agrave; h&uacute;t hết cặn bẩn. Sau khi rửa đĩa bằng dung dịch l&agrave;m sạch, model n&agrave;y c&ograve;n cung cấp chế độ h&uacute;t kh&ocirc; mặt đĩa.</p> <p style="text-align: justify;">M&aacute;y rửa đĩa than Opera Consonance RCM-C với những t&iacute;nh năng hiện đại, dễ sử dụng sẽ gi&uacute;p l&agrave;m sạch dễ d&agrave;ng những chiếc đĩa than với bề mặt b&aacute;m đầy bụi bẩn. Người d&ugrave;ng c&oacute; thể ho&agrave;n to&agrave;n y&ecirc;n t&acirc;m về chất lượng, đảm bảo sự an to&agrave;n cho đĩa than v&agrave; trả lại cho n&oacute; sạch như mới. Audiophile đừng ngần ngại m&agrave; h&atilde;y đầu tư ngay một chiếc m&aacute;y rửa đĩa than chất lượng của thương hiệu Opera Audio n&agrave;y, để ho&agrave;n thiện những trải nghiệm &acirc;m nhạc analog từ những chiếc đĩa than y&ecirc;u th&iacute;ch của m&igrave;nh.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>C&aacute;c bạn c&oacute; thể tham khảo c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c tại đ&acirc;y&nbsp;</strong></p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> <p class="embed-container"><iframe allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/_3PBiIWOznU"></iframe></p> <p><strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=_3PBiIWOznU" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Hướng dẫn sử dụng m&aacute;y rửa đĩa than Opera Consonance</a></strong></p> <script src="chrome-extension://lmnganadkecefnhncokdlaohlkneihio/enable.js"></script>" ["image"]=> string(77) "images/products/2021/05/24/original/may-rua-dia-than-rcm-c-ava_1621829212.jpg" ["video"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "96" ["manufactory_alias"]=> string(16) "opera-consonance" ["manufactory_name"]=> string(16) "Opera Consonance" ["manufactory_image"]=> string(0) "" ["model"]=> string(22) "Opera Consonance RCM-C" ["model_alias"]=> NULL ["model_name"]=> NULL ["tablename"]=> string(21) "fs_products_gia_do_ke" ["price"]=> string(8) "89000000" ["price_old"]=> string(8) "89000000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["quantity"]=> string(1) "1" ["currency"]=> string(3) "VND" ["created_time"]=> string(19) "2020-11-21 10:19:46" ["edited_time"]=> string(19) "2021-05-24 11:06:53" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "2988" ["hits"]=> string(1) "0" ["sale_count"]=> string(1) "0" ["keyword"]=> NULL ["tags"]=> string(0) "" ["favourite"]=> string(1) "0" ["types"]=> NULL ["seo_title"]=> string(80) "Bán máy rửa đĩa than Opera Consonance RCM-C giá tốt, chất luợng cao" ["seo_keyword"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(216) "Phân phối các dòng máy rửa đĩa than nhập khẩu 100% chính hãng cao cấp tại AudioHanoi. Liên hệ Mr Thu: 098 554 7788 để được tư vấn và giá máy rửa đĩa than Opera Consonance RCM-C" ["status"]=> NULL ["products_related"]=> string(0) "" ["news_related"]=> NULL ["comments_total"]=> string(1) "0" ["comments_unread"]=> string(1) "0" ["comments_last_time"]=> NULL ["comments_published"]=> string(1) "0" ["show_in_home"]=> NULL ["date_start"]=> NULL ["date_end"]=> NULL ["is_hotdeal"]=> NULL ["warranty"]=> string(9) "12 tháng" ["specs"]=> string(0) "" ["is_hot"]=> string(1) "0" ["specs_copy"]=> NULL ["rating_count"]=> string(1) "0" ["rating_sum"]=> string(1) "0" ["colors"]=> string(3) ",8," ["image_spec"]=> string(76) "images/products/2021/05/24/original/may-rua-dia-than-rcm-c-kt_1621829212.jpg" ["is_promotion"]=> NULL ["accessories"]=> string(456) "<p><span background-color:="" font-size:="" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: sans-serif, Arial, Verdana, " trebuchet="">Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</span></p> <script src="chrome-extension://lmnganadkecefnhncokdlaohlkneihio/enable.js"></script>" ["lengths"]=> string(0) "" ["action_id"]=> string(2) "22" ["action_name"]=> string(9) "lannguyen" ["seo_canonical"]=> string(77) "https://audiohanoihifi.com/may-rua-dia-than-opera-consonance-rcm-c-p3315.html" } [13]=> object(stdClass)#18 (68) { ["id"]=> string(4) "3291" ["name"]=> string(37) "Lọc nguồn AudioQuest Niagara 3000" ["code"]=> NULL ["alias"]=> string(33) "loc-nguon-audioquest-niagara-3000" ["category_id"]=> string(3) "196" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",196,172," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(13) "Lọc nguồn" ["category_alias"]=> string(9) "loc-nguon" ["category_alias_wrapper"]=> string(20) ",loc-nguon,phu-kien," ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary"]=> string(465) "<p>-&nbsp;Lọc nguồn AudioQuest Niagara 3000 sản xuất tại Mỹ&nbsp;<br /> - Sử dụng c&ocirc;ng nghệ&nbsp;Ground-Noise Dissipation tri&ecirc;t ti&ecirc;u nhiễu ồn tiếp địa<br /> - Chống sung s&eacute;t lan truyền đặc biệt<br /> - Loại bỏ nhiễu ồn nhưng kh&ocirc;ng giới hạn d&ograve;ng điện<br /> - M&agrave;u sắc: Black&nbsp;</p>" ["summary_auto"]=> string(453) "Kích thước: 86.6 x 444.5 x 386mmTrọng lượng: 11.3kg/chiếcMầu sắc: BlackNước sản xuất: MỹDòng: AudioQuest AC Power" ["description"]=> string(14888) "<p style="text-align: justify;">Mới đ&acirc;y, thương hiệu AudioQuest đ&atilde; mở rộng phổ sản phẩm của d&ograve;ng Niagara Series bằng một bộ lọc nguồn mới mang t&ecirc;n AudioQuest Niagara 3000. Model n&agrave;y l&agrave; một bộ lọc nguồn chất lượng cao, được thừa hưởng một loạt những c&ocirc;ng nghệ ti&ecirc;n tiến tr&ecirc;n c&aacute;c mẫu lọc nguồn AudioQuest Niagara 5000 v&agrave; AudioQuest Niagara 7000 &ldquo;đ&agrave;n anh&rdquo; của n&oacute;, nhưng ở một mức gi&aacute; thấp hơn để c&aacute;c audiophile dễ d&agrave;ng tiếp cận.</p> <h2 style="text-align: justify;">Giới thiệu về bộ lọc nguồn AudioQuest Niagara 3000 ch&iacute;nh h&atilde;ng</h2> <p style="text-align: justify;">Người s&aacute;ng lập AudioQuest &ndash; William E.Low hiểu rằng nguồn điện c&oacute; vai tr&ograve; quan trọng đến chất lượng t&iacute;n hiệu &acirc;m thanh, tất cả c&aacute;c thiết bị điện tử audio muốn hoạt động được th&igrave; đều cần phải được kết nối với nguồn điện lưới. Tuy nhi&ecirc;n, sự can nhiễu của c&aacute;c t&iacute;n hiệu tần số v&ocirc; tuyến ng&agrave;y c&agrave;ng l&agrave;m ảnh hưởng ti&ecirc;u cực đến chất lượng t&iacute;n hiệu điện. V&igrave; thế, một thiết bị lọc nguồn tốt như AudioQuest Niagara 1000, AudioQuest Niagara 1200, AudioQuest Niagara 5000, AudioQuest Niagara 7000 v&agrave; b&acirc;y giờ c&oacute; th&ecirc;m sản phẩm mới l&agrave; lọc nguồn AudioQuest Niagara 3000, sẽ l&agrave; những sự lựa chọn v&ocirc; c&ugrave;ng cần thiết để c&oacute; được nguồn điện sạch, ổn định đưa đến c&aacute;c thiết bị &acirc;m thanh trong hệ thống.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="loc nguon audioquest niagara 3000" src="/upload_images/images/loc-nguon-audioquest-niagara%203000.jpg" style="width: 1200px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Thương hiệu AudioQuest đ&atilde; rất đầu tư cho mỗi thiết bị lọc nguồn của họ, v&agrave; sẵn s&agrave;ng n&acirc;ng cấp để một sản phẩm vốn đ&atilde; tốt lại trở l&ecirc;n tốt hơn. V&iacute; dụ như, cuối năm 2019, h&atilde;ng phụ kiện h&agrave;ng đầu nước Mỹ n&agrave;y đ&atilde; tung ra thị trường mẫu lọc nguồn AudioQuest Niagara 1200 để thay thế cho phi&ecirc;n bản AudioQuest Niagara 1000, với những t&iacute;nh năng v&agrave; kiểu d&aacute;ng tiện dụng hơn, nhận được đ&aacute;nh gi&aacute; t&iacute;ch cực từ ph&iacute;a người d&ugrave;ng. V&agrave; giờ đ&acirc;y, họ lại tiếp tục l&agrave;m người h&acirc;m mộ bất ngờ về bộ <a href="https://audiohanoihifi.com/loc-nguon-audioquest-niagara-3000-p3291.html">lọc nguồn AudioQuest Niagara 3000</a>.</p> <h2 style="text-align: justify;">Những đặc điểm &ldquo;ngoại thất&rdquo; cơ bản của bộ lọc nguồn AudioQuest Niagara 3000 thế hệ mới</h2> <p style="text-align: justify;">Theo những h&igrave;nh ảnh từ nh&agrave; sản xuất cung cấp, bộ lọc nguồn AudioQuest Niagara 3000 c&oacute; thiết kế h&igrave;nh thức tương đồng với model cao cấp hơn l&agrave; AudioQuest Niagara 5000, nhưng c&oacute; k&iacute;ch thước nhỏ gọn hơn một ch&uacute;t. Lọc nguồn AudioQuest Niagara 3000 chỉ cao 444.5mm, chiều rộng 876mm, chiều s&acirc;u 386.1mm v&agrave; chỉ nặng 11kg.</p> <p style="text-align: justify;">Tạo h&igrave;nh của lọc nguồn AudioQuest Niagara 3000 giống như những bộ ampli tiền khuếch đại, n&ecirc;n n&oacute; c&oacute; thể được đặt tr&ecirc;n kệ giống như những thiết bị &acirc;m thanh thực thụ. Phần vỏ thiết bị l&agrave;m từ kim loại cao cấp, được ho&agrave;n thiện với lớp sơn nh&aacute;m m&agrave;u đen ở phần ph&iacute;a sau, c&ograve;n mặt trước th&igrave; b&oacute;ng lo&aacute;ng, tạo n&ecirc;n một vẻ ngo&agrave;i sang trọng cho thiết bị.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="loc nguon audioquest niagara 3000 sauu" src="/upload_images/images/loc-nguon-audioquest-niagara%203000-sauu.jpg" style="width: 1200px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Mặt trước của bộ lọc nguồn AudioQuest Niagara 3000 kh&aacute; đơn giản. Người d&ugrave;ng sẽ t&igrave;m thấy một c&ocirc;ng tắc ở g&oacute;c b&ecirc;n phải, ch&iacute;nh giữa l&agrave; 6 khe nhỏ biểu tượng cho d&ograve;ng sản phẩm Niagara v&agrave; 1 đ&egrave;n LED m&agrave;u đỏ ở b&ecirc;n tr&aacute;i. Quay ngược bộ lọc nguồn AudioQuest Niagara 3000 n&agrave;y lại, một loạt c&aacute;c cổng kết nối sẽ hiện ra v&agrave; 1 c&ocirc;ng tắc nguồn.</p> <h2 style="text-align: justify;">Thiết kế &ldquo;nội thất&rdquo; của lọc nguồn AudioQuest Niagara 3000 c&oacute; g&igrave; đ&aacute;ng n&oacute;i?</h2> <p style="text-align: justify;">Bộ lọc nguồn AudioQuest Niagara 3000 l&agrave; phi&ecirc;n bản tối giản từ sản phẩm AudioQuest Niagara 5000 ở ph&acirc;n kh&uacute;c cao cấp hơn một ch&uacute;t. Lọc nguồn AudioQuest Niagara 3000 cung cấp 7 ổ cắm. Tất cả c&aacute;c ổ cắm của Niagara 3000 đều l&agrave; c&aacute;c ổ cắm chất lượng cao, được l&agrave;m từ kim loại đồng beryllium để giảm điện kh&aacute;ng v&agrave; được mạ bạc để đảm bảo trở kh&aacute;ng thấp, ph&ugrave; hợp với nhiều loại d&acirc;y v&agrave; thiết bị kh&aacute;c nhau.</p> <p style="text-align: justify;">Trong số 7 ổ cắm n&agrave;y c&oacute; 2 ổ cắm high current, c&oacute; cường độ d&ograve;ng điện t&iacute;ch tụ đỉnh l&agrave; 55ampe, cho ph&eacute;p kết nối nguồn điện với c&aacute;c thiết bị y&ecirc;u cầu d&ograve;ng điện lớn như ampli, loa subwoofer, loa active. Về ph&iacute;a 5 ổ cắm c&ograve;n lại l&agrave; loại Level-X Linear Noise-Dissipation System với cường độ d&ograve;ng điện tối đa l&agrave; 15 ampe, n&ecirc;n n&oacute; chỉ th&iacute;ch hợp để truyền điện cho những thiết bị điện tử th&ocirc;ng thường, kh&ocirc;ng y&ecirc;u cầu d&ograve;ng điện qu&aacute; lớn như pre ampli, đầu CD, DAC, m&acirc;m đĩa than&hellip;</p> <p style="text-align: justify;">Những ổ cắm n&agrave;y l&agrave; kh&ocirc;ng phải đối mặt với hiện tượng n&eacute;n d&ograve;ng, nhưng mức đầu v&agrave;o thấp hơn v&agrave; độ lợi cao hơn n&ecirc;n rất cần một phương ph&aacute;t triệt nhiễu tốt. Do đ&oacute;, tất cả c&aacute;c ổ cắm n&agrave;y được thiết kế t&aacute;ch rời nhau, để c&aacute;c mạch điện truyền ri&ecirc;ng tới từng thiết bị, hạn chế can nhiễu xuống mức thấp nhất.</p> <p style="text-align: justify;">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, nh&agrave; sản xuất AudioQuest c&ograve;n thiết kế 1 cổng v&agrave;o để kết nối nguồn điện từ điện lưới gia đ&igrave;nh. H&atilde;ng AudioQuest kh&ocirc;ng trang bị sẵn d&acirc;y nguồn cho lọc nguồn AudioQuest Niagara 3000. V&igrave; thế người d&ugrave;ng cần phải đầu tư cho mẫu lọc nguồn n&agrave;y một d&acirc;y nguồn chất lượng. Nh&agrave; sản xuất cũng đ&atilde; đưa ra khuyến nghị, người chơi n&ecirc;n lựa chọn d&acirc;y nguồn AudioQuest NRG Z3 để kết nối nguồn điện gia đ&igrave;nh với bộ lọc nguồn n&agrave;y.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt=" loc nguon audioquest niagara 3000 black " src="/upload_images/images/loc-nguon-audioquest-niagara%203000-black.jpg" style="width: 1200px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Điểm mới trong thiết kế của thiết bị lọc nguồn AudioQuest Niagara 3000 nằm ở thiết kế bộ t&iacute;ch điện nguồn. N&oacute; c&oacute; khả năng cho th&ocirc;ng d&ograve;ng tức thời khi chơi ở cường độ lớn trước khi cường độ vượt qua đỉnh 50ampe. Bộ lọc nguồn n&agrave;y cung cấp một &ldquo;bể chứa&rdquo; nguồn điện dồi d&agrave;o để c&oacute; thể kết nối c&ugrave;ng một l&uacute;c 2 chiếc power ampli bằng cổng high current, 2 chiếc loa subwoofer c&oacute; thể kết nối v&agrave;o một trong 5 ổ Level-X Linear Noise-Dissipation System vẫn sẽ hoạt động rất tốt.</p> <p style="text-align: justify;">C&ocirc;ng nghệ Level-X Linear Noise-Dissipation được ứng dụng tr&ecirc;n lọc nguồn AudioQuest Niagara 3000 gi&uacute;p lọc nhiễu tr&ecirc;n phạm vi 21 qu&atilde;ng t&aacute;m từ 10kHz đến 1Ghz v&agrave; đ&aacute;p ứng tuyến t&iacute;nh, được tối ưu h&oacute;a để thay đổi trở kh&aacute;ng đường truyền v&agrave; trở kh&aacute;ng tải. Đồng thời mang lại cho mẫu lọc nguồn n&agrave;y khả năng chống nhiễu tr&ecirc;n một băng th&ocirc;ng rộng v&agrave; li&ecirc;n tục.</p> <p style="text-align: justify;">Tr&ecirc;n mẫu lọc nguồn AudioQuest Niagara 3000 c&ograve;n sở hữu c&ocirc;ng nghệ Ground-Noise Dissipation độc quyền của AudioQuest, đ&atilde; được cấp bằng s&aacute;ng chế. C&ocirc;ng nghệ n&agrave;y với khả năng giảm thiểu c&aacute;c loại nhiễu ồn li&ecirc;n quan đến tiếp địa m&agrave; kh&ocirc;ng tạo ra v&ograve;ng lặp tiếp địa, một trong những nguy&ecirc;n nh&acirc;n ra những tiếng &ugrave;, h&uacute; cực kỳ kh&oacute; xử l&yacute;. Kết quả l&agrave;, những t&iacute;n hiệu điện được qua xử l&iacute; bằng lọc nguồn AudioQuest Niagara 3000 sẽ c&oacute; được sự tinh khiết v&agrave; ổn định hơn rất nhiều so với nguồn điện kết nối trực tiếp với điện lưới gia đ&igrave;nh.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="loc nguon audioquest niagara 3000 truocc" src="/upload_images/images/loc-nguon-audioquest-niagara%203000-truocc.jpg" style="width: 1200px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; vậy, thương hiệu AudioQuest c&ograve;n cho thấy sự đầu tư mạnh tay cho mẫu lọc nguồn AudioQuest Niagara 3000 th&ocirc;ng qua chức năng kiểm so&aacute;t xung để kh&ocirc;ng l&agrave;m giảm chất lượng tr&igrave;nh diễn của c&aacute;c thiết bị &acirc;m thanh. Non-Sacrificial Surge ch&iacute;nh l&agrave; mạch bảo vệ cho c&aacute;c thiết bị &acirc;m thanh được kết nối nguồn điện từ lọc nguồn AudioQuest Niagara 3000 khỏi c&aacute;c xung năng lượng c&oacute; điện &aacute;p tăng vọt l&ecirc;n tới 6000V / 3000A. Kết quả l&agrave; d&ugrave; c&oacute; bất kỳ sự cố n&agrave;o về d&ograve;ng điện cũng sẽ kh&ocirc;ng g&acirc;y hư hại đến c&aacute;c thiết bị được kết nối.</p> <p style="text-align: justify;">To&agrave;n bộ những ưu điểm về cả h&igrave;nh thức v&agrave; kỹ thuật n&agrave;y đ&atilde; tạo n&ecirc;n một bộ lọc nguồn AudioQuest Niagara 3000 chất lượng. Một hệ thống với nhiều thiết bị tốt, th&igrave; việc đầu tư th&ecirc;m cho một chiếc lọc nguồn hiệu suất cao như AudioQuest Niagara 3000 l&agrave; một sự lựa chọn đ&uacute;ng đắn. N&oacute; sẽ g&oacute;p phần v&agrave;o việc hỗ trợ c&aacute;c thiết bị trong hệ thống hoạt động hiệu quả, t&aacute;i tạo &acirc;m thanh sống động, trung thực v&agrave; tinh khiết, để người chơi c&oacute; được những trải nghiệm &acirc;m nhạc, hoặc xem phim ho&agrave;n hảo hơn.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Bạn c&oacute; thể xem th&ecirc;m phần kh&aacute;c tại đ&acirc;y&nbsp;</strong></p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> <p class="embed-container"><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/UlKyxMxm_Ks"></iframe></p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style>" ["image"]=> string(84) "images/products/2020/06/04/original/loc-nguon-audioquest-niagara-3000_1591246317.jpg" ["video"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "37" ["manufactory_alias"]=> string(10) "audioquest" ["manufactory_name"]=> string(10) "AudioQuest" ["manufactory_image"]=> string(0) "" ["model"]=> string(23) "AudioQuest Niagara 3000" ["model_alias"]=> NULL ["model_name"]=> NULL ["tablename"]=> string(21) "fs_products_gia_do_ke" ["price"]=> string(8) "72000000" ["price_old"]=> string(8) "72000000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["quantity"]=> string(1) "1" ["currency"]=> string(3) "VND" ["created_time"]=> string(19) "2020-06-04 11:16:57" ["edited_time"]=> string(19) "2021-06-07 11:14:43" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "2965" ["hits"]=> string(1) "0" ["sale_count"]=> string(1) "0" ["keyword"]=> NULL ["tags"]=> string(0) "" ["favourite"]=> string(1) "0" ["types"]=> NULL ["seo_title"]=> string(94) "Bán lọc nguồn AudioQuest Niagara 3000 giá tốt, chất lượng cao, nhập khẩu Mỹ" ["seo_keyword"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(180) "Phân phối phụ kiện cao cấp tại AudioHanoi. Liên hệ Mr Thu: 098 554 7788 để được tư vấn thắc mắc và giá bán về lọc nguồn AudioQuest Niagara 3000" ["status"]=> NULL ["products_related"]=> string(0) "" ["news_related"]=> NULL ["comments_total"]=> string(1) "0" ["comments_unread"]=> string(1) "0" ["comments_last_time"]=> NULL ["comments_published"]=> string(1) "0" ["show_in_home"]=> string(1) "1" ["date_start"]=> NULL ["date_end"]=> NULL ["is_hotdeal"]=> NULL ["warranty"]=> string(9) "12 tháng" ["specs"]=> string(0) "" ["is_hot"]=> string(1) "0" ["specs_copy"]=> NULL ["rating_count"]=> string(1) "0" ["rating_sum"]=> string(1) "0" ["colors"]=> string(3) ",8," ["image_spec"]=> string(87) "images/products/2020/06/04/original/loc-nguon-audioquest-niagara-3000-kt_1591246316.jpg" ["is_promotion"]=> NULL ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["lengths"]=> string(0) "" ["action_id"]=> string(2) "22" ["action_name"]=> string(9) "lannguyen" ["seo_canonical"]=> string(71) "https://audiohanoihifi.com/loc-nguon-audioquest-niagara-3000-p3291.html" } [14]=> object(stdClass)#17 (68) { ["id"]=> string(4) "3253" ["name"]=> string(38) "Dây nguồn cuộn AudioQuest Mistral" ["code"]=> NULL ["alias"]=> string(33) "day-nguon-cuon-audioquest-mistral" ["category_id"]=> string(3) "195" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",195,172," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(12) "Dây nguồn" ["category_alias"]=> string(9) "day-nguon" ["category_alias_wrapper"]=> string(20) ",day-nguon,phu-kien," ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary"]=> string(530) "<p>-&nbsp;D&acirc;y nguồn cuộn AudioQuest Mistral thương hiệu Mỹ&nbsp;<br /> - D&acirc;y dẫn được l&agrave;m từ&nbsp;đồng PSC+ kết hợp với đồng LGC<br /> - Ứng dụng c&ocirc;ng nghệ triệt ti&ecirc;u nhiễu ồn tiếp địa GND<br /> - D&acirc;y dẫn được thiết kế theo cấu tr&uacute;c&nbsp;True-Concentric Conductors<br /> - D&acirc;y dẫn c&oacute; t&iacute;nh định hướng</p>" ["summary_auto"]=> string(650) "Thiết kế: Dây nguồnVật liệu: Đồng PSC+ và đồng LGCCông nghệ:

- Công nghệ triệt tiêu nhiễu ồn tiếp địa GND
- Lõi dây làm từ đồng PSC+ kết hợp với đồng LGC
- Dây dẫn được thiết kế theo cấu trúc True-Concentric Conductors

Nước sản xuất: Mỹ/Trung Quốc" ["description"]=> string(11402) "<p style="text-align: justify;">Trong một hệ thống &acirc;m thanh, việc bổ sung những d&acirc;y nguồn chất lượng sẽ g&oacute;p phần kh&ocirc;ng nhỏ v&agrave;o việc n&acirc;ng cao hiệu suất t&aacute;i tạo &acirc;m thanh của to&agrave;n bộ hệ thống. Ch&iacute;nh v&igrave; l&iacute; do đ&oacute;, thương hiệu AudioQuest đ&atilde; nghi&ecirc;n cứu v&agrave; chế tạo n&ecirc;n những mẫu d&acirc;y nguồn tốt ở nhiều tầm gi&aacute; kh&aacute;c nhau, để c&aacute;c audiophile c&oacute; thể n&acirc;ng cấp hệ thống &acirc;m thanh của m&igrave;nh bằng những d&acirc;y nguồn ph&ugrave; hợp, mang lại những m&agrave;n tr&igrave;nh diễn &acirc;m nhạc hay hơn.</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;ch đ&acirc;y kh&ocirc;ng l&acirc;u, thương hiệu phụ kiện &acirc;m thanh AudioQuest h&agrave;ng đầu nước Mỹ n&agrave;y đ&atilde; tung ra thị trường mẫu d&acirc;y nguồn cuộn mới c&oacute; t&ecirc;n AudioQuest Mistral. Model n&agrave;y được bổ sung cho d&ograve;ng sản phẩm Wind Series. Đ&acirc;y cũng l&agrave; một d&ograve;ng sản phẩm kh&aacute; mới của AudioQuest, nhưng đ&atilde; chiếm được niềm tin, sự y&ecirc;u mến của đ&ocirc;ng đảo audiophile nhờ khả năng cung cấp nguồn năng lượng điện mạnh mẽ, ổn định v&agrave; độ tinh khiết cao.</p> <h2 style="text-align: justify;">Đặc điểm thiết kế ưu việt của d&acirc;y nguồn cuộn AudioQuest Mistral xuất xứ Hoa Kỳ</h2> <p style="text-align: justify;">Trước nhu cầu sử dụng những kết nối d&acirc;y nguồn với khoảng c&aacute;ch xa, thương hiệu AudioQuest đ&atilde; tung ra thị trường mẫu d&acirc;y nguồn cuộn AudioQuest Mistral. Model n&agrave;y l&agrave; mẫu d&acirc;y nguồn cuộn đầu ti&ecirc;n của AudioQuest, với những trang bị kỹ thuật ti&ecirc;n tiến, vật liệu cao cấp n&ecirc;n d&ugrave; sử dụng với độ d&agrave;i lớn th&igrave; vẫn đảm bảo kết nối nguồn điện nhanh nhạy, kịp thời v&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="Dây nguồn cuộn AudioQuest Mistral" src="/upload_images/images/day-nguon-cuon-audioquest-mistral.jpg" style="width: 1000px;" /></p> <p style="text-align: justify;">D&acirc;y nguồn cuộn AudioQuest Mistral l&agrave; loại d&acirc;y c&aacute;p Low-Z / Noise-Dissipation 3-Pole Bulk AC Power Cable. Model n&agrave;y c&oacute; kết cấu giống như mọi d&acirc;y c&aacute;p kh&aacute;c tr&ecirc;n thị trường, bao gồm phần vỏ, lớp c&aacute;ch điện v&agrave; d&acirc;y dẫn, c&ugrave;ng những c&ocirc;ng nghệ ti&ecirc;n tiến được t&iacute;ch hợp.</p> <p style="text-align: justify;">Kh&ocirc;ng giống như c&aacute;c sản phẩm c&ugrave;ng d&ograve;ng Wind Series, d&acirc;y nguồn AudioQuest Mistral c&oacute; lớp vỏ được tạo h&igrave;nh ống cứng từ nhựa cao cấp đảm bảo độ bền cao. Do đ&oacute;, người d&ugrave;ng c&oacute; thể đi d&acirc;y nguồn trong tường, hoặc sử dụng cho những kết nối ngo&agrave;i trời đều đảm bảo được độ bền vượt thời gian v&agrave; sự an to&agrave;n về điện.</p> <p style="text-align: justify;">Nh&agrave; sản xuất đ&atilde; sử dụng vật liệu dẫn điện l&agrave; đồng PSC+ kết hợp với đồng LGC để chế tạo n&ecirc;n c&aacute;c sợi dẫn cho d&acirc;y nguồn cuộn AudioQuest Mistral. Thiết kế n&agrave;y kh&aacute; giống với d&acirc;y nguồn AudioQuest Monsoon c&ugrave;ng d&ograve;ng. Đồng PSC+ (Perfect-Surface Copper+) l&agrave; phi&ecirc;n bản cao cấp hơn của đồng PSC, được sản xuất dựa theo c&ocirc;ng nghệ Perfect Surface để loại bỏ đi sự th&ocirc; r&aacute;p tr&ecirc;n bề mặt sợi dẫn, đem đến bề mặt trơn nhẵn, mịn m&agrave;ng, vượt trội hơn hẳn so với kim loại th&ocirc;ng thường. C&ograve;n với đồng LGC (Long Grain Copper) th&igrave; đ&acirc;y l&agrave; đồng hạt d&agrave;i, l&agrave; phi&ecirc;n bản cao cấp của OFC với h&agrave;m lượng ph&acirc;n tử oxi b&ecirc;n trong thấp hơn rất nhiều.</p> <p style="text-align: justify;">Hơn nữa, d&acirc;y nguồn cuộn AudioQuest Mistral c&ograve;n sử dụng cấu tr&uacute;c d&acirc;y dẫn True Concentric. Cấu tr&uacute;c n&agrave;y sử dụng c&aacute;c sợi dẫn được xếp th&agrave;nh c&aacute;c lớp d&acirc;y xoắn v&agrave;o nhau, với lớp ở ngo&agrave;i xoắn ngược chiều với lớp ở b&ecirc;n trong, hạn chế x&ocirc; lệch vị tr&iacute; của d&acirc;y dẫn. Từ đ&oacute; gi&uacute;p giảm m&eacute;o tiếng, đảm bảo chất lượng t&iacute;n hiệu &acirc;m thanh vẫn cao hơn so với d&acirc;y dẫn b&oacute; sợi th&ocirc;ng thường.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="Dây nguồn cuộn AudioQuest Mistral tot " src="/upload_images/images/day-nguon-cuon-audioquest-mistral-tot.jpg" style="width: 930px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Vật liệu dẫn điện cao cấp v&agrave; kết cấu h&igrave;nh học của d&acirc;y dẫn c&oacute; t&aacute;c dụng rất lớn trong việc giảm đ&aacute;ng kể những biến dạng Transient Intermodulation (TIM), nguy&ecirc;n nh&acirc;n g&acirc;y n&ecirc;n mệt mỏi cho tai người khi nghe nhạc trong thời gian d&agrave;i.</p> <p style="text-align: justify;">Mỗi d&acirc;y dẫn của d&acirc;y nguồn cuộn AudioQuest Mistral được bọc c&aacute;ch điện bằng những ống c&aacute;ch điện dạng cứng với c&aacute;c m&agrave;u sắc kh&aacute;c nhau, hạn chế thất tho&aacute;t năng lượng rất hiệu quả, từ đ&oacute; m&agrave; nguồn điện được dẫn truyền từ lưới điện gia đ&igrave;nh đến thiết bị tiếp nhận với độ ổn định v&agrave; đầy đủ nhất.</p> <p style="text-align: justify;">Tương tự như c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c c&ugrave;ng series Wind, d&acirc;y nguồn cuộn AudioQuest Mistral cũng được ứng dụng c&ocirc;ng nghệ triệt ti&ecirc;u nhiễu ồn tiếp địa GND (Ground Noise Dissipation). C&ocirc;ng nghệ n&agrave;y thường được d&ugrave;ng ở c&aacute;c d&ograve;ng sản phẩm d&acirc;y nguồn, lọc nguồn của AudioQuest. Với ưu điểm c&oacute; thể loại bỏ rất dễ d&agrave;ng c&aacute;c loại can nhiễu như EMI, RFI, từ c&aacute;c s&oacute;ng GSM, 4G, Wifi, Bluetooth,&hellip; v&agrave; c&ograve;n c&oacute; những nhiễu của d&ograve;ng điện th&ocirc;ng qua đường tiếp địa. Với thiết kế n&agrave;y, d&acirc;y nguồn cuộn n&agrave;y sẽ truyền tải được điện năng với độ tinh khiết đ&aacute;ng khen ngợi.</p> <p style="text-align: justify;">Tất cả c&aacute;c sợi dẫn kim loại đều c&oacute; thiết kế cấu tr&uacute;c hạt kh&ocirc;ng đối xứng. AudioQuest kiểm so&aacute;t biến thể trở kh&aacute;ng RF để giảm tiếng ồn xuống mức thấp nhất để kh&ocirc;ng g&acirc;y ra biến dạng. Nh&agrave; sản xuất Mỹ n&agrave;y đ&atilde; lắng nghe từng l&ocirc; d&acirc;y dẫn kim loại được sử dụng trong mọi d&acirc;y c&aacute;p AudioQuest để x&aacute;c định hướng di chuyển của t&iacute;n hiệu &acirc;m thanh. Sau đ&oacute;, những mũi t&ecirc;n được đ&aacute;nh dấu để định hướng kết nối đảm bảo chất lượng &acirc;m thanh vượt trội.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="day nguon cuon audioquest Misstral white" src="/upload_images/images/day-nguon-cuon-audioquest-mistral-white(1).jpg" style="width: 1000px;" />​</p> <p style="text-align: justify;">L&agrave; d&acirc;y nguồn cuộn, v&igrave; thế AudioQuest Mistral kh&ocirc;ng được trang bị sẵn đầu jack cắm, người d&ugrave;ng c&oacute; thể sử dụng đầu jack cắm AC hiệu suất cao như Red hoặc Beryllium Copper Mistral AC plugs (available in US Wall, C13, or C19 versions). Những kết nối nguồn điện sẽ v&ocirc; c&ugrave;ng chuẩn x&aacute;c v&agrave; ổn định.</p> <p style="text-align: justify;">Với d&acirc;y nguồn cuộn AudioQuest Mistra thiết lập những hệ thống &acirc;m thanh ở xa nguồn điện sẽ dễ d&agrave;ng hơn bao giờ hết. Đặc biệt, model n&agrave;y sẽ l&agrave; một mảnh gh&eacute;p l&iacute; tưởng để bất cứ hệ thống &acirc;m thanh hi-fi hay hi-end cũng sẽ trở n&ecirc;n chất lượng hơn, hỗ trợ những m&agrave;n tr&igrave;nh diễn &acirc;m nhạc trở n&ecirc;n hay hơn rất nhiều.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>C&aacute;c bạn c&oacute; thể tham khảo sản phẩm kh&aacute;c tại đ&acirc;y&nbsp;</strong></p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> <p class="embed-container"><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/NCgY-YPzAXE"></iframe></p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style>" ["image"]=> string(84) "images/products/2020/02/11/original/day-nguon-cuon-audioquest-mistral_1581416355.jpg" ["video"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "37" ["manufactory_alias"]=> string(10) "audioquest" ["manufactory_name"]=> string(10) "AudioQuest" ["manufactory_image"]=> string(0) "" ["model"]=> string(18) "AudioQuest Mistral" ["model_alias"]=> NULL ["model_name"]=> NULL ["tablename"]=> string(24) "fs_products_thiet_bi_day" ["price"]=> string(7) "2400000" ["price_old"]=> string(7) "2400000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["quantity"]=> string(1) "1" ["currency"]=> string(3) "VND" ["created_time"]=> string(19) "2020-02-10 13:55:20" ["edited_time"]=> string(19) "2020-11-30 16:08:25" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "2928" ["hits"]=> string(1) "0" ["sale_count"]=> string(1) "0" ["keyword"]=> NULL ["tags"]=> string(0) "" ["favourite"]=> string(1) "0" ["types"]=> NULL ["seo_title"]=> string(95) "Bán dây nguồn cuộn AudioQuest Mistral giá tốt, chất lượng cao, nhập khẩu Mỹ" ["seo_keyword"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(195) "Phân phối dây tín hiệu,dây loa cao cấp tại AudioHanoi. Liên hệ Mr Thu: 098 554 7788 để đựợc tư vấn thắc mắc và giá bán về dây nguồn cuộn AudioQuest Mistral" ["status"]=> NULL ["products_related"]=> string(0) "" ["news_related"]=> NULL ["comments_total"]=> string(1) "0" ["comments_unread"]=> string(1) "0" ["comments_last_time"]=> NULL ["comments_published"]=> string(1) "0" ["show_in_home"]=> string(1) "1" ["date_start"]=> NULL ["date_end"]=> NULL ["is_hotdeal"]=> NULL ["warranty"]=> string(9) "12 tháng" ["specs"]=> string(0) "" ["is_hot"]=> string(1) "0" ["specs_copy"]=> NULL ["rating_count"]=> string(1) "0" ["rating_sum"]=> string(1) "0" ["colors"]=> string(0) "" ["image_spec"]=> string(84) "images/products/2020/02/11/original/day-nguon-cuon-audioquest-mistral_1581416365.jpg" ["is_promotion"]=> NULL ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["lengths"]=> string(0) "" ["action_id"]=> string(2) "22" ["action_name"]=> string(9) "lannguyen" ["seo_canonical"]=> string(71) "https://audiohanoihifi.com/day-nguon-cuon-audioquest-mistral-p3253.html" } [15]=> object(stdClass)#16 (68) { ["id"]=> string(4) "3252" ["name"]=> string(26) "Dây loa AudioQuest Type 5" ["code"]=> NULL ["alias"]=> string(24) "day-loa-audoquest-type-5" ["category_id"]=> string(3) "194" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",194,172," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(8) "Dây loa" ["category_alias"]=> string(7) "day-loa" ["category_alias_wrapper"]=> string(18) ",day-loa,phu-kien," ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary"]=> string(851) "<p>-&nbsp;D&acirc;y loa AudioQuest Type 5 thương hiệu Mỹ&nbsp;<br /> - Được sản xuất dựa tr&ecirc;n những kỹ thuật, vật liệu ti&ecirc;n tiến của d&acirc;y loa AudioQuest Type 4&nbsp;<br /> - D&acirc;y dẫn được l&agrave;m từ sự&nbsp;kết hợp giữa đồng PSC+ v&agrave; đồng LGC Sonic-Signature&nbsp;<br /> - Sử dụng c&ocirc;ng nghệ triệt ti&ecirc;u nhiễu ồn NDS<br /> - D&acirc;y dẫn l&otilde;i rắn đơn, giảm thiểu tương t&aacute;c sợi<br /> - Sử dụng cấu tr&uacute;c Star-Quad&nbsp;gi&uacute;p qu&aacute; tr&igrave;nh truyền tải t&iacute;n hiệu ổn định<br /> - Giắc cắm: Bắp chuối mạ bạc&nbsp;</p>" ["summary_auto"]=> string(1010) "Thiết kế: Dây loaVật liệu: Đồng PSC+ và đồng LGCCông nghệ:

- Công nghệ triệt tiêu nhiễu ồn NDS
- Lõi dây làm từ PSC+ và LGC
- Dây dẫn lõi rắn đơn, giảm thiểu tương tác sợi
- Sử dụng cấu trúc Star-Quad giúp quá trình truyền tải tín hiệu ổn định

Giắc cắm: càng cuaĐộ dài: 1.8m; 2.5m; 3m; 3.5m; 4.5mNước sản xuất: Mỹ/Trung QuốcDòng: Audioquest Star-Quad Series" ["description"]=> string(11176) "<p style="text-align: justify;">Khi nhắc đến AudioQuest, chắc hẳn hầu hết c&aacute;c audiophile đều nghĩ đến ngay những d&ograve;ng d&acirc;y loa, d&acirc;y t&iacute;n hiệu, ổ cắm, lọc nguồn, DAC chất lượng cao, phủ rộng nhiều tầm gi&aacute; kh&aacute;c nhau đa dạng cho người d&ugrave;ng lựa chọn. Mới đ&acirc;y, thương hiệu phụ kiện h&agrave;ng đầu của Mỹ n&agrave;y đ&atilde; cho ra mắt nhiều mẫu sản phẩm mới, trong đ&oacute; c&oacute; sự g&oacute;p mặt của d&acirc;y loa AudoQuest Type 5. Model n&agrave;y được ra đời để mở rộng phổ sản phẩm cho d&ograve;ng d&acirc;y loa Star-Quad Series, đồng thời đ&acirc;y c&ograve;n l&agrave; một bước tiến mới của thương hiệu AudioQuest, để tạo n&ecirc;n một sản phẩm tốt hơn, hiệu quả hơn so với AudoQuest Type 4 đ&atilde; từng đem đến kh&ocirc;ng &iacute;t th&agrave;nh c&ocirc;ng cho h&atilde;ng phụ kiện &acirc;m thanh n&agrave;y.</p> <h2 style="text-align: justify;">Giới thiệu về d&acirc;y loa AudoQuest Type 5 đến từ Mỹ</h2> <p style="text-align: justify;"><a href="https://audiohanoihifi.com/day-loa-audoquest-type-5-p3252.html">D&acirc;y loa AudoQuest Type 5</a> được ph&aacute;t triển dựa tr&ecirc;n những kỹ thuật, vật liệu ti&ecirc;n tiến của d&acirc;y loa AudoQuest Type 4. D&acirc;y loa AudoQuest Type 4 được giới thiệu lần đầu ti&ecirc;n v&agrave;o khoảng năm 1983, sau đ&oacute; được đổi mới với phi&ecirc;n bản AudoQuest Type 4 hiện tại, kh&ocirc;ng phải l&agrave; d&acirc;y loa tốt nhất nhưng với lợi thế về hiệu suất nhờ c&aacute;ch điện bằng chất liệu polypropylen đ&atilde; đem đến khả năng kết nối t&iacute;n hiệu tuyệt vời v&agrave; nhận được đ&aacute;nh gi&aacute; rất cao từ ph&iacute;a người d&ugrave;ng.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="Dây loa AudoQuest Type 5" src="/upload_images/images/day-loa-audoquest-type-5.jpg" style="width: 1000px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Sau đ&oacute; khoảng 37 năm, thương hiệu AudioQuest đ&atilde; c&oacute; những cải tiến mới tạo n&ecirc;n d&acirc;y loa AudoQuest Type 5 ở tầm gi&aacute; cao hơn một ch&uacute;t. Điều đ&oacute; song h&agrave;nh c&ugrave;ng với một chất lượng d&acirc;y loa tốt hơn, khả năng kết nối t&iacute;n hiệu chuẩn x&aacute;c với độ m&eacute;o v&agrave; tiếng ồn rất thấp.</p> <p style="text-align: justify;">D&acirc;y loa AudoQuest Type 5 c&oacute; thiết kế h&igrave;nh thức kh&aacute; bắt mắt, với lớp vỏ bện ch&eacute;o chắc chắn từ c&aacute;c sợi vật liệu m&agrave;u đen xen kẽ m&agrave;u n&acirc;u cafe, tạo sự trang nh&atilde; cho sản phẩm. Đường k&iacute;nh của d&acirc;y loa n&agrave;y kh&aacute; lớn. Vỏ d&acirc;y loa n&agrave;y tạo lớp &aacute;o gi&aacute;p rất bền chặt, chống g&atilde;y cập v&agrave; c&oacute; khả năng chịu lực rất tốt, v&igrave; thế m&agrave; c&oacute; thể sử dụng trong một thời gian d&agrave;i m&agrave; kh&ocirc;ng lo bị hỏng.</p> <h2 style="text-align: justify;">Những ưu thế trong thiết kế của d&acirc;y loa AudioQuest Type 5 ch&iacute;nh h&atilde;ng</h2> <p style="text-align: justify;">Về cơ bản, d&acirc;y loa AudoQuest Type 5 sử dụng tốt hơn v&agrave; d&acirc;y dẫn c&aacute;ch xa nhau hơn một ch&uacute;t so với d&acirc;y loa AudoQuest Type 4, giảm tới 35% tương t&aacute;c giữa c&aacute;c sợi d&acirc;y dẫn liền kề. Đặc biệt, những d&acirc;y dẫn sử dụng cho mẫu d&acirc;y loa AudoQuest Type 5 c&oacute; thiết kế dạng sợi rắn đặc trưng của AudioQuest, gi&uacute;p hạn chế tương t&aacute;c sợi rất hiệu quả. Tương t&aacute;c sợi l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n g&acirc;y n&ecirc;n biến dạng &acirc;m thanh, m&eacute;o tiếng, do đ&oacute; thiết kế n&agrave;y gi&uacute;p đảm bảo t&iacute;nh to&agrave;n vẹn của t&iacute;n hiệu &acirc;m thanh m&agrave; d&acirc;y loa truyền tải từ ampli đến loa.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="Dây loa AudoQuest Type 5 tot" src="/upload_images/images/day-loa-audoquest-type-5-tot.jpg" style="width: 1000px;" /></p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c kỹ sư của AudioQuest đ&atilde; kết hợp giữa đồng PSC+ v&agrave; đồng LGC Sonic-Signature để chế tạo d&acirc;y dẫn cho mẫu d&acirc;y loa AudoQuest Type 5. Trong đ&oacute; PSC+ l&agrave; loại đồng với bề mặt trơn mịn ho&agrave;n hảo, kh&ocirc;ng c&oacute; bất cứ ranh giới hạt n&agrave;o tồn tại b&ecirc;n trong d&acirc;y dẫn kim loại. C&ugrave;ng với đ&oacute;, đồng LGC Sonic-Signature l&agrave; loại đồng hạt d&agrave;i, với những ưu thế đ&aacute;ng nể như kh&ocirc;ng c&oacute; oxit hay bất cứ tạp cấp n&agrave;o tr&ecirc;n d&acirc;y dẫn. Sự h&ograve;a quyện ho&agrave;n hảo giữa 2 loại đồng cao cấp n&agrave;y mang đến khả năng truyền dẫn t&iacute;n hiệu rất ch&iacute;nh x&aacute;c, mượt m&agrave; v&agrave; tự nhi&ecirc;n, tốt hơn hẳn so với những loại đồng cao cấp kh&aacute;c như OFHC, OCC, 8N...</p> <p style="text-align: justify;">D&acirc;y loa AudoQuest Type 5 c&oacute; cấu tr&uacute;c d&acirc;y Balanced Star-Quad, với 4 sợi dẫn được xoắn v&agrave;o nhau. Thiết kế n&agrave;y c&oacute; t&aacute;c dụng rất lớn trong việc giảm trễ thời gian, gi&uacute;p cho qu&aacute; tr&igrave;nh tuyền tải t&iacute;n hiệu diễn ra ổn định, kết hợp h&agrave;i h&ograve;a giữa điện dung v&agrave; độ tự cảm, tăng độ động v&agrave; sự chi tiết cho t&iacute;n hiệu &acirc;m thanh.</p> <p style="text-align: justify;">Giống như d&acirc;y loa AudoQuest Type 4, model n&agrave;y cũng sử dụng chất liệu polypropylene để l&agrave;m vật liệu c&aacute;ch điện. Lớp c&aacute;ch điện n&agrave;y được tạo h&igrave;nh ống cứng với lớp kh&ocirc;ng kh&iacute; được bơm đầy b&ecirc;n trong, tạo th&agrave;nh lớp điện m&ocirc;i ngăn c&aacute;ch d&acirc;y dẫn khỏi lớp c&aacute;ch điện. C&aacute;ch l&agrave;m n&agrave;y l&agrave; phương ph&aacute;p c&aacute;ch điện truyền thống của AudioQuest, rất hiệu trong việc hạn chế hiện tượng thất tho&aacute;t năng lượng khi c&oacute; d&ograve;ng t&iacute;n hiệu đi qua.</p> <p style="text-align: justify;">Hơn thế nữa, d&acirc;y loa AudoQuest Type 5 c&ograve;n được ứng dụng c&ocirc;ng nghệ triệt ti&ecirc;u nhiễu ồn NDS độc quyền của thương hiệu AudioQuest. C&aacute;c d&acirc;y dẫn được bao bọc bằng c&aacute;c lớp carbon v&agrave; kim loại, gi&uacute;p ngăn chặn v&agrave; điều hướng nhiễu s&oacute;ng để giảm thiểu tối đa nhiễu s&oacute;ng radio, hạn chế m&eacute;o v&agrave; cung cấp đường truyền t&iacute;n hiệu với &acirc;m thanh tinh khiết.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="Dây loa AudoQuest Type 5 ghep " src="/upload_images/images/day-loa-audoquest-type-5-ghep.jpg" style="width: 1000px;" /></p> <p style="text-align: justify;">D&acirc;y loa AudoQuest Type 5 c&oacute; phần jack cắm bắp chuối chất lượng cao, c&oacute; thể thay thế bằng jack c&agrave;ng cua. Đầu jack cắm n&agrave;y được mạ bạc tỉ mỉ để tăng sự ch&iacute;nh x&aacute;c v&agrave; chặt chẽ trong kết nối. Đặc biệt, với c&ocirc;ng nghệ h&agrave;n nguội độc quyền của AudioQuest m&agrave; đầu jack cắm của d&acirc;y loa n&agrave;y chặt chẽ hơn, hạn chế tối đa những biến dạng thường thấy ở h&agrave;n nhiệt.</p> <p style="text-align: justify;">L&agrave; một sản phẩm mới, nhưng d&acirc;y loa AudoQuest Type 5 vẫn được ph&aacute;t triển tr&ecirc;n nền tảng kỹ thuật truyền thống của AudioQuest, c&ugrave;ng những cải tiến mới trong c&aacute;ch sử dụng vật liệu dẫn điện. Với tất cả những trang bị kỹ thuật ti&ecirc;n tiến, d&acirc;y loa AudoQuest Type 5 chắc chắn sẽ mang đến sự h&agrave;i l&ograve;ng cho người sử dụng, cung cấp những kết nối t&iacute;n hiệu đầy đủ, ch&acirc;n thực v&agrave; g&oacute;p phần ho&agrave;n thiện hệ thống &acirc;m thanh.</p> <p><strong>C&aacute;c bạn c&oacute; thể tham khảo sản phẩm kh&aacute;c tại đ&acirc;y&nbsp;</strong></p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> <p class="embed-container"><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/LhHtu2maNro"></iframe></p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style>" ["image"]=> string(75) "images/products/2020/02/11/original/day-loa-audoquest-type-5_1581416327.jpg" ["video"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "37" ["manufactory_alias"]=> string(10) "audioquest" ["manufactory_name"]=> string(10) "AudioQuest" ["manufactory_image"]=> string(0) "" ["model"]=> string(17) "AudioQuest Type 5" ["model_alias"]=> NULL ["model_name"]=> NULL ["tablename"]=> string(24) "fs_products_thiet_bi_day" ["price"]=> string(7) "7770000" ["price_old"]=> string(7) "7770000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["quantity"]=> string(1) "2" ["currency"]=> string(3) "VND" ["created_time"]=> string(19) "2020-02-10 11:04:56" ["edited_time"]=> string(19) "2021-06-21 15:52:16" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "2927" ["hits"]=> string(1) "0" ["sale_count"]=> string(1) "0" ["keyword"]=> NULL ["tags"]=> string(4) ",94," ["favourite"]=> string(1) "0" ["types"]=> NULL ["seo_title"]=> string(83) "Bán dây loa AudioQuest Type 5 giá tốt, chất lượng cao, nhập khẩu Mỹ" ["seo_keyword"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(183) "Phân phối dây tín hiệu,dây loa cao cấp tại AudioHanoi. Liên hệ Mr Thu: 098 554 7788 để đựợc tư vấn thắc mắc và giá bán về dây loa AudioQuest Type 5" ["status"]=> NULL ["products_related"]=> string(0) "" ["news_related"]=> NULL ["comments_total"]=> string(1) "0" ["comments_unread"]=> string(1) "0" ["comments_last_time"]=> NULL ["comments_published"]=> string(1) "0" ["show_in_home"]=> string(1) "1" ["date_start"]=> NULL ["date_end"]=> NULL ["is_hotdeal"]=> NULL ["warranty"]=> string(9) "12 tháng" ["specs"]=> string(0) "" ["is_hot"]=> string(1) "0" ["specs_copy"]=> NULL ["rating_count"]=> string(1) "0" ["rating_sum"]=> string(1) "0" ["colors"]=> string(0) "" ["image_spec"]=> string(75) "images/products/2020/02/11/original/day-loa-audoquest-type-5_1581416332.jpg" ["is_promotion"]=> NULL ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["lengths"]=> string(0) "" ["action_id"]=> string(2) "22" ["action_name"]=> string(9) "lannguyen" ["seo_canonical"]=> string(62) "https://audiohanoihifi.com/day-loa-audoquest-type-5-p3252.html" } [16]=> object(stdClass)#12 (68) { ["id"]=> string(4) "3251" ["name"]=> string(32) "Dây loa AudioQuest Type 9 + DBS" ["code"]=> NULL ["alias"]=> string(28) "day-loa-audoquest-type-9-dbs" ["category_id"]=> string(3) "194" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",194,172," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(8) "Dây loa" ["category_alias"]=> string(7) "day-loa" ["category_alias_wrapper"]=> string(18) ",day-loa,phu-kien," ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary"]=> string(768) "<p>-&nbsp;D&acirc;y loa AudioQuest Type 9 + DBS thương hiệu Mỹ&nbsp;<br /> - D&acirc;y dẫn l&agrave;m bằng l&otilde;i đồng&nbsp;PSC+ cao cấp&nbsp;<br /> - Được trang bị c&ocirc;ng nghệ triệt ti&ecirc;u nhiễu ồn NDS<br /> - C&ocirc;ng nghệ từ h&oacute;a điện m&ocirc;i&nbsp;DBS kết hợp với RF Trap<br /> - D&acirc;y dẫn l&otilde;i rắn đơn, giảm thiểu tương t&aacute;c sợi<br /> - Sử dụng cấu tr&uacute;c Star-Quad&nbsp;gi&uacute;p qu&aacute; tr&igrave;nh truyền tải t&iacute;n hiệu ổn định<br /> - Giắc cắm: bắp chuối mạ bạc&nbsp;</p>" ["summary_auto"]=> string(1065) "Thiết kế: Dây loaVật liệu: Đồng PSC+Công nghệ:

- Triệt tiêu nhiễu ồn NDS
- Công nghệ từ hóa điện môi DBS kết hợp với RF Trap
- Lõi dây làm từ PSC+
- Dây dẫn lõi rắn đơn, giảm thiểu tương tác sợi
- Sử dụng cấu trúc Star-Quad giúp quá trình truyền tải tín hiệu ổn định

Giắc cắm: Bắp chuốiĐộ dài: 1.8m; 2.5m; 3m; 3.5m; 4.5mNước sản xuất: Mỹ/Trung QuốcDòng: Audioquest Star-Quad Series" ["description"]=> string(13888) "<p>​</p> <p style="text-align: justify;">Với một thương hiệu đ&atilde; trở th&agrave;nh gạo cội trong lĩnh vực sản xuất phụ kiện &acirc;m thanh như AudioQuest, th&igrave; việc tung ra thị trường những sản phẩm mới tốt hơn, hiệu quả hơn v&agrave; chất lượng hơn lu&ocirc;n th&uacute; h&uacute;t được rất nhiều sự quan t&acirc;m từ cộng đồng audiophile. D&acirc;y loa AudioQuest Type + DBS l&agrave; một sản phẩm mới của thương hiệu phụ ki&ecirc;n &acirc;m thanh h&agrave;ng đầu nước Mỹ n&agrave;y, l&agrave; kết quả của những năng cấp v&agrave; cải thiện về mặt kỹ thuật của c&aacute;c kỹ sư gi&agrave;u kinh nghiệm, mang đến cho người d&ugrave;ng một lựa chọn d&acirc;y loa cao cấp, c&oacute; được kết nối t&iacute;n hiệu xứng đ&aacute;ng với những g&igrave; m&agrave; họ đầu tư.</p> <h2 style="text-align: justify;">Giới thiệu về d&acirc;y loa AudioQuest Type 9 + DBS ch&iacute;nh h&atilde;ng</h2> <p style="text-align: justify;"><a href="https://audiohanoihifi.com/day-loa-audoquest-type-9-dbs-p3251.html">D&acirc;y loa AudioQuest Type 9 + DBS</a> được ra đời c&ugrave;ng thời điểm với c&aacute;c d&acirc;y loa như AudioQuest Type 9, AudioQuest Type 5. Đ&acirc;y đều l&agrave; những th&agrave;nh vi&ecirc;n mới thuộc d&ograve;ng sản phẩm Star-Quad Series tầm trung của AudioQuest sản xuất. Những d&acirc;y loa n&agrave;y mở rộng th&ecirc;m phổ sản phẩm v&agrave; đa dạng hơn ở nhi&ecirc;u tầm gi&aacute; cho người d&ugrave;ng. Ch&uacute;ng đều được kế thừa những vật liệu, kỹ thuật ti&ecirc;n tiến của AudioQuest, c&ugrave;ng những n&acirc;ng cấp mới chất lượng hơn.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="day loa audioquest Type 9 +DBS" src="/upload_images/images/D%C3%A2y-loa-AudoQuest-Type-9-%2B-DBS.jpg" style="width: 1000px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Thực chất d&acirc;y loa AudioQuest Type 9 + DBS mang thiết kế kỹ thuật của d&acirc;y loa AudioQuest Type 9 mới c&ugrave;ng d&ograve;ng, chỉ kh&aacute;c một điểm duy nhất đ&oacute; l&agrave; được t&iacute;ch hợp th&ecirc;m thiết bị DBS giống như ch&iacute;nh c&aacute;i t&ecirc;n của thiết bị. Nhờ thiết kế n&agrave;y, d&acirc;y loa AudioQuest Type 9 + DBS trở n&ecirc;n cao cấp hơn, người d&ugrave;ng c&oacute; thể đầu tư số tiền lớn hơn so với d&acirc;y loa AudioQuest Type 9, nhưng thu lại được những kết nối t&iacute;n hiệu &acirc;m thanh v&ocirc; c&ugrave;ng ho&agrave;n hảo.</p> <p style="text-align: justify;">D&acirc;y loa AudioQuest Type 9 + DBS sở hữu một tạo h&igrave;nh truyền thống của AudioQuest. Đ&oacute; l&agrave; d&acirc;y loa dạng h&igrave;nh trụ tr&ograve;n d&agrave;i, được tung ra thị trường với nhiều chiều d&agrave;i kh&aacute;c nhau v&agrave; c&oacute; lớp vỏ d&acirc;y được bện ch&eacute;o chắc chắn từ c&aacute;c lớp vật liệu c&oacute; độ bền cao, chống g&atilde;y gập v&agrave; chịu nhiệt ẩm rất tốt. Vỏ d&acirc;y loa n&agrave;y cũng c&oacute; m&agrave;u giống với d&acirc;y loa AudioQuest Type 9, đ&oacute; l&agrave; m&agrave;u đen xen kẽ m&agrave;u đỏ, tăng t&iacute;nh thẩm mỹ v&agrave; tạo sự nổi bật cho sản phẩm.</p> <h2 style="text-align: justify;">Thiết kế kỹ thuật ti&ecirc;n tiến của d&acirc;y loa AudioQuest Type 9 + DBS đến từ Mỹ</h2> <p style="text-align: justify;">Trong kết cấu của d&acirc;y c&aacute;p, d&acirc;y dẫn l&agrave; th&agrave;nh phần quan trọng nhất, quyết định phần lớn đến chất lượng truyền dẫn t&iacute;n hiệu của d&acirc;y c&aacute;p. Ch&iacute;nh v&igrave; l&iacute; do đ&oacute;, c&aacute;c kỹ sư của AudioQuest lu&ocirc;n rất đầu tư cho c&aacute;c d&acirc;y c&aacute;p của m&igrave;nh, lựa chọn những vật liệu dẫn điện tốt nhất ở mọi tầm gi&aacute;. L&agrave; một sản phẩm mới, d&acirc;y loa AudioQuest Type 9 + DBS c&oacute; d&acirc;y dẫn được l&agrave;m từ đồng PSC+.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="day loa audioquest Type 9 +DBS hay " src="/upload_images/images/day-loa--AudoQuest-Type-9%2BDBS.jpg" style="width: 1000px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Đồng PSC+ l&agrave; loại đồng cao cấp nhất của thương hiệu AudioQuest, được chế tạo với bề mặt mịn m&agrave;ng ho&agrave;n hảo, loại bỏ được hết tạp chất v&agrave; tăng độ r&otilde; n&eacute;t đ&aacute;ng kể so với những loại đồng OFHCOCC, 8N v&agrave; c&aacute;c loại đồng cao cấp kh&aacute;c. Hơn nữa, loại đồng PSC+ n&agrave;y kh&ocirc;ng c&oacute; bất cứ ranh giới hạt n&agrave;o tồn tại b&ecirc;n trong d&acirc;y dẫn kim loại n&ecirc;n kh&ocirc;ng g&acirc;y n&ecirc;n biến dạng d&acirc;y khi sử dụng. Với ưu điểm của loại vật liệu dẫn điện n&agrave;y, d&acirc;y loa AudioQuest Type 9 + DBS c&oacute; thể truyền dẫn những t&iacute;n hiệu &acirc;m thanh với độ tinh khiết v&agrave; trung thực cao.</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c d&acirc;y dẫn n&agrave;y được bọc c&aacute;ch điện bẳng chất liệu polypropylen, đảm bảo hạn chế thất tho&aacute;t năng lượng rất hiệu quả khi c&oacute; d&ograve;ng t&iacute;n hiệu được truyền dẫn qua. Đ&acirc;y cũng l&agrave; một đặc điểm tạo được sự ấn tượng mạnh mẽ với giới điệu mộ về d&ograve;ng d&acirc;y loa Star-Quad Serie.</p> <p style="text-align: justify;">Giống như c&aacute;c sản phẩm c&ugrave;ng d&ograve;ng, d&acirc;y loa AudoQuest Type 9 + DBS c&oacute; cấu tr&uacute;c d&acirc;y Star-Quad. B&ecirc;n trong d&acirc;y loa n&agrave;y sẽ c&oacute; tới 4 d&acirc;y dẫn, ch&uacute;ng được đan xoắn lại với nhau, gi&uacute;p l&agrave;m giảm thời gian trễ t&iacute;n hiệu, giữ được độ động v&agrave; sự r&otilde; r&agrave;ng trong mọi t&iacute;n hiệu &acirc;m thanh được dẫn truyền từ ampli đến loa.</p> <p style="text-align: justify;">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, tr&ecirc;n d&acirc;y loa AudioQuest Type 9 + DBS c&ograve;n được trang bị c&ocirc;ng nghệ triệt ti&ecirc;u nhiễu ồn NDS. C&ocirc;ng nghệ NDS n&agrave;y ch&iacute;nh l&agrave; c&aacute;c lớp carbon v&agrave; l&aacute; kim loại bao quanh bề mặt c&aacute;c sợi dẫn, kết hợp với kỹ thuật khử nhiễu ti&ecirc;n tiến. Kết quả l&agrave;, d&acirc;y loa AudioQuest Type 9 + DBS c&oacute; thể kiểm so&aacute;t tiếng ồn v&agrave; m&eacute;o tiếng hiệu quả, gi&uacute;p cho những t&iacute;n hiệu &acirc;m thanh c&oacute; được độ sạch đ&aacute;ng khen ngợi.</p> <p style="text-align: justify;">Mẫu d&acirc;y loa AudioQuest Type 9 + DBS c&oacute; đường k&iacute;nh kh&aacute; lớn, bởi n&oacute; c&oacute; c&aacute;c d&acirc;y dẫn với tiết diện lớn, thiết kế n&agrave;y cung cấp khả năng dẫn truyền t&iacute;n hiệu với hiệu suất tốt hơn. C&aacute;c d&acirc;y dẫn trong d&acirc;y loa AudioQuest Type 9 + DBS cũng được đặt xa nhau hơn một ch&uacute;t trong cấu tr&uacute;c d&acirc;y v&agrave; kết hợp với thiết kế d&acirc;y dẫn dạng sợi rắn đặc trưng mang lại cho d&acirc;y loa n&agrave;y khả năng giảm thiểu tương t&aacute;c sợi rất hiệu quả l&ecirc;n đến 35%.</p> <p style="text-align: justify;">Điểm đặc biệt nhất trong thiết kế d&acirc;y loa AudioQuest Type 9 + DBS ch&iacute;nh l&agrave; được trang bị thiết bị từ h&oacute;a điện m&ocirc;i DBS kết hợp với RF Trap. Tất cả c&aacute;c vật liệu c&aacute;ch điện cũng l&agrave; một chất điện m&ocirc;i c&oacute; t&iacute;nh chất điện ảnh hưởng đến t&iacute;nh to&agrave;n vẹn của t&iacute;n hiệu. Khi c&aacute;ch điện kh&ocirc;ng tốt, sự tham gia của điện m&ocirc;i (sự hấp thụ v&agrave; giải ph&oacute;ng năng lượng phi tuyến t&iacute;nh v&agrave;o d&ograve;ng t&iacute;n hiệu) g&acirc;y ra c&aacute;c độ trễ thời gian kh&aacute;c nhau (dịch pha) cho c&aacute;c tần số v&agrave; mức năng lượng kh&aacute;c nhau, đ&acirc;y l&agrave; một vấn đề rất lớn khiến cho qu&atilde;ng t&aacute;m của &acirc;m thanh kh&oacute; được chất lượng tốt nhất.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="day loa audioquest Type 9 +DBS hop " src="/upload_images/images/day-loa--AudoQuest-Type-9%2BDBS-hop.jpg" style="width: 1000px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Thiết bị DBS được cấp bằng s&aacute;ng chế của AudioQuest tạo ra một trường tĩnh điện mạnh, ổn định, b&atilde;o h&ograve;a v&agrave; ph&acirc;n cực c&aacute;c ph&acirc;n tử của vật liệu c&aacute;ch nhiệt rất tốt. Điều n&agrave;y giảm thiểu độ trễ thời gian phi tuyến v&agrave; d&acirc;y loa AudioQuest Type 9 + DBS mang lại &acirc;m thanh r&otilde; r&agrave;ng hơn ph&aacute;t ra từ một nền đen tĩnh lặng.</p> <p style="text-align: justify;">Kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; vậy, việc bao gồm một RF Trap trong bộ pin DBS l&agrave;m giảm th&ecirc;m tiếng ồn tần số v&ocirc; tuyến (RF Trap l&agrave; một c&ocirc;ng nghệ được ph&aacute;t triển cho c&aacute;c sản phẩm d&ograve;ng Niagara Series của AudioQuest). C&aacute;c g&oacute;i pin của thiết bị DBS c&oacute; thể sử dụng k&eacute;o d&agrave;i trong nhiều năm. Một n&uacute;t kiểm tra v&agrave; đ&egrave;n LED cho ph&eacute;p kiểm tra pin của DBS thường xuy&ecirc;n.</p> <p style="text-align: justify;">Cuối c&ugrave;ng, d&acirc;y loa AudioQuest Type 9 + DBS sử dụng đầu jack cắm bắp chuối l&agrave;m từ đồng, được mạ bạc tỉ mỉ để tăng chất lượng kết nối t&iacute;n hiệu. C&ugrave;ng với đ&oacute;, c&ocirc;ng nghệ h&agrave;n nguội được ứng dụng gi&uacute;p kết nối d&acirc;y dẫn v&agrave; đầu jack cắm rất chặt chẽ m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; bất cứ một biến dạng n&agrave;o xảy ra, đảm bảo t&iacute;nh to&agrave;n vẹn cho d&acirc;y loa.</p> <p style="text-align: justify;">C&oacute; thể thấy rằng, d&acirc;y loa AudioQuest Type 9 + DBS tiếp tục l&agrave; một mẫu d&acirc;y c&aacute;p chất lượng cho AudioQuest sản xuất. Model n&agrave;y hứa hẹn sẽ đem đến sự h&agrave;i l&ograve;ng tuyệt đối cho mọi người d&ugrave;ng, cung cấp những kết nối t&iacute;n hiệu xuất sắc m&agrave; nhiều đối thủ c&ugrave;ng tầm gi&aacute; kh&oacute; c&oacute; được khả năng n&agrave;y.</p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> <p class="embed-container"><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/LhHtu2maNro"></iframe></p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style>" ["image"]=> string(79) "images/products/2020/02/11/original/day-loa-audoquest-type-9-dbs_1581416841.jpg" ["video"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "37" ["manufactory_alias"]=> string(10) "audioquest" ["manufactory_name"]=> string(10) "AudioQuest" ["manufactory_image"]=> string(0) "" ["model"]=> string(23) "AudioQuest Type 9 + DBS" ["model_alias"]=> NULL ["model_name"]=> NULL ["tablename"]=> string(24) "fs_products_thiet_bi_day" ["price"]=> string(8) "20340000" ["price_old"]=> string(8) "20340000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["quantity"]=> string(1) "1" ["currency"]=> string(3) "VND" ["created_time"]=> string(19) "2020-02-10 10:42:39" ["edited_time"]=> string(19) "2021-06-21 15:51:09" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "2926" ["hits"]=> string(1) "0" ["sale_count"]=> string(1) "0" ["keyword"]=> NULL ["tags"]=> string(4) ",94," ["favourite"]=> string(1) "0" ["types"]=> NULL ["seo_title"]=> string(89) "Bán dây loa AudioQuest Type 9 + DBS giá tốt, chất lượng cao, nhập khẩu Mỹ" ["seo_keyword"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(189) "Phân phối dây tín hiệu,dây loa cao cấp tại AudioHanoi. Liên hệ Mr Thu: 098 554 7788 để đựợc tư vấn thắc mắc và giá bán về dây loa AudioQuest Type 9 + DBS" ["status"]=> NULL ["products_related"]=> string(0) "" ["news_related"]=> NULL ["comments_total"]=> string(1) "0" ["comments_unread"]=> string(1) "0" ["comments_last_time"]=> NULL ["comments_published"]=> string(1) "0" ["show_in_home"]=> string(1) "1" ["date_start"]=> NULL ["date_end"]=> NULL ["is_hotdeal"]=> NULL ["warranty"]=> string(9) "12 tháng" ["specs"]=> string(0) "" ["is_hot"]=> string(1) "0" ["specs_copy"]=> NULL ["rating_count"]=> string(1) "0" ["rating_sum"]=> string(1) "0" ["colors"]=> string(0) "" ["image_spec"]=> string(79) "images/products/2020/02/11/original/day-loa-audoquest-type-9-dbs_1581416846.jpg" ["is_promotion"]=> NULL ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["lengths"]=> string(0) "" ["action_id"]=> string(2) "22" ["action_name"]=> string(9) "lannguyen" ["seo_canonical"]=> string(66) "https://audiohanoihifi.com/day-loa-audoquest-type-9-dbs-p3251.html" } [17]=> object(stdClass)#40 (68) { ["id"]=> string(4) "3250" ["name"]=> string(26) "Dây loa AudioQuest Type 9" ["code"]=> NULL ["alias"]=> string(24) "day-loa-audoquest-type-9" ["category_id"]=> string(3) "194" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",194,172," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(8) "Dây loa" ["category_alias"]=> string(7) "day-loa" ["category_alias_wrapper"]=> string(18) ",day-loa,phu-kien," ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary"]=> string(581) "<p>-&nbsp;D&acirc;y loa AudioQuest Type 9 thương hiệu Mỹ&nbsp;<br /> - D&acirc;y dẫn được l&agrave;m từ đồng&nbsp;PSC+<br /> - D&acirc;y dẫn l&otilde;i rắn đơn, giảm thiểu tương t&aacute;c sợi<br /> - Sử dụng c&ocirc;ng nghệ NDS<br /> -&nbsp;Sử dụng cấu tr&uacute;c Star-Quad&nbsp;gi&uacute;p qu&aacute; tr&igrave;nh truyền tải t&iacute;n hiệu ổn định<br /> - Đầu cắm: bắp chuối mạ bạc&nbsp;</p>" ["summary_auto"]=> string(984) "Thiết kế: Dây loaVật liệu: Đồng PSC+Công nghệ:

- Dây dẫn được làm từ đồng PSC+
- Dây dẫn lõi rắn đơn, giảm thiểu tương tác sợi
- Sử dụng công nghệ NDS
- Sử dụng cấu trúc Star-Quad giúp quá trình truyền tải tín hiệu ổn định

Giắc cắm: Bắp chuốiĐộ dài: 1.8m; 2.5m; 3m; 3.5m; 4.5mNước sản xuất: Mỹ/Trung QuốcDòng: Audioquest Star-Quad Series" ["description"]=> string(10519) "<p style="text-align: justify;">AudioQuest l&agrave; một trong những thương hiệu phụ kiện &acirc;m thanh h&agrave;ng đầu thế giới, c&oacute; thể so s&aacute;nh ngang bằng với những thương hiệu đ&igrave;nh đ&aacute;m tr&ecirc;n thế giới như Nordost, Chord Company, Entreq Olympus, Analysis,&hellip; d&ugrave; ở bất cứ ph&acirc;n kh&uacute;c gi&aacute; n&agrave;o. Thương hiệu AudioQuest được th&agrave;nh lập năm 1980 tại Hoa Kỷ quy tụ nhiều nh&agrave; vật l&yacute;, kỹ sư điện tử giỏi, sản xuất rất nhiều d&ograve;ng sản phụ kiện chất lượng cao như d&acirc;y loa, d&acirc;y t&iacute;n hiệu, d&acirc;y nguồn, lọc nguồn, ổ cắm d&agrave;nh cho ng&agrave;nh audio. Mới đ&acirc;y, thương hiệu AudioQuest đ&atilde; tung ra thị trường rất nhiều sản phẩm mới, trong đ&oacute; c&oacute; sự g&oacute;p mặt của d&acirc;y loa AudoQuest Type 9. Model n&agrave;y l&agrave; sự bổ sung ho&agrave;n hảo cho d&ograve;ng d&acirc;y loa Star-Quad Series do thương hiệu AudioQuest sản xuất, mang đến cho người d&ugrave;ng đa dạng lựa chọn.</p> <h2 style="text-align: justify;">Những ưu điểm thiết kế của d&acirc;y loa AudioQuest Type 9 đến từ Mỹ</h2> <p style="text-align: justify;">Với những th&agrave;nh c&ocirc;ng của c&aacute;c sản phẩm trong d&ograve;ng Star-Quad Series trước đ&oacute;, nh&agrave; sản xuất AudioQuest đ&atilde; kế thừa v&agrave; cải tiến tạo n&ecirc;n những mẫu d&acirc;y loa mới, phục vụ nhu cầu sử dụng d&acirc;y loa chất lượng cao cho những hệ thống &acirc;m thanh hifi. Mẫu <a href="https://audiohanoihifi.com/day-loa-audoquest-type-9-p3250.html">d&acirc;y loa AudoQuest Type 9</a> được ra đời l&agrave; một sản phẩm đầy hứa hẹn, sẽ l&agrave; lựa chọn tối ưu cho ph&acirc;n kh&uacute;c tầm trung.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="day loa AudioQuest Tyde 9 hay " src="/upload_images/images/day-loa-AudoQuest-Type-9-hay.jpg" style="width: 1200px;" /></p> <p style="text-align: justify;">So với những sản phẩm d&acirc;y loa d&ograve;ng Star-Quad Series cũ, thương hiệu AudioQuest vẫn giữ nguy&ecirc;n thiết kế h&igrave;nh thức truyền thống cho mẫu d&acirc;y loa mới AudoQuest Type 9. Nh&agrave; sản xuất sử dụng thiết kế dạng trụ tr&ograve;n v&agrave; vỏ d&acirc;y được bện ch&eacute;o từ c&aacute;c lớp vật liệu c&oacute; độ bền cao rất đặc trưng của d&acirc;y loa AudioQuest. Phần vỏ bọc c&oacute; m&agrave;u đen xen kẽ với m&agrave;u n&acirc;u đỏ gi&uacute;p tăng th&ecirc;m sự bắt mắt v&agrave; nổi bật cho mẫu d&acirc;y loa n&agrave;y.</p> <p style="text-align: justify;">Về mặt kỹ thuật, d&acirc;y loa AudoQuest Type 9 được sử dụng vật liệu dẫn điện cao cấp hơn so với d&acirc;y loa AudoQuest Type 5 được ra đời c&ugrave;ng thời điểm, do đ&oacute; m&agrave; mức gi&aacute; của n&oacute; cũng cao cấp hơn. Nh&agrave; sản xuất đ&atilde; lựa chọn đồng PSC+ để l&agrave;m d&acirc;y dẫn cho mẫu d&acirc;y loa n&agrave;y.</p> <p style="text-align: justify;">Đồng PSC+ l&agrave; loại đồng cao cấp nhất của AudioQuest, được chế tạo với bề mặt mịn m&agrave;ng v&agrave; trơn nhẵn ho&agrave;n hảo, loại bỏ được hết tạp chất v&agrave; tăng độ r&otilde; n&eacute;t đ&aacute;ng kể so với những loại đồng OFHCOCC, 8N v&agrave; c&aacute;c loại đồng cao cấp kh&aacute;c. Đồng thời kh&ocirc;ng c&oacute; bất cứ ranh giới hạt n&agrave;o tồn tại b&ecirc;n trong d&acirc;y dẫn kim loại n&ecirc;n kh&ocirc;ng g&acirc;y n&ecirc;n biến dạng d&acirc;y. Nhờ vậy, những t&iacute;n hiệu &acirc;m thanh được truyền dẫn đảm bảo được sự tinh khiết v&agrave; trung thực đ&aacute;ng khen ngợi.</p> <p style="text-align: justify;">Vật liệu dẫn điện chất lượng, kết hợp với lớp c&aacute;ch điện tốt, c&agrave;ng gi&uacute;p cho mẫu d&acirc;y loa AudoQuest Type 9 n&agrave;y trở n&ecirc;n gi&aacute; trị hơn về mặt chất lượng &acirc;m thanh. Hơn nữa, c&ocirc;ng nghệ triệt ti&ecirc;u nhiễu ồn NDS cũng g&oacute;p phần kh&ocirc;ng nhỏ v&agrave;o việc tạo n&ecirc;n một d&acirc;y loa ti&ecirc;n tiến. C&ocirc;ng nghệ NDS n&agrave;y thực chất l&agrave; c&aacute;c lớp carbon v&agrave; l&aacute; kim loại bao quanh bề mặt c&aacute;c sợi dẫn, đồng thời kết hợp với kỹ thuật khử nhiễu gi&uacute;p kiểm so&aacute;t tiếng ồn v&agrave; m&eacute;o tiếng hiệu quả hơn rất nhiều so với những d&acirc;y loa AudoQuest Type 4 c&ugrave;ng h&atilde;ng.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="day loa AudioQuest Tyde 9 tot " src="/upload_images/images/day-loa-AudoQuest-Type-9-tot.jpg" style="width: 1200px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Ngo&agrave;i ra, c&aacute;c d&acirc;y dẫn sử dụng trong d&acirc;y loa AudoQuest Type 9 cũng c&oacute; k&iacute;ch thước lớn hơn so với c&aacute;c d&acirc;y loa ở tầm gi&aacute; thấp hơn c&ugrave;ng d&ograve;ng. C&aacute;c kỹ sư AudioQuest c&ograve;n cải tiến sản phẩm bằng việc đặt c&aacute;ch c&aacute;c d&acirc;y dẫn xa hơn một ch&uacute;t, gi&uacute;p giảm tương t&aacute;c giữa c&aacute;c d&acirc;y dẫn liền kề l&ecirc;n đến 35%.</p> <p style="text-align: justify;">Hơn nữa, thiết kế d&acirc;y dẫn dạng sợi rắn đặc trưng của h&atilde;ng d&acirc;y c&aacute;p Mỹ n&agrave;y c&ograve;n mang lại cho d&acirc;y loa AudoQuest Type 9 khả năng giảm thiểu tương t&aacute;c sợi rất hiệu quả. Nhờ đ&oacute;, d&acirc;y loa n&agrave;y c&oacute; thể hạn chế tối đa biến dạng d&acirc;y, đảm bảo t&iacute;n hiệu nguy&ecirc;n vẹn được truyền dẫn từ ampli đến loa.</p> <p style="text-align: justify;">D&acirc;y loa AudoQuest Type 9 sử dụng cấu tr&uacute;c d&acirc;y Star-Quad, giống như t&ecirc;n của d&ograve;ng sản phẩm. C&oacute; tới 4 d&acirc;y dẫn trong cấu tr&uacute;c d&acirc;y loa n&agrave;y, ch&uacute;ng được đan xoắn lại với nhau, gi&uacute;p l&agrave;m giảm thời gian nhiễm bẩn t&iacute;n hiệu, giữ được độ động v&agrave; sự r&otilde; r&agrave;ng trong mọi t&iacute;n hiệu &acirc;m thanh được dẫn truyền.</p> <p style="text-align: justify;">Trong thiết kế của d&acirc;y loa AudoQuest Type 9, đầu jack cắm cũng được chế tạo theo ti&ecirc;u chuẩn cao. Đầu jack cắm bắp chuối được sử dụng cho d&acirc;y loa n&agrave;y l&agrave;m từ đồng, được mạ bạc tỉ mỉ để tăng chất lượng kết nối t&iacute;n hiệu. C&ugrave;ng với đ&oacute;, c&ocirc;ng nghệ h&agrave;n nguội được ứng dụng gi&uacute;p kết nối d&acirc;y dẫn v&agrave; đầu jack cắm rất chặt chẽ m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; bất cứ một biến dạng n&agrave;o xảy ra, đảm bảo t&iacute;nh to&agrave;n vẹn cho d&acirc;y loa AudoQuest Type 9.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="day loa AudioQuest Tyde 9 " src="/upload_images/images/day-loa-AudoQuest-Type-9.jpg" style="width: 1200px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Với tất cả những trang bị cả về đặc điểm h&igrave;nh thức đến cấu tr&uacute;c, vật liệu v&agrave; những c&ocirc;ng nghệ ti&ecirc;n tiến, độc quyền của thương hiệu AudioQuest, d&acirc;y loa AudoQuest Type 9 thực sự l&agrave; một sản phẩm phụ kiện audio chất lượng. Mẫu d&acirc;y loa n&agrave;y sẽ l&agrave; cầu nối xuất sắc cho bất cứ hệ thống &acirc;m thanh n&agrave;o từ nghe nhạc đến xem phim, c&ugrave;ng mức gi&aacute; rất phải chăng.</p> <p style="text-align: justify;"><b>C&aacute;c bạn c&oacute; thể tham khảo sản phẩm kh&aacute;c tại đ&acirc;y&nbsp;</b></p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> <p class="embed-container"><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/RZdFTfk9SNU"></iframe></p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style>" ["image"]=> string(75) "images/products/2020/02/11/original/day-loa-audoquest-type-9_1581416305.jpg" ["video"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "37" ["manufactory_alias"]=> string(10) "audioquest" ["manufactory_name"]=> string(10) "AudioQuest" ["manufactory_image"]=> string(0) "" ["model"]=> string(17) "AudioQuest Type 9" ["model_alias"]=> NULL ["model_name"]=> NULL ["tablename"]=> string(24) "fs_products_thiet_bi_day" ["price"]=> string(8) "13140000" ["price_old"]=> string(8) "13140000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["quantity"]=> string(1) "2" ["currency"]=> string(3) "VND" ["created_time"]=> string(19) "2020-02-10 10:07:59" ["edited_time"]=> string(19) "2021-06-21 15:49:44" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "2925" ["hits"]=> string(1) "0" ["sale_count"]=> string(1) "0" ["keyword"]=> NULL ["tags"]=> string(0) "" ["favourite"]=> string(1) "0" ["types"]=> NULL ["seo_title"]=> string(82) "Bán dây loa AudoQuest Type 9 giá tốt, chất lượng cao, nhập khẩu Mỹ" ["seo_keyword"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(182) "Phân phối dây tín hiệu,dây loa cao cấp tại AudioHanoi. Liên hệ Mr Thu: 098 554 7788 để đựợc tư vấn thắc mắc và giá bán về dây loa AudoQuest Type 9" ["status"]=> NULL ["products_related"]=> string(0) "" ["news_related"]=> NULL ["comments_total"]=> string(1) "0" ["comments_unread"]=> string(1) "0" ["comments_last_time"]=> NULL ["comments_published"]=> string(1) "0" ["show_in_home"]=> string(1) "1" ["date_start"]=> NULL ["date_end"]=> NULL ["is_hotdeal"]=> NULL ["warranty"]=> string(9) "12 tháng" ["specs"]=> string(0) "" ["is_hot"]=> string(1) "0" ["specs_copy"]=> NULL ["rating_count"]=> string(1) "0" ["rating_sum"]=> string(1) "0" ["colors"]=> string(0) "" ["image_spec"]=> string(75) "images/products/2020/02/11/original/day-loa-audoquest-type-9_1581416297.jpg" ["is_promotion"]=> NULL ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["lengths"]=> string(0) "" ["action_id"]=> string(2) "22" ["action_name"]=> string(9) "lannguyen" ["seo_canonical"]=> string(62) "https://audiohanoihifi.com/day-loa-audoquest-type-9-p3250.html" } [18]=> object(stdClass)#41 (68) { ["id"]=> string(4) "3223" ["name"]=> string(32) "Đầu phát Dune HD Pro 4K Plus" ["code"]=> NULL ["alias"]=> string(28) "dau-phat-dune-hd-pro-4k-plus" ["category_id"]=> string(3) "265" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",265,172," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(18) "Phụ kiện khác" ["category_alias"]=> string(12) "ph-ki-n-kh-c" ["category_alias_wrapper"]=> string(23) ",ph-ki-n-kh-c,phu-kien," ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary"]=> string(1082) "<p>-&nbsp;Đầu ph&aacute;t Dune HD Pro 4K Plus sản xuất tại Trung Quốc<br /> -&nbsp;Đầu ph&aacute;t media 4K Dune HD thế hệ mới với 4Kp60, HDR, BT.2020, HDMI 2.0a<br /> -&nbsp;H&agrave;ng triệu ứng dụng Android + nhiều plugin Dune HD kh&aacute;c nhau trong đầu ph&aacute;t&nbsp;<br /> -&nbsp;Ph&aacute;t c&aacute;c định dạng tệp Hi-End (bao gồm BD ISO, BD3D ISO, DTS: X, Dolby Atmos) từ bất kỳ nguồn n&agrave;o (bao gồm NFS v&agrave; SMB)<br /> -&nbsp;Hỗ trợ kết nối ổ đĩa quang ngo&agrave;i<br /> -&nbsp;Bộ nhớ&nbsp;flash 16 GB v&agrave; RAM 2 GB để hỗ trợ c&aacute;c ứng dụng nặng v&agrave; đảm bảo hiệu năng tốt<br /> - Bao gồm 1 điều khiển từ xa IR cao cấp với chức năng học tập v&agrave; 1 điều khiển từ xa t&iacute;ch hợp<br /> - M&agrave;u sắc: Black&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>" ["summary_auto"]=> string(440) "Vật liệu: NhômKích thước: 55 x 200 x 143mmMầu sắc: BlackNước sản xuất: ChinaDòng: Dune HD Premium Models" ["description"]=> string(12466) "<p style="text-align: justify;">Ng&agrave;y nay, nhu cầu sử dụng những chiếc đầu ph&aacute;t video chất lượng cao ng&agrave;y c&agrave;ng nhiều. Người d&ugrave;ng kh&ocirc;ng ngừng t&igrave;m kiếm những model c&oacute; thiết tốt nhất với sự đầu tư của họ để c&oacute; được những trải nghiệm &acirc;m thanh, h&igrave;nh ảnh hay nhất. Dune HD Pro 4K Plus l&agrave; chiếc đầu ph&aacute;t đa phương tiện cao cấp thế hệ mới nhất của thương hiệu Dune, sẽ l&agrave; một lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn sở hữu một chiếc đầu ph&aacute;t nhỏ gọn, ẩn chứa b&ecirc;n trong l&agrave; h&agrave;ng loạt những c&ocirc;ng nghệ tối t&acirc;n nhất hiện hay. V&agrave; một yếu tố đ&aacute;ng để người d&ugrave;ng lựa chọn nữa ch&iacute;nh l&agrave; mức gi&aacute; b&aacute;n rất dễ chịu để hầu hết người d&ugrave;ng c&oacute; thể dễ d&agrave;ng tiếp cận.</p> <h2 style="text-align: justify;">Đặc điểm h&igrave;nh thức của Dune HD Pro 4K Plus ch&iacute;nh h&atilde;ng</h2> <p style="text-align: justify;">Dune HD Pro 4K Plus l&agrave; phi&ecirc;n bản n&acirc;ng cấp đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; của chiếc <a href="https://audiohanoihifi.com/dau-phat-dune-hd-pro-4k-plus-p3223.html">đầu ph&aacute;t Dune HD Pro 4K</a> ở ph&acirc;n kh&uacute;c nhập m&ocirc;n. Nh&agrave; sản xuất vẫn giữ lại những ưu điểm của thế hệ cũ để ph&aacute;t triển sản phẩm mới, mang đến cho người d&ugrave;ng một chiếc đầu ph&aacute;t chất lượng cao để xem phim.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="dau phat dune hd pro 4k plus" src="/upload_images/images/dau-phat-Dune-HD-Pro-4K-Plus(1).jpg" style="width: 1100px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Giống như hầu hết những chiếc đầu ph&aacute;t mang thương hiệu Dune kh&aacute;c, Dune HD Pro 4K Plus cũng c&oacute; một kiểu d&aacute;ng rất gọn g&agrave;ng, với chiều cao 55mm, chiều rộng 200mm, chiều s&acirc;u 143mm, c&ugrave;ng trọng lượng rất nhẹ. Nhờ k&iacute;ch cỡ n&agrave;y, đầu ph&aacute;t Dune HD Pro 4K Plus cho ph&eacute;p người d&ugrave;ng đặt b&ecirc;n tr&ecirc;n những thiết bị audio kh&aacute;c như ampli, đầu CD,&hellip; m&agrave; kh&ocirc;ng ảnh hưởng đến chất lượng tr&igrave;nh diễn của những thiết bị kh&aacute;c.</p> <p style="text-align: justify;">Khung m&aacute;y được l&agrave;m từ nh&ocirc;m phay, được phủ sơn m&agrave;u đen l&ecirc;n bề mặt. Ph&iacute;a trước l&agrave; 1 m&agrave;n h&igrave;nh hiển thị m&agrave;u đen chữ trắng rất dễ nh&igrave;n. M&agrave;n h&igrave;nh n&agrave;y sẽ hiển thị giờ đồng hồ khi ở chế độ chờ hoặc thời gian của video đang tr&igrave;nh chiếu.</p> <p style="text-align: justify;">Thiết bị n&agrave;y kh&ocirc;ng c&oacute; quạt gi&oacute;, nhưng hai b&ecirc;n sườn, ph&iacute;a sau khung m&aacute;y l&agrave; những khe hở gi&uacute;p tản nhiệt cho bảng mạch b&ecirc;n trong, để l&agrave;m m&aacute;t thiết bị nhanh ch&oacute;ng, g&oacute;p phần tăng tuổi thọ cho Dune HD Pro 4K Plus.</p> <p style="text-align: justify;">Ph&iacute;a sau của chiếc đầu ph&aacute;t Dune HD Pro 4K Plus l&agrave; hệ thống c&aacute;c cổng kết nối đa nhiệm. Nh&agrave; sản xuất c&ograve;n gắn sẵn 2 ăng-ten wifi tương tự như c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c của thương hiệu Dune, cung cấp khả năng bắt s&oacute;ng wiffi cho thiết bị rất ổn định v&agrave; linh hoạt.</p> <h2 style="text-align: justify;">Thiết kế kỹ thuật v&agrave; những t&iacute;nh năng nổi bật của đầu ph&aacute;t Dune HD Pro 4k Plus</h2> <p style="text-align: justify;">Chiếc dầu ph&aacute;t Dune HD Pro 4K Plus l&agrave; nơi hội tụ tụ của những c&ocirc;ng nghệ giải tr&iacute; hiện đại nhất hiện nay như tr&igrave;nh ph&aacute;t Video 4Kp60 HDR chất lượng cao, l&agrave;m thiết bị Android Smart TV cho Tivi thường, hỗ trợ &acirc;m thanh HD, hỗ trợ BD3D, đầu v&agrave;o HDMI, khay chứa ổ cứng HDD 3.5&rdquo;.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="dau phat dune hd pro 4k plus mat sau" src="/upload_images/images/dau-phat-Dune-HD-Pro-4K-Plus-mat-sau(1).jpg" style="width: 1100px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Đầu ph&aacute;t Dune HD Pro 4K Plus hỗ trợ c&aacute;c chuẩn video mới nhất hiện nay như 4Kp60, HDR, BT.2020, HDMI 2.0a. N&oacute; c&ograve;n cung cấp cho người d&ugrave;ng những trải nghiệm thuận tiện hơn bao giờ hết nhờ kết hợp giữa hệ điều h&agrave;nh Dune HD v&agrave; hệ sinh th&aacute;i Android.</p> <p style="text-align: justify;">Tr&ecirc;n chiếc đầu ph&aacute;t Dune HD Pro 4K Plus c&ograve;n sử dụng giao diện Dune HD GUI nổi tiếng, được ph&aacute;t triển v&agrave; cải tiến trong nhiều năm qua, để c&oacute; thế những chức năng mới ấn tượng như tự động nhận dạng phim trong danh s&aacute;ch file lưu trữ, cải thiện hỗ trợ cho chuỗi chương tr&igrave;nh truyền h&igrave;nh trong danh mục Phim v&agrave; Bộ sưu tập My Collection&hellip;</p> <p style="text-align: justify;">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, giao diện Dune HD GUI n&agrave;y được t&iacute;ch hợp đồng thời với hệ điều h&agrave;nh Android, kết hợp với tất cả c&aacute;c lợi &iacute;ch của những ứng dụng nghe nh&igrave;n tr&ecirc;n đầu ph&aacute;t Dune HD với nền tảng Linux v&agrave; tr&igrave;nh duyệt Android TV Box tr&ecirc;n c&ugrave;ng một thiết bị.</p> <p style="text-align: justify;">Hơn nữa, model n&agrave;y c&ograve;n c&oacute; tr&igrave;nh quản l&iacute; Dune HD Media Center, đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng với c&aacute;c plugin Dune HD kh&aacute;c nhau v&agrave; h&agrave;ng triệu ứng dụng Android đều c&oacute; sẵn, cho ph&eacute;p c&ugrave;ng sử dụng tr&ecirc;n đầu ph&aacute;t Dune HD Pro 4K Plus.</p> <p style="text-align: justify;">Đặc biệt, đầu ph&aacute;t Dune HD Pro 4K Plus c&ograve;n được trang bị c&ocirc;ng nghệ mới của h&atilde;ng đ&oacute; l&agrave; Android Playback Accelerator. C&ocirc;ng nghệ n&agrave;y sẽ l&agrave;m nhiệm vụ quản l&yacute; t&agrave;i nguy&ecirc;n của hệ điều h&agrave;nh Android, giảm thiểu ảnh hưởng của hệ điều h&agrave;nh Android tr&ecirc;n đầu ph&aacute;t, cung cấp &acirc;m thanh, h&igrave;nh ảnh, video chất lượng cao.</p> <p style="text-align: justify;">Thiết bị n&agrave;y c&ograve;n c&oacute; CPU đa l&otilde;i v&agrave; GPU mới rất mạnh mẽ, c&ugrave;ng c&ocirc;ng cụ hiển thị giao diện người d&ugrave;ng GUI được tối ưu h&oacute;a để đảm bảo c&oacute; được sự ổn định, mượt m&agrave; hơn rất nhiều trong qu&aacute; tr&igrave;nh sử dụng, so với đầu ph&aacute;t Dune HD Pro 4K.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="dau phat dune hd pro 4k plus nghieng" src="/upload_images/images/dau-phat-Dune-HD-Pro-4K-Plus-nghieng(1).jpg" style="width: 1100px;" /></p> <p style="text-align: justify;">Kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; vậy, đầu ph&aacute;t Dune HD Pro 4K Plus c&ograve;n hỗ trợ nhiều định dạng &acirc;m thanh v&agrave; video kỹ thuật số mới nhất hiện nay, bao gồm: codec video HEVC với m&atilde; h&oacute;a m&agrave;u 10 bit, chất lượng 4K v&agrave; HD chất lượng cao với tốc độ bit rất cao, tất cả c&aacute;c chuẩn video 3D hiện đại như MVC, Side by side v&agrave; Top and Bottom, c&aacute;c định dạng &acirc;m thanh hiend, bao gồm định dạng &acirc;m thanh DTS: X v&agrave; Dolby Atmos.</p> <p style="text-align: justify;">Đầu ph&aacute;t Dune HD Pro 4K Plus được trang bị bộ nhớ RAM 2GB, bộ nhớ flash 16GB. C&ugrave;ng với đ&oacute; l&agrave; đầy đủ c&aacute;c cổng v&agrave;o quen thuộc như, cổng USB 3.0 tốc độ cao, 3 cổng USB 2.0, cổng mạng Ethernet v&agrave; kết nối Wi-Fi kh&ocirc;ng d&acirc;y băng tần k&eacute;p 802.11ac, cổng xuất h&igrave;nh ảnh v&agrave; &acirc;m thanh HDMI 2.0. Người d&ugrave;ng c&oacute; thể t&igrave;m thấy 1 cổng cắm thẻ nhớ SD (mặt h&ocirc;ng, b&ecirc;n cạnh ng&otilde; USB 2.0), cổng USB Type C - chuẩn kết nối USB mới nhất hiện nay. Đối với cổng xuất t&iacute;n hiệu của đầu ph&aacute;t Dune HD Pro 4K Plus cũng rất đa dạng, gồm cổng HDMI 2.0a, HDMI Sound Only, Optical, Coaxial, A/V, RCA, Balance&hellip;</p> <p style="text-align: justify;">To&agrave;n bộ qu&aacute; tr&igrave;nh hoạt động của chiếc đầu ph&aacute;t bộ khuếch đại tai nghe với ng&otilde; ra 6.35mm sẽ được kiểm so&aacute;t th&ocirc;ng qua 2 chiếc điều khiển từ xa. Trong đ&oacute; c&oacute; 1 điều khiển hồng ngoại cao cấp v&agrave; 1 điều khiển Bluetooh với t&iacute;nh năng AirMouse, hỗ trợ người d&ugrave;ng dễ d&agrave;ng điều khiển thiết bị.</p> <p style="text-align: justify;">Tất cả những ưu thế n&agrave;y cho thấy gi&aacute; trị thực sự của một chiếc đầu ph&aacute;t xem phim chất lượng v&agrave; Dune HD Pro 4K Plus sẽ l&agrave; một model ho&agrave;n hảo để trở th&agrave;nh một phần quan trọng trong những hệ thống xem phim gia đ&igrave;nh cao cấp.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>C&aacute;c bạn c&oacute; thể tham khảo c&aacute;c sản phẩm kh&aacute;c tại đ&acirc;y</strong>&nbsp;</p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> <p class="embed-container"><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/QFHjGxQtaqw"></iframe></p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style>" ["image"]=> string(79) "images/products/2019/12/16/original/dau-phat-dune-hd-pro-4k-plus_1576476665.jpg" ["video"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "90" ["manufactory_alias"]=> string(7) "dune-hd" ["manufactory_name"]=> string(7) "Dune HD" ["manufactory_image"]=> string(0) "" ["model"]=> string(19) "Dune HD Pro 4K Plus" ["model_alias"]=> NULL ["model_name"]=> NULL ["tablename"]=> string(21) "fs_products_gia_do_ke" ["price"]=> string(1) "0" ["price_old"]=> string(1) "0" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["quantity"]=> string(1) "1" ["currency"]=> string(3) "VND" ["created_time"]=> string(19) "2019-11-20 16:04:05" ["edited_time"]=> string(19) "2020-07-10 16:06:24" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "2899" ["hits"]=> string(1) "0" ["sale_count"]=> string(1) "0" ["keyword"]=> NULL ["tags"]=> string(0) "" ["favourite"]=> string(1) "0" ["types"]=> NULL ["seo_title"]=> string(103) "Bán đầu phát Dune HD Ultra Pro 4K Plus giá tốt, chất lượng cao, nhập khẩu Trung Quốc" ["seo_keyword"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(211) "Phân phối các dòng phụ kiện nhập khẩu 100% chính hãng cao cấp tại AudioHanoi. Liên hệ Mr Thu: 098 554 7788 để được tư vấn và giá bán về đầu phát Dune HD Ultra Pro 4K Plus" ["status"]=> NULL ["products_related"]=> string(0) "" ["news_related"]=> NULL ["comments_total"]=> string(1) "0" ["comments_unread"]=> string(1) "0" ["comments_last_time"]=> NULL ["comments_published"]=> string(1) "0" ["show_in_home"]=> string(1) "1" ["date_start"]=> NULL ["date_end"]=> NULL ["is_hotdeal"]=> NULL ["warranty"]=> string(9) "12 tháng" ["specs"]=> string(0) "" ["is_hot"]=> string(1) "0" ["specs_copy"]=> NULL ["rating_count"]=> string(1) "0" ["rating_sum"]=> string(1) "0" ["colors"]=> string(3) ",8," ["image_spec"]=> string(82) "images/products/2019/12/17/original/dau-phat-dune-hd-pro-4k-plus-kt_1576549002.jpg" ["is_promotion"]=> NULL ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["lengths"]=> string(0) "" ["action_id"]=> string(2) "22" ["action_name"]=> string(9) "lannguyen" ["seo_canonical"]=> string(66) "https://audiohanoihifi.com/dau-phat-dune-hd-pro-4k-plus-p3223.html" } [19]=> object(stdClass)#42 (68) { ["id"]=> string(4) "3210" ["name"]=> string(64) "Chặn đĩa than Torqueo Audio T – Clamp 18 Karat gold plated" ["code"]=> NULL ["alias"]=> string(60) "chan-dia-than-torqueo-audio-t-–-clamp-18-karat-gold-plated" ["category_id"]=> string(3) "265" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",265,172," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(18) "Phụ kiện khác" ["category_alias"]=> string(12) "ph-ki-n-kh-c" ["category_alias_wrapper"]=> string(23) ",ph-ki-n-kh-c,phu-kien," ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary"]=> string(728) "<p>- Chặn đĩa than Torqueo Audio T &ndash; Clamp&nbsp;18 Karat gold plated sản xuất tại &Yacute;<br /> - C&oacute; khả năng gi&uacute;p m&acirc;m đĩa than chơi được những đĩa nhạc bị cong, v&ecirc;nh nhẹ<br /> - Được thiết kế để đem đến &acirc;m thanh chi tiết, &ldquo;sạch&rdquo; nhất<br /> - L&agrave;m từ đồng thau đỏ Gunmetal v&agrave; đồng CuZn19Sn<br /> - Được sơn hai lớp bảo vệ DuPont chống tia cực t&iacute;m v&agrave; chống trầy xước<br /> - Được mạ v&agrave;ng 18k&nbsp;<br /> - M&agrave;u Sắc: gold</p>" ["summary_auto"]=> string(489) "Vật liệu: Entirely manufactured with noble metals – Brass CuZn19Sn and BronzeTrọng lượng: 450gr/chiếcMầu sắc: GoldNước sản xuất: ÝDòng: Phụ kiện" ["description"]=> string(0) "" ["image"]=> string(107) "images/products/2019/08/20/original/chan-dia-than-torqueo-auido-t-clamp-18-karat-gold-plated_1566272564.jpg" ["video"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "71" ["manufactory_alias"]=> string(7) "torqueo" ["manufactory_name"]=> string(7) "Torqueo" ["manufactory_image"]=> string(0) "" ["model"]=> string(46) "Torqueo Audio T – Clamp 18 Karat gold plated" ["model_alias"]=> NULL ["model_name"]=> NULL ["tablename"]=> string(21) "fs_products_gia_do_ke" ["price"]=> string(8) "19140000" ["price_old"]=> string(8) "19140000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["quantity"]=> string(1) "1" ["currency"]=> string(3) "VND" ["created_time"]=> string(19) "2019-08-20 10:19:59" ["edited_time"]=> string(19) "2020-12-09 17:07:22" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "2888" ["hits"]=> string(1) "0" ["sale_count"]=> string(1) "0" ["keyword"]=> NULL ["tags"]=> string(0) "" ["favourite"]=> string(1) "0" ["types"]=> NULL ["seo_title"]=> string(118) "Bán chặn đĩa than Torqueo Audio T – Clamp 18 Karat gold plated giá tốt, chất luợng cao, nhập khẩu Ý" ["seo_keyword"]=> string(0) "" ["seo_description"]=> string(237) "Phân phối các dòng phụ kiện nhập khẩu 100% chính hãng cao cấp tại AudioHanoi. Liên hệ Mr Thu: 098 554 7788 để được tư vấn và giá bán về chặn đĩa than Torqueo Audio T – Clamp 18 Karat gold plated" ["status"]=> NULL ["products_related"]=> string(0) "" ["news_related"]=> NULL ["comments_total"]=> string(1) "0" ["comments_unread"]=> string(1) "0" ["comments_last_time"]=> NULL ["comments_published"]=> string(1) "0" ["show_in_home"]=> string(1) "1" ["date_start"]=> NULL ["date_end"]=> NULL ["is_hotdeal"]=> NULL ["warranty"]=> string(10) "12 tháng" ["specs"]=> string(0) "" ["is_hot"]=> string(1) "0" ["specs_copy"]=> NULL ["rating_count"]=> string(1) "0" ["rating_sum"]=> string(1) "0" ["colors"]=> string(4) ",29," ["image_spec"]=> string(107) "images/products/2019/08/20/original/chan-dia-than-torqueo-auido-t-clamp-18-karat-gold-plated_1566272575.jpg" ["is_promotion"]=> NULL ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["lengths"]=> string(0) "" ["action_id"]=> string(2) "27" ["action_name"]=> string(9) "content02" ["seo_canonical"]=> string(98) "https://audiohanoihifi.com/chan-dia-than-torqueo-audio-t-–-clamp-18-karat-gold-plated-p3210.html" } }
Máy rửa đĩa than Degritter Automatic RCM

Máy rửa đĩa than Degritter Automatic RCM

Liên hệ

 

Máy rửa đĩa than Degritter Automatic RCM

Liên hệ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Máy rửa đĩa than Degritter Automatic RCM sản xuất tại Estonia
Thiết kế bể vệ sinh có đến bốn bộ phát siêu âm
- Bảng điều khiển kết nối trục tiếp với các cảm ứng
- Mạch khuếch đại siêu âm sở hữu mức công suất đến 340 watt
- Tính năng Frequency Sweep có khả năng loại bỏ tối ưu bụi bẩn

- Màu sắc: White, Black

Ổ cắm A.R.T Double Wall Outlet With Clamp

Ổ cắm A.R.T Double Wall Outlet With Clamp

7.920.000 ₫

 

Ổ cắm A.R.T Double Wall Outlet With Clamp

7.920.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Ổ cắm A.R.T Double Wall Outlet With Clamp sản xuất tại Ý
- Được thiết kế dạng ổ cắm đôi gắn tường với tạo hình khá cao cấp
- Dùng chất liệu nhôm cao cấp với thiết kế rất chắc chắn và thiết kế tĩnh điện
- Mạ vàng ở điểm tiếp xúc của ổ cắm tăng chất lượng kết nối tín hiệu

- Màu sắc: Blue

Dây tín hiệu cuộn A.R.T 1.0

Dây tín hiệu cuộn A.R.T 1.0

612.000 ₫

 

Dây tín hiệu cuộn A.R.T 1.0

612.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Dây tín hiệu cuộn A.R.T 1.0 sản xuất tại Ý
- Sử dụng làm dây cáp kết nối Micro, Interconnect, Headphone và cả nhạc cụ
- Sở hữu lõi dây dẫn dạng bó với nhiều sợi nhỏ, được làm tự hỗn hợp đồng 
- Trang bị rất nhiều lớp bọc cách điện và lớp chống nhiễu

 

Dây tín hiệu A.R.T Analysts EVO XLR

Dây tín hiệu A.R.T Analysts EVO XLR

446.400.000 ₫

 

Dây tín hiệu A.R.T Analysts EVO XLR

446.400.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Dây tín hiệu A.R.T Analysts EVO XLR sản xuất tại Ý
Lớp vỏ dây cùng các tấm chắn đặc biệt giúp bảo vệ an toàn cho phần lõi dây
- Công nghệ A.R.T "Q-Damper" độc quyền của A.R.T
- Sử dụng cấu trúc dây dẫn gồm nhiều sợi đồng nguyên chất HCC và kết hợp với tỉ lệ bạc nguyên chất và vàng nguyên chất
- Lớp bọc chống nhiễu sở hữu 2 lớp lưới đồng nguyên chất 0,05mm cách nhau 10 lớp Polyetylen dệt
- Điện môi được dệt từ Polyester Filament, cùng lớp phủ Polyme Polymer mật độ Siêu cao
- Phích cắm XLR làm từ đồng Green và có lớp mạ chống điện từ

 

Dây tín hiệu A.R.T Super SE XLR

Dây tín hiệu A.R.T Super SE XLR

208.800.000 ₫

 

Dây tín hiệu A.R.T Super SE XLR

208.800.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Dây tín hiệu A.R.T Super SE XLR sản xuất tại Ý
- Vật liệu dẫn điện sử dụng bạc nguyên chất, kết hợp với đồng nguyên chất HCC, bề mặt sợi dẫn phủ lớp hổ phách mỏng
- Dây dẫn có cấu trúc dạng nhiều sợi và tiết diện dây lớn
- Ứng dụng công nghệ ART "Q-Damper"
- Vật liệu cách điện dệt Polyester Filament và phủ lớp Polyme Polymer mật độ siêu cao
- Sở hữu thiết kế Woven Triguard chống lại nhiễu trường điện từ
- Đầu jack XLR làm bằng đồng Green

 

Dây tín hiệu A.R.T Super SE RCA

Dây tín hiệu A.R.T Super SE RCA

201.600.000 ₫

 

Dây tín hiệu A.R.T Super SE RCA

201.600.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Dây tín hiệu A.R.T Super SE RCA sản xuất tại Ý
- Lớp vỏ màu xanh dương kết hợp màu xanh da trời
- Đầu jack RCA được làm từ đồng Green và được mạ Rose Gold
- Lõi dây dẫn sở hữu cấu trúc dạng nhiều sợi, 
- Sử dụng vật liệu dẫn điện gồm nhiều sợi bạc nguyên chất và đồng nguyên chất HCC, được phủ riêng lớp hổ phách
- Công nghệ ART "Q-Damper" giúp giảm xâm nhập của nhiễu EMI
- Lớp bọc chống nhiễu là 2 lớp vật liệu hàn đặc biệt của ART và lưới đồng nguyên chất 0,05mm
- Lớp cách điện thì được dệt từ Polyester Filament và có lớp phủ Polyme Polymer mật độ siêu cao

 

Dây nguồn A.R.T Super SE

Dây nguồn A.R.T Super SE

106.200.000 ₫

 

Dây nguồn A.R.T Super SE

106.200.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Dây nguồn A.R.T Super SE sản xuất tại Ý
Lớp vỏ bện kết hợp giữa 2 màu xanh đậm/nhạt
- Thiết kế phần lõi nhiều sợi bạc nguyên chất và đồng nguyên chất HCC và phủ lớp hổ phách mỏng
- Trang bị 2 lớp bọc chống nhiễu làm bằng hỗn hợp giữa vật liệu hàn đặc biệt và lưới đồng nguyên chất 0.05mm
- Xử lí nhiệt và ngăn cách bởi 6 lớp Polyethylene dệt đặc biệt
- Bổ sung công nghệ A.R.T Q-Damper đặc trưng
- Chất cách điện là Polyester Filament, phủ Polymer mật độ siêu cao
- Đầu jack IEC làm từ đồng xanh và được mạ chống điện từ

 

 

Dây loa A.R.T Super SE

Dây loa A.R.T Super SE

698.400.000 ₫

 

Dây loa A.R.T Super SE

698.400.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Dây loa A.R.T Super SE sản xuất tại Ý
- Lớp vỏ bện màu xanh dương kết hợp màu xanh nước biển
- Sử dụng đầu jack càng cua, được làm từ đồng Green với đầu nối mạ màng hồng
- Dây dẫn dạng sợi bó làm từ bạc nguyên chất kết hợp với đồng HCC, phủ một lớp hổ phách rất mỏng để chống oxy hóa
- Ứng dụng công nghệ A.R.T Q-Damper độc quyền của hãng
- Sở hữu một tấm chắn Woven Triguard được dệt để chống lại nhiễu từ

 

Dây tín hiệu A.R.T Monolith SE XLR

Dây tín hiệu A.R.T Monolith SE XLR

68.400.000 ₫

 

Dây tín hiệu A.R.T Monolith SE XLR

68.400.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Dây tín hiệu A.R.T Monolith SE XLR  sản xuất tại Ý
- Cung cấp các kết nối cân bằng và sở hữu đầu jack kết nối XLR
- Thiết kế dây dẫn dạng sợi bó, được cố định hình học
- Vật liệu dẫn điệnlà đồng nguyên chất HCC và được phủ một lớp hổ phách
- Sử dụng lớp cách điện được dệt từ sợi Polyethylen mật độ siêu cao và sợi Polyester
- Trang bị lớp bọc chống nhiễu được làm từ 2 lớp lưới đồng nguyên chất 0,05mm
- Bổ sung công nghệ A.R.T Q-Damper độc quyền của A.R.T


 

Dây tín hiệu A.R.T Monolith SE RCA

Dây tín hiệu A.R.T Monolith SE RCA

63.324.000 ₫

 

Dây tín hiệu A.R.T Monolith SE RCA

63.324.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Dây tín hiệu A.R.T Monolith SE RCA sản xuất tại Ý
- Sở hữu dây dẫn với nhiều sợi dẫn nhỏ trong một bó
- Dây dẫn sử dụng vật liệu là đồng nguyên chất HCC và phủ một lớp hổ phách
- Trang bị lớp bọc chống nhiễu, được làm từ 2 lớp lưới đồng nguyên chất 0,05mm
- Lớp điện môi được dệt từ sợi Polyethylen mật độ siêu cao và sợi Polyester
- Ứng dụng công nghệ A.R.T Q-Damper giảm thiểu nhiễu EMI và cải thiện S/N
- Đầu jack RCA được làm từ đồng Green với đầu nối được mạ vàng hồng

 

Dây nguồn A.R.T Monolith SE

Dây nguồn A.R.T Monolith SE

45.000.000 ₫

 

Dây nguồn A.R.T Monolith SE

45.000.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Dây nguồn A.R.T Monolith SE sản xuất tại Ý
- Vỏ sử dụng các lớp vật liệu màu xanh dương và trắng kết hợp với nhau giống như da rắn
- Sử dụng dây dẫn được làm từ đồng nguyên chất HCC, được phủ riêng bởi một lớp hổ phách
- Ứng dụng công nghệ A.R.T Q-Damper độc quyền của hãng
- Có 8 lớp điện môi và lớp bọc chống nhiễu trên mỗi dây 
- S
ử dụng 2 lớp lưới đồng nguyên chất 0,05mm được xử lý nhiệt
- Chất cách điện được dệt từ sợi Polyethylen mật độ siêu cao và sợi Polyester

 

Dây loa A.R.T Monolith SE

Dây loa A.R.T Monolith SE

126.000.000 ₫

 

Dây loa A.R.T Monolith SE

126.000.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Dây loa A.R.T Monolith SE sản xuất tại Ý
- Trang bị đầu jack càng cua, làm từ đồng Green và được mạ vàng kỹ lưỡng
- Lớp vỏ bện màu xanh dương, kết hợp màu trắng rất nổi
- Hình dạng lõi bao gồm nhiều sợi đồng HHC nguyên chất, phủ một lớp hổ phách rất mỏng
- Sở hữu lớp điện môi được dệt từ sợi Polyethylen mật độ siêu cao và sợi Polyester
- Ứng dụng công nghệ A.R.T "Q-Damper" độc quyền của A.R.T

 

Máy rửa đĩa than Opera Consonance RCM-C

Máy rửa đĩa than Opera Consonance RCM-C

89.000.000 ₫

 

Máy rửa đĩa than Opera Consonance RCM-C

89.000.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Máy rửa đĩa than Opera Consonance RCM-C sản xuất tại Trung Quốc
- Thiết kế đơn giản, dễ sử dụng
- Cung cấp chế độ hút khô mặt đĩa
- Vận hành êm ái, độ ồn thấp
- Màu sắc: Black

Lọc nguồn AudioQuest Niagara 3000

Lọc nguồn AudioQuest Niagara 3000

72.000.000 ₫

 

Lọc nguồn AudioQuest Niagara 3000

72.000.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Lọc nguồn AudioQuest Niagara 3000 sản xuất tại Mỹ 
- Sử dụng công nghệ Ground-Noise Dissipation triêt tiêu nhiễu ồn tiếp địa
- Chống sung sét lan truyền đặc biệt
- Loại bỏ nhiễu ồn nhưng không giới hạn dòng điện
- Màu sắc: Black 

Dây nguồn cuộn AudioQuest Mistral

Dây nguồn cuộn AudioQuest Mistral

2.400.000 ₫

 

Dây nguồn cuộn AudioQuest Mistral

2.400.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Dây nguồn cuộn AudioQuest Mistral thương hiệu Mỹ 
- Dây dẫn được làm từ đồng PSC+ kết hợp với đồng LGC
- Ứng dụng công nghệ triệt tiêu nhiễu ồn tiếp địa GND
- Dây dẫn được thiết kế theo cấu trúc True-Concentric Conductors
- Dây dẫn có tính định hướng

Dây loa AudioQuest Type 5

Dây loa AudioQuest Type 5

7.770.000 ₫

 

Dây loa AudioQuest Type 5

7.770.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Dây loa AudioQuest Type 5 thương hiệu Mỹ 
- Được sản xuất dựa trên những kỹ thuật, vật liệu tiên tiến của dây loa AudioQuest Type 4 
- Dây dẫn được làm từ sự kết hợp giữa đồng PSC+ và đồng LGC Sonic-Signature 
- Sử dụng công nghệ triệt tiêu nhiễu ồn NDS
- Dây dẫn lõi rắn đơn, giảm thiểu tương tác sợi
- Sử dụng cấu trúc Star-Quad giúp quá trình truyền tải tín hiệu ổn định
- Giắc cắm: Bắp chuối mạ bạc 

Dây loa AudioQuest Type 9 + DBS

Dây loa AudioQuest Type 9 + DBS

20.340.000 ₫

 

Dây loa AudioQuest Type 9 + DBS

20.340.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Dây loa AudioQuest Type 9 + DBS thương hiệu Mỹ 
- Dây dẫn làm bằng lõi đồng PSC+ cao cấp 
- Được trang bị công nghệ triệt tiêu nhiễu ồn NDS
- Công nghệ từ hóa điện môi DBS kết hợp với RF Trap
- Dây dẫn lõi rắn đơn, giảm thiểu tương tác sợi
- Sử dụng cấu trúc Star-Quad giúp quá trình truyền tải tín hiệu ổn định
- Giắc cắm: bắp chuối mạ bạc 

Dây loa AudioQuest Type 9

Dây loa AudioQuest Type 9

13.140.000 ₫

 

Dây loa AudioQuest Type 9

13.140.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Dây loa AudioQuest Type 9 thương hiệu Mỹ 
- Dây dẫn được làm từ đồng PSC+
- Dây dẫn lõi rắn đơn, giảm thiểu tương tác sợi
- Sử dụng công nghệ NDS
- Sử dụng cấu trúc Star-Quad giúp quá trình truyền tải tín hiệu ổn định
- Đầu cắm: bắp chuối mạ bạc 

Đầu phát Dune HD Pro 4K Plus

Đầu phát Dune HD Pro 4K Plus

Liên hệ

 

Đầu phát Dune HD Pro 4K Plus

Liên hệ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Đầu phát Dune HD Pro 4K Plus sản xuất tại Trung Quốc
- Đầu phát media 4K Dune HD thế hệ mới với 4Kp60, HDR, BT.2020, HDMI 2.0a
- Hàng triệu ứng dụng Android + nhiều plugin Dune HD khác nhau trong đầu phát 
- Phát các định dạng tệp Hi-End (bao gồm BD ISO, BD3D ISO, DTS: X, Dolby Atmos) từ bất kỳ nguồn nào (bao gồm NFS và SMB)
- Hỗ trợ kết nối ổ đĩa quang ngoài
- Bộ nhớ flash 16 GB và RAM 2 GB để hỗ trợ các ứng dụng nặng và đảm bảo hiệu năng tốt
- Bao gồm 1 điều khiển từ xa IR cao cấp với chức năng học tập và 1 điều khiển từ xa tích hợp
- Màu sắc: Black 

 

Chặn đĩa than Torqueo Audio T – Clamp 18 Karat gold plated

Chặn đĩa than Torqueo Audio T – Clamp 18 Karat gold plated

19.140.000 ₫

 

Chặn đĩa than Torqueo Audio T – Clamp 18 Karat gold plated

19.140.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Chặn đĩa than Torqueo Audio T – Clamp 18 Karat gold plated sản xuất tại Ý
- Có khả năng giúp mâm đĩa than chơi được những đĩa nhạc bị cong, vênh nhẹ
- Được thiết kế để đem đến âm thanh chi tiết, “sạch” nhất
- Làm từ đồng thau đỏ Gunmetal và đồng CuZn19Sn
- Được sơn hai lớp bảo vệ DuPont chống tia cực tím và chống trầy xước
- Được mạ vàng 18k 
- Màu Sắc: gold

 
0.25846 sec| 4817.078 kb
DMCA.com Protection Status