Sản phẩm

Chính hãng

Tư vấn

Miễn phí 24h

Hậu mãi

Chu đáo

Vận chuyển

Ton quc
So sánh
array(4) { [0]=> object(stdClass)#36 (47) { ["id"]=> string(4) "2164" ["record_id"]=> string(4) "2164" ["name"]=> string(26) "Power ampli Crown XLi 3500" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(26) "power-ampli-crown-xli-3500" ["category_id"]=> string(3) "268" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",268,173," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(17) "Amplifier Karaoke" ["category_alias"]=> string(17) "amplifier-karaoke" ["category_alias_wrapper"]=> string(27) ",amplifier-karaoke,karaoke," ["image"]=> string(72) "images/products/2017/02/20/original/xli-3500-anh-dai-dien_1487602409.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2017-02-20 18:45:32" ["edited_time"]=> string(19) "2019-10-12 09:48:32" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "1978" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "26500000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "26500000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(674) "Kênh: 2 kênhDải tần:

20 Hz - 20 kHz (+0/-1 dB) at 1W

Công suất: 135W (4Ω) ; 1000W (8Ω)Trọng lượng: 19.5kg/chiếcKích thước (H x W x D): 89 x 483 x 366mmMầu sắc: BlackDòng amplifiers: Crown XLi series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "59" ["manufactory_alias"]=> string(5) "crown" ["manufactory_name"]=> string(5) "Crown" ["colors"]=> string(3) ",8," ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(435) "<p>- Power Ampli Crown XLi 3500 thương hiệu Mỹ<br /> - Thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn<br /> - C&oacute; gi&aacute; th&agrave;nh ph&ugrave; hợp<br /> - C&ocirc;ng suất ấn tượng<br /> - C&oacute; 2 mức độ nhạy đầu v&agrave;o cho người d&ugrave;ng lựa chọn: -0,775V v&agrave; 1,4V<br /> - M&agrave;u sắc:</p>" ["products"]=> NULL ["model"]=> string(14) "Crown XLi 3500" ["kenh"]=> string(7) "2 kênh" ["meo_hai_tong"]=> string(21) "0.5% (20 Hz - 20 kHz)" ["do_nhay"]=> string(42) "

input sensitivity: -0,775V ; 1,4V

" ["tro_khang"]=> string(9) "4Ω - 8Ω" ["cong_suat"]=> string(24) "135W (4Ω) ; 1000W (8Ω)" ["kich_thuoc_h_x_w_x_d"]=> string(16) "89 x 483 x 366mm" ["trong_luong"]=> string(14) "19.5kg/chiếc" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "24" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" ["dong_amplifiers"]=> string(16) "Crown XLi series" ["dai_tan"]=> string(40) "

20 Hz - 20 kHz (+0/-1 dB) at 1W

" ["thiet_ke"]=> string(23) "Power amplifier Karaoke" } [1]=> object(stdClass)#33 (47) { ["id"]=> string(4) "2163" ["record_id"]=> string(4) "2163" ["name"]=> string(26) "Power ampli Crown XLi 2500" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(26) "power-ampli-crown-xli-2500" ["category_id"]=> string(3) "268" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",268,173," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(17) "Amplifier Karaoke" ["category_alias"]=> string(17) "amplifier-karaoke" ["category_alias_wrapper"]=> string(27) ",amplifier-karaoke,karaoke," ["image"]=> string(72) "images/products/2017/02/20/original/xli-2500-anh-dai-dien_1487602106.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2017-02-20 18:42:09" ["edited_time"]=> string(19) "2019-10-12 09:50:04" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "1977" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "15900000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "15900000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(665) "Kênh: 2 kênhDải tần:

20 Hz - 20 kHz (+0/-1 dB) at 1W

Công suất: 750W (4Ω) ; 500W (8Ω)Trọng lượng: 13.5kgKích thước (H x W x D): 89 x 483 x 315mmMầu sắc: BlackDòng amplifiers: Crown XLi series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "59" ["manufactory_alias"]=> string(5) "crown" ["manufactory_name"]=> string(5) "Crown" ["colors"]=> string(3) ",8," ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(501) "<p>-&nbsp;Power Ampli Crown XLi 2500 thương hiệu Mỹ<br /> - C&oacute; 2 mực độ nhạy đầu v&agrave;o cho người d&ugrave;ng lựa chọn: -0,775V v&agrave; 1,4V<br /> - C&oacute; thiết kế đơn giản, chắc chắn<br /> - C&oacute; c&ocirc;ng suất lớn<br /> - Khung b&ecirc;n ngo&agrave;i được sơn tĩnh điện gi&uacute;p chống nhiễu<br /> - M&agrave;u sắc: Black</p>" ["products"]=> NULL ["model"]=> string(14) "Crown XLi 2500" ["kenh"]=> string(7) "2 kênh" ["meo_hai_tong"]=> string(21) "0.5% (20 Hz - 20 kHz)" ["do_nhay"]=> string(42) "

input sensitivity: -0,775V ; 1,4V

" ["tro_khang"]=> string(9) "4Ω - 8Ω" ["cong_suat"]=> string(23) "750W (4Ω) ; 500W (8Ω)" ["kich_thuoc_h_x_w_x_d"]=> string(16) "89 x 483 x 315mm" ["trong_luong"]=> string(6) "13.5kg" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "24" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" ["dong_amplifiers"]=> string(16) "Crown XLi series" ["dai_tan"]=> string(40) "

20 Hz - 20 kHz (+0/-1 dB) at 1W

" ["thiet_ke"]=> string(23) "Power amplifier Karaoke" } [2]=> object(stdClass)#32 (47) { ["id"]=> string(4) "2162" ["record_id"]=> string(4) "2162" ["name"]=> string(26) "Power ampli Crown XLi 1500" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(26) "power-ampli-crown-xli-1500" ["category_id"]=> string(3) "268" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",268,173," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(17) "Amplifier Karaoke" ["category_alias"]=> string(17) "amplifier-karaoke" ["category_alias_wrapper"]=> string(27) ",amplifier-karaoke,karaoke," ["image"]=> string(72) "images/products/2017/02/20/original/xli-1500-anh-dai-dien_1487601823.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2017-02-20 18:38:56" ["edited_time"]=> string(19) "2019-10-12 09:50:57" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "1976" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "11000000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "11000000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(665) "Kênh: 2 kênhDải tần:

20 Hz - 20 kHz (+0/-1 dB) at 1W

Công suất: 450W (4Ω) ; 330W (8Ω)Trọng lượng: 12.7kgKích thước (H x W x D): 89 x 483 x 315mmMầu sắc: BlackDòng amplifiers: Crown XLi series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "59" ["manufactory_alias"]=> string(5) "crown" ["manufactory_name"]=> string(5) "Crown" ["colors"]=> string(3) ",8," ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(596) "<p>- Power ampli Crown XLi 1500 thương hiệu&nbsp;Mỹ<br /> - Giữ nguy&ecirc;n kiểu d&aacute;ng truyền thống của ampli Crown<br /> - Sử dụng những c&ocirc;ng nghệ ti&ecirc;n tiến độc quyền của h&atilde;ng<br /> - Mang đến &acirc;m thanh c&oacute; chất lượng cao, mạnh mẽ v&agrave; sống động<br /> - C&oacute; 2 mức độ nhạy đầu v&agrave;o cho người d&ugrave;ng lựa chọn: -0,775V v&agrave; 1,4V<br /> - M&agrave;u sắc: Black</p>" ["products"]=> NULL ["model"]=> string(14) "Crown XLi 1500" ["kenh"]=> string(7) "2 kênh" ["meo_hai_tong"]=> string(19) "0.5% 20 Hz - 20 kHz" ["do_nhay"]=> string(42) "

input sensitivity: -0,775V ; 1,4V

" ["tro_khang"]=> string(9) "4Ω - 8Ω" ["cong_suat"]=> string(23) "450W (4Ω) ; 330W (8Ω)" ["kich_thuoc_h_x_w_x_d"]=> string(16) "89 x 483 x 315mm" ["trong_luong"]=> string(6) "12.7kg" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "24" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" ["dong_amplifiers"]=> string(16) "Crown XLi series" ["dai_tan"]=> string(40) "

20 Hz - 20 kHz (+0/-1 dB) at 1W

" ["thiet_ke"]=> string(23) "Power amplifier Karaoke" } [3]=> object(stdClass)#31 (47) { ["id"]=> string(4) "2161" ["record_id"]=> string(4) "2161" ["name"]=> string(25) "Power ampli Crown XLi 800" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(25) "power-ampli-crown-xli-800" ["category_id"]=> string(3) "268" ["category_id_wrapper"]=> string(9) ",268,173," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(17) "Amplifier Karaoke" ["category_alias"]=> string(17) "amplifier-karaoke" ["category_alias_wrapper"]=> string(27) ",amplifier-karaoke,karaoke," ["image"]=> string(71) "images/products/2017/02/20/original/xli-800-anh-dai-dien_1487601504.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2017-02-20 18:26:52" ["edited_time"]=> string(19) "2019-10-12 09:51:31" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(4) "1975" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(7) "9000000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(7) "9000000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(665) "Kênh: 2 kênhDải tần:

20 Hz - 20 kHz (+0/-1 dB) at 1W

Công suất: 300W (4Ω) ; 200W (8Ω)Trọng lượng: 11.4KgKích thước (H x W x D): 89 x 483 x 315mmMầu sắc: BlackDòng amplifiers: Crown XLi series" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "59" ["manufactory_alias"]=> string(5) "crown" ["manufactory_name"]=> string(5) "Crown" ["colors"]=> string(3) ",8," ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(614) "<p>- Power ampli Crown XLi 800 thương hiệu&nbsp;Mỹ<br /> - C&oacute; thiết kế theo ti&ecirc;u chuẩn gọn g&agrave;ng, đơn giản<br /> - Sử dụng những c&ocirc;ng nghệ ti&ecirc;n tiến độc quyền của h&atilde;ng<br /> - Ph&ugrave; hợp cho những bộ d&agrave;n &acirc;m thanh hay ampli karaoke chuy&ecirc;n nghiệp<br /> - C&oacute; 2 mức độ nhạy đầu v&agrave;o cho người d&ugrave;ng lựa chọn: -0,775V v&agrave; 1,4V<br /> - M&agrave;u sắc: Black</p>" ["products"]=> NULL ["model"]=> string(13) "Crown XLi 800" ["kenh"]=> string(7) "2 kênh" ["meo_hai_tong"]=> string(19) "0.5% 20 Hz - 20 kHz" ["do_nhay"]=> string(42) "

input sensitivity: -0,775V ; 1,4V

" ["tro_khang"]=> string(9) "4Ω - 8Ω" ["cong_suat"]=> string(23) "300W (4Ω) ; 200W (8Ω)" ["kich_thuoc_h_x_w_x_d"]=> string(16) "89 x 483 x 315mm" ["trong_luong"]=> string(6) "11.4Kg" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "24" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" ["dong_amplifiers"]=> string(16) "Crown XLi series" ["dai_tan"]=> string(40) "

20 Hz - 20 kHz (+0/-1 dB) at 1W

" ["thiet_ke"]=> string(23) "Power amplifier Karaoke" } }
Power ampli Crown XLi 3500

Power ampli Crown XLi 3500

26.500.000 ₫

 

So sánh

Power ampli Crown XLi 3500

26.500.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Power Ampli Crown XLi 3500 thương hiệu Mỹ
- Thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn
- Có giá thành phù hợp
- Công suất ấn tượng
- Có 2 mức độ nhạy đầu vào cho người dùng lựa chọn: -0,775V và 1,4V
- Màu sắc:

Power ampli Crown XLi 2500

Power ampli Crown XLi 2500

15.900.000 ₫

 

So sánh

Power ampli Crown XLi 2500

15.900.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Power Ampli Crown XLi 2500 thương hiệu Mỹ
- Có 2 mực độ nhạy đầu vào cho người dùng lựa chọn: -0,775V và 1,4V
- Có thiết kế đơn giản, chắc chắn
- Có công suất lớn
- Khung bên ngoài được sơn tĩnh điện giúp chống nhiễu
- Màu sắc: Black

Power ampli Crown XLi 1500

Power ampli Crown XLi 1500

11.000.000 ₫

 

So sánh

Power ampli Crown XLi 1500

11.000.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Power ampli Crown XLi 1500 thương hiệu Mỹ
- Giữ nguyên kiểu dáng truyền thống của ampli Crown
- Sử dụng những công nghệ tiên tiến độc quyền của hãng
- Mang đến âm thanh có chất lượng cao, mạnh mẽ và sống động
- Có 2 mức độ nhạy đầu vào cho người dùng lựa chọn: -0,775V và 1,4V
- Màu sắc: Black

Power ampli Crown XLi 800

Power ampli Crown XLi 800

9.000.000 ₫

 

So sánh

Power ampli Crown XLi 800

9.000.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Power ampli Crown XLi 800 thương hiệu Mỹ
- Có thiết kế theo tiêu chuẩn gọn gàng, đơn giản
- Sử dụng những công nghệ tiên tiến độc quyền của hãng
- Phù hợp cho những bộ dàn âm thanh hay ampli karaoke chuyên nghiệp
- Có 2 mức độ nhạy đầu vào cho người dùng lựa chọn: -0,775V và 1,4V
- Màu sắc: Black

 
0.07070 sec| 3829.531 kb
DMCA.com Protection Status