Sản phẩm

Chính hãng

Tư vấn

Miễn phí 24h

Hậu mãi

Chu đáo

Vận chuyển

Ton quc
So sánh
array(20) { [0]=> object(stdClass)#36 (52) { ["id"]=> string(4) "2978" ["record_id"]=> string(4) "2978" ["name"]=> string(23) "Loa Emotiva Airmotiv E2" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(23) "loa-emotiva-airmotiv-e2" ["category_id"]=> string(3) "229" ["category_id_wrapper"]=> string(13) ",229,188,170," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(25) "Loa Center/Surround Hi-fi" ["category_alias"]=> string(16) "loa-center-hi-fi" ["category_alias_wrapper"]=> string(34) ",loa-center-hi-fi,loa-hi-fi,hi-fi," ["image"]=> string(74) "images/products/2019/07/26/original/loa-emotiva-airmotiv-e2_1564125255.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-05-30 21:08:17" ["edited_time"]=> string(19) "2024-01-11 09:15:13" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(1) "0" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "11920000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "14900000" ["discount"]=> string(2) "20" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(645) "Thiết kế: Loa surroundĐộ nhạy: 87 dB (2.83V/1m)Trở kháng: 8 ohmTần số cắt: 3600 HzCông suất: 50W – 150WTrọng lượng: 5.1kg/chiếcKích thước (HxWxD): 258.8 x 382.6 x 141.3mm" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "76" ["manufactory_alias"]=> string(7) "emotiva" ["manufactory_name"]=> string(7) "Emotiva" ["colors"]=> string(3) ",8," ["trong_luong"]=> string(13) "5.1kg/chiếc" ["do_nhay"]=> string(16) "87 dB (2.83V/1m)" ["nguon_goc"]=> NULL ["cong_suat"]=> string(12) "50W – 150W" ["tro_khang"]=> string(5) "8 ohm" ["noi_bat"]=> NULL ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "24" ["cu_loa"]=> string(111) "

Tweeter: 2 x (25×32) mm Airmotiv folded ribbon
Midbass: 1 x 120.7mm woven fiber cone

" ["dap_ung_tan_so"]=> NULL ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(23) "258.8 x 382.6 x 141.3mm" ["dai_tan"]=> string(26) "65 Hz – 28 kHz (+/-3 dB)" ["thiet_ke"]=> string(12) "Loa surround" ["tan_so_cat"]=> string(7) "3600 Hz" ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(608) "<p>- Loa Emotiva Airmotiv E2 thương hiệu&nbsp;Mỹ<br /> - Thiết kế kh&aacute; nhỏ gọn, dễ d&agrave;ng gắn mẫu loa surround n&agrave;y tr&ecirc;n tường<br /> - Củ loa được cố định chắc chắn bằng khung cao su SBR độc quyền<br /> - C&oacute; mạch ph&acirc;n tần (crossover) v&agrave; c&aacute;c tụ phim cao cấp v&agrave; cuộn cảm l&otilde;i kh&ocirc;ng kh&iacute; c&oacute; điện trở ch&iacute;nh x&aacute;c<br /> - M&agrave;u sắc: Black</p>" ["quantity"]=> string(1) "1" ["kieu"]=> string(19) "2 đường tiếng" ["mau"]=> NULL ["model"]=> string(19) "Emotiva Airmotiv E2" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" ["dong_loa"]=> string(23) "Emotiva Airmotiv Series" } [1]=> object(stdClass)#33 (52) { ["id"]=> string(4) "2977" ["record_id"]=> string(4) "2977" ["name"]=> string(23) "Loa Emotiva Airmotiv C1" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(23) "loa-emotiva-airmotiv-c1" ["category_id"]=> string(3) "229" ["category_id_wrapper"]=> string(13) ",229,188,170," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(25) "Loa Center/Surround Hi-fi" ["category_alias"]=> string(16) "loa-center-hi-fi" ["category_alias_wrapper"]=> string(34) ",loa-center-hi-fi,loa-hi-fi,hi-fi," ["image"]=> string(74) "images/products/2019/07/26/original/loa-emotiva-airmotiv-c1_1564125217.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-05-30 20:59:44" ["edited_time"]=> string(19) "2024-01-11 09:59:29" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(1) "0" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(7) "8100000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(7) "8100000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(650) "Thiết kế: Loa centerĐộ nhạy: 89 dB (2.83V/1m)Trở kháng: 4ohmTần số cắt: 2600 Hz/ 550 HzCông suất: 75W – 350WTrọng lượng: 8.4kg/chiếcKích thước (HxWxD): 212.7 x 520.7 x 209.6mm" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "76" ["manufactory_alias"]=> string(7) "emotiva" ["manufactory_name"]=> string(7) "Emotiva" ["colors"]=> string(3) ",8," ["trong_luong"]=> string(13) "8.4kg/chiếc" ["do_nhay"]=> string(16) "89 dB (2.83V/1m)" ["nguon_goc"]=> NULL ["cong_suat"]=> string(12) "75W – 350W" ["tro_khang"]=> string(4) "4ohm" ["noi_bat"]=> NULL ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "24" ["cu_loa"]=> string(175) "

Tweeter : 1 x (25×32) mm Airmotiv folded ribbon tweeter
Midrange : 1 x 76.2mm woven fiber cone.
Bass: 2 x 120.7mm woven fiber cones

" ["dap_ung_tan_so"]=> NULL ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(23) "212.7 x 520.7 x 209.6mm" ["dai_tan"]=> string(26) "50 Hz – 28 kHz (+/-3 dB)" ["thiet_ke"]=> string(10) "Loa center" ["tan_so_cat"]=> string(15) "2600 Hz/ 550 Hz" ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(404) "<p>- Loa Emotiva Airmotiv C1 thương hiệu&nbsp;Mỹ<br /> - Được bổ sung th&ecirc;m đệm cao su chống sốc<br /> - Th&ugrave;ng loa được l&agrave;m từ gỗ HDF mật độ cao<br /> - &Ecirc; căng l&agrave;m từ vải m&agrave;u đen c&oacute; nhiệm vụ tản nhiệt<br /> - M&agrave;u sắc: Black</p>" ["quantity"]=> string(1) "1" ["kieu"]=> string(19) "3 đường tiếng" ["mau"]=> NULL ["model"]=> string(19) "Emotiva Airmotiv C1" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" ["dong_loa"]=> string(23) "Emotiva Airmotiv Series" } [2]=> object(stdClass)#32 (52) { ["id"]=> string(4) "2976" ["record_id"]=> string(4) "2976" ["name"]=> string(23) "Loa Emotiva Airmotiv T1" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(23) "loa-emotiva-airmotiv-t1" ["category_id"]=> string(3) "231" ["category_id_wrapper"]=> string(13) ",231,188,170," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(24) "Loa Floor Standing Hi-fi" ["category_alias"]=> string(24) "loa-floor-standing-hi-fi" ["category_alias_wrapper"]=> string(42) ",loa-floor-standing-hi-fi,loa-hi-fi,hi-fi," ["image"]=> string(74) "images/products/2019/07/26/original/loa-emotiva-airmotiv-t1_1564125167.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-05-30 20:48:49" ["edited_time"]=> string(19) "2024-01-11 10:00:02" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(1) "0" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "22700000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "22700000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(651) "Thiết kế: Loa đứngĐộ nhạy: 88 dB (2.83V/1m)Trở kháng: 4 ohmTần số cắt: 2.7 kHz/ 275 HzCông suất: 75W – 350WTrọng lượng: 18.2kg/chiếcKích thước (HxWxD): 924 x 193.6 x 263.5mm" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "76" ["manufactory_alias"]=> string(7) "emotiva" ["manufactory_name"]=> string(7) "Emotiva" ["colors"]=> string(3) ",8," ["trong_luong"]=> string(14) "18.2kg/chiếc" ["do_nhay"]=> string(16) "88 dB (2.83V/1m)" ["nguon_goc"]=> NULL ["cong_suat"]=> string(12) "75W – 350W" ["tro_khang"]=> string(5) "4 ohm" ["noi_bat"]=> NULL ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "24" ["cu_loa"]=> string(171) "

Tweeter: 1 x (25 × 32)  mm Airmotiv folded ribbon tweeter
Midrange: 1 x 120.7mm woven fiber cone
Bass: 2 x 152.4mm woven fiber cones

" ["dap_ung_tan_so"]=> NULL ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(21) "924 x 193.6 x 263.5mm" ["dai_tan"]=> string(26) "37 Hz – 28 kHz (+/-3 dB)" ["thiet_ke"]=> string(11) "Loa đứng" ["tan_so_cat"]=> string(15) "2.7 kHz/ 275 Hz" ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(642) "<p>- Loa Emotiva Airmotiv T1 thương hiệu&nbsp;Mỹ<br /> - Được thiết kế với th&ugrave;ng loa được l&agrave;m từ v&aacute;n gỗ HDF cứng<br /> - C&oacute; mạch ph&acirc;n tần c&oacute; khả năng b&oacute;c &acirc;m thanh một c&aacute;ch ch&iacute;nh x&aacute;c v&agrave; đầy đủ<br /> - C&oacute; c&aacute;c tụ phim cao cấp v&agrave; cuộn cảm c&oacute; l&otilde;i kh&ocirc;ng kh&iacute; với điện trở ch&iacute;nh x&aacute;c<br /> - M&agrave;u sắc: Black</p>" ["quantity"]=> string(1) "1" ["kieu"]=> string(19) "3 đường tiếng" ["mau"]=> NULL ["model"]=> string(19) "Emotiva Airmotiv T1" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" ["dong_loa"]=> string(23) "Emotiva Airmotiv Series" } [3]=> object(stdClass)#31 (52) { ["id"]=> string(4) "2975" ["record_id"]=> string(4) "2975" ["name"]=> string(23) "Loa Emotiva Airmotiv T2" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(23) "loa-emotiva-airmotiv-t2" ["category_id"]=> string(3) "231" ["category_id_wrapper"]=> string(13) ",231,188,170," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(24) "Loa Floor Standing Hi-fi" ["category_alias"]=> string(24) "loa-floor-standing-hi-fi" ["category_alias_wrapper"]=> string(42) ",loa-floor-standing-hi-fi,loa-hi-fi,hi-fi," ["image"]=> string(83) "images/products/2018/06/06/original/loa-emotiva-airmotiv-t2-dai-dien_1528278920.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-05-30 20:39:48" ["edited_time"]=> string(19) "2024-01-11 10:00:41" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(1) "0" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "32500000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "32500000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(653) "Thiết kế: Loa đứngĐộ nhạy: 91 dB (2.83V/1m)Trở kháng: 4 ohmTần số cắt: 3.2kHz/350 HzCông suất: 100W – 500WTrọng lượng: 25.8kg/chiếcKích thước (HxWxD): 1068.4 x 271.5 x 311.2mm" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "76" ["manufactory_alias"]=> string(7) "emotiva" ["manufactory_name"]=> string(7) "Emotiva" ["colors"]=> string(3) ",8," ["trong_luong"]=> string(14) "25.8kg/chiếc" ["do_nhay"]=> string(16) "91 dB (2.83V/1m)" ["nguon_goc"]=> NULL ["cong_suat"]=> string(13) "100W – 500W" ["tro_khang"]=> string(5) "4 ohm" ["noi_bat"]=> NULL ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "24" ["cu_loa"]=> string(145) "

Tweeter: 1 x (25×32)mm Airmotiv folded ribbon
Midrange: 1 x 120.7 woven fiber cone
Bass: 2 x 203.2 woven fiber cones

" ["dap_ung_tan_so"]=> NULL ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(24) "1068.4 x 271.5 x 311.2mm" ["dai_tan"]=> string(26) "35 Hz – 28 kHz (+/-3 dB)" ["thiet_ke"]=> string(11) "Loa đứng" ["tan_so_cat"]=> string(13) "3.2kHz/350 Hz" ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(664) "<p>- Loa Emotiva Airmotiv T2 thương hiệu&nbsp;Mỹ<br /> - Được trang bị một m&agrave;u đen sang trọng v&agrave; quyến rũ từ nhiều lớp sơn l&oacute;t vinyl<br /> - c&oacute; thể chống lại mọi trơn trượt được l&agrave;m từ cao su chống sốc<br /> - Cấu tr&uacute;c th&ugrave;ng loa được thiết kế chắc chắn từ c&aacute;c v&aacute;n gỗ HDF mật độ cao<br /> - C&oacute; hai cặp cổng đấu loa đơn giản c&oacute; thiết kế mạ v&agrave;ng tỷ mỷ<br /> - M&agrave;u sắc: Black</p>" ["quantity"]=> string(1) "1" ["kieu"]=> string(19) "3 đường tiếng" ["mau"]=> NULL ["model"]=> string(19) "Emotiva Airmotiv T2" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" ["dong_loa"]=> string(23) "Emotiva Airmotiv Series" } [4]=> object(stdClass)#30 (52) { ["id"]=> string(4) "2974" ["record_id"]=> string(4) "2974" ["name"]=> string(23) "Loa Emotiva Airmotiv B1" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(23) "loa-emotiva-airmotiv-b1" ["category_id"]=> string(3) "230" ["category_id_wrapper"]=> string(13) ",230,188,170," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(19) "Loa Bookshelf Hi-fi" ["category_alias"]=> string(19) "loa-bookshelf-hi-fi" ["category_alias_wrapper"]=> string(37) ",loa-bookshelf-hi-fi,loa-hi-fi,hi-fi," ["image"]=> string(74) "images/products/2019/07/26/original/loa-emotiva-airmotiv-b1_1564125117.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-05-30 18:48:54" ["edited_time"]=> string(19) "2024-01-11 10:01:09" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(1) "0" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(7) "9700000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(7) "9700000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(640) "Thiết kế: Loa bookshelfĐộ nhạy: 86 dB (2.83V/1m)Trở kháng: 8 ohmTần số cắt: 2 kHzCông suất: 50W – 250WTrọng lượng: 4kg/chiếcKích thước (HxWxD): 273.1 x 181 x 209.6mm" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "76" ["manufactory_alias"]=> string(7) "emotiva" ["manufactory_name"]=> string(7) "Emotiva" ["colors"]=> string(3) ",8," ["trong_luong"]=> string(11) "4kg/chiếc" ["do_nhay"]=> string(16) "86 dB (2.83V/1m)" ["nguon_goc"]=> NULL ["cong_suat"]=> string(12) "50W – 250W" ["tro_khang"]=> string(5) "8 ohm" ["noi_bat"]=> NULL ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "24" ["cu_loa"]=> string(138) "

Tweeter: 1 x (25 × 32)mm Airmotiv folded ribbon tweeter
Midbass: 2 x 120.7mm woven fiber cone with SBR surround

" ["dap_ung_tan_so"]=> NULL ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(21) "273.1 x 181 x 209.6mm" ["dai_tan"]=> string(26) "48 Hz – 28 kHz (+/-3 dB)" ["thiet_ke"]=> string(13) "Loa bookshelf" ["tan_so_cat"]=> string(5) "2 kHz" ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(598) "<p>- Loa Emotiva Airmotiv B1 thương hiệu&nbsp;Mỹ<br /> - Cấu tr&uacute;c th&ugrave;ng loa c&oacute; khả năng chống lại c&aacute;c hiện tượng cộng hưởng &acirc;m thanh<br /> - Hệ thống driver được thiết kế đặc biệt v&agrave; được gia tăng độ chắc chắn<br /> - C&oacute; cổng th&ocirc;ng hơi lỗ tr&ograve;n<br /> - Mạch ph&acirc;n tần thiết kế cẩn thận v&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c<br /> - M&agrave;u sắc: Black</p>" ["quantity"]=> string(1) "1" ["kieu"]=> string(19) "2 đường tiếng" ["mau"]=> NULL ["model"]=> string(19) "Emotiva Airmotiv B1" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" ["dong_loa"]=> string(23) "Emotiva Airmotiv Series" } [5]=> object(stdClass)#28 (52) { ["id"]=> string(4) "2973" ["record_id"]=> string(4) "2973" ["name"]=> string(23) "Loa Emotiva Airmotiv C2" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(23) "loa-emotiva-airmotiv-c2" ["category_id"]=> string(3) "229" ["category_id_wrapper"]=> string(13) ",229,188,170," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(25) "Loa Center/Surround Hi-fi" ["category_alias"]=> string(16) "loa-center-hi-fi" ["category_alias_wrapper"]=> string(34) ",loa-center-hi-fi,loa-hi-fi,hi-fi," ["image"]=> string(74) "images/products/2019/07/26/original/loa-emotiva-airmotiv-c2_1564125081.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-05-30 18:37:52" ["edited_time"]=> string(19) "2024-01-11 10:01:33" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(1) "0" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "12000000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "12000000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(650) "Thiết kế: Loa centerĐộ nhạy: 92 dB (2.83V/1m)Trở kháng: 4 ohmTần số cắt: 3.2kHz/350 HzCông suất: 75W – 350WTrọng lượng: 16.4kg/chiếcKích thước (HxWxD): 219.1 x 811.2 x 266.7mm" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "76" ["manufactory_alias"]=> string(7) "emotiva" ["manufactory_name"]=> string(7) "Emotiva" ["colors"]=> string(3) ",8," ["trong_luong"]=> string(14) "16.4kg/chiếc" ["do_nhay"]=> string(16) "92 dB (2.83V/1m)" ["nguon_goc"]=> NULL ["cong_suat"]=> string(12) "75W – 350W" ["tro_khang"]=> string(5) "4 ohm" ["noi_bat"]=> NULL ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "24" ["cu_loa"]=> string(163) "

Tweeter : 1 x (25 × 32) mm Airmotiv folded ribbon
Midrange : 2 x 76.2mm woven fiber cones
Bass : 2 x 140mm woven fiber cones

" ["dap_ung_tan_so"]=> NULL ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(23) "219.1 x 811.2 x 266.7mm" ["dai_tan"]=> string(26) "45 Hz – 28 kHz (+/-3 dB)" ["thiet_ke"]=> string(10) "Loa center" ["tan_so_cat"]=> string(13) "3.2kHz/350 Hz" ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(448) "<p>- Loa Emotiva Airmotiv C2 thương hiệu Mỹ<br /> - Thiết kế th&ugrave;ng loa từ những tấm v&aacute;n gỗ HDF mật độ cao<br /> - Hai b&ecirc;n sườn loa cũng được phủ một lớp vinyl đen cứng<br /> - Mạch ph&acirc;n tần (crossover) được thiết kế cẩn thận v&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c<br /> - M&agrave;u sắc: Black</p>" ["quantity"]=> string(1) "1" ["kieu"]=> string(19) "3 đường tiếng" ["mau"]=> NULL ["model"]=> string(19) "Emotiva Airmotiv C2" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" ["dong_loa"]=> string(23) "Emotiva Airmotiv Series" } [6]=> object(stdClass)#26 (52) { ["id"]=> string(4) "2952" ["record_id"]=> string(4) "2952" ["name"]=> string(16) "Loa Elipson IW 6" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(16) "loa-elipson-iw-6" ["category_id"]=> string(3) "257" ["category_id_wrapper"]=> string(13) ",257,188,170," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(45) "Loa âm trần, âm tường, sân vườn" ["category_alias"]=> string(29) "loa-am-tran-am-tuong-san-vuon" ["category_alias_wrapper"]=> string(47) ",loa-am-tran-am-tuong-san-vuon,loa-hi-fi,hi-fi," ["image"]=> string(76) "images/products/2018/06/06/original/loa-elipson-iw-6-dai-dien_1528274893.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-05-29 22:00:21" ["edited_time"]=> string(19) "2022-08-03 15:27:32" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(1) "0" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(7) "6900000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(7) "6900000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(639) "Thiết kế: Loa âm tườngĐộ nhạy: 87 dB (1W / 1m)Trở kháng: 4 OhmsTần số cắt: 2.95 kHzCông suất: 100 WTrọng lượng: 1.5 kg/chiếcKích thước (HxWxD): 375 x 271 x 123 mm" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "75" ["manufactory_alias"]=> string(7) "elipson" ["manufactory_name"]=> string(7) "Elipson" ["colors"]=> string(3) ",8," ["trong_luong"]=> string(14) "1.5 kg/chiếc" ["do_nhay"]=> string(15) "87 dB (1W / 1m)" ["nguon_goc"]=> NULL ["cong_suat"]=> string(5) "100 W" ["tro_khang"]=> string(6) "4 Ohms" ["noi_bat"]=> NULL ["nuoc_san_xuat"]=> string(1) "3" ["cu_loa"]=> string(140) "

Tweeter: 1 x 25mm Neodymium silk dome, orientation 35 to 40° in all directions
Woofer: 1 x 165mm paper cone, rubber edge

" ["dap_ung_tan_so"]=> NULL ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(18) "375 x 271 x 123 mm" ["dai_tan"]=> string(23) "68 Hz - 20 kHz (±3 dB)" ["thiet_ke"]=> string(16) "Loa âm tường" ["tan_so_cat"]=> string(8) "2.95 kHz" ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(648) "<p>- Loa Elipson IW 6 thương hiệu&nbsp;Ph&aacute;p<br /> - C&oacute; bốn g&oacute;c loa được bo lại hơi nhẹ gi&uacute;p l&agrave;m nổi bật đường n&eacute;t tinh tế v&agrave; cuốn h&uacute;t cho loa<br /> - Dễ d&agrave;ng setup với nhiều kh&ocirc;ng gian<br /> - C&oacute; &ecirc; căng được thiết kế tinh tế<br /> - Nh&acirc;n vi&ecirc;n của h&atilde;ng b&ecirc;n Pháp&nbsp;sẽ hỗ trợ kh&aacute;ch h&agrave;ng thiết kế, setup<br /> - M&agrave;u sắc: Black</p>" ["quantity"]=> string(1) "1" ["kieu"]=> string(19) "2 đường tiếng" ["mau"]=> NULL ["model"]=> string(12) "Elipson IW 6" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" ["dong_loa"]=> string(20) "Elipson IW - In-Wall" } [7]=> object(stdClass)#25 (52) { ["id"]=> string(4) "2951" ["record_id"]=> string(4) "2951" ["name"]=> string(16) "Loa Elipson IW 8" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(16) "loa-elipson-iw-8" ["category_id"]=> string(3) "257" ["category_id_wrapper"]=> string(13) ",257,188,170," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(45) "Loa âm trần, âm tường, sân vườn" ["category_alias"]=> string(29) "loa-am-tran-am-tuong-san-vuon" ["category_alias_wrapper"]=> string(47) ",loa-am-tran-am-tuong-san-vuon,loa-hi-fi,hi-fi," ["image"]=> string(76) "images/products/2018/06/06/original/loa-elipson-iw-8-dai-dien_1528274954.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-05-29 22:00:01" ["edited_time"]=> string(19) "2022-08-03 15:27:54" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(1) "0" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(7) "8900000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(7) "8900000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(639) "Thiết kế: Loa âm tườngĐộ nhạy: 87 dB ( 1W / 1m)Trở kháng: 4 OhmsTần số cắt: 2.1 kHzCông suất: 125 WTrọng lượng: 1.5 kg/chiếcKích thước (HxWxD): 423 x 138 x 301 mm" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "75" ["manufactory_alias"]=> string(7) "elipson" ["manufactory_name"]=> string(7) "Elipson" ["colors"]=> string(3) ",8," ["trong_luong"]=> string(14) "1.5 kg/chiếc" ["do_nhay"]=> string(16) "87 dB ( 1W / 1m)" ["nguon_goc"]=> NULL ["cong_suat"]=> string(5) "125 W" ["tro_khang"]=> string(6) "4 Ohms" ["noi_bat"]=> NULL ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "20" ["cu_loa"]=> string(140) "

Tweeter: 1 x 25mm Neodymium silk dome, orientation 35 to 40° in all directions
Woofer: 1 x 210mm paper cone, rubber edge

" ["dap_ung_tan_so"]=> NULL ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(18) "423 x 138 x 301 mm" ["dai_tan"]=> string(23) "55 Hz - 20 kHz (±3 dB)" ["thiet_ke"]=> string(16) "Loa âm tường" ["tan_so_cat"]=> string(7) "2.1 kHz" ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(695) "<p>- Loa Elipson IW 8 thương hiệu&nbsp;Ph&aacute;p<br /> - Được bo nhẹ ở 4 g&oacute;c của mỗi cạnh nhằm ph&aacute; vỡ cấu tr&uacute;c vu&ocirc;ng vức, cứng nhắc<br /> - Hệ thống củ loa được thiết kế từ những vật liệu c&oacute; t&iacute;nh chọn lọc cao<br /> - Củ loa sửa dụng nam ch&acirc;m neodymium c&oacute; từ t&iacute;nh mạnh<br /> -&nbsp;Nh&acirc;n vi&ecirc;n của h&atilde;ng b&ecirc;n Pháp&nbsp;sẽ hỗ trợ kh&aacute;ch h&agrave;ng thiết kế, setup<br /> - M&agrave;u sắc: Black</p>" ["quantity"]=> string(1) "1" ["kieu"]=> string(19) "2 đường tiếng" ["mau"]=> NULL ["model"]=> string(12) "Elipson IW 8" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" ["dong_loa"]=> string(20) "Elipson IW - In-Wall" } [8]=> object(stdClass)#23 (52) { ["id"]=> string(4) "2950" ["record_id"]=> string(4) "2950" ["name"]=> string(18) "Loa Elipson IW 14C" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(18) "loa-elipson-iw-14c" ["category_id"]=> string(3) "257" ["category_id_wrapper"]=> string(13) ",257,188,170," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(45) "Loa âm trần, âm tường, sân vườn" ["category_alias"]=> string(29) "loa-am-tran-am-tuong-san-vuon" ["category_alias_wrapper"]=> string(47) ",loa-am-tran-am-tuong-san-vuon,loa-hi-fi,hi-fi," ["image"]=> string(78) "images/products/2018/06/06/original/loa-elipson-iw-14c-dai-dien_1528275000.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-05-29 21:52:57" ["edited_time"]=> string(19) "2022-06-28 17:04:54" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(1) "0" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(7) "7800000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(7) "7800000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(637) "Thiết kế: Loa âm tườngĐộ nhạy: 87 dB ( 1W / 1m)Trở kháng: 8 OhmsTần số cắt: 2.2 kHzCông suất: 100 WTrọng lượng: 3 kg/chiếcKích thước (HxWxD): 123 x 467 x 273 mm" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "75" ["manufactory_alias"]=> string(7) "elipson" ["manufactory_name"]=> string(7) "Elipson" ["colors"]=> string(3) ",8," ["trong_luong"]=> string(12) "3 kg/chiếc" ["do_nhay"]=> string(16) "87 dB ( 1W / 1m)" ["nguon_goc"]=> NULL ["cong_suat"]=> string(5) "100 W" ["tro_khang"]=> string(6) "8 Ohms" ["noi_bat"]=> NULL ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "20" ["cu_loa"]=> string(140) "

Tweeter: 1 x 25mm Neodymium silk dome, orientation 35 to 40° in all directions
Woofer: 2 x 130mm paper cone, rubber edge

" ["dap_ung_tan_so"]=> NULL ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(18) "123 x 467 x 273 mm" ["dai_tan"]=> string(14) "75 Hz - 20 kHz" ["thiet_ke"]=> string(16) "Loa âm tường" ["tan_so_cat"]=> string(7) "2.2 kHz" ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(473) "<p>- Loa Elipson IW 14C thương hiệu&nbsp;Ph&aacute;p<br /> - Ph&ugrave; hợp setup cho nhiều kh&ocirc;ng gian<br /> - Thiết kế &ecirc; căng gắn với mặt trước nhờ từ t&iacute;nh<br /> -&nbsp;Nh&acirc;n vi&ecirc;n của h&atilde;ng b&ecirc;n Pháp&nbsp;sẽ hỗ trợ kh&aacute;ch h&agrave;ng thiết kế, setup<br /> - M&agrave;u sắc: Black</p>" ["quantity"]=> string(1) "1" ["kieu"]=> string(19) "2 đường tiếng" ["mau"]=> NULL ["model"]=> string(14) "Elipson IW 14C" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" ["dong_loa"]=> string(20) "Elipson IW - In-Wall" } [9]=> object(stdClass)#22 (52) { ["id"]=> string(4) "2949" ["record_id"]=> string(4) "2949" ["name"]=> string(15) "Loa Elipson IC4" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(15) "loa-elipson-ic4" ["category_id"]=> string(3) "257" ["category_id_wrapper"]=> string(13) ",257,188,170," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(45) "Loa âm trần, âm tường, sân vườn" ["category_alias"]=> string(29) "loa-am-tran-am-tuong-san-vuon" ["category_alias_wrapper"]=> string(47) ",loa-am-tran-am-tuong-san-vuon,loa-hi-fi,hi-fi," ["image"]=> string(75) "images/products/2018/06/06/original/loa-elipson-ic4-dai-dien_1528274546.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-05-29 21:41:53" ["edited_time"]=> string(19) "2022-06-28 17:03:49" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(1) "0" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(7) "3100000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(7) "3100000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(632) "Thiết kế: Loa âm trầnĐộ nhạy: 84 dB (1W / 1m)Trở kháng: 8OhmsTần số cắt: 2.4kHzCông suất: 80WTrọng lượng: 1.1 kg/chiếcKích thước (HxWxD): 236 x 222 x 120 mm" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "75" ["manufactory_alias"]=> string(7) "elipson" ["manufactory_name"]=> string(7) "Elipson" ["colors"]=> string(3) ",7," ["trong_luong"]=> string(14) "1.1 kg/chiếc" ["do_nhay"]=> string(15) "84 dB (1W / 1m)" ["nguon_goc"]=> NULL ["cong_suat"]=> string(3) "80W" ["tro_khang"]=> string(5) "8Ohms" ["noi_bat"]=> NULL ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "20" ["cu_loa"]=> string(130) "

Tweeter: 1 x 19mm silk dome, orientation 35 to 40° in all directions
Woofer: 1 x 100mm paper cone, rubber edge

" ["dap_ung_tan_so"]=> NULL ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(18) "236 x 222 x 120 mm" ["dai_tan"]=> string(21) "85Hz - 20kHz (±3 dB)" ["thiet_ke"]=> string(14) "Loa âm trần" ["tan_so_cat"]=> string(6) "2.4kHz" ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(556) "<p>- Loa Elipson IC4 thương hiệu&nbsp;Ph&aacute;p<br /> - Setup cho nhiều kh&ocirc;ng gian từ trường học, ph&ograve;ng họp, nh&agrave; h&agrave;ng, trung t&acirc;m mua sắm tới gia đ&igrave;nh<br /> - Loa tweeter c&oacute; thể điều chỉnh hướng<br /> -&nbsp;Nh&acirc;n vi&ecirc;n của h&atilde;ng b&ecirc;n Pháp&nbsp;sẽ hỗ trợ kh&aacute;ch h&agrave;ng thiết kế, setup<br /> - M&agrave;u sắc: White</p>" ["quantity"]=> string(1) "1" ["kieu"]=> string(19) "2 đường tiếng" ["mau"]=> NULL ["model"]=> string(11) "Elipson IC4" ["mau_sac"]=> string(5) "White" ["dong_loa"]=> string(23) "Elipson IC - In-Ceiling" } [10]=> object(stdClass)#21 (52) { ["id"]=> string(4) "2948" ["record_id"]=> string(4) "2948" ["name"]=> string(15) "Loa Elipson IC6" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(15) "loa-elipson-ic6" ["category_id"]=> string(3) "257" ["category_id_wrapper"]=> string(13) ",257,188,170," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(45) "Loa âm trần, âm tường, sân vườn" ["category_alias"]=> string(29) "loa-am-tran-am-tuong-san-vuon" ["category_alias_wrapper"]=> string(47) ",loa-am-tran-am-tuong-san-vuon,loa-hi-fi,hi-fi," ["image"]=> string(75) "images/products/2018/06/06/original/loa-elipson-ic6-dai-dien_1528274629.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-05-29 21:34:35" ["edited_time"]=> string(19) "2022-08-03 15:26:25" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(1) "0" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(7) "6200000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(7) "6200000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(639) "Thiết kế: Loa âm trầnĐộ nhạy: 87 dB ( 1W / 1m)Trở kháng: 4 OhmsTần số cắt: 2.95 kHzCông suất: 100 WTrọng lượng: 1.45 kg/chiếcKích thước (HxWxD): 300 x 286 x 130 mm" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "75" ["manufactory_alias"]=> string(7) "elipson" ["manufactory_name"]=> string(7) "Elipson" ["colors"]=> string(3) ",7," ["trong_luong"]=> string(15) "1.45 kg/chiếc" ["do_nhay"]=> string(16) "87 dB ( 1W / 1m)" ["nguon_goc"]=> NULL ["cong_suat"]=> string(5) "100 W" ["tro_khang"]=> string(6) "4 Ohms" ["noi_bat"]=> NULL ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "20" ["cu_loa"]=> string(130) "

Tweeter: 1 x 19mm silk dome, orientation 35 to 40° in all directions
Woofer: 1 x 165mm paper cone, rubber edge

" ["dap_ung_tan_so"]=> NULL ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(18) "300 x 286 x 130 mm" ["dai_tan"]=> string(14) "70 Hz - 20 kHz" ["thiet_ke"]=> string(14) "Loa âm trần" ["tan_so_cat"]=> string(8) "2.95 kHz" ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(662) "<p>- Loa Elipson IC6 thương hiệu&nbsp;Ph&aacute;p<br /> - Sở hữu k&iacute;ch thước v&agrave; khối lượng nhỏ gọn<br /> - Loa tweeter c&oacute; thể điều chỉnh hướng<br /> - Ph&ugrave; hợp để setup cho nhiều kh&ocirc;ng gian: ph&ograve;ng họp, trường học, kh&aacute;ch sạn, nh&agrave; h&agrave;ng cho tới gia đ&igrave;nh<br /> - Nh&acirc;n vi&ecirc;n của h&atilde;ng b&ecirc;n Pháp&nbsp;sẽ hỗ trợ kh&aacute;ch h&agrave;ng thiết kế, setup<br /> - M&agrave;u sắc: White</p>" ["quantity"]=> string(1) "1" ["kieu"]=> string(19) "2 đường tiếng" ["mau"]=> NULL ["model"]=> string(11) "Elipson IC6" ["mau_sac"]=> string(5) "White" ["dong_loa"]=> string(23) "Elipson IC - In-Ceiling" } [11]=> object(stdClass)#20 (52) { ["id"]=> string(4) "2947" ["record_id"]=> string(4) "2947" ["name"]=> string(15) "Loa Elipson IC8" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(15) "loa-elipson-ic8" ["category_id"]=> string(3) "257" ["category_id_wrapper"]=> string(13) ",257,188,170," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(45) "Loa âm trần, âm tường, sân vườn" ["category_alias"]=> string(29) "loa-am-tran-am-tuong-san-vuon" ["category_alias_wrapper"]=> string(47) ",loa-am-tran-am-tuong-san-vuon,loa-hi-fi,hi-fi," ["image"]=> string(75) "images/products/2018/06/06/original/loa-elipson-ic8-dai-dien_1528274834.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-05-29 21:23:23" ["edited_time"]=> string(19) "2022-08-03 15:27:00" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(1) "0" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(7) "8900000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(7) "8900000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(637) "Thiết kế: Loa âm trầnĐộ nhạy: 87 dB ( 1W / 1m)Trở kháng: 4 OhmsTần số cắt: 2.55 kHzCông suất: 125 WTrọng lượng: 2.4kg/chiếcKích thước (HxWxD): 338 x 324 x 153 mm" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "75" ["manufactory_alias"]=> string(7) "elipson" ["manufactory_name"]=> string(7) "Elipson" ["colors"]=> string(3) ",7," ["trong_luong"]=> string(13) "2.4kg/chiếc" ["do_nhay"]=> string(16) "87 dB ( 1W / 1m)" ["nguon_goc"]=> NULL ["cong_suat"]=> string(5) "125 W" ["tro_khang"]=> string(6) "4 Ohms" ["noi_bat"]=> NULL ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "20" ["cu_loa"]=> string(134) "

Tweeter: 1 x 25.4mm silk dome, orientation 35 to 40° in all directions
Woofer: 1 x 203.2mm paper cone, rubber edge

" ["dap_ung_tan_so"]=> NULL ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(18) "338 x 324 x 153 mm" ["dai_tan"]=> string(14) "55 Hz - 20 kHz" ["thiet_ke"]=> string(14) "Loa âm trần" ["tan_so_cat"]=> string(8) "2.55 kHz" ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(838) "<p>- Loa Elipson IC8 thương hiệu&nbsp;Ph&aacute;p<br /> - Tương th&iacute;ch với hầu hết c&aacute;c ampli hifi tr&ecirc;n thị trường hiện nay<br /> - Setup cho nhiều kh&ocirc;ng gian từ ph&ograve;ng họp, trung t&acirc;m mua sắm, trường học, nh&agrave; h&agrave;ng tới gia đ&igrave;nh<br /> - C&oacute; thi&ecirc;́t k&ecirc;́ khá &acirc;́n tượng<br /> - D&ecirc;̃ d&agrave;ng setup và lắp đặt<br /> - Loa tweeter c&oacute; thể điều chỉnh hướng<br /> - Nh&acirc;n vi&ecirc;n của h&atilde;ng b&ecirc;n Pháp&nbsp;sẽ hỗ trợ kh&aacute;ch h&agrave;ng thiết kế, setup<br /> - M&agrave;u sắc: White</p>" ["quantity"]=> string(1) "1" ["kieu"]=> string(19) "2 đường tiếng" ["mau"]=> NULL ["model"]=> string(11) "Elipson IC8" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" ["dong_loa"]=> string(23) "Elipson IC - In-Ceiling" } [12]=> object(stdClass)#19 (52) { ["id"]=> string(4) "2946" ["record_id"]=> string(4) "2946" ["name"]=> string(17) "Loa Elipson IC6ST" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(17) "loa-elipson-ic6st" ["category_id"]=> string(3) "257" ["category_id_wrapper"]=> string(13) ",257,188,170," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(45) "Loa âm trần, âm tường, sân vườn" ["category_alias"]=> string(29) "loa-am-tran-am-tuong-san-vuon" ["category_alias_wrapper"]=> string(47) ",loa-am-tran-am-tuong-san-vuon,loa-hi-fi,hi-fi," ["image"]=> string(77) "images/products/2018/06/06/original/loa-elipson-ic6st-dai-dien_1528274718.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-05-29 21:11:58" ["edited_time"]=> string(19) "2024-01-27 11:34:51" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(1) "0" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(1) "0" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(1) "0" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(5) "price" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(632) "Thiết kế: Loa âm trầnĐộ nhạy: 83dB (1W / 1m)Trở kháng: 4OhmsTần số cắt: 2.2kHzCông suất: 100 WTrọng lượng: 1.7kg/chiếcKích thước (HxWxD): 300 x 286 x 130 mm" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "75" ["manufactory_alias"]=> string(7) "elipson" ["manufactory_name"]=> string(7) "Elipson" ["colors"]=> string(3) ",8," ["trong_luong"]=> string(13) "1.7kg/chiếc" ["do_nhay"]=> string(14) "83dB (1W / 1m)" ["nguon_goc"]=> NULL ["cong_suat"]=> string(5) "100 W" ["tro_khang"]=> string(5) "4Ohms" ["noi_bat"]=> NULL ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "20" ["cu_loa"]=> string(129) "

Tweeter: 2 x 19mm silk dome, orientation 35 to 40° in all direction
Woofer: 1 x 165mm paper cone, rubber edge

" ["dap_ung_tan_so"]=> NULL ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(18) "300 x 286 x 130 mm" ["dai_tan"]=> string(12) "65Hz - 20kHz" ["thiet_ke"]=> string(14) "Loa âm trần" ["tan_so_cat"]=> string(6) "2.2kHz" ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(768) "<p>- Loa Elipson IC6ST thương hiệu&nbsp;Ph&aacute;p<br /> - Sở hữu kiểu d&aacute;ng như một chiếc b&aacute;nh cookie<br /> - Ph&ugrave; hợp với hầu hết c&aacute;c ampli hifi hiện nay<br /> - Th&iacute;ch hợp với nhiều kh&ocirc;ng gian: ph&ograve;ng hội nghị, trung t&acirc;m mua sắm, nh&agrave; h&agrave;ng, gia đ&igrave;nh...<br /> - Được bổ sung tới hai củ loa tweeter c&oacute; thể điều chỉnh hướng<br /> - Nh&acirc;n vi&ecirc;n của h&atilde;ng b&ecirc;n Pháp&nbsp;sẽ hỗ trợ kh&aacute;ch h&agrave;ng thiết kế, setup<br /> - M&agrave;u sắc: Black</p>" ["quantity"]=> string(1) "1" ["kieu"]=> string(19) "2 đường tiếng" ["mau"]=> NULL ["model"]=> string(13) "Elipson IC6ST" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" ["dong_loa"]=> string(23) "Elipson IC - In-Ceiling" } [13]=> object(stdClass)#18 (52) { ["id"]=> string(4) "2925" ["record_id"]=> string(4) "2925" ["name"]=> string(12) "Loa TIC WPS6" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(12) "loa-tic-wps6" ["category_id"]=> string(3) "257" ["category_id_wrapper"]=> string(13) ",257,188,170," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(45) "Loa âm trần, âm tường, sân vườn" ["category_alias"]=> string(29) "loa-am-tran-am-tuong-san-vuon" ["category_alias_wrapper"]=> string(47) ",loa-am-tran-am-tuong-san-vuon,loa-hi-fi,hi-fi," ["image"]=> string(63) "images/products/2019/07/26/original/loa-tic-wps6_1564129930.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-05-25 18:47:59" ["edited_time"]=> string(19) "2022-10-11 16:40:26" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(1) "0" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(7) "6700000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(7) "6700000" ["discount"]=> string(0) "" ["discount_unit"]=> string(5) "price" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(377) "Thiết kế: Loa Indoor/OutdoorCông suất: 2 x 40WTrọng lượng: 8.8kg/chiếcKích thước (HxWxD): 457 x 396 x 261mm" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "74" ["manufactory_alias"]=> string(3) "tic" ["manufactory_name"]=> string(3) "TIC" ["colors"]=> string(5) ",7,8," ["trong_luong"]=> string(13) "8.8kg/chiếc" ["do_nhay"]=> string(0) "" ["nguon_goc"]=> NULL ["cong_suat"]=> string(7) "2 x 40W" ["tro_khang"]=> string(0) "" ["noi_bat"]=> NULL ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "24" ["cu_loa"]=> string(107) "

Tweeter: 1 x 25.4mm PET dome
Woofer: 1 x 165.1mm injection molded PP cone with butyl rubber

" ["dap_ung_tan_so"]=> NULL ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(17) "457 x 396 x 261mm" ["dai_tan"]=> string(12) "72Hz - 20Khz" ["thiet_ke"]=> string(18) "Loa Indoor/Outdoor" ["tan_so_cat"]=> string(0) "" ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(555) "<p>- Loa TIC WPS6 thương hiệu Mỹ<br /> - Được trang bị các c&acirc;̀u đ&acirc;́u loa mạ v&agrave;ng<br /> - B&ocirc;̉ sung cho loa th&ecirc;m ph&acirc;̀n ch&acirc;n đ&ecirc;́ vững chắc c&oacute; thể xoay 180 độ<br /> - Sử dụng c&ocirc;ng nghệ WifiStream để kết nối với nguồn ph&aacute;t nhạc th&ocirc;ng qua wifi<br /> - Tương th&iacute;ch Apple AirPlay<br /> - M&agrave;u sắc: Black, white</p>" ["quantity"]=> string(1) "1" ["kieu"]=> string(0) "" ["mau"]=> NULL ["model"]=> string(8) "TIC WPS6" ["mau_sac"]=> string(12) "Black; white" ["dong_loa"]=> string(32) "TIC Architectural Patio Speakers" } [14]=> object(stdClass)#17 (52) { ["id"]=> string(4) "2924" ["record_id"]=> string(4) "2924" ["name"]=> string(12) "Loa TIC WPS5" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(12) "loa-tic-wps5" ["category_id"]=> string(3) "257" ["category_id_wrapper"]=> string(13) ",257,188,170," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(45) "Loa âm trần, âm tường, sân vườn" ["category_alias"]=> string(29) "loa-am-tran-am-tuong-san-vuon" ["category_alias_wrapper"]=> string(47) ",loa-am-tran-am-tuong-san-vuon,loa-hi-fi,hi-fi," ["image"]=> string(63) "images/products/2019/07/26/original/loa-tic-wps5_1564129882.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-05-25 18:31:14" ["edited_time"]=> string(19) "2021-06-21 11:03:38" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(1) "0" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(7) "5700000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(7) "5700000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(472) "Thiết kế: Loa Indoor/OutdoorĐộ nhạy: 86db ( +/-3db)Công suất: 2 x 25WTrọng lượng: 5.6kg/chiếcKích thước (HxWxD): 406.4 x 228.6 x 292mm" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "74" ["manufactory_alias"]=> string(3) "tic" ["manufactory_name"]=> string(3) "TIC" ["colors"]=> string(5) ",7,8," ["trong_luong"]=> string(13) "5.6kg/chiếc" ["do_nhay"]=> string(14) "86db ( +/-3db)" ["nguon_goc"]=> NULL ["cong_suat"]=> string(7) "2 x 25W" ["tro_khang"]=> string(0) "" ["noi_bat"]=> NULL ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "24" ["cu_loa"]=> string(110) "

Tweeter: 1 x 25.4mm PET dome
Woofer: 1 x 127mm injection molded PP cone with butyl rubber

" ["dap_ung_tan_so"]=> NULL ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(21) "406.4 x 228.6 x 292mm" ["dai_tan"]=> string(12) "72Hz - 20kHz" ["thiet_ke"]=> string(18) "Loa Indoor/Outdoor" ["tan_so_cat"]=> string(0) "" ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(587) "<p>- Loa TIC WPS5 thương hiệu Mỹ<br /> - Được thiết kế dạng m&oacute;c treo xoay được 180 độ<br /> - Th&ugrave;ng loa được l&agrave;m bằng nhựa ABS chất lượng cao<br /> - C&oacute; khả năng kết nối Wifi nhờ c&ocirc;ng nghệ WifiStream<br /> - Tương th&iacute;ch với Apple AirPlay<br /> - Th&ugrave;ng loa l&agrave;m chắc chắn chống va đập v&agrave; t&aacute;c động của thời tiết<br /> - M&agrave;u sắc: Black, white</p>" ["quantity"]=> string(1) "1" ["kieu"]=> string(0) "" ["mau"]=> NULL ["model"]=> string(8) "TIC WPS5" ["mau_sac"]=> string(12) "Black; white" ["dong_loa"]=> string(32) "TIC Architectural Patio Speakers" } [15]=> object(stdClass)#16 (52) { ["id"]=> string(4) "2923" ["record_id"]=> string(4) "2923" ["name"]=> string(13) "Loa TIC TFS50" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(13) "loa-tic-tfs50" ["category_id"]=> string(3) "257" ["category_id_wrapper"]=> string(13) ",257,188,170," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(45) "Loa âm trần, âm tường, sân vườn" ["category_alias"]=> string(29) "loa-am-tran-am-tuong-san-vuon" ["category_alias_wrapper"]=> string(47) ",loa-am-tran-am-tuong-san-vuon,loa-hi-fi,hi-fi," ["image"]=> string(64) "images/products/2019/07/26/original/loa-tic-tfs50_1564129568.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-05-25 18:11:45" ["edited_time"]=> string(19) "2021-06-21 14:42:43" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(1) "0" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(7) "6700000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(7) "6700000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(527) "Thiết kế: Loa đá ngoài trời ( loa subwoofer)Trở kháng: 8ohm/input standard; 4ohm/input with satellite speakersCông suất: 200WTrọng lượng: 6.8kg/chiếcKích thước (HxWxD): 525 x 285 x 350mm" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "74" ["manufactory_alias"]=> string(3) "tic" ["manufactory_name"]=> string(3) "TIC" ["colors"]=> string(8) ",6,9,38," ["trong_luong"]=> string(13) "6.8kg/chiếc" ["do_nhay"]=> string(0) "" ["nguon_goc"]=> NULL ["cong_suat"]=> string(4) "200W" ["tro_khang"]=> string(55) "8ohm/input standard; 4ohm/input with satellite speakers" ["noi_bat"]=> NULL ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "24" ["cu_loa"]=> string(28) "

Woofer: 1 x 203.2mm

" ["dap_ung_tan_so"]=> NULL ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(17) "525 x 285 x 350mm" ["dai_tan"]=> string(10) "25Hz-200Hz" ["thiet_ke"]=> string(39) "Loa đá ngoài trời ( loa subwoofer)" ["tan_so_cat"]=> string(0) "" ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(454) "<p>- Loa TIC TFS50 thương hiệu Mỹ<br /> - C&oacute; t&iacute;nh kh&aacute;ng nước rất mạnh nhờ liệu composite silicone<br /> - Được thiết kế dạng loa omni (loa 360 độ)<br /> - C&oacute; thể setup như loa stereo<br /> - C&aacute;p loa c&oacute; khả năng chống thấm, chống nước<br /> - M&agrave;u sắc: Canyon, Slate, White Granite</p>" ["quantity"]=> string(1) "0" ["kieu"]=> string(0) "" ["mau"]=> NULL ["model"]=> string(9) "TIC TFS50" ["mau_sac"]=> string(28) "Canyon; Slate; White Granite" ["dong_loa"]=> string(25) "TIC Outdoor Rock Speakers" } [16]=> object(stdClass)#12 (52) { ["id"]=> string(4) "2922" ["record_id"]=> string(4) "2922" ["name"]=> string(13) "Loa TIC TFS25" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(13) "loa-tic-tfs25" ["category_id"]=> string(3) "257" ["category_id_wrapper"]=> string(13) ",257,188,170," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(45) "Loa âm trần, âm tường, sân vườn" ["category_alias"]=> string(29) "loa-am-tran-am-tuong-san-vuon" ["category_alias_wrapper"]=> string(47) ",loa-am-tran-am-tuong-san-vuon,loa-hi-fi,hi-fi," ["image"]=> string(64) "images/products/2019/07/26/original/loa-tic-tfs25_1564129518.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-05-25 17:58:22" ["edited_time"]=> string(19) "2021-06-21 11:02:25" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(1) "0" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(7) "6000000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(7) "6000000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(459) "Thiết kế: Loa đá ngoài trờiTrở kháng: 8ohmCông suất: 200WTrọng lượng: 9.1kg/chiếcKích thước (HxWxD): 370 x 320 x 330mm" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "74" ["manufactory_alias"]=> string(3) "tic" ["manufactory_name"]=> string(3) "TIC" ["colors"]=> string(8) ",6,9,27," ["trong_luong"]=> string(13) "9.1kg/chiếc" ["do_nhay"]=> string(0) "" ["nguon_goc"]=> NULL ["cong_suat"]=> string(4) "200W" ["tro_khang"]=> string(4) "8ohm" ["noi_bat"]=> NULL ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "24" ["cu_loa"]=> string(89) "

Tweeter: 1 x 51mm Mylar refractive
Woofer: 1 x 203.2mm Co-Axial

" ["dap_ung_tan_so"]=> NULL ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(17) "370 x 320 x 330mm" ["dai_tan"]=> string(10) "37Hz-19kHz" ["thiet_ke"]=> string(22) "Loa đá ngoài trời" ["tan_so_cat"]=> string(0) "" ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(541) "<p>- Loa TIC TFS25 thương hiệu Mỹ<br /> - C&oacute; driver được thiết kế đồng trục<br /> - Được bổ sung đầu nối c&aacute;p chống thấm gắn trực tiếp v&agrave;o ch&acirc;n đế<br /> - C&oacute; vỏ loa được l&agrave;m từ vật liệu chống thấm composite silicone nhiều lớp<br /> - Ph&ugrave; hợp với khu thương mại hoặc d&acirc;n cư<br /> - M&agrave;u sắc: Canyon, Slate, White Granite</p>" ["quantity"]=> string(1) "1" ["kieu"]=> string(18) "Loa đồng trục" ["mau"]=> NULL ["model"]=> string(9) "TIC TFS25" ["mau_sac"]=> string(28) "Canyon; Slate; White Granite" ["dong_loa"]=> string(25) "TIC Outdoor Rock Speakers" } [17]=> object(stdClass)#40 (52) { ["id"]=> string(4) "2921" ["record_id"]=> string(4) "2921" ["name"]=> string(13) "Loa TIC TFS14" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(13) "loa-tic-tfs14" ["category_id"]=> string(3) "257" ["category_id_wrapper"]=> string(13) ",257,188,170," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(45) "Loa âm trần, âm tường, sân vườn" ["category_alias"]=> string(29) "loa-am-tran-am-tuong-san-vuon" ["category_alias_wrapper"]=> string(47) ",loa-am-tran-am-tuong-san-vuon,loa-hi-fi,hi-fi," ["image"]=> string(64) "images/products/2019/07/26/original/loa-tic-tfs14_1564129476.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-05-25 17:44:29" ["edited_time"]=> string(19) "2021-06-21 11:01:46" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(1) "0" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "20200000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "20200000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(490) "Thiết kế: Loa đá ngoài trờiTrở kháng: 8ohmCông suất: 200WTrọng lượng: 22.2kg/chiếc ( Sau khi đã đóng thùng)Kích thước (HxWxD): 500 x 590 x 510mm" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "74" ["manufactory_alias"]=> string(3) "tic" ["manufactory_name"]=> string(3) "TIC" ["colors"]=> string(8) ",6,9,27," ["trong_luong"]=> string(44) "22.2kg/chiếc ( Sau khi đã đóng thùng)" ["do_nhay"]=> string(0) "" ["nguon_goc"]=> NULL ["cong_suat"]=> string(4) "200W" ["tro_khang"]=> string(4) "8ohm" ["noi_bat"]=> NULL ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "24" ["cu_loa"]=> string(95) "

Tweeter: 1 x 51mm titanium
Midrange: 1 x 127mm
Woofer: 1 x 254mm Dynamic

" ["dap_ung_tan_so"]=> NULL ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(17) "500 x 590 x 510mm" ["dai_tan"]=> string(10) "27Hz-20kHz" ["thiet_ke"]=> string(22) "Loa đá ngoài trời" ["tan_so_cat"]=> string(0) "" ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(485) "<p>- Loa TIC TFS14&nbsp;thương hiệu Mỹ<br /> - C&oacute; vỏ loa được l&agrave;m từ vật liệu chống thấm composite silicone nhiều lớp<br /> - C&oacute; khả năng chống thấm, kh&aacute;ng nước hiệu quả<br /> - C&ocirc;ng suất 200W RMS<br /> - Ph&ugrave; hợp với khu thương mại hoặc d&acirc;n cư<br /> - M&agrave;u sắc: Canyon, Slate, White Granite</p>" ["quantity"]=> string(1) "1" ["kieu"]=> string(19) "3 đường tiếng" ["mau"]=> NULL ["model"]=> string(9) "TIC TFS14" ["mau_sac"]=> string(28) "Canyon; Slate; White Granite" ["dong_loa"]=> string(25) "TIC Outdoor Rock Speakers" } [18]=> object(stdClass)#41 (52) { ["id"]=> string(4) "2920" ["record_id"]=> string(4) "2920" ["name"]=> string(13) "Loa TIC TFS12" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(13) "loa-tic-tfs12" ["category_id"]=> string(3) "257" ["category_id_wrapper"]=> string(13) ",257,188,170," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(45) "Loa âm trần, âm tường, sân vườn" ["category_alias"]=> string(29) "loa-am-tran-am-tuong-san-vuon" ["category_alias_wrapper"]=> string(47) ",loa-am-tran-am-tuong-san-vuon,loa-hi-fi,hi-fi," ["image"]=> string(64) "images/products/2019/07/26/original/loa-tic-tfs12_1564129656.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-05-25 17:32:44" ["edited_time"]=> string(19) "2022-06-22 11:52:04" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(1) "0" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(7) "6000000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(7) "6000000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(488) "Thiết kế: Loa đá ngoài trờiTrở kháng: 8ohm/input; 4ohm in parallel modeCông suất: 200WTrọng lượng: 8.6kg/chiếcKích thước (HxWxD): 290 x 460 x 435mm" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "74" ["manufactory_alias"]=> string(3) "tic" ["manufactory_name"]=> string(3) "TIC" ["colors"]=> string(8) ",6,9,38," ["trong_luong"]=> string(13) "8.6kg/chiếc" ["do_nhay"]=> string(0) "" ["nguon_goc"]=> NULL ["cong_suat"]=> string(4) "200W" ["tro_khang"]=> string(33) "8ohm/input; 4ohm in parallel mode" ["noi_bat"]=> NULL ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "24" ["cu_loa"]=> string(53) "

Tweeter: 2 x 51mm
Woofer: 1 x 203.2mm

" ["dap_ung_tan_so"]=> NULL ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(17) "290 x 460 x 435mm" ["dai_tan"]=> string(10) "35Hz-19kHz" ["thiet_ke"]=> string(22) "Loa đá ngoài trời" ["tan_so_cat"]=> string(0) "" ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(566) "<p>- Loa TIC TFS12 thương hiệu Mỹ<br /> - C&oacute; jack cắm d&acirc;y loa được bọc chống thấm kh&aacute;ng nước rất tốt<br /> - Thiết kế theo cấu tr&uacute;c dual voice coil<br /> - Th&ugrave;ng loa l&agrave;m từ composite nhiều lớp bọc silicon chịu được t&aacute;c động của thời tiết<br /> - C&oacute; hệ thống tho&aacute;t nước ở ph&iacute;a trước<br /> - M&agrave;u sắc: Canyon, Slate, White Granite</p>" ["quantity"]=> string(1) "1" ["kieu"]=> string(17) "3-way DVC speaker" ["mau"]=> NULL ["model"]=> string(9) "TIC TFS12" ["mau_sac"]=> string(28) "Canyon; Slate; White Granite" ["dong_loa"]=> string(25) "TIC Outdoor Rock Speakers" } [19]=> object(stdClass)#42 (52) { ["id"]=> string(4) "2919" ["record_id"]=> string(4) "2919" ["name"]=> string(13) "Loa TIC TFS10" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(13) "loa-tic-tfs10" ["category_id"]=> string(3) "257" ["category_id_wrapper"]=> string(13) ",257,188,170," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(45) "Loa âm trần, âm tường, sân vườn" ["category_alias"]=> string(29) "loa-am-tran-am-tuong-san-vuon" ["category_alias_wrapper"]=> string(47) ",loa-am-tran-am-tuong-san-vuon,loa-hi-fi,hi-fi," ["image"]=> string(64) "images/products/2019/07/26/original/loa-tic-tfs10_1564129435.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2018-05-25 17:16:10" ["edited_time"]=> string(19) "2022-06-10 13:47:11" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(1) "0" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(7) "5400000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(7) "5400000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(490) "Thiết kế: Loa đá ngoài trờiTrở kháng: 8ohmCông suất: 200WTrọng lượng: 8.4kg/chiếc ( Sau khi đã đóng thùng )Kích thước (HxWxD): 287 x 505 x 360mm" ["hide_name"]=> NULL ["manufactory"]=> string(2) "74" ["manufactory_alias"]=> string(3) "tic" ["manufactory_name"]=> string(3) "TIC" ["colors"]=> string(8) ",6,9,27," ["trong_luong"]=> string(44) "8.4kg/chiếc ( Sau khi đã đóng thùng )" ["do_nhay"]=> string(0) "" ["nguon_goc"]=> NULL ["cong_suat"]=> string(4) "200W" ["tro_khang"]=> string(4) "8ohm" ["noi_bat"]=> NULL ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "24" ["cu_loa"]=> string(53) "

Tweeter: 1 x 51mm
Woofer: 1 x 203.2mm

" ["dap_ung_tan_so"]=> NULL ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(17) "287 x 505 x 360mm" ["dai_tan"]=> string(10) "35Hz-19kHZ" ["thiet_ke"]=> string(22) "Loa đá ngoài trời" ["tan_so_cat"]=> string(0) "" ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(664) "<p>- Loa TIC TFS10 thương hiệu Mỹ<br /> - C&oacute; lớp vỏ được thiết kế tỷ mỷ từ ch&iacute;nh vật liệu composite silicone<br /> - C&oacute; thể tự đẩy nước ra ngo&agrave;i trong điều kiện thời tiết c&oacute; mưa hay ngập nước<br /> - C&oacute; d&acirc;y loa chống nước đi k&egrave;m<br /> - Ph&ugrave; hợp cho c&aacute;c khu thương mại hoặc khu d&acirc;n cư<br /> - Thiết kế v&agrave; m&agrave;u sắc tự nhi&ecirc;n<br /> - M&agrave;u sắc: Canyon, Slate, White Granite</p>" ["quantity"]=> string(1) "1" ["kieu"]=> string(18) "Loa đồng trục" ["mau"]=> NULL ["model"]=> string(9) "TIC TFS10" ["mau_sac"]=> string(28) "Canyon; Slate; White Granite" ["dong_loa"]=> string(25) "TIC Outdoor Rock Speakers" } }
Loa Emotiva Airmotiv E2

Loa Emotiva Airmotiv E2

11.920.000 ₫

14.900.000 ₫

So sánh

Loa Emotiva Airmotiv E2

11.920.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Loa Emotiva Airmotiv E2 thương hiệu Mỹ
- Thiết kế khá nhỏ gọn, dễ dàng gắn mẫu loa surround này trên tường
- Củ loa được cố định chắc chắn bằng khung cao su SBR độc quyền
- Có mạch phân tần (crossover) và các tụ phim cao cấp và cuộn cảm lõi không khí có điện trở chính xác
- Màu sắc: Black

-20%
Loa Emotiva Airmotiv C1

Loa Emotiva Airmotiv C1

8.100.000 ₫

 

So sánh

Loa Emotiva Airmotiv C1

8.100.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Loa Emotiva Airmotiv C1 thương hiệu Mỹ
- Được bổ sung thêm đệm cao su chống sốc
- Thùng loa được làm từ gỗ HDF mật độ cao
- Ê căng làm từ vải màu đen có nhiệm vụ tản nhiệt
- Màu sắc: Black

Loa Emotiva Airmotiv T1

Loa Emotiva Airmotiv T1

22.700.000 ₫

 

So sánh

Loa Emotiva Airmotiv T1

22.700.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Loa Emotiva Airmotiv T1 thương hiệu Mỹ
- Được thiết kế với thùng loa được làm từ ván gỗ HDF cứng
- Có mạch phân tần có khả năng bóc âm thanh một cách chính xác và đầy đủ
- Có các tụ phim cao cấp và cuộn cảm có lõi không khí với điện trở chính xác
- Màu sắc: Black

Loa Emotiva Airmotiv T2

Loa Emotiva Airmotiv T2

32.500.000 ₫

 

So sánh

Loa Emotiva Airmotiv T2

32.500.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Loa Emotiva Airmotiv T2 thương hiệu Mỹ
- Được trang bị một màu đen sang trọng và quyến rũ từ nhiều lớp sơn lót vinyl
- có thể chống lại mọi trơn trượt được làm từ cao su chống sốc
- Cấu trúc thùng loa được thiết kế chắc chắn từ các ván gỗ HDF mật độ cao
- Có hai cặp cổng đấu loa đơn giản có thiết kế mạ vàng tỷ mỷ
- Màu sắc: Black

Loa Emotiva Airmotiv B1

Loa Emotiva Airmotiv B1

9.700.000 ₫

 

So sánh

Loa Emotiva Airmotiv B1

9.700.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Loa Emotiva Airmotiv B1 thương hiệu Mỹ
- Cấu trúc thùng loa có khả năng chống lại các hiện tượng cộng hưởng âm thanh
- Hệ thống driver được thiết kế đặc biệt và được gia tăng độ chắc chắn
- Có cổng thông hơi lỗ tròn
- Mạch phân tần thiết kế cẩn thận và chính xác
- Màu sắc: Black

Loa Emotiva Airmotiv C2

Loa Emotiva Airmotiv C2

12.000.000 ₫

 

So sánh

Loa Emotiva Airmotiv C2

12.000.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Loa Emotiva Airmotiv C2 thương hiệu Mỹ
- Thiết kế thùng loa từ những tấm ván gỗ HDF mật độ cao
- Hai bên sườn loa cũng được phủ một lớp vinyl đen cứng
- Mạch phân tần (crossover) được thiết kế cẩn thận và chính xác
- Màu sắc: Black

Loa Elipson IW 6

Loa Elipson IW 6

6.900.000 ₫

 

So sánh

Loa Elipson IW 6

6.900.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Loa Elipson IW 6 thương hiệu Pháp
- Có bốn góc loa được bo lại hơi nhẹ giúp làm nổi bật đường nét tinh tế và cuốn hút cho loa
- Dễ dàng setup với nhiều không gian
- Có ê căng được thiết kế tinh tế
- Nhân viên của hãng bên Pháp sẽ hỗ trợ khách hàng thiết kế, setup
- Màu sắc: Black

Loa Elipson IW 8

Loa Elipson IW 8

8.900.000 ₫

 

So sánh

Loa Elipson IW 8

8.900.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Loa Elipson IW 8 thương hiệu Pháp
- Được bo nhẹ ở 4 góc của mỗi cạnh nhằm phá vỡ cấu trúc vuông vức, cứng nhắc
- Hệ thống củ loa được thiết kế từ những vật liệu có tính chọn lọc cao
- Củ loa sửa dụng nam châm neodymium có từ tính mạnh
- Nhân viên của hãng bên Pháp sẽ hỗ trợ khách hàng thiết kế, setup
- Màu sắc: Black

Loa Elipson IW 14C

Loa Elipson IW 14C

7.800.000 ₫

 

So sánh

Loa Elipson IW 14C

7.800.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Loa Elipson IW 14C thương hiệu Pháp
- Phù hợp setup cho nhiều không gian
- Thiết kế ê căng gắn với mặt trước nhờ từ tính
- Nhân viên của hãng bên Pháp sẽ hỗ trợ khách hàng thiết kế, setup
- Màu sắc: Black

Loa Elipson IC4

Loa Elipson IC4

3.100.000 ₫

 

So sánh

Loa Elipson IC4

3.100.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Loa Elipson IC4 thương hiệu Pháp
- Setup cho nhiều không gian từ trường học, phòng họp, nhà hàng, trung tâm mua sắm tới gia đình
- Loa tweeter có thể điều chỉnh hướng
- Nhân viên của hãng bên Pháp sẽ hỗ trợ khách hàng thiết kế, setup
- Màu sắc: White

Loa Elipson IC6

Loa Elipson IC6

6.200.000 ₫

 

So sánh

Loa Elipson IC6

6.200.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Loa Elipson IC6 thương hiệu Pháp
- Sở hữu kích thước và khối lượng nhỏ gọn
- Loa tweeter có thể điều chỉnh hướng
- Phù hợp để setup cho nhiều không gian: phòng họp, trường học, khách sạn, nhà hàng cho tới gia đình
- Nhân viên của hãng bên Pháp sẽ hỗ trợ khách hàng thiết kế, setup
- Màu sắc: White

Loa Elipson IC8

Loa Elipson IC8

8.900.000 ₫

 

So sánh

Loa Elipson IC8

8.900.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Loa Elipson IC8 thương hiệu Pháp
- Tương thích với hầu hết các ampli hifi trên thị trường hiện nay
- Setup cho nhiều không gian từ phòng họp, trung tâm mua sắm, trường học, nhà hàng tới gia đình
- Có thiết kế khá ấn tượng
- Dễ dàng setup và lắp đặt
- Loa tweeter có thể điều chỉnh hướng
- Nhân viên của hãng bên Pháp sẽ hỗ trợ khách hàng thiết kế, setup
- Màu sắc: White

Loa Elipson IC6ST

Loa Elipson IC6ST

Liên hệ

 

So sánh

Loa Elipson IC6ST

Liên hệ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Loa Elipson IC6ST thương hiệu Pháp
- Sở hữu kiểu dáng như một chiếc bánh cookie
- Phù hợp với hầu hết các ampli hifi hiện nay
- Thích hợp với nhiều không gian: phòng hội nghị, trung tâm mua sắm, nhà hàng, gia đình...
- Được bổ sung tới hai củ loa tweeter có thể điều chỉnh hướng
- Nhân viên của hãng bên Pháp sẽ hỗ trợ khách hàng thiết kế, setup
- Màu sắc: Black

Loa TIC WPS6

Loa TIC WPS6

6.700.000 ₫

 

So sánh

Loa TIC WPS6

6.700.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Loa TIC WPS6 thương hiệu Mỹ
- Được trang bị các cầu đấu loa mạ vàng
- Bổ sung cho loa thêm phần chân đế vững chắc có thể xoay 180 độ
- Sử dụng công nghệ WifiStream để kết nối với nguồn phát nhạc thông qua wifi
- Tương thích Apple AirPlay
- Màu sắc: Black, white

Loa TIC WPS5

Loa TIC WPS5

5.700.000 ₫

 

So sánh

Loa TIC WPS5

5.700.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Loa TIC WPS5 thương hiệu Mỹ
- Được thiết kế dạng móc treo xoay được 180 độ
- Thùng loa được làm bằng nhựa ABS chất lượng cao
- Có khả năng kết nối Wifi nhờ công nghệ WifiStream
- Tương thích với Apple AirPlay
- Thùng loa làm chắc chắn chống va đập và tác động của thời tiết
- Màu sắc: Black, white

Loa TIC TFS50

Loa TIC TFS50

6.700.000 ₫

 

So sánh

Loa TIC TFS50

6.700.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Loa TIC TFS50 thương hiệu Mỹ
- Có tính kháng nước rất mạnh nhờ liệu composite silicone
- Được thiết kế dạng loa omni (loa 360 độ)
- Có thể setup như loa stereo
- Cáp loa có khả năng chống thấm, chống nước
- Màu sắc: Canyon, Slate, White Granite

Loa TIC TFS25

Loa TIC TFS25

6.000.000 ₫

 

So sánh

Loa TIC TFS25

6.000.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Loa TIC TFS25 thương hiệu Mỹ
- Có driver được thiết kế đồng trục
- Được bổ sung đầu nối cáp chống thấm gắn trực tiếp vào chân đế
- Có vỏ loa được làm từ vật liệu chống thấm composite silicone nhiều lớp
- Phù hợp với khu thương mại hoặc dân cư
- Màu sắc: Canyon, Slate, White Granite

Loa TIC TFS14

Loa TIC TFS14

20.200.000 ₫

 

So sánh

Loa TIC TFS14

20.200.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Loa TIC TFS14 thương hiệu Mỹ
- Có vỏ loa được làm từ vật liệu chống thấm composite silicone nhiều lớp
- Có khả năng chống thấm, kháng nước hiệu quả
- Công suất 200W RMS
- Phù hợp với khu thương mại hoặc dân cư
- Màu sắc: Canyon, Slate, White Granite

Loa TIC TFS12

Loa TIC TFS12

6.000.000 ₫

 

So sánh

Loa TIC TFS12

6.000.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Loa TIC TFS12 thương hiệu Mỹ
- Có jack cắm dây loa được bọc chống thấm kháng nước rất tốt
- Thiết kế theo cấu trúc dual voice coil
- Thùng loa làm từ composite nhiều lớp bọc silicon chịu được tác động của thời tiết
- Có hệ thống thoát nước ở phía trước
- Màu sắc: Canyon, Slate, White Granite

Loa TIC TFS10

Loa TIC TFS10

5.400.000 ₫

 

So sánh

Loa TIC TFS10

5.400.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Loa TIC TFS10 thương hiệu Mỹ
- Có lớp vỏ được thiết kế tỷ mỷ từ chính vật liệu composite silicone
- Có thể tự đẩy nước ra ngoài trong điều kiện thời tiết có mưa hay ngập nước
- Có dây loa chống nước đi kèm
- Phù hợp cho các khu thương mại hoặc khu dân cư
- Thiết kế và màu sắc tự nhiên
- Màu sắc: Canyon, Slate, White Granite

 
0.12006 sec| 4143.688 kb
DMCA.com Protection Status