Sản phẩm

Chính hãng

Tư vấn

Miễn phí 24h

Hậu mãi

Chu đáo

Vận chuyển

Ton quc
So sánh
array(14) { [0]=> object(stdClass)#36 (52) { ["id"]=> string(3) "808" ["record_id"]=> string(3) "808" ["name"]=> string(15) "Loa Quad LF-102" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(15) "loa-quad-lf-102" ["category_id"]=> string(3) "228" ["category_id_wrapper"]=> string(13) ",228,188,170," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(19) "Loa Subwoofer Hi-fi" ["category_alias"]=> string(19) "loa-subwoofer-hi-fi" ["category_alias_wrapper"]=> string(37) ",loa-subwoofer-hi-fi,loa-hi-fi,hi-fi," ["image"]=> string(79) "images/products/2016/11/09/original/loa-quad-lf-102-anh-dai-dien_1478681662.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2016-06-15 16:02:12" ["edited_time"]=> string(19) "2018-10-12 04:18:48" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "653" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(1) "0" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(1) "0" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(378) "Thiết kế: Loa SubwooferCông suất: 500W RMS / 780W PeakTrọng lượng: 21.4kgKích thước (HxWxD): 386 x 330 x 380mm" ["hide_name"]=> string(0) "" ["manufactory"]=> string(2) "21" ["manufactory_alias"]=> string(4) "quad" ["manufactory_name"]=> string(4) "Quad" ["colors"]=> string(3) ",8," ["trong_luong"]=> string(6) "21.4kg" ["do_nhay"]=> string(0) "" ["nguon_goc"]=> string(0) "" ["cong_suat"]=> string(20) "500W RMS / 780W Peak" ["tro_khang"]=> string(0) "" ["noi_bat"]=> string(0) "" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "22" ["cu_loa"]=> string(46) "

Woofer : 2 x 250 mm long - throw cone

" ["dap_ung_tan_so"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(17) "386 x 330 x 380mm" ["dai_tan"]=> string(12) "30Hz - 150Hz" ["thiet_ke"]=> string(13) "Loa Subwoofer" ["tan_so_cat"]=> string(0) "" ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(342) "<p style="text-align: justify;">- Loa Quad LF-102&nbsp;thương hiệu đến từ Anh Quốc<br /> - Th&iacute;ch hợp cho hệ thống stereo hoặc đa k&ecirc;nh<br /> - T&iacute;ch hợp ampli c&ocirc;ng suất 500W RMS / 780W Peak<br /> - Mầu sắc: Black high gloss</p>" ["quantity"]=> string(1) "1" ["kieu"]=> string(0) "" ["mau"]=> string(0) "" ["model"]=> string(11) "Quad LF-102" ["mau_sac"]=> string(16) "Black high gloss" ["dong_loa"]=> string(14) "QUAD LF series" } [1]=> object(stdClass)#33 (52) { ["id"]=> string(3) "805" ["record_id"]=> string(3) "805" ["name"]=> string(14) "Loa Quad LF-88" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(14) "loa-quad-lf-88" ["category_id"]=> string(3) "228" ["category_id_wrapper"]=> string(13) ",228,188,170," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(19) "Loa Subwoofer Hi-fi" ["category_alias"]=> string(19) "loa-subwoofer-hi-fi" ["category_alias_wrapper"]=> string(37) ",loa-subwoofer-hi-fi,loa-hi-fi,hi-fi," ["image"]=> string(78) "images/products/2016/11/09/original/loa-quad-lf-88-anh-dai-dien_1478682104.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2016-06-15 15:59:15" ["edited_time"]=> string(19) "2024-06-19 11:09:57" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "650" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(1) "0" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(1) "0" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(378) "Thiết kế: Loa SubwooferCông suất: 350W RMS / 650W PeakTrọng lượng: 13.5kgKích thước (HxWxD): 332 x 290 x 320mm" ["hide_name"]=> string(0) "" ["manufactory"]=> string(2) "21" ["manufactory_alias"]=> string(4) "quad" ["manufactory_name"]=> string(4) "Quad" ["colors"]=> string(3) ",8," ["trong_luong"]=> string(6) "13.5kg" ["do_nhay"]=> string(0) "" ["nguon_goc"]=> string(0) "" ["cong_suat"]=> string(20) "350W RMS / 650W Peak" ["tro_khang"]=> string(0) "" ["noi_bat"]=> string(0) "" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "22" ["cu_loa"]=> string(45) "

Woofer: 2 x 200 mm long - throw cone

" ["dap_ung_tan_so"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(17) "332 x 290 x 320mm" ["dai_tan"]=> string(12) "30Hz - 150Hz" ["thiet_ke"]=> string(13) "Loa Subwoofer" ["tan_so_cat"]=> string(0) "" ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(511) "<p style="text-align: justify;">- Loa Quad LF-88 thương hiệu đến từ Anh Quốc<br /> - Th&iacute;ch hợp cho hệ thống stereo hoặc đa k&ecirc;nh<br /> - Tăng cường hiệu suất &acirc;m bass, kết hợp ho&agrave;n hảo với c&aacute;c loa kh&aacute;c tr&ecirc;n thị trường.<br /> - T&iacute;ch hợp ampli c&ocirc;ng suất&nbsp;350W RMS / 650W Peak<br /> - Mầu sắc: Black high gloss</p>" ["quantity"]=> string(1) "1" ["kieu"]=> string(0) "" ["mau"]=> string(0) "" ["model"]=> string(10) "Quad LF-88" ["mau_sac"]=> string(16) "Black high gloss" ["dong_loa"]=> string(14) "QUAD LF series" } [2]=> object(stdClass)#32 (52) { ["id"]=> string(3) "804" ["record_id"]=> string(3) "804" ["name"]=> string(14) "Loa Quad LF-66" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(14) "loa-quad-lf-66" ["category_id"]=> string(3) "228" ["category_id_wrapper"]=> string(13) ",228,188,170," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(19) "Loa Subwoofer Hi-fi" ["category_alias"]=> string(19) "loa-subwoofer-hi-fi" ["category_alias_wrapper"]=> string(37) ",loa-subwoofer-hi-fi,loa-hi-fi,hi-fi," ["image"]=> string(78) "images/products/2016/11/09/original/loa-quad-lf-66-anh-dai-dien_1478682593.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2016-06-15 15:56:33" ["edited_time"]=> string(19) "2024-06-19 11:10:07" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "649" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(1) "0" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(1) "0" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(378) "Thiết kế: Loa SubwooferCông suất: 200W RMS / 400W PeakTrọng lượng: 8.96kgKích thước (HxWxD): 302 x 240 x 260mm" ["hide_name"]=> string(0) "" ["manufactory"]=> string(2) "21" ["manufactory_alias"]=> string(4) "quad" ["manufactory_name"]=> string(4) "Quad" ["colors"]=> string(3) ",8," ["trong_luong"]=> string(6) "8.96kg" ["do_nhay"]=> string(0) "" ["nguon_goc"]=> string(0) "" ["cong_suat"]=> string(20) "200W RMS / 400W Peak" ["tro_khang"]=> string(0) "" ["noi_bat"]=> string(0) "" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "22" ["cu_loa"]=> string(45) "

Woofer: 2 x 150 mm Cone long - throw

" ["dap_ung_tan_so"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(17) "302 x 240 x 260mm" ["dai_tan"]=> string(12) "50Hz - 150Hz" ["thiet_ke"]=> string(13) "Loa Subwoofer" ["tan_so_cat"]=> string(0) "" ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(520) "<p style="text-align: justify;">- Loa Quad LF-66&nbsp;thương hiệu đến từ Anh Quốc<br /> - Th&iacute;ch hợp cho hệ thống stereo hoặc đa k&ecirc;nh<br /> - Tăng cường hiệu suất &acirc;m bass, kết hợp ho&agrave;n hảo với c&aacute;c loa kh&aacute;c tr&ecirc;n thị trường.<br /> - T&iacute;ch hợp ampli c&ocirc;ng suất&nbsp;200W RMS / 400W Peak<br /> - Mầu sắc: Black high gloss</p>" ["quantity"]=> string(1) "1" ["kieu"]=> string(0) "" ["mau"]=> string(0) "" ["model"]=> string(10) "Quad LF-66" ["mau_sac"]=> string(16) "Black high gloss" ["dong_loa"]=> string(14) "QUAD LF series" } [3]=> object(stdClass)#31 (52) { ["id"]=> string(3) "783" ["record_id"]=> string(3) "783" ["name"]=> string(30) "Loa Quad 12L Classic Signature" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(30) "loa-quad-12l-classic-signature" ["category_id"]=> string(3) "230" ["category_id_wrapper"]=> string(13) ",230,188,170," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(19) "Loa Bookshelf Hi-fi" ["category_alias"]=> string(19) "loa-bookshelf-hi-fi" ["category_alias_wrapper"]=> string(37) ",loa-bookshelf-hi-fi,loa-hi-fi,hi-fi," ["image"]=> string(94) "images/products/2016/11/09/original/loa-quad-12l-classic-signature_anh_dai_dien_1478683403.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2016-06-14 23:22:47" ["edited_time"]=> string(19) "2024-06-19 11:10:30" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "629" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(1) "0" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(1) "0" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(525) "Thiết kế: Loa BookshelfĐộ nhạy: 87dB (2.83V/1m)Trở kháng: Tần số cắt: 2.4kHzCông suất: 50W – 150WTrọng lượng: 7.12kg" ["hide_name"]=> string(0) "" ["manufactory"]=> string(2) "21" ["manufactory_alias"]=> string(4) "quad" ["manufactory_name"]=> string(4) "Quad" ["colors"]=> string(3) ",3," ["trong_luong"]=> string(6) "7.12kg" ["do_nhay"]=> string(15) "87dB (2.83V/1m)" ["nguon_goc"]=> string(0) "" ["cong_suat"]=> string(12) "50W – 150W" ["tro_khang"]=> string(3) "6Ω" ["noi_bat"]=> string(0) "" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "22" ["cu_loa"]=> string(101) "

Tweeter: 1 x 25 mm fabric dome
MidBass: 1 x 125 mm woven Kevlar cone

 

" ["dap_ung_tan_so"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(0) "" ["dai_tan"]=> string(23) "48Hz – 23kHz (+/-3dB)" ["thiet_ke"]=> string(13) "Loa Bookshelf" ["tan_so_cat"]=> string(6) "2.4kHz" ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(347) "<p style="text-align: justify;">- Loa Quad 12L Classic Signature thương hiệu đến từ Anh Quốc<br /> - Th&iacute;ch hợp cho hệ thống stereo hoặc đa k&ecirc;nh<br /> - Dễ phối gh&eacute;p, th&iacute;ch hợp với mọi loại nhạc<br /> - Mầu sắc: Rosewood</p>" ["quantity"]=> string(1) "1" ["kieu"]=> string(19) "2 đường tiếng" ["mau"]=> string(0) "" ["model"]=> string(26) "Quad 12L Classic Signature" ["mau_sac"]=> string(8) "Rosewood" ["dong_loa"]=> string(24) "QUAD L Classic Signature" } [4]=> object(stdClass)#30 (52) { ["id"]=> string(3) "780" ["record_id"]=> string(3) "780" ["name"]=> string(30) "Loa Quad 11L Classic Signature" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(30) "loa-quad-11l-classic-signature" ["category_id"]=> string(3) "230" ["category_id_wrapper"]=> string(13) ",230,188,170," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(19) "Loa Bookshelf Hi-fi" ["category_alias"]=> string(19) "loa-bookshelf-hi-fi" ["category_alias_wrapper"]=> string(37) ",loa-bookshelf-hi-fi,loa-hi-fi,hi-fi," ["image"]=> string(63) "images/products/2016/11/09/original/loa-quad-11l_1478684027.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2016-06-14 23:16:41" ["edited_time"]=> string(19) "2024-06-19 11:11:25" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "628" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(1) "0" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(1) "0" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(628) "Thiết kế: Loa BookshelfĐộ nhạy: 87dB (2.83V/1m)Trở kháng: Tần số cắt: 2.2kHzCông suất: 30W – 150WTrọng lượng: 6.3kgKích thước (HxWxD): 310 x 190 x 263mm" ["hide_name"]=> string(0) "" ["manufactory"]=> string(2) "21" ["manufactory_alias"]=> string(4) "quad" ["manufactory_name"]=> string(4) "Quad" ["colors"]=> string(3) ",8," ["trong_luong"]=> string(5) "6.3kg" ["do_nhay"]=> string(15) "87dB (2.83V/1m)" ["nguon_goc"]=> string(0) "" ["cong_suat"]=> string(12) "30W – 150W" ["tro_khang"]=> string(3) "6Ω" ["noi_bat"]=> string(0) "" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "22" ["cu_loa"]=> string(84) "

Tweeter: 1 x 25 mm fabric dome
Midbass: 1 x 125 mm woven kevlar cone

" ["dap_ung_tan_so"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(17) "310 x 190 x 263mm" ["dai_tan"]=> string(23) "48Hz – 22kHz (+/-3dB)" ["thiet_ke"]=> string(13) "Loa Bookshelf" ["tan_so_cat"]=> string(6) "2.2kHz" ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(344) "<p style="text-align: justify;">- Loa Quad 11L Classic Signature thương hiệu đến từ Anh Quốc<br /> - Th&iacute;ch hợp cho hệ thống stereo hoặc đa k&ecirc;nh<br /> - Dễ phối gh&eacute;p, th&iacute;ch hợp với mọi loại nhạc<br /> - Mầu sắc: Black</p>" ["quantity"]=> string(1) "1" ["kieu"]=> string(19) "2 đường tiếng" ["mau"]=> string(0) "" ["model"]=> string(26) "Quad 11L Classic Signature" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" ["dong_loa"]=> string(24) "QUAD L Classic Signature" } [5]=> object(stdClass)#28 (52) { ["id"]=> string(3) "778" ["record_id"]=> string(3) "778" ["name"]=> string(12) "Loa Quad 9AS" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(12) "loa-quad-9as" ["category_id"]=> string(3) "230" ["category_id_wrapper"]=> string(13) ",230,188,170," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(19) "Loa Bookshelf Hi-fi" ["category_alias"]=> string(19) "loa-bookshelf-hi-fi" ["category_alias_wrapper"]=> string(37) ",loa-bookshelf-hi-fi,loa-hi-fi,hi-fi," ["image"]=> string(69) "images/products/2016/11/09/original/loa-quad-9as_white_1478685998.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2016-06-14 23:06:20" ["edited_time"]=> string(19) "2024-06-19 11:12:00" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "626" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(1) "0" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(1) "0" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(488) "Thiết kế: Loa BookshelfTần số cắt: 2.5kHzCông suất: 100W – 200W (tích hợp ampli bên trong)Trọng lượng: 9.4kgKích thước (HxWxD): 302 x 152 x 215mm" ["hide_name"]=> string(0) "" ["manufactory"]=> string(2) "21" ["manufactory_alias"]=> string(4) "quad" ["manufactory_name"]=> string(4) "Quad" ["colors"]=> string(8) ",7,8,11," ["trong_luong"]=> string(5) "9.4kg" ["do_nhay"]=> string(0) "" ["nguon_goc"]=> string(0) "" ["cong_suat"]=> string(44) "100W – 200W (tích hợp ampli bên trong)" ["tro_khang"]=> string(0) "" ["noi_bat"]=> string(0) "" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "22" ["cu_loa"]=> string(84) "

Tweeter: 1 x 25 mm fabric dome
Midbass: 1 x 100 mm Woven Kevlar Cone

" ["dap_ung_tan_so"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(17) "302 x 152 x 215mm" ["dai_tan"]=> string(23) "65Hz – 23kHz (+/-3dB)" ["thiet_ke"]=> string(13) "Loa Bookshelf" ["tan_so_cat"]=> string(6) "2.5kHz" ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(417) "<p style="text-align: justify;">- Loa Quad 9AS&nbsp;thương hiệu đến từ Anh Quốc<br /> - Được thiết kế dựa tr&ecirc;n mini-monitor QUAD 9L<br /> - Hỗ trợ đầu v&agrave;o: USB, Optical, Coaxial, RCA Phono<br /> - Hỗ trợ đầu ra:&nbsp;Subwoofer, RCA Phono<br /> - Mầu sắc: Piano Black, Piano White, Piano Rosewood</p>" ["quantity"]=> string(1) "1" ["kieu"]=> string(19) "2 đường tiếng" ["mau"]=> string(0) "" ["model"]=> string(8) "Quad 9AS" ["mau_sac"]=> string(22) "White, Black, Red Ruby" ["dong_loa"]=> string(8) "QUAD 9AS" } [6]=> object(stdClass)#26 (52) { ["id"]=> string(3) "768" ["record_id"]=> string(3) "768" ["name"]=> string(12) "Loa Quad Z-3" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(12) "loa-quad-z-3" ["category_id"]=> string(3) "231" ["category_id_wrapper"]=> string(13) ",231,188,170," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(24) "Loa Floor Standing Hi-fi" ["category_alias"]=> string(24) "loa-floor-standing-hi-fi" ["category_alias_wrapper"]=> string(42) ",loa-floor-standing-hi-fi,loa-hi-fi,hi-fi," ["image"]=> string(68) "images/products/2016/11/03/original/loa-quad-z-3_rose_1478162350.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2016-06-14 22:30:52" ["edited_time"]=> string(19) "2018-10-12 04:18:37" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "618" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(1) "0" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(1) "0" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(640) "Thiết kế: Loa floor standingĐộ nhạy: 89dB (2.83 V/1m)Trở kháng: Tần số cắt: 450Hz, 3600HzCông suất: 60W – 250WTrọng lượng: 19kgKích thước (HxWxD): 965 x 267 x 340mm" ["hide_name"]=> string(0) "" ["manufactory"]=> string(2) "21" ["manufactory_alias"]=> string(4) "quad" ["manufactory_name"]=> string(4) "Quad" ["colors"]=> string(7) ",7,5,8," ["trong_luong"]=> string(4) "19kg" ["do_nhay"]=> string(16) "89dB (2.83 V/1m)" ["nguon_goc"]=> string(0) "" ["cong_suat"]=> string(12) "60W – 250W" ["tro_khang"]=> string(3) "6Ω" ["noi_bat"]=> string(0) "" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "22" ["cu_loa"]=> string(147) "

Tweeter: 1 x (90 x 12)mm True Ribbon
Midrange: 1 x 150 mm Woven Kevlar Cone
Bass: 2 x 175 mm Woven Kevlar Cone
 

" ["dap_ung_tan_so"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(17) "965 x 267 x 340mm" ["dai_tan"]=> string(23) "50Hz – 20kHz (+/-3dB)" ["thiet_ke"]=> string(18) "Loa floor standing" ["tan_so_cat"]=> string(13) "450Hz, 3600Hz" ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(361) "<p style="text-align: justify;">- Loa Quad Z-3 thương hiệu đến từ Anh Quốc<br /> - Th&iacute;ch hợp cho hệ thống stereo hoặc đa k&ecirc;nh<br /> - Dễ phối gh&eacute;p, th&iacute;ch hợp với mọi loại nhạc<br /> - Mầu sắc: Piano Black, Piano White, Piano Rosewood</p>" ["quantity"]=> string(1) "1" ["kieu"]=> string(19) "3 đường tiếng" ["mau"]=> string(0) "" ["model"]=> string(8) "Quad Z-3" ["mau_sac"]=> string(40) "Piano Black, Piano White, Piano Rosewood" ["dong_loa"]=> string(13) "QUAD Z series" } [7]=> object(stdClass)#25 (52) { ["id"]=> string(3) "766" ["record_id"]=> string(3) "766" ["name"]=> string(12) "Loa Quad Z-2" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(12) "loa-quad-z-2" ["category_id"]=> string(3) "230" ["category_id_wrapper"]=> string(13) ",230,188,170," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(19) "Loa Bookshelf Hi-fi" ["category_alias"]=> string(19) "loa-bookshelf-hi-fi" ["category_alias_wrapper"]=> string(37) ",loa-bookshelf-hi-fi,loa-hi-fi,hi-fi," ["image"]=> string(69) "images/products/2016/11/03/original/loa-quad-z-2_black_1478162228.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2016-06-14 22:18:26" ["edited_time"]=> string(19) "2024-06-19 11:14:42" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "617" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(1) "0" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(1) "0" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(626) "Thiết kế: Loa BookshelfĐộ nhạy: 84dB (2.83V/1m)Trở kháng: Tần số cắt: 3.4kHzCông suất: 40W – 200WTrọng lượng: 9kgKích thước (HxWxD): 421 x 243 x 329mm" ["hide_name"]=> string(0) "" ["manufactory"]=> string(2) "21" ["manufactory_alias"]=> string(4) "quad" ["manufactory_name"]=> string(4) "Quad" ["colors"]=> string(7) ",7,5,8," ["trong_luong"]=> string(3) "9kg" ["do_nhay"]=> string(15) "84dB (2.83V/1m)" ["nguon_goc"]=> string(0) "" ["cong_suat"]=> string(12) "40W – 200W" ["tro_khang"]=> string(3) "8Ω" ["noi_bat"]=> string(0) "" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "22" ["cu_loa"]=> string(91) "

Tweeter: 1 x (90 x 12) mm True Ribbon
MidBass: 1 x 175 mm Woven Kevlar Cone

" ["dap_ung_tan_so"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(17) "421 x 243 x 329mm" ["dai_tan"]=> string(23) "50Hz – 20kHz (+/-3dB)" ["thiet_ke"]=> string(13) "Loa Bookshelf" ["tan_so_cat"]=> string(6) "3.4kHz" ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(331) "<p>- Loa Quad Z-2&nbsp;thương hiệu đến từ Anh Quốc<br /> - Th&iacute;ch hợp cho hệ thống stereo hoặc đa k&ecirc;nh<br /> - Dễ phối gh&eacute;p, th&iacute;ch hợp với mọi loại nhạc<br /> - Mầu sắc: Piano Black, Piano White, Piano Rosewood</p>" ["quantity"]=> string(1) "1" ["kieu"]=> string(19) "2 đường tiếng" ["mau"]=> string(0) "" ["model"]=> string(8) "Quad Z-2" ["mau_sac"]=> string(40) "Piano Black, Piano White, Piano Rosewood" ["dong_loa"]=> string(13) "QUAD Z series" } [8]=> object(stdClass)#23 (52) { ["id"]=> string(3) "763" ["record_id"]=> string(3) "763" ["name"]=> string(12) "Loa Quad Z-1" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(12) "loa-quad-z-1" ["category_id"]=> string(3) "230" ["category_id_wrapper"]=> string(13) ",230,188,170," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(19) "Loa Bookshelf Hi-fi" ["category_alias"]=> string(19) "loa-bookshelf-hi-fi" ["category_alias_wrapper"]=> string(37) ",loa-bookshelf-hi-fi,loa-hi-fi,hi-fi," ["image"]=> string(68) "images/products/2016/11/03/original/loa-quad-z-1_rose_1478162137.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2016-06-14 22:09:47" ["edited_time"]=> string(19) "2018-10-12 04:18:27" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "614" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(1) "0" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(1) "0" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(628) "Thiết kế: Loa BookshelfĐộ nhạy: 86dB (2.83V/1m)Trở kháng: Tần số cắt: 3.4kHzCông suất: 40W – 150WTrọng lượng: 6.5kgKích thước (HxWxD): 383 x 219 x 283mm" ["hide_name"]=> string(0) "" ["manufactory"]=> string(2) "21" ["manufactory_alias"]=> string(4) "quad" ["manufactory_name"]=> string(4) "Quad" ["colors"]=> string(7) ",4,7,8," ["trong_luong"]=> string(5) "6.5kg" ["do_nhay"]=> string(15) "86dB (2.83V/1m)" ["nguon_goc"]=> string(0) "" ["cong_suat"]=> string(12) "40W – 150W" ["tro_khang"]=> string(3) "8Ω" ["noi_bat"]=> string(0) "" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "22" ["cu_loa"]=> string(108) "

Tweeter: 1 x (90 x 12 mm) True Ribbon
Midbass: 1 x 150 mm Woven Kevlar Cone

 

" ["dap_ung_tan_so"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(17) "383 x 219 x 283mm" ["dai_tan"]=> string(23) "56Hz – 20kHz (+/-3dB)" ["thiet_ke"]=> string(13) "Loa Bookshelf" ["tan_so_cat"]=> string(6) "3.4kHz" ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(331) "<p>- Loa Quad Z-1&nbsp;thương hiệu đến từ Anh Quốc<br /> - Th&iacute;ch hợp cho hệ thống stereo hoặc đa k&ecirc;nh<br /> - Dễ phối gh&eacute;p, th&iacute;ch hợp với mọi loại nhạc<br /> - Mầu sắc: Piano Black, Piano White, Piano Rosewood</p>" ["quantity"]=> string(1) "1" ["kieu"]=> string(19) "2 đường tiếng" ["mau"]=> string(0) "" ["model"]=> string(8) "Quad Z-1" ["mau_sac"]=> string(40) "Piano Black, Piano White, Piano Rosewood" ["dong_loa"]=> string(13) "QUAD Z series" } [9]=> object(stdClass)#22 (52) { ["id"]=> string(3) "758" ["record_id"]=> string(3) "758" ["name"]=> string(12) "Loa Quad S-C" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(12) "loa-quad-s-c" ["category_id"]=> string(3) "229" ["category_id_wrapper"]=> string(13) ",229,188,170," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(25) "Loa Center/Surround Hi-fi" ["category_alias"]=> string(16) "loa-center-hi-fi" ["category_alias_wrapper"]=> string(34) ",loa-center-hi-fi,loa-hi-fi,hi-fi," ["image"]=> string(67) "images/products/2016/11/08/original/loa-quad-s-c_red_1478622193.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2016-06-14 21:51:40" ["edited_time"]=> string(19) "2018-10-12 04:18:21" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "609" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(1) "0" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(1) "0" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(634) "Thiết kế: Loa centerĐộ nhạy: 86dB (2.83V/1m)Trở kháng: Tần số cắt: 2.8kHzCông suất: 25W – 150WTrọng lượng: 6.3kgKích thước (HxWxD): (160+5) x 400 x (200+30)mm" ["hide_name"]=> string(0) "" ["manufactory"]=> string(2) "21" ["manufactory_alias"]=> string(4) "quad" ["manufactory_name"]=> string(4) "Quad" ["colors"]=> string(6) ",8,11," ["trong_luong"]=> string(5) "6.3kg" ["do_nhay"]=> string(15) "86dB (2.83V/1m)" ["nguon_goc"]=> string(0) "" ["cong_suat"]=> string(12) "25W – 150W" ["tro_khang"]=> string(3) "8Ω" ["noi_bat"]=> string(0) "" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "22" ["cu_loa"]=> string(98) "

Tweeter: 1 x (12 x 45 mm ) True Ribbon
Midbass: 2 x 100 mm Woven Carbon fibre Cone

" ["dap_ung_tan_so"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(26) "(160+5) x 400 x (200+30)mm" ["dai_tan"]=> string(23) "65Hz – 20kHz (+/-3dB)" ["thiet_ke"]=> string(10) "Loa center" ["tan_so_cat"]=> string(6) "2.8kHz" ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(303) "<p style="text-align: justify;">- Loa Quad S-C&nbsp;thương hiệu đến từ Anh Quốc<br /> - Th&iacute;ch hợp cho hệ thống&nbsp;đa k&ecirc;nh<br /> - Chiếc center duy nhất trong S series<br /> - Mầu sắc: Black, Rosewood</p>" ["quantity"]=> string(1) "1" ["kieu"]=> string(19) "2 đường tiếng" ["mau"]=> string(0) "" ["model"]=> string(8) "Quad S-C" ["mau_sac"]=> string(15) "Black, Rosewood" ["dong_loa"]=> string(13) "QUAD S series" } [10]=> object(stdClass)#21 (52) { ["id"]=> string(3) "757" ["record_id"]=> string(3) "757" ["name"]=> string(12) "Loa Quad S-5" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(12) "loa-quad-s-5" ["category_id"]=> string(3) "231" ["category_id_wrapper"]=> string(13) ",231,188,170," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(24) "Loa Floor Standing Hi-fi" ["category_alias"]=> string(24) "loa-floor-standing-hi-fi" ["category_alias_wrapper"]=> string(42) ",loa-floor-standing-hi-fi,loa-hi-fi,hi-fi," ["image"]=> string(67) "images/products/2016/11/08/original/loa-quad-s-5_red_1478618222.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2016-06-14 21:37:48" ["edited_time"]=> string(19) "2024-06-19 11:13:45" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "608" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(1) "0" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(1) "0" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(653) "Thiết kế: Loa floor standingĐộ nhạy: 90dB (2.83V/1m)Trở kháng: Tần số cắt: 570Hz, 3200kHzCông suất: 40W – 200WTrọng lượng: 27.1kgKích thước (HxWxD): (1070+55) x 205 x (330+30)mm" ["hide_name"]=> string(0) "" ["manufactory"]=> string(2) "21" ["manufactory_alias"]=> string(4) "quad" ["manufactory_name"]=> string(4) "Quad" ["colors"]=> string(5) ",3,8," ["trong_luong"]=> string(6) "27.1kg" ["do_nhay"]=> string(15) "90dB (2.83V/1m)" ["nguon_goc"]=> string(0) "" ["cong_suat"]=> string(12) "40W – 200W" ["tro_khang"]=> string(3) "6Ω" ["noi_bat"]=> string(0) "" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "22" ["cu_loa"]=> string(241) "

Tweeter: 1 x (12 x 45 mm )True Ribbon
Midrange: 1 x 125 mm Woven Carbon Fibre Cone
Bass:  2 x 165 mm Woven Carbon Fibre Cone

" ["dap_ung_tan_so"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(28) "(1070+55) x 205 x (330+30)mm" ["dai_tan"]=> string(23) "42Hz – 23kHz (+/-3dB)" ["thiet_ke"]=> string(18) "Loa floor standing" ["tan_so_cat"]=> string(14) "570Hz, 3200kHz" ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(349) "<p style="text-align: justify;">- Loa&nbsp;Quad S-5&nbsp;thương hiệu đến từ Anh Quốc<br /> - Th&iacute;ch hợp cho hệ thống stereo hoặc đa k&ecirc;nh<br /> - Chất &acirc;m trong s&aacute;ng, tự nhi&ecirc;n<br /> - Mầu sắc:&nbsp;Black, Rosewood</p>" ["quantity"]=> string(1) "1" ["kieu"]=> string(19) "3 đường tiếng" ["mau"]=> string(0) "" ["model"]=> string(8) "Quad S-5" ["mau_sac"]=> string(15) "Black, Rosewood" ["dong_loa"]=> string(13) "QUAD S series" } [11]=> object(stdClass)#20 (52) { ["id"]=> string(3) "755" ["record_id"]=> string(3) "755" ["name"]=> string(12) "Loa Quad S-4" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(12) "loa-quad-s-4" ["category_id"]=> string(3) "231" ["category_id_wrapper"]=> string(13) ",231,188,170," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(24) "Loa Floor Standing Hi-fi" ["category_alias"]=> string(24) "loa-floor-standing-hi-fi" ["category_alias_wrapper"]=> string(42) ",loa-floor-standing-hi-fi,loa-hi-fi,hi-fi," ["image"]=> string(67) "images/products/2016/11/08/original/loa-quad-s-4_red_1478617286.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2016-06-14 21:39:04" ["edited_time"]=> string(19) "2024-06-19 11:14:29" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "607" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(1) "0" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(1) "0" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(651) "Thiết kế: Loa floor standingĐộ nhạy: 88dB (2.83V/1m)Trở kháng: Tần số cắt: 520Hz, 3900HzCông suất: 40W – 200WTrọng lượng: 20.5kgKích thước (HxWxD): (870+55) x 180 x (300+30)mm" ["hide_name"]=> string(0) "" ["manufactory"]=> string(2) "21" ["manufactory_alias"]=> string(4) "quad" ["manufactory_name"]=> string(4) "Quad" ["colors"]=> string(5) ",3,8," ["trong_luong"]=> string(6) "20.5kg" ["do_nhay"]=> string(15) "88dB (2.83V/1m)" ["nguon_goc"]=> string(0) "" ["cong_suat"]=> string(12) "40W – 200W" ["tro_khang"]=> string(3) "6Ω" ["noi_bat"]=> string(0) "" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "22" ["cu_loa"]=> string(207) "

Tweeter: 1 x (12 x 45 mm) True Ribbon
Midrange: 1 x 100 mm Woven Carbon Fibre Cone
Bass: 1 x 125 mm Woven Carbon Fibre Cone
 

" ["dap_ung_tan_so"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(27) "(870+55) x 180 x (300+30)mm" ["dai_tan"]=> string(23) "44Hz – 23kHz (+/-3dB)" ["thiet_ke"]=> string(18) "Loa floor standing" ["tan_so_cat"]=> string(13) "520Hz, 3900Hz" ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(301) "<p>- Loa&nbsp;Quad S-4 thương hiệu đến từ Anh Quốc<br /> - Th&iacute;ch hợp cho hệ thống stereo hoặc đa k&ecirc;nh<br /> - Chất &acirc;m trong s&aacute;ng, tự nhi&ecirc;n<br /> - Mầu sắc:&nbsp;Black, Rosewood</p>" ["quantity"]=> string(1) "1" ["kieu"]=> string(19) "3 đường tiếng" ["mau"]=> string(0) "" ["model"]=> string(8) "Quad S-4" ["mau_sac"]=> string(15) "Black, Rosewood" ["dong_loa"]=> string(13) "QUAD S series" } [12]=> object(stdClass)#19 (52) { ["id"]=> string(3) "754" ["record_id"]=> string(3) "754" ["name"]=> string(12) "Loa Quad S-2" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(12) "loa-quad-s-2" ["category_id"]=> string(3) "230" ["category_id_wrapper"]=> string(13) ",230,188,170," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(19) "Loa Bookshelf Hi-fi" ["category_alias"]=> string(19) "loa-bookshelf-hi-fi" ["category_alias_wrapper"]=> string(37) ",loa-bookshelf-hi-fi,loa-hi-fi,hi-fi," ["image"]=> string(69) "images/products/2016/11/08/original/loa-quad-s-1_black_1478615983.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2016-06-14 21:40:28" ["edited_time"]=> string(19) "2024-06-19 11:14:15" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "606" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(1) "0" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(1) "0" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(632) "Thiết kế: Loa BookshelfĐộ nhạy: 87dB (2.83V/1m)Trở kháng: Tần số cắt: 3kHzCông suất: 25W – 150WTrọng lượng: 6.1kgKích thước (HxWxD): 330 x 180 x (260+30) mm" ["hide_name"]=> string(0) "" ["manufactory"]=> string(2) "21" ["manufactory_alias"]=> string(4) "quad" ["manufactory_name"]=> string(4) "Quad" ["colors"]=> string(5) ",3,8," ["trong_luong"]=> string(5) "6.1kg" ["do_nhay"]=> string(15) "87dB (2.83V/1m)" ["nguon_goc"]=> string(0) "" ["cong_suat"]=> string(12) "25W – 150W" ["tro_khang"]=> string(3) "8Ω" ["noi_bat"]=> string(0) "" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "22" ["cu_loa"]=> string(106) "

Tweeter: 1 x (12 x 45) mm True Ribbon
Midbass: 125 mm (5'') woven Kevlar cone

" ["dap_ung_tan_so"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(23) "330 x 180 x (260+30) mm" ["dai_tan"]=> string(23) "48Hz – 22kHz (+/-3dB)" ["thiet_ke"]=> string(13) "Loa Bookshelf" ["tan_so_cat"]=> string(4) "3kHz" ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(477) "<p style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">- Loa&nbsp;Quad S-2&nbsp;thương hiệu đến từ Anh Quốc<br /> - Th&iacute;ch hợp cho hệ thống stereo hoặc đa k&ecirc;nh<br /> - Chất &acirc;m trong s&aacute;ng, tự nhi&ecirc;n<br /> - Mầu sắc:&nbsp;</span><span style="text-align: justify;">Black, Rosewood</span></p>" ["quantity"]=> string(1) "1" ["kieu"]=> string(19) "2 đường tiếng" ["mau"]=> string(0) "" ["model"]=> string(8) "Quad S-2" ["mau_sac"]=> string(15) "Black, Rosewood" ["dong_loa"]=> string(13) "QUAD S series" } [13]=> object(stdClass)#18 (52) { ["id"]=> string(3) "750" ["record_id"]=> string(3) "750" ["name"]=> string(12) "Loa Quad S-1" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(12) "loa-quad-s-1" ["category_id"]=> string(3) "230" ["category_id_wrapper"]=> string(13) ",230,188,170," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(19) "Loa Bookshelf Hi-fi" ["category_alias"]=> string(19) "loa-bookshelf-hi-fi" ["category_alias_wrapper"]=> string(37) ",loa-bookshelf-hi-fi,loa-hi-fi,hi-fi," ["image"]=> string(69) "images/products/2016/11/08/original/loa-quad-s-1_black_1478615631.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2016-06-14 21:41:20" ["edited_time"]=> string(19) "2024-06-19 11:12:08" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "602" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(1) "0" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(1) "0" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(633) "Thiết kế: Loa BookshelfĐộ nhạy: 84dB (2.83V/1m)Trở kháng: Tần số cắt: 3.2kHzCông suất: 25W – 150WTrọng lượng: 5.2kgKích thước (HxWxD): 285 x 156 x (240+30)mm" ["hide_name"]=> string(0) "" ["manufactory"]=> string(2) "21" ["manufactory_alias"]=> string(4) "quad" ["manufactory_name"]=> string(4) "Quad" ["colors"]=> string(5) ",3,8," ["trong_luong"]=> string(5) "5.2kg" ["do_nhay"]=> string(15) "84dB (2.83V/1m)" ["nguon_goc"]=> string(0) "" ["cong_suat"]=> string(12) "25W – 150W" ["tro_khang"]=> string(3) "8Ω" ["noi_bat"]=> string(0) "" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "22" ["cu_loa"]=> string(111) "

Tweeter: 1 x (12 x 45 mm) True Ribbon
Midbass : 1 x 100 mm (4'') woven Kevlar cone

" ["dap_ung_tan_so"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(22) "285 x 156 x (240+30)mm" ["dai_tan"]=> string(23) "58Hz – 20kHz (+/-3dB)" ["thiet_ke"]=> string(13) "Loa Bookshelf" ["tan_so_cat"]=> string(6) "3.2kHz" ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(404) "<p style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">- Loa&nbsp;Quad S-1 thương hiệu đến từ Anh Quốc<br /> - Th&iacute;ch hợp cho hệ thống stereo hoặc đa k&ecirc;nh<br /> - Chất &acirc;m trong s&aacute;ng, tự nhi&ecirc;n<br /> - Mầu sắc:&nbsp;</span>Black, Rosewood</p>" ["quantity"]=> string(1) "1" ["kieu"]=> string(19) "2 đường tiếng" ["mau"]=> string(0) "" ["model"]=> string(8) "Quad S-1" ["mau_sac"]=> string(15) "Black, Rosewood" ["dong_loa"]=> string(13) "QUAD S series" } }
Loa Quad LF-102

Loa Quad LF-102

Liên hệ

 

So sánh

Loa Quad LF-102

Liên hệ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Loa Quad LF-102 thương hiệu đến từ Anh Quốc
- Thích hợp cho hệ thống stereo hoặc đa kênh
- Tích hợp ampli công suất 500W RMS / 780W Peak
- Mầu sắc: Black high gloss

Loa Quad LF-88

Loa Quad LF-88

Liên hệ

 

So sánh

Loa Quad LF-88

Liên hệ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Loa Quad LF-88 thương hiệu đến từ Anh Quốc
- Thích hợp cho hệ thống stereo hoặc đa kênh
- Tăng cường hiệu suất âm bass, kết hợp hoàn hảo với các loa khác trên thị trường.
- Tích hợp ampli công suất 350W RMS / 650W Peak
- Mầu sắc: Black high gloss

Loa Quad LF-66

Loa Quad LF-66

Liên hệ

 

So sánh

Loa Quad LF-66

Liên hệ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Loa Quad LF-66 thương hiệu đến từ Anh Quốc
- Thích hợp cho hệ thống stereo hoặc đa kênh
- Tăng cường hiệu suất âm bass, kết hợp hoàn hảo với các loa khác trên thị trường.
- Tích hợp ampli công suất 200W RMS / 400W Peak
- Mầu sắc: Black high gloss

Loa Quad 12L Classic Signature

Loa Quad 12L Classic Signature

Liên hệ

 

So sánh

Loa Quad 12L Classic Signature

Liên hệ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Loa Quad 12L Classic Signature thương hiệu đến từ Anh Quốc
- Thích hợp cho hệ thống stereo hoặc đa kênh
- Dễ phối ghép, thích hợp với mọi loại nhạc
- Mầu sắc: Rosewood

Loa Quad 11L Classic Signature

Loa Quad 11L Classic Signature

Liên hệ

 

So sánh

Loa Quad 11L Classic Signature

Liên hệ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Loa Quad 11L Classic Signature thương hiệu đến từ Anh Quốc
- Thích hợp cho hệ thống stereo hoặc đa kênh
- Dễ phối ghép, thích hợp với mọi loại nhạc
- Mầu sắc: Black

Loa Quad 9AS

Loa Quad 9AS

Liên hệ

 

So sánh

Loa Quad 9AS

Liên hệ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Loa Quad 9AS thương hiệu đến từ Anh Quốc
- Được thiết kế dựa trên mini-monitor QUAD 9L
- Hỗ trợ đầu vào: USB, Optical, Coaxial, RCA Phono
- Hỗ trợ đầu ra: Subwoofer, RCA Phono
- Mầu sắc: Piano Black, Piano White, Piano Rosewood

Loa Quad Z-3

Loa Quad Z-3

Liên hệ

 

So sánh

Loa Quad Z-3

Liên hệ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Loa Quad Z-3 thương hiệu đến từ Anh Quốc
- Thích hợp cho hệ thống stereo hoặc đa kênh
- Dễ phối ghép, thích hợp với mọi loại nhạc
- Mầu sắc: Piano Black, Piano White, Piano Rosewood

Loa Quad Z-2

Loa Quad Z-2

Liên hệ

 

So sánh

Loa Quad Z-2

Liên hệ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Loa Quad Z-2 thương hiệu đến từ Anh Quốc
- Thích hợp cho hệ thống stereo hoặc đa kênh
- Dễ phối ghép, thích hợp với mọi loại nhạc
- Mầu sắc: Piano Black, Piano White, Piano Rosewood

Loa Quad Z-1

Loa Quad Z-1

Liên hệ

 

So sánh

Loa Quad Z-1

Liên hệ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Loa Quad Z-1 thương hiệu đến từ Anh Quốc
- Thích hợp cho hệ thống stereo hoặc đa kênh
- Dễ phối ghép, thích hợp với mọi loại nhạc
- Mầu sắc: Piano Black, Piano White, Piano Rosewood

Loa Quad S-C

Loa Quad S-C

Liên hệ

 

So sánh

Loa Quad S-C

Liên hệ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Loa Quad S-C thương hiệu đến từ Anh Quốc
- Thích hợp cho hệ thống đa kênh
- Chiếc center duy nhất trong S series
- Mầu sắc: Black, Rosewood

Loa Quad S-5

Loa Quad S-5

Liên hệ

 

So sánh

Loa Quad S-5

Liên hệ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Loa Quad S-5 thương hiệu đến từ Anh Quốc
- Thích hợp cho hệ thống stereo hoặc đa kênh
- Chất âm trong sáng, tự nhiên
- Mầu sắc: Black, Rosewood

Loa Quad S-4

Loa Quad S-4

Liên hệ

 

So sánh

Loa Quad S-4

Liên hệ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Loa Quad S-4 thương hiệu đến từ Anh Quốc
- Thích hợp cho hệ thống stereo hoặc đa kênh
- Chất âm trong sáng, tự nhiên
- Mầu sắc: Black, Rosewood

Loa Quad S-2

Loa Quad S-2

Liên hệ

 

So sánh

Loa Quad S-2

Liên hệ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Loa Quad S-2 thương hiệu đến từ Anh Quốc
- Thích hợp cho hệ thống stereo hoặc đa kênh
- Chất âm trong sáng, tự nhiên
- Mầu sắc: 
Black, Rosewood

Loa Quad S-1

Loa Quad S-1

Liên hệ

 

So sánh

Loa Quad S-1

Liên hệ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Loa Quad S-1 thương hiệu đến từ Anh Quốc
- Thích hợp cho hệ thống stereo hoặc đa kênh
- Chất âm trong sáng, tự nhiên
- Mầu sắc: 
Black, Rosewood

 
0.09961 sec| 4013.75 kb
DMCA.com Protection Status