Sản phẩm

Chính hãng

Tư vấn

Miễn phí 24h

Hậu mãi

Chu đáo

Vận chuyển

Ton quc
So sánh
array(14) { [0]=> object(stdClass)#36 (52) { ["id"]=> string(3) "808" ["record_id"]=> string(3) "808" ["name"]=> string(15) "Loa Quad LF-102" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(15) "loa-quad-lf-102" ["category_id"]=> string(3) "228" ["category_id_wrapper"]=> string(13) ",228,188,170," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(19) "Loa Subwoofer Hi-fi" ["category_alias"]=> string(19) "loa-subwoofer-hi-fi" ["category_alias_wrapper"]=> string(37) ",loa-subwoofer-hi-fi,loa-hi-fi,hi-fi," ["image"]=> string(79) "images/products/2016/11/09/original/loa-quad-lf-102-anh-dai-dien_1478681662.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2016-06-15 16:02:12" ["edited_time"]=> string(19) "2018-10-12 04:18:48" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "653" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(1) "0" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(1) "0" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(378) "Thiết kế: Loa SubwooferCông suất: 500W RMS / 780W PeakTrọng lượng: 21.4kgKích thước (HxWxD): 386 x 330 x 380mm" ["hide_name"]=> string(0) "" ["manufactory"]=> string(2) "21" ["manufactory_alias"]=> string(4) "quad" ["manufactory_name"]=> string(4) "Quad" ["colors"]=> string(3) ",8," ["trong_luong"]=> string(6) "21.4kg" ["do_nhay"]=> string(0) "" ["nguon_goc"]=> string(0) "" ["cong_suat"]=> string(20) "500W RMS / 780W Peak" ["tro_khang"]=> string(0) "" ["noi_bat"]=> string(0) "" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "22" ["cu_loa"]=> string(46) "

Woofer : 2 x 250 mm long - throw cone

" ["dap_ung_tan_so"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(17) "386 x 330 x 380mm" ["dai_tan"]=> string(12) "30Hz - 150Hz" ["thiet_ke"]=> string(13) "Loa Subwoofer" ["tan_so_cat"]=> string(0) "" ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(342) "<p style="text-align: justify;">- Loa Quad LF-102&nbsp;thương hiệu đến từ Anh Quốc<br /> - Th&iacute;ch hợp cho hệ thống stereo hoặc đa k&ecirc;nh<br /> - T&iacute;ch hợp ampli c&ocirc;ng suất 500W RMS / 780W Peak<br /> - Mầu sắc: Black high gloss</p>" ["quantity"]=> string(1) "1" ["kieu"]=> string(0) "" ["mau"]=> string(0) "" ["model"]=> string(11) "Quad LF-102" ["mau_sac"]=> string(16) "Black high gloss" ["dong_loa"]=> string(14) "QUAD LF series" } [1]=> object(stdClass)#33 (52) { ["id"]=> string(3) "805" ["record_id"]=> string(3) "805" ["name"]=> string(14) "Loa Quad LF-88" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(14) "loa-quad-lf-88" ["category_id"]=> string(3) "228" ["category_id_wrapper"]=> string(13) ",228,188,170," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(19) "Loa Subwoofer Hi-fi" ["category_alias"]=> string(19) "loa-subwoofer-hi-fi" ["category_alias_wrapper"]=> string(37) ",loa-subwoofer-hi-fi,loa-hi-fi,hi-fi," ["image"]=> string(78) "images/products/2016/11/09/original/loa-quad-lf-88-anh-dai-dien_1478682104.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2016-06-15 15:59:15" ["edited_time"]=> string(19) "2020-04-28 08:49:04" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "650" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "16270000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "16270000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(378) "Thiết kế: Loa SubwooferCông suất: 350W RMS / 650W PeakTrọng lượng: 13.5kgKích thước (HxWxD): 332 x 290 x 320mm" ["hide_name"]=> string(0) "" ["manufactory"]=> string(2) "21" ["manufactory_alias"]=> string(4) "quad" ["manufactory_name"]=> string(4) "Quad" ["colors"]=> string(3) ",8," ["trong_luong"]=> string(6) "13.5kg" ["do_nhay"]=> string(0) "" ["nguon_goc"]=> string(0) "" ["cong_suat"]=> string(20) "350W RMS / 650W Peak" ["tro_khang"]=> string(0) "" ["noi_bat"]=> string(0) "" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "22" ["cu_loa"]=> string(45) "

Woofer: 2 x 200 mm long - throw cone

" ["dap_ung_tan_so"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(17) "332 x 290 x 320mm" ["dai_tan"]=> string(12) "30Hz - 150Hz" ["thiet_ke"]=> string(13) "Loa Subwoofer" ["tan_so_cat"]=> string(0) "" ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(511) "<p style="text-align: justify;">- Loa Quad LF-88 thương hiệu đến từ Anh Quốc<br /> - Th&iacute;ch hợp cho hệ thống stereo hoặc đa k&ecirc;nh<br /> - Tăng cường hiệu suất &acirc;m bass, kết hợp ho&agrave;n hảo với c&aacute;c loa kh&aacute;c tr&ecirc;n thị trường.<br /> - T&iacute;ch hợp ampli c&ocirc;ng suất&nbsp;350W RMS / 650W Peak<br /> - Mầu sắc: Black high gloss</p>" ["quantity"]=> string(1) "1" ["kieu"]=> string(0) "" ["mau"]=> string(0) "" ["model"]=> string(10) "Quad LF-88" ["mau_sac"]=> string(16) "Black high gloss" ["dong_loa"]=> string(14) "QUAD LF series" } [2]=> object(stdClass)#32 (52) { ["id"]=> string(3) "804" ["record_id"]=> string(3) "804" ["name"]=> string(14) "Loa Quad LF-66" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(14) "loa-quad-lf-66" ["category_id"]=> string(3) "228" ["category_id_wrapper"]=> string(13) ",228,188,170," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(19) "Loa Subwoofer Hi-fi" ["category_alias"]=> string(19) "loa-subwoofer-hi-fi" ["category_alias_wrapper"]=> string(37) ",loa-subwoofer-hi-fi,loa-hi-fi,hi-fi," ["image"]=> string(78) "images/products/2016/11/09/original/loa-quad-lf-66-anh-dai-dien_1478682593.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2016-06-15 15:56:33" ["edited_time"]=> string(19) "2020-04-28 08:48:51" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "649" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "16270000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "16270000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(378) "Thiết kế: Loa SubwooferCông suất: 200W RMS / 400W PeakTrọng lượng: 8.96kgKích thước (HxWxD): 302 x 240 x 260mm" ["hide_name"]=> string(0) "" ["manufactory"]=> string(2) "21" ["manufactory_alias"]=> string(4) "quad" ["manufactory_name"]=> string(4) "Quad" ["colors"]=> string(3) ",8," ["trong_luong"]=> string(6) "8.96kg" ["do_nhay"]=> string(0) "" ["nguon_goc"]=> string(0) "" ["cong_suat"]=> string(20) "200W RMS / 400W Peak" ["tro_khang"]=> string(0) "" ["noi_bat"]=> string(0) "" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "22" ["cu_loa"]=> string(45) "

Woofer: 2 x 150 mm Cone long - throw

" ["dap_ung_tan_so"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(17) "302 x 240 x 260mm" ["dai_tan"]=> string(12) "50Hz - 150Hz" ["thiet_ke"]=> string(13) "Loa Subwoofer" ["tan_so_cat"]=> string(0) "" ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(520) "<p style="text-align: justify;">- Loa Quad LF-66&nbsp;thương hiệu đến từ Anh Quốc<br /> - Th&iacute;ch hợp cho hệ thống stereo hoặc đa k&ecirc;nh<br /> - Tăng cường hiệu suất &acirc;m bass, kết hợp ho&agrave;n hảo với c&aacute;c loa kh&aacute;c tr&ecirc;n thị trường.<br /> - T&iacute;ch hợp ampli c&ocirc;ng suất&nbsp;200W RMS / 400W Peak<br /> - Mầu sắc: Black high gloss</p>" ["quantity"]=> string(1) "1" ["kieu"]=> string(0) "" ["mau"]=> string(0) "" ["model"]=> string(10) "Quad LF-66" ["mau_sac"]=> string(16) "Black high gloss" ["dong_loa"]=> string(14) "QUAD LF series" } [3]=> object(stdClass)#31 (52) { ["id"]=> string(3) "783" ["record_id"]=> string(3) "783" ["name"]=> string(30) "Loa Quad 12L Classic Signature" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(30) "loa-quad-12l-classic-signature" ["category_id"]=> string(3) "230" ["category_id_wrapper"]=> string(13) ",230,188,170," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(19) "Loa Bookshelf Hi-fi" ["category_alias"]=> string(19) "loa-bookshelf-hi-fi" ["category_alias_wrapper"]=> string(37) ",loa-bookshelf-hi-fi,loa-hi-fi,hi-fi," ["image"]=> string(94) "images/products/2016/11/09/original/loa-quad-12l-classic-signature_anh_dai_dien_1478683403.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2016-06-14 23:22:47" ["edited_time"]=> string(19) "2020-04-28 08:48:04" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "629" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "12000000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "12000000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(525) "Thiết kế: Loa BookshelfĐộ nhạy: 87dB (2.83V/1m)Trở kháng: Tần số cắt: 2.4kHzCông suất: 50W – 150WTrọng lượng: 7.12kg" ["hide_name"]=> string(0) "" ["manufactory"]=> string(2) "21" ["manufactory_alias"]=> string(4) "quad" ["manufactory_name"]=> string(4) "Quad" ["colors"]=> string(3) ",3," ["trong_luong"]=> string(6) "7.12kg" ["do_nhay"]=> string(15) "87dB (2.83V/1m)" ["nguon_goc"]=> string(0) "" ["cong_suat"]=> string(12) "50W – 150W" ["tro_khang"]=> string(3) "6Ω" ["noi_bat"]=> string(0) "" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "22" ["cu_loa"]=> string(101) "

Tweeter: 1 x 25 mm fabric dome
MidBass: 1 x 125 mm woven Kevlar cone

 

" ["dap_ung_tan_so"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(0) "" ["dai_tan"]=> string(23) "48Hz – 23kHz (+/-3dB)" ["thiet_ke"]=> string(13) "Loa Bookshelf" ["tan_so_cat"]=> string(6) "2.4kHz" ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(347) "<p style="text-align: justify;">- Loa Quad 12L Classic Signature thương hiệu đến từ Anh Quốc<br /> - Th&iacute;ch hợp cho hệ thống stereo hoặc đa k&ecirc;nh<br /> - Dễ phối gh&eacute;p, th&iacute;ch hợp với mọi loại nhạc<br /> - Mầu sắc: Rosewood</p>" ["quantity"]=> string(1) "1" ["kieu"]=> string(19) "2 đường tiếng" ["mau"]=> string(0) "" ["model"]=> string(26) "Quad 12L Classic Signature" ["mau_sac"]=> string(8) "Rosewood" ["dong_loa"]=> string(24) "QUAD L Classic Signature" } [4]=> object(stdClass)#30 (52) { ["id"]=> string(3) "780" ["record_id"]=> string(3) "780" ["name"]=> string(30) "Loa Quad 11L Classic Signature" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(30) "loa-quad-11l-classic-signature" ["category_id"]=> string(3) "230" ["category_id_wrapper"]=> string(13) ",230,188,170," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(19) "Loa Bookshelf Hi-fi" ["category_alias"]=> string(19) "loa-bookshelf-hi-fi" ["category_alias_wrapper"]=> string(37) ",loa-bookshelf-hi-fi,loa-hi-fi,hi-fi," ["image"]=> string(63) "images/products/2016/11/09/original/loa-quad-11l_1478684027.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2016-06-14 23:16:41" ["edited_time"]=> string(19) "2020-04-28 08:47:52" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "628" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(7) "7920000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(7) "7920000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(628) "Thiết kế: Loa BookshelfĐộ nhạy: 87dB (2.83V/1m)Trở kháng: Tần số cắt: 2.2kHzCông suất: 30W – 150WTrọng lượng: 6.3kgKích thước (HxWxD): 310 x 190 x 263mm" ["hide_name"]=> string(0) "" ["manufactory"]=> string(2) "21" ["manufactory_alias"]=> string(4) "quad" ["manufactory_name"]=> string(4) "Quad" ["colors"]=> string(3) ",8," ["trong_luong"]=> string(5) "6.3kg" ["do_nhay"]=> string(15) "87dB (2.83V/1m)" ["nguon_goc"]=> string(0) "" ["cong_suat"]=> string(12) "30W – 150W" ["tro_khang"]=> string(3) "6Ω" ["noi_bat"]=> string(0) "" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "22" ["cu_loa"]=> string(84) "

Tweeter: 1 x 25 mm fabric dome
Midbass: 1 x 125 mm woven kevlar cone

" ["dap_ung_tan_so"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(17) "310 x 190 x 263mm" ["dai_tan"]=> string(23) "48Hz – 22kHz (+/-3dB)" ["thiet_ke"]=> string(13) "Loa Bookshelf" ["tan_so_cat"]=> string(6) "2.2kHz" ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(344) "<p style="text-align: justify;">- Loa Quad 11L Classic Signature thương hiệu đến từ Anh Quốc<br /> - Th&iacute;ch hợp cho hệ thống stereo hoặc đa k&ecirc;nh<br /> - Dễ phối gh&eacute;p, th&iacute;ch hợp với mọi loại nhạc<br /> - Mầu sắc: Black</p>" ["quantity"]=> string(1) "1" ["kieu"]=> string(19) "2 đường tiếng" ["mau"]=> string(0) "" ["model"]=> string(26) "Quad 11L Classic Signature" ["mau_sac"]=> string(5) "Black" ["dong_loa"]=> string(24) "QUAD L Classic Signature" } [5]=> object(stdClass)#28 (52) { ["id"]=> string(3) "778" ["record_id"]=> string(3) "778" ["name"]=> string(12) "Loa Quad 9AS" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(12) "loa-quad-9as" ["category_id"]=> string(3) "230" ["category_id_wrapper"]=> string(13) ",230,188,170," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(19) "Loa Bookshelf Hi-fi" ["category_alias"]=> string(19) "loa-bookshelf-hi-fi" ["category_alias_wrapper"]=> string(37) ",loa-bookshelf-hi-fi,loa-hi-fi,hi-fi," ["image"]=> string(69) "images/products/2016/11/09/original/loa-quad-9as_white_1478685998.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2016-06-14 23:06:20" ["edited_time"]=> string(19) "2020-04-28 08:47:39" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "626" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "14400000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "14400000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(488) "Thiết kế: Loa BookshelfTần số cắt: 2.5kHzCông suất: 100W – 200W (tích hợp ampli bên trong)Trọng lượng: 9.4kgKích thước (HxWxD): 302 x 152 x 215mm" ["hide_name"]=> string(0) "" ["manufactory"]=> string(2) "21" ["manufactory_alias"]=> string(4) "quad" ["manufactory_name"]=> string(4) "Quad" ["colors"]=> string(8) ",7,8,11," ["trong_luong"]=> string(5) "9.4kg" ["do_nhay"]=> string(0) "" ["nguon_goc"]=> string(0) "" ["cong_suat"]=> string(44) "100W – 200W (tích hợp ampli bên trong)" ["tro_khang"]=> string(0) "" ["noi_bat"]=> string(0) "" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "22" ["cu_loa"]=> string(84) "

Tweeter: 1 x 25 mm fabric dome
Midbass: 1 x 100 mm Woven Kevlar Cone

" ["dap_ung_tan_so"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(17) "302 x 152 x 215mm" ["dai_tan"]=> string(23) "65Hz – 23kHz (+/-3dB)" ["thiet_ke"]=> string(13) "Loa Bookshelf" ["tan_so_cat"]=> string(6) "2.5kHz" ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(417) "<p style="text-align: justify;">- Loa Quad 9AS&nbsp;thương hiệu đến từ Anh Quốc<br /> - Được thiết kế dựa tr&ecirc;n mini-monitor QUAD 9L<br /> - Hỗ trợ đầu v&agrave;o: USB, Optical, Coaxial, RCA Phono<br /> - Hỗ trợ đầu ra:&nbsp;Subwoofer, RCA Phono<br /> - Mầu sắc: Piano Black, Piano White, Piano Rosewood</p>" ["quantity"]=> string(1) "1" ["kieu"]=> string(19) "2 đường tiếng" ["mau"]=> string(0) "" ["model"]=> string(8) "Quad 9AS" ["mau_sac"]=> string(22) "White, Black, Red Ruby" ["dong_loa"]=> string(8) "QUAD 9AS" } [6]=> object(stdClass)#26 (52) { ["id"]=> string(3) "768" ["record_id"]=> string(3) "768" ["name"]=> string(12) "Loa Quad Z-3" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(12) "loa-quad-z-3" ["category_id"]=> string(3) "231" ["category_id_wrapper"]=> string(13) ",231,188,170," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(24) "Loa Floor Standing Hi-fi" ["category_alias"]=> string(24) "loa-floor-standing-hi-fi" ["category_alias_wrapper"]=> string(42) ",loa-floor-standing-hi-fi,loa-hi-fi,hi-fi," ["image"]=> string(68) "images/products/2016/11/03/original/loa-quad-z-3_rose_1478162350.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2016-06-14 22:30:52" ["edited_time"]=> string(19) "2018-10-12 04:18:37" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "618" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(1) "0" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(1) "0" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(640) "Thiết kế: Loa floor standingĐộ nhạy: 89dB (2.83 V/1m)Trở kháng: Tần số cắt: 450Hz, 3600HzCông suất: 60W – 250WTrọng lượng: 19kgKích thước (HxWxD): 965 x 267 x 340mm" ["hide_name"]=> string(0) "" ["manufactory"]=> string(2) "21" ["manufactory_alias"]=> string(4) "quad" ["manufactory_name"]=> string(4) "Quad" ["colors"]=> string(7) ",7,5,8," ["trong_luong"]=> string(4) "19kg" ["do_nhay"]=> string(16) "89dB (2.83 V/1m)" ["nguon_goc"]=> string(0) "" ["cong_suat"]=> string(12) "60W – 250W" ["tro_khang"]=> string(3) "6Ω" ["noi_bat"]=> string(0) "" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "22" ["cu_loa"]=> string(147) "

Tweeter: 1 x (90 x 12)mm True Ribbon
Midrange: 1 x 150 mm Woven Kevlar Cone
Bass: 2 x 175 mm Woven Kevlar Cone
 

" ["dap_ung_tan_so"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(17) "965 x 267 x 340mm" ["dai_tan"]=> string(23) "50Hz – 20kHz (+/-3dB)" ["thiet_ke"]=> string(18) "Loa floor standing" ["tan_so_cat"]=> string(13) "450Hz, 3600Hz" ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(361) "<p style="text-align: justify;">- Loa Quad Z-3 thương hiệu đến từ Anh Quốc<br /> - Th&iacute;ch hợp cho hệ thống stereo hoặc đa k&ecirc;nh<br /> - Dễ phối gh&eacute;p, th&iacute;ch hợp với mọi loại nhạc<br /> - Mầu sắc: Piano Black, Piano White, Piano Rosewood</p>" ["quantity"]=> string(1) "1" ["kieu"]=> string(19) "3 đường tiếng" ["mau"]=> string(0) "" ["model"]=> string(8) "Quad Z-3" ["mau_sac"]=> string(40) "Piano Black, Piano White, Piano Rosewood" ["dong_loa"]=> string(13) "QUAD Z series" } [7]=> object(stdClass)#25 (52) { ["id"]=> string(3) "766" ["record_id"]=> string(3) "766" ["name"]=> string(12) "Loa Quad Z-2" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(12) "loa-quad-z-2" ["category_id"]=> string(3) "230" ["category_id_wrapper"]=> string(13) ",230,188,170," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(19) "Loa Bookshelf Hi-fi" ["category_alias"]=> string(19) "loa-bookshelf-hi-fi" ["category_alias_wrapper"]=> string(37) ",loa-bookshelf-hi-fi,loa-hi-fi,hi-fi," ["image"]=> string(69) "images/products/2016/11/03/original/loa-quad-z-2_black_1478162228.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2016-06-14 22:18:26" ["edited_time"]=> string(19) "2019-01-15 10:37:27" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "617" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "38000000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "38000000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(626) "Thiết kế: Loa BookshelfĐộ nhạy: 84dB (2.83V/1m)Trở kháng: Tần số cắt: 3.4kHzCông suất: 40W – 200WTrọng lượng: 9kgKích thước (HxWxD): 421 x 243 x 329mm" ["hide_name"]=> string(0) "" ["manufactory"]=> string(2) "21" ["manufactory_alias"]=> string(4) "quad" ["manufactory_name"]=> string(4) "Quad" ["colors"]=> string(7) ",7,5,8," ["trong_luong"]=> string(3) "9kg" ["do_nhay"]=> string(15) "84dB (2.83V/1m)" ["nguon_goc"]=> string(0) "" ["cong_suat"]=> string(12) "40W – 200W" ["tro_khang"]=> string(3) "8Ω" ["noi_bat"]=> string(0) "" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "22" ["cu_loa"]=> string(91) "

Tweeter: 1 x (90 x 12) mm True Ribbon
MidBass: 1 x 175 mm Woven Kevlar Cone

" ["dap_ung_tan_so"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(17) "421 x 243 x 329mm" ["dai_tan"]=> string(23) "50Hz – 20kHz (+/-3dB)" ["thiet_ke"]=> string(13) "Loa Bookshelf" ["tan_so_cat"]=> string(6) "3.4kHz" ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(331) "<p>- Loa Quad Z-2&nbsp;thương hiệu đến từ Anh Quốc<br /> - Th&iacute;ch hợp cho hệ thống stereo hoặc đa k&ecirc;nh<br /> - Dễ phối gh&eacute;p, th&iacute;ch hợp với mọi loại nhạc<br /> - Mầu sắc: Piano Black, Piano White, Piano Rosewood</p>" ["quantity"]=> string(1) "1" ["kieu"]=> string(19) "2 đường tiếng" ["mau"]=> string(0) "" ["model"]=> string(8) "Quad Z-2" ["mau_sac"]=> string(40) "Piano Black, Piano White, Piano Rosewood" ["dong_loa"]=> string(13) "QUAD Z series" } [8]=> object(stdClass)#23 (52) { ["id"]=> string(3) "763" ["record_id"]=> string(3) "763" ["name"]=> string(12) "Loa Quad Z-1" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(12) "loa-quad-z-1" ["category_id"]=> string(3) "230" ["category_id_wrapper"]=> string(13) ",230,188,170," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(19) "Loa Bookshelf Hi-fi" ["category_alias"]=> string(19) "loa-bookshelf-hi-fi" ["category_alias_wrapper"]=> string(37) ",loa-bookshelf-hi-fi,loa-hi-fi,hi-fi," ["image"]=> string(68) "images/products/2016/11/03/original/loa-quad-z-1_rose_1478162137.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2016-06-14 22:09:47" ["edited_time"]=> string(19) "2018-10-12 04:18:27" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "614" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(1) "0" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(1) "0" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(628) "Thiết kế: Loa BookshelfĐộ nhạy: 86dB (2.83V/1m)Trở kháng: Tần số cắt: 3.4kHzCông suất: 40W – 150WTrọng lượng: 6.5kgKích thước (HxWxD): 383 x 219 x 283mm" ["hide_name"]=> string(0) "" ["manufactory"]=> string(2) "21" ["manufactory_alias"]=> string(4) "quad" ["manufactory_name"]=> string(4) "Quad" ["colors"]=> string(7) ",4,7,8," ["trong_luong"]=> string(5) "6.5kg" ["do_nhay"]=> string(15) "86dB (2.83V/1m)" ["nguon_goc"]=> string(0) "" ["cong_suat"]=> string(12) "40W – 150W" ["tro_khang"]=> string(3) "8Ω" ["noi_bat"]=> string(0) "" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "22" ["cu_loa"]=> string(108) "

Tweeter: 1 x (90 x 12 mm) True Ribbon
Midbass: 1 x 150 mm Woven Kevlar Cone

 

" ["dap_ung_tan_so"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(17) "383 x 219 x 283mm" ["dai_tan"]=> string(23) "56Hz – 20kHz (+/-3dB)" ["thiet_ke"]=> string(13) "Loa Bookshelf" ["tan_so_cat"]=> string(6) "3.4kHz" ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(331) "<p>- Loa Quad Z-1&nbsp;thương hiệu đến từ Anh Quốc<br /> - Th&iacute;ch hợp cho hệ thống stereo hoặc đa k&ecirc;nh<br /> - Dễ phối gh&eacute;p, th&iacute;ch hợp với mọi loại nhạc<br /> - Mầu sắc: Piano Black, Piano White, Piano Rosewood</p>" ["quantity"]=> string(1) "1" ["kieu"]=> string(19) "2 đường tiếng" ["mau"]=> string(0) "" ["model"]=> string(8) "Quad Z-1" ["mau_sac"]=> string(40) "Piano Black, Piano White, Piano Rosewood" ["dong_loa"]=> string(13) "QUAD Z series" } [9]=> object(stdClass)#22 (52) { ["id"]=> string(3) "758" ["record_id"]=> string(3) "758" ["name"]=> string(12) "Loa Quad S-C" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(12) "loa-quad-s-c" ["category_id"]=> string(3) "229" ["category_id_wrapper"]=> string(13) ",229,188,170," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(25) "Loa Center/Surround Hi-fi" ["category_alias"]=> string(16) "loa-center-hi-fi" ["category_alias_wrapper"]=> string(34) ",loa-center-hi-fi,loa-hi-fi,hi-fi," ["image"]=> string(67) "images/products/2016/11/08/original/loa-quad-s-c_red_1478622193.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2016-06-14 21:51:40" ["edited_time"]=> string(19) "2018-10-12 04:18:21" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "609" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(1) "0" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(1) "0" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(634) "Thiết kế: Loa centerĐộ nhạy: 86dB (2.83V/1m)Trở kháng: Tần số cắt: 2.8kHzCông suất: 25W – 150WTrọng lượng: 6.3kgKích thước (HxWxD): (160+5) x 400 x (200+30)mm" ["hide_name"]=> string(0) "" ["manufactory"]=> string(2) "21" ["manufactory_alias"]=> string(4) "quad" ["manufactory_name"]=> string(4) "Quad" ["colors"]=> string(6) ",8,11," ["trong_luong"]=> string(5) "6.3kg" ["do_nhay"]=> string(15) "86dB (2.83V/1m)" ["nguon_goc"]=> string(0) "" ["cong_suat"]=> string(12) "25W – 150W" ["tro_khang"]=> string(3) "8Ω" ["noi_bat"]=> string(0) "" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "22" ["cu_loa"]=> string(98) "

Tweeter: 1 x (12 x 45 mm ) True Ribbon
Midbass: 2 x 100 mm Woven Carbon fibre Cone

" ["dap_ung_tan_so"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(26) "(160+5) x 400 x (200+30)mm" ["dai_tan"]=> string(23) "65Hz – 20kHz (+/-3dB)" ["thiet_ke"]=> string(10) "Loa center" ["tan_so_cat"]=> string(6) "2.8kHz" ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(303) "<p style="text-align: justify;">- Loa Quad S-C&nbsp;thương hiệu đến từ Anh Quốc<br /> - Th&iacute;ch hợp cho hệ thống&nbsp;đa k&ecirc;nh<br /> - Chiếc center duy nhất trong S series<br /> - Mầu sắc: Black, Rosewood</p>" ["quantity"]=> string(1) "1" ["kieu"]=> string(19) "2 đường tiếng" ["mau"]=> string(0) "" ["model"]=> string(8) "Quad S-C" ["mau_sac"]=> string(15) "Black, Rosewood" ["dong_loa"]=> string(13) "QUAD S series" } [10]=> object(stdClass)#21 (52) { ["id"]=> string(3) "757" ["record_id"]=> string(3) "757" ["name"]=> string(12) "Loa Quad S-5" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(12) "loa-quad-s-5" ["category_id"]=> string(3) "231" ["category_id_wrapper"]=> string(13) ",231,188,170," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(24) "Loa Floor Standing Hi-fi" ["category_alias"]=> string(24) "loa-floor-standing-hi-fi" ["category_alias_wrapper"]=> string(42) ",loa-floor-standing-hi-fi,loa-hi-fi,hi-fi," ["image"]=> string(67) "images/products/2016/11/08/original/loa-quad-s-5_red_1478618222.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2016-06-14 21:37:48" ["edited_time"]=> string(19) "2019-01-15 10:29:32" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "608" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "47800000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "47800000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(653) "Thiết kế: Loa floor standingĐộ nhạy: 90dB (2.83V/1m)Trở kháng: Tần số cắt: 570Hz, 3200kHzCông suất: 40W – 200WTrọng lượng: 27.1kgKích thước (HxWxD): (1070+55) x 205 x (330+30)mm" ["hide_name"]=> string(0) "" ["manufactory"]=> string(2) "21" ["manufactory_alias"]=> string(4) "quad" ["manufactory_name"]=> string(4) "Quad" ["colors"]=> string(5) ",3,8," ["trong_luong"]=> string(6) "27.1kg" ["do_nhay"]=> string(15) "90dB (2.83V/1m)" ["nguon_goc"]=> string(0) "" ["cong_suat"]=> string(12) "40W – 200W" ["tro_khang"]=> string(3) "6Ω" ["noi_bat"]=> string(0) "" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "22" ["cu_loa"]=> string(241) "

Tweeter: 1 x (12 x 45 mm )True Ribbon
Midrange: 1 x 125 mm Woven Carbon Fibre Cone
Bass:  2 x 165 mm Woven Carbon Fibre Cone

" ["dap_ung_tan_so"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(28) "(1070+55) x 205 x (330+30)mm" ["dai_tan"]=> string(23) "42Hz – 23kHz (+/-3dB)" ["thiet_ke"]=> string(18) "Loa floor standing" ["tan_so_cat"]=> string(14) "570Hz, 3200kHz" ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(349) "<p style="text-align: justify;">- Loa&nbsp;Quad S-5&nbsp;thương hiệu đến từ Anh Quốc<br /> - Th&iacute;ch hợp cho hệ thống stereo hoặc đa k&ecirc;nh<br /> - Chất &acirc;m trong s&aacute;ng, tự nhi&ecirc;n<br /> - Mầu sắc:&nbsp;Black, Rosewood</p>" ["quantity"]=> string(1) "1" ["kieu"]=> string(19) "3 đường tiếng" ["mau"]=> string(0) "" ["model"]=> string(8) "Quad S-5" ["mau_sac"]=> string(15) "Black, Rosewood" ["dong_loa"]=> string(13) "QUAD S series" } [11]=> object(stdClass)#20 (52) { ["id"]=> string(3) "755" ["record_id"]=> string(3) "755" ["name"]=> string(12) "Loa Quad S-4" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(12) "loa-quad-s-4" ["category_id"]=> string(3) "231" ["category_id_wrapper"]=> string(13) ",231,188,170," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(24) "Loa Floor Standing Hi-fi" ["category_alias"]=> string(24) "loa-floor-standing-hi-fi" ["category_alias_wrapper"]=> string(42) ",loa-floor-standing-hi-fi,loa-hi-fi,hi-fi," ["image"]=> string(67) "images/products/2016/11/08/original/loa-quad-s-4_red_1478617286.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2016-06-14 21:39:04" ["edited_time"]=> string(19) "2019-01-15 10:29:35" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "607" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "37800000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "37800000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(651) "Thiết kế: Loa floor standingĐộ nhạy: 88dB (2.83V/1m)Trở kháng: Tần số cắt: 520Hz, 3900HzCông suất: 40W – 200WTrọng lượng: 20.5kgKích thước (HxWxD): (870+55) x 180 x (300+30)mm" ["hide_name"]=> string(0) "" ["manufactory"]=> string(2) "21" ["manufactory_alias"]=> string(4) "quad" ["manufactory_name"]=> string(4) "Quad" ["colors"]=> string(5) ",3,8," ["trong_luong"]=> string(6) "20.5kg" ["do_nhay"]=> string(15) "88dB (2.83V/1m)" ["nguon_goc"]=> string(0) "" ["cong_suat"]=> string(12) "40W – 200W" ["tro_khang"]=> string(3) "6Ω" ["noi_bat"]=> string(0) "" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "22" ["cu_loa"]=> string(207) "

Tweeter: 1 x (12 x 45 mm) True Ribbon
Midrange: 1 x 100 mm Woven Carbon Fibre Cone
Bass: 1 x 125 mm Woven Carbon Fibre Cone
 

" ["dap_ung_tan_so"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(27) "(870+55) x 180 x (300+30)mm" ["dai_tan"]=> string(23) "44Hz – 23kHz (+/-3dB)" ["thiet_ke"]=> string(18) "Loa floor standing" ["tan_so_cat"]=> string(13) "520Hz, 3900Hz" ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(301) "<p>- Loa&nbsp;Quad S-4 thương hiệu đến từ Anh Quốc<br /> - Th&iacute;ch hợp cho hệ thống stereo hoặc đa k&ecirc;nh<br /> - Chất &acirc;m trong s&aacute;ng, tự nhi&ecirc;n<br /> - Mầu sắc:&nbsp;Black, Rosewood</p>" ["quantity"]=> string(1) "1" ["kieu"]=> string(19) "3 đường tiếng" ["mau"]=> string(0) "" ["model"]=> string(8) "Quad S-4" ["mau_sac"]=> string(15) "Black, Rosewood" ["dong_loa"]=> string(13) "QUAD S series" } [12]=> object(stdClass)#19 (52) { ["id"]=> string(3) "754" ["record_id"]=> string(3) "754" ["name"]=> string(12) "Loa Quad S-2" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(12) "loa-quad-s-2" ["category_id"]=> string(3) "230" ["category_id_wrapper"]=> string(13) ",230,188,170," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(19) "Loa Bookshelf Hi-fi" ["category_alias"]=> string(19) "loa-bookshelf-hi-fi" ["category_alias_wrapper"]=> string(37) ",loa-bookshelf-hi-fi,loa-hi-fi,hi-fi," ["image"]=> string(69) "images/products/2016/11/08/original/loa-quad-s-1_black_1478615983.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2016-06-14 21:40:28" ["edited_time"]=> string(19) "2019-01-15 10:37:28" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "606" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "21800000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "21800000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(632) "Thiết kế: Loa BookshelfĐộ nhạy: 87dB (2.83V/1m)Trở kháng: Tần số cắt: 3kHzCông suất: 25W – 150WTrọng lượng: 6.1kgKích thước (HxWxD): 330 x 180 x (260+30) mm" ["hide_name"]=> string(0) "" ["manufactory"]=> string(2) "21" ["manufactory_alias"]=> string(4) "quad" ["manufactory_name"]=> string(4) "Quad" ["colors"]=> string(5) ",3,8," ["trong_luong"]=> string(5) "6.1kg" ["do_nhay"]=> string(15) "87dB (2.83V/1m)" ["nguon_goc"]=> string(0) "" ["cong_suat"]=> string(12) "25W – 150W" ["tro_khang"]=> string(3) "8Ω" ["noi_bat"]=> string(0) "" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "22" ["cu_loa"]=> string(106) "

Tweeter: 1 x (12 x 45) mm True Ribbon
Midbass: 125 mm (5'') woven Kevlar cone

" ["dap_ung_tan_so"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(23) "330 x 180 x (260+30) mm" ["dai_tan"]=> string(23) "48Hz – 22kHz (+/-3dB)" ["thiet_ke"]=> string(13) "Loa Bookshelf" ["tan_so_cat"]=> string(4) "3kHz" ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(477) "<p style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">- Loa&nbsp;Quad S-2&nbsp;thương hiệu đến từ Anh Quốc<br /> - Th&iacute;ch hợp cho hệ thống stereo hoặc đa k&ecirc;nh<br /> - Chất &acirc;m trong s&aacute;ng, tự nhi&ecirc;n<br /> - Mầu sắc:&nbsp;</span><span style="text-align: justify;">Black, Rosewood</span></p>" ["quantity"]=> string(1) "1" ["kieu"]=> string(19) "2 đường tiếng" ["mau"]=> string(0) "" ["model"]=> string(8) "Quad S-2" ["mau_sac"]=> string(15) "Black, Rosewood" ["dong_loa"]=> string(13) "QUAD S series" } [13]=> object(stdClass)#18 (52) { ["id"]=> string(3) "750" ["record_id"]=> string(3) "750" ["name"]=> string(12) "Loa Quad S-1" ["code"]=> string(0) "" ["alias"]=> string(12) "loa-quad-s-1" ["category_id"]=> string(3) "230" ["category_id_wrapper"]=> string(13) ",230,188,170," ["category_root_alias"]=> string(0) "" ["category_name"]=> string(19) "Loa Bookshelf Hi-fi" ["category_alias"]=> string(19) "loa-bookshelf-hi-fi" ["category_alias_wrapper"]=> string(37) ",loa-bookshelf-hi-fi,loa-hi-fi,hi-fi," ["image"]=> string(69) "images/products/2016/11/08/original/loa-quad-s-1_black_1478615631.jpg" ["created_time"]=> string(19) "2016-06-14 21:41:20" ["edited_time"]=> string(19) "2020-04-28 08:47:03" ["published"]=> string(1) "1" ["ordering"]=> string(3) "602" ["hits"]=> string(1) "0" ["favourite"]=> string(1) "0" ["price"]=> string(8) "12000000" ["currency"]=> string(3) "VND" ["types"]=> string(0) "" ["price_old"]=> string(8) "12000000" ["discount"]=> string(1) "0" ["discount_unit"]=> string(7) "percent" ["category_published"]=> string(1) "1" ["summary_auto"]=> string(633) "Thiết kế: Loa BookshelfĐộ nhạy: 84dB (2.83V/1m)Trở kháng: Tần số cắt: 3.2kHzCông suất: 25W – 150WTrọng lượng: 5.2kgKích thước (HxWxD): 285 x 156 x (240+30)mm" ["hide_name"]=> string(0) "" ["manufactory"]=> string(2) "21" ["manufactory_alias"]=> string(4) "quad" ["manufactory_name"]=> string(4) "Quad" ["colors"]=> string(5) ",3,8," ["trong_luong"]=> string(5) "5.2kg" ["do_nhay"]=> string(15) "84dB (2.83V/1m)" ["nguon_goc"]=> string(0) "" ["cong_suat"]=> string(12) "25W – 150W" ["tro_khang"]=> string(3) "8Ω" ["noi_bat"]=> string(0) "" ["nuoc_san_xuat"]=> string(2) "22" ["cu_loa"]=> string(111) "

Tweeter: 1 x (12 x 45 mm) True Ribbon
Midbass : 1 x 100 mm (4'') woven Kevlar cone

" ["dap_ung_tan_so"]=> string(0) "" ["kich_thuoc_hxwxd"]=> string(22) "285 x 156 x (240+30)mm" ["dai_tan"]=> string(23) "58Hz – 20kHz (+/-3dB)" ["thiet_ke"]=> string(13) "Loa Bookshelf" ["tan_so_cat"]=> string(6) "3.2kHz" ["accessories"]=> string(160) "<p>Qu&agrave; tặng ĐẶC BIỆT cho kh&aacute;ch h&agrave;ng. Li&ecirc;n hệ để c&oacute; gi&aacute; tốt nhất</p>" ["summary"]=> string(404) "<p style="text-align: justify;"><span style="text-align: justify;">- Loa&nbsp;Quad S-1 thương hiệu đến từ Anh Quốc<br /> - Th&iacute;ch hợp cho hệ thống stereo hoặc đa k&ecirc;nh<br /> - Chất &acirc;m trong s&aacute;ng, tự nhi&ecirc;n<br /> - Mầu sắc:&nbsp;</span>Black, Rosewood</p>" ["quantity"]=> string(1) "1" ["kieu"]=> string(19) "2 đường tiếng" ["mau"]=> string(0) "" ["model"]=> string(8) "Quad S-1" ["mau_sac"]=> string(15) "Black, Rosewood" ["dong_loa"]=> string(13) "QUAD S series" } }
Loa Quad LF-102

Loa Quad LF-102

Liên hệ

 

So sánh

Loa Quad LF-102

Liên hệ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Loa Quad LF-102 thương hiệu đến từ Anh Quốc
- Thích hợp cho hệ thống stereo hoặc đa kênh
- Tích hợp ampli công suất 500W RMS / 780W Peak
- Mầu sắc: Black high gloss

Loa Quad LF-88

Loa Quad LF-88

16.270.000 ₫

 

So sánh

Loa Quad LF-88

16.270.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Loa Quad LF-88 thương hiệu đến từ Anh Quốc
- Thích hợp cho hệ thống stereo hoặc đa kênh
- Tăng cường hiệu suất âm bass, kết hợp hoàn hảo với các loa khác trên thị trường.
- Tích hợp ampli công suất 350W RMS / 650W Peak
- Mầu sắc: Black high gloss

Loa Quad LF-66

Loa Quad LF-66

16.270.000 ₫

 

So sánh

Loa Quad LF-66

16.270.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Loa Quad LF-66 thương hiệu đến từ Anh Quốc
- Thích hợp cho hệ thống stereo hoặc đa kênh
- Tăng cường hiệu suất âm bass, kết hợp hoàn hảo với các loa khác trên thị trường.
- Tích hợp ampli công suất 200W RMS / 400W Peak
- Mầu sắc: Black high gloss

Loa Quad 12L Classic Signature

Loa Quad 12L Classic Signature

12.000.000 ₫

 

So sánh

Loa Quad 12L Classic Signature

12.000.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Loa Quad 12L Classic Signature thương hiệu đến từ Anh Quốc
- Thích hợp cho hệ thống stereo hoặc đa kênh
- Dễ phối ghép, thích hợp với mọi loại nhạc
- Mầu sắc: Rosewood

Loa Quad 11L Classic Signature

Loa Quad 11L Classic Signature

7.920.000 ₫

 

So sánh

Loa Quad 11L Classic Signature

7.920.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Loa Quad 11L Classic Signature thương hiệu đến từ Anh Quốc
- Thích hợp cho hệ thống stereo hoặc đa kênh
- Dễ phối ghép, thích hợp với mọi loại nhạc
- Mầu sắc: Black

Loa Quad 9AS

Loa Quad 9AS

14.400.000 ₫

 

So sánh

Loa Quad 9AS

14.400.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Loa Quad 9AS thương hiệu đến từ Anh Quốc
- Được thiết kế dựa trên mini-monitor QUAD 9L
- Hỗ trợ đầu vào: USB, Optical, Coaxial, RCA Phono
- Hỗ trợ đầu ra: Subwoofer, RCA Phono
- Mầu sắc: Piano Black, Piano White, Piano Rosewood

Loa Quad Z-3

Loa Quad Z-3

Liên hệ

 

So sánh

Loa Quad Z-3

Liên hệ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Loa Quad Z-3 thương hiệu đến từ Anh Quốc
- Thích hợp cho hệ thống stereo hoặc đa kênh
- Dễ phối ghép, thích hợp với mọi loại nhạc
- Mầu sắc: Piano Black, Piano White, Piano Rosewood

Loa Quad Z-2

Loa Quad Z-2

38.000.000 ₫

 

So sánh

Loa Quad Z-2

38.000.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Loa Quad Z-2 thương hiệu đến từ Anh Quốc
- Thích hợp cho hệ thống stereo hoặc đa kênh
- Dễ phối ghép, thích hợp với mọi loại nhạc
- Mầu sắc: Piano Black, Piano White, Piano Rosewood

Loa Quad Z-1

Loa Quad Z-1

Liên hệ

 

So sánh

Loa Quad Z-1

Liên hệ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Loa Quad Z-1 thương hiệu đến từ Anh Quốc
- Thích hợp cho hệ thống stereo hoặc đa kênh
- Dễ phối ghép, thích hợp với mọi loại nhạc
- Mầu sắc: Piano Black, Piano White, Piano Rosewood

Loa Quad S-C

Loa Quad S-C

Liên hệ

 

So sánh

Loa Quad S-C

Liên hệ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Loa Quad S-C thương hiệu đến từ Anh Quốc
- Thích hợp cho hệ thống đa kênh
- Chiếc center duy nhất trong S series
- Mầu sắc: Black, Rosewood

Loa Quad S-5

Loa Quad S-5

47.800.000 ₫

 

So sánh

Loa Quad S-5

47.800.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Loa Quad S-5 thương hiệu đến từ Anh Quốc
- Thích hợp cho hệ thống stereo hoặc đa kênh
- Chất âm trong sáng, tự nhiên
- Mầu sắc: Black, Rosewood

Loa Quad S-4

Loa Quad S-4

37.800.000 ₫

 

So sánh

Loa Quad S-4

37.800.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Loa Quad S-4 thương hiệu đến từ Anh Quốc
- Thích hợp cho hệ thống stereo hoặc đa kênh
- Chất âm trong sáng, tự nhiên
- Mầu sắc: Black, Rosewood

Loa Quad S-2

Loa Quad S-2

21.800.000 ₫

 

So sánh

Loa Quad S-2

21.800.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Loa Quad S-2 thương hiệu đến từ Anh Quốc
- Thích hợp cho hệ thống stereo hoặc đa kênh
- Chất âm trong sáng, tự nhiên
- Mầu sắc: 
Black, Rosewood

Loa Quad S-1

Loa Quad S-1

12.000.000 ₫

 

So sánh

Loa Quad S-1

12.000.000VNĐ

Quà tặng ĐẶC BIỆT cho khách hàng. Liên hệ để có giá tốt nhất

- Loa Quad S-1 thương hiệu đến từ Anh Quốc
- Thích hợp cho hệ thống stereo hoặc đa kênh
- Chất âm trong sáng, tự nhiên
- Mầu sắc: 
Black, Rosewood

 
0.07512 sec| 4013.766 kb
DMCA.com Protection Status